Hotărârea nr. 217/2005

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI REFERITOARE LA ORDINEA DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L. in regim de

închiriere

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din
data de 25.05.2005;

Luând in dezbatere expunerea de motive, prezentata de d-1 primar Radu Ştefan Mazăre, Avizul Comisiei Juridice nr.5, Avizul Comisiei pentru repartizarea locuinţelor A.N.L., precum si raportul Serviciului Imobile nr.5305/16.05.2005 din cadrul R.A.E.D.P.P.;

Având in vedere KG. nr,60/22.01.2004 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.RL,, aprobate prin H.G. nr.962/2001, OGR n r. $3/2 003, adresele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului -Direcţia Generala Construcţii Locuinţe nr.2607/D,G,C.L,/21.12,2004, respectiv nr. 207/D.G.C.L./14.02.2005, precum si H.C.L.M. nr.51/28.02.2005;

In temeiul prevederilor artJS, litera 4is„ si art.46s alin. l din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l-Se aproba lista privind ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor referitoare la repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite de A.N.L., in regim de închiriere, conform anexei nr, l ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2- Lista cuprinde toate dosarele complete privind repartizarea locuinţelor pentru tineri construite de A, N, L. in regim de închiriere depuse pana la data de 16.05.2005 inclusiv., urmând ca dosarele înregistrate ulterior acestei date sa fie cuprinse pe o lista ce va fi supusa aprobării Consiliului Local Municipal in anul 2006;

Art.3- Punctajul dosarelor cuprinse in anexa nr, l ce face parte integranta din prezenta hotărâre a fost calculat conform Criteriilor de ierarhizare aprobate prin H.C.L.M. nr.51/28.02.2005;


Art4- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R,A.E,D,P,P. Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta,

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de  26 de Consilieri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

Constanta


NR.217/25.05.2005


REGIA AUTONOMA. "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

B-dul l Mai nr. 21, B J. H18, parter NR. 5305/16,05,2005

RAPORT

Având in vedere multitudinea st complexitatea problemelor legate de repartizarea spatiilor de locm't construite in regim A.N.L.

Analizând H.G. nr, 60/22,01.2004 privind modificarea si completarea Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infnntarea A.N.L, aprobate prin H.G, nr, 962/2001, adresele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr, 2607/D.G.C.L./20,12,2004, respectiv nr,2G7/DGCL/14.02.2005 cu propunerea criteriilor si punctajelor aferente acestora, in vedere repartizării de locuinţe pentru tineri, constrite de A.N.L. in regim de închiriere, precum si KC.L.M. nr.51/28.02.2Q05;

Lista cuprinde toate dosarele complete privind repartizarea locuinţelor pentru tineri construite de A.N.L. in regim de inchiriere depuse pin a la data de 16.05.2005 inclusiv, nrmand ca dosar ek inregistrate ulterior acestei date sa fie cuprinse pe o lista ce va fi supusa aprobării Consiliului Local Municipal in anul 2006;

Având in vedere expunerea de motive a d-lui primar Radu Mazăre precum si procesul verbal al Comisiei, este necesara aprobarea listei privind ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor referitoare la repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite de A.N.L,, in regim de închiriere;

In temeiul prevederilor art. 45 din Legea m\215/200l privind Administraţia Publica Locala modificata, întocmim prezentul raport.


 


Director,
Madalina Motataianu
                 

                                                 Elaborat,

                                         C J. Jvla dalin a C oj ocaru


 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR.1
LA H.C.L.M. NR.217
LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR
Nr.crt. An /Nr bilbl.Numele si PrenumeleNr. inregistrare cerereNr. pers.VarstaPunctajObs.Locul de munca
12001/21 vol IIlie Mariana si Mircea14173/19.10.199343490completDirectia Generala pt. Prot. Soc.
22001/29 vol IIMerchez Olguta si Laviniu163514/23.11.200133090completP.M.C.
32002/23Soceanu Lucian si (Coiciu) Mariana 138563/14.11.200233089completM.A.I.
42004/41Soporan Camelia si Doru2207/30.11.200442989completGrup Scolar Constructii de Masini
52005/8Jitariu Lucica662/28.03.200543489completScoala D. Cantemir
62002/12 vol I Pantiru Nicoleta si Dinu31517/21.10.199623388completSC Dobrogea SA
72003/4 vol IStoian (Coteanu) Gabriela Antoneta1364/07.01.200223088completPolitia de Frontiera
82003/34 vol IIBitere Jean si Silvia100016/05.08.200332788completISJ C-ta
92002/4 bisBratei Madalina37724/14.03.200243087completTeatrul Fantasio
102002/19Alim Cader si Dinder137891/13.11.200222887completP.M.C.
112003/12 vol ICotoros Simona Andreea23191/24.02.200323287completD.S.P.J.
122003/23Petcu Mugurel Leonard53306/23.04.200322887completP.M.C.
132004/3Filip Eugenia si Nicolae531/05.01.200433287completD.S.V.
142000/41Mostoc Nirvana Diana si Samuel79284/09.10.200022586completRegionala Transp. Gaze Nat.
152002/20 vol IIMihai-Ovezea Ana Maria si Costel132790/31.10.200233486completR.A.J.A.
162003/20Damian Petru46942/09.04.200322986completArhiepiscopia Tomisului
172003/40 vol IIGrecu Manuela134146/28.10.200322986completPMC
182001/27 vol IPlesa Daniel si Raluca4627/12.01.200133185completS.R.I.
192001/17Alexe Pompilia si Constantin Florea108279/13.08.200133085completSpitalul de Contagioase C-ta
202001/26 vol IDutu Daniel145720/01.11.200123285completM.A.I.
212003/3Braileanu Sorin si Daniela Laura151244/12.12.200222985completSC Onacva Group SA
222003/37Dobrin Iuliana si Carllo Liviu 113823/09.09.200333285completR.A.E.D.P.P. C-ta
232004/18Gutu Oana si Alexandru Marius225/16.03.200432885completR.A.E.D.P.P.
242004/35Netedu Adina si Armand Mihail George1806/18.10.200422985completScoala Gen. Gheorghe Titeica
252000/36Szasz Carmen Daniela65103/31.08.200012984completBarou Avocati C-ta
262001/7Gutuleanu Adrian si Edie48399/03.04.200122684completM.A.I.
272002/14Lazar Catalin120246/01.10.200223084completP.M.C.
282003/3Popa Ion Lucian si Valerica Ana151007/12.12.200233384completM.A.p.N.
292003/7Donose Robert si Cristina Madalina155678/24.12.200232984completM.A.p.N.
302003/10Stoian Florin C-tin si Beatrice9622/27.01.200333384completU.M. 01737
312003/16 vol IIDima Atena Cristina 25246/26.02.200322384completG.D.F.P.
32"1997/12,13"Ion Ana Maria si Dorian2868/21.04.199733383completPMC
332003/9 vol IICretu Ionela Luminita si Daniel50053/10.04.200233183completGradinita 42 C-ta
342002/12 vol IEnache Cristian si Adriana 89195/15.07.200222983completP.F.A.- Fronea Dragos
352002/19Iordache Florica133945/04.11.200222783completUniversitatea Ovidius
362004/29Duduna Alexandru1234/29.07.200432583completSC D.C.G. Corporation
372003/31 vol IICojocaru Marius George84858/02.07.200322883completUniv. Ovidius
382003/35 vol IIGeanta Isabela si Catalin Dumitru106212/20.08.200322683completR.A.E.D.P.P.
391998/14Iliev Cristina Florica3486/30.01.199843383completPolitia de Frontiera
402000/38Preda Liliana71855/15.09.200023482completProtectia Copilului
412001/22 vol IIAntonescu Anisoara si Dorin Albert 123310/14.09.200143182completSC Farmacia Ercon SRL
422004/20Amariei George si Ana Maria147950/06.11.200133182completM.A.I.
432004/19Moldovan Iulian si Aurelia70214/31.05.200243282completM.A.I.
442002/3Mata Lucian Remus116652/24.09.200212882completP.M.C.
452002/18Dragan Daniela133103/31.10.200213182completP.M.C. C-ta
462002/21Pesti Emanuel C-tin si Daniela137135/11.11.200223382completU.M. Mangalia
472002/23Grosu Stefan Dragos si Nicoleta Daniela138456/14.11.200233182completM.A.I.
482002/20 vol I Stroe Cosmin Costel140306/19.11.200212782completSC Ama Iza Construct SRL
492003/1Miron Eugen si Silvia Laura147395/04.12.200233182completUniv.Ovidius C-ta
502003/3Ciubuca Vasile153175/17.12.200212882completScoala Speciala nr.1
512003/4Birsan Ionela153633/18.12.200223182completSpital Agigea
522003/21Gaman Viorica78020/11.04.200333482completTribunalul C-ta
532004/34Mihailov Cosmin si Florentina 1680/29.09.200433382completSorla SRL
542004/36Orbocea Marius si Violeta1843/20.10.200433182completM.A.I.
551996/3Pletea Mihaela si Dan4285/19.02.199633281completC.F.R. C-ta
561998/15Presura Marius Daniel4212/04.02.199833181completM.I.-U.M.0406 C-ta
572003/11Burlacu Irina Niculina16998/10.02.200343281completSc. Dan Barbilian
582003/7Tudor Monica si Raul18304/12.02.200323081completD.G.F.P.
592003/30 vol IICristea Daniel81346/25.06.200312781completP.M.C.
602003/36 vol IIVardol Constantin Ovidiu108428/26.08.200312781completCurtea de Apel C-ta
612003/41 vol IIDumitrescu Razvan137589/05.11.200313081completOcuparea Fortei de Munca
622004/8Galani Veronica Iuliana si Ciprian Stefan09/01.03.200422981completGradinita 42 C-ta
632004/4Ion Stelian Cristian17/01.03.200412881completBaroul C-ta
642004/8Branzoi Cristina43/02.03.200412781completBirou Parlamentar
652004/17Zadea Ludovica Elena si Sorin404/26.03.200423281completM.A.p.N.-Spit. Mil. de Urgenta
662003/1Dumitru Claudiu si Georgiana Lavinia 155528/23.12.200233481completM.A.I.
672001/10 vol IDimaca Dana70735/28.05.200133480completSC Egidalco SRL
682001/14 vol IIRondoleanu Reihan si Romulus98450/20.07.200143280completTribunalul C-ta
692001/17Trofin Daniela si Constantin107684/10.08.200132780completC.F.R.
702001/29 vol IIUngureanu Mirela si Mihai Iulian151849/13.11.200143280completSC Junior Comimpex SRL
712003/33Amanci Mihaela Elena si Cristian93506/22.07.200332980completSC Convas Construct
722004/11Ibraim Maria si Oscan 188/15.03.200432880completR.A.E.D.P.P.
732004/29Irimia Elena Cristina1188/23.07.200412480completP.M.C.
742004/38Sindila Ileana si Liviu2016/08.11.200423380completSC Trans Wolt Intermed SRL
752004/39Dobre Oana2107/17.11.200412880completP.M.C.
762005/3Caramidaru Alina Tatiana85/14.01.200533380completTribunal C-ta
772005/9Donici Moise Sorin794/13.04.200522880completM.A.I.
782002/13 vol ICoada Daniela si Catalin109815/05.09.200233079completM.I.-Centrul de Perfectionare C-ta
792002/21Tesileanu Petrica Laurentiu si Daniela132176/30.10.200243179completPolitia de Frontiera
802002/24 vol IIMarcu Veronica si Eduard141516/21.11.200233079completP.M.C.
812002/24 vol IICretu Mirela Luciana si Nicolae Paul142968/25.11.200233079completPol.de Frontiera C-ta
822003/4 vol IPopescu Ionela Catalina si Romica306/06.01.200343179completM.A.N. -UM 02145
832003/14Panait Daniela si Costinel5772/17.01.200333479completSpitalul de Pneumoftiziologie
842003/2Calciu Marius9712/21.01.200332679completM.A.I.
852003/8 vol I Dumitru Laura Ioana si George8017/22.01.200333179completUniversitatea Ovidius
862003/2 vol IGidei Laurentiu si Irina10594/28.01.200333279completM.A.p.N
872003/8 vol IEnica Luminita si Daniel13228/03.02.200332979completDirectia de Sanatate Publica
882003/16 vol I Iordachi Constantin si Irina22292/20.02.200332979completM.A.P.N.
892003/20Babenco Emilia si Claudiu Cristian45776/08.04.200323179completSpit. de Pneumoftiziologie C-ta
902003/24 vol IITiganescu Adrian60259/14.05.200332979completSC Draft Construct SRL
912004/9Scridon Gabriel Florin100/04.03.200412379completR.A.E.D.P.P.
922004/36Stoia Luminita si Catalin1709/4.10.200432679completSC Dobre si Fiii SRL
932005/3Coman Daniela184/26.01.200543179completInst. Nat. de Statistica
942002/14Ursu Isabella116294/23.09.200212979completConsiliul Local C-ta
952002/26Machedon Daniela Beatrice155460/23.12.200212879completP.M.C.
962002/16Caranfil Adriana Marilena122245/07.10.200213179completParchetul de pe langa Trib.C-ta
972003/15 vol I Sincan Daniel20395/18.02.200312879completM.A.I.
982001/27 vol IIonescu Daniel si Marinela142274/24.10.200133378completM.A.I. C-ta
992001/31Epure Rodica si Marius Grigore184134/20.11.200133078completTribunalul C-ta
1002003/3Petre Valentina si Cristian153186/17.12.200232578completSC Crucial System
1012003/15 vol IIDraghici Constantiu Leonard si Mihaela20475/18.02.200333478completC.J.A.S.
1022004/15Fenin Cristina Denisa277/19.03.200412578completBanca Com. Carpatica - C-ta
1032003/28Mucileanu Nicoleta si Aurelian Nicu69775/03.06.200343478completM.A.I.
1042003/41 vol IIMihailescu Izabell Electra140595/12.11.200333278completSC Univet Company SA
1052004/22Oglinda Claudiu662/20.05.200422578completR.A.J.A.
1062003/17 vol IDragoi Anca si Bogdan Nicolae35561/19.03.200323378completI.T.M.
1072003/27Cazacu Nicoleta66333/27.05.200312678completC.A.S.
1082003/28Bebeselea Mihaela70725/04.06.200312878completUniversitatea Ovidius
1092003/32Cosa Silviu Iulian92127/18.07.200313478completAdmin. Fin. Publice C-ta
1102000/37Darea Daniel1045/22.08.200033077completSocep SA
1112001/10 vol IPaun Valentin Laurentiu70144/24.05.200133377completM.I.Pol.de Frontiera C-ta
1122002/17Hagi Monica si Stelica121514/03.10.200223277completP.M.C.
1132002/16Larion Alin123733/09.10.200212977completUniversitatea Ovidius
1142002/23Mihai Ion Dragos si Adriana141442/21.11.200232877completSC Coremar SA
1152003/8 vol IAldea Nadina12135/30.01.200313177completLic.Ovidius-profesor
1162003/9 vol I Mosteanu Elena si Ion15222/05.02.200322977completFilarmonica Marea Neagra
1172003/14Topalu Ana Maria17401/11.02.200322777completUniversitatea Ovidius
1182003/14 vol IHotescu Viorica18252/12.02.200323277completUniv.Ovidius C-ta
1192003/19 vol IRosioru (Multescu)Madalin- Mirela Georgeta30323/10.03.200322877completRevista Tomis
1202003/20Suliman Sevinci si Cherem45948/08.04.200353377completC.J. C-ta
1212003/20Nicolae Marinela Laura si Sorin47094/09.04.200322977completConsiliul Judetean C-ta
1222003/24 vol IIConstantin Ioan Daniel si Dorina Mariana57782/09.05.200322977completM.A.I.
1232003/27Popoiag Iuliana Aurelia si Gabriel Rares65907/26.05.200332677completSC Dobrogea Sa
1242001/19Ibraim Faridin si Minever1180/06.02.200433377completSC Contours SRL
1252004/36Barbulescu Ilie si Aurora Gabriela1910/27.10.200433177completM.A.I.
1262005/3Stoichici Bebi 107/18.01.200533077completM.A.I.
1272005/8Milea Stefan si Gabriela Issabela572/16.03.200533477completSC Cosena SRL
1282001/17Florescu Georgeta si Gabriel 108978/14.08.200133077completSpit. Jud. C-ta
1292001/30 vol IRegep Oana Maria si Stefan Daniel174757/05.12.200132877completCab. Med Indiv. DR. Visoiu
1302004/31Soitariu Valentina Laura si Lucian1401/19.08.200432977completI.P.J. C-ta
1312004/34Rancichi Sebastian Florin1701/01.10.200412577completP.M.C.
1322005/9Cosuleanu Nicolae si Ileana Cristina634/24.03.200523177completSC Petroserv SA
1331997/1Mustata Aneta5493/05.03.199733376completEnergo 90 SRL
1342002/18Clipea Ionut Cristian132174/30.10.200212776completSC Dom. Pub. Si Priv.
1352002/21Gheorghe Marilena si Dorian143752/26.11.200232776completAgentia S.M.F. C-ta
1362003/14 vol I Mizea Luiza7130/21.01.200333376completCaminul pt. Persoane Varstnice
1372003/16 vol IITimoc Maricica Mioara28124/05.03.200343276completAg. Jud. pt. Ocuparea F.M.
1382003/24 vol IEnache Liliana57602/08.05.200312976completM.T.C.
1392003/24 vol IITudor Cornelia si Stefan58093/09.05.200322576completLic. Ovidius
1402003/30 vol IIStancu Cristian Matei si Manuela82098/26.06.200323176completP.M.C.
1412003/31 vol IIConstantin Andrei Cosmin82188/26.06.200312576completUniversitatea Gaudeamus
1422003/30 vol IIStoian Cosmin Stefan si Gabriela Cristina83498/30.06.200322976completC.N.-Adm. Portului C-ta
1432003/34Tapirdau Viorel Nicolae si Daniela100133/05.08.200333376completM.A.p.N. -U.M.01323
1442003/36 vol ICosma Constantin Gabriel112073/04.09.200322776completP.M.C. C-ta
1452003/37Catrinoiu Cosmin si Catalina Ileana 114071/09.09.200322976completSC Forest Trading SRL
1462003/AStoian Cristian si Ioana156727/16.12.200322776completSC Armoni Prest SRL
1472004/5Stan Florin si Viorica29704/27.02.200123076completSc. Gen. B.P. Hasdeu
1482002/11Chesnoiu Ana Maria si Aurel88021/11.07.200242776completBiserica Armeana
1492003/7Constandina Claudia Constanta si Stefan23902/25.02.200333076completUniv.Ovidius C-ta
1502001/1 vol IToma Cristina Laura110548/17.08.200112575completP.M.C.
1512002/4 bisNeculau Adrian si Liliana Genoveva 32490/04.03.200233375completC.F.R.
1522003/24Pirlea Julieta Cristina si Marius Valentin70199/03.06.200333175completSucursala CEC
1532004/31Barbu Alina Manuela si Marian1360/16.08.200422675completCasa Judeteana de Pensii
1542004/36Banu Claudiu1840/20.10.200422575completArhiepiscopia Tomisului
1552004/41Roata Atena si Mihai2222/02.12.200422875completGrup Scolar Topraisar
1562005/1Coanda Ana Mirela2405/23.12.200413275completSC Mediasoft Services SRL
1572005/4Pricop Mircea Cristian140/21.01.200512475completArhiepiscopia Tomisului
1582005/3Ali Ersin 143/21.01.200512775completSC Univers SRL
1592005/3Gavan Andreea Maria194/27.01.200523175completM.A.p.N.
1602005/7Costache Ioan439/25.02.200512775complet
1612005/8Mihai Luiza544/14.03.200522775completScoala Independenta C-ta
1622005/7Mircea Madalina Camelia650/25.03.200512475completSC Mamaia SA
1632005/9Ionica Gabriela920/21.04.200512475completM.A.p.N
1642001/14 vol IIDraghici Mirela si Dumitru100638/25.07.200123075completSpit. De Ortopedie Eforie Sud
1652003/42Moise Sorin Marius142778/17.11.200312775completR.A.J.A.
1662004/39Reghintovschi Adela Simona2217/30.11.200413275completSpitalul Clinic de Urgenta
1672001/21 vol IINicolescu Daniel112342/22.08.200113175completDir.Jud. Pt.Protectie Sociala C-ta
1682005/9Ciocan Gabriel Cristian668/19.03.200533375completM.A.I.
1692000/36Lefterica Mihaiela si Marian49802/07.08.200042974completSC Carinos Company SRL
1702002/14Costachescu Ciprian64107/30.08.200012574completP.M.C.
1712000/42 vol IStroie Liliana si Marian95125/15.11.200033474completSC Agromixt Cimpoiesu SRL
1722001/5Goicianu Gheorghe si Maria27582/22.02.200133474completR.A.T.C. C-ta
1732002/9Butnaru Mihai si Aneta65876/22.05.200243374completSC Confort Urban
1742002/10Panciu Ion si Crina78118/19.06.200233174completR.A.T.C. C-ta
1752002/22Pirvu Ana Maria147322/03.12.200213074completM.I. 0757
1762003/3Hucec Cristina Alexandra si Andrei Ionut152686/17.12.200222774completGr. Scolar I.N. Roman
1772003/12 vol IIEnciu Valentin19303/14.02.200322974completSC Electrica SA
1782003/18 vol IIMisoc Lena Tanase27418/04.03.200322774completD.G.F.P.
1792003/30 vol IParasneac Elena114499/10.09.200333374completSpitalul Univeritar C.F. C-ta
1802003/41 vol IIStirbu Marius si Florentina137820/05.11.200333474completSc B.N.C. Shipping SRL
1812003/41Trofim Nanian138971/07.11.200313274completSpitalul C.F.R.
1822003/CDuca Robert Adrian si Elena Laura149289/02.12.200323074completEconomu International Shipping
1832004/10Stan Florentina28413/25.02.200412674completP.M.C.
1842004/30Palade Lacramioara282/06.08.200443074completSpitalul Clinic Jud.C-ta
1852004/31Axin Victor Daniel si Gabriela1406/19.08.200433174completSC Electrica SA
1862004/3Foca Jean21514/12.02.200433474completSC Umex SA
1872002/14Rotaru Elena108754/04.09.200222974completSpitalul Judetean C-ta
1882002/16Dobre Nicolae122260/07.10.200223274completM.I. Pol. de Frontiera C-ta
1892002/20 vol I Buhaiev Roxana 140815/20.11.200212574completC.S.S.1
1902003/1Banoiu Ioana155443/23.12.200212374completR.A.E.D.P.P.
1912002/24Batala Cezar Vicentiu143673/26.11.200212874completSpit. Judetean C-ta
1922003/12 vol IIVlad Corina18383/12.02.200312874completC.L. C-ta
1932003/18 vol IMicu Dragos38051/25.03.200323074completUniv. Dimitrie Cantemir C-ta
1942003/21 vol IScaiceanu Ilie Catalin48016/11.04.200323374completSc. Ion Jalea
1952003/32 vol INita Eugen si Luminita91649/17.07.200322774completI.P.J. C-ta
1962004/34Ion Constantin1416/20.08.200412674completR.A.E.D.P.P.
1972004/40Rosca Ana Roxana si Florin2182/25.11.200432674completJudecatoria C-ta
1982005/1Vladescu Marius Romulus si Maria2325/14.12.200433074completR.A.T.C. C-ta
1992005/4Pricop Petru Ciprian139/21.01.200542374completArhiepiscopia Tomisului
2002002/12 vol ILazarov Cristina Ecaterina87181/09.07.200412774completSC Erco Nova Term SRL
2012001/21 vol IIVlad Lucia si Vasile 24669/24.11.199423173completSC Ellmedica Consulting
2021997/7Atanasof Daniela si Marius Daniel2476/07.04.199743273complet
2031999/29Pintilie Daniela Elisabeta si Petru Adrian51704/14.10.199923373completI.P.J. C-ta
2042000/40 vol IIMurat Turchian si Aladin81612/16.10.200032573completP.M.C.
2052001/10 vol IEpure Marius Gerald68434/22.05.200112973completM.M.C.
2062001/16Constantin Petrica Laurentiu si Alisa103104/01.08.200183173completSC Minmetal SA
2072001/23 vol IIDan Marinela Jenica si Nicolae Didel130932/01.10.200132873completM.I.-D.G.I.P.I.
2082001/29 vol ICioca Ion 153387/15.11.200133473completM.I. -UM 0757
2092001/30 vol IInaltu Diana si Ion 16828/28.11.200122673completGradinita nr.12 C-ta
2102001/31Dinu Adrian175046/06.12.200133473completM.A.I.
2112002/4Toma Alexandru -Adrian si Paula Carmen31062/28.02.200232873completSRI
2122003/25Ghizu Emilia Rozalia62148/19.05.200322873completSant. Nav. C-ta
2132003/29 vol IMoldoveanu Marius Leonard72251/09.06.200343073completCNFR Navrom
2142003/41 vol IIZbereanu Mariana137824/05.11.200322673completScoala cl. I - IV Fintana Mare
2152003/44Vecerdea Simona si Sorin153213/09.12.200333073completP.M.C.
2162005/8Oprea Dumitru Ciprian si Elena530/10.03.200522973completM.A.I.
2172001/9Tararache Carmen64333/14.05.200123473completP.M.C.
2182002/1Stan Viorel4851/14.01.200232973completM.A.I.
2192002/2Moraru (fosta Niculescu) Monica14381/30.01.200223373completUniversitatea Ovidius
2202003/40 vol IBoldeanu Marius102224/19.08.200243473completSC Electrica SA
2212003/25Ismail Turkian61594/16.05.200312973completSC Salix Farm
2222003/30 vol IIMosnianu Cristian80757/24.06.200312973completSC Crismar Prest SRL
2232003/40 vol I Sita Ana Mihaela si Traian Florin131945/23.10.200322973completConsiliul Judetean
2242001/9Rusu Gabriel si Elena Cristina66096/17.05.200123072completI.P.J.
2252001/10 vol IIKiperi Onorel72667/31.05.200142672completSC Politon SRL
2262001/14 vol ICulcea Vasile98111/19.07.200143372completU.M.0234 C-ta
2272002/6Ginju Valentin52335/16.04.200232672completM.A.p.N.
2282002/15 vol IIHusanu Ludmila si Bogdan112245/12.09.200233172completSC Isaft Litoral SRL
2292002/16Petcu Vasile Cristian122264/07.10.200233472completM.I. Politia de Frontiera
2302002/16Ursache Gabriel122271/07.10.200212972completPolitia de Frontiera
2312002/19Baciu Cristian129721/24.10.200243072completSC CORESIND SRL
2322002/19Budai Georgiana133264/01.11.200222672completUniversitatea Ovidius
2332002/21Godeanu Cristian si Mirela137600/12.11.200232872completR.A.J.A.
2342002/22Soldea Laura Maria si Claudiu 137721/13.11.200232772completIgiena CM C-ta
2352003/3Stefan Florin si Luana145270/29.11.200233272completTaximetrist
2362003/3Alexandru Dumitru150023/10.12.200212472completClub Sportiv Scolar nr.1 C-ta
2372003/3Jercan Roxana si Daniel151997/13.12.200222572completSC Pilot Black Sea Donau SRL
2382002/23Georgescu Florin152061/14.12.200223272completR.A.J.A.
2392002/23Miu Marilena7717/22.01.200312672completBright Balkan Shipping Services
2402003/6 vol IIArfire Maria Luiza19767/17.02.200333372completD.J.P.P. C-ta
2412003/10Hermeneanu Paula10601/28.01.200343072completSC Sermi SRL
2422003/3Duru Geanina si Bogdan11198/29.01.200322872completLiceul Carmen Silva Eforie Sud
2432003/10 vol IMocanu Sebastian D-tru si Anca Magdalena11561/29.01.200323072completScoala Gen. Mereni
2442003/21Serban Ileana Veronica45604/28.04.200323172completS.C. Novac SRL
2452004/40Florea Violeta2277/08.12.200433372completSC M&N Italy
2462005/3Goiceanu Florian Daniel si Lacramioara72/13.01.200533072completSC J.J. Marine SRL
2472005/7Cristea Rodica si Sorin125/20.01.200533372completSC Congaz SA
2482005/6Nicolaev Andreea si Razin 222/31.01.200532572completSpitalul de Urgenta C-ta
2492001/8Filipescu Luminita si Marcel53759/19.04.200133172complet
2502003/7Bulai Beatris Monica26704/03.03.200312972completSpitalul Judetean C-ta
2512003/33Cealera Ana Maria94092/23.07.200333272completCNA Adm.Porturilor Maritime CT
2522004/32Priscoveanu Nicoleta si Nicolae1403/19.08.200432972completSC Rorom Big SRL
2532004/32Munteanu Elena Doloresa si Cosmin 1486/01.09.200433172completScoala Gen. Cumpana
2542005/9Ionescu Nicoleta si Marian Mihai1014/03.05.200522672completBirou Notar Public
2552001/15Ciolca Valentin si Letitia100906/26.07.200132971completSC Thermar SA
2562004/13Marcu Florin si Carmen Monica205/15.03.200432771completM.I.-U.M.0406 C-ta
2572003/11 vol IBorlovan Monica si Ionel Liviu18699/13.02.200333471completSC Electrica Sa
2582000/35Urucu Teodorian40034/28.03.200343371completM.i -U.M.0757
2592003/1Serban Liliana5203/16.01.200312771completR.A.E.D.P.P.
2602002/4 bisBorsein Ecrem38059/15.03.200243471completSC Rodas SA
2612002/25Zamfira Marian140989/20.11.200233071completM.A.I.
2621997/2Butucea Adrian6198/12.03.199733371completCorpul Gardienilor Publici
2632003/8 vol IVanghelicescu Georgeta si Costin Dan8674/23.01.200322671completR.A.J.A.
2642004/18Vasile Daniel si Liliana Elena509/30.04.200432971completPolitia de Frontiera
2652003/35 vol IIOmer Enghin 101820/08.08.200313371completM.A.I.
2662003/26Nasurla Bilsen63900/21.05.200313071completAdmin. Fin. Publice C-ta
2672002/12Sandu Ioan92204/23.07.200243371completSC Transilvania General
2682000/38Tudor Marius69486/11.09.200033471completP.T.F.-Port C-ta
2692004/24Carasca Ana666/21.05.200412571completR.A.T.C. C-ta
2702003/14Parvu Ioana Luminita28708/06.03.200312971completBanca de Credit ROMEXTERRA
2712003/31Ion Ion Apolodor89256/14.07.200313471completP.M.C.
2722003/31Olteanu Elena si Viorel86118/07.07.200322871completSpitalul Clinic Jud.C-ta
2732003/16Hila Petre si Simona26256/28.02.200333171completRomtelecom
2742003/11 vol IIBratu Eugen Nicolae si Aida Raluca18192/12.02.200322771completSC BCD Intermed SRL
2752003/43 vol IIIonescu Eugen si Delia Adriana148392/28.11.200323071completSC Adaewo Mangalia
2762003/5 vol IIFlorica Stefania si Romeo Cezar153382/18.12.200233071completC.M.I. Poarta Alba
2772003/29 vol I Nita Mihaela si Nicusor Bogdanel74338/11.06.200323071completTomis Sa
2782003/25 Cioca Sorin Ionut si Ioana Daniela59102/12.05.200322771complet
2792003/41Solomon Maria141302/13.11200323071completSoc. De Investitii Financiare C-ta
2802003/33Stoichin Eleodor92881/21.07.200312571complet
2812001/9Ungureanu Prudentiu si Mirela Daniela63334/10.05.200133071completSC Furnimob SA
2822003/27Barbieru Bogdan si Lacramioara68826/02.06.200333071completPetromar C-ta
2832004/22Hasiuc Sorin si Mirela Cecilia621/17.05.200433471completServ. Telecom
2842004/7Marginean Cornelia Anisoara si Daniel1050/04.02.200423171completSC Figaro Cim SRL
2852003/31 vol ITimpau Carmen87303/08.07.200323371completSpitalul Militar
2862000/38 vol IIacob Stefana si Gabriel72535/19.09.200443471completScoala Gen. nr. 1
2872003/CCarpus Emanuel159089/24.12.200312571completP.M.C.
2882003/41 vol IGeorgescu Ionut644/19.05.200312671completR.A.J.A.
2892003/19.Done Ionelia si Iulian42440/02.04.200333471completBanca Transilvania
2902001/13Iorga Laurentiu Gabriel si Ana Floriana93075/11.07.200123071completM.A.I.
2912002/5 vol IINastase Catalin si Florentina41568/22.03.200232871completPolitia de Frontiera
2922002/22Barbieru Maricica150403/10.12.200222471completBiblioteca Judeteana C-ta
2932004/40Parfente Emanuela si Mircea Daniel2118/18.11.200422670completSC Constuctii Maritime SA
2942004/23Bujenita Elizabeth Camelia627/18.05.200412770completClub Sportiv Tomis
2952003/19.Petrescu Otilia41793/01.04.200322670completS.P.I.T.
2962003/38 vol IIBerbeci Urse Mihaela122373/30.09.200343070completDir. de Sanatate Publica
2972001/31 vol IIBordeanu Florin 174824/05.12.200132970completMApN-UM 02155
2981996/6Serban Nicoleta si Adrian Gabriel28365/17.10.199732870completA.F. Mihai
2992003/10Enache Nicolae Valentin9532/27.01.200332970completSC Padics Service SRL
3002004/32Toma Liliana si Marian1485/01.09.200433370completSC Compress Group SRL
3012002/16Caramarin Dumitru122273/07.10.200223270completM.I. Politia de Frontiera
3022005/1Gurahan Nelu si Daniela2369/20.12.200423070completS.P.I.T.
3032004/31Danciu Steluta si Grigore 1355/13.08.200423270completSC Triton Holding SRL
3042002/3Panfilescu Raluca14100/29.01.200232770complet
3052001/31 vol IITutuianu Valentina si Florin142222/22.11.200233070completMC Donald's C-ta
3062004/40Nica Stefan si Sidonia-Anda2126/19.11.200433270completM.A.I.
3072004/27Zaharia Nicu si Marilena957/25.06.200433370completPolitia de Frontiera
3082003/10 vol IIDumitru Eduard si Dumitra10320/28.01.200323070completM.A.p.N.
3092004/28Meirosu Madalina1021/02.07.200412870completD.G.J.P. C-ta
3102004/34.Stefan Anca si Adrian1621/21.09.200422770completAstar Stevedoring SRL
3112003/27Tarsoaga Ionut Nicolae68599/30.05.200333070completMeconst SA
3122004/39Popa Stefania Luiza2001/05.11.200412870completScoala nr.2 C-ta
3132003/12 vol IIStanila Madalina22899/21.02.200323370completSC Advertising SRL
3142002/16Bak Violeta si Robert Eugen122255/07.10.200222970completParchetul de pe langa Trib.C-ta
3152003/4 vol IISandu Cristian si Tanta150293/10.12.200243170completSC Decirom SA
3162003/20Hristian Daniel Marius35710/19.03.200323270completM.A.I.
3172003/15 vol I Pacuretu Cristina Alina si Florin Adrian34823/18.03.200333070completSC Antrecon Sa
3182003/30 vol IIGheorghiu Crina Cristina si Marius79959/23.06.200322870complet
3192001/24 vol IITopirceanu Daniel si Constanta131878/29.10.200233170complet
3202004/31Teodor Dragos Florin1342/12.08.200412570completUniversitatea Ovidius
3212004/18Mihailescu Eugen Dumitru si Georgiana440/06.04.200422770completDewo Mangalia
3222003/2 vol IICutui Carmen Simona si Dragos Cristi1079/09.07.200433370completM.A.I.
3232003/21 vol IIUngureanu Gabriel si Doina44332/04.04.200322770completM.I.
3242005/2Stoia Aurica Florentina si Marius2345/16.12.200432670completSC Falcom Impex SRL
3252001/20 vol IDinu Daniel117138/03.09.200133270completM.A.p.N. Mangalia
3262005/7Peiu Razvan Adrian641/24.03.200512970completBarou C-ta
3272004/30Muresanu Corina Mihaela1206/26.07.200423070completSC Eurosantis SRL
3281997/1Tudor Florin si Matrona136026/11.10.200133270completSC Cobra Security SRL
3292004/28Gurgas Eugen Leonard1143/19.07.200423470completSC C.P. Izoplast SRL
3302001/18Pascu Adrian si Cerasela102530/31.07.200133370completC.N. Adm. Port. Maritime C-ta
3312003/31 vol IIDulman Ionel88295/10.07.200323070completI.J.P.F. C-ta
3322003/23Ciobanu Florin si Daniela Ionela52290/21.04.200332770complet
3332000/42 vol IIBarbuta Gica si Angelica 100026/28.11.200033070completSC Cai Ferate Dr. si Poduri SA
3342002/12 vol IIIonescu Carmen si Emil92948/24.07.200233470completSC Unico Ital SRL
3352003/26Ghia Simona61324/16.05.200312370completSC Andi Simonaco SRL
3362005/10Vlad Marian Razvan1035/06.05.200512470complet
3372003/4 vol IICroitoru Cosmin Corneliu si Isabela1022/02.07.200422869completM.A.p.N.-U.M. 02003
3382002/14Popa George si Magdalena111389/11.09.200222869completSpitalul Municipal Constanta
3392002/15Manea Elvira Arabela120866/02.10.200232969completSC Pomaconst
3402002/13 vol IICiulei Robert Bogdan si Liliana107080/30.08.200222969completGrup Scolar Gh. Duca
3412003/2 vol IStancu Cristian 155477/23.12.200233269completM.I.Pol.de Frontiera C-ta
3422002/25Beznea Sabina si Adrian Gabriel140704/20.11.200232969completSC Regent Tour SRL
3432003/1 Baciu Gabriel Cristian si Loredana Marinela148192/05.12.200233269completSC Electromontaj SA
3442003/32Iamandi Marius Gabriel92125/18.07.200332969completSC Cris'n Dany Contour SRl
3452003/2Giuroiu Catalin155437/23.12.200232769completSC Elsa Co
3462003/16Budes Marioara34822/18.03.200322769completRadio C-ta
3472003/13Fotin Nicolae6888/21.10.200333269completM.A.p.N.
3482000/38Bragadireanu Adrian si Anisoara68355/07.09.200033169completExceange House SRL
3492003/18 vol IVisanoae Viorel 31162/11.03.200343369completM.I.-UM 0757
3502002/5 vol IPresura Marinela si George Gabriel57111/25.04.200233269completUniversitatea Ovidius
3512002/14Caplea Cristinel120249/01.10.200212969completP.M.C.
3522002/23Neculae Razvan Valentin151872/13.12.200222869completM.I. Pol.Mun. C-ta
3532003/14 vol IIVasile Doru8856/24.01.200333269completM.A.p.N. U.M. 02155
3542003/14Basa Mihaela5853/17.01.200313369completSpitalul Militar
3552003/16Nitescu Dorina21811/20.02.200332869completConsiliul Judetean
3562002/20Sima Marian si Lucica Mihaela136930/11.11.200243369completSC Oil Terminal SA
3572002/16Grasu Petruta122260/07.10.200213269completJudecatoria C-ta
3582002/23Scriosteanu Loredana150521/01.12.200213069completUniversitatea Ovidius
3592003/13Bulamaci Gabriel24002/25.02.200312969completP.M.C.
3602003/7Ciocan Eliana Andreea20525/18.02.200313069completMin.Transp.-DGCIGL-Sapard CT
3612003/4Cracanatu Laura Lica153993/19.12.200212869completTeatrul Ovidius
3622003/10Cioban Bogdan Valentin11488/29.01.200322869completRompetrol
3632003/7Barbu Georgiana23598/24.02.200312669completP.M.C. C-ta
3642002/26Stoian Diana Elena 150781/11.12.200213069completC.N. A.C.N. SA
3652001/6 vol IGrigore Constantin si Luiza Georgiana40850/20.03.200132669completSC C.S.C.T. SRL
3662003/CDila Vasile Enache159001/23.12.200322469completM.A.I.
3672003/12 vol IOprisan Mihaela18922/13.02.200312869completUniversitatea Ovidius
3682002/16Mihai Monica Mariana122248/07.10.200213069complet
3692003/9 vol I Purcareata Anda Madalina15850/07.02.200313469complet
3702003/9 vol IIVasvari Mihaela26186/28.02.200312769complet
3712003/12 vol IINicolai Alexandra Adriana26117/28.02.200312769complet
3722003/1Pomac Lacme148185/05.12.200223469completPMC
3732002/6Tudor Mihaela54319/19.04.200212569complet
3742002/12Catrangiu Laurentiu si Ionela93621/26.07.200222869completR.A.T.C. C-ta
3752002/5 vol IAli Erdinci48814/08.04.200232369completSC Cobra Security SRL
3762003/2Poenaru Ozana149770/09.12.200213469completSpital Cernavoda
3772005/6David Madalina Gabriela351/16.02.200532969complet
3782003/21 vol IIMangu Livia si Nelu45584/08.04.200333269completFast Food Gara
3792001/14 vol IIBerchiu Marian Liviu98473/20.07.200133069completSC Pet. Comunications SRL
3802001/29 vol IIDicu Daniel Marian si Monica153410/15.11.200133468completMAI
3812003/26Oancia Madalina si Laurentiu66021/27.05.200333168completSC Toni's Trade SRL
3822004/6Andrei Cosmin548/20.01.200422568completGrup Scolar Ioan Roman
3832003/19.Balaban Elena si Viorel30975/11.03.200343068completM.A.I.
3842001/19Dragomir Petrica si Adriana112631/23.08.200133068completSC Agroexport SA
3852002/3Mariuta Cristian si Rodica20085/08.02.200233468completM.A.I.
3862001/30 vol ICarniceanu Florin171162/30.11.200132868completM.A.I .I.P.J.C-ta
3872003/23Antemir Adrian50377/16.04.200332968completSC Antemad Eximp SRL
3882003/CMircica Raluca Stefania si Dumitru158151/19.12.200332768completP.M.C.
3892003/29 vol IISirbu Ionel si Elena15258/02.02.200143468completR.A.T.C. C-ta
3902001/20Tudor Nicoleta115335/29.08.200133068completU.M.C.
3912001/9Popa Ionel si Camelia Antoaneta63667/10.05.200133168completM.A.I.
3922001/30 vol IPaunoiu Mariana si Gheorghe Ciprian184408/21.12.200133468completSpitalul Clinic Jud.C-ta
3932005/1Godeanu Simona2368/20.12.200422468completGrup Financiar Mas
3942003/26Enache Daniela si Valentin64938/23.05.200333268completRomcontrol SA
3952003/22Tomsa Adrian si Camelia Gabriela49349/15.04.200333368completSC Egidalco SRL
3962003/17 vol IIMocanu Adriana Simona si Ionel37847/24.03.200333068completSC C.F.R. IRV SA C-ta
3972001/2Sirbu Elena15258/02.02.200133268completSc Unico Ital SRL
3982003/34 vol ICurca Marius si Valerica95433/28.07.200333368completPolitia de Frontiera
3992004/15Neacsu Elena si Florin 292/22.03.200432968completSpitalul de boli infectioase
4002001/21 vol IIPrasovici Liliana si Daniel116021/31.08.200122868completSC Rominserv SA
4012004/23Avasilichioaie Cristian si Corina650/20.05.200422568completM.A.p.N. U.M. 02154
4022004/5Prodan Beatrice Corina1884/23.02.200412968completLiceul Decebal C-ta
4032003/43Ghimpu Silvia Elena151101/04.12.200312468completInsp. de Stat in Constructii
4042004/41Marienci Viorel si Atena2137/22.11.200423468completSC Petroconst SA
4052003/23Radu Ionel53762/23.04.200312968complet
4062003/30Rosculet Marius si Corina78970/20.06.200332968complet
4072003/28.Tamas Razvan73838/11.06.200313468completM.A.p.N.
4082003/39Pantis Marius Cristian si Nadia122992/01.10.200323468completM.A.I.
4092003/ARogoveanu Andreea Maria155802/15.12.200312868completCamera de Comert Industrie…
4102001/26Badulet Florina143450/26.10.200133368completMC Donald's C-ta
4112003/43 vol IHarbu Janeta si Costel150648/03.12.200332868completSC IAKI SRL
4122004/12Stoica Radu Marian136/09.03.200412668completP.M.C.
4132003/43 vol IBatala Alina147882/27.11.200312568complet
4142003/6Bogdan Iulian Rares112342/04.09.200313468complet
4152001/11Nita Carmen Gabriela si Viorel81662/20.06.200122868complet
4162003/33Rosculet Eugen95744/28.07.200313068complet
4172004/17Dumitrescu Cristina401/26.03.200412568complet
4182003/39 vol IIBoioglu Adrian 127359/13.10.200312568complet
4192003/31 vol IITudorache Ana Maria114837/11.09.200312468completSc Metacom Group SRL
4202003/8 vol ILupu Stefania27513/04.03.200333068complet
4212003/36 vol IEnachescu Cristina111280/02.09.200312868complet
4222003/26Bota Radu Valentin66684/27.05.200313068complet
4232003/40 vol I Broasca Marcel133462/27.10.200313068complet
4242003/26Chelan Georgeta"62944/20,05,2003"12668completElectro Dovis SRL
4252003/22Serban Vasile49510/15.04.200312768completSC Minmetal SRL
4262003/31Ciobanica Radu89169/14.07.200312568complet
4272003/14 vol IIPlaton Petrica Mihai si Gabriela145099/21.11.200333368complet
4282002/3Elefterie Nicoleta si Cristian21273/12.02.200232768complet
4292004/10Iosif Irina30511/01.03.200412568completLiceul Traian
4302000/43 vol I Gornea Elena106289/13.02.200043367completSC Transilvania Import-Export
4312003/4 vol IIPopa Dica si Valeriu150276/10.12.200243067completOpera Constanta
4322002/12Zbirnea Dragos98195/07.08.200213267completP.M.C.
4332003/13 vol IIDumitru Cosmin si Florentina19778/17.02.200343367completCorpul Gardienilor Publici
4342002/11Paraschiv Camelia si Nicoleta Dumitru86395/08.07.200223167completCristina Mode
4352001/29 vol IIBancos Florin Marius si Nicoleta Cristina152295/13.11.200143467completM.A.I.
4362002/26Enache Brindusa Mihaela146297/02.12.200212867completS.P.I.T.
4372002/21Puscasu Ionut si Carmen143492/26.11.200222667completSC Aliz Center SRL
4382001/30 vol IArnaut Sultana si Constantin170913/30.11.200153267completSC Acord Total FM SRL
4392003/4 vol IIJitaru Ilie si Florentina150531/11.12.200232767completSc Rotrac SA
4402002/20 vol I Voicu Gheorghe Danut137068/11.11.200223167completM.A.p.N.
4412003/5Isai Doina154916/20.12.200233167completTeatrul Ovidius
4422003/14Ceaon Cristinel5286/16.01.200333067completM.A.I.
4432003/6Carata Gabriela154674/20.12.200333367completSC Contstar SRL
4442003/12 vol I Agafitei Catalin19804/17.02.200312867completScola Gen. nr.1 Mangalia
4452003/13Grigorescu Lucian46166/08.04.200313167completM.A.p.N.
4462002/24 vol IIArmeanu Rosin Catalina Daniela si Mihai144918/28.11.200233167completAsoc.Prop. Nr.55
4472003/18Varvara Tibi31471/12.03.200323067completM.A.I.
4482004/31Ionescu Elena Valentina1327/11.08.200412867completDir. de Sanatate Publica
4492004/36Serban Carmen Raluca1730/06.10.200412767completRevista Tomis
4502004/41Popescu Claudiu2218/30.11.200413067completM.A.I.-U.M.0406
4512004/39Firea George2142/22.11.200422567completSC Interbrands
4522005/2Prajitura Paulian2381/21.12.200412667completSpitalul Clinic Jud. Constanta
4532003/7Vlad Cristian si Liliana155048/20.12.200223467completPetromar C-ta
4542003/6Huzuneanu Mihaela Madalina154768/20.12.200212967completSC Polaris
4552003/10Mandoiu Ramona10939/28.01.200333467completSC Comvex SA
4562002/9Necula Adriana si Ionel65720/22.05.200233267complet
4572004/27Eniu Emanuela Stela1052/07.07.200412567completU.M.-01227
458200429Penea Daniela1223/28.07.200433067completSC Soti Cablu Neptun SRL
4592002/20 vol I Vieriu Florentin Romi138345/14.11.200213167complet
4602003/2Dinut Vasile Mirel148968/06.12.200212967completU.M.0764 C-ta
4612003/4 vol IIStanciulescu Mihaela si Vasile153350/18.12.200233467complet
4622003/5 vol I Timofte Mihaita154174/19.12.200323067complet
4632002/16Heremciuc Simona Carolina122262/07.10.200223267complet
4642004/30Panait Petronela si Marius Adrian 1266/04.08.200422767completScoala Ciocirlia de Jos
4652002/3Moraru Sorin Daniel14374/30.01.200212967completC.F.R.
4662003/21 vol ITudorache Monica47598/10.04.200313367completGrup Scolar industrie Alimentara
4672002/19Tudor Mircea Cristian132094/30.10.200222967completM.A.p.N.
4682004/21Marin Catalin585/12.05.200433467completM.A.p.N.
4692004/20Callu Loredana Gabriela492/27.04.200422467complet
4702004/20Mardare Gabriela464/20.04.200443367complet
4712004/18Tudose Dorin Daniel438/05.04.200422867complet
4722005/1Damian Dumitru Daniel2399/23.12.200423167complet
4732005/8Constantinescu Cristian Nicolae si Cristina692/30.03.200523467completSC Tomis SA
4742003/26Cruceru Marius Cristian61869/19.05.200312567complet
4752003/25Seitan Lucia si Iancu59645/13.05.200333367completSC Vectro Steel SRL
4762004/35Mihalache Daniel Cristian1737/07.10.200412967completColegiul Comercial Carol I
4772002/23Ciucianu Ana Maria151594/13.12.200212867complet
4782004/9Raceanu Cristina Laura si Adrian Lucian42/02.03.200423367completC.N. Drumuri Nationale SA
4792005/7Cojocaru Ciprian Ioan si Irina457/01.03.200522567complet
4802003/5 vol IIGherasim Lorica si Raducu Nicolin 154102/19.12.200233167completSC Alda Holding SRL
4812003/32 vol IITanasa Maria Virginia91361/17.07.200312966completColegiul Pedagogic C. Bratescu
4822003/35 vol IICaruntu Eugen105805/19.08.200322866completS.P.I.T .
4832001/16Marghiol Raul Constantin si Emilia103553/02.08.200133066completU.M.0234 C-ta
4842001/18Rusu Dumitru si Gabriela110546/17.08.200133266completCorpul Gardienilor Publici
4852002/22Amariei Ana Mihaela si Cosmin Emanuel139848/18.11.200222866completGr. Sc. Ec. Virgil Madgearu
4862003/36 vol IICraciun Contantin si Danuta Iuliana108377/26.08.200333266completM.I.-U.M. 0234 C-ta
4872003/13Balan Florentina22932/21.02.200333066completSpitalul Municipal Constanta
4882004/14Iroaia Mihai Adrian si Mihaela258/18.03.200432866completSpitalul Judetean C-ta
4892003/17 vol IIToader Costel si Mihaela Rodica26440/03.03.200333466completM.I. Politia de Frontiera
4902003/40 vol IIRusu George si Cristina129346/16.10.200332566completM.A.p.N. U.M. 02003
4912003/24 vol IIBucuroaia Cristian si Ortanta Geanina55247/05.05.200333166completM.I.
4922003/7Mitrea Mihai si Nicoleta152230/16.02.200253166completSC Raibinamob 2001 SRL
4932003/27Dobos Luminita Daniela si Anton Marcel68604/30.05.200322866completSC Minolta SRL
4942003/30 vol I Gheorghe Gabriel Laurentiu82511/27.06.200313066completM.I. U.M. 0757 C-ta
4952003/7Traian Paul Leonida si Mihaela153601/18.12.200243466completPetrom C-ta
4962004/35Boitan Laurentiu Marian si Alina1729/06.10.200422966completSC Alka Trading SRL
4972002/22Mocioaca Ileana Adina 148367/05.12.200212966completTribunalul C-ta
4982004/28Radu Nicusor1142/19.07.200432966completM.A.I.
4992003/22.Scarlat Ionut si Viorica50038/16.04.200322766completM.A.I.
5002001/6Cazacu Auras Nineta si Nicolae41150/20.03.200133366completRomtelecom
5012003/28Nedelea Marian74076/11.06.200312566completR.A.E.D.P.P.
5022001/29 vol IGhita Ionel si Daniela154942/16.11.200132866completSC Petroconst SA
5032003/34 vol IISolomon Eugenia100130/05.08.200312666complet
5042003/33Mitreanga Simona si Dumitru Dragos94551/24.07.200332966completAmbulanta
5052003/11 vol IIMihailescu Emil Raul16445/10.02.200313066completAdm. Finantelor Publice
5062003/19 vol IIMarin Dumitru Laurentiu116380/16.09.200332766complet
5072002/17 vol IMazilu Cosmin Alexandru125224/14.10.200213066complet
5082003/3Ciorbaru Ize Fabiola150766/11.12.200213266complet
5092003/23Socoteala Olga Georgeta53582/23.04.200312566complet
5102003/4Bavela Neli151751/13.12.200233166complet
5112003/32 vol IIDragomir Marius89491/14.07.200312666complet
5122003/9 vol I Mirea Cristian Robert14955/05.02.200322766complet
5132003/32 vol IIAnastase Daniel Marian91675/17.07.200312866complet
5142003/39 vol IIGoga Laura Lucia127337/13.10.200323066complet
5152003/38.Alexa Loredana Florentina118894/22.09.200333366complet
5162003/20Gelal Ghionul45301/07.04.200312566completScoala Lumina
5172003/39Bicoi Ilie si Alina111136/02.09.200332766completPolitia de Frontiera
5182003/17 vol IMangiurea Luminita39684/27.03.200313366completSc. de Arte si Meserii
5192004/15Nicolau Ionut1051/04.02.200443066completSC Almaterm SRL
5202003/39 vol I Scortanu Daniela Valentina si Doru124997/06.10.200333266completTribunalul C-ta
5212003/24 vol IIFocsa Alina si Ciprian Ionut55872/06.05.200322866completMC Donal's
5222004/26Taranescu Constantin si Tudorita Rodica944/23.06.200422566completSC Fluid Serv SA
5232002/25Radut Bogdanel153296/18.12.200232565completM.A.N. -UM 02132
5242003/24 vol IIIsmail Etem si Giunai57701/09.05.200332665completM.A.p.N.
5252004/29Vasile Cristina1201/26.07.200422765completLiceul Lucian Blaga
5262003/37Constantinescu Monica Maria si Cristian76881/11.06.200122865completSC Prod Cros SRL
5272004/32Piriu Cristian Ionut1461/14.09.200422965completAuto Grup Dealer Skoda
5282002/19Diamandescu Octavian182334/18.12.200112865completP.M.C.
5292001/17Puia Simona si Ionel108258/13.08.200143165completSC Pani Car SRL
5302001/11Andrei Lacramioara Felicia81311/19.06.200133065completInsp. de Protectie a Mediului
5312004/28Rotaru Nicolae936/23.06.200413065completSC Compress Holdind SRL
5322003/34 vol IIHanes Tiberiu Marius si Gabriela Roxana96685/30.07.200323065completMI-PTF C-ta
5332004/36Greavu Cristian Vasile1912/27.10.200412865completSC Maya Timber SRL
5342001/26 vol IIHritcu Viorel142186/24.10.200133465completC.F.R.
5352001/15Jivoiu Sorin 102764/31.07.200133165completSantierul Naval
5362005/2Ionescu Danut si Magdalena Cristina2382/21.12.200423365completSC Tega Design SRL
5372002/1Stoica Mihai si Daniela4494/11.01.200233065completAsociatie Familiala
5382004/11Tarcuta Dorina Mihaela164/11.03.200412465completUniversitatea Ovidius
5392003/15 vol I Tiecar Octav Marius si Simona Adela33510/17.03.200322965completC.F.R. C-ta
5402004/39Paleru Marius1996/04.11.200413365completMuzeul de Stiinte ale Naturii
5412003/1Ionescu Daniel si Mariana147489/04.12.200233365completSC Plus Food SRL
5422003/29Taina Alina Andreea78332/19.06.200312765completC.F.R.
5432003/22.Pirlogea Mihai si Stefania49603/15.04.200323065completC.F.R.
5442001/25 vol IDragu Ionut si Georgeta135258/10.10.200123365completC.F.R. C-ta
5452003/5 vol I Mazalu Valentin si Virginia154592/20.12.200322765complet
5462001/31 vol INedea Gabriela si Ionut Radu 138470/14.11.200223065completErcon Company SA
5472003/16 vol IIGheorghe Florina Camelia25313/27.02.200322965complet
5482003/10 vol IIJipa Nuti30107/10.03.200312965complet
5492004/31Done Claudia1344/12.08.200412765completCoop. Mestesugareasca
5502002/19Alim Binder137891/13.11.200213065completSC Compress Holdind SRL
5512003/2Mihai Olimpia1649/08.01.200313465complet
5522003/16Gheorghe Florin 26277/28.02.200322965complet
5532003/26Raicu Mihai63931/22.05.200323465complet
5542003/38 vol IIFaca Sorina Claudia119457/23.09.200312665complet
5552004/32Biru Adriana1451/26.08.200412365completSC Lensmar SRL
5562005/1Anghel Adrian Iosif2376/21.12.200433365complet
5572005/6Eneschi Daniel Mihai371/18.02.200522965complet
5582001/22 vol IICatana Petrica123682/17.09.200143065completSC Agroexport Siloz Port C-ta
5591999/30Baetan Mihai61336/09.12.199912765completM.A.I.-U.M. 0406
5602004/27Carcea Catalin1065/07.07.200423365completM.A.I.
5612005/3Caplan Nicu Leonard243/02.02.200532665completM.A.p.N.
5622005/9Mindrut Elena si Dorian Boby827/14.04.200522765completBaroul C-ta
5632003/33Rusenescu Cristian si Roxana Gabriela94173/24.07.200332665completArhiepiscopia Tomisului
5642004/33.Toader Liliana1589/17.09.200412265completGrup Scolar Virgil Madgearu
5652005/6Padure Marinel575/17.03.200522865completArhiepiscopia Tomisului
5662004/9Mihaila Stefan Catalin94/05.03.200423365complet
5672003/26Mocanu Stefan si Anisoara Marcela61233/16.05.200322765completSC Billa Romania SRL
5682004/33.Burlacu Catalin Sorin1598/17.09.200442965completM.A.I.
5692005/7Florea Vasile Catalin si Adina Anisoara313/11.02.200522965complet
5702003/10 vol IIVlaicu Claudiu Gabriel22668/21.02.200332664completM.I. -UM0757 -lipsa B.I.
5712003/3Nechita Mihai si Carmen149986/10.12.200222964completM.A.P.N.-UM 02132 C-ta
5722003/20Sterea Adriana Cristina40994/31.03.200313264completD.G.F.P.
5732002/25Fedulov Adrian Vladimir145449/29.11.200213464completC.M.I.
5742003/5Bida Ionel Eugen153729/18.12.200233364completM.A.p.N.
5752002/24Bejan Cristina139372/18.11.200212664completS.P.I.T.
5762002/26Gavrila Gabriela140567/20.11.200232964completP.M.C.
5772003/6 vol IPricop Marian si Mioara2081/09.01.200332764completSantier Naval C-ta
5782000/33Vasile Vladimir si Lucretia31424/11.05.200133164completBarklav SRL
5792002/25Virtan Laurentiu Ion si Magdalena142670/25.11.200233364completM.A.p.N.
5802001/19Boclasevici Cosmin Bogdan si Selda32324/02.03.200143064completSC Polaris SRL
5812002/13 vol IIDragu Cristian Ionut102560/19.08.200233064completSC Umex SA
5822003/10 vol IIMaracine Valentin si Lenuta16210/07.02.200333464completC.F.R.
5832002/21Obada Bogdan132499/30.10.200212964completUniversitatea Ovidius
5842000/43 vol IITelisca Ionel Adrian si Cristina106148/13.12.200033264completSC Ada Holding SRL
5852003/14Cazacu Monica Veronica11308/29.01.200312764completScoala I.L. Caragiale
5862003/16Seinedin Sami Nelutu21725/20.02.200333364completR.A.T.C. C-ta
5872003/16Bucovala Zoe Nicoleta28138/05.03.200312664completD.G.F.P.
5882002/13 vol IGheorghe Cristina Nicoleta si Costel105502/27.08.200243364completSC Dacris Impex SRL
5892003/19 vol I Georgescu Cristina Stefania si Florin40164/28.03.200322964completC.N. A.C.N. SA
5902003/10Nicolae Laura12838/31.01.200342864completSC Agro-Team SRL
5912003/14Closca Liliana6384/20.01.200312964complet
5922000/42Jercan Mariana98103/22.11.200012864complet
5932002/19Moiceanu Crina Gabriela132059/29.10.200212864completPosta Romana
5942003/14Ciubuc Liliana18061/12.02.200343464complet
5952004/25Serb Maria Magdalena824/10.06.200412764completSC Polisano SRL
5962005/3Tudose Daniela Madalina si Dorin32/10.01.200522664completR.A.J.A.
5972003/10Dimcica Iancu8101/22.01.200312864completD.G.F.P.
5982003/11 vol IINita Costel si Anca Maria17597/11.02.200322764completRCS
5992003/29 vol I Huba Mihai Catalin77866/18.06.200312664completM.A.I.
6002003/CRuse Valentin si Mirela Luiza156538/16.12.200322564completElsaco Electronic SRL
6012002/26Marcosanu Silviu Mihai 2274/10.01.200322764complet
6022003/7Costea Lacramioara si Valentin"155686/24,12,2002"22864completRomtelecom SA
6032003/10Danila Adrian Iulian16212/07.02.200312864completM.A.I.
6042003/43 vol IOstache Mihaela150054/03.12.200322964complet
6052003/21 vol IIVadineanu Camelia Monica60262/14.05.200312964complet
6062003/42 Cuna Maria si Florin14386/18.11.200322864completSpitalul Univeritar C.F. C-ta
6072003/9 vol IIMisa Elena Luminita15283/06.02.200313064complet
6082003/40Patrichi Elena Mihaela si Marius136176/31.10.200322964completScoala Gen. Dobromir
6092003/6 vol IIGhelasie Cristina155513/23.12.200212664complet
6102003/26Clinciu Teodora 63835/21.05.200323464complet
6112003/26Arfir Luminita si Paraschiv60664/15.05.200323464complet
6122004/17Paraschiv Ileana si Valentin402/26.03.200422364completSC Dobrogea SA
6132002/17 vol IICaramihai Elena118946/27.09.200213264complet
6142003/22Dinicu Sorina Veronica50485/16.04.200323064complet
6152002/3Olaru Laura si Romeo20078/08.02.200233263completM.A.I.
6162003/34 vol IGarbacea Luminita si Tiberius Adrian96664/30.07.200343463completSpitalul Clinic de Urgenta
6172003/17 vol IIGrosu Nicolae si Georgeta38025/25.03.200333163completI.P.J. C-ta
6182001/7Preda Dumitru Daniel45180/27.03.200132763completM.I.-U.M.0757
6192003/30 vol I Borindel Adrian 81596/25.06.200333263completI.P.J. C-ta
6202003/35 vol IIBurlacu Ilie si Dumitra103842/13.08.200333463completBrigada de Pompieri Dobrogea
6212001/12 vol IITomescu Monica107866/25.08.200323263completSpitalul Clinic Jud.C-ta
6222003/17 vol IPavel Adrian si Luminita26635/03.03.200333063completR.A.J.A.
6232002/7Beciu Gabriel49830/10.04.200223163completSc. Nr.6 C-ta
6242004/13Negoita Constantin Mirel191/15.03.200433363completDirectia de Sanatate Publica
6252001/27 vol ILuta Mihaela si Emil135738/10.10.200143363completR.A.J.A . C-ta
626C/2003.Chitea Claudia158226/22.12.200312863completSpitalul Judetean Constanta
6272002/18Andreescu Claudia Florina110581/17.08.200113363completUniversitatea Ovidius
6282003/36 vol IIStefan Constantin Eduard108173/26.08.200332963completR.A.D.E.T C-ta
6292002/25Moisa Georgeta154982/20.12.200313463completUniversitatea Ovidius
6302003/40 vol IIHotoleanu Maria129067/15.10.200312963complet
6312003/41 vol IRosca Nicolae138899/07.11.200332663completSC Romnational SRL
6322002/14Manea Eugen183618/12.12.200112963completSC Compress Holdind SRL
6332002/20David Marius Eduard136449/08.11.200232963completC.N. A.P.M.C. SA
6342003/27Brisuc Petrica67984/29.05.200342963completSC Dobrogea Sa
6352001/26Badiceanu Carmen141509/23.10.200133263completSC Dobrogea SA
6362003/8 vol IITopal Gheorghe si Mihaela229/06.01.200343463completSC elco SA
6372001/20 vol IIJilcu Marian si Vasilica115660/30.08.200133363completTethys SRL
6382003/9 vol IIOancea Simona Nicoleta15478/06.02.200312763completSupermarket SRL
6392003/15 vol I Nastasia Adrian 22280/20.02.200313363completM.I.-Pol.de Frontiera
6401999/24Draghici Dumitru Daniel23922/17.05.199913163complet
6412003/4 vol IIIlascu Dorel 154259/19.12.200222863complet
6422003/BBadoiu Dan Lucian159113/24.12.200343363completOctogon Shipping
6432003/13Trandafir Vasile24598/26.02.200323063completS.C.Aliment Murfatlar S.R.L.
6442003/29 vol I Florea Cristian73157/10.06.200312563completCorpul Expertilor Contabili
6452002/15 vol IStamate Viorica112220/12.09.200223363complet
6462001/11Panaite Daniela Madalina si Marian83453/25.06.200123363complet
6472003/28Anton Cristian68222/30.05.200312363completSC Hagi Sport SRL
6482003/28Martiniuc Cristian75727/13.06.200322963complet
6492003/24 vol IVaseleniuc Simona Nicoleta54289/24.04.200312863completArhis C.M.M. C-ta
6502003/41 vol IIZahiu Lavinia Madalina136262/03.11.200313263complet
6512003/39 vol IIVelisa Seila123358/01.10.200313063complet
6522003/25Manu Oana Loredana57474/08.05.200312763complet
6532002/4 bisTimoce Marian38615/18.03.200212763completSantier Naval C-ta
6542003/29 vol I Amet Sibel74859/12.06.200333363completSC Clean Control I.T.C. C-ta
6552003/4 vol IIIon Ion si Elena94281/24.07.200332363completSC Andreea Company 96 SRL
6562003/4Anghel Eugen27838/05.03.200333263complet
6572004/38Toderascu Daniel si Mihaela1966/03.11.200423463completSC Danco Import Export
6582004/41Florescu Marius2335/15.12.200422863completSC Alka Trading SRL
6592004/27Epifan Gabriel Anton966/28.06.200432763completSC Safeti SRL
6602004/29Viconschi Corneliu si Lucica1283/29.07.200422963completPerfetti Van Melee
6612003/21 vol IINasurla Eldis49811/15.04.200312663completSC Compress Holding SRL
6622003/38 vol IIIorgulescu Laura122219/29.09.200313063complet
6632001/24 vol IIButnariu Gabriela si Radu132579/04.10.200132963complet
6642003/29Tatomir Luminita 71790/06.06.200312963completC.N. A.P.C.-C-ta
6652001/9Duta Mihai si Geta67063/18.05.200122863completSC Minmetal SA
6662003/CZamfirescu Laura Nicoleta157219/17.12.200313063completScoala nr.1 Navodari
6672003/39Stoenciu Elena123058/01.10.200312563completSC Conprest Util SRL
6682003/41Tudoran Mihaela136481/03.11.200312363completGrup 4 Falk Valahia SRL
6692003/34 vol ITabeica Ana Daniela si Romulus95607/28.07.200343463completB.S.I. Inspectorat SRL
6702004/26Balota Ana Maria si Daniel953/24.06.200422863completSC Dom.DAB Tehno Medical
6712001/13 vol IIChifor Dumitru Viorel si Marcela93024/11.07.200132863completM.A.p.N.
6722004/33.Constantinescu Irina1599/17.09.200422563completC.J. C-ta
6732001/23 vol IIBostan Iulian Eduard128396/25.09.200132963complet
6742005/7Filip Ancuta si Lucian Vasile468/02.03.200522563complet
6752005/7Geanica Marian si Claudia262/07.02.200532263complet
6762004/30Neleapca Cristian si Carmen1272/05.08.200422763completSC Plusfood SRL
6772004/18Popa Mihaela Anca si Mihai4028/31.03.200432763complet
6782001/7Feraru Atena si Nicolae 48690/04.04.200132963completSC Evelyne si Janine Import..
6792003/7Leonte Mihai si Madalina"30054/10,03,2003"43462completR.A.T.C. C-ta
6802003/4 vol IBuzu Simona si Adrian Tanase151967/13.12.200223262completClub Sportiv Scolar nr.1
6812002/15Clanton Costel George129670/24.10.200232962completCenet Trans Electrica
6822003/18Popa Lacramioara si Valerica39338/26.03.200333362completSC Cuget Liber
6832003/26Aciobanitei Nicolae si Eta Marinela63953/22.05.200333362completC.N. A.C.N. SA
6842003/10Dobrescu Doinita10645/28.01.200333462complet
6852002/17Caluda Elena118943/27.01.200212562completGr. Sc. Ec. Virgil Madgearu
6862004/27Stroe Roxana Mihaela1024/02.07.200412862completGrup Scolar Vasile Parvan
6872004/22Gheorghe Cornelia Mihaela637/17.05.200422862completSC Art Dental 97 SRL
6882002/9Nicut Paul Laurentiu70031/31.05.200212662completSC As Vopsea
6892002/24 vol IICartuna Sultana si Adam141883/22.11.200243162completSC Granit Construct SRL
6902002/12 vol IIRisnoveanu Marian Cristian90683/18.07.200212862completP.M.C.
6912003/18 vol ISamuil Razvan37443/24.03.200332862completSC Sea Container Services SRL
6922003/4 vol IMiu Dumitru si Mihaela151794/13.12.200223462completSoc. Nat. Transp. Gaze
6932003/31 vol IIMicu Claudiu97170/31.07.200332962completSC Studio 44 SRL
6942003/2Pleot Stefania si Daniel155576/26.12.200233162completMetro
6952001/30 vol IITanase Valentin Ciprian36508/12.03.200122862completRegionala C.F.R. C-ta
6962004/26Gobjila Madalina903/18.06.200412562completMin. Finantelor Publice
6972004/35Frincu Claudiu Eduard si Simona Isabela1757/11.10.200433462completSC Excelsior
6982004/13Vasai Ionela Isabela222/16.03.200413262completSC DR. Milea Doina
6992002/20Spataru Cristian137705/13.11.200233362completSC Oil Terminal SA
7002003/16Rasid Geandan25647/26.02.200312862complet
7012003/5 vol I Cercel Gina154906/20.12.200212662completOpera C-ta
7022001/9Lazar Laurentiu64663/14.05.200123062completSC Metacom SRL
7032004/21Rafte Elena Anca533/04.05.200432962completSC Retro Impex SRL
7042003/8 vol I Florescu Tanase Gabriel34125/17.03.200322862completM.I.-U.M.757
7052003/12 vol IISalim Denisa22903/21.03.200312662completSC Advertising SRL
7062003/4Herghiligiu Dan150810/11.12.200232862complet
7072001/18Ciurariu Florentina Mihaela si Ion Cristian110536/17.08.200132862completNadmed Center SRL
7082004/29Simionescu Mihaela Simona1230/29.07.200412762completC.J. C-ta
7092004/18Ceabuca Nicolae Narcis31874/03.03.200423062complet
7102003/26Stanila Florin62698/20.05.200312962complet
7112003/32Sufaru Adrian92177/18.07.200312562completM.A.I.-UM 0757 C-ta
7122002/15 vol IBoldea Elena121952/04.10.200212662complet
7132002/20 vol IITemur Seila135554/06.11.200212462complet
7142003/11Cerbanescu Mariana Iuliana21127/19.02.200332462completSC Dan Invest SRL
7152004/25Neagu Mircea Marian821/10.06.200422462completS.N.C. SA
7162004/36Stelea Mihaela1753/11.10.200412662completSC Coral SRL
7172005/1Tincu Valerica Nicoleta2337/15.12.200412862completSC Electrica
7182001/25 vol IBreha Pansela si Dan35111/18.03.200333062completPosta Romana
7192003/7Caterinci Monica Cristina142/06.01.200312962complet
7202003/6 vol IIAtanasiu Cosmin Eugen155046/20.12.200212562complet
7212004/21Crantea Rarian Stefan565/10.05.200412562completS.R.I.
7222004/29Zahiu Eduard Bellamy1128/15.07.200433262completSC Complex Savoy SA
7232004/27Mucianu Nicolae1029/05.07.200412262completSC Coral
7242004/39Iuga Camelia1942/01.11.200423462completA.N.R.
7252005/3Nicolaescu Ileana si Gigi Tudorel97/17.01.200532662completSC Dobre si Fiii SRL
7262005/4Iremenco Daniela174/25.01.200512462completS.C. D P P S.R.L.
7272003/15 vol IIChelaru Daniela Georgeta si Vintila28116/05.03.200343162completSc Dobrogea SA
7282005/6Teodoru Florentina si Ovidiu Corneliu325/14.02.200533462completSC Rico SRL
7292004/34Islam Lacme si Ferid1689/30.09.200432462completP.M.C.
7302003/19 vol IIIfrim Carmen si Constantin29621/07.03.200333462complet
7312003/18Memet Senay38973/26.03.200312562complet
7322003/11 vol IIMiklos Veronica si Adalbert41465/31.03.200322662complet
7332003/32 vol IStanciu Constantina si Alexandru92122/18.07.200333462completSC HIG Muntenia SRL
7342002/9Gigea Iulia Steluta si Victor70595/03.06.200232362complet
7352003/19 vol I Sedilec Catalin43758/03.04.200312462completSc Eurotrade Control SRL
7362001/22 vol IStan Ionel si Maria Dana125919/20.09.200132961completSC Earring- Co SRL
7372003/40 vol IIDumitru Emil130773/20.10.200333061completR.A.T.C. C-ta
7382003/12 vol IDragomir Dorin Nicolae8501/23.01.200312861complet
7392004/4Constantin Violeta si Silviu1985/24.02.200433361completP.M.C.
7402001/20Rusu Marius Catalin112753/23.08.200133161completSC Eucass SRL
7412003/32 vol I Guta Tudorel si Iuliana92446/21.07.200342661completSC Scoica Mar SRL
7422002/4 bisIfrim Cristian Toader28699/25.02.200232961completSC Maxion SRL
7432003/22.Butnaru Claudiu si Cornelia48561/14.04.200333061completInterbrands Marketing
7442003/8 vol IIButurca Doinita si Daniel11468/29.01.200332761completControl Service SRL
7452003/39Kazmouz Zoita128087/14.10.200333261completSC Cristal House SRL
7462003/26Bosac Mihaela Viorica si Constantin63802/21.05.200332961completSC Carmicos N&G SRL
7472003/30 vol IIManolache Lucian Florin79944/23.06.200332961completSC Cargo Inspection
7482003/41 vol IINichifor Mariana si Nelu132119/23.10.200322761completSC Conex Cordial SRL
7492003/BMihaila Nicusor si Violeta145398/24.11.200333461completSC EL.D.O.S. SRL
7502003/36 vol IIgnat Cosmin108837/27.08.200322261complet
7512003/28Banica Decebal69994/03.06.200322961completTorent Computers SRL
7522003/36 vol ICrampita Mihaela109069/27.08.200312661completSC Faur SRL
7532003/13Enache Madalina Stefania24007/25.02.200312761completS.C.Utiltrans S.A.
7542003/36Popescu Ana Petruta si Lucian 107779/25.08.200332861completS.C.Major Trading S.R.L.
7552003/28Stroe Nicolae72077/06.06.200332661complet
7562003/34 vol ISozanski Andrei95446/28.07.200312861completP.M.C.
7572004/25Ilinca Adrian603/13.05.200422661completSC ABC Val SRL
7582004/34Buzatu Stelian si Monica1643/24.09.200422761completSC Petroconst SA
7592003/44 Cojocariu Lili150158/03.12.200333461completSC Petroconst SA
7602003/24 vol IIon Mariana Monica si Victoras Daniel54454/25.04.200332861completSC Stop SRL
7612003/17 vol IMirea Eduard si Madalina Constanta26687/03.03.200343261completRomtelecom SA
7622003/17 vol IIvanciu Daniela Georgeta si Marian53708/23.04.200333461completFluid Serv SA
7632003/5Buruian Mariana154557/20.12.200213061completSC Tamisa Trading SRL
7642003/22Minea Cornel Ion si Mirela49183/15.04.200332961completSC Dona SRL
7652003/11Scafaru Nelu Catalin9778/27.01.200313061completPolitia de Frontiera
7662003/8 vol IICeolacu Marian13972/04.02.200313261completC.F.R. Marfa SA
7672003/32 vol IIChirea Nicolae Anton89636/14.07.200312961complet
7682003/33Butoi Florentina Miuta94559/24.07.200323061completR.A.D.E.T.
7692003/32 vol ICiufu Ionut89834/15.07.200312661completM.A.p.N.
7702003/21Buzoianu Vlad54499/25.04.200312861completP.F.A.
7712003/14 vol IIanciof Marinela23087/24.02.200312561complet
7722003/38 vol IIStratilevici Alexandru123518/01.10.200312861complet
7732003/21 vol IIGavriz Georgeta 43897/04.04.200312961completR.A.E.D.P.P.
7742003/1Amzea Sorin Sebastian148164/05.12.200212861completP.M.C.
7752003/24 vol IIPuscasu Rares Leontin si Raluca Maria55645/06.05.200332761completSC Mario Gh. Dan SRL
7762005/2Irofte Valentina si Marian2385/21.12.200422361completSC Star 2000
7772003/24 vol IIPascanu Rares Leontin si Raluca Maria55645/06.05.200332761completSC Mario Gh. Dan SRL
7782001/14 vol IIDragoi Mihai si Florentina 98464/20.07.200132361completSC Elisabeta Impex SRL
7792005/9Cherim Samir569/16.03.200522661complet
7802003/41Emandi Silvia si Adrian140990/12.11.200333061completSC Parc Mamaia Restaurant
7812005/7Cretu Damian si Florentina285/09.02.200523361completSC Petroconst SA
7822002/4Ivanov Ciprian si Claudia Madalina30032/27.02.200242961completSC Nautica International SRL
7832003/19.Ciobanu Cristinel30714/11.03.200333161complet
7842003/43 vol IIMarcu Beatrice Carmen151061/12.12.200213261complet
7852003/28.Ursoi Ionel67963/29.05.200332960completZip Escort
7862002/24 vol ICocea Elena 140434/19.11.200233360completC.N.Posta Ro. SA Inspector
7872002/19Chivu Corina si Danut128773/22.10.200233460completSC Furnimob SA
7882003/4Tataroiu Claudiu154513/19.12.200233260completScoala Gen. Aurel Vlaicu C-ta
7892002/20 vol I Goidan Gigi131464/29.10.200222960completR.A.D.E.T.
7902003/28Nica Sandel69666/03.06.200343460completS.N.C.
7912003/30 vol I Cioti Stelian82763/27.06.200322860completC.N. A.C.N. SA
7922002/24 vol IMalacu Virgil Antonio si Valeria140145/19.11.200232860completPolitia de Frontiera
7932004/20Sandu Roxana478/22.04.200412560completSC Consulting SRL
7942002/4Chirciu Mioara si Gheorghe29909/27.02.200232460completSC Dobrogea SA
7952002/17Robu Mihaela Ileana si Ionel Aurel117061/24.09.200232860completM.A.I.
7962002/13Balea Florin si Elena104740/26.08.200233260completSC Petroserv SA
7972003/19 vol IITeodorescu Elena si Liviu Ion30920/11.03.200332560completTomis Sa
7982003/3Ghita Marioara si Ionel26258/28.02.200333360complet
7992003/18Cocos Vasile Adrian41211/31.03.200332760completSC Polaris
8002003/40Roman Marin129078/15.10.200322860completSC A&D Multimob
8012003/5Biziiac Stefan32929/14.03.200333360completSC Entuziasm Prodserv SRL
8022003/6 vol ISimicu Lenuta si Alexandru17990/12.02.200333160completSC Gerwin SRL
8032003/18 vol IIIvanof Iulian si Carolina53071/22.04.200333360completSC Lupax Sistem SRL
8042002/23Dosoftei Marcel si Nicoleta141321/21.11.200233160completSC Duo SRL
8052003/10 vol I Duna Stefan8651/23.01.200322960completSC Talpac SRL
8062004/34.Campeanu Adriana Teodora1628/21.09.200412760completSpitalul Jud.C-ta
8072004/23Trifanov Anatoli698/26.05.200423260completCorpul Gardienilor Publici
8082002/9Marocico Dorel si Livia65286/21.05.200222760completSC Dona SRL
8092004/36Stefan Viorica Nicoleta si Ion Marius1738/07.10.200433160completSC Chivu SRL
8102002/25Calinescu Anisoara si Dinu 153271/18.12.200233360completSC MMD TEHSAN SRL
8112004/23Ismail Temo si Turchean636/18.05.200443460completSC Geanam SRL
8122003/19.Nica Ioan si Claudia28979/06.03.200323060completSC Cristin
8132003/11Benciu Daniel17206/11.02.200322660completSC Ghiral Eximp SRL
8142004/24Razmerita Georgiana785/04.06.200412560completSC CNC Corporation
8152003/14Gafar Adriana6526/20.01.200333360complet
8162001/28Uzum Stefan si Iuliana148886/07.11.200133360completRomtrans C-ta
8172001/29 vol IJieanu Izabela Cristina si Cristian154221/16.11.200133060completCuget Liber
8182003/4Vladuceanu Ionel150796/11.12.200233360complet
8192003/5Birlogeanu Mihaela154560/20.12.200233060complet
8202003/19 vol IFecic Daniel293208/07.03.200323260complet
8212004/23Agafitei Mircea704/26.05.200432860completSC Kargo Impex SRL
8222004/11Mustafa Ergiun146/10.03.200433360complet
8232003/42Dimcica Maria142636/17.11.200333260completR.A.E.D.P.P.
8242004/39Cimpan Luminita2127/19.11.200432660complet
8252002/24 vol IIEnea Ovidiu139582/18.11.200213160complet
8262003/9 vol IIMitea Eduard Cornel14175/04.02.200322960complet
8272003/9 vol IIGrigoruta Costinel15619/06.02.200333260complet
8282004/33Dragnia Cristina si Florin1546/10.09.200422560completSC Lauriana Com SRL
8292004/35Severin Silvestru1707/04.10.200413160completM.A.p.N.
8302003/3Curt Geafar Ilmas152218/16.12.200213360completInstitut de cercetare Constanta
8312003/22Nica Emilia Eugenia47987/11.04.200312860complet
8322004/24Chirazi Iulian si Nicoleta720/27.05.200422560completSC Decirom SA
8332004/30Nelepaca Cristian si Carmen1272/18.08.200422660completSC Plusfood SRL
8342005/2Papa Catalin si Steluta2397/23.12.200422660completSC Big Mobiprod SRL
8352003/10 vol I Radu Madalina Laura11490/29.01.200322960complet
8362003/12 vol I Anitei Domitian si Adela19065/14.02.200322360complet
8372002/24 vol IICrampita Georgiana144100/27.11.200212360complet
8382003/32 vol I Carapit Dumitru90178/15.07.200312660complet
8392004/32Nenciu Mihai1472/31.08.200412560completSC Siti Construct
8402004/27Radu Cosmin948/23.06.200412760completSc Comi Invest 97 SRL
8412003/3Leonte Sandu150999/12.12.200212660completSC Mart C-ta
8422004/35Floca Cristina si Iulian Marius1746/08.10.200422460completAC Azet Grup SRL
8432003/13Sandulescu Anca Alina22895/21.02.200312660complet
8442003/11 vol IBanciu Georgel21001/19.02.200312960complet
8452003/21 vol IIAiroaie Marieta 44872/07.04.200312660completRadio Sky C-ta
8461996/11 vol IGolub Marian Constantin31468/21.10.199613460completS.R.I.
8472004/40.Bulai Marioara2201/29.11.200442860complet
8482004/41Sandu Gabriel Florin si Mirela Loredana2288/09.12.200433060completSC Petroconst SA
8492004/15Nita Bogdan295/22.03.200412960complet
8502004/18Soare Georgiana454/13.04.200412460complet
8512005/6Bechir Filiz485/03.03.200523060complet
8522005/6Frant Viorica Cristina268/07.02.200513260complet
8532005/6Caplan Marius si Daniela301/10.02.200532760complet
8542005/6Avirvarei Florin596/21.03.200522460complet
8552005/6Matei Gianina Georgeta si Marian Valentin219/31.01.200523060completSC Revaplus 2000 SRL
8562005/8Irimia Vasile320/14.02.200533360completPetroconst SRL
8572005/8Mirceoiu Raluca Eugenia490/04.08.200512460completP.D.
8582002/19Chivu Corina si Danut128773/28.10.200233460completSC Furnimob SA
8592005/9Costea Viorica712/01.04.200533460completSC Stoma Style SRL
8602004/31Milea Adrian si Silvia1345/12.08.200423260completP.F.A. Taximetrist
8612005/9Micu Dragos si Costina Sinziana938/22.04.200523160completInstitutul de Cercetari Marine
8622005/2Mavrichi Ion si Aurora Georgeta2420/29.12.200433260completPetroconst SRL
8632005/8Paraschiv Mihaela Doina266/07.02.200513460completP.M.C.
8642003/10 vol IIAntoci Sorin8653/23.01.200333360completSc Compress Construct SRL
8652005/7Al Homsi Cleopatra 507/07.03.200542660complet
8662005/10Lipovanu Vasilica1079/13.05.200533460complet
8672001/22 vol IIComsa Daniel122656/13.09.200133259completSC Silvian Star SRL
8682003/27Maris Constantin67925/29.05.200333059completSC Trophaeum Mar SRL
8692003/36Cozaru Anisoara si Gheorghita111542/03.09.200333359completS.C.Sea Access S.R.L.
8702003/23Toma Iulian Laurentiu76767/16.06.200323059complet
8712002/21Demostene Bogdan137274/12.11.200232659completS.N.C.
8722003/27Mitu Petrica si Nela66789/28.05.200333359complet
8732003/6 vol IIVladulescu Marinela si Claudiu155341/23.12.200222759completRomtelecom SA
8742003/30 vol IINeculae Adrian si Janina80750/24.06.200333159completSC Renav Invest SRL
8752003/38 vol IValeanu Gheorghe si Daniela120333/24.09.200332859completEta Group SRL
8762003/19 vol IMocanu Gheorghe40767/31.03.200313059completPersonal -Nav SA
8772003/41 vol IBurhai Adriana si Nicusor139887/11.11.200332959completSC Santino SRL
8782002/20 vol IIMarin Gheorghe131138/28.10.200233359completM.A.I.
8792003/13 Bangal Iulian6797/21.01.200323359completSC AS Vopsea SA
8802003/9 vol IIGheorghe Corina26091/28.02.200313059completMin. Turismului D.G.A.C.
8812003/34Oana Maria Ramona96173/29.07.200312559completCab. Med. Individual
88236/2003Lupu Sorin-ion107652/25.08.200333459completS.C. Alls Group S.R.L
8832002/21Mihai Daniel si Florina135640/06.11.200233059completSc Constructii Maritim SA
8842003/35 vol IIGherghisan Gheorghe si Paula106296/20.08.200332859completS.N.C.
8852001/6Turcu Danut109645/17.07.200213459completOpera C-ta
8862003/9 vol IISava Emilia Florentina28137/05.03.200312759completObservator
8872003/40Todireanu Mariana128558/15.10.200333159complet
8882003/13Popp Maricica22315/20.02.200323059complet
8892003/5Blanaru Andri Dorian154242/19.12.200232959completSC Proanko C-ta
8902004/18Gheorghe Nicoleta Adriana466/20.04.200432559completSC Stop SRL
8912003/11 vol IIParsica Florin si Nicoleta Madalina16405/10.02.200322959completSC Five Holding SRL
8922002/12Groszos Alina91113/19.07.200233259completMetro
8932003/33Calin Costel si Adina"93840/23,07,2003"43059completSC Euro Kristal Trading
8942003/42Bolat Daniel si Carmen153112/09.12.200322659completSC Chimpex SA
8952003/9 vol I Cheosea Dima14691/05.02.200312659complet
8962004/18Ionita Victoria150982/04.12.200312759completServiciu Taxe si Impozite
8972003/15 vol I Ispas Ion34663/18.03.200313459complet
8982003/7Puscasu Adela"19683/17,02,2003"12659complet
8992003/22Geambasu Ionut si Mirela49068/14.04.200322759completSC Granbis SRL
9002003/34 vol IICapitanu Vasile99657/15.08.200343259complet
9012003/38 vol IIMarin Aurelian Stelian 117835/18.09.200313259complet
9022004/26Cobala Mario935/22.06.200412759completSC Control Union SRL
9032003/15 vol I Baican Marina Lavinia32997/14.03.200323459completSC NBA Laborator Analize Med.
9042003/3Antonescu Anca Teodora14095/04.02.200312659completUniv. Lucian Blaga
9052003/4Tudorascu Cristina Florentina153613/18.12.200213359complet
9062003/43 vol IIMatei Laurentiu Lucian147614/27.11.200322759complet
9072003/43 vol IIStirbu Angela150596/03.12.200323359complet
9082004/25Craciun Paula Cristina853/15.06.200412759complet
9092003/14 vol IGheorghe Ionut22495/21.02.200312659complet
9102003/35 vol ICerbu Marcel si Mirela91694/18.07.200323159completSC Oil Terminal SA
9112003/43 vol IIUrda Ionica Camelia147915/27.11.200312959complet
9122003/26Velicu Marius64452/22.05.200312459complet
9132003/39 vol IINichifor Florentina127820/13.10.200312559complet
9142003/38 vol IIHoamea Carmen116895/17.09.200312959complet
9152003/35 vol I Dumitriu Madalina Elena103433/12.08.200322859completSC Mini Braseria Grand Eforie N.
9162003/30 vol I Calin Vasile si Claudia90513/16.07.200343259completSC Electroconfion SRL
9172003/28.Curca Florin Catalin65663/26.05.200333159completSC Daming SRL
9182005/8Postelnicu Iuliana446/28.02.200512859completShip Histria SRL
9192003/41 vol I Popescu Cristian Daniel si Mirela134666/29.10.200332459completSC Senator SRL
9202003/BLazar Manuela105695/07.08.200133459completSC Myt Dan Impex SRL
9212003/1Nicolae Mariana si Ionel147547/04.12.200233158completSC Nova Holding SRL
9222002/23Dubit Florin150552/11.12.200222958completAC Vilux Group
9232001/10 vol IIEne Mihaela si Dumitru70853/25.05.200122458completSC Vraja Marii SRL
9242003/34Blagoci Cornel95882/29.07.200333258completR.A.J.A.
9252003/10Cete Lucian si Stanuta8103/22.01.200322658completSC Tehnoind SA
9262004/3Manaila Marian22103/12.02.200443458completSC Herarconi SRL
9272003/11 vol IIIonicescu Cristian si Nicoleta119508/30.01.200333458completSc Procom Dual SRL
9282004/27Leancu Lucretia si George1063/07.07.200422758completSc Insolito SRL
9292004/17 vol IITatu Liliana si Constantin Sorin25764/27.02.200333158completSC STARCOM TRADING SRL
9302003/35 vol IIOancea Simona Luminita si Viorel Vasile104891/15.08.200333258completSC Motorex SRL
9312003/28Minciu Dan si Anisoara701735/06.06.200332958complet
9322001/22 vol INan Gheorghita 124329/18.09.200122558completSC Util Navorep C-ta
9332003/CZisu Mihaela Ecaterina si Alexandru Alin151426/05.12.200333358completSC Epilson Mar SRL
9342003/4Cosconea Codrut Onut149633/09.12.200222958complet
9352003/27Neagu Daniela67355/28.05.200312858complet
9362004/35Vulpe Lacramioara Georgeta1711/04.10.200423058completSC Soti Cable Neptun
9372003/36 vol INastase Iuliana Violeta108533/26.08.200312658complet
9382003/18 vol IPrian Alexe Iulian si Paula Florina426/30.03.200422458complet
9392003/BClodeanu George156637/16.12.200313158completM.A.I.
9402004/22Stoian Adrian610/17.05.200412558completC.F.R.
9412003/35 vol IITudose Daniela 106207/20.08.200312558completMARSERVCOM SRL
9422003/33David Simona Fanela95061/25.07.200312558complet
9432004/12Oprescu Catalin108/09.03.200412458completEuro Dinamic SRL
9442004/38Butucea Georgiana2050/10.11.200412158completMC Donal's
9452004/3Mares Iuliana10117/27.01.200422558completSC Asgold SRL
9462003/6Serban Andreia Maria116187/15.09.200312758complet
9472004/35Pasmangiu Cristian1652/27.09.200412558completSC Granbis SRL
9482004/35Neacsu Emil1648/24.09.200412458completEconomu International Shipping
9492004/41Becea Stefania si Florin2333/15.12.200432658complet
9502004/25Mitu Elena si Claudiu794/04.06.200422658complet
9512005/6Filca Catalin Lucian290/09.02.200522558complet
9522004/41Popescu Cristian si Ionela715/27.05.200443158completOil Terminal
9532001/23 vol ITrifu Ovidiu Nicusor si Laura Cristina 127963/25.09.200122858completSc Black Sea SRL
9542004/38Dobre Roxana2060/11.11.200412158complet
9552005/7Varzari Monica581/17.03.200512258completSC Trinagria SRL
9562003/12 vol IICiobanu Domnica20692/18.02.200313057completLiceul Lucian Blaga
9572004/27Comanasi Ionel George1034/05.07.200432657completSC Electrica SA
9582003/40 vol I Tudor Dumitru135223/30.10.200333057complet
9592004/37Dobre George Eduard si Daniela 1868/25.10.200442957completSC Group Falk 4 Valahia SRL
9602002/20 vol IIBabiuc Mihaita135794/07.11.200232957completSC Decirom Const
9612002/24Ilie Carmen Cristina143444/26.11.200232857completSC Sim Holding SRL
9622003/17 vol IRusu Nicu si Nicoleta34671/18.03.200333057completSC Hitex Serv SRL
9632004/36Lupoae Silvia Miruna1735/07.10.200412857completSC Solari Intro Media SRL
9642002/23Potlog Nicoleta138548/14.11.200212957completSpitalu Clinic Judetean C-ta
9652003/6Busila Cristina si Stanica155076/23.12.200322857complet
9662003/1Omoranu Florin147980/04.12.200223057completSC Dominus Rei SRL
9672004/30Girnet Teodora Cornelia1284/06.08.200432457completPosta Romana SA
9682004/25Dobre Carlos Gabriel563/10.05.200413457completP.M.C.
9692003/4Mantu Dorina153252/18.12.200243357complet
9702003/17 vol IIBalan Ionut Tudor si Daniela26316/03.03.200322957completGrup 4 Falk Valahia SRL
9712003/17Tauteanu Mihai si Valentina35264/19.03.200322857completConstructii si Lucrari Speciale SA
9722002/20Farcas Liliana137017/11.11.200212757complet
9732003/17 vol IIDavid Vasile Aurel si Elena26818/03.03.200322857completM.I.
9742003/18 vol IVintila Dragos Florian38799/26.06.200312757complet
9752003/31Mitu Relu87020/08.07.200333157completSC I.M. General SA
9762004/26Bajdu Stere899/18.06.200433257completSC Tolmar Company
9772003/37Popescu Ion114153/09.09.200312957complet
9782003/38 vol IISlavescu Mihaela119172/23.09.200323157complet
9792002/24 vol IRadu Madalina Elena 150434/11.12.200212657complet
9802002/25Perisanu Gheorghe Daniel145800/29.11.200212557complet
9812003/9 vol I Gheorghe Doru15063/05.02.200323157complet
9822003/1Tataru Daniela si Marian147379/04.12.200223357completSC Comprestutil
9832002/24 vol ILeahu Daniel si Sanda Claudia144999/28.11.200222857complet
9842003/4Tulba Doinita152095/16.02.200213357completSocep
9852003/19 vol IICovasa Constantin92262/21.07.200313257complet
9862004/24Varasteanu Viorel728/28.05.200413157completR.A.T.C. C-ta
9872003/20Grozea Amelia Ana32116/12.03.200312657complet
9882002/6Barbu Stefan52134/16.04.200212457complet
9892002/24Barba Mariana si Gheorghe141966/22.11.200233457complet
9902004/16Valeanu Nicolae Madalin508/30.04.200412957completSpitalul Univeritar Port C-ta
9912003/9 vol IIMisa Florin15279/06.02.200312857complet
9922003/29 vol IIDobrota Ionut77034/17.06.200332957completSC Consus SRL
9932005/8Naum Mariana385/21.02.200533457completSC Unifrutti SRL
9942002/10Bodoiu Lucian77203/18.06.200233157completSC Technical Shipprepairs SRL
9952003/39Bolmandir Daniel si Liliana126114/08.10.200342257complet
9962001/22 vol IPetraru Mirela si Claudiu 125945/20.09.200133356completSC Oana Maria SRL
9972004/28Marin Stanica1157/20.07.200433056completSC Comprest Util SRL
9982003/39 vol IIPotlog Ionut Bogdan124132/02.10.200312556completSC Compress Holding SRL
9992003/32 vol IISaghin Monica 91509/17.07.200333056completSC All Providing SRL
10002003/34 vol IIMosulet Liliana si Doru Gheorghe1175/22.07.200432956complet
10012004/8Cindescu Monica si Adrian73/04.03.200422756completSC B'YOU GRUP SRL
10022003/27Leta Marius65998/26.05.200332556completR.A.J.A.
10032003/23Ardei Daniela54450/25.04.200312656complet
10042003/1Burlacu Daniel Florin si Miorita4825/16.01.200322956completSC Lesex Trading SRL
10052003/25Leontescu Cristian58572/12.05.200322656complet
10062003/4Easar Gevat151715/13.12.200222856complet
10072002/13 vol ICaragop Dumitru105978/28.08.200213156complet
10082003/27Ciolpan Luciana68086/28.05.200312456completR.A.D.E.T.
10092002/20 vol IIBlaja Marius149477/08.11.200123056completSC Chimpex SA
10102003/29 vol IISirbu Ionel Codrut74624/12.06.200312856completM.A.I.
10112003/30 vol IISava Mihaela82186/26.06.200312556completUniv. Gaudeamus
10122003/8 vol IIBalan Mihaela3566/14.01.200313256completSC G&T Consulting SRL
10132003/28Nedelea Ionut si Puiu74070/11.06.200312356complet
10142003/44Radu Raluca155592/12.12.200312656completBirou Notar Public
10152003/41Done Marian si Iuliana136650/03.11.200323256completSc Comcm Sa C-ta
10162001/18Chirca Ovidiu110292/17.08.200112656completBirou Executor Judecatoresc
10172004/37Lepadatu Nicusor si Violeta1917/28.10.200422556completSC Coral
10182003/6Marchel Vasile116130/15.09.200312756complet
10192003/43 vol IICucui Ciprian Doru146251/25.11.200313356complet
10202004/3Mereuta Catalin24704/18.02.200413156completSC Pomacost SA
10212003/40 vol I Capitan Ciprian130340/20.10.200312756complet
10222004/41Zlate Elena si Nicolae2307/13.12.200433456completSC Petroconst SA
10232003/15 vol IIordache Lucian Vasilica36792/21.03.200312856completSC Diasomp SRL
10242005/6Zanfir Dumitru si Cristina Loredana192/27.01.200522856completSC Daroff SRL
10252003/CTitoiu Tudor George158172/19.12.200312556completSC Alcor Development SRL
10262005/6Ienea Mihail si Daniela584/17.03.200523256completSC Robaria SRL
10272003/11Cucorada Vasile16422/10.02.200333355complet
10282004/19Ion George si Gabi544/05.05.200433455completSC Corola 99 SRL
10292004/22Ifrim Dumitru670/21.05.200433055completSC Renav Invest
10302004/11Manole Alexandru175/12.03.200423255completSC Maci SRL
10312003/16Petre Steluta si Bogdan25364/27.02.200322855complet
10322003/24 vol IPreoteasa Marius si Mihaela49471/15.04.200332755completTranseuro
10332004/33.Cosmoiu Alina1583/16.09.200412655completSC Soti Cablu Neptun SRL
10342002/24 vol ICazacu Daniel si Issabela 140184/19.11.200222655complet
10352004/22Nicolaescu Dan645/19.05.200422255complet
10362002/17Tarin Marius Adrian120552/02.10.200222555complet
10372003/6Leonte Elvira Mihaela152152/16.12.200212955completSC Bingo Litoral SRL
10382002/18Nicolai Romica127340/18.10.200233155complet
10392003/CSima Gheorghe Aurelian159081/24.12.200313455completSC Electrica SA
10402004/33Turlea Sorin Nicolae1173/22.07.200412855completSC Hagi Sport SRL
10412004/39Deleanu Viorel Costin2173/24.11.200412555complet
10422003/16 vol I Stoian Cornel Tiberiu33841/17.03.200312655complet
10432003/31 vol ICaracuda Cristian87968/10.07.200322555complet
10442004/18Purendea Olimpia462/20.04.200413355completLiceul Sportiv C-ta
10452004/32Simion Costel1491/02.09.200412655completSC Siti Construct
10462004/27Petre Mirela1039/06.07.200423055completSC Rik SRL
10472002/15Costea Daniel128260/22.10.200212855complet
10482004/21Celnicu Vasilica Mihaela si Gheorghe561/07.05.200433055completSC Anca Irina
10492003/13Aprozeanu Violeta6651/20.01.200312655complet
10502004/18Rotaru Viorel434/01.04.200422855completSC Alexandra 2000 SRL
10512003/19 vol IIStan Sandu12021/26.07.200412555complet
10522003/14 vol IIMargineanu Mihai22427/21.02.200312955complet
10532004/17Iftimie Marinela419/30.03.200413155completSC Euxin SA
10542002/15 vol IVasile Florin Cristian121001/03.10.200213255completSC Tour Scandinavia SA
10552002/18Matyas Dorian132697/31.10.200212855complet
10562003/12 vol ICiontea Tiberiu118942/22.09.200312755completChimpex SA
10572004/18Munteanu Dragos George433/01.04.200412455completMC Donal's
10582004/28Pasmangiu Irina Catalina1100/13.07.200412455completPrivilege SRL
10592005/8Orban Dana Viorica4311/25.02.200512755completSpitalul Clinic Jud. Constanta
10602005/7Nicola Monica Maria637/24.03.200512955completGoetheanum SRL
10612002/26Sofron Claudia146310/02.12.200212555completGradinita nr.1
10622002/10Bejan Laurentiu si Silvia74991/12.06.200223055completTomini Trading SRL
10632004/40Gheaur Ionut Florian2251/06.12.200412455completM.A.I.
10642004/38Casiade Bianca Diana2075/12.11.200412255completSC Best Of SRL
10652001/31Chiricescu Simona Georgeta179874/13.12.200133355complet
10662003/35 vol ISerbanescu Damaris si Aurel101458/07.08.200332854completFundatia Diaconia
10672003/23Taranu Gheorghita si Ciprian52428/21.04.200332754completSC MCG Marex SRL
10682003/11 vol IIBalaceanu Omirdan si Ionel16504/10.02.200323254completC.M. Imbracamintea C-ta
10692003/19.Lascu Adrian27989/05.03.200313354complet
10702004/22Costea Vasilica618/17.05.200422954completSC Crinstar SRL
10712003/33Mustata Vasile94096/23.07.200313254completSC Cable Neptun
10722003/23Slabu Angelica50697/17.04.200312354complet
10732001/25 vol IIStiuculeanu Constantin Eugen135553/10.10.200112554completSC Compress Holding SRL
10742000/43Stefanescu Simona Rodica102629/05.12.200013054complet
10752003/39 vol IIMunteanu Eugen128059/14.10.200312454complet
10762003/15 vol IAniculaesei Vasile17358/11.02.200312954completSC ABC VAL SRL
10772003/13Bruma Madalina 22719/21.02.200313054completC.N. A.P.C.-C-ta
10782003/36 vol IIAlupoaie Raluca109900/29.08.200312654complet
10792003/43 vol IICalin Alina Stefania"148486/28,11,2003"12454complet
10802003/32 vol I Andrei Nela 92120/18.07.200312654complet
10812003/29 vol IConstantin Alexandru77867/18.06.200312554completSC Holidei Club Neptun Sa
10822004/14Ionita Dorina267/18.03.200422854completTipografia Real SRL C-ta
10832003/44Bozea Elena155601/12.12.200333154complet
10842004/22Rus Bogdan669/21.05.200412754completSC Windsor Actual SRL
10852004/21Dobre Marius560/07.05.200412254completSC Cablu Neptun SRL
10862003/43 vol IPaduraru Constantin150204/03.12.200313454complet
10872004/23Sumanu Lucian651/20.05.200433053completSC Chimpex
10882003/42Soare Ani Cristinela142893/18.11.200312353completSC Iriadi SRL
10892004/5Balan Romica si Didina22/02.03.200432753complet
10902004/33Becu Elena si Marius Constantin1026/05.07.200433053completSC Star Forever SRL
10912001/24Artin Alexandru128551/26.09.200112353completMC Donal's
10922003/44Manaila Eduard Dragos154978/11.12.200323053completSC Trident Hidrotehnica SRL
10932004/29Ilie Eugen Marian1187/22.07.200422853completSC Roll Design Tomis SRL
10942003/12 vol IIStan Iulian22846/21.02.200312353complet
10952004/30Dobrea Viorel Catalin23453completSC Tiro Prod SRL
10962003/13Istrate Gheorghe24496/26.02.200312253complet
10972003/16Tataru Elena28325/05.03.200333453complet
10982004/39Ciudin Ana Maria2117/18.11.200412553complet
10992003/39 vol IICondurache Adina126929/10.10.200322453complet
11002004/30Andreescu Ana Marina1313/10.08.200412753completSC Alf Mob Exim SRL
11012004/28Marleneanu Irina1094/13.07.200412653completFaive Holding
11022004/39Marinescu Anca1988/04.11.200412253completSC Doris Trading SRL
11032005/2Penu Ionut Valentin2422/29.12.200423153completSC Pivas Ro SRL
11042001/19Miu Leonte112700/23.08.200132953completS.N.C.
11052004/33.Petreanu Raluca Alina1600/17.09.200412553completC.J. C-ta
11062005/9Istode Flavian Gabriel906/20.04.200511953completTomis Mall
11072003/CChirita Cristina157066/17.12.200312653completSC Posta Romana SA
11082003/11Omer Adnan17416/11.02.200333052complet
11092003/10 vol I Mihalcea Adela si Mihai10024/27.01.200322752complet
11102002/21Onofriciuc Claudia137338/12.11.200212552complet
11112002/22Marin George Adrian142870/25.11.200212252complet
11122003/14Cheosea Mihai1166/29.01.200312452complet
11132003/36 vol IStefan Viorel123762/02.10.200312652complet
11142003/19 vol IICovasa Marius92264/21.07.200312652complet
11152004/12Preda Mihaela Raluca116/09.03.200412852complet
11162003/34 vol IIPopoaca Adrian95996/29.07.200333052complet
11172003/3Misca Adina Georgeta152483/16.12.200212852completSpit. Clinic Jud. C-ta
11182003/14 vol IBotezatu Cristian12906/31.01.20032652complet
11192003/14Gheorghiu Florin6394/20.01.200313452complet
11202002/17 vol IIBica Veronica125831/15.10.200212552complet
11212002/22Marin Cristian142867/25.11.200212652complet
11222002/17 vol IDogaru Andreea125802/15.10.200212352complet
11232003/5 vol I Dumitrache Elena41034/31.03.200312952complet
11242003/3Moise Madalina153012/17.12.200212752completTomini Trading SRL
11252003/6Molea Maria1669/08.01.200312752complet
11262005/6Dogaru George Dorian200/16.02.200512452complet
11272003/ 24 vol IGros Remus Cristian si Vasilica54225/24.04.200322652complet
11282003/9 vol I Dinu Florin Adrian14155/04.02.200312352complet
11292002/24 vol IStan Nicoleta Simona142424/25.11.200212852completD.G.F.P.
11302000/40 vol. ISafta Cezar Iulian87812/31.10.200012952completPortguard National Ovidius
11312004/32Ruxandar Mihaela si Costica1436/25.08.200432651completP.F.A.
11322004/36Zamfir Petrica si Iuliana1809/18.10.200422751completSC Rig Service SRL
11332004/23Grumeza George781/03.06.200413451completSC Colonadelor
11342004/41Velea Viorel2308/13.12.200412651completSpitalul Clinic Judetean C-ta
11352004/14Damian Mihai257/18.03.200432151completSC Gavricom SRL
11362003/15 vol IPauna Laura-Filomena 25223/26.02.200313351completICH-C-ta
11372003/17 vol IChirvasoiu Procopovici Luminita36155/20.03.200312751completSC Magistra C&C C-ta
11382004/17Cumita Aurelia Cornelia428/31.03.200412351completServiciu Taxe si Impozite
11392003/35 vol IISerban Cristian111928/04.09.200312651completS.C.Corporation S.R.L.
11402003/1Stoian Mircea Robert8001/22.01.200313251completSC Advertising SRL
11412003/40 vol IIVuap Taner Ildiz 130728/20.10.200312051complet
11422003/1Dinucu Elena114/14.01.200312751completSC Pomacost SRL
11432003/15 vol I Tanasescu Marius33249/14.03.200312651completSC Neptun Olimp SA
11442003/38 vol IITeodorov Bogdan120808/25.09.200312451complet
11452003/15 vol IITanasescu Valentin33247/14.03.200312851completSC Vladut SRL
11462003/COmocea Ana Iuliana158936/23.12.200312751completGrup Scolar Oras Ovidiu
11472003/33Iasar Demirel si Narghiul140622/22.10.200153351completSC Confort Urban SRL
11482003/19.Busu Constantin60105/14.05.200323250complet
11492003/13Hopirteanu Marcel17872/12.02.200313450complet
11502002/13 vol ISirbu Adrian102883/20.08.200212950completC.L.M.
11512004/40.Miu Elena Alexandrina2063/11.11.200413350completSC Flmailex Consulting Manag.
11522004/20Vonica Cristian528/04.05.200412350completSC Vadimex SRL
11532002/26Tatu Daniel Alin145203/28.11.200213050completM.A.I.-U.M. 0406
11542002/20Spach Ana Maria135652/06.11.200212450complet
11552003/3Uta Costinel152139/16.12.200313150completOil Terminal
11562005/6Simion Adrian si Ancuta288/09.02.200522350completSC Mobiton SA
11572003/16 vol I Serea Olimpiada Petronela26152/28.02.200312350complet
11582003/43 vol IICiobanu Daniela 146726/25.11.200323249complet
11592003/11 vol IIMiscu Daniela17257/11.02.200312749completSC Dacris Impex SRL
11602002/17Nita Adrian125603/15.10.200212649complet
11612003/38 vol IIBadea Alexandru123529/01.10.200312649complet
11622003/40Petcu Elena131778/22.10.200312449complet
11632004/17Draghia Nicolae427/30.03.200422749complet
11642003/42Cojocaru Ciprian Viorel143929/19.11.200312749completSC ROMCONTROL
11652004/10Ahmed Catalin25929/20.02.200412449complet
11662004/32Banoti Stere1420/23.08.200412148completPlatforma Midia Navodari
11672004/5Stan Florin si Petronela20/02.03.200432448completSC Dobrimar
11682004/39Osman Samir1922/28.10.200433448completSabba Com C-ta
11692003/14 vol IBraileanu Loreta39051/26.03.200313448complet
11702004/13Mihai Ciprian Ionut202/15.03.200412748completSC Telegraf
11712002/25Perisanu Georgeta145801/29.11.200212148complet
11722005/7Stoichitoiu Bogdan447/28.02.200513148completSC Seplada Inter Group SRL
11732005/6Popescu Corina250/03.02.200511948completSC Marineti SRL
11742004/30Topor George1208/26.07.200412548completSC Polichrom SRL
11752003/11 vol IIHerda Marius17199/11.02.200312747completSamtronic INF. SA
11762003/37Ciobanu Paul Belmondo114247/10.09.200312947complet
11772003/24 vol ICiolpan Gabriela57616/08.05.200312347completSC Orion Media SRL
11782003/33Ion Vasile95123/25.07.200342547completSC Electroconfion SRL
11792004/36Constantin Beatrice1937/01.11.200413047complet
11802004/32Simuloiu Marian si Lacramioara Elena1450/26.08.200422646completSC Transintermed SRL
11812003/37Sapte Mihaela113828/09.09.200312646complet
11822005/6Veliscu Eugen249/03.02.200512746completSC Ascension SRL
11832002/18Duta Daniela132108/30.10.200213145complet
11842004/12Vadineanu Mirela172/11.03.200412345completR.A.E.D.P.P.
11852003/1Irina Oprea10361/28.01.200312744completSC 2X1 Holding
11862003/1Pavel Zaharia147189/03.12.200212743completSC Transglobal Media SRL
11872004/32Omer Sunai1455/27.08.200412943completSC Conpress Holding SRL
11882001/22 vol IEne Rodica Ionica si Victor133734/28.10.200143241complet
11892002/16Cojocariu Constantin118097/26.09.200212039complet
11902004/32Bacanu Iulian Radu1473/14.09.200413039completConpress Group
11912004/33.Cuciureanu Irina Maria1584/16.09.200412238completSC Cablu Neptun SRL
" PRESEDINTE SEDINTA,"
CONSTANTA
NR………………….
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------