Hotărârea nr. 103/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data
de 07.03.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 23394/21.02.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 aiin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.38 alin 2 lit."d", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 120 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

ART.2 - Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 martie 2007 pana la data de 31 august 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.


ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale.

ART.4 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE  25 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

 

Nr.103/07.03.2007


 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE UMANE

NR 23394/21.02.2007


APROBAT,
 DIRECTOR EXECUTIV ADJ. D.A.P.L.,   DINESCU FULVIA

 

REFERAT

Având in vedere prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit. "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun si a adresei nr. 5738/18.01.2006 a Serviciului Financiar - Buget prin care se comunica faptul ca exista fonduri necesare pentru acordarea abonamentelor pe toate liniile de transport in comun , propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

- 01.martie 2007 pana la data de 31 august 2007, conform anexei nr. 1 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual - nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA

 

ANEXA NR.    LA H.C.L.M NR._

TABEL NOMINAL CU ASISTENȚII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM LEGII NR. 448/2006

MARTIE - AUGUST 2007

NR.

CR

T

NUME SI PRENUME

ACT

IDENTITAT

E

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP. MEDICALA/ VALABILITATE

VALABILITATEA

ABONAMENTUL

UI

1

AMZA CONSTANTIN CODRUȚ

KT.288311

STR.BADEA CIR'l AN

NR. 13.BL.K6.AP. 15

88/08.01.2003

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

2

BARABANCIU LILI

KT.329518

STR.INT.CIMPINEI NR.5

332/19.01.2007

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

3

BEREGULEA MARIA

BR.998077

STR. ION RA I IU NR.52

4025/11.01.2007

11.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

4

BURCEA MARIN

KT. 158963

STR.GAVRII, MUZICESCU NR.6

4069/25.01.2007

25.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

5

CHIRIAC MARIANA

KT.530548

STR.I.C.BRATIANU

NR.125,BL.PAV7,AP.2O1

4429/04.07.2006

04.07.2007

01.03.-30.06.2007

4 LUNI

6

CIOCA MARIEAN

KT.528554

AL.EGRETEI NR. 16,BL, AV 25,AP.34

6783/30.11.2006

30.11.2007

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

7

CIOTAN ECATERINA

BD.072646

STR.RAZBOIENI NR.85

7566/30.11.2006

30.05.2007

01.03.-31.05.2007

3 LUNI

8

CIOTIC LUDM1LA

KT.074830

STR.DALIEI NR.5.BL. 128, AP.38

563/16.01.2005

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

9

CIOSCU HAIDA

KT.062348

STR.ION RATIUNR.131

5070/27.07.2006

27.07.2007

01.03.-31.07.2007

5 LUNI

10

CIULIN IZABELA

STR.CPT.ROMULUS PETRE NR.27 BIS

4054/18.01.2007

18.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

11

CURCA MARIANA

DE.733466

STR.ION URSU NR.50, BL.I1A,AP.15

841/08.02.2007

08.02.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

12

DANET PETRA

KT.308609

AL.ALBASTRELELOR NR. 6,BL.F,AP.16

2518/03.03.2003

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

13

DIMA PANICA

KT.336521

STR.C-T1N HURMUZACHE NR.5A

1659/28.02.2006

PERMANENT

01.03.- 31.08.2007

6 LUNI

14

DINCA PARASCHIVA

KT.064990

STR.CRISANEI NR.69, BL.GEAP.71

1850/31.01.2003

PERMANENT

01.03.- 31.08.2007

6 LUNI

15

DOBRE GHIORGHE

G V.790731

AL.IALOMITEI NR.7

393/22.01.2007

22.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

16

DOBRIN ANISOARA

KT.505517

STR.AUSTRULUI NR.4. BL.FB4,AP.18

1359/03.02.2003

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

17

GRIGORE RODICA

KT.438208

STR.MARGARLTEI NR.77

4604/04.05.2006

04.05.2007

01.03.- 30.04.2007

2 LUNI

18

GUCIANU MIRELA

KT. 497896

PETRU RARES NR.7

958/14.02.2007

14.02.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

19

IVAN GABRIELA

KT.604 1 1 1

STR.BRAZDEI NR.2I

7638/30.11.2006 PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

20

ION GEORGETA

KT.578027

STR.ELIBERARII NR.21, BL.IV3LAP.41

9170/04.10.2004

PERMANENT

01.03.- 31.08.2007

6 LUNI

21

JARDA I.ENUTA

KT.604770

STR. PANDURULUI NR.9A BL.35.AP.4

5102/03.08.2006

03.08.2007

01.03.-31.07.2007

5 LUNI

22

MANEA MARIANA

KT. 100256

STR.CPT.D.EUGENIU NR 10, BL.S2,AP.3

17820/22.1 1.2002 PERMANENT

01.03.- 31.08.2007

6 LUNI

23

MIHAILOV NICULINA

BZ.229633

STR.CISMELEI NR.15,BL1B AP.15

5841/19.12.2006

19.12.2007

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

24

MIHALCEA IRINA

KT.577857

STR.JUSTIT1E1 NR.12

9971/02.12.2004

PERMANENT

01.03.- 31.08.2007

6 LUNI

25

MINEA ANA

KT.531271

AL.TOPOLOG NR.12.BL.E5 AP.117

4052/18.01.2007

18.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

26

MITEA MARIA

KT.569956

AL.CAMELIEI NR.2.BL.L3.AP.10

94/11.01.2007 11.01.2007

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

27

MUSTAFA NEGRIE

KT.088668

STR.C1SMELEI NR.15, BL.1B,AP.I7I

4015/11.01.2007

11.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

28

NISTORCORINA

KT.028089

STR.CAS1N NR.23L.G5C AP..37

5103/03.08.2006

03.08.2007

01.03.-31.07.2007

5 LUNI

29

OMET ANA

KT. 154614

AL.PRIETENIEI NR.2, BL.H1,AP..33

5970/09.06.2003

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

30

OPREA LUMINIȚA

KT.021926

STR. PANDURUL LT NR.87

4099/25.01.2007 25.01.2008

01.03.-31.OS.2007

6 LUNI

31

PASCU MARIANA

KT. 227555

STR. RĂZBOIENI NR. 85

2447/12.03.2004

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

32

PERCIJ DI DA

KT.045406

STR.BRADULUI NR.4

2993/19.03.2003

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

33

PETRISOR LENUTA

KT.338859

STR.I.C.BRATIANU NR.62, BL.A2,AP.37

275/17.01.2007

17.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

34

PLESA RALUCA

KT.442469

STR.I.C.BRATIANU NR.62, BL.A2,AP.32

4825/22.06.2006

22.06.2007

01.03.- 30.06.2007

4 LUNI

35

PLOPEANU DUMITRA

GK.582390

STR.OITUZ NR.9

3545/19.05.2005

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

36

POPA ION

KT.441642

STR.ION URSU NR.48, BE.NEAP.25

6612/29.09.2003

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

37

POPO1AG IULIANA

KT.222839

STR.BADEA CIR I AN NR.27, BL.K13,AP.32

4004/11.01.2007

11.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

38

PRUNEA EMMA-MIHAELA

KT.469701

BD.MAMAIA NR.62, BL.LD4C,AP.37

130/1 1.01.2007 11.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

39

RADANTU PETRE

KT. 196480

STR.ARCULUINR.16,

BL.F3,AP.32

3709/03.04.2003

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

40

RUSUCRISTINA

FLORINA

KT.610978

STR.BABA NOVAC NR.165, AP.6

4123/01.02.2007

01.02.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

41

SABAU MIHAELA

KT. 172451

STR.FDT.FRUMOASA

NR.14A

4107/01.02.2007

01.02.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

42

SADIC NAGIE

KT.467723

STR.GRIVITEl NR.64

3931/08.06.2005

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

45

SUL1MAN D1ULBER

PC. 153501

STR.GRIVITEI NR.64

61 10/12.09.2005 PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

46

TEODORESCU MARIANA

DA.033583

STR.LAPUSNEANU NR.106, BL.LLAP.5

4044/18.01.2007

18.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

47

VACARU CRINA ANGELA

KT.239744

STR.CUTEZATORILOR

NR.5.BL.A,AP.45

4131/01.02.2007

01.02.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

48

VATRA MARIANA

KT.034160

BD.l MAI NR.33A,BL.PF8,

AP. 10

4016/1 1.01.2007 11.01.2008

01.03.- 31.08.2007

6 LUNI

49

VOICU SOFIA

KT.238576

STR.SOVEJA NR.65,BL.51, AP.35

4135/01.02.2007

01.02.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

50

VOICU MIRELA

KT.589723

AL.TOPOLOG NR.5,BL.C3, AP.4

4073/21.01.2007

21.01.2008

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

51

VULPE VUTA

BD.635513

STR.DEZROBIRIINR.14,

BL.DR20,AP.12

4141/08.02.2006

29.03.2007

01.03.-31.03.2007

1 LUNA

52

ANDREI REVEICA IOANA

KT. 288725

STR. CORBULUI NR. 7, BL.J AP. 11

11594/06.01.2004

PERMANENT

01.03.-31.08.2007

6 LUNI

ANEXĂ H.C.L.M._

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

1

ABAGIU MARlA

2380609131214

STR. CALUGARENI NR.7

BD 627493

1664

05 02.2003

Nerevizuibil

I

31.08.2007

2

ACHIF MERGEAN

1620615131217

STR. CUZA VODĂ NR.66

KT

248649

260

17.01.2007

17.01.2008

II

31.08.2007

3

ACHIM MADALINA

2880920132290

AL LIREI NR.11, BL.FC15.AP.22

KT

265709

6078

27.09.2006

27.09.2007

I

31.08.2007

4

ADOCHITI GHEORGHE

1791210093400

PROGRESULUI,NR. 11 .BLM3.AP.11

KT

328190

2237

04.03.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

5

ALDEA LAURA ELENA

2890512134263

STR. NICOLAIE IORGA NR. 28 BL. MD6B, SC.

A, AP. 25

Kl

346942

4076

19.01.2006

12.05.2007

I

30.04.2007

6 ALEXANDRU FLOREA

1490224131228

STR VALULU LUI TRAIAN NR.56A

BZ

644060

4846

31.07.2006

31.07.2007

II

31.07.2007

7

ALEXANDRU FLORICA

2530920131231

MIRCEA CEL BATRAN,NR.144,BL.E3,AP.38

KT

087580

684

01.02.2007

01.02.2008

II

31.08.2007

8

ALEXANDRU GABRIELA

2690628131228

STR. CIȘMELEI NR.54, BL.8D, AP.24

GX

719705

7839

11.12.2006

11.12.2007

II

31.08.2007

9

ALEXANDRU MIRCEA

1541231131213

AL.LAPUSNEANU NR.84,BL.LE33,AP.16

KT

083578

7748

07.12.2006 07.12.2007

II

31.08.2007

10

AMBROSE GHEORGHE

1390525131217

ALEEA.TOPOLOG NR.16 BL.E3.AP.119

DE

733943

844 08.02.2007

08.02.2008

2

31.08.2007

11

AMZA CONSTANTIN

1780628131224

STR. BADEA CARTAN, NR 13, BL K6, AP. 15

KT

288311

88

08.01.2003 Nerevizuibil

I

31.08.2007

12

ANDREI GHEORGHE

1490215131217

STR.I.L.CARAGIALE NR.2A.BL.L113.AP.322

GK

86774

434

25.01.2007

23.01.2008

II

31.08.2007

13

ANGHELESCU ELENA

2511114131222

BDUL A. VLAICU NR.1, BLD1.AP.51

KT

405738

7811

19 12.2006

19.12.2007

II

31.08.2007

14

ANTON AURICA

2690905131211

B-DUL TOMIS.NR.211 ,BL.TS6B,AP.3

KT

411951

743

05.02.2007

05.02.2008

II

31.08.2007

15

ARICIU FLORENTINA

2540801131228

STR.DESPOT VODĂ NR.25

KT

366552

2811

10.03.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

16

ASCIU CARMEN RALUCA

2720410131214

STR.CPT.D.EUGENIU NR.9.BL.X4,AP.67

GT

882166

351

19 01.2007

19.01.2008

II

31.08.2007

17

ATANASOAIE MIHAI

1790331131308

AL.EGRETEI NR.23.BL.AV33.AP.22

KT

334510

6366

11.10.2006

11.10.2007

II

31.08.2007

18

ATODIRESEI C-TIN

1830727134234

BLD.TOMIS NR.277.BL.T6.AP.15

GX

710673

6457

11.10.2006

11.10.2007

II

31.08.2007

19

AVASILOAEI COSTEL

1900530134147

BLD.I.C.BRATIANU NR.125. BL.PAV8, AP.144

KT

443691

4554

27.04.2006

27.04.2007

I

30.04.2007

20

AVASILOAEI C-TIN

1570509131231

AL BRIZEI NR.26, BL.FC9, AP. 16

KT

276512

345

19.01.2007

19.01.2008

II

31.08.2007

21

AVRAM GEORGETA

2571005131217

STR.C-TIN BRINCUSI NR.61, BL.2, AP.1

DE

733988

343

19.01.2007

19.01.2008

II

31.08.2007

22

BABUTA GEORGIANA

2890202134128

AL. STINJENEILOR NR.1, BL.C2,AP.12

KT

325905

735

05.02.2007

05.02.2008

I

31.08.2007

23

BACANU MADALINA

2880818134131

MOȚILOR,NR.25

KT

305208

571

30.01.2007

30.01.2008

II

31.08.2007

24

BACU STEFAN-ADRIAN

1500722131223

STR. ȘIRETULUI NR.46

GN

608254

580

30.01.2007

30.01.2008

II

31.08.2007

25

BADEA PETRU

1980220297262

LIREI.NR 11.BL.FC15.AP.22

NZ

588421

5580

02.11.2006

02.11.2007

I

31.08.2007

26

BAJDECHI IRINA

2740115131213

STR PANAIT MOSOIU NR.18 BIS

KT

209961

3196

01.04.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

27

BALABAN ELENA

2400326131217

FERDINAND NR.95.BL. A1.AP.5

DK

390872

84

10.01.2007

10.01.2008

II

31.08.2007

28

BALINT SEVERIN

1500731131226

STR. IL CARAGIALE NR.47, BLOC D3.AP.31

KT

182942

839

08.02.2007 08.02.2008

II

31.08.2007

29

BALOGIOANA

2360505131221

TOMIS,NR.307,BL.8B.AP.37

BE

370133

10033

22.10.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

30

BARBU ALINA IONELA

2880109134168

STR.INT.CIMPINEI NR.5

KT

329519

332

19.01.2007 Nerevizuibil

I

31.08.2007

31

BAYLAN GEORGIANA

2811102134170

STR. ELIBERĂRII,NR.23,BL.IV30,AP.7

KT

191346

2370 23.03.2006 23.03.2007

II

31.03.2007

32

BEREGULEA ANDREAS

1900519134204

STR. ION RATIU NR.52

KT

429860

4025

11.01.2007

11.01.2008

I

31.08.2007

33

BEU AURICA

2571006131244

ALEEA TOPOLOG,NR.9,BL.C1.AP.23

KT

065773

221

16.01.2007

16.01.2008

II

31.08.2007

34

BICIUȘCA ILIE DOBRIN

1620722131234

STR. ARDEALULUI NR.8, BL.L31, AP.30

KT

454209

2130

21.03.2005

Nerevizuibil

II

31.08.2007

35

BILASEVSCHI VASILE

1660102334992

BDUL 1 MAI NR.37.BLS5A.AP.27

KT

356226

697

02.02.2007

02.02.2008

I

31.08.2007

36

BOBOC MADALINA

2820518134141

STR. CRISTEA GEORGESCU NR.1

GV

242161

2173

16.03.2006

16.03.2007

II

31.03.2007

37

BOICENCO IOANA

2450131131212

STR. HORTENSIEI NR.16. BLOC X2.AP.85

GN

345149

3745 28.04.2004

Nerevizuibil

II

31 08.2007

Nr.

Act identitate

Certificat

Termen de

Gr

Valabilitate

crt. Nume și prenume bolnav CNP    Adresa

Serie Număr

Număr    Data

revizuire

ad

abonament

38 BORIGÂ NICOLAC

1860216156281

LIREI,NR.11,BL.FC15,AP.22

KT 179824

7916 14.12.2006 14.12.2007

I

31.08.2007

39

BORTEA GABRIEL

1760506131324

THEODOR SPERANTIA.NR.159D

KT 283132

263 17.01.2007 17.01.2008

II

31.08.2007

40

BREZEANU ȘTEFAN

1501227360018

STR.CONDORULUI NR.8. BLOC FE2.AP.1

KT 115103

3180 06.05.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

41

BUCUR DUMITRU

1480804131239

AL. CUTEZĂTORILOR NR.5, BLOC A.AP.80

KT 531299

5378 28.08.2006 28.08.2007

II

31.08.2007

42

BUDEANCAIOAN

1371213131211

STR. PANDURULUI NR.122

BD 057171

7720 06.12.2006 06.12.2007

II

31.08.2007

43

BUJOI EUGENIU

1481003131221

AL. BRIZEI NR.18.BL.FD7.AP.2

KT 256372

450 24.01.2007 24.01.2008

II

31.08.2007

44

BURCEA MARIAN

1920127134230

STR.GAVRIL MUZICESCU.NR.6A

NM 952617

4069 25.01.2007 25.01.2008

1

31.08.2007

ALEXANDRU

45

BURLEANU AUREL

1280702400026

GEORGE ENESCU.NR.31A ET.1

KT 362656

2861 24.03.2004 Nerevizuibil

1

31.08.2007

46

BUȘTEAN DENIS-COSMIN

1970530132810

STR. MIHAI VITEAZU NR.1,BL.F1,AP.7O

NX 118083

5722 07.12.2006 07.12.2007

I

31.08.2007

47

BUTUSINA NICOLETA

2770708131300

B-DUL.1MAI.NR.45.BL.C2.AP.201

KT 292358

5535 31.08 2006 31.08.2007

2

31.08.2007

CLAUDIA

48

CADIR GHIULSER

2650423131224

STR.SG.NIC GINDEANU NR.22

KT 38745

429 23.01.2007 23.01.2008

II

31.08.2007

49

CARAGICU ENCIU

1471009131236

GAROFITEI.NR.1 .BL.L79A.AP.40

KT 524747

383 22.01.2007 22.01.2008

II

31.08.2007

50

CARAIMAN PÂNDELE

1491201131211

STR,MARGARETEI NR.35

KT 78214

7784 06.12.2006 08.12 2007

II

31.08.2007

51

CARATAS CRISTIAN

1690413130922

DECEBAL NR.59,

GT 508585

5117 23.06.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

52

CARUNTU ANTONETA

2560703131250

STR. DORULUI NR.83

GX 411561

232 16.01.2007 16.01.2008

II

31.08.2007

53

CATRIN MARIANA

2900703171723

LILIACULUI,NR.13

KT 453948

5573 02.11.2006 02.11.2007

I

31.08.2007

54

CAUZAN IOANA

2460414131227

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.183, BL.S6. AP 19

GT 509310

10089 07 12.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

55

CHIFOR NADIA

2770711131219

AL.ZMEUREI NR.2. BL.FT14, AP.23

KT 340198

909 12.02.2007 12.02.2008

II

31.08.2007

56

CHRISTU EUGEN

1671118131294

BLD.TOMIS NR.226, BL.TD10, AP.29

KT 149226

949 13.02.2007 13.02.2008

II

31.08.2007

57

CIOBAN ONITA

2380730131211

ALEEA CĂPRIOAREI NR.2, BLOC 17C, AP.77

BC 292372

9586 17 11.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

58

CIOBOTARIU CRISTINA

2790324394271

ALEEA TOPOLOG NR.11 .BL.F7.AP.37

KT 341046

207 16.01.2007 16.01.2008

II

31.08.2007

59

CIOC VALERICA

2620609131214

STR.NICOLAE MILESCU NR 55.BLPN4.AP.47

KT 429499

12250 15.01.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

60

CIORBARU IORDANA

2361110131238

STR.C-TIN BRANCUSI NR.50

BD 635824

12733 29.01.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

61

CIOTOI CARMEN

2750909131259

AL EGRETEI NR.23 BLOC AV33.AP.40

KT 113677

2665 15 04.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

62

CIRIC ELENA

2490717131335

STR.SOVEJA NR.62A, BL.TCIF AP.9,

KT 290784

2251 20.03.2006 20.03.2007

II

31.03.2007

63

CIUBOTA-ROSA ILIE

1600307131228

STR.SAMUEL MICU KLEIN NR.1

KT 111223

6324 09.10.2006 09.10.2007

II

31.08.2007

64

CIUREAGHEORGHE

1540927131235

STR.ELIBERĂRII NR.1.BL.F3.AP.18

KT 297991

5855 08.07.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

65

COJOCARU DORINA

2560601131227

TIMONEI,NR.10,AP.901

KT 186590

4460 28.05.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

66

COJOCARU LUCIAN

1810313134271

TIMONEI, NR.10,AP.901

KT 497100

9236 04.11.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

67

COJOCARU MARIA

2450826131232

STR. ZEFIRULUI NR.6, BLOC FB2.AP.36

GR 617846

12427 21.01.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

68

COJOCARU MIRCEA

1841130134203

AL TIMONEI NR10.BLB1.AP.901

KT 027516

9033 28.10.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

69

COJOCARU VALENTIN

1560817131224

AL.TIMONEI NR.10.ET.9,AP.901

KT 186589

4461 20.05.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

70

COMAN COSTEL

1680919131330

STR.CRISANA NR.6

BT 164708

3627 25.05.2006 25.05.2007

II

31.05.2007

71

CONSTANTIN CONSTANTIN 1391110135713

STR.N.GRINDEANU, NR.51. BL.E2, APA

KT 189983

2236 14.02.2003 Nerevizuibil

II

31,08.2007

72

CONSTANTIN VASILE

1551013131251

STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.57, BLOC

KT 187908

118 11.01.2007 11.01.2008

II

31.08.2007

MV2.AP.59

73

COSMA ANGELA

2620821131229

STR. SOVEJA NR.55B,BL,I8,AP.2O

KTK 008519

764 06.02.2007 06.08.2007

I

31.07.2007

74

CRĂCIUN GHEORGHE

1511121131228

STR. AUREL VLAICU NR.107, BL.AV4.AP.32

BR 996948

7131 09.11.2006 Nerevizuibil

II

31.08.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

75

CRIJMAN MIHAELA

267^1210131247

BDlJL AlJftEL VLAICU NR.90A, bloc

AV27.AP.30

KT

274709

847

08.02.2007 08.02.2008

II

31.08.2007

76

CROITORU C-TIN

1500116131235

STR.ENACHITA VACARESCU NR.103

KT

054670

7757 07.12.2006

07.12.2007

II

31.08.2007

77

CUCUVEANU ION

1570509131264

MEDEEA.NR.65

KT

388155

11120 04.12 2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

78

CUIBĂRI LAVINIA

2890110020141

ALEX.LAPUSNEANU.NR.104A.BL.TS15/I.SCA.

AP.4

KT

317799

136

11.01.2007

11.01.2008

1

31.08.2007

79

CULEA FLORICA

2540810131220

MANGALIEI,NR.1.BL.J9.AP.51

DA

908019

30 09.01.2007 09.01.2008

II

31.08.2007

80

CULEARAZVAN-ANDREI

1941031134145

STR.1DEC 1918,NR.39,BL.L22,AP.51

NP

993605

4077 25.01.2007 25.01.2008

I

31.08.2007

81

CURCA DUMITRU

1510901131268

STR. ION URSU NR.50, BLOC HA, AP.15

BR

665822

841

08.02.2007 08.02.2008

I

31.08.2007

82

CUREA NICOLAE

1530315131234

STR. SOVEJA NR.102. BLOC 52,AP.37

DB

920832

2554

25.01.2007 25.01.2008

II

31.08.2007

83

CURT SEIN SUNAI

1770923131282

STR. SĂLCIILOR NR.124

KT

236251

2449 27.03.2006 27.03.2007

II

31.03.2007

84

DADALAU MARCEL

1500814131235

STR. PROGRESULUI NR.36, BLOC G6.AP.28

KT

518894

4233 26.06.2006 26.06.2007

I

30.06.2007

85

DASCALU DOBRE

1640815400659

DIONISIE CEL MIC NR.63,BL.68B,AP.18

KT

492137

7977

18.12.2006

18.12.2007

II

31.08.2007

86

DATCU CONSTANTINA

2320607131228

STR. SOVEJA NR.74A.BL.FT12.AP.37

BK

065475

2169 22.03.2005

Nerevizuibil

II

31.08.2007

87

DAVIDESCU LOREDANA

2891119132820

AL.LIREI NR.12,BL.FC15,AP.22

KT

387996

5577

02.11.2006 02.11.2007

I

31.08.2007

88

DEMERGIAN IOAN

1320609131213

STR. SARMISEGETUZA NR.13

GN

601832

2809 07.03.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

89

DEVRIS RUSAN

1681107510018

OLTENIEI.NR.18

KT

442636

3241

27.04.2006 27.04.2007

II

30.04.2007

90

DIACONESCU NICOLAE

1600622131226

STR. CPT. DOBRILA EUGENIU NR.21, BLOC X6.AP.11

BZ

635538

227

16.01.2007

16.01.2008

II

31.08.2007

91

DIACONU MARIA

2500306131247

AL.UMBREI,NR.2.BL.14.AP.62

GX

409994

73

10.01.2007

10.01.2008

II

31.08.2007

92

DICHIU SAFTA

2410417131232

STR. I.GH.DUCA NR.30

DK

862287

1917

10.02.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

93

DICU CORNELIA IONELA

2780320131282

BLD.MAMAIA NR.264, BL.PS5, AP.46

KT

293138

537

26.01.2007

26.01.2008

II

31.08.2007

94

DINU GHEORGHE

1340513131241

STR.LIMANULUI NR.20

BG

638110

4706

19.05.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

95

DOBRE AURELIA

2520530131216

AL. IALOMITEI NR.7

BR

664974

393 22.01.2007

22.01.2008

I

31.08.2007

96

DOBRE PETRE

1450701131224

NALBEI.NR 5.BL.L117.AP.5

KT

606703

2403 24.03.2006 24.03.2007

II

31.03.2007

97

DOBRUS EUGENIA

2570720131235

BD FERDINAND, NR.89, BL.AR1.AP.25

KT

020192

8052

20.12.2006 20.12.2007

II

31.08.2007

98

DRAGHICI FLORICA

2680326130934

AL.STEJARULUI NR.3, BL.63, AP.64

KT

285349

742

05.02.2007

05.02.2008

II

31.08.2007

99

DRAGHICI ION

1591230131221

STR.LIVEZILOR NR.5

KT

239105

7735

13.12.2006

13.12.2007

II

31.08.2007

100

DRAGOMIR MIRELA

2790509131265

STR.DREPTATII, NR.18

KT

189372

3071

03.05.2005

Nerevizuibil

II

31.08.2007

101

DRAGU NELA

2881003134206

LIREI, NR. 11, BLFC11.AP.22

KT

265677

6747

26.10.2006 26.10.2007

I

31.08.2007

102

DRAGULIN AURELIAN

1730620216191

BDUL 1 MAI NR.105, BLOC C6,AP.205

KT

99922

3193 01.04.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

103

DRASCALUTA CRISTIAN

1801024134202

AL. ALBĂSTRELELOR NR.7. BLOC AV24.AP.24

KT

224388

535 26.01.2007 26.01.2008

II

31.08.2007

104

DUMEA SOFICA

2520323131254

STR. BADEA CARTAN NR12, BLOC

BC10.AP.24

KT

409384

905

12.02.2007

12.02.2008

II

31.08.2007

105

DUMITRESCU VLAD

1920220134147

STR. EC.TEODOROIU NR.12

KT

543170

4137 01.02.2007

01.02.2008

II

31.08.2007

106

EDU MARIAN

1681228132808

STR. DIONISIE CEL MIC NR.52.BL.20.AP.39

KT

283164

605

30.01.2007

Nerevizuibil

II

31.08.2007

107

ENCIU ELENA

2490924293112

STR.ENACHITA VACARESCU NR.91

KT

430607

7207

14.11.2006

Nerevizuibil

II

31.08.2007

108

ENCIU ELENA

2430315131280

STR. POPA ȘAPCA NR.10 BIS

KT

605096

953

30.01.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

109

ENE FLORICA

2590822131222

STR. RECOLTEI NR 34

KT

200786

234

16.01.2007

18.01.2008

II

31.08.2007

110

ENESCU DAN GEORGIAN

1760109131248

STR. ANA IPATESCU NR. 55

KT

405666

468 24.01.2007

24.01.2008

II

31.08.2007

111

FANDARAC ADRIAN

1620728131249

STR.NIC.GRINDEANU NR,55,BL.E4,AP.24

KT

569653

7857

20.12.2006 20.12.2007

II

31.08.2007

16.02.2007

Copyright © 2004 Metascft Plus Constanta

3/8

Nr.

Act identitate

Certificat    Termen de

Gr

Valabilitate

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP    Adresa

Serie Număr

Număr    Data    revizuire

ad

abonament

112

FILIPMIHAELA

2670401131224 MIRCEA,NR.148A.BL.MD9A.AP.45

KT 316014

5179 28.07.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

113

FLOREA PETRUTA

2840701134202 STR. AUREL VLAICU NR.37, BLOC B8.AP.9

KT 14994

634 31.01.2007 31.01.2008

II

31.08.2007

114

FOCSANEANU MIHAELA

2660210131231 ALE. CAPIDAVA NR.1 BL. V2 AP11

KT 131719

597 30.01.2007 Nerevizuibil

II

31.08.2007

115

FRATILA DANIELA

2711104131246 ALBINELOR,NR.20A

KT 024540

4572 13.07 2006 Nerevizuibil

II

31.08.2007

116

FRATUTU VIRGINIA ELENA

2880713134203 BADEA CIRTAN,NR.12,BL.BC1O,AP.4O

KT 310211

5691 05.09.2006 05.09.2007

II

31.08.2007

117

FUDULE FLORICA

2540223131249 STR. FULGERULUI, NR.136.BL.ST3,AP.18

KT 080475

401 22.01.2007 22.01.2008

II

31.08.2007

118

FULEA STANA

2390701131249 SOARELUI.NR.10B

KT 449006

9618 06.10 2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

119

GAVRILA CARMEN

2710701131222 ELIBERĂRII.NR.21 .BL.IV31 ,AP.41

KT 258126

9170 02.10.2004 Nerevizuibil

I

31.08.2007

120

GEORGESCU ANNE-MARIE

2690611131223 AL. UMBREI NR.2. BLOC 14.AP.2

KT 335192

11219 12.12.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

121

GEORGESCU PARASCHIVA 2321216131235 AL. MACILOR NR.6.BL.B1.AP.49

AL 502207

572 30.01.2007 Nerevizuibil

II

31.08.2007

122

GEREA ALDEA

1380922131258 STR. LUNTREI NR.2

CP 928905

7973 28.07.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

123

GHEORGHE COCIU

1570314360022 STR. MIHAI VITEAZU NR.55

KT 513402

5336 24.08.2006 Nerevizuibil

II

31.08.2007

124

GHEORGHE ION

CONSTANTIN

1900427295905 STR.LIREI.NR.13.BL.FC14.AP.13

KT 441355

5581 02.11.2006 02.11.2007

2

31.08.2007

125

GHEORGHIU MIRCEA

1410210131277 AL. TOPOLOG NR.15, BLOC F1.AP.52

BD 627890

8069 23.07.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

126

GHERASIM CĂTĂLIN

CLAUDIU

1750307131276 STR.ARDEALULUI NR.12,BL.L33,AP.3

KT 80515

3449 16.05.2006 16.05.2007

II

31.05.2007

127

GHIORGHITA JOITA

2580508131237 STR. ANDREI IONESCU NR. 30.

DG 437152

224 16.01.2007 16.01.2008

II

31.08.2007

128

GHITA MIHAI

1530901131256 STR.SALCIILOR NR.21,BL.9B,AP.19

GX 710786

4942 03.06.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

129

GOLDERBERG CLARA

2690227131298 CRISTEA GEORGESCU,NR.10

KT 472266

1545 25.02.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

130

GRĂDINAR VASILICA

LOREDANA

2891020080074 LIREI,NR.11 ,BL.FC15,AP.22

KT 384356

5376 02.11.2006 02.11.2007

I

31.08.2007

131

GUSU CECILIA

2871120134212 STR.RAZOARE NR.5

KT 284627

222 16.01.2007 16.01 2008

II

31.08.2007

132

IACOB MARIANA

2570413131253 AL.HERACLEEA NR.3, BLOC S1.AP 69

KT 250809

394 22 01.2007 22.01.2008

II

31.08.2007

133

IACOB MIRELA CLAUDIA

2750422131236 ST.BADEA CARTAN.NR.21 .BL.K10.AP.25

KT 075018

2106 11.02.2003 Nerevizuibil

1

31.08.2007

134

IBADULA ELIDA

2741007131253 STR. RASURI NR.8

KT 21532

744 05.02.2007 05.02.2008

II

31.08.2007

135

IBRAIM MUCADER

2471016131278 STR DOBRILA EUGENIU NR.4.BL R1 AP.11

DH 305311

7644 10.09 2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

136

ICHIM MARIANA

2421226131245 AL. GAROFITEI NR.5. BLOC L78.AP.35

KT 615411

1717 24.02.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

137

ILIE GHEORGHE

1381120131238 CUZA VODA.NR.56.AP.1

KT 377822

7955 15.12.2006 15.12.2007

II

31.08.2007

138

ION EUGENIA

2430320131274 ALEEA GAROFITEI NR.10, BL.L77, AP.25

KT 424133

922 22.01.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

139

ION MARIA

2541013131239 SOVEJA.NR.68.BL.01.AP.11

KT 029162

11253 11 12.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

140

ION ȘTEFAN VICTOR

1670725131217 STR.JUSTITIEI NR.4

KT 234213

270 17.01.2007 17.01.2008

II

31.08.2007

141

IONESCU MARIA

2421114131259 STR. CORBULUI NR.7, BLJ1.AP.60

KT 047594

3795 29.04.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

142

IONITA FLORENTINA

2851212134199 PTA GRIVITEI NR.43

KT 96733

641 31.01.2007 31.01.2008

II

31.08.2007

143

IORGA GABI

2551217131278 STR. UNIRII NR.114 BLOC U3.AP.17

BZ 637688

4043 15.06.2006 15.06.2007

II

30.06.2007

144

IRION DORINA

2570911131213 BLD.A.VLAICU NR.41, BL.PC1, AP.37

KT 162526

504 25.01.2007 25.01.2008

II

31.08.2007

145

ISMAIL ALI

1620407131236 STR. DACIA NR.50

KT 401000

1999 28.02 2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

146

ISMAIL ATIA

2661221130587 STR. DACIA NR.50

KT 366920

1514 24.02.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

147

ISPAS ELENA

2460301131289 AL.HORTENSIEI, NR.10, BL.X1A. AP.39

DB 915616

11280 12.12.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

148

IVANCIU STANA

2440121131235 STR.SASU DUMITRU NR.43

DK 389730

504 24.01.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

149

JUMUGA DANIELA

2801210134184 BLD.TOMIS NR.125

KT 501866

19 06.01.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

16.02.2007

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

4/8

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

150

LACHE VASILE

1830425134123

STR. DIONISFETEL MIC NR.64 BLOC

50,AP.10

GX 711537

7492

29.11.2006 29.11.2007

II

31.08.2007

151

LAMBRU GEORGE

1810814360055

STR ION ADAM, NR.64BIS

KT

544938

3849 06.06.2006

06.06.2007

II

31.05.2007

152

LAPA CONSTANTIN

171012713Î218

AL. BERZEI NR.4, BL.H2.AP.41

KT

132864

814

07.02.2007

07.02.2008

II

31.08.2007

153

LASCU TANASE

152072513Î252

STR.MIRCEA NR.145, BL.MS2, AP.8

KT

309298

491

25.01.2007 25.01.2008

II

31.08.2007

154

LAZAR EMIL

1590929131241

STR.SERG.N.GRINDEANU NR.64, BL.E6,

AP.112

KT

381600

746

05.02.2007 05.02.2008

II

31.08.2007

155

LEFTER GABRIELA

254111013Î306

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.159, BL.LT2, APA

KT

73938

8135 01.10.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

156

LEPADATUIOANA

2551031131275

ALEEA ROMANITEI NR.3, BL.D2. AP.7

KT

237157

614

24.01.2005

Nerevizuibil

II

31.08.2007

157

LUCAGHEORGHE

1350316131229

STR.MUSCATELOR NR.20

DB

326637

889

12.02.2007

12.02.2008

II

31.08.2007

158

LUPAN MARIA

250071613Î263

AL. BERZEI NR.4.BLOC S1.AP.19

KT

218389

390

22.01.2007 22.01.2008

li

31.08.2007

159

MAJARU MARIA

2860923134157

FDT.IALOMITEI NR.5

KT

177972

6915

31.10.2006 30.04.2007

II

30.04.2007

160

MALCIU ADRIAN

1480504131246

STR.TOMIS NR.133,

KT

96708

381

09.02.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

161

MANCIU ADRIAN

1560426131249

AL LIREI, NR.3.BL.FC13,AP.26

KT

101124

722

02.02.2007 04.02.2008

II

31.08.2007

162

MANDACHE NATALIA

2460423131262

STR.TRACTORULUI, NR.45A

KT

560109

6625

05.06.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

163

MANEA SOFIA

2780828131290

AL.CĂPRIOAREI NR.2, BL.17C, AP.13

KT

298085

876

09.02.2007 09.02.2008

II

31.08.2007

164

MARCEAN THEODOR

Ml HAI L

1511006131251

STR.MIRCEA CEL BATRIN 152A, BL.MD12B.

AP.69

KT

114209

783

06.02.2007 06.02.2008

I

31.08.2007

165

MARDARE LOREDANA

2880819510069

STR. BRINDUSELOR NR.3, BLOC Z2.AP.41

KT

294805

5235 21.08.2006 21.08.2007

I

31.08.2007

166

MARGINEANU GEORGE

1400815131258

STR. TH.SPERANTIANR23.BL.40.AP 31

KT

540387

7848

11.12.2006

Nerevizuibil

II

31.08.2007

167

MARIN LUIGIA-ELENA

2320531131216

AL.VIITORULUI NR.4.BL.4B.AP.73

GR

266340

5353 22.05.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

168

MARTAGNA MARINELA

2670821131270

STR.GHE. BARITIU NR.14B

KT

266324

4674

31.07.2006 31.07.2007

II

31 07.2007

169

MATA ISABELLE

2940518134214

DORULUI NR.124

NK

487393

5824

14.12.2006

14.12.2007

I

31.08.2007

170

MATEI SILVIU

1550507131289

STR.UNIRII NR.108,BL.U1,AP.6

KT

125484

3099

11.05.2006

11.05.2007

II

30.04.2007

171

MEMET TANIOR

1741025131214

STR. DELFINULUI NR.47

CI

328183

6957

01.11.2006

01.11.2007

II

31.08.2007

172

MIHAI GHEORGHE

1450303131225

STR. LILIACULUI NR.18

KT

147102

10504

20.12.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

173

MIHAI CRISTINA

2890202134224

STR. TRAIAN NR.64. BL.K3.AP.16

KT

336548

689 01.02.2007 01.02.2008

II

31.08.2007

174

MIHAIU LOREDANA

2890830166564

AL.LIREI NR.11, BLOC FC15.AP.22

KT

413839

5579

02.11.2006 02.09.2007

II

31.08.2007

175

MIREA MADALINA

2880831360014

KIREI,NR.11,BL.FC15.AP.28

KT

570858

6064

27.09.2006

27.09.2007

60 31.08.2007

176

MORTZ MARIA

2510419131306

B DUL 1MAI NR. 105, AP.10

GV

249048

166

12.01.2007

12.01.2008

II

31.08.2007

177

MUNTEANU GEORGETA

2560908131278 FERDINAND.NR.96.BL.F19A.AP.7

KT

172171

3516

19.05.2006

19.05.2007

II

31.05.2007

178

MURARIU CONSTANTA

2500306131300

STR.PESCARILOR NR.70,BL.FZ13A,AP.20

KT

119255

4084

19.06.2006

19.06.2007

II

30.06.2007

179

MURAT LEVIS

2761130134037

STR. CHARLES DARWIN NR.5

KT

379692

3604

23.04.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

180

MUSCALU PAUL FLORIAN

1860805134180

MANGALIEI,NR.99.BL.S1B,AP.19

KT

140972

6169

19.07.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

181

NEAGU ALEXANDRU

1880102134167

STR. CIȘMELEI NR.18, BLOC J1 ,AP.35

KT

237168

106

11.01.2007

11.01.2008

l

31.08.2007

182

NEAGU GEORGE

1750626131267

STR. MUGURULUI NR.67

KT

050213

37 09.01.2007 09.01.2008

II

31.08.2007

183

NEAGU PETRE

1560518131250

AL. DALIEI NR.6,BL.118B3.AP.22

KT

158482

661

31.01.2007

31.01.2008

II

31.08.2007

184

NEGRE FLOREA

1330918131241

TRAIAN. NR. 32. BL. C2.AP.45

BN

455197

10156 30.10.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

185

NICHITA GHEORGHE

1501012131311

AL.SOLIDARITATII NR.9.BL.C.AP.6

KT

615280

8069 30.09.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

186

NICOLAE DANIELA

2500407131261

STR.SOVEJA NR.77A, BL.35A, AP.26

KT

134039

953

13.022007

13.02.2008

II

31.08.2007

187

NICOLCENCO NICOLETA

2701001133127

BDUL AL.LAPUSNEANU NR.193,BLOC 18.AP.2

KT

146238

380 22.0Î.2007 22.01.2008

II

31.08.2007

16.02.2007

Copyrtght <g> 2004 Hetasoît Plus Constanta

5/8

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

C<

îrtificat    Termen de

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data    revizuire

188

NICULESCU ALEXANDRA

2600129131253

BLD.TOMlS NR.336.BL.B1 ,AP.45

kT

257902

642

31.01.2007 3<6i.£ooâ

II

31.08.2007

189

NISTOR ANDREI THEODOR

1970519134121

STR.CASIN,NR.2,BL.G5C,AP.37

NT

694295

5103

03.08.2006 03.08.2007

I

31.07.2007

190

NITA ION

1430214131266

STR.TIMISANA NR.12BIS

GR

270132

787

06.02.2007 06.08.2007

II

31.07.2007

191

NITAANGELA

2460419131247

BDUL ALEX.LAPUSNEANU NR.117,BLOC

AL4.AP.70

BE

373907

10738

19.11.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

192

NITU VASILE SILVIU

1530111131279

STR. DRAGOSLAVELE NR1B,BLOC A3.AP.22

KT

175628

2

06.01.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

193

OCHESEL TUDORA

2520710360019

DEZROBIRII NR.163 BL.SR4.AP.20

KT

397571

397

22.01.2007 22.01.2008

II

31.08.2007

194

OLISEVSCHI MARIANA

2580213131270

STR. CORBULUI NR.1. BLOC R.AP.131

DK

860353

785

06.02.2007 06.02.2008

II

31.08.2007

195

OLTEANU GHEORGHE

1340730131241

STR. LIVEZILOR NR.2

BK

650884

2199

14.02.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

196

OMET ALEXANDRU

1410107131242

ALEEA PRIETENIEI NR.2, BL.H1, AP.33

KT

154617

5970

09.06.2003 Nerevizuibil

I

31.08.2007

197

OMOCEA SOFIA

2431201131249

ALEEA EGRETEI NR.4. BLOC AV3.AP.33

BZ

232482

8156

04.10.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

198

OMOCEA DAN-CTIN

1681106131275

STR.FLORILOR NR.8

KT

319755

4706

31.07.2006 31.07.2007

II

31.07.2007

199

OPRISAN STELA

2400105131232

STR. DECEBAL, NR. 5

BG

646509

12478

22.01.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

200

OSMAN GHIULSERIN

2560916131294

AL. HORTENSIEI NR.20. BLOC X3.AP.78

KT

218841

8009

19.12.2006 19.12.2007

II

31.08.2007

201

OTELEA IANA

2451219131218

STR. CPT. DOBRILA EUGENIU NR.3,

BL.T2,AP.26

BT

173703

11184

11.12.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

202

PANTURU MIHAI

1440110131235

BLD.AL.LAPUSNEANU 183, BL.S6, AP. 15

DA

400550

1824

07.02.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

203

PARASCHIVESCU MARIUS

1820404410094

STR. DR. MARCOVICI NR.2, BLOC

MG11.AP.33

GT

891205

2518

03.03.2003 Nerevizuibil

I

31.08.2007

204

PARIS PARIS

1420206131284

BD.A.LAPUSNEANU NR.93, BL.LV22 .AP.15

GX

133269

1955

01.03.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

205

PATRICHE SIMONA

2890320134186

DORULUI,NR.13A

KT

384362

5578

02.11.2006 02.11.2007

I

31.08.2007

206

PETCU VIRGIL

1490805131299

BDUL 1 DECEMBRIE 1918, BLOC L56.AP.24

KT

334568

690

01.02.2007 01.02.2008

I

31.08.2007

207

PETCUCI MIHAI

1431024131265

AL. NARCISELOR NR.1, BLOC A3.AP.64

BZ

657792

3924

08.06.2005 Nerevizuibil

II

31.08.2007

208

PETRE LAURENTIU

1590811131265

ALEEA ZMEUREI,NR .18,BL.U7,AP,27

KT

098319

840

31.01.2007 31.01.2008

II

31.08.2007

209

PETREA VICTOR DAN

1751016131260

STR.MIRCEA NR.53, BL.MV2, AP.8

KT

165533

160

12.01.2007 12.01.2008

II

31.08.2007

210

PETRISOR

ANDREEA-IOANA

2880914134214

AL.LIREI NR.11, BL.FC15.AP.22

KT

265699

6079

27.09.2006 27.09.2007

I

31.08.2007

211

PETROF VASILE

1510414131263

STR.SG.NIC.GRINDEANU NR61.BL.C2.AP.30

BZ

655513

439

24.01.2007 24.01.2008

II

31.08.2007

212

PIRVU GABRIELA

2671108131215

STR. SUCEAVA NR.5, BLOC L5B,AP 117

KT

143430

6090

27.09.2006 27.09.2007

II

31.08.2007

213

POCEA NICOLAE

1570128131356

STR. ARCULUI NR.4,BLOC A7.AP.87

KT

186689

775

06.02.2007 06.02.2008

II

31.08.2007

214

POPA IOAN

1640101226338

DISPENSARULUI.NR 2.BL.240.AP.78

KT

292414

772

06.02.2007 06.02.2008

II

31.08.2007

215

POPA PETRICA

1770707131285

ION URSU.NR.48.BL.N1.AP.25

KT

441643

6612

29.09.2005 Nerevizuibil

I

31.08.2007

216

POPESCU ALEXANDRA

2881118134153

AL.STINJENEILOR NR.3. BLOC C1.AP.2

KT

316236

7775

08.12.2006 08.12.2007

II

31.08.2007

217

POPESCU CONSTANTIN

1340318131211

STR. SOVEJA NR.84, BLOC FT9.AP.23

BG

639348

1190

27.01.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

218

POPESCU DORINA

MARINELA

2690702131320

AUREL VLAICU,NR.90A.BL.AV27.AP.12

KT

441166

616

12.02.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

219

POPESCU STELIANA

2360321131259

STR. SOVEJA NR.84. BLOC FT9.AP.23

KT

219678

1185

27.01.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

220

POPI CRISTIAN -MIHAI

1750708134025

STR. STRAJERULUI NR.36

KT

199346

4057

16.06.2006 16.06.2007

II

30.06.2007

221

PORUBIN LENUTA

2540821131309

BDUL AUREL VLAICU NR.29,BLOC B6.AP.75

KT

148470

8075

21.12.2006 21.12.2007

II

31.08.2007

222

PROZOROV MARIA

2460328131289

STR. PESCARILOR NR.20, BLOC BM8.AP.27

BE

375889

3974

05.05.2004 Nerevizuibil

II

31.08.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

223 PRUNDEA

BOGDAN-MAXIMILLIAN

T871225134242

BDUL MAMAIA NR.62, BLOC LD4C,AP.37

KT

249326

130

11.01.2007

11.0-T2008

I

31.08.2007

224

RACOVITA NECULAI

1480921131286

AL.MĂRȚIȘORULUI NR.2, BLOC FD10.AP.12

KT

386939

273

17.01.2007

17.01.2008

II

31.08.2007

225

RADUCU DANIELA

2800606134201

STR. EMIL GARLEANU NR.1

KT

439995

7884

13.12.2006

13.12.2007

II

31.08.2007

226

RASTOACA ALINA

2880804131156

AL. LIREI NR.11.BLFC15.AP.22

KT

265685

6077

27.09.2006

27.09.2007

I

31.08.2007

227

ROCA IRINA LUCIANA

2780414131249

BLD.AL LAPUSNEANU NR.98, BL.AL3.AP.30

KT

289720

878

09.02.2007

09.02.2008

II

31.08.2007

228

RUMBECU DUMITRU

1840224134180

ALEEA GRĂDINIȚEI NR.2, BL.5C, AP.63

GX

723512

778

06.02.2007

06.02.2008

II

31.08.2007

229

RUPĂ SIMONA

2890805211229

AL.LIREI NR.11, BL.FC15.AP.22

KT

387984

5575

31.10.2006

02.09.2007

I

31.08.2007

230

RUSE MIHAELA

2781229131251

STR FRAGILOR.NR.7.BL V1.AP 1

KT

374268

4799

31.07.2006

31.07.2007

II

31.07.2007

231

RUSU ILEANA

2460610131266

STR. BADEA CARTAN NR. 24, BL. BC4. SC. E,

AP. 99

GV

250671

6380

23.06.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

232

SABAU GABRIEL STELIAN

1960620134187

STR.FRUMOASEI NR.14

NT

321643

4107

01.02.2007

01.02.2008

I

31.08.2007

233

SANDU TIBERIU IONUT

1780517272682

BDULTOMIS NR.69

KT

316034

309

18.01.2007

18.01.2008

II

31.08.2007

234

SARBU GHEORGHE

1420209131266

STR.DIMITRIE BOLINTINEANU NR.58

KT

251472

6880

12.08.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

235

SCHIOPU EUGENIA

2521221131248

PALAS,NR.8,BL.B,AP.8

KT

284371

247

17.01.2007

17.01.2008

II

31.08.2007

236

SIMA ELISABETA

2640809131234

STR. AMURGULUI NR.38

KT

143683

779

06.02.2007

06.02.2008

II

31.08.2007

237

SIMION VALENTIN

1830321134188

STR.BRIZEI NR.3A. AP. 19

GX

133511

2907 22.04.2005

Nerevizuibil

II

31.08.2007

238

SIRBU MARIAN

1870120130079

STR.DIMITRIE BOLINTINEANU NR.58

KT

251473

810

07.02.2007

07.02.2008

II

31.08.2007

239

SIRBU OCTAVIAN-IONUT

1880301134217

AL.LIREI NR.11.BLFC15.AP.22

KT

265691

3681

29.05.2006

29.05.2007

II

31.05.2007

240

SOCIANU IONUT-GABRIEL

1930106134171

STR.PROGRESULUI NR.5.BL.M1.AP.11

KT

610769

5194

17.08.2006

17 05 2007

II

31.08.2007

241

SPAU MIRELA

2600904131311

STR. DEZROBIRII NR.163.BL.SR4.AP.46

KT

551885

857

09.02 2007 09 02.2008

II

31.08.2007

242

STAICU MADALINA

2730307131271

STR.CIBINULUI NR.19

KT

35780

2738 05.03.2003 Nerevizuibil

II

31.08.2007

243

STAMA VICTORIA

2430303131255

M KOGALNICEANU NR.27.BL.18.AP.13

KT

419307

5664

06.09.2006 06.09.2007

I

31.08.2007

244

STAN AURICA

2350907131266

STR. IOAN ROATA NR.56

BR

998053

105

14.01.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

245

STANCIU AUREL

1720425131270

STR. A.KARATZALI NR.7

DA

600733

372 22.01.2007 22.01.2008

II

31.08.2007

246

STANCIULESCU ANAMARIA 2920129134166

STR.TH.SPERANTIA NR.144

NM

952371

5342

07.09 2006

07.09.2007

II

31.08.2007

247

STANILA MARIN

1510213131281

STR.CRINULUI NR.119

KT

311897

2743

06.03.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

248

STARUIALA MARIA

2420719131253

STR. TIMPURI NOI NR.1A

BG

638351

2111

27.02.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

249

ȘTEFAN MIHAI

1790124131215

STR.PRL.L'LIACULUI NR.14, BL.A4. AP.51

KT

340413

636

31.01.2007

31.01 2008

II

31.08.2007

250

STIRBU ELISABETA

2471201131251

STR.BABA NOVAC NR.167A,BL.75.AP.12

KT

394692

5405 22.06 2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

251

STOIAN NICULAIE

1550218131403 AL. GRĂDINIȚEI NR. 2. BL. 5C, SC. D. AP 112

KT

036818

317

18.01.2007

18.01.2008

II

31.08.2007

252

STOICA DANIELA ANDREEA 2910802134120

STR,DEZROBIRII.NR.163.BL.SR4.AP.9

KT

513048

4082

25.01.2007

25.01.2008

2

31.08.2007

253

STOICA DUMITREL

<791022131225

STR.ELIBERĂRII 17 BL.IV34, AP 23

KT

344330

4429 04.07.2006

04.07.2007

I

30.06.2007

254

STOICA FLORENȚA

2400430131287

STR.GHE.ASACHE NR.3

BC

469532

10936

28.11.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

255

STOICA GHEORGHITA

2330603135291

STR. MUSCATELOR NR.26

KT

182670

3496

17.03.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

256

STOICA LUCIAN

<900617295923

LIREI.NR.13.BLFC14.AP.13

KT

581967

5582

02.11.2006 02.11.2007

II

31.08.2007

257

STROIE CORNEL CRISTIAN

'1580514131301

PREL.LILIACULUI NR.2, BL.G5, AP.66

KT

405018

2689 05.04.2006 05.04.2007

II

31.03.2007

258

SZACAL ANA

2680816131250

B-DUL TOMIS NR.10B.AP.60

KT

319772

8154

14.12.2005

Nerevizuibil

II

31.08.2007

259

TACORE ADRIAN

1670101131213

AL. CAPIDAVA NR.2. BL.T4, AP.54

KT

179407

133

11.01.2007

11.01.2008

II

31.08.2007

260

TALA MIHAI

1880102134124

SOS. MANGALIEI NR.95, BL.MG1, AP.47

KT

257946

126

11.01.2007

11.07.2007

I

30.06.2007

261

TANASE OLGA

2400929131284

STR. ADAMCLISI NR.4.BL.AS3.AP.35

KT

447587

556 29.01.2007

Nerevizuibil

II

31.08.2007

16.02.2007

Copyright <g> 2004 Metascft Plus Constanta

7/8

Nr.

crt. Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

262

TICU NICOLAE

1290825131246

STEJARULUI.NR.BL.G3.AP.51

GK

086906

3004

18.04.2006

Nerevizuibil

5

31.08.2007

263

ȚIGANICA STERE

1640724131252

ALEEA NALBEI,NR.15.BL.L109.AP.1

KT

083684

3296

05.05.2006

05.05.2007

II

30.04.2007

264

TIPIRIG NICOLAE

1510625131306

MANGALIEI, NR.69.BL.MG8.AP.23

KT

591379

799

07.02.2007

07.02.2008

II

31.08.2007

265 TOMADORU

1650612131221

AL,CRIZANTEMELOR NR.2.BL.J3.AP .34

KT

147066

79

10.01.2007

10.01.2906

31.08.2007

266

TRAICU MIRCEA

1481031131263

AL. HORTENSIEI NR.1 A,BL,ME1A,AP.64

KT

211237

4852 31.07.2006

31.07.2007

II

31.07.2007

267

TRANDAFIR DAN

1550204131298

STR. SG. N.GRINDEANU NR,35. BLOC

L2.AP.19

KT

193451

582

30.01.2007

30.01.2008

II

31.08.2007

268

trandafir

IONELA-NICOLETA

2841212134141

BDUL A VLAICU NR.90,BL.AV26,AP.86

KT

026982

28

08.01.2007

08.01.2008

II

31.08.2007

269

TUDOR MIHAI

1550328131349

AL. TOPOLOG NR.4. BLOC E4.AP.97

KT

57953

6870

12.08.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

270

TUDOR PAULINA

2450329131283

ELIBERĂRII. NR.20. BL.IV18, SC.B AP.21

BZ

642965

550

26.01.2007

24.01.2008

II

31 08.2007

271

TURCU FLOAREA

2361114131319

AUREL VLAICU,NR.90A.BL.AV27,AP.50

BE

368938

11885

12.01.2004

Nerevizuibil

II

31.08.2007

272

TURCU DORIAN

1610415131254

AL.VIITORULUI. NR.8, BL.A, AP.98

GR

976791

4335

30.06.2006

30.06.2007

II

30.06.2007

273

UNGUREANU OVIDIU

1920719134136

STR.DEZROBIRII NR.112. BL.IS6, AP.65

NK

470241

5499

19.10.2006

19.10.2007

II

31.08.2007

274

VALEANU MARIN

1460802131288

STR. CIȘMELEI,NR.2,BL.LA,AP.15

KT

0058987

349

1901.2007

Nerevizuibil

II

31.08.2007

275

VASILCANU

MARIUS-DANIEL

1970628134136

STR. AUREL VLAICU, NR.33, BL.B7, AP1

NT

694910

4052

18.01.2007

18.01.2008

I

31.08.2007

276

VASILE FLORICA

2440924131339

AL. EGRETEI NR.11.BLD1,AP.98

KT

603607

1137 24.01.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

277

VASILE TEODORA

2530127131264

SOS.IC BRATIANU NR.56.BL.B3.AP.18

KT

547081

6740 25.10.2006 25.10.2007

II

31.08.2007

278

VATRA LAURA

2890917134173

BLD.1MAI NR.33A.BL.PF8.AP.10

KT

381121

4016

11.01.2007

11.10.2007

I

31.08.2007

279

VECU ANDRA MARLEN

2890814134200

STR.CPT.D.EUGENIU NR.17.BL.V4.AP.63

KT

375524

4126

01.02.2007 01.09.2007

II

31.08.2007

280

VISAN MARIA

2341123131235

STR. BOGDAN VASILE NR.11

AP

80201

7469 21.07.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

281

VLAD FLORENTINA

2490517131321

STR.SOARELUI.NR.17

DA

905232

5357 26.08.2006

Nerevizuibil

2

31.08.2007

282

VOICU DRAGOS LI VIU

1881229134137

STR. SOVEJA NR.104. BLOC 44.AP.26

KT

333437

170

15.01.2007

15.01.2008

I

31.08.2007

263 VQU4EA ELENA.

2511224131301

BDUL AL. LAPUSNEANU NR.97, BL.OC LV32.AP.4

KT

411666

513 26.01.2007

26.01.2008

U

31.08.2007

284

VOINEAGU ADRIANA

2871216134241

STR. CTIN BRANCUSI NR.62, BL.12.AP.29

KT

263233

308

18.01.2007

18.01.2008

I

31.08.2007

285

ZAMFIR ANICA

2520301131418

B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, BLOC L23.AP.11

KT

282944

1408 13.02.2003

Nerevizuibil

II

31.08.2007

286

ZAMFIR VASILE

1470921131296

BDUL 1 DECEMBRIE 1918, BLOC L23.AP.11

KT

79847

564

29.01.2007

29.01.2008

II

31.08.2007

287

ZGURA MIHAI

1630201131281

STR. MR.SOFRAN NR.19

KT

290243

4616

14.07.2006

14.07.2007

II

30.06.2007

288

ZLAT ELENA

2790128131365

AL.PELICANULUI NR 4,BL.AV36,AP.12

KT

331763

4152

21.06.2006

21.06.2007

II

30.06.2007

16.02.2007

Copyright © 2004 Ketasott Plus Constanta

8/8

TABEL NOMINAL CI NEV-ĂZĂTORII CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM LEGII 44S/2oo6 LUNA MARTIE 2oo7

Nr.

cit

Nume și prenume

C.N.P

Adresa

B.    I.

C.    I.

Certificat exp medicală

Termen de revizuire

Cri

ad

Valabilitate

abonament

1.

Abdulazis Magii

644

135101S13I211

Str. Eli berării - 4, bl.lV46,sc C’,ap 24

BX

149308

55o5

o2.o7.2oo4

permanent

I

ol.o3 -3L12'o7

1 o luni

Alb Petru

13o2

1250115131218

Str.Labirint - 1, bl LI.sc B,ap.21

AL

951323

577

21.ol.2oo5

permanent

I

ol.o3 -31.12'o7

lo luni

3.

Albescu \ alerica 2252

2620317131213

Str. Dezrobirii lo4. bl.DR6.sc.B,ap.37

KT

282007

19o6

22.o3.2oo6

permanent

I

ol.o3. 31.12’o7

Io tuni

4.

Anton Angliei

144 '

1390921131210

Str.Ialomiței ~ 21.

KT

158357

6254

22.o7.2oo4

permanent

I

ol.o3. - 31 12’o7

lo luni

5.

Aprodu Constantin 1252

1430729131212

Str.Cișmelei - 21, bl.2,sc.A,ap.l 1

DV

142820

7136

lo 11 2oo6

permanent

II

ol.o3. - 31,12'o7

io luni

6.

Bardaș Vasile

139

128I2O41312I9

Str Popa Farcaș - 29

DE

739649

9166

o2.11.2oo4

permanent

11

ol. o3.-31 12’o7

lo luni

7

Bataragă Milieu

2129

2400303131218

B-dul Tonus - 4

BN

862289

6358

27 o7.2oo4

permanent

11

ol.03.-31 12’o7

lo luni

s.

Bâdescu Ion

3o35

1.310520131234

Al. Orhideelor 1 bl.Zl,sc B,ap 27

KT

065247

6573

29.o9.2oo5

permanent

11

ol o3. -3LI2’o7

lo luni

9.

Băltatu Valeria

26ol

2390210131235

B-dul AI Lăpușneanu S8,bl.LE36,sc.A,ap.7

BK

653818

1692

o5 o2.2oo3

permanent

11

ol.o3, -3J.I2'o7

lo luni

Io

Băncilă Mana

679

2400907131245

Str.LL.Caragiale - 47, bl T3,sc.C,ap.5o

BX

147124

2o9l

11 .o2.2qo3

permanent

II

ol ,o3. - 31.12’o7

lo luni

1 1.

Bănescu Constantin

87

1380703131211

Str Lirei 1, bl I CI Lsc.B.ap 15

BE

37S589

59O2

o8.o7.2oo4

permanent

I

ol.o3. -31.12'o7

lo luni

12.

Bărbat Ion

397

1290818131214

Str.Despot Vodă 16,

bl.LT2,se.B,ap.2l

BD

635624

191

I2.ol.2oo5

permanent

1

ol o3. 3l.l2’o:7

Io luni

13.

Beciu Mia

2586

2600819131229

Str.Soveja - 79, bJ.29,sv. A,ap. 11

KT

136016

5437

3o.oS.2oo6

3o.o8.2oo7

11

ol.o3. 31 o8’o7

6 h/ni

14.

Boantâ Ioacob

723

14002251.31235

Str.Cumpeni -3.

DK

862703

83

o7.ol.2oo5

permanent

I

ol,o3 - 31 12'o7

io luni

15.

Boboc Elena

1991

232O5I413I213

Al. Dealului 1, bl.l 1 B.sc.B.ap. 16

BD

062419

9695

19,11.2oo4

permanent

1

ol.o3.-31 12’o7

1 o luni

16.

Brînzâ Niculina

I73o

2840822134162

Str Dreptății 7. bl.S,$C.C,ap.39

KT

529639

5373

28 o8.2oo6

28.o8.2oo7

II

ol .o3. - 31 o8'o7

6 luni

17.

Bucur Maria

1612

2480321131227

Al Hortensiei - 1 7, bl.G8.sc a,ap 28

GK

894764

6167

29 o9 2oo6

permanent

II

ol.o3. -3LI2'o7

Io luni

18.

Buf Elena

1644

233O3231312I7

Str.Cișmelei - 1 7, bl 1 A,sc.C,ap.9o

BG

631573

7667

22.11.2oo5

permanent

II

ol.o3.-3LI2’o7

lo luni

19.

Bundă Dumitru

1325

1320810131211

Sti Merișor - 84.

AP

088468

3265

1 1 .o5.2oo5

permanent

I

ol .o3. - .31.12'o7

lo luni

2o

Burasan Elena

2153

2410417131224

Str.Munții Tatra - 4o.

BC

291626

356o

2o.o5.2oo5

permanent

I

ol o3 31.12'o7

lo luni

21.

Ca șea va 1 Georg era 257o

2430701131254

Str.Corbului - 18. bl.Ll.sc B,ap.35

KT

069009

12752

3o.ol 2oo4

permanent

II

ol o.3    31.12'o7

lo luni

Căloianu Olimpiada 2451

2311126131220

Al.Macilor - Io, bl.B6.se. Cap 47

BZ

630890

3276

o7.04.2oo4

permanent

I

ol.o3. - 31 I2’o7

lo luni

23

Cbirică Maria

1393

2381023131226

Str Cpt.D.Eugeniu - 5. bl.N,sc A,ap. 7

KT

456464

7983

28.o9.2oo4

permanent

I

ol.o3. - 31.12’o7

Io luni

24

Cobianu Tonica

1725

2341I11131218

Str Vasile Cîrlova 13.

BC

471874

3864

06.o6.2oo5

permanent

II

ol o.3    31.12*o7

lo luni

25.

Gojocaru C. Maria 638

2380802131220

Str Veniamin Constaehe - 29

DE

463.368

2o87

18 o3.2oo5

permanent

I

ol.o3 - 3l .l2'o7

lo luni

26.

Constanda Gheorghe 2118

1270506131216

Str.Cpt D.Eugeniu 8, bl.SI,sc.B,ap4o

DK

388337

8252

o6.1 o 2oo4

permanent

II

ol.o3.-3l I2'o7

Io luni

27.

Croitoru loan

2566

1320330131214

Str.D.Eugeniu - 25, bl E3,se D,ap.64

AO

592674

6823

2o.o6.2oo3

permanent

II

ol.o3. - 31.12’o7

lo luni

28

Curte Petrica

2789

2430629131210

Str.Ștefan cel Mare -98.

GB

272594

225

lo.ol .2oo4

permanent

II

ol o3.    31 12'o7

lo luni

29

Deaconu Elena

1245

2540128131249

Al.Murelor S, bl BC6,se.D,ap.63

KT

338413

7S25

11.12.2006

11.12 2oo7

II

ol.o3. 31 I2'o7

lo luni

3 o.

Dimcia Nasca

329

2270505134001

Al Garolifei 5, bl.L7$a,sc.D, ap. 74

GB

2638o9

1169

25.o2.2oo4

permanent

II

ol o3. - 31.12*o7

lu luni

31

DjJJL'3 Jjjtf

889

J390720J3J229

Sn Dr.N.Bagdazar - 1. bl G3, sc. A, et.2, ap 84

KT

191702

J45J

23.o2.2oo5

permanent

JJ

oJ.o3. - 3J.J2’o7

lu Iutii

32.

Dinu Vasile

1171

1341129131221

Al.Mimozelor - 2, bl.L12,se.D,ap 78

BE

884328

1925

25.ol.2oo4

permanent

I

ol,o3. - 31.12*07

lu luni

33.

Dinuliu Mihai Adrian 2o39

1331130131214

Str. Adamclisi 3, bl.P3.sc.A.ap .32

KT

308462

2275

28.o3.2oo5

permanent

I

ol.o3 3l.l2’o7

1 o luni

34.

Dobrinaș Maria

13*5

2510225131231

Str.Progresului 4, bl.Hl,se.C,ap.42

GT

163959

4862

o2.o6.2oo4

permanent

I

ol.03. - 31.12*67

lu luni

35.

Dobrosvhi Maria

2481

2360101131242

Str. Râs uri 27

BN

869360

9S63

15.1 o.2oo3

permanent

II

ol.o3. 31.12*o7

Iu luni

36.

Drăgoțel Neculai

1915

1441014131241

Al.Daliei 28, bl.L127.sc.B,ap.28

DE

729208

336

14.o 1 2oo5

permanent

I

ol o3 31.12*o7

lu luni

37

Dragul in Anica

113

2430726131216

B-dul Aurel Vlaicu

19. bI.B2,sc.A,ap .8

GT

514610

6o29

I4.o7.2oo4

permanent

I

ol o3. - 31 12*o7

lu luni

38.

Dumitrașcu Maria 1336

2420703131227

Str.l L.Caragiale - 43, bl.I3.sc D,ap.8o

DA

598732

t7/2o o4.o3.2oo 5

permanent

(

ol.o3. 31.(2*07

lu luni

39.

Flueraru Elena

2863

24SO8O7I31247

Al. Mărțișorului lo, bl.FD32,sc.B,ap.l4

KT

511777

2645

17.o3.2oo5

permanent

_

II

ol.o3.-31 I2*o7

iu luni

4o.

Ga ei u Maria

2791

249|106131280

Str.Suceava -4, bl. 5B. sc. A, ap. 18

KT

101206

77

lo.ol ,2oo7

lo.ol .2oo8

II

ol,o3.-31.12*o7

lu luni

41.

Gâscă Domni ca

2157

250061113I25S

Str. Arcului 11, bl F6,sc.D,ap 73

KT

230998

6o93

27.o9.2oo6

27.o9.2oo7

11

ol.o3 3o.o9‘o7

7 luni

42.

Gemaledin Amdi

1 00

1451109131233

Al.Narciselor - 3 bl A2.sc.B,ap 52

DS

471457

6o42

I4.o7.2oo4

permanent

1

ol o3. - 3I.I2’o7

lu luni

43

Gheorghe Ion ??72

1281029131267

Str.Dumbrava Roșie -3o.

Al

021275

18oo7 o5.12.2oo2

permanent

11

ol.o3. - 31,l2'o7

lu luni

44.

Giuglea Comeliu

1477

1300131131221

Str.Cuza Vodă 5o.

AM

915624

8467

14.1 o.2oo4

permanent

I

ol.o3. - 31.12*o7

lu luni

45

Greavu Argentina

554

2310227131226

Str Dezrobirii 118.. bl,IS5,sc.C>ap.76

KT

425600

586o

oS.o7.2oo4

permanent

I

ol.o3. 31.1 2*o7

lu luni

46.

Grindei Aurelia

535

2401030131216

B-dul Ferdinand 94, bl.F19B,sc.A,ap.27

DH

305196

1 699

o4.o3.2oo5

permanent

II

ol.o3.-3l I2*o7

1 u luni

47.

1 lațeg Elena

2538

2520905131234

Str. Piața Ovidiu 14, bl.B.sc.C.apl 6

KT

351963

6o62

27.o9.2oo6

27.o9.2oo7

II

ol .o3. - 3o o9’o7

7 luni

66,

Nicolov Maria

lo72

2370729131245

Al Panselei -4, bl ('4.se. l.ap 38

DII

918887

3o53

1 o.o5.1995

permanent

I

ol.o3 3l.l2'o7

Io luni

67,

Orzea Constantin

3oS4

1390831131239

Str Andrei Mureșeanu

-88.

BE

88147.3

79O3

14.12.2oo6

permanent

II

ol.o3 31 . I2‘o7

lo luni

68.

Panait Georgeta

536

2370718131263

Al.Znieurei - 6, bl. V,se. A,ap 8

BU

180030

8251

061 o.2oo4

permanent

II

ol.o3 31 I2'o7

lo luni

69.

Panait Geta

3ol

2540710131261

B-dul 1 Decembrie 1918 2C. bl Il.ap 2.

KT

293689

2871

12.o4 ,2oo6

permanent

I

ol.o3 31.12'o7

lo luni

7o

Paris Dimcea

1392

1390821131305

B-dul Al.Lăpușneanu lo3,bl.LY39,se B.ap.28

KT

286908

2479

o5.o4 2oo5

permanent

II

ol.o3.- 3I.I2’o7

lo luni

71.

Păuașeu Petre

2852

14.31008131257

Str. Eliberării 17. bl.IV34,se.C,ap.25

KT

066082

1984

I6.o3.2oo5

permanent

II

ol.o3. 3l.l2‘o7

Io luni

72.

Pâtrășcuță Dan

1716

1480202212997

Str. Unirii 61, bl (î6.sc.C,ap 42

KT

128686

2114

21 o3 2oo5

permanent

I

ol ,o3.    3112'o7

lo luni

73

Păun Ion

2182

1440219131276

AI.Căprioarei 3. bl. 1 7A,sc.A,ap.9

GD

OSO23O

3311

8.o5.2oo6

permanent

1

ol.o3. 3l.l2'o7

lo luni

74

Petre Joița

2759

245OSO2I31269

Al. Panselei 4, bl.C4.et.5,ap.22

BD

072738

1647

o6.o2 2oo3

permanent

II

ol o3. - 31 12'o7

lo luni

75

Petreseu Elena

1639

2420805131234

Sti Soveja 82, bl.FT4,se.B,ap 37

DE

469806

7566

o8.o9 2oo4

permanent

II

ol.o3, 31 I2'o7

lo luni

76

Petreseu II ie

1 194

1281013131257

Str.Petru Vulcan Io

KT

256883

5641

ol.o 7 2oo4

permanent

II

Ol.o3. 31 I2’o7

lo luni

77.

Pirlea Eeaterina

2827

2350822131235

Str. Rodiea - 27

BN

449928

1 o46

28,o2 2oo6

permanent

II

oi.o3. - 31 12’o7

lo luni

78

Pîrvu Elena

2ol5

2350826131295

B-dul Al Lâpușneanu

179. bl.S5,sc.D.ap.68

KT

068183

6573

o3.o8 2oo4

permanent

II

ol.o3 31.12'o7

lo luni

79.

Pișa Eugenia

2578

238O32OI3126O

Str Limanului - 6

KT

335798

6277

22.o7.2oo4

permanent

,1

ol.o3 31.12'o7

lo luni

8o

Pop Ana

986

2450421131236

Sti Austrului 4. bl. FB4,sc, A,ap 1

KT

143529

331o

17.o3.2oo3

permanent

II

ol.o.3 31.12'o7

Io luni

SI

Popa Bița

213S

24.30801 131266

Str. Curcubeului 4 bl.FDI 3,se.A,ap 6

BU

175002

2632

12.o4,2oo5

permanent

1

ol.o3. 31 I2'o7

lo luni

82

Popa Comei

2oo6

1280924131249

Str.Traian 38. bl.B2,ap.l 1

GR

261524

loÎ9

oS.o2.2oo5

permanent

I

ol.o3. 31 I2'o7

1 o luni

83

Popescu Adela

2o99

2390707131245

Al. Hortensiei 18, bl C5.sc.B.ap 73

BX

487418

8o35

3o.o9.2oo4

permanent

II

ol.o3. - 3l.l2’o7

1 o luni

84.

Popescu Victoria

269

2450811131233

Str.Gh.Marinescu 46. bl.N4C,sc.A,ap.7

KT

129009

5578

3o.o6.2oo4

permanent

I

ol .oS.-31 12'o7

lo Unii

85.

Posedam Marinela

884

2490620131290

Str.Bucui ești - S, bl.L. 18,sc.A,ap.32

KT

289856

5661

o2.o7.2oo4

permanent

11

ol.o3 -31.12'o7

lohini

86.

Precup Ioana

137o

241O8O3I3129I

Str Tabla Bufii 35.

GR

258027

4o24

1 7.o4.2oo3

permanent

11

ol,o3.-3l.l2'o7

Io luni

87.

Rîșnoveanu Andrei 2941

1420630131246

Str.Talazului 4.

DE

733930

38 lo

o2.o6.2oo5

permanent

I

ol o3.    31.l2'o7

Io luni

88.

Rîșnoveanu Elena 1846

24S09I313I27I

Str. Talazului 4.

GR

799133

2o69

18.o3 2oo5

permanent

1

ol,o3.- 31.12'o7

Io luni

89.

Sandu Aspazia

3o42

2400505131261

Str Badea Cîrtan - 19, bI.K9,sc.B»ap.31

BC

468949

6345

1 o. 1 o.2oo6

permanent

11

ol o3.    3112 o7

lo luni

9o.

Scit Cal ide

2944

2270728131221

Al.Umbrei - 1. bl.22(.\sc.B.ap.29

BD

634866

3753

3l.o3.2oo5

permanent

II

ol.o3.-31 I2'o7

l o luni

91

Smarandache Ioana 2871

2451022133683

Sti Ion l.aho vâri 115

KT

473087

3595

I9o3 2oo3

permanent

11

ol.o3.- 31 12'o7

Io luni

92.

Smâdu Paraschiva 2846

2300202131231

Al Egretei - 6, bl.AV5,sc.A.ap.29

KT

105516

2o52

17.o3.2oo5

permanent

I

ol.o3.-3l 12’o7

lo luni

93.

Solonion Aneta

2369

2501120I312S8

Str.l.irei -9, bl.FCl 6,sc.B,ap 25

KT

092993

78oo

oS.l 2.2oo6

Io.12.2oo7

11

ol.o3.- 31 I2’o7

lo luni

94.

Stan Alexandra

767

2330914131283

Al.Mărgăritarelor - 5, bl.25.sc.C,ap.56

AL

502496

6966

o3.o6.2oo3

permanent

II

ol.o3.-3, I2’o7

lo luni

95.

Stancu Elisabeta

459

2461101131241

Str.Topolog-3, bl.C2,sc.A,ap. IS

GA

766327

434

Io.o2.2oo4

permanent

I

ol,o3 31 I2’o7

lo luni

96.

Stoian Ion

2661

I3OO7O513I236

Str.Soveja - Io2, bl.52,sc.C,ap.4o

KT

273398

loo72

24.1o.2oo3

permanent

II

ol.o3 -3LI2’o7

lo luni

97.

Stratulat Gheorghe 2o52

1440530131273

Str.Ștefan cel Mare 9.

KT

201540

353

14.ol 2oo5

permanent

I

ol.o3 31.12o7

lo luni

98.

Șaganai Nimet

1642

1350627131248

B-dul.Tonus 322, bl.N3,sc.B,ap.28

BD

629401

572o

o5.o7 2oo4

permanent

11

ol.o3. 31.l2o7

lo luni

99

Șchiopii Maria

52

2360531131227

Str.Suceava - 1 A, bl.S\T,sc. A,ap.7

KT

565606

232o

22o3.2oo6

permanent

I

ol.o3. 31 I2'o7

lo luni

loo.

Șerban Elconora

324o

2481105131212

B-dulAI.Lăpușneanu -S5,bl.LVI6,sc.A>ap 13

GX

138131

7966

I8.12.2oo6

permanent

II

ol.o3. -31 I2’o7

lo luni

lol

Șerban Marin

2551

1400420131255

Str Cișmelei- 11. bI.lC\sc.C,ap.91

GA

342469

6811

1 o.o8.2oo4

permanent

1

Ol.o3.-3l.l2’o7

lo luni

Io2.

Șocarici loan

1913

13812IO13I252

B-du! 1 Dec. 1918 39, bl.L2,se.B,ap.79

BD

064345

773

31 .ol ,2oo5

permanent

1

olo3.-3l 12’o7

1 o luni

Io3.

.Șofron Gheogluna 256o

2400822131249

Str.Popa Șapcă - 24, cartier Palazu Marc

BN

082809

6451

29.o7.2oo4

permanent

II

ol o3 . - 31.1 2'o7

1 o luni

Io4.

Ștefan Floarea

22o9

2370206131280

Str.Stejarului - 3, bl.G3.se.A,ap-2

KT

202630

3378

13.o5.2oo5

permanent

II

ol.o3 3LI2’o7

lo luni

Io5.

Ștefan Rada

672

2390809131279

Al.Hetaeleea - 7. bl Z3,sc D.ap 51

GD

0805667

5756

o6.o7 2oo4

permanent

u

ol.oJ. - 31.12’o7

lo luni

106.

Șulcu Statia

2165

2290821131239

Str.Șoseaua din Vii

92.

KT

265251

723

26.o 1 2oo5

permanent

I

ol ,o3.    31.12o7

lo luni

Io7.

Ta râ u M i re ea -1 o n - Fa us t 362

I54O8O713I291

Str.Ștelămță Vodă 6, bl 19,sc. A.ap 7

KT

049577

7532

o7.o9.2oo4

permanent

I

ol.o3. 31 I2’o7

lo luni

Io8.

Tiliță Constantin

IS3o

1410801131284

Al Nalbei - 12. bl.LI 11, sc. B, ap. 32

BX

491757

626

24.ol.2oo5

permanent

I

ol.o3.-3l.l2’o7

lo luni

Io9.

l'oader Nieulina Silvica 3o86

2350429131256

3-dul AI.L.âpușneanu lo2 bl.TS l6,sc.B,ap.31

BN

082304

822S

19.12.2oo5

permanent

II

ol ,o.3 - 31 T2'o7

Io luni

1 lo.

Toma Dănuț (,’omel 95o

1611010131265

Str.Ni colac Iorga S.

KT

462597

2765

19.o4.2oo5

permanent

I

ol.o3 31.12'o7

Io luni

III.

Toma Marin

266o

1360523131268

Str.B.Șt Delavrancea

76. bl 33,sc.C,ap.44

DE

461264

8234

o8.oS.2oo3

permanent

I

ol.o3. - 31 I2’o7

lo luni

112

Tomescu 1 'lorica

2965

2240828131229

13-dul Republicii - 77, bl.A5.sc B.ap.66

DA

599955

4o77

15 o6.2oo5

permanent

n

ol.o3. 3I.I2’o7

lo luni

113.

Trăsteu Natal ia

2991

2341006354764

Str.I.L.Caragiale 1 A. bl.L26.sc. A.ap. 36

KT

513248

5212

29 o7 2oo5

permanent

i

ol .0.3. - 31.12 o7

lo luni

114.

Tudor Georgela

2744

2420104131287

Al.Zmeurci - 8, bl U5.sc.A,ap.8

DS

476415

943o

lo.l 1.2oo4

permanent

n

ol.o3. 31.12’o7

lo luni

1 15.

Tulccanu Olimpia

5o2

268100S131260

Str.Valea Albă SS.

KT

089183

381

22.ol.2oo7

22.ol.2oo8

ii

ol.o3 31.12'o7

lo luni

116.

Țițimeaua Gheorghe 2773

1510519131324

Str.Badca Cîrtan - 7. bl. K3, sc. A, ap. 14

BR

6660

8o

lo.ol 2oo7

lo.ol 2oo8

ii

ol .o3.    31.12'o7

1 o luni

117.

Urse Aurel

1785

1490324131311

Str.Prof.Gh. Marinescu -64. bl.Il2A.ap 23

KT

054037

391 o

22.o4.2oo3

permanent

i

ol,o3. -31.12’o7

lo luni

118.

Vani Vait

2786

1380416131263

Str.Răsuri - Ip4

KT

483553

234

I3.ol.2oo5

permanent

ii

ol ,o3    31.12'o7

1 o luni

119.

Vasiliu Ștefan (îabnel 3o5o

1860914134144

Al. Stejarului I, blG4.sc A.ap.3

KT

153388

74 o4

24.11.2oo6

26 11,2oo7

ii

ol .o3 - 3o.l 1 'o7

9 luni

12o.

Velisar Mafia

1853

2580918131325

Al. Arcului - 16, bl.K^sc A,ap.2o

DE

727979

56o8

ol o7.2oo4

permanent

I

ol.o3. 3I.12’o7

Io luni

121.

Veri ho Viorica

25o3

25106201312S3

Str Curcubeului - 2o, bl.F(.'28,sc A>ap.S

KT

27o3

4715

31 o7.2oo6

31 o7.2oo7

11

ol.o3. 3l.o7'o7

5 luni

122.

Vîjialâ Toatler

1536

134080513159

Str.Traian Vuia 1313

KT

066552

5S2

21 .ol 2oo5

permanent

II

ol.o3.-31 12o7

Io luni

123.

Vulcan Nicolae

24S

1501110131336

Str. Eliberării - 25 bl IV28,sc.I3,et.2,ap. 1 o4

BG

169010

7787

15.o9.2oo4

permanent

I

ol.o3. - 31 12'o7

lo luni