• Hotărârea 640/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare atribuirea in folosinta gratuita, a suprafetei de 800 mp. pe perioada determinata comunei Cumpana
 • Hotărârea 639/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M – RESTAURANT, BIROURI si LOCUINTA de SERVICIU, B-dul Tomis nr. 9-11, teren in suprafata de 167,44 mp, proprietate Pesterau Grigore si Munteanu Daniela
 • Hotărârea 638/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 637/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN "Transelectrica" SA - S.T. Constanta, pentru terenul aferent activului magazie S.T., str. Varful cu Dor nr.6
 • Hotărârea 636/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 635/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 634/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT de MATERIALE P+1E, str. Celulozei nr. 6 lot 2, teren in suprafata de 1131,75 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 633/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – ATELIER TAIAT si FASONAT PIATRA NATURALA, str. Celulozei nr. 6 lot 1, teren in suprafata de 859 mp, proprietate SC SAMARO SRL
 • Hotărârea 632/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – LOCUINTA si ATELIER REPARATII ELECTRICE AUTO, str. Semanatorului nr. 41A, teren in suprafata de 224,48 mp, proprietate Cartuna Hristu si Vanghelita
 • Hotărârea 631/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+10E si PARCARE, Intr. Baza Petrol nr. 3, teren in suprafata de 130,56 mp, proprietate SC CONSTRUCTII si LUCRARI SPECIALE SA
 • Hotărârea 630/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE si EXTINDERE cu P+1E LOCUINTA PARTER, str. Alexandru Vlahuta nr. 21, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Manescu Viorel
 • Hotărârea 629/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINATIE TEREN in SPATIU VERDE, str. Turda nr. 16, teren in suprafata de 56 mp, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 628/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Steagului nr. 48, teren in suprafata de 304 mp, proprietate Arendt Adrian Emil si Manuela
 • Hotărârea 627/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E – ALIMENTATIE PUBLICA si BIROURI, bd. Mamaia, zona Pescarie, teren in suprafata de 220 mp, proprietate Opinca Marian si Marioara
 • Hotărârea 626/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+5-6E, str. Belvedere, zona bl. BM8, teren in suprafata de 600 mp, proprietate Dobre Mircea Titus
 • Hotărârea 625/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren in suprafata de 682 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana, Toma Elena si Ionut
 • Hotărârea 624/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6E -APARTAMENTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Izvor nr. 46, teren in suprafata de 414,90 mp, proprietate SC STEJARUL SRL
 • Hotărârea 623/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINTA PARTER si CONSTRUIRE ANEXA PARTER, str. Penes Curcanul nr. 23, teren in suprafata de 309 mp, proprietate SC CALIN SERVICE TOTAL SRL
 • Hotărârea 622/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, Constanta Sud, careu C2, lot 15, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Cadar Iulian si Girdea Monica
 • Hotărârea 621/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA P+M si SCHIMBARE DESTINATIE in BIROURI si DEPOZITARE, str. Varful cu Dor nr. 26, teren in suprafata de 485 mp, proprietate SC DIGITON SRL
 • Hotărârea 620/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 98/2005 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E cu SEDIU FIRMA la PARTER si ANEXA PARTER, str. Nehoiului nr. 60, teren in suprafata de 484,01 mp, proprietate Andrei Mihaela si Nicolae
 • Hotărârea 619/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/42, teren in suprafata de 676 mp, proprietate Chitu Dumitru si Marioara Luminita
 • Hotărârea 618/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Grozesti nr. 92, teren in suprafata de 262,50 mp, proprietate Udeci Gheorghita
 • Hotărârea 617/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+7-8E, al. Voinicului nr. 6C, 6D si 6E, teren in suprafata de 862,07 mp, proprietate SC PRIMERA HOLDING SRL
 • Hotărârea 616/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+5-6E, str. Casin, zona Camin Pensionari, lot 2, teren in suprafata de 333 mp, proprietate Rusa Mihai si Marioara
 • Hotărârea 615/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE AMBALAJE, str. Industriala nr. 9, teren in suprafata de 6240 mp, proprietate SC ADA HOLDING SRL
 • Hotărârea 614/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMPLASARE HALE COMERCIALE P-P+1E, str. Interioara nr. 2, teren in suprafata de 15238,60 mp, proprietate SC APRODEX SA BUCURESTI
 • Hotărârea 613/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 612/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru terenul situat in Constanta, zona Baba -Novac in suprafata de 2,4 ha
 • Hotărârea 611/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Listei nominale cu solicitantii pentru acordarea de subventii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinte proprietate personala, conform OUG 51/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 610/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA - DAREA IN ADMINISTRARE CATRE RAEDPP A OBIECTIVULUI DE INVESTITII " ETAJARE CORP S+P+1E COLEGIUL CAROL I", PRECUM SI CESIONAREA CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA NR. 551/2006, INCLUSIV ACTELE ADITIONALE INCHEIATE LA ACESTA
 • Hotărârea 609/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „TARA PITICILOR cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si strada Cumpenei"
 • Hotărârea 608/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnieo-economici aferenti obiectivului de investitii „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si str. Cumpenei"
 • Hotărârea 607/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „TARA PITICILOR cuprins intre str. I.L. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac"
 • Hotărârea 606/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN MUNICIPIUL CONSTANTA cuprins intre str. IL. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac"
 • Hotărârea 605/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA MODALITATILOR SI A DATELOR DE ACORDARE A PACHETELOR CU HRANA PENTRU PENSIONARIICU PENSII PANA IN 550 LEI, PERSOANELOR PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZA VENITURI SI PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 604/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE PACHETE COPIILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA CU OCAZIA SFINTELOR SARBATORI ALE PASTELUI SI A CELOR DE IARNA
 • Hotărârea 603/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR BUNURI DE UZ CASNIC PERSOANELOR AFLATE LA PRIMA CASATORIE
 • Hotărârea 602/2007 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN CONCESIUNE
 • Hotărârea 601/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind achizitionarea fara plata a unei vedete maritime si amplasarea acesteia pe domeniul public al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 600/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta pe anul 2008
 • Hotărârea 599/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea H.CX.M. 599/2006 privind incheierea contractului colectiv de munca la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 598/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 597/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 596/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea Hotarararii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta
 • Hotărârea 595/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
 • Hotărârea 594/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare rivind modificarea Anexei nr. II " Stat de functii " -Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 249/2007
 • Hotărârea 593/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea alocatiei zilnice de hrana a asistatilor Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta incepand cu data de 01.01.2008
 • Hotărârea 592/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind stabilirea contributiei lunare a asistatilor Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta incepand cu data de 01.01.2008
 • Hotărârea 591/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii de asistenta sociala, precum si a Grilei de evaluare
 • Hotărârea 590/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.CL.M. NR.512/2006 in sensul majorarii sumei de la 300 lei la 500 lei , suma care se va acorda persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani si sotilor care aniverseaza 50 de ani de casnicie
 • Hotărârea 589/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA
 • Hotărârea 588/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2008
 • Hotărârea 587/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 586/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 480/26.10.2007
 • Hotărârea 585/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de pensionari, ca masura de protectie sociala
 • Hotărârea 584/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 583/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2008
 • Hotărârea 582/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 IN FORMA PROVIZORIE SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 581/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PROVIZORIU SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 580/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si lista de utilaje independente pe anul 2008 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 579/2007 - Municipiul Constanța

  Proiect de hotarare privind bugetul municipal pe anul 2008
 • Hotărârea 578/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PREMIEREA DOMNULUI PROFESOR BARARU ION CU SUMA DE 10 000 LEI PENTRU REZULTATELE EXCEPTIONALE OBTINUTE IN ULTIMII PATRU ANI LA CONCURSUL INTERNATIONAL NASA
 • Hotărârea 577/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea avizului consultativ pentru unitatile de invatamant preuniversitar privind planul de scolarizare pentru anul de invatamant 2008-2009
 • Hotărârea 576/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea completarii H.C.L.M. nr.471/2007 "privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta"
 • Hotărârea 575/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI DE 5 % DIN CHELTUIELILE CU SALARIILE AFERENTE ANULUI 2007 PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 574/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 A R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 573/2007 - Municipiul Constanța

  Proiect de hotarare privind aprobarea subventionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte
 • Hotărârea 572/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea imobilului (teren si constructie), situat in municipiul Constanta, zona Shell- Parc Tabacarie, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta
 • Hotărârea 571/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta
 • Hotărârea 570/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aplicarea prevederilor Legii nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/200 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • Hotărârea 569/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 588/2005 privind modificarea HCLM nr. 170/1997 pentru aprobare PUD - Lotizari zona str. Eliberarii, etapele I,II,III, str. Baba Novac, Zona Compozitori
 • Hotărârea 568/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 46, teren in suprafata de 390 mp, proprietate S.C. GENERAL TAXI S.A.
 • Hotărârea 567/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Dobrogei nr. 29, teren in suprafata de 176,30 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL
 • Hotărârea 566/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SHOW-ROOM si SEDIU FIRMA, bd. IC Bratianu nr. 145, teren in suprafata de 430 mp, proprietate SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL
 • Hotărârea 565/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL S+P+3E – BIROURI si LOCUINTE in IMOBIL BIROURI S+P+2E, str. Strajerului nr. 24-26, teren in suprafata de 626,33 mp, proprietate SC NORTH STAR SHIPING SRL
 • Hotărârea 564/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, str. Vanatori nr. 5, teren in suprafata de 411,50 mp, proprietate Nedelcu Gheorghe si Mihaela
 • Hotărârea 563/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Razoare nr. 118, teren in suprafata de 213 mp, proprietate Mega Steriu si Steliana
 • Hotărârea 562/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, al. Pinului nr. 1, teren in suprafata de 60,15 mp, proprietate Ciobanu George si Ecaterina
 • Hotărârea 561/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal SCHIMBARE REGIM INALTIME de la S+P+M la P+1E+M - intrare în legalitate, str. Romana nr. 27, teren in suprafata de 338 mp, proprietate Muhscina Gheorghe si Alina Loredana
 • Hotărârea 560/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+3-5E, Km 4-5 zona prel. Str. Nicolae Grindeanu lot 1/2, teren in suprafata de 600 mp, proprietate Sotreanu Ileana
 • Hotărârea 559/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA P+1E, str. Cpt. Purice nr. 9A, teren in suprafata de 269 mp, proprietate Enache Dumitru si Niculina Pacica
 • Hotărârea 558/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2008
 • Hotărârea 557/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind constituirea fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 pentru functiile publice si personalul contractual prevazute în statul de functii al Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 556/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 555/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 554/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+4E+et. tehnic, str. Panait Mosoiu nr. 32-34, teren in suprafata de 700 mp, proprietate Balba Alexandru Ovidiu si Claudia Olguta
 • Hotărârea 553/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE AUTO „SKODA”, sos. Mangaliei zona Metro II, teren in suprafata de 15477 mp, prorietate SC AUTO GRUP SRL
 • Hotărârea 552/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001, privind avizarea si aprobarea documentatiei PUD – Mamaia 2001 in sensul construirii unui hotel P+M+5E pe terenul in suprafata de 4367,88 mp situat în vecinatatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL
 • Hotărârea 551/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 550/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Constanta, Asociatia Consiliul Tinerilor Constanta, Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor si International Student Travel Confederation
 • Hotărârea 549/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 548/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 547/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea terenului aferent "pistei roleri, skateri si biciclisti", din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta
 • Hotărârea 546/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si S.C. SEAVIEW MEDIA S.R.L.
 • Hotărârea 545/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta si S.C. Vanimar S.R.L.
 • Hotărârea 544/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta si Damadian Maria Maia, Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta, Pufleni Dumitru si Pufleni Elena
 • Hotărârea 543/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.385/2001 modificata prin HCLM nr.350/2005
 • Hotărârea 542/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 541/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 540/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 539/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ANSAMBLU REZIDENTIAL LOCUINTE si DOTARI, zona Pescarie, teren in suprafata de 34800 mp, proprietate Nahmany Itshak si Daniela
 • Hotărârea 538/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE 3S+D+P+20E, bd. Mamaia nr. 296, teren in suprafata de 8283,75 mp, proprietate SC SUNRISE TOURS SRL
 • Hotărârea 537/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE TERMINAL CEREALE, incinta Port Constanta Nord, dana 31-33, teren in suprafata de 20783,23 mp, proprietate de stat aflata in administrarea CN APMC, investitie realizata de SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL
 • Hotărârea 536/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE TEREN de SPORT si PARC de DISTRACTII TIP „TARA PITICILOR”, zona al. Nalbei, str. IL Caragiale, str. Baba Novac, teren in suprafata de 3617,99 mp, domeniu public si privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 535/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SPATIU DEPOZITARE si AMENAJARE PARCARE, str. Interioara III nr. 3, teren in suprafata de 414,65 mp, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 534/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA SERVICE AUTO P+1E, STATIE CARBURANTI si IMOBIL BIROURI P+1E, str. Verde nr. 17A, teren in suprafata de 15028,03 mp, proprietate SC PALTINIS LEASING SA
 • Hotărârea 533/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE cu P+1E si SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINTA PARTER, str. Amzacea nr. 10, teren in suprafata indiviza de 145 mp, proprietate Cocos Iordache si Iulia
 • Hotărârea 532/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M si GARAJ, str. Varful cu Dor nr. 63, teren in suprafata de 500,03 mp, proprietate Matanie Adam Viorel
 • Hotărârea 531/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, STR. ORIZONTULUI NR. 20, TEREN IN SUPRAFATA DE 203,60 MP, PROPRIETATE BARZU GHEORGHE SI NASTASIA
 • Hotărârea 530/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+2E+M - CABINET AVOCATURA si LOCUINTA, str. Zorelelor nr. 9, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Voicu Vestina – Cabinet de Avocat
 • Hotărârea 529/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+pod circulabil, str. Ion Ratiu nr. 80, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Zamfir Mitica Robert si Birsen
 • Hotărârea 528/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+5E, str. Scolii nr. 6, teren in suprafata de 744 mp, proprietate Tasula Nastasia, Lazia Lucian si Liliana, Nicolau Gheorghe si Paula
 • Hotărârea 527/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+6E, str. Prel. Eroilor nr. 2, teren in suprafata de 265 mp, proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SA, aflat in utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL
 • Hotărârea 526/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 220/2002 privind modificarea HCLM nr. 493/2001 pentru aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT, zona Piata Tomis III
 • Hotărârea 525/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, str. Fundatura 1 Mai, teren in suprafata de 300,98 mp, proprietate SC CRIS FISHING SRL
 • Hotărârea 524/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 43, teren in suprafata de 58 mp, proprietate Rizu Bogdan si Crina
 • Hotărârea 523/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – BIROURI si LOCUINTA, str. Frunzelor nr. 114, teren in suprafata de 67,79 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL
 • Hotărârea 522/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Ion Ratiu nr. 130, teren in suprafata de 200 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL
 • Hotărârea 521/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – BIROURI, LOCUINTE de SERVICIU, str. Pandurului nr. 75 bis, teren in suprafata de 500 mp, proprietate SC BLUE PYRAMID SRL
 • Hotărârea 520/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1-2E, str. Eroilor nr. 1B, teren in suprafata de 196 mp, proprietate Zaif Tanase
 • Hotărârea 519/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE cu 1E+M HALA PRODUCTIE SI SHOW-ROOM MOBILA, str. Varful cu Dor nr. 26, teren in suprafata de 3394,58 mp, proprietate SC DOMUS NUVO SRL
 • Hotărârea 518/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE IMOBIL P+1E+M cu P+1E+M – BIROURI SI LOCUINTA, str. Luntrasului nr. 6, teren in suprafata de 330 mp, proprietate SC SUBLICOM SRL
 • Hotărârea 517/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 248/2005 pentru aprobarea documentatiei PUD – CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, ATELIER MECANIC si MAGAZII, zona CET, parcela A 1016/28/1, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Lazar Ioan
 • Hotărârea 516/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE P+1E, zona Viile Noi, parcela A 1089/2/4, teren in suprafata de 8233 mp, proprietate Vorhioglu Cornelia, Manole Alexandru si Ene Aurica
 • Hotărârea 515/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PATRU LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1E CUPLATE DOUA CATE DOUA, str. Prel. Mesterul Manole lot 15, teren in suprafata de 851,68 mp, proprietate Iacob Ovidiu si Marioara Tinca
 • Hotărârea 514/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 6 IMOBILE S+P+4E - LOCUINTE SOCIALE, str. Celulozei nr. 6, teren in suprafata de 10003,19 mp, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 513/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-7E – LOCUINTE, BIROURI si GARAJE, str. Salciilor nr. 39, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Tapangea Decebal si Maria
 • Hotărârea 512/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+M+5E+etaj tehnic cu PARCARE la PARTER si DEMISOL , bd. Mamaia nr. 224, teren in suprafata de 392 mp, proprietate SC CAMBELA PROD SRL
 • Hotărârea 511/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal TRANSFORMARE MANSARDA in ETAJ si MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA, str. prel. 8 Martie nr. 37, teren in suprafata de 124 mp, proprietate Negoita Stela, Negoita Any Carmen si Nastu Mariana
 • Hotărârea 510/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - SPATIU COMERCIAL si LOCUINTE, str. Ion Ursu nr. 57, teren in suprafata de 234,50 mp, proprietate Cristea Ion si Ioana
 • Hotărârea 509/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea HCLM nr. 587/2005 privind modificarea HCLM nr. 300/2003 pentru aprobare PUD – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL si SERVICII, str. Cismelei colt cu str. Dobrila Eugeniu, teren in suprafata de 443,60 mp, proprietate SC CAVIOR COMPANY SRL
 • Hotărârea 508/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+3E, str. Plopilor nr. 14, teren in suprafata de 131,50 mp, proprietate Isop Gica
 • Hotărârea 507/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Costache Stamate nr. 18, teren in suprafata indiviza de 156,25 mp, proprietate Ciobanu Mihaela Alina si Eugen Cristian
 • Hotărârea 506/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Salcamilor nr. 13 bis, teren in suprafata de 114,30 mp, proprietate Piroiu Alexandru si Tudora
 • Hotărârea 505/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE PARTIALA si EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, str. Despot Voda nr. 21, teren in suprafata de 167 mp, proprietate Nicolae Vasilica
 • Hotărârea 504/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M, str. Fagetului nr. 68, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Memet Iasar si Ghiulten
 • Hotărârea 503/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANEXE FABRICA INGHETATA si AMPLASARE SKID GPL, str. Posada nr. 16-18, zona Baba Novac, teren in suprafata de 1500 mp, proprietate Anton Georgel si Tudorita, investitie realizata de SC ELION IMPORT EXPORT SRL
 • Hotărârea 502/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+6E, str. lt. Dumitru Lemnea nr. 4, teren in suprafata de 350 mp, proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SRL
 • Hotărârea 501/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Andrei Muresanu nr. 43A, teren in suprafata de 220 mp, proprietate Neculai Neculai si Marina
 • Hotărârea 500/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ATELIER AUTO SI BUCATARIE DE VARA, str. Hatman Arbore nr. 1 bis, teren in suprafata de 312,76 mp, proprietate Tudor Vasile si Georgeta
 • Hotărârea 499/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA P+1E in GRADINITA P+1E+M, str. Vanatori nr. 55, teren in suprafata de 228 mp, proprietate S.C. TOM SI JERRY JUNIOR S.R.L
 • Hotărârea 498/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si REFUNCTIONALIZARE PARTIALA LOCUINTA PARTER si SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, str. Frunzelor nr.107, teren in suprafata de 396,66 mp, proprietate Fratila Tudorel si Elena
 • Hotărârea 497/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal partial CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8-10E – LOCUINTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, bd. Alexandru Lapusneanu zona Liceului Decebal, teren in suprafata de 764,83 mp, proprietate Chicheanu Constantin si Stefania
 • Hotărârea 496/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal partial CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8-10E – LOCUINTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, bd. Alexandru Lapusneanu zona Liceului Decebal, teren in suprafata de 747,50 mp, proprietate SC UTILNAVOREP SRL
 • Hotărârea 495/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+8E - SPATII COMERCIALE si LOCUINTE, str. Oborului nr. 33, teren in suprafata de 1300 mp, proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL
 • Hotărârea 494/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+6E, str. Constantin Bobescu, careu XXII, lot 112, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Mihale Maria
 • Hotărârea 493/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Alba Iulia nr. 2, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Ionita Marcelica
 • Hotărârea 492/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO si AMPLASARE REZERVOR GPL, bd. IC Bratianu nr. 61A, teren in suprafata de 1956,35 mp, proprietate Borcea Cristian si Mihaela Mariana, investitie realizata de SC AUTO GAZ TRADING SRL
 • Hotărârea 491/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea transmiterii RAEDPP a documentatiei tehnice pentru constructia conexa - Spatiu alimentafie publica, aferent obiectivului de investitii „Amenajare pista roleri, skateri, biciclisti si functiuni conexe, in incinta parc Tabacarie, Constanta"
 • Hotărârea 490/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investitii "CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STATIUNEA MAMAIA"
 • Hotărârea 489/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la asocierea persoanelor juridice si/sau fizice cu S.C. Conforl Urban S.R.L. cu privire la exploatarea patrimoniului privat al Municipului Constanta
 • Hotărârea 488/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta catre S.C. Confort Urban S.R.L.
 • Hotărârea 487/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind subventionarea deficitului rezultat din administrarea locuintelor destinate inchirierii, construite de ANL
 • Hotărârea 486/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere din recuperari
 • Hotărârea 485/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, REPREZENTAND LINIE DE TRANSPORT TRAMVAI 100 DE PE BULEVARDUL AL. LAPUSNEANU, GARA - SAT DE VACANTA
 • Hotărârea 484/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 483/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea conventiei incheiata intre Primaria municipiului Constanta, Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta referitoare la gratuitatea transportului urban pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat
 • Hotărârea 482/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, sub forma de combustibil solid, familiilor care se încadreaza in prevederile O.U.G.nr.5/2003
 • Hotărârea 481/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 480/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 430/24.09.2007
 • Hotărârea 479/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 478/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2007
 • Hotărârea 477/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 476/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 475/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, str. Ion Voda nr. 43, teren in suprafata de 197,86 mp, proprietate Iliescu Georgeta si Vasile
 • Hotărârea 474/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si modificarea H.C.L.M. nr.184/2007
 • Hotărârea 473/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind revocarea HCLM nr. 399/2007 privind aprobare PUZ – PLAJA MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 472/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 471/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 470/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 50/2007
 • Hotărârea 469/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta a terenului in suprafata de 421,6 mp situat in statiunea Mamaia
 • Hotărârea 468/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea unui teren, in compensare, numitului Amet Magit
 • Hotărârea 467/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea / retragerea unor terenuri situate in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta
 • Hotărârea 466/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr.389/17.08.2006
 • Hotărârea 465/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 464/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 463/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMPLASARE STATIE REGLARE PRESIUNE GAZ, Palazu Mare, str. Petre Dascalu teren in suprafata de 70 mp, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 462/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ACOPERIRE PLATFORMA DEPOZITARE si CONSTRUIRE HALA, str. Industriala nr. 1, teren in suprafata de 75641 mp, proprietate SC ARGUS SA
 • Hotărârea 461/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind STABILIREA ZONEI DE INTERES din municipiulConstanta, conform Legii nr. 350/2001
 • Hotărârea 460/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 HALE PRODUCTIE si DEPOZITARE, SPATIU COMERCIAL, str. Varful cu Dor nr. 26, teren in suprafata de 2450 mp, proprietate SC CORTES INOX SRL
 • Hotărârea 459/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTE P+1E, str. Vulturului nr. 7, teren in suprafata de 350 mp, proprietate Teodorescu Mircea Doru si Daniela
 • Hotărârea 458/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, str. Randunelelor nr. 30, teren in suprafata indiviza de 259,32 mp, proprietate Cabuz Silviu si Mihaela, Piuari Gheorghi si Elisabeta
 • Hotărârea 457/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 474/2005 privind aprobare PUD - MODIFICARE SI EXTINDERE CLADIRE P+1E PENTRU AMENAJARE SEDIU CCINA, bd. Alexandru Lapusneanu nr. 185 A
 • Hotărârea 456/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Fantanele, teren in suprafata de 340,20 mp, proprietate Frant Teza
 • Hotărârea 455/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi în municipiul Constanta
 • Hotărârea 454/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/8/1, teren in suprafata de 402,69 mp, proprietate Nita Marin si Mania Maria
 • Hotărârea 453/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 267/2007
 • Hotărârea 452/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REABILITARE si SUPRAETAJARE IMOBIL P+2E B-dul Mamaia nr. 304, teren in suprafata de1300 mp, proprietate de stat, transmis in administrare actual Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina –GEOECOMAR
 • Hotărârea 451/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Dorobanti nr. 46A, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Nastase Constantin
 • Hotărârea 450/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu DESFIINTARE ANEXA PARTER si CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Despot Voda nr. 43, teren in suprafata indiviza de 330,28 mp, proprietate Fatu Danut si Elena
 • Hotărârea 449/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Rodica nr. 28 A, lot 3, teren in suprafata de 114 mp, proprietate Rasnoveanu Mircea Vasile
 • Hotărârea 448/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, zona Constanta Sud, Careul D4, Lotul 34, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Ionescu Dan
 • Hotărârea 447/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E+M, str. Calarasi nr. 16, teren in suprafata de 380,60 mp, proprietate Onodi Francisc si Cornelia
 • Hotărârea 446/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 408/2004 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. prel Nicolae Grindeanu nr. 1, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Radu Florin si Rodica
 • Hotărârea 445/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN MUNICIPIUL CONSTANTA", str. Caraiman, zona Abator
 • Hotărârea 444/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanta, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta si a C.N. „APM" Constanta - S.A."
 • Hotărârea 443/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind organizarea de concursuri si activitati recreative pentru pensionari
 • Hotărârea 442/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice
 • Hotărârea 441/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea acordului in vederea aprobarii trecerii unei parti din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale Apele Romane in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta
 • Hotărârea 440/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si republicarea HCLM 444/2000
 • Hotărârea 439/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, IMPOZITAREA Sl ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 438/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea deplasarii in strainatate a unui consilier municipal (Serbanescu Valentin) pentru indeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -participarea la conferinta internationala "Safer seas", dedicata sigurantei si securitatii maritime si aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasari
 • Hotărârea 437/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA, PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 436/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta
 • Hotărârea 435/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta si S.C. Casa Pardin S.R.L.
 • Hotărârea 434/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta S.C. Vicomlmpex S.R.L.
 • Hotărârea 433/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr.404 din 21.11.2003 referitoare la stabilirea componentei comisiei de atestare a persoanelor fizice care pot indeplini functia de administrator de imobil
 • Hotărârea 432/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 431/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 430/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 312/22.06.2007
 • Hotărârea 429/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 428/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 si lista de utilaje independente pe anul 2007 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 427/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 426/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 425/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L.M. nr.286/24.07.2002, privind aprobarea modificarii H.C.L.M. nr.l 18/2002 si H.C.L.M. nr.247/2002
 • Hotărârea 424/2007 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA H.C.L.M. 444 / 2000 MODIFICATA
 • Hotărârea 423/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 422/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 421/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta a Pasajului rutier Filimon Sarbu, aflat in prezent in gestiune delegata la SCIL CONFORT URBAN SRL, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
 • Hotărârea 420/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. ENERGIA S.A. CONSTANTA, pentru terenul aferent incintei: Depozit de ambalaje
 • Hotărârea 419/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea inchirierii imobilelor (terenuri) proprietatea municipiului Constanta aflate in indiviziune cu proprietari persoane fizice sau juridice
 • Hotărârea 418/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului (teren si constructii) in suprafata de 7142,00 mp, situat in Constanta, Incinta Port Constanta, Poarta 3 din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta
 • Hotărârea 417/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 241 mp, situat in municipiul Constanta, zona Abator, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta
 • Hotărârea 416/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 415/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.65/30.01.2007 privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Bulica C. Traian, veteran de razboi
 • Hotărârea 414/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.54/30.01.2007 privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Vulcan T. Niculae, veteran de razboi
 • Hotărârea 413/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Parcalaboiu P.Ioan, veteran de razboi
 • Hotărârea 412/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Botez I.Aurel, veteran de razboi
 • Hotărârea 411/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 410/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 409/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 365/2005
 • Hotărârea 408/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E, str. Lacului, lot 6, teren in suprafata de 481,91 mp, proprietate SC M&D SEA FARERS SRL
 • Hotărârea 407/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA P+1E, zona Palas parcela A 929/12/1/2, teren in suprafata de 2000 mp, proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL
 • Hotărârea 406/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SPATIU COMERCIAL, BIROURI, APARTAMENTE, str. Ion Ratiu nr. 188-190, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Zaifu Nicolae, Zaifu Dumitru si Blacioti Elena, Cornila Aurel si Liliana
 • Hotărârea 405/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARI INTERIOARE si SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA in SALON de INFRUMUSETARE, str. Zorelelor nr. 36 lot 1, teren in suprafata de 184,64 mp, proprietate Soare Alexandru si Roxana
 • Hotărârea 404/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PISTA ROLLERI, SKATERI, BICICLISTI si FUNCTIUNI CONEXE, zona Parc Tabacarie, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 403/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E cu GRADINITA, SCOALA PRIMARA si BIROURI, zona Campus Universitar, parcela D loturile 1 si 2, teren in suprafata de 2001,24 mp, proprietate Muhscina Alina Loredana si Gheorghe
 • Hotărârea 402/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 338/2004 privind aprobarea documentatiei PUD CONSTRUIRI-: IMOBIL S+P+3E SPATIU COMERCIAL si BIROURI (S + P) si LOCUINTE si AMENAJARE PARCARE, str. Docherilor nr. 2
 • Hotărârea 401/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE cu un ETAJ LOCUINTA PARTER si EXTINDERE cu P+1E, str. Ion Alexandrescu nr. 30, teren in suprafata de 327 mp, proprietate Mustafa Elvis
 • Hotărârea 400/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 347/2007
 • Hotărârea 399/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMENAJARE PLAJA, municipiul Constanta si statiunea Mamaia
 • Hotărârea 398/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 591/2005 privind aprobarea documentatiei PUD – EXTINDERE RESTAURANT cu P+Mezanin, CONSTRUIRE si INCHIDERE TERASA, str. Traian nr. 53, teren in suprafata de 5129,98 mp, proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 397/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+4E, str. IL Caragiale nr. 73, teren in suprafata de 312 mp, proprietate SC BAD PRODEXIM SRL
 • Hotărârea 396/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER str. Dobrogei nr. 1, teren in suprafata de 172,05 mp, proprietate Temur Zieachir si Ghiulendan
 • Hotărârea 395/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E- SPATIU COMERCIAL SI BIROURI str. Adamclisi nr. 4A , teren in suprafata de 304,00 mp, proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L
 • Hotărârea 394/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+18-22E – PARCARE si APARTAMENTE, bd. Mamaia nr. 306, teren in suprafata de 917 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL
 • Hotărârea 393/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 353/2007
 • Hotărârea 392/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+M si ANEXA PARTER, zona Constanta Sud, Careul E2, lot 8, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Bata Bogdan Daniel si Filiz
 • Hotărârea 391/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+POD CIRCULABIL, str. Ciprian Porumbescu nr. 65A, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Tasu Constantin si Andreea
 • Hotărârea 390/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1Ep – ALIMENTATIE PUBLICA si BIROURI, bd. I. C. Bratianu nr. 48, teren in suprafata de 470 mp, proprietate SC YELLOW CAB SRL
 • Hotărârea 389/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, zona Constanta Sud, careul C2, lot 29, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Bucur Silviu Laurentiu si Oana Cristiana
 • Hotărârea 388/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu AMENAJARE CHEU CONTROL DIGURI pe DIGUL de NORD, in VEDEREA ACOSTARII si STATIONARII NAVELOR TEHNICE, incinta Port Constanta Nord, teren in suprafata de 1470 mp, domeniu public de interes national, aflat in administrarea CN APMC
 • Hotărârea 387/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Mr. Gh. Murea, nr. 22, teren in suprafata de 59,5 mp, proprietate Neagoie Eugenia
 • Hotărârea 386/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amenajari de protectie DANA 19 si DANA 53 – panouri plasa , poarta de acces si cabine paza Incinta Port Constanta, teren in suprafata de 7592 mp, apartinand domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC
 • Hotărârea 385/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Realizare instalatie incarcare- descarcare ingrasamintelichide din vagoane cisterna si instalatie de racordare a rampei de descarcare vagoane cisterna cu produs UAN 32 la rezervoarele de stocare R64,R65,R66, Incinta Port Constanta , zona Poarta 4-5, teren in suprafata de 7232 mp, apartinand domeniului statului, aflat in administrarea CN APMC
 • Hotărârea 384/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE si BIROURI D+P+M+5-6E, bd. Mamaia nr. 181 bis, teren in suprafata de 320 mp, proprietate SC BEMOSA COM SRL
 • Hotărârea 383/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E – BIROU si LOCUINTA de SERVICIU, str. Pescarilor nr. 35B, teren in suprafata de 800 mp, proprietate SC AURORA MAMAIA SRL
 • Hotărârea 382/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E – SPATII COMERCIALE si APARTAMENTE, str. Traian, zona Poarta 2, teren in suprafata de 3021,76 mp, proprietate Serban Alexandru Octavian si Rodica Mariana
 • Hotărârea 381/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL str. Izvor nr. 150, teren in suprafata de 180,00 mp proprietate Mitrica Cornelia
 • Hotărârea 380/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SPATIU COMERCIAL str. Tepes Voda colt cu str. IL Caragiale, teren in suprafata de 56,00 mp, domeniu privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 379/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE PRODUSE ALIMENTARE si BIROURI, zona Viile Noi, parcelele A 1006/3/3/1 si A 1006/3/2/1, teren in suprafata de 2000 mp, proprietate SC RIVOLI TRADE SRL
 • Hotărârea 378/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea HCLM nr.221/29.06.2006 privind organizarea si exercitarea auditului public intern in cadrul Primariei Municipiului Constanta
 • Hotărârea 377/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea hotararii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
 • Hotărârea 376/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Instalatie de incalzire pe gaze - RATC"
 • Hotărârea 375/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind repartizarea unor spatii de locuit construite de ANL in regim de inchiriere situate in Constanta
 • Hotărârea 374/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta si prelungirea unui contract de închiriere pentru spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta
 • Hotărârea 373/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 372/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2007
 • Hotărârea 371/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 370/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea cumpararii actiunilor cesionate de Ia S.C. RAJA S.A. catre Consiliul Local Constanta
 • Hotărârea 369/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2007
 • Hotărârea 368/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 367/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE cu SPATIU COMERCIAL D+P+4E si SPATIU COMERCIAL P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren in suprafata de 230,39 mp, proprietate Zaif George
 • Hotărârea 366/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SALA DE MESE SI CASA MORTUARA, str. Navodului nr. 1A, teren in suprafata de 1972 mp, proprietate PAROHIA ORTODOXA PALAZU MARE
 • Hotărârea 365/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind repartizarea unui spatiu de locuit din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 364/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea art.42 din anexa la Hotarararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta
 • Hotărârea 363/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind mandatarea R.A.E.D.P.P. Constanta de a vinde spatiul situat in Constanta, Bd. AI. Lapusneanu nr. 71, BL. LVI, parter, aflat in administrarea sa, catre numitul Raduta Valeriu si care face obiectul Legii nr.341/2004
 • Hotărârea 362/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 20.07 - 30.07.2007, cu MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL si ANTHE ARCH S.R.L. in vederea realizarii în comun in Municipiul Constanta, în Parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias" ce se va derula in 28.07.2007
 • Hotărârea 361/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
 • Hotărârea 360/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 359/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 358/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 357/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 356/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE P+6E, al. Cameliei nr. 4A, teren in suprafata de 500 mp, proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 355/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL PARTER cu 1E, str. Cismelei nr. 18, teren in suprafata de 280,66 mp, proprietate SC GELADI SRL, Mocanu Liviu Daniel si Elena, SC JACOBS SRL
 • Hotărârea 354/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 176/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+3E – ALIMENTATIE PUBLICA, PRESTARI SERVICII si BIROURI, sos. Mangaliei nr. 80B, proprietate Sapariuc Cristian
 • Hotărârea 353/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificare HCLM nr. 540/2006 in sensul schimbarii regimului de inaltime de la P+2E la S+D+P+5E, zona Faleza Nord langa bl. FZ14, teren in suprafata de 700 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL
 • Hotărârea 352/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, str. Ion Ratiu nr. 154, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Iasar Sinan si Mihaela
 • Hotărârea 351/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+5E, str. Sarmizegetusa nr. 8, teren in suprafata de 1152,80 mp, proprietate COMUNITATEA EVANGHELICA A GERMANILOR
 • Hotărârea 350/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+M+7E cu GARAJ la DEMISOL, SPATII COMERCIALE la PARTER si MEZANIN, bd. Ferdinand nr. 45, teren in suprafata de 390,60 mp, proprietate Zeido Zeido
 • Hotărârea 349/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 570/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL PARTER cu 1E+M, str. Ion Lahovari nr. 172 A, teren in suprafata de 100 mp, proprietate Zeicu Ion si Constanta Olga
 • Hotărârea 348/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E, MODIFICARI la CORPURILE A si B EXISTENTE, str. Traian nr. 98, teren in suprafata de 1854,10 mp, proprietate SC COMTOURS SRL
 • Hotărârea 347/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+3-4E, str. Grigore Tocilescu, teren in suprafata de 235 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana
 • Hotărârea 346/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 256/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+4E+M, al. Murelor nr. 37, teren in suprafata de 1149,92 mp
 • Hotărârea 345/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE si LOCUINTA de SERVICIU, extravilan, parcela A157/3, teren in suprafata de 1,70 ha, proprietate Ruca Mihai
 • Hotărârea 344/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PARC CONTAINERE MODULARE, incinta Port Constanta Nord danele 89-90-91, teren in suprafata de 1616 mp, teren proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, investitie realizata de CNFR NAVROM SA Galati
 • Hotărârea 343/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Trandafirului nr. 45G, teren in suprafata de 125 mp, proprietate Barbu Cristian si Anca Gabriela
 • Hotărârea 342/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Tractorului nr. 17 lot 2, teren in suprafata de 235 mp, proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA
 • Hotărârea 341/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE PENTRU LOCUINTE, zona Caminului de Pensionari
 • Hotărârea 340/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Simion Barnutiu nr. 31-33, teren in suprafata de 136 mp, proprietate Mustafa Nejmedin
 • Hotărârea 339/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Poporului nr. 205, teren in suprafata de 117,70 mp, proprietate Barzecu Caluda si Maria
 • Hotărârea 338/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE FABRICA PRELUCRARE PESTE IN SPATII DEPOZITARE PARTER si BIROURI P+2E, str. Caraiman nr. 1, teren in suprafata de 12022,77 mp, proprietate SC DURO SRL
 • Hotărârea 337/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. St O Iosif nr. 25 lot 1, teren in suprafata de 75,40 mp, proprietate Stan Nicolae si Diana
 • Hotărârea 336/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SEDIU P+1E si HALA SERVICE, sos. Mangaliei nr. 74, teren in suprafata de 1687,59 mp, proprietate SC TRANS ATLANTIS SRL
 • Hotărârea 335/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren in suprafata de 3942,84 mp, proprietate SC MOTOR EXPERT SRL
 • Hotărârea 334/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/27, teren in suprafata de 5000 mp, proprietate SC ARROW SRL
 • Hotărârea 333/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE cu 1E+M LOCUINTA PARTER, str. Banu Mihalcea nr. 151, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Cavga Dumitru
 • Hotărârea 332/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si GARAJ, Palazu Mare, parcela A 586/2 lot 40, teren in suprafata de 875 mp, proprietate Dumitrescu Dan Nicolae si Rodica
 • Hotărârea 331/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA S+P+3E si DEPOZIT PARTER, zona Palas, parcela A 903/19, teren in suprafata de 2500 mp, proprietate SC DIGITON SRL
 • Hotărârea 330/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER, SHOW-ROOM si BIROURI P+4-5E, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, teren in suprafata de 9224 mp, proprietate SC CONSAL TRADE SRL
 • Hotărârea 329/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Bucovina nr. 13A, teren in suprafata de 100,40 mp, proprietate Banioti Costea
 • Hotărârea 328/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 58/1999 privind aprobare PUD – MOARA de MICA CAPACITATE P+1E, zona Baba Novac, str. AD Xenopol nr. 3A, teren in suprafata de 4099,93 mp, proprietate Balamace Nicolae si Virginia
 • Hotărârea 327/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 688/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Nicolae Milescu lot 14, teren in suprafata de 990 mp, proprietate Dumitrache Sorin-Marian si Liliana
 • Hotărârea 326/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Eugen Tautu nr. 7, teren in suprafata de 119 mp, proprietate Lungu Melania
 • Hotărârea 325/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER pana la P+2E, str. Pescarus nr. 50, teren in suprafata de 61 mp, proprietate Niculae George si Caliopi
 • Hotărârea 324/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX S+D+P+6-8-10E LOCUINTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Prel. Bucovinei nr. 10, teren in suprafata de 2700 mp, proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL
 • Hotărârea 323/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+3-4E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Frunzelor nr. 118A colt cu Baba Novac, teren in suprafata de 440 mp, proprietate Sapera Vasilica si Gheorghe
 • Hotărârea 322/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PLATFORMA CAROSABILA, incinta Port Constanta Nord zona mol V, teren in suprafata de 3559 mp, proprietate de stat aflat in administrarea CN APMC
 • Hotărârea 321/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M, zona Constanta Sud, careu C2, lot 22, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Radulescu Ioana si Vasile
 • Hotărârea 320/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA P+1E, str. Pandurului nr. 113B, teren in suprafata de 180 mp, proprietate Dumitrache Dan si Gabriela
 • Hotărârea 319/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26, teren in suprafata de 85 mp, proprietate Gherase Lenuta
 • Hotărârea 318/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE si EXTINDERE cu P+M LOCUINTA PARTER, str. Merisor nr. 17, teren in suprafata de 213 mp, proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel si Sorina
 • Hotărârea 317/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BISERICA si SPATII pentru INVATAMANT P+1E, zona Compozitorilor, teren in suprafata de 4705,35 mp, atribuit in folosinta Arhiepiscopiei Tomisului
 • Hotărârea 316/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU S+P+3-4E, str. Mihai Viteazu zona Fantasio, teren in suprafata de 1000 mp, atribuit in folosinta gratuita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta
 • Hotărârea 315/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE 2S+P+8E cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, Aleea Murelor, lot 1, teren in suprafata de 2114,80 mp, proprietate Giga Stere si Mihaela
 • Hotărârea 314/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii „Pavilioane de Vara peniru Pensionari", aprobat prin HCLM nr.171/2007
 • Hotărârea 313/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 312/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 247/18.05.2007
 • Hotărârea 311/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE
 • Hotărârea 310/2007 - Municipiul Constanța

  HOTA RARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Sl PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 309/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 308/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 307/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 212/2003 pentru modificarea HCLM nr. 89/2001 modificata prin HCLM nr. 361/2001 si prin HCLM nr. 485/2001 referitor la Consiliul de Administratie al RATC Constanta
 • Hotărârea 306/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea art. 4 si art. 5 din Hotararea Nr. 118/27.03.2006 "Finalizarea lucrarilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor institutiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta"
 • Hotărârea 305/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 551/2004 privind aprobarea PUD – AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 41, teren in suprafata de 787,59 mp, proprietate SC GENERAL TAXI SA
 • Hotărârea 304/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de asociere in participatiune nr.88482/12.07.2002 incheiat intre Municipiul Constanta si SC Pinguin Agrement SRL in vederea realizarii "activitatii de agrement nautic si servicii conexe, Mal Lac Siutghiol, Zona Metropol"
 • Hotărârea 303/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 302/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 301/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.41/1995
 • Hotărârea 300/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 79/2007 REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN MUN. C-TA, STATIUNEA MAMAIA, PROPRIETATEA MUN. C-TA DIN ADMINISTRAREA C.L. CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 • Hotărârea 299/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 298/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 297/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta
 • Hotărârea 296/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 295/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Poporului nr. 30, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Curumi Traian
 • Hotărârea 294/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SERA LEGUMICOLA, DEPOZIT si SPATII ANEXA, zona Viile Noi, parcelele A 1016/1 si A 1016/2/5, teren in suprafata de 6000 mp, proprietate SC CELCO SA
 • Hotărârea 293/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 588/2005 privind aprobare PUD – Lotizare Compozitori, str. Eliberarii
 • Hotărârea 292/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 3 COPERTINE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanta, teren in suprafata de 13766,20 mp, proprietate de stat aflat in administrarea CN APMC
 • Hotărârea 291/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA UTILAJE AGRICOLE, extravilan , parcela A 604/3/2/1, teren in suprafata de 3000 mp, proprietate SC VICOMIMPEX SRL
 • Hotărârea 290/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+7E – BIROURI si LOCUINTE, bd. Mamaia nr. 158, teren in suprafata de 440 mp, proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL
 • Hotărârea 289/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 215/2001 privind aprobare PUD - SPATIU COMERCIAL P+1E, str. Suceava nr. 2C, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Zeinedin Ravie
 • Hotărârea 288/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 214/2001 privind aprobare PUD - LABORATOR INGHETATA, zona Baba Novac, str. Prelungirea Barbu Delavrancea nr. 9A, parcela A 672/7, lot 2+3, teren in suprafata de 2666 mp, proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL
 • Hotărârea 287/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind actualizarea HCLM nr. 481/2005 pentru modificarea HCLM nr. 381/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANTA
 • Hotărârea 286/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Sabinelor nr. 23, teren in suprafata de 280 mp, proprietate Camara Dan si Rodica Silvia
 • Hotărârea 285/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 129/2001
 • Hotărârea 284/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Razboieni nr. 66, teren in suprafata de 195 mp, proprietate Radu Ion si Georgeta
 • Hotărârea 283/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE D+P+5-6E, str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren in suprafata de 1018 mp, proprietate Bela Constantin si Maria
 • Hotărârea 282/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1-2E si PISCINA, str. Tabla Butii nr. 1C, teren in suprafata de 265,45 mp, proprietate Muhscina Sorin
 • Hotărârea 281/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE, MODERNIZARE si SCHIMBARE FUNCTIUNE LOCUINTA si VOPSITORIE AUTO în CABINET MEDICAL OXIGENOTERAPIE – CAMERA HIPERBARICA, str. Sabinelor nr. 33, teren in suprafata de 318 mp, proprietate Ion Ion si Zamfira
 • Hotărârea 280/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 226/2007
 • Hotărârea 279/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Crisului nr. 13, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Lefter Jana, Lefter Marian si Micu Nicoleta
 • Hotărârea 278/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Mircea cel Batran nr. 134A, teren in suprafata de 161,78 mp, proprietate Staicu Gheorghe
 • Hotărârea 277/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA S+P+1E, str. Pandurului nr. 48A, teren in suprafata de 40 mp, proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL
 • Hotărârea 276/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E – SPATIU COMERCIAL, SHOW-ROOM si APARTAMENTE, sos. Mangaliei nr. 118-120, teren in suprafata de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 275/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+6-7E, bd. IC Bratianu nr. 61 bis, teren in suprafata de 460 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL
 • Hotărârea 274/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - HALA PRODUCTIE si DEPOZITARE DECORATIUNI pentru TORTURI, b-dul I.C.Bratianu nr. 131, teren in suprafata de 1280 mp, proprietate SC TRYGLA LTD SRL
 • Hotărârea 273/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, str. prel. Mesterul Manole lot 46, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Hanu Eugen si Izabela Mariana
 • Hotărârea 272/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ANEXA PENTRU AMENAJARE GARAJ si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Crisana nr. 7, teren in suprafata de 132 mp, proprietate Gutu Mihalache
 • Hotărârea 271/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE P+2E, str. Crisului, parcela A 656/17/3/1, teren in suprafata de 7000 mp, proprietate Bira Mihu
 • Hotărârea 270/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Razboieni nr. 105, teren in suprafata de 130,14 mp, proprietate Pale Stefan si Gabriela
 • Hotărârea 269/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si REAMENAJARE LOCUINTA PARTER, str. Ion Borcea nr.20A, teren in suprafata de 174,57 mp, proprietate Coff Giancarla Gianina si Laurentiu
 • Hotărârea 268/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 423/2003 privind aprobare PUD – EXTINDERE SPATIU COMERCIAL cu DEPOZIT si RAMPA AROVIZIONARE, str. Topolog nr. 2
 • Hotărârea 267/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren in suprafata de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia
 • Hotărârea 266/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E cu CABINET MEDICAL la PARTER, Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/1, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Marin Alexandrina
 • Hotărârea 265/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/2, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Marin Adrian
 • Hotărârea 264/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN pentru LOCUINTE P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren in suprafata de 8000 mp, proprietate Craciun Florin
 • Hotărârea 263/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SOPROANE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanta, teren in suprafata de 4392,4 mp, proprietate de stat aflat in administrarea CN APMC
 • Hotărârea 262/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 703/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMPLASARE SPATII COMERCIALE PARTER, zona Spital Judetean, str. Nicolae Iorga nr. 83D
 • Hotărârea 261/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 433/2003 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU cu FUNCTIUNI MULTIPLE, str. BP Hasdeu nr. 53, teren in suprafata de 1429,94 mp, proprietate Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania
 • Hotărârea 260/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA cu P+M – PRESTARI SERVICII, str. Navodului nr. 6, teren in suprafata de 826 mp, proprietate Cosma Filip si Anisoara
 • Hotărârea 259/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si AMENAJARI INTERIOARE IMOBIL S+P+1E, bd. Tomis nr. 79-81, teren in suprafata de 536,85 mp, proprietate CEC SA sucursala Constanta
 • Hotărârea 258/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 IMOBILE D+P+4-5E – LOCUINTE, str. Dionisie cel Mic nr. 54C – al. Cerbului nr. 2E, teren in suprafata de 1133 mp, proprietate Manu Cristian si Rodica
 • Hotărârea 257/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINTE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25/1, teren in suprafata de 3393 mp, proprietate Fetisleam Ainur si Dogan, Petisleam Tanure
 • Hotărârea 256/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINTE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren in suprafata de 8233 mp, proprietate Fetisleam Ainur si Dogan, Mihaltan Ulcher si Tiberiu
 • Hotărârea 255/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta in vederea promovarii unei hotarari de guvern pentru preluarea unui pachet de minim 20 % din actiunile Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" Constanta
 • Hotărârea 254/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta in vederea promovarii unei hotarari de guvern privind transmiterea Portului Vechi - Danele 0-23, din proprietatea publica a statului si administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" in adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 253/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de Investitii ” Construire pista rolleri, skateri, biciclisti si functiuni conexe"
 • Hotărârea 252/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU FIZICE CU S.C. CONFORT URBAN S.R.L. PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI MUNICIPULUI CONSTANTA, AFLAT IN ADMINISTRAREA ACESTEIA CONFORM H.CL.M. 351/2001
 • Hotărârea 251/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind scutirea vaduvelor de razboi si a vaduvelor veteranilor de razboi de la plata taxei de habitat
 • Hotărârea 250/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta
 • Hotărârea 249/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea Anexei nr. II" Stat de functii " - Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 80/30.01.2007
 • Hotărârea 248/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea organigramei si a stalului de functii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 247/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 185/11.04.2007
 • Hotărârea 246/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 245/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE MUNICPIUL CONSTANTA SI S.C. SOMACO S.R.L.
 • Hotărârea 244/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (FARCASIU GHEORGHE) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - CUNOASTEREA INSTITUTIILOR, IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR DE DEZVOLTARE A JUDETULUI PRECUM SI STABILIREA UNOR COLABORARI SI PARTENERIATE IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR STRUCTURALE, SI APROBAREA CHELTUTELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 243/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind asocierea in vederea optimizarii activitatii si prelungirea unui contract de inchiriere pentru spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta
 • Hotărârea 242/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta pe anul 2007
 • Hotărârea 241/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M nr.81/2004 privind modificarea H.C.L.M nr.251/2001
 • Hotărârea 240/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2006, INTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 239/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12. 2006 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 238/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2006 al R.A.T.C. Constanta
 • Hotărârea 237/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 236/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 s i lista de utilaje independente pe anul 2007 ale S.C "Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 235/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 234/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local precum si a contului de executie a veniturilor si cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2006
 • Hotărârea 233/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 232/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si modificarea HCLM nr. 494/25.10.2006 privind completarea H.C.L.M. nr.37/31.01.002
 • Hotărârea 231/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 230/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr.413/26.11.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului in suprafata de 920,00 mp situat in Constanta, zona Macul Rosu-Tomis III- Tomis IV
 • Hotărârea 229/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta
 • Hotărârea 228/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 227/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARE si EXTINDERE LOCUINTA P cu P+IE str. Aviator Ion Muntenescu nr. 1. teren in suprafata de 82.65 mp, proprietate Martinas George-Adrian-Laurentiu si Daniela
 • Hotărârea 226/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren in suprafata de 250 mp, proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL
 • Hotărârea 225/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU COMERCIAL CU DOUA CORPURI S+P+2E si S+P+1E pentru LOCUINTA SPATIU COMERCIAL si BIROURI, str. Ion Ratiu nr. 180, teren in suprafata de 300 mp, proprietate SC SERIF PRODEXIM SRL
 • Hotărârea 224/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. 23 August nr. 3, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Ismail Elfuat
 • Hotărârea 223/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu un ETAJ si CONSTRUIRE GARAJ, str. Flamanda nr. 44, teren in suprafata de 162,50 mp, proprietate Hertea Florin si Georgeta, Hertea Aida
 • Hotărârea 222/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind revocarea HCLM nr. 45/2007 si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+8E, str. Ileana Cosanzeana nr. 10, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Covaci Florin
 • Hotărârea 221/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1-2E, str. Prel. Bucovinei lot 7, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Marinescu Gabriela si Dan
 • Hotărârea 220/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M, str. Banu Mihalcea nr. 182, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Enache Aurelia si Vasii Cameluta
 • Hotărârea 219/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 261/2006, privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPALATORIE AUTO cu P+1E – SPATIU COMERCIAL, BIROURI si SERVICII, str. I.L. Caragiale nr. 60, teren in suprafata totala de 392 mp, proprietate Georgescu Carmen-Elena si Marius
 • Hotărârea 218/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren in suprafata de 216 mp, proprietate Bosac Constantin si Mihaela Viorica
 • Hotărârea 217/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Constanta
 • Hotărârea 216/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001, privind avizarea si aprobarea documentatiei PUD – Mamaia 2001 in sensul construirii unui hotel P+M+5 pe terenul in suprafata de 4367,88 mp situat in vecinatatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL
 • Hotărârea 215/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 250/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI DOTARI, zona Palazu Mare, teren in suprafata de 11,87 ha, proprietate Visenescu Virgiliu-Sorin si Ana-Maria si Orban Lucian
 • Hotărârea 214/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M si CONSTRUIRE GARAJ, str. Gavril Muzicescu nr. 17, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Oprescu Romica
 • Hotărârea 213/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str. Revolutiei din 22 decembrie 1989 nr. 39, teren in suprafata de 420 mp, proprietate Lenu Mihai
 • Hotărârea 212/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 346/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E –BIROURI si LOCUINTE de SERVICIU, str. Verde nr. 39, teren in suprafata de 6772 mp, proprietate SC STRUCTURI DIN OTEL SRL
 • Hotărârea 211/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 687/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE si NEALIMENTARE, parcela A 1113/11/2, teren in suprafata de 2500 mp, proprietate Nedelcu Leonard-Cristian si Pitu Adrian-Dragos
 • Hotărârea 210/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Mr. Gheorghe Murea nr. 4, teren in suprafata de 130 mp, proprietate Muscalu Constantin si Mihaela
 • Hotărârea 209/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA P+1, str. Ion Alexandrescu nr.28, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Fratila Dumitru
 • Hotărârea 208/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA DUPLEX D+P+1E, zona Constanta Sud, loturile 9/2 si 9/3, teren in suprafata totala de 694 mp, proprietate Dina Marian si Simona
 • Hotărârea 207/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 382/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3-4E cu PARCARE la DEMISOL, str. Ecaterina Varga nr. 20, teren in suprafata de 357,88 mp, proprietate Raileanu Iulian-Gabriel si Daniela
 • Hotărârea 206/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+2E, str. Eliberarii nr. 4, teren in suprafata de 200 mp, proprietate SC DOST-TEK SRL
 • Hotărârea 205/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+3E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Poporului nr. 20 lot 2, teren in suprafata de 188,44 mp, proprietate Anagnoste Vasile
 • Hotărârea 204/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Soveja nr. 13, teren in suprafata de 81 mp, proprietate Hristu Daniel si Mariana
 • Hotărârea 203/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 35/2006 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SERVICE AUTO, zona Palazu Mare, bd. Tomis nr. 480, teren in suprafata de 3999,99 mp, proprietate SC AUTO GRUP SRL
 • Hotărârea 202/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M si GARAJ, str. Fantanele nr. 49, teren in suprafata de 1267,19 mp, proprietate Grigoras Mircea si Stefana
 • Hotărârea 201/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA ATELIER TAMPLARIE si ANEXE, zona Palas, parcela A 903/32/1, teren in suprafata de 3500 mp, proprietate Pavel Dumitru si Ionela
 • Hotărârea 200/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Dragomir Valentin si Liliana
 • Hotărârea 199/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT P+1E PENTRU LOCUINTA, bd. 1 Mai nr. 126, teren in suprafata de 61,15 mp, proprietate Mardare Gh. Ioan
 • Hotărârea 198/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 324/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE BERE, str. Industriala nr.1, teren in suprafata de 47422,32 mp, proprietate SC BRAU UNION ROMANIA SA
 • Hotărârea 197/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 495/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E cu SPATIU COMERCIAL si CABINETE MEDICALE la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 107, teren in suprafata de 331 mp, proprietate Bursova Anastase si Mihaela
 • Hotărârea 196/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E, al. Topolog nr. 1, teren in suprafata de 365,50 mp, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 195/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Timisana nr. 24, teren in suprafata de 297 mp, proprietate Carmaz Costea si Elena
 • Hotărârea 194/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 2E – SEDIU FIRMA si LOCUINTA, str. Ciprian Porumbescu nr. 35, teren in suprafata de 121 mp, proprietate Gurman Edith si Dinca Aurelia
 • Hotărârea 193/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REAMENAJARL LOCUINTA IN SPATIU MINI PRODUCTIE PREPARATI : DIN CARTOFI, pe terenul in suprafata de 308.00mp. situat pe Soseaua din Vii nr.31A. proprietate DANAILA DOINA si MOCANU ECATERINA
 • Hotărârea 192/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINTA cu SPATIU COMERCIAL, str. Maramures nr. 91, teren in suprafata de 123,13 mp, proprietate Ciurea Dumitru si Victoria
 • Hotărârea 191/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E+M – COMPLEX STUDENTESC str. Vasile Lupu nr.43-45, teren in suprafata de 365,40 mp, proprietate SC LILIPUT CO SRL
 • Hotărârea 190/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare, precum si a asociatiilor si fundatiilor selectionate in vederea acordarii de subventii de la bugetul local
 • Hotărârea 189/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR SI CRITERIILOR DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 188/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 187/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta
 • Hotărârea 186/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului de Arta Populara Constanta
 • Hotărârea 185/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 102 / 07.03.2007
 • Hotărârea 184/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 01.05 - 15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. in vederea realizarii in comun in statiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului international nautic pentru ambarcatiuni de marc putere Class One „Romanian Grand Prix" ce se va derula intre 31.08-02.09.2007
 • Hotărârea 183/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (MARINESCU ANTONELLA) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL MAKASSAR DIN REPUBLICA INDONEZIA» SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 182/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL MAKASSAR DIN REPUBLICA INDONEZIA
 • Hotărârea 181/2007 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI, MODIFICATA SI COMPLETATA ULTERIOR
 • Hotărârea 180/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE" AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI TRANDAS EMIL
 • Hotărârea 179/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR R.A.T.C. CONSTANTA LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 178/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a numitei Spanu Rada
 • Hotărârea 177/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind reducerea cu 50% a impozitelor si taxelor locale aferente anului 2007 datorate de numita Miron Claudia
 • Hotărârea 176/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM 16/30.01.2007
 • Hotărârea 175/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 174/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR si acoperirea pierderii pentru activitatea exercitiului financiar al S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanta pe anul 2006
 • Hotărârea 173/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 172/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea valorii de cumparare a punctelor termice 162 si 172 si stabilirea sursei de finantare
 • Hotărârea 171/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Pavilioane de Vara pentru Pensionari"
 • Hotărârea 170/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investitii "CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STATIUNEA MAMAIA'"
 • Hotărârea 169/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii «ORASEL LACUSTRU" PE LACUL SIUTGHIOL MAMAIA
 • Hotărârea 168/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 167/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 166/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafata de 487,00 mp, numitului Filimon Mihai Andrei, cetatean de onoare al municipiului Constanta
 • Hotărârea 165/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru respingerea cererii Societatii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanta, privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform H.G.834/1991, pentru terenul aferent incintei: Depozit NORD 2
 • Hotărârea 164/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, C.N.“ROMTELECOM” S.A. Bucuresti-Directia de Telecomunicatii Constanta, pentru terenul aferent activului: SEDIU DIRECTIE
 • Hotărârea 163/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, C.N.“TRANSELECTRICA” S.A. –S.T. Constanta, pentru terenul aferent activului: magazie S.T., str. Varful cu Dor nr.6
 • Hotărârea 162/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, COMPANIEI NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. - Sucursala Constanta pentru terenul aferent incintei Sediu Centru de instruire, b-dul Mamaia nr. 271
 • Hotărârea 161/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, COMPANIEI NATIONALE “TRANSELECTRICA” SA Filiala SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT - SMART S.A. - Sucursala Constanta pentru terenul aferent incintei Sediu ST Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr.195, bloc LAV 1
 • Hotărârea 160/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu B-dul Mamaia nr.271
 • Hotărârea 159/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Baza Nautica Siutghiol
 • Hotărârea 158/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. D.F.E.E- Electrica S.A. Bucuresti, S.I.S.E.E.- Electrica Dobrogea, A.I.S.E.E. Constanta pentru terenul aferent activului Sediu C.R.I.D.I. 110 kv Constanta Nord, str. Celulozei nr.5
 • Hotărârea 157/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, sucursala Petromar Constanta pentru terenul aferent activului Baza Caraiman
 • Hotărârea 156/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent POST TRAFO - RESTAURANT NORD din Statiunea Mamaia
 • Hotărârea 155/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent RESTAURANT NORD din Statiunea Mamaia
 • Hotărârea 154/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. MAMAIA S.A. pentru terenul aferent activului VILA TURTURICA
 • Hotărârea 153/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. MAMAIA S.A. pentru terenul aferent activului COMPLEX MERCUR
 • Hotărârea 152/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: RESTAURANT MIORITA
 • Hotărârea 151/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent RESTAURANT DORNA din Statiunea Mamaia
 • Hotărârea 150/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. MAMAIA S.A. pentru terenul aferent activului BERARIA TIC-TAC
 • Hotărârea 149/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: RESTAURANT MODERN
 • Hotărârea 148/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: Amenajare Peron Acoperit (Parcare Meridian)
 • Hotărârea 147/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: VILA NR. 26 – SEDIU ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 146/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent POST TRAFO - RESTAURANT NORD din Statiunea Mamaia
 • Hotărârea 145/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: COMPLEX MAMAIA
 • Hotărârea 144/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent activului: HOTEL ALBATROS
 • Hotărârea 143/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834 / 1991, S. C. “MAMAIA” S.A., pentru terenul aferent RESTAURANT SIRENA din Statiunea Mamaia
 • Hotărârea 142/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind diminuarea patrimoniului public a S.C .Confort Urban S.R.L. cu suma de 629 RON reprezentand valoarea de inventar a imobilului situat in Constanta str. Ion Corvin nr. 55
 • Hotărârea 141/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.194/09.05.2006
 • Hotărârea 140/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare prvind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.318/25.05.2005
 • Hotărârea 139/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare prvind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.320/25.05.2005
 • Hotărârea 138/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta, a unor imobile
 • Hotărârea 137/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 136/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta
 • Hotărârea 135/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 134/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Oprita Daniel Stefan, Postolache Sorin Iulian si Violeta Dana
 • Hotărârea 133/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE RESTAURANT MARCO POLO, str. Sarmisegetuza nr. 2-4, teren in suprafata de 745,74 mp, proprietate Danu Liliana si Crinisor, pus la dispozitia SC CRIN STAR SRL
 • Hotărârea 132/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, AMPLASARE SKID GPL si transformare sediu administrativ in spatiu comercial, sos. Mangaliei nr. 154, teren in suprafata de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL
 • Hotărârea 131/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E al. Topolog nr. 7, teren in suprafata de 177 mp, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 130/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Banu Mihalcea nr. 45, teren in suprafata de 280,8 mp, proprietate Ionita Crezantema
 • Hotărârea 129/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str. Petru Vulcan nr. 42, teren in suprafata de 192,04 mp, proprietate Mina Tanase si Anisoara
 • Hotărârea 128/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL EXISTENT IN SERVICE AUTO si BIROURI P-P+1E, str. Comarnic nr. 72, teren in suprafata de 1500 mp, proprietate SC ASCENDOS SRL
 • Hotărârea 127/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu un ETAJ, str.Enachita Vacarescu nr. 22, teren in suprafata de 93,77 mp, proprietate Ilie Sandel si Tatiana
 • Hotărârea 126/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+3-4E, str. Ion Roata nr. 4C, teren in suprafata de 325 mp, proprietate Pasata Cociu si Nicoleta
 • Hotărârea 125/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+10E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Renasterii nr. 2, teren in suprafata de 701,74 mp, proprietate SC SATU & FASE SRL
 • Hotărârea 124/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 218/2004 privind aprobare PUD – AMENAJARE SPATIU VERDE SI PARCARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren in suprafata de 546,40 mp, proprietate Creanga Marius, Chiriac Violeta Sabina si Creanga Violeta Mariana
 • Hotărârea 123/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE si EXTINDERE LOCUINTA cu P+1E, str. Serban Voda nr. 6D, teren in suprafata de 600 mp, proprietate Belu Vasile si Veronica
 • Hotărârea 122/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, bd. Ferdinand nr. 54A, teren in suprafata de 158 mp, proprietate Tarina Bogdan Ioan
 • Hotărârea 121/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE CENTRU MEDICAL „MEDSTAR”, str. Decebal nr. 54, teren in suprafata de 166 mp, proprietate Buriu Dorel si Mihaela Nicoleta
 • Hotărârea 120/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA PARTER si CONSTRUIRE GARAJ, str. George Enescu nr. 23, teren in suprafata de 105,40 mp, proprietate Niculae Ion
 • Hotărârea 119/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P +1E, str. Eremia Movila nr. 9B, teren in suprafata de 152,50 mp, proprietate Nicola Cristian Nicolae si Simona
 • Hotărârea 118/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CONFECTII METALICE si SPATII ANEXA PARTER, zona Palas, parcela A929/15, teren in suprafata de 5000 mp, proprietate Petre Mircea Mihai si Maria
 • Hotărârea 117/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE P+M, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren in suprafata 5 000 mp, proprietate Carlioru Unirea-Domnica si Carlioru Octavian-Ovidiu
 • Hotărârea 116/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+3E, str. Alexandru cel Bun nr. 4, teren in suprafata de 130 mp, proprietate Gradinaru Monica
 • Hotărârea 115/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE, bd. IC Bratianu nr. 131 lot 4/3, teren in suprafata de 623 mp, proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA
 • Hotărârea 114/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E pentru FUNCTIUNI CONEXE SPATII CAZARE, bd. Mamaia nr. 155, teren in suprafata de 243 mp, proprietate Melcea Gabriel
 • Hotărârea 113/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E, str. Chiliei nr.6, teren in suprafata de 242 mp, proprietate SC PRINCESSE STAR SRL
 • Hotărârea 112/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M – LOCUINTE cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren in suprafata de 114,09 mp, proprietate Toma Elena si Ionut
 • Hotărârea 111/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA cu P+1E si CONSTRUIRE GARAJ, str. Andrei Muresanu nr. 29 bis, teren in suprafata de 207,75 mp, proprietate Sterea Viorel Petrica si Mira
 • Hotărârea 110/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 241/2006, modificarea HCLM nr. 516/2005 si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – SPALATORIE AUTO, SPATII COMERCIALE SI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, teren in suprafata de 293,67 mp, proprietate Panzaru Constantin si Aurica
 • Hotărârea 109/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E – BIROURI CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER , bd. I.C.Bratianu, nr. 173A si 173B, teren in suprafata de764,03 mp, proprietate SOARE MARIN si SOARE ANUTA
 • Hotărârea 108/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HALA DEPOZITARE, zona Palas CFR, parcela A 929/12 lot 2, teren in suprafata de 1000,31 mp, proprietate SC PENTOMAX SRL
 • Hotărârea 107/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Crinului nr. 5 bis, teren in suprafata de 201 mp, proprietate Cartuna Niculae si Agora
 • Hotărârea 106/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea completarii si modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta
 • Hotărârea 105/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta
 • Hotărârea 104/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 321 /17.08.2006
 • Hotărârea 103/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 102/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 14/30.01.2007
 • Hotărârea 101/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabililate - proiect pilot - aferent obiectivului de investitii „Amenajare parcuri de distractii tip „TARA PITICILOR" în Municipiul Constanta"
 • Hotărârea 100/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului pilot, faza studiu de prefezabilitate. al obiectivului de investitii „Amenajare teren de sport in Municipiul Constanta"
 • Hotărârea 99/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii „AMENAJARI PISTA ROLERL SKATERI, BICICLISTI SI FUNCTIUNI CONEXE IN INCINTA PARC TABACARIE CONSTANTA”
 • Hotărârea 98/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind scutirea numitului Andrei Neculae de Ia plata impozitului pe cladiri pe perioada 2002-2006
 • Hotărârea 97/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
 • Hotărârea 96/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR.441/25.10.2006 CU PRIVIRE LA APROBAREA PRETULUI LOCAL DE REFERINTA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 95/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE PRIN PUNCTE TERMICE AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 94/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta
 • Hotărârea 93/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere situate in Constanta
 • Hotărârea 92/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor construite de A.N.L. in regim de inchiriere pentru anul 2007
 • Hotărârea 91/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERATIA RUSA
 • Hotărârea 90/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN DELEGATIA OFICIALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA A DOMNULUI DEPUTAT IGNAT MIRON IN VEDEREA DEPLASARII PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERATIA RUSA, SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 89/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (NICOLAE MOGA) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERATIA RUSA, SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 88/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (VALENTIN PARVULESCU) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERATIA RUSA, SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 87/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea imputernicirii pentru un numar de 4 inspectori de a aplica sanctiuni sub forma de amenzi contraventionale
 • Hotărârea 86/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2006
 • Hotărârea 85/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea HCLM nr. 406/2006 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Constanta in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar
 • Hotărârea 84/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea completarii H.C.L.M. nr. 402/15.09.2006
 • Hotărârea 83/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare participarii municipiului Constanta, in calitate de membru fondator, in vederea constituirii Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului - LITORAL
 • Hotărârea 82/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea garantarii unui imprumut intern in valoare de 21.359.987 EURO valuta de contract
 • Hotărârea 81/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 278/2005 pentru modificarea HCLM nr. 33/2005 privind aprobarea PUD - Ansamblu rezidential 5 imobile locuinte, Faleza Nord, langa bl. FZ 29 proprietate SC BIZART GROUP SRL
 • Hotărârea 80/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea Anexei nr, II “ Stat de functii " - Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 2/2006
 • Hotărârea 79/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 50,00 mp situat in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, proprietatea Municipiului Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea Consiliului Judetean Constanta
 • Hotărârea 78/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea H.C.L.M. nr. 470/2004 pentru aprobarea "Strategiei locale privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta", modificata si completata prin H.C.L.M. nr. 311/2006
 • Hotărârea 77/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 222 / 2006 privind stabilirea indemnizatiei membrilor comisiilor privind vanzarea prin licitatie publica si negociere directa a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 76/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004
 • Hotărârea 75/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 74/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 73/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta
 • Hotărârea 72/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Pantea Gh. Tudor, veteran de razboi
 • Hotărârea 71/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Ghesu S. Enache, veteran de razboi
 • Hotărârea 70/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Federiac Gh. Toader, veteran de razboi
 • Hotărârea 69/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Cepurniac S. Boris, veteran de razboi
 • Hotărârea 68/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Neagu M. Stefan, veteran de razboi
 • Hotărârea 67/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Grosu I. Gheorghe, veteran de razboi
 • Hotărârea 66/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Cocos V. Gheorghe, veteran de razboi
 • Hotărârea 65/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Bulica C. Traian, veteran de razboi
 • Hotărârea 64/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Puscasu G.Voicu, veteran de razboi
 • Hotărârea 63/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Martinescu D. Neculae, veteran de razboi
 • Hotărârea 62/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Bodorin A.Petre, veteran de razboi
 • Hotărârea 61/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitelor Luban Cornelia si Buga Georgeta, mostenitoarele veteranului de razboi Solomon Constantin
 • Hotărârea 60/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Nestor St. Roman - Dan, mostenitorul veteranului de razboi Nistor Stefan
 • Hotărârea 59/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Petrovici D. Nicolae, veteran de razboi
 • Hotărârea 58/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Stancu S.Alexandru, veteran de razboi
 • Hotărârea 57/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Ion Ghe. Ion, veteran de razboi
 • Hotărârea 56/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitelor Gherghisan Ioana si Toader Aneta mostenitoarele veteranului de razboi Gherghisan Ioan
 • Hotărârea 55/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Faur M. Nicolae, veteran de razboi
 • Hotărârea 54/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Vulcan T. Niculae, veteran de razboi
 • Hotărârea 53/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitilor Bavaleta Damu si Bavaleta Zoita, mostenitorii veteranului de razboi Bavaleta Dinca
 • Hotărârea 52/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafata de 500,00 mp. numitului MOSCU DIMA, mostenitorul veteranului de razboi MOSCU COSTEA
 • Hotărârea 51/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari
 • Hotărârea 50/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 1333,28mp, situat in str. Traian, intre bl. A2 si bl. A3 din admnistrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea construirii unei gradinite cu orar prelungit
 • Hotărârea 49/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 48/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 321/2004 privind aprobare PUD – SPATII COMERCIALE P+1E, bd. 1 Decembrie 1918, intre bl. L69 si bl. F1A, teren in suprafata de 350,44 mp, proprietate Ioana Elena
 • Hotărârea 47/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 31/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE CU SPATIU COMERCIAL, str. Frigului nr. 10
 • Hotărârea 46/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 78/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+4E, str. Picior N Grigorescu nr. 30. teren in suprafata de 370 mp, proprietate Gosu Chirata si Gheorghe
 • Hotărârea 45/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+7E, str. Ileana Cosanzeana nr. 10, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Covaci Florin
 • Hotărârea 44/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M – PRESTARI SERVICII si LOCUINTE, str. Baba Novac nr. 46A, teren in suprafata de 202,69 mp, proprietate Culerda Mihai si Marilena
 • Hotărârea 43/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Ctin Hurmuzache nr. 1A, teren in suprafata de 179 mp, proprietate Stanca Daniela si Dan Virgil
 • Hotărârea 42/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA cu P+1E, str. Sulfinei nr. 2A, teren in suprafata de 222,19 mp, proprietate Cotabita Gheorghe
 • Hotărârea 41/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI si ANEXE PARTER, bd. Aurel Vlaicu nr. 125 lot 13/1, teren in suprafata de 1253 mp, proprietate SC UNSPREZECE SRL
 • Hotărârea 40/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, str. Merisor nr. 111C, teren in suprafata de 213,08 mp, proprietate Uzum Nicolae si Mariana Daniela
 • Hotărârea 39/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENTIAL S+P+5-6E, str. Duiliu Zamfirescu nr. 34, lot 2, teren in suprafata de 3006 mp, proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL
 • Hotărârea 38/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Merisor nr. 6, teren in suprafata de 107,80 mp, proprietate Gherasim Eugen George si Otilia Mariana
 • Hotărârea 37/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA P+1E, str. Ion Lahovari nr. 106, teren in folosinta in suprafata de 58,20 mp, constructie proprietate Melcea Victoria si Petenchea Nicolae
 • Hotărârea 36/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E DEPOZIT SUBANSAMBLURI AUTO si SEDIU FIRMA, sos. Mangaliei nr. 189-191A, teren in suprafata totala de 1649,80 mp, proprietate Dan Ion Relu si SC DAN INVEST SRL
 • Hotărârea 35/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, bd. IC Bratianu zona Policlinica CFR, teren in suprafata de 400 mp, aflat in administrarea SN CFR, inchiriat catre SC AUTO GAZ TRADING SRL
 • Hotărârea 34/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Buciumului nr. 4, teren in suprafata de 160 mp, proprietate Negoita Constantin si Negoita Andreea Lorica
 • Hotărârea 33/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Razoare nr. 6, teren in suprafata indiviza de 203,26 mp, proprietate Memet Nuridin si Leila
 • Hotărârea 32/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 475/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJARE MAGAZIE in MAGAZIN MARFURI GENERALE, al. Saturn nr. 2
 • Hotărârea 31/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBILE in FARMACIE si CABINETE MEDICALE, str. Dumbraveni nr. 74, teren in suprafata de 3555 mp, proprietate Faur Gheorghe
 • Hotărârea 30/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+3E+terasa circulabila cu pergola, str. Hatman Arbore nr. 25, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Tutuianu Gheorghe si Elisabeta
 • Hotărârea 29/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M, str. Mihai Viteazu nr. 101, teren in suprafata de 216,25 mp, proprietate Pata Mihai si Aurelia
 • Hotărârea 28/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL IN SEDIU FIRMA SI SERVICII, str. Poporului nr. 150, teren in suprafata de 389 mp, proprietate Maria Angela si Nagy Florina Cristina
 • Hotărârea 27/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E+M, str. Dobrogei nr. 84 bis, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Amet Ghiulgean
 • Hotărârea 26/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA în SPATIU COMERCIAL, str. Brazdei nr. 28A, teren in suprafata de 487 mp, proprietate Pavel Maria si Fanica
 • Hotărârea 25/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE S+P+2-3E, bd. Tomis nr. 19, teren in suprafata de 175,50 mp, proprietate Dobre Mario Iuliu
 • Hotărârea 24/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si GARAJ, Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren in suprafata de 291 mp, proprietate Cula Gianina Ionela
 • Hotărârea 23/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Spiru Haret nr. 4, teren in suprafata de 592,47 mp, proprietate Vilcu Marin si Maria
 • Hotărârea 22/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM 699/1999 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, bd. Tomis colt cu str. Soveja, teren in suprafata de 600 mp aflat in administrarea RAEDPP Constanta
 • Hotărârea 21/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P-P+1E - SERVICII, BIROURI, SERA, Palazu Mare, parcela A 451/49, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Paraschiv Ion si Daniela
 • Hotărârea 20/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. B St Delavrancea nr. 44, teren in suprafata de 198,24 mp, proprietate Ion Ion si Niculina
 • Hotărârea 19/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPALATORIE AUTO SI BIROURI, BD. AUREL VLAICU NR. 123, TEREN IN SUPRAFATA DE 1738,97 MP. PROPRIETATE LUNGU CONSTANTIN SI VIRGINIA, PUS LA DISPOZITIA SC STAR 2000 SRL
 • Hotărârea 18/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind achizitionarea fara plata a doua vedete maritime si amplasarea acestora în Municipiul Constanta
 • Hotărârea 17/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L.M. nr. 106 din 28.02.2005, modificata prin HCLM nr. 326/25.05.2005 si HCLM nr. 649/12.12.2005
 • Hotărârea 16/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de proiectare in faza Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii „Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanta, aflate in administrarea CLM Constanta si a C.N. „APM" Constanta - S.A."
 • Hotărârea 15/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 14/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 516/13.12.2006
 • Hotărârea 13/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PLATFORMELOR DE DESEURI EXISTENTE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 12/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTAND INSTALATItDE ILUMINAT ORNAMENTAL AFLATE IN ADMINISTRAREA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 11/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii aferente cluburilor pentru persoane varstnice
 • Hotărârea 10/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere la spatiile cu destinatie de cabinete medicale
 • Hotărârea 9/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind anularea H.C.L.M. nr.120/27.03.2006 si aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor construite de A.N.L. in conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L. si Normele metodologice modificate si completate ulterior
 • Hotărârea 8/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta pe anul 2007
 • Hotărârea 7/2007 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 si lista de utilaje independente rectificata pe anul 2007 ale SCIL "Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 6/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 5/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2007
 • Hotărârea 4/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 3/2007 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 2/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2007
 • Hotărârea 1/2007 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2006