Hotărârea nr. 156/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE INTRE ORASELE CONSTANTA (ROMANIA) SI LOGRONO (SPANIA)

 

 

 

HOTARARE

 

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE INTRE ORASELE

CONSTANTA (ROMÂNIA) SI LOGROÑO (SPANIA)

 

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN  DATA DE 09.05.2006;

                       

LUAND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU STEFAN MAZARE, REFERATUL SERVICIULUI RELATII INTERNATIONALE –PROTOCOL SI AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE;

VAZAND AVIZUL NR. H2-1/1197/14.04.2006 AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, DIRECTIA DREPT INTERNATIONAL SI TRATATE;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 14, ALIN 1 SI 2, ART. 38, LIT “X” SI “Y” SI ART. 46, ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 215/2001,  PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA.

 

HOTARASTE:

 

 

ART.1 – SE APROBA ACORDUL DE COLABORARE INTRE ORASELE

CONSTANTA (ROMÂNIA) SI LOGROÑO (SPANIA), ANEXA CE FACE PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA HOTARARE;

 

 

 

ART. 2 – COMPARTIMENTUL COMISIILOR DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTARARE SERVICIULUI RELATII INTERNATIONALE - PROTOCOL, IN VEDEREA ADUCERII LA INDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURII JUDETULUI CONSTANTA SPRE STIINTA.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

CONSTANTA
NR. 156/09.05.2006

 

 

 

 

Aprobat
Primar

RADU STEFAN MAZARE

 

REFERAT

 

 

Ideea semnarii Acordului de Colaborare cu orasul Logrono a fost prezentata Primariei Municipiului Constanta de catre Ambasada Spaniei la Bucuresti, iar ca etapa premergatoare, primaria Logrono a contactat ambasada in vederea medierii acestuia.

Evenimentul are o semnificatie importanta pentru constanteni, deoarece exista multe similitudini intre cele doua orase: sunt orase turistice, cu o cultura si o civilizatie care se trag din filonul latinitatii al Romei antice. De fapt, contactele dintre spanioli si romani incep inca din secolul I e.n., cand imparatul Traian, de origine spaniola, a cucerit Dacia.

Colaborarea cu orasul spaniol este benefica din punct de vedere al proximei aderari a Romaniei la Uniunea Europeana, in sensul demararii unor proiecte comune finantate din fonduri europene. In mod concret, se poate discuta cu autoritatile si oamenii de afaceri spanioli, demararea unor proiecte din portofoliul Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Constanta.

In Logrono locuieste o comunitate importanta de romani, in numar de aproximativ 4000, care astfel va putea fi sprijinita mai bine de catre autoritatile orasului spaniol.

Avand in vedere cele de mai sus, consideram oportuna colaborarea dintre cele doua orase si inaintam ACORDUL DE COLABORARE INTRE ORASELE CONSTANTA (ROMÂNIA) SI LOGROÑO (SPANIA), spre dezbaterea Consiliului Local Municipal si comisiilor de specialitate.

 

Director

Petrica Munteanu

 

 

 

Sef Serviciu

Liviu Tramudana

 

 

 

Intocmit

Insp. Epure Marius Gerald