Hotărârea nr. 10/2007

Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere la spatiile cu destinatie de cabinete medicale

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere la spatiile cu destinaţie

de cabinete medicale

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa
ordinara din 30.01.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre, prin care se propune prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu destinaţie de cabinete medicale, precum si raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A..-E.D.P.P. Constanta nr. 390/19.01.2007, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P., si a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003.

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si avizul Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art. 38, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 1207 , alin(l), lit. b din Legea nr.286/2006 pentru, modificarea si completarea Legii privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinaţie de cabinete medicale conform anexei nr.l, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre, pana la data de 31.12.2007

Art. 2 -Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de  26 consilieri din 27 de

membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA
CONSTANTA
NR
10/30.01.2007


REGIA AUTONOMA

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Direcţia Administrare Imobile
Str. Dezrobirii nr.ll8,bUS5,parter
NR. 390/19.01.2007

RAPORT

Având in vedere prevederile H.C.L.M. nr.388/24.08.2000 privind repartizarea si administrarea spatiilor cu alta destinaţie, a HCLM nr. 370/02.10.2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si a H.C.L.M nr. 524/19.12.2001

Ca urmare a proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar Radu Ştefan Mazăre cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu destinaţie de cabinete medicale ;

Ca urmare a şedinţei Comisiei de Fond Locativ pentru fiecare spaţiu cu destinaţie de cabinete medicale propus spre analiza, s-au stabilit următoarele :


ANEXA NR.1

MINISTRARE IMOBILE TATAIANU


Având in vedere faptul ca, contractele de inchiriere pentru spatiile cu destinaţie de cabinete medicale au expirat la data de 31.12.2006 precum si faptul ca titularii acestora cuprinşi in Anexa nr.l au depus cereri pentru prelungirea contractelor de inchiriere si nu figurează in prezent cu debite restante, Comisia de Fond Locativ propune prelungirea acestora pana la data de 31.12.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LAH.C.LM. NR.10/2007

TABEL

CU SPATIILE CU DESTINAŢIE DE CABINETE MEDICALE

ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

 

Nr. Crt.

Denumire Dispensar Medical

Adresa

Numele si prenumele medicului

1.

Dispensar     Medical nr.l

Revoluţiei  din  22 dec.l989,nr.6,et.I

Dr. Sîmionescu      Cristina

Maria-med.familie-1

cabinet

Dr.Cercel              Denisa-

med.familie-1 cabinet

2.

Dispensar     Medical nr.20

b-dul. 1 Mai nr.42

Dr.Visoiu                Elena-med.familie-1 cabinet Dr.Gont              Camelia-med.familie-1 cabinet Dr.Chiru                   Ioan-med.familie-1 cabinet

3.

Dispensar     Medical nr.25 si nr.37

B-dul. Mamaia nr.209

Dr.Vasilescu       Camelia-med.familie-1 cabinet Dr.Cotofana       Gabriela-med.familie-1 cabinet

Dr.Pitu                    Maria-med.familie-1 cabinet

4.

Dispensar     Medical nr.5

Al.Lapusneanu

nr.75,

bl. L V4,ap. 2 ,parter

Dr.Suciu   Vasile-   med.l cabinet-folosit    alternativ cu    dr. Sima    Anca,    iar sufrageria   este   sala   de asteptatre


 

 

 

Dr.Sima                   Anca-med. familie

5.

Dispensar     Medical nr.13

Al.Lapusneanu

nr.75,

bl. L V4,ap. 3 ,parter

Dr.Blacioti           Chirata-med.familie-1 cabinet Dr.Irimiea              Ileana-med.familie-1 cabinet (1/2 din   sufragerie    sala   de aşteptare)

6.

Dispensar     Medical nr.6

Aleea     Heracleea

bl. VI,

se. C,ap. 43,parter

Dr.Dobrovolschi    Natalia med.familie-1 cabinet Dr.Garabetian       Mihaela med.familie-1 cabinet

7.

Dispensar     Medical nr.7

Aleea     Heracleea bl.Vl,     sc.C,ap.2, parter

Dr.Mihai                 Lucica med.familie-1 cabinet Dr.Minciuna            Măria med.familie-1 cabinet Dr.Bolma                 Elena med.familie-1 cabinet

8.

Dispensar     Medical nr.8

Cişmelei       nr.19, bl.3,sc.A,ap.l si 2

Dr.Condurache     Mariana med.familie-1 cabinet Dr.Lazar                  Doina med.familie-1         cabinet folosit       alternativ       cu dr.Verman Georgeta Dr.Verman          Georgeta med.familie

9.

Dispensar     Medical nr.14

Ferdinand      nr.80 bis,  parter,ap. 1   si ap.2

Dr.Bughea           Lelioara med.familie-1 cabinet Dr.Sava                Victoria med.familie

10.

Dispensar     Medical nr.22

Egretei          nr.10,

bl.AV21A,

se. C,ap. 11, parter

Dr.Zisan                   Omer med.familie-1 cabinet Dr.Cristescu           Danuta med.familie-1 cabinet

11.

Dispensar     Medical nr.29

Dezrobirii   nr.139,

bl.IV13, ap.l

Dr.Sambra                 Stela med.familie-1 cabinet Dr.Borcea                Adina med.familie-1 cabinet

12.

Dispensar     Medical

Pajurei            nr.9,

Dr.Rascu           Gheorghe


 

nr.31

bl.FE6,ap.3

med.stomatolog-1   cabinet (in contra-tura) cu dr.baic Ana Măria

Dr.Tomescu           Natalia med.familie-1 cabinet Dr.Ciocan             Mihaela med.familie-1 cabinet Dr. Merlusca          Adriana med.familie-1 cabinet Dr.Baic            Ana-Maria med. stomatolog

13.

Dispensar     Medical nr.33

Partizanilor   nr.26, bl.LV45,ap.l

Dr.Pana                Claudia med.familie-1 cabinet Dr.Ciobanu            Liliana med.familie-1 cabinet Dr.Iordachescu        Eniser med.familie-1 cabinet

14.

Dispensar     Medical nr.34

Ion    Ursu    nr.49, bl.N2A,ap.3

Dr.Vreto               Camelia med.familie-1 cabinet Dr.Popa                    Elena med.familie-I cabinet

15.

Dispensar     Medical nr.35

Aurel Vlaicu nr.7, bl.C6,     ap.21     si ap.22

Dr.Merdinian           Lucia med.stomatolog-1 cabinet Dr.Ancuta               Elena-med.stomatolog-1 cabinet Dr.Braga                 Silviu-med.stomatolog-1 cabinet Dr.Ianus                  Maria-med.stomatolog-1 cabinet

16.

Dispensar     Medical nr.36

Aurel Vlaicu nr.35, bl.B10,ap.41

Dr. Viespe                   lon-med.familie-1 cabinet Dr.Roza              Mihaela-med.familie-1 cabinet

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA

NR. 10/30.01.2007