• Hotărârea 715/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 714/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE AGENTIA NATIONALA ANTIDROG -CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG CONSTANTA A SPATIULUI SITUAT IN CONSTANTA, AL. MIMOZELOR NR. 4 - IN INCINTA CRESEI NR. 5
 • Hotărârea 713/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.125/07.04.2005 PRIVIND PRELUAREA MUZEULUI DE ARTA POPULARA, CA INSTITUTIE DE CULTURA, DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA, SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 712/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA A IMOBILULUI "SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE"CE CONSTITUIE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE UNITATII SANITARE PUBLICE
 • Hotărârea 711/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA CENTRALEI TERMICE A BLOCULUI CS 28 SITUAT IN STR.SOMESULUI NR.28 DIN ADMNISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 710/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 347/1999
 • Hotărârea 709/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSA IN H.C.L.M. NR. 421/2005
 • Hotărârea 708/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE (TERENURI), SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 707/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA TRANSMITERII UNOR IMOBILE (TEREN + CONSTRUCTII), DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA DIRECTIEI PENTRU SPORT A JUDETULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 706/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, A UNOR IMOBILE SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 705/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 704/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE POST INSPECTIE – FRONTIERA PORT CONSTANTA NORD, TEREN IN SUPRAFATA DE 4400 MP, AFLAT IN ADMINISTRAREA AUTORITTATII NATIONALE SANITAR VETERINARE PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Hotărârea 703/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE SPATII COMERCIALE PARTER, ZONA SPITAL JUDETEAN, STR. NICOLAE IORGA, TEREN IN SUPRAFATA DE 215,21 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 702/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8E – PARCARE, BIROURI SI LOCUINTE, STR. TRAIAN NR. 72, TEREN IN SUPRAFATA DE 445 MP, PROPRIETATE DARIE EMILIA
 • Hotărârea 701/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SHOW-ROOM AUTO SI PARCARE, PALAZU MARE, PARCELA A 493/7, TEREN IN SUPRAFATA DE 2000 MP, PROPRIETATE SC DANUBIUS TRAVEL AGENCY SRL
 • Hotărârea 700/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, STR. MIHAI EMINESCU COLT CU STR. DECEBAL, TEREN IN SUPRAFATA DE 699,24 MP, PROPRIETATE VERIOTI ELENA
 • Hotărârea 699/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 268/2003
 • Hotărârea 698/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ZONA CONSTANTA SUD LOT 18, TEREN IN SUPRAFATA DE 295 MP, PROPRIETATE SC MICROCONT EXPERT SRL
 • Hotărârea 697/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, ZONA CONSTANTA SUD, CAREUL D1, LOT 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE POENARU OZANA
 • Hotărârea 696/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA PANA LA P+1E+TERASA CIRCULABILA, STR. APRODU PURICE NR. 4, TEREN IN SUPRAFATA DE 414 MP, PROPRIETATE AVRAM AURELIA-IOSEFINA SI ROSCULET SIMONA-DANIELA
 • Hotărârea 695/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL CABINETE MEDICALE P+2-3E, STR. BARBU LAUTARU NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 217 MP, PROPRIETATE CAZACU ION SI SOFICA
 • Hotărârea 694/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 53A, TEREN IN SUPRAFATA DE 169 MP, PROPRIETATE TUDOR GHEORGHE
 • Hotărârea 693/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MANSARDARE LOCUINTA PARTER PENTRU AMENAJARE BIROURI SI CONSTRUIRE ANEXA, STR. BOGDAN VODA NR. 13A, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 137 MP, PROPRIETATE POPA CONSTANTIN
 • Hotărârea 692/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE 2 LOCUINTE S+P+1E, STR. PREL BUCOVINEI NR 1A-1B LOT 1 SI 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 1000 MP, PROPRIETATE BUCOVALA ION SI ELENA
 • Hotărârea 691/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA P+1E SI TRANSFORMARE IN SPATIU COMERCIAL, SPATIU PRODUCTIE, BIROURI SI LOCUINTA, STR. POPORULUI NR. 141, TEREN IN SUPRAFATA DE 391,55 MP, PROPRIETATE NEDELCU CATALIN-IULIU SI RODICA
 • Hotărârea 690/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M – SPATIU COMERCIAL, BIROURI, LOCUINTE, STR. CONSTANTIN BRATESCU NR. 18 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 164 MP, PROPRIETATE DINESCU DANIELA SI CRISTIAN-IONUT
 • Hotărârea 689/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA ( PARTER ) CU LOCUINTA DE SERVICIU ( 1E+M) STRADA ELIBERARII NR.27 A TEREN IN SUPRAFATA DE 1 1 7,00 MP, PROPRIETATE PRIVATA RACU GHEORGHE SI JOITA
 • Hotărârea 688/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, STR. NICOLAE MILESCU NR. 14, TEREN IN SUPRAFATA DE 990 MP, PROPRIETATE DUMITRACHE SORIN-MARIAN SI LILIANA
 • Hotărârea 687/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE, PARCELA A 1113/11/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 2500 MP, PROPRIETATE NEDELCU LEONARD-CRISTIAN SI PITU ADRIAN-DRAGOS
 • Hotărârea 686/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL SP+P+2-3E – SPATII COMERCIALE, BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU, STR. STEFAN MIHAILEANU NR. 7, TEREN IN SUPRAFATA DE 220 MP, PROPRIETATE MAGIRU GHEORGHE SI MARIA
 • Hotărârea 685/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M SI GARAJE, STR. MUNCEL NR. 50, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE REINBOLD GEORGETA SI GOLEA BIBICA
 • Hotărârea 684/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M SPATII COMERCIALE SI ALIMENTATIE PUBLICA LA SUBSOL SI PARTER SI LOCUINTE LA ETAJE SI MANSARDA STRADA POSTEI NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 200,00 MP CONFORM ACTE ( 186,00 MP CONFORM MASURATORI) PROPRIETATE PRIVATA TATIUC CATALIN- PETRE SI LAURA
 • Hotărârea 683/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-3E- BIROURI SI LOCUINTE STRADA SULMONA NR. 8 TEREN IN SUPRAFATA DE 508.74 MP CONFORM ACTE SI 507.08 MP CONFORM MASURATORI PROPRIETATE PRIVATA DASCALESCU LAURENTIU SI ELENA
 • Hotărârea 682/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+POD CIRCULABIL – BIROURI SI LOCUINTE STRADA EREMIA MOVILA NR. 11-13, TEREN IN SUPRAFATA DE 199 MP, PROPRIETATE MOTOTOLEA MARIA, MOTOTOLEA ADRIAN-MANEA SI MOTOTOLEA CIPRIAN
 • Hotărârea 681/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI SERVICII S+P+1E+ M CU P+2E, BD. 1 MAI NR. 126BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 208,45 MP PROPRIETATE MACEAC DORU SI ANGELA-SAMINA.
 • Hotărârea 680/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER CU 1E+M LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STRADA AVRAM IANCU NR. 63 TEREN IN SUPRAFATA DE 198.00 MP, PROPRIETATE PRIVATA HAGI NICOLAE SI FLORICA
 • Hotărârea 679/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ETAJARE SPATIU COMERCIAL CU LOCUINTA STRADA ENACHITA VACARESCU NR. 31 TEREN IN SUPRAFATA DE 173,00 MP PROPRIETATE PRIVATA BOBES GEORGE DECEBAL
 • Hotărârea 678/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR. TABLA BUTII NR. 67B, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE DRAGAN GHEORGHE SI VALERIA
 • Hotărârea 677/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. DESPOT VODA NR. 21 LOT 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 204 MP, PROPRIETATE CAPATANA MARIAN SI TEODORA
 • Hotărârea 676/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - ATELIER PRELUCRARE TAMPLARIE ALUMINIU SI LOCUINTA DE SERVICIU, STR. CPT. PAPADOPOL NR. 14, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE SC DRAGOS TRADING SRL
 • Hotărârea 675/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SEDIU FIRMA PARTER, STR. TITUS BUDAC NR. 6, TEREN IN SUPRAFATA DE 165,38 MP, PROPRIETATE POPESCU GABRIEL SI BRANDUSA-MARIANA
 • Hotărârea 674/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE LOCUINTA D+P+1E PENTRU GARAJ LA DEMISOL, ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER SI LOCUIRE LA ETAJE, STR. MERISOR NR. 104, TEREN IN SUPRAFATA DE 261 MP, PROPRIETATE CEARA DUMITRU SI MARIA
 • Hotărârea 673/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E, STR. TOAMNEI NR. 30 LOT 4, TEREN IN SUPRAFATA DE 257 MP, PROPRIETATE BACALE GHEORGHE SI AURICA
 • Hotărârea 672/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. RACHITASI NR. 32A, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE TROFIN RALUCA-ELENA SI OCTAVIAN-GABRIEL
 • Hotărârea 671/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. CONSTANTIN HURMUZACHE NR. 6 BIS , TEREN IN SUPRAFATA DE 320 MP, PROPRIETATE CLICHICI EDUARD SI CAMELIA
 • Hotărârea 670/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MODIFICARI INTERIOARE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. BP HASDEU NR. 97, TEREN IN SUPRAFATA DE 71,17 MP, PROPRIETATE DAENEANU TANASI CONSTANTIN SI MARIA
 • Hotărârea 669/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA SI CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC, BD. IC BRATIANU NR. 78B, TEREN IN SUPRAFATA DE 416 MP, PROPRIETATE BUTUC STEFAN SI ESFIRA
 • Hotărârea 668/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+M+9E - BIROURI SI APARTAMENTE, BD. MAMAIA NR. 139A-141, TEREN IN SUPRAFATA DE 763,59 MP, PROPRIETATE SC PRO EURO SERVICES SRL
 • Hotărârea 667/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. PREL. CARAIMAN FN., TEREN IN SUPRAFATA DE 46 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 666/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, STR. INTERIOARA III NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 931,74 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 665/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, STR. RASCOALEI DIN 1907 NR. 10, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 139,44 MP, PROPRIETATE SC LORD UNIC SRL
 • Hotărârea 664/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E+M, STR. FAGETULUI NR. 113, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE DARABAN GABRIEL SI RALUCA-MIHAELA
 • Hotărârea 663/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE TERMINAL DE CIMENT, ATELIER INTRETINERE, GRUP ADMINISTRATIV P+1E INCINTA PORT – DANELE 47-50 TEREN IN SUPRAFATA DE 5650 MP PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, AFLAT IN ADMINISTRAREA CN ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA, CONFORM HG NR.517/1998, INCHIRIAT CATRE SC DECIROM SA
 • Hotărârea 662/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. TUNELULUI FN., TEREN IN SUPRAFATA DE 247,17 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 661/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E STRADA VALU LUI TRAIAN NR. 27 A TEREN IN SUPRAFATA 200,00 MP CONFORM ACTE SI 212,75 MP CONFORM MASURATORI PROPRIETATE DUMITRU DUMITRA
 • Hotărârea 660/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ SI IMPREJMUIRE ZONA CONSTANTA SUD, STRADA FANTANELE , LOT 1-2-3 TEREN IN SUPRAFATA DE 300,00 MP PROPRIETATE PRIVATA TOFAN CATALIN –NECULAI SI TOFAN FELOMELA-PAULA
 • Hotărârea 659/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 13/2003-APROBARE PUD EXTINDERE REMIZA UTILAJE AGRICOLE, CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA SI ATELIER REPARATII MASINI AGRICOLE, ANEXA PARTER PENTRU DEPOZITARE PIESE AUTO MASINI AGRICOLE, ZONA PALAZU MARE, PARCELA 135/2 LOT 1,2,3, PARCELA A 135/3/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 12654,90 MP PROPRIETATE TINCU GHEORGHE
 • Hotărârea 658/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. FRUNZELOR NR. 134, TEREN IN SUPRAFATA DE 199,34 MP, PROPRIETATE PREDA ELISAVETA SI PREDA MARCEL
 • Hotărârea 657/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1-2E, STR. NICOLAE MILESCU NR. 20A, TEREN IN SUPRAFATA DE 120,90 MP, PROPRIETATE BOTEZAN CATALIN-ANTONIU
 • Hotărârea 656/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, STR. FRUNZELOR NR. 3, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 147 MP, PROPRIETATE NICULAIE STEFAN
 • Hotărârea 655/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE FABRICA DE VAR, STR. INDUSTRIALA NR. 6, TEREN IN SUPRAFATA DE 35480 MP, PROPRIETATE SC CELCO SA
 • Hotărârea 654/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – BIROURI SI SPATIU COMERCIAL, STR. AMZACEA NR. 5A, TEREN IN SUPRAFATA DE 211,36 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 653/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE CONFORM H.C.L.M. N R. 217/25.05.2005 PRIVIND APROBAREA LISTEI REFERITOARE LA ORDINEA DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A.N.L, IN REGIM DE INCHIRIERE
 • Hotărârea 652/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA BLOCULUI OB 5 (FOST BL. OB 2), SITUAT IN STR. BRIZEI NR.1F DIN ADMNISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA SI A CENTRALEI TERMICE IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA.
 • Hotărârea 651/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA PE TERMEN LIMITAT DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA A PUNCTULUI TERMIC NR. 60 STR. IZVOR NR. 21 SI A CLADIRII - PARTER IN CARE FUNCTIONEAZA SI DAREA IN ADMINISTRARE LA R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 650/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII H.C.L.M. NR.350/25.07.2005
 • Hotărârea 649/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR .227/23 .06.2004
 • Hotărârea 648/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE BIOBAZA ANIMALELOR FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 647/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A LOCULUI DE AGREMENT DENUMIT PARC DE DISTRACTIE " TARA PITICILOR"
 • Hotărârea 646/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE IN VEDEREA ORGANIZARII DE LICITATII PUBLICE PRIVIND VANZAREA TERENURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN HCLM NR.106/28.02.2005 MODIFICATA PRIN H.C.L.M. 326/25.05.2005
 • Hotărârea 645/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE, MODERNIZARE SI REALIZARE DE NOI PLATFORME PENTRU GUNOI IN MUNICIPIUL CONSTANTA"
 • Hotărârea 644/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TEMEI DE PROTECTARE PENTRU ,,SISTEMATIZAREA SI CONSOLIDAREA FALEZEI CU STABILIREA CATEGORIILOR DE LUCRARI ZONA POARTA 1 SI POARTA 6 PORT CONSTANTA"
 • Hotărârea 643/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU ,,SISTEMATIZAREA SI CONSOLIDAREA FALEZEI IN PORTUL CONSTANTA"
 • Hotărârea 642/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT LA BLOCUL CS 28 DIN STR. SOMESULUI NR.28
 • Hotărârea 641/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR
 • Hotărârea 640/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2006
 • Hotărârea 639/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA
 • Hotărârea 638/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 89 / 2001
 • Hotărârea 637/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFTCIARII DE GRATUITATE PE RRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 636/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.CL.M. NR. 554/24.10.2005
 • Hotărârea 635/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ADOPTAREA PLANULUI LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 634/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE SI COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 547/2005 PENTRU APLICAREA INDICELUI DE INFLATIE LA H.C.L.M. NR. 230/2005 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006
 • Hotărârea 633/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA, PE ANUL 2005
 • Hotărârea 632/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIEFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 631/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DESTINATIEI FONDURILOR REPARTIZATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE DIN COTA DE 22% PE ANUL 2005
 • Hotărârea 630/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 629/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA DIN HCLM NR.454/2005
 • Hotărârea 628/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 193/2004 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI MUNICIPAL CONSTANTA
 • Hotărârea 627/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA ALEGERII IN CALITATE DE CONSILIER A DOMNULUI TOPOR TUDOR
 • Hotărârea 626/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 625/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA ALEGERII IN CALITATE DE CONSILIER A DOMNULUI NADRAG CORNELIUS
 • Hotărârea 624/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI IOC DE CONSILIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 623/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M.426/2001 PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE SUB FORMA DE COMBUSTIBIL SOLID (LEMNE DE FOC), PENTRU TOATA PERIOADA SEZONULUI RECE, FAMILIILOR CU VENIT REDUS CARE NU UTILIZEAZA ENERGIE TERMICA FURNIZATA PRIN SISTEME CENTRALIZATE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
 • Hotărârea 622/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI (CONSTRUCTIE BLOC CS28- PARTER + ETAJ 1+ETAJ 2+ ETAJ 3 SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 800,00 MP) SITUAT IN STRADA SOMESULUI NR.28 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 621/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA BLOCULUI OB 2 (FOST BL. OB 5), SITUAT IN FALEZA II- STR.ZEFIRULUI DIN ADMNISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA SI A CENTRALEI TERMICE IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA.
 • Hotărârea 620/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 619/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 429/2002-PUD LOCUINTA P+2E - STR.PANAIT MOSOIU COLT CU STR.I.GH.DUCA IN SPATELE BLOCULUI L15
 • Hotărârea 618/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 517/2004-PUD SPALATORIE AUTO STR.MIHAI VITEAZUL
 • Hotărârea 617/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI S.C. AGEXCOM INTERNATIONAL LTD. S.R.L.
 • Hotărârea 616/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT PENTRU LOCUINTA DP+P+1, STR. ANDREI MURESANU NR. 106 B, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 127,83 MP, PROPRIETATE IONITA CLEMENTINA
 • Hotărârea 615/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO – PARTER STRADA PRELUNGIREA ION ROATA NR. 3 COLT CU STRADA DUMITRU MARINESCU TEREN IN SUPRAFATA DE 83,03 MP PROPRIETATE PRIVATA RESUL SEBAT
 • Hotărârea 614/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE STATIE SKID - GPL AUTO B-DUL I.C. BRATIANU - LANGA POLICLINICA CFR TEREN IN SUPRAFATA DE 400,00 MP PROPRIETATE PRIVATA CFR S.A. - SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANTA
 • Hotărârea 613/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE P+3E ZONA POD- KM 5, LOT 2 TEREN IN SUPRAFATA DE 300,00 MP PROPRIETATE PRIVATA IONESCU GEORGE ROBERT
 • Hotărârea 612/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+6-7E, BD. 1 MAI, TEREN IN SUPRAFATA DE 1505,46 MP, PROPRIETATE PODUT RALUCA-MARIANA
 • Hotărârea 611/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-7E – LOCUINTE, SPATIU COMERCIAL SI PARCARE, BD. TOMIS NR. 151C, TEREN IN SUPRAFATA DE 595 MP, PROPRIETATE SC CONSAL TRADE SRL
 • Hotărârea 610/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 144/2004 - PROPUNERE DE REORGANIZARE SI REASEZARE A LIMITELOR INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 609/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3-5E – ALIMENTATIE PUBLICA, SPATII COMERCIALE SI BIROURI, BD. FERDINAND NR. 13 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 318,12 MP, PROPRIETATE ARAS NURGIAN
 • Hotărârea 608/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE BAR P, STR.LABIRINT NR. 16, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 193,95 MP, PROPRIETATE NEAGOE MIHAI SI JERCAN ALINA
 • Hotărârea 607/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL LOCUINTE D+P+2E+M CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. POPORULUI NR. 199, TEREN IN SUPRAFATA DE 686,41 MP, PROPRIETATE SCOGNAMIGLIO MARCO
 • Hotărârea 606/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MANSARDARE ANEXA PENTRU AMENAJARE LOCUINTA, STR. IG DUCA NR. 65, TEREN IN SUPRAFATA DE 346,20 MP, PROPRIETATE RABU AUREL SI ROZA
 • Hotărârea 605/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – ATELIER VERIFICARI AUTO, BIROURI, LOCUINTA CU GARAJ, ZONA CONSTANTA SUD, CAREU C2, LOT 12, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE SARBU GRIGORE SI DORINA
 • Hotărârea 604/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. AV. MUNTENESCU NR. 19, TEREN IN SUPRAFATA DE 187 MP, PROPRIETATE SIDOR IACOB SI ANISOARA
 • Hotărârea 603/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ZONA CONSTANTA SUD, CAREU E4, LOT 8, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE NISTOR EUGEN SI TUDOR MIOARA-CARMEN
 • Hotărârea 602/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – ATELIER REPARATI UTILAJE AGRICOLE, VULCANIZARE, DEPOZIT SI BIROURI, PARCELA A 605/5/1/1/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 10 000 MP, PROPRIETATE SC ALIS SRL
 • Hotărârea 601/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER CU 2 NIVELE PENTRU AMENAJARE LOCUINTA, PALAZU MARE, STR. MACINULUI NR. 13, TEREN IN SUPRAFATA DE 720 MP, PROPRIETATE COSTACHE MARIAN
 • Hotărârea 600/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STRADA PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 20, TEREN IN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE BANU ASPAZIA SI NICOLAE, DANATOIU GABRIELA
 • Hotărârea 599/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR. MAIOR SOFRAN NR. 28-30, TEREN IN SUPRAFATA DE 207,08MP, PROPRIETATE NANCU STERE SI MARIA
 • Hotărârea 598/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALA SERVICE AUTO, BD. AUREL VLAICU NR. 140 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 53508 MP, PROPRIETATE SC OVIDIUS ROMIT SA
 • Hotărârea 597/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M – SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA SI BIROURI, BD. TOMIS NR. 33, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 334,19 MP DIN CARE 139,87 MP PROPRIETATE VOINEA FLOREA SI 194,32 MP DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 596/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SPATIU COMERCIAL IN LOCUINTA EXISTENTA, STR. TOMA STELIAN NR. 25, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE GHENCEA ALEXANDRU SI SANDA
 • Hotărârea 595/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – SPATIU COMERCIAL SI BIROURI, BD. MAMAIA NR. 16A-16B, TEREN IN SUPRAFATA DE 160 MP, PROPRIETATE OLTEAN DESPINA-GABRIELA SI MIHAI
 • Hotărârea 594/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+5-6E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, B-DUL MAMAIA NR. 154, TEREN IN SUPRAFATA DE 329,62 MP, PROPRIETATE KARIM IBRAHIM KHALAF
 • Hotărârea 593/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SUPRAETAJARE LOCUINTA D+P+2E CU UN ETAJ, STR. MIRCEA CEL BATRIN NR. 98, PROPRIETATE MOGLAN PETRICA SI RODICA
 • Hotărârea 592/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 431/2003
 • Hotărârea 591/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE RESTAURANT CU P+M, CONSTRUIRE SI INCHIDERE TERASA, STR. TRAIAN NR. 53, TEREN IN SUPRAFATA DE 5129,98 MP, PROPRIETATE SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 590/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+M, STR.SABINELOR NR. 7, TEREN IN SUPRAFATA DE 136,60 MP, PROPRIETATE COADA GHEORGHE SI LENUTA
 • Hotărârea 589/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL LOCUINTE S+P+3E, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 38, TEREN IN SUPRAFATA DE 209,59 MP, PROPRIETATE SC AMERILEX SRL, MUNTEANU MICHAEL-COSTIN SI DIANA-ELENA, ZAHARIA RAMONA SI RAYNER FELIX CHARLES, NISTOROIU DRAGOS-VALERIU
 • Hotărârea 588/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 170/1997-ACTUALIZARE LOTIZARE COMPOZITORI
 • Hotărârea 587/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 300/ 2003-CAVIOR COMPANY (APROBARE PUD CENTRU COMERCIAL STR.CISMELEI COLT CU STR CPT.DOBRILA EUGENIU)
 • Hotărârea 586/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE HALA CU IMOBIL P+2E – BIROURI, MAGAZIN PREZENTARE SI LOCUINTE DE SERVICIU, BD. AUREL VLAICU NR. 144B, TEREN IN SUPRAFATA DE 5000 MP, PROPRIETATE SC VALROM INDUSTRIE SRL
 • Hotărârea 585/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+2E - LOCUINTA SI CABINETE MEDICALE STR. I.G. DUCA NR. 71 TEREN IN SUPRAFATA DE 214,80 MP ( CONFORM ACTE) SI 254,20 MP ( CONFORM MASURATORI) PROPRIETATE GROZA DORINA SI IOAN
 • Hotărârea 584/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. ION ANDREESCU NR. 28, TEREN IN SUPRAFATA DE 163 MP, PROPRIETATE ANTON STERE SI ELENA
 • Hotărârea 583/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL CU BIROURI PARTER SI EXTINDERE LOCUINTA, STR. RASURI NR. 76, TEREN IN SUPRAFATA DE 296 MP, PROPRIETATE VASILENCO JENIE-MARIANA SI DUMITRU
 • Hotărârea 582/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SCHIMBARE DESTINATIE DIN GARAJ IN SPATIU COMERCIAL STRADA DIONISIE CEL MIC NR. 5 TEREN IN SUPRAFATA 434,00 MP CONFORM ACTE SI 436,09 MP CONFORM MASURATORI PROPRIETATE BAROANA IULIAN SI BAROANA EUGENIA
 • Hotărârea 581/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA P CU P+1E+M, STR. UNIRII NR. 40, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 244,90 MP, PROPRIETATE BENEA STEFAN-DANIEL SI NICOLETA
 • Hotărârea 580/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI GARAJ, STR. COMARNIC NR. 80, TEREN IN SUPRAFATA DE 439,04 MP, PROPRIETATE GHETU NICU
 • Hotărârea 579/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E SI GARAJ, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE BOGUS MIHAELA SI IOANA-ANAMARIA
 • Hotărârea 578/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. PARTIZANILOR NR. 27A, TEREN IN SUPRAFATA DE 110 MP, PROPRIETATE GAVRILA ILIE SI OLGA
 • Hotărârea 577/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, BD. FERDINAND NR. 97A, TEREN IN SUPRAFATA DE 72,93 MP, PROPRIETATE AUR GEORGE
 • Hotărârea 576/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE PARTIALA SPATIU COMERCIAL PARTER CU UN NIVEL, STR. COMARNIC NR. 66, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 350 MP, PROPRIETATE CARALI NICOLAE
 • Hotărârea 575/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, STR. MERISOR NR. 11A, TEREN IN SUPRAFATA DE 210 MP, PROPRIETATE ROMAN CRISTINA
 • Hotărârea 574/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA IN EXECUTIE PARTER CU P+M, STR. BELSUGULUI NR. 15A, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE ILIES ELENA-LUCIA
 • Hotărârea 573/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MAGAZIE SCULE SI OBIECTE AGRICOLE, STR. VARFUL CU DOR NR. 26, INCINTA SERE, TEREN IN SUPRAFATA DE 2100,59 MP, PROPRIETATE SC LORENZO COMPANY SRL.
 • Hotărârea 572/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA B-DUL MAMAIA NR. 51 TEREN IN SUPRAFATA DE 174,00 MP ( CONFORM ACTE) SI 170,00 MP (CONFORM MASURATORI) PROPRIETATE RADU GHEORGHE
 • Hotărârea 571/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. CUMPENEI NR. 8 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 315,50 MP, PROPRIETATE POPESCU DANIEL SI LILIANA
 • Hotărârea 570/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - LOCUINTA UNIFAMILIALA STR. VANATORI NR. 55 TEREN IN SUPRAFATA DE 437,50 MP ( CONFORM ACTE ) SI 469,00 MP ( CONFORM MASURATORI ) PROPRIETATE IUSEIN IASAR SI CADANA
 • Hotărârea 569/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINTA UNIFAMILIALA STR. PANAIT MOSOIU NR. 48 TEREN IN SUPRAFATA DE 162,00 MP ( CONFORM ACTE) SI 175,00 MP ( CONFORM MASURATORI ) PROPRIETATE CRACIUNESCU CONSTANTIN-ADRIAN
 • Hotărârea 568/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL SP+P+2E+M - LOCUINTA UNIFAMILIALA STR. POPORULUI NR. 143 A TEREN IN SUPRAFATA DE 147,00 MP( CONFORM ACTE) SI 150,27 MP ( CONFORM MASURATORI) PROPRIETATE S.C. SALVATORE ALESSANDRO S.R.L.
 • Hotărârea 567/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SPATIU COMERCIAL, STR. SAMUEL MICU KLEIN NR. 36, TEREN IN SUPRAFATA DE 257,13 MP ( 247,32 MP ), PROPRIETATE VELICU DUMITRU SI LILIANA
 • Hotărârea 566/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA S+P+2E IN SPATIU COMERCIAL SI PRESTARI SERVICII S+P+M, STR. IOAN ROMAN NR. 14, TEREN IN SUPRAFATA DE 55,30 MP, PROPRIETATE OSMAN ERCHIN SI ANDA-NICOLETA, TILVESCU CONSTANTIN SORIN, GHEORGHIU CORNELIU SI MIHAELA
 • Hotărârea 565/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. POPORULUI NR. 3A, TEREN IN SUPRAFATA DE 84 MP, PROPRIETATE BADOIU VICTORIA
 • Hotărârea 564/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 214/30.05.2003
 • Hotărârea 563/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DEVENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 562/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE CONFORM H.C.L.M. N R.217/25.05.2005 PRIVIND APROBAREA LISTEI REFERITOARE LA ORDINEA DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A .N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE
 • Hotărârea 561/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND LARGIREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE SI ASOCIEREA IN VEDEREA OPTIMIZARII ACTIVITATII PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 560/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII H.C.L.M. NR.450/23.09.2005-VANZARE CABINET MEDICALE
 • Hotărârea 559/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 558/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 557/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCLM NR. 550/23.09.05 PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT LA BLOCUL DE LOCUINTE CS 28 DIN STR. SOMESULUI NR.28
 • Hotărârea 556/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PRIETENIE SI COOPERARE INTRE ORASUL CONSTANTA SI ORASUL GENOVA
 • Hotărârea 555/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 554/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 439/23.09.2005
 • Hotărârea 553/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR.547/2005 PENTRU APLICAREA INDICELUI DE INFLATIE LA HCLM NR.230/2005 PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006 - NOTIFICATA
 • Hotărârea 552/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 551/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 550/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT LA BLOCUL DE LOCUINTE CS 28 DIN STR. SOMESULUI NR.28
 • Hotărârea 549/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA A CENTRALELOR TERMICE SI A INCAPERILOR IN CARE FUNCTIONEAZA ACESTEA SI DAREA IN ADMINISTRARE LA RADET DE LA BLOCURILE ANL OB1,OB2,OB3,OB4,OB8,OB9 SI CS1
 • Hotărârea 548/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART 5 ALIN. 1 AL ANEXEI LA HCLM NR. 123/07.04.2005, REPREZENTAND ACTUL CONSTITUTIV AL FUNDATIEI "FANTASIO"
 • Hotărârea 547/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU APLICAREA INDICELUI DE INFLATIE LA H.C.L.M. NR. 230/2005 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006
 • Hotărârea 546/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA, PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 545/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.C.L.M. NR. 115/28.02.2005 PRIN APROBAREA SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI SC MODEL SA
 • Hotărârea 544/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 543/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 542/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, A UNOR MOBILE SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 541/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 109/2005
 • Hotărârea 540/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 539/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 153,30MP SITUAT IN STR. GRIGORE TOCILESCU, NUMITILOR TOCITU OLGA, TOCITU RADU ANDREI SI GROSU MIOARA
 • Hotărârea 538/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFETA DE 500.00 MP, NUMITULUI BADEA HARALAMBIE, VETERAN DE RAZBOI
 • Hotărârea 537/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, NUMITULUI BRASOVEANU CONSTANTIN, VETERAN DE RAZBOI
 • Hotărârea 536/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 518 MP SITUAT IN STATIUNEA MAMAIA ZONA HOTEL SELENA, D-NEI MARIN IRINA SANDA SI D-LUI CAJAL STEFAN LOAN
 • Hotărârea 535/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI GHEORGHE EMILIA - ELENA - DUMITRA
 • Hotărârea 534/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 406/2004-APROBARE PUD FABRICA DE MEDICAMENTE, BD AUREL VLAICU
 • Hotărârea 533/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 459/2002 -PUD STATIE CALATORI SI SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, BD.TOMIS BLOC TS1-TS2
 • Hotărârea 532/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, STR. IOAN D CHIRESCU NR. 21, TEREN IN SUPRAFATA DE 236,01 MP, PROPRIETATE CUSU MARIA SI VASILE
 • Hotărârea 531/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU P+1E, STRADA CASTANILOR NR. 6 TEREN IN SUPRAFATA 325,00 MP CONFORM ACTE SI 333,68 MP CONFORM MASURATORI, PROPRIETATE CELEA DUMITRU ROMEL
 • Hotărârea 530/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M ZONA „STR. COMARNIC” - PARCELA A 1095/ 27, LOT 3 TEREN IN SUPRAFATA DE 291,00 MP CONFORM ACTE SI 291,37 MP CONFORM MASURATORI PROPRIETATE MUNTEANU ONIC
 • Hotărârea 529/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI SPATII ANEXE STRADA ATELIERELOR NR. 28, TEREN IN SUPRAFATA DE 421,00 MP CONFORM ACTE SI 422,26 MP CONFORM MASURATORI PROPRIETATE LECA AUREL SI GABRIELA MARINELA
 • Hotărârea 528/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL SPATIU COMERCIAL SI BIROURI SP+P+3E B-DUL FERDINAND NR. 19, TEREN IN SUPRAFATA 214,00 MP CONFORM ACTE SI 214,69 MP CONFORM MASURATORI CADASTRALE PROPRIETATE CARAIORGU MARINELA
 • Hotărârea 527/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E+M, BD. TOMIS NR. 28, TEREN IN SUPRAFATA DE 186 MP, PROPRIETATE MOCIANU HRISTU SI MARIA
 • Hotărârea 526/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, STR. BOGDAN VODA NR. 3, TEREN IN SUPRAFATA DE 147,60 MP, PROPRIETATE SULIMAN ELMAS
 • Hotărârea 525/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+M, STR. TRACTORULUI NR. 83, TEREN IN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE OJIGA VASILE SI GABRIELA, REZMERITA VASILE-GABRIEL SI VIORICA
 • Hotărârea 524/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+M STRADA BANU MIHALCEA NR. 116 , TEREN IN SUPRAFATA DE 168,00 MP PROPRIETATE IUSEIN NEAZIM
 • Hotărârea 523/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA –TRANSFORMARE MANSARDA IN ETAJ II SI MANSARDARE PESTE ETAJUL II STRADA DUMBRAVA ROSIE NR. 81, TEREN IN SUPRAFATA DE 264,00 MP CONFORM ACT SI 272, 49 CONFORM MASURATORI PROPRIETATE CICIU PARIS SI SULTANA
 • Hotărârea 522/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU PRODUCTIE D+P+1E - CONFECTII TEXTILE, ZONA BABA NOVAC PARCELA A 701/60/3, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE STANCA GABRIELA SI COSTEL
 • Hotărârea 521/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 358/2005
 • Hotărârea 520/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. MERISOR NR. 90, TEREN IN SUPRAFATA DE 230,81 MP, PROPRIETATE GORBANESCU ROBERT-CRISTIAN.
 • Hotărârea 519/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE DEPOZIT PARTER PENTRU BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU, STR. ION ROATA NR. 3, TEREN IN SUPRAFATA DE 788 MP, PROPRIETATE SC MEDIA CITY SRL
 • Hotărârea 518/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E+M, STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 138,075 MP DIN ACTE SI 153,84 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA IASIM ECHIREM SI SULIA
 • Hotărârea 517/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA DE PRODUCTIE, STR. CELULOZEI NR. 6, TEREN IN SUPRAFATA DE 10140,42 MP, PROPRIETATE SC RICO SRL
 • Hotărârea 516/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE IMOBIL CU 1E+M - LOCUINTA SI SPATIU COMERCIAL, STR. LUPTATORI NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 107,66 MP, PROPRIETATE MANOLE NICU-GEORGE SI NICOLETA-IULIANA
 • Hotărârea 515/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1-2E, STR. NICOLAE IORGA LOT 1 – ZONA BL. J1-J2, TEREN IN SUPRAFATA DE 400 MP, PROPRIETATE BALAGIU ADRIAN SI IUDIT
 • Hotărârea 514/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE PE STRUCTURA INDEPENDENTA PENTRU SPATII COMERCIALE, BIROURI SI LOCUINTA STR. FARULUI NR. 41, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE PARTICULARA TRANDAFIR STERE SI ELENA
 • Hotărârea 513/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE TEREN N. C. 2370 STR. COMARNIC TEREN IN SUPRAFATA 8 899,00 MP, PROPRIETATE SC MONTANA AZUGA S.R.L.
 • Hotărârea 512/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ZONA COMPOZITORI, CAREU XXIV, LOT 140/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE CHIRA MIRCEA-IOAN SI LUMINITA-CARMENCELA
 • Hotărârea 511/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 353/2004 (PUD - CONSTRUIRE HOTEL P+2E, BD.MAMAIA NR.312)
 • Hotărârea 510/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU P+M, STR. RACHITASI NR. 88, TEREN IN SUPRAFATA DE 129,01 MP, PROPRIETATE URSU IONEL SI VASILICA
 • Hotărârea 509/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E, STR. PANAIT MOSOIU NR. 9, TEREN IN SUPRAFATA DE 325 MP, PROPRIETATE IZET MAZIS, MEMET CÎIMET SI HAGI-MEMET CHEMALEDIN
 • Hotărârea 508/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE HALA PRODUSE AGRICOLE PARTER SI CORP ADMINISTRATIV P+2E CONSTANTA, SOLA 28, PARCELA A 157 LOT 3 , TEREN IN SUPRAFATA DE 7.473,00 MP PROPRIETATE IUGA ALEC-MARIUS , PRESURA AUREL SI PRESURA GEORGIANA
 • Hotărârea 507/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M CU SEDIU FIRMA LA PARTER, STR. IEDEREI NR. 11, TEREN IN SUPRAFATA DE 308 MP, PROPRIETATE OPINCARU STANA
 • Hotărârea 506/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE CABINET MEDICAL B-DUL I.C. BRATIANU NR. 80 BL. SR 10, SC. B AP. 25 TEREN IN SUPRAFATA DE 26,17 MP PROPRIETATE NICOLAE VASILE SI 20,74 DOMENIU PRIVAT AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 505/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI REAMENAJARE ATELIER SI SALI DE CLASA LA BAZA DE INSTRUIRE CERONAV, MALUL DE SUD-VEST AL LACULUI MAMAIA TEREN IN SUPRAFATA DE 8700 MP, DOMENIU PRIVAT AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA ATRIBUIT IN FOLOSINTA CERONAV
 • Hotărârea 504/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI S+P+4-5E, STRADA MIRCEA CEL BATRAN NR. 152 BIS COLT CU STRADA PETRU VULCAN, TEREN IN SUPRAFATA DE 459,00 MP DIN ACTE SI 460,00 MP DIN MASURATORI PROPRIETATE DUSU NICOLAE
 • Hotărârea 503/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE, AMENAJARE SI INCHIDERE TERASA, STR. MIRCEA CEL BATRIN NR. 84, BLOC MF1, PARTER SI DEMISOL, SUPRAFATA CONSTRUITA DE 1271 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC ARGONAUT SRL
 • Hotărârea 502/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 129/2001
 • Hotărârea 501/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 414/2003 (SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII CONSTANTIN BRATESCU , ZONA GARII)
 • Hotărârea 500/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE GEAMIE, STR. SUCEAVA LANGA BL. U2, U3 SI 5A, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, ATRIBUIT IN FOLOSINTA GRATUITA MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN
 • Hotărârea 499/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE ATELIER CONFECTII METALICE P+M, STR. COMARNIC NR. 80B, TEREN IN SUPRAFATA DE 1335 MP, PROPRIETATE SC WERT BAU SRL
 • Hotărârea 498/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. POPA SAPCA NR. 3, TEREN IN SUPRAFATA DE 236,25 MP, PROPRIETATE MAXUD USTUM
 • Hotărârea 497/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA S+P+1E, STRADA SOSEAUA DIN VII NR. 56 B, TEREN IN SUPRAFATA DE 200,00 MP PROPRIETATE CONSTANTIN VOICU
 • Hotărârea 496/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E STRADA DOBROGEANU GHEREA NR. 16 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 169,00 MP PROPRIETATE NAUM IONUT SI NAUM TEODORA
 • Hotărârea 495/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E CU SPATIU COMERCIAL SI CABINETE MEDICALE LA PARTER, STR. MIHAI VITEAZU NR. 107, TEREN IN SUPRAFATA DE 331 MP, PROPRIETATE BURSOVA ANASTASE SI MIHAELA
 • Hotărârea 494/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, PARCELA A 1095/137 LOT 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 507 MP, PROPRIETATE ECHIM DUMITRU
 • Hotărârea 493/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. – LOCUINTA P+1E+M SI MANSARDARE SPATIU COMERCIAL, STR. ION LAHOVARI NR. 129 , TEREN IN SUPRAFATA DE 177 MP (166,33 MP) , PROPRIETATE PARTICULARA VICENTZATOS NICOLAE SI IULIA
 • Hotărârea 492/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER SI EXTINDERE CU LOCUINTA P+1E, STR. ARON PUMNUL NR. 8, TEREN IN SUPRAFATA DE 337,50 MP, PROPRIETATE ZAHARIA MIHAI SI DESPA-STERIANA
 • Hotărârea 491/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. MARAMURES NR. 38A, TEREN IN SUPRAFATA DE 221,78 MP, PROPRIETATE MOSCU COSTIN DOREL SI NICOLETA
 • Hotărârea 490/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E+POD CIRCULABIL, STR. DREPTATII NR. 36, TEREN IN SUPRAFATA DE 312 MP, PROPRIETATE SERBAN CONSTANTIN SI STELIANA, SERBAN VIOREL
 • Hotărârea 489/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REPARATII CAPITALE, CONSTRUIRE ETAJ INTERMEDIAR, RECOMPARTIMENTARE SI REAMENAJARE IMOBIL BIROURI S+P+3E CU LOCUINTA DE SERVICIU LA ULTIMUL ETAJ, AMENAJARE PARCARE, STR. NICOLAE IORGA NR. 20, TEREN IN SUPRAFATA DE 1303,22 MP, PROPRIETATE SC TORENT INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 488/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. SANDU ALDEA NR. 20, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE RACU STEFAN SI ANASTASIA
 • Hotărârea 487/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E – 2 APARTAMENTE, STR. VENIAMIN COSTACHE NR. 19, TEREN IN SUPRAFATA DE 195,16 MP, PROPRIETATE IORDACHE STERE SI FLORICA, IORDACHE IANCU SI TUDORA
 • Hotărârea 486/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2-3E CU SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER, STR. EGALITATII NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 100 MP, PROPRIETATE VLAHU GHEORGHE SI ELISABETA
 • Hotărârea 485/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. ANDREI MURESANU NR. 24B, TEREN IN SUPRAFATA DE 207,45 MP, PROPRIETATE GAFAR GENGHIZ SI OSMAN NIARA-NURTEN
 • Hotărârea 484/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. SUCEAVA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 157 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 483/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA CU UN ETAJ SI MANSARDA CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTA LA ETAJ, STR. ION RATIU NR. 119A, TEREN IN SUPRAFATA DE 91,10 MP, PROPRIETATE CARAPET GHEORGHE SI SICA
 • Hotărârea 482/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE, SUPRAETAJARE PARTIALA SI REAMENJARE LOCUINTA PARTER, STR. NEHOIULUI NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE ISOP GICA
 • Hotărârea 481/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 381/2005 (PLAN URBANISTIC ZONAL - CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANTA)
 • Hotărârea 480/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARI INTERIOARE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. FAGETULUI NR. 21, TEREN IN SUPRAFATA DE 93 MP, PROPRIETATE PAVEL EMIL-ROBERT SI CORINA-DANIELA
 • Hotărârea 479/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. AL. ODOBESCU NR. 29, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE BALAN MARICICA
 • Hotărârea 478/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4-5E – SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE LA ETAJE, STR. DEZROBIRII COLT CU STR. ELIBERARII, TEREN IN SUPRAFATA DE 350 MP, PROPRIETATE SC MEDGAZ SRL
 • Hotărârea 477/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, BD. MAMAIA NR. 241, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE DERVISI ADIP SI DERVIS VEBIE
 • Hotărârea 476/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – IMOBIL S+P+4E-5, SHOW ROOM SI BIROURI, BD. MAMAIA NR. 217, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE S.C. K - PUBLICITATE, MARKETING – CONSULTANTA S.R.L.
 • Hotărârea 475/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. – AMENAJARE MAGAZIE IN MAGAZIN MARFURI GENERALE, ALEEA SATURN NR. 2 TEREN IN SUPRAFATA DE 245 MP APARTINAND NUMITILOR EMIN DOGAN SI SEVIM
 • Hotărârea 474/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – MODIFICARE SI EXTINDERE CLADIRE P+1E EXISTENTA CU UN SPATIU LA ETAJ, PENTRU AMENAJARE SEDIU C.C.I.N.A., BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 185 A, TEREN IN FOLOSINTA DE 682,40 MP APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 473/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E+M, SOS. MANGALIEI NR. 104, TEREN IN SUPRAFATA DE 110,25 MP, PROPRIETATE PARTICULARA RAIANU LILIANA SI IONEL
 • Hotărârea 472/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+M, STR. DEMOCRATIEI NR. 4, TEREN IN SUPRAFATA DE 345 MP (337 MP ) PROPRIETATE PARTICULARA MURARU GABRIELA
 • Hotărârea 471/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI CORP ADMINISTRATIV P+1E CU LOCUINTA DE SERVICIU LA ETAJ, STR. DEMOCRATIEI NR. 117A, TEREN IN SUPRAFATA DE 1250 MP, PROPRIETATE SC DONGA SRL
 • Hotărârea 470/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE GARAJ PENTRU AMENAJARE LOCUINTA, STR. DOCHERILOR NR. 38, TEREN IN SUPRAFATA DE 254 MP, PROPRIETATE GHITA HRISTU SI EMILIA
 • Hotărârea 469/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU IMOBIL P+1 CU LOCUINTA SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. SENTINELEI NR. 13, CARTIER PALAZU MARE, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 333,00 MP, PROPRIETATE EMURLA EROL SI EMURLA REVIDE
 • Hotărârea 468/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 2 LOCUINTE S+P+1+M SI P+1+M, STR. PETRE ROMULUS NR. 30 SI NR. 26, PE TERENUL IN SUPRAFATA TOTALA DE 220,95 MP, PROPRIETATE CALIN DUMITRU SI CALIN ELENA
 • Hotărârea 467/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SERVICE AUTO P+1E, STR. LOCOMOTIVEI INTERSECTIE CU BD. AUREL VLAICU, TEREN IN SUPRAFATA DE 393,41 MP, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 466/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 392,00 MP, SITUAT IN BD. I.C. BRATIANU NR. 128, PROPRIETATE PARTICULARA IOAN MIHAI SI IOANA
 • Hotărârea 465/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT CU LOCUINTA P+1E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 362,88MP CONFORM ACT SI 360,85MP DIN MASURATORI, SITUAT PE STRADA BABA NOVAC NR.30, PROPRIETATE TARASE ADRIAN SI LENUTA
 • Hotărârea 464/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PE TERENUL PROPRIETATE CHIRIAC ION, IN SUPRAFATA DE 112,70MP CONFORM ACT SI 112,97MP DIN MASURATORI, SITUAT PE STRADA SANDU ALDEA NR.43, LOT 1, MUN. CONSTANTA
 • Hotărârea 463/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU PRESTARI SERVICII PARTER SI PARCARE ACOPERITA STR. POPORULUI NR. 145, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 147 MP, PROPRIETATE MACHEI SONIA
 • Hotărârea 462/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE SI SCHIMHAREA TITULATURII UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 461/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA HCLM 469/2004 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CRESTEREA ATRACTIVITATII TURISTICE A FALEZEI TOMIS - MAMAIA”
 • Hotărârea 460/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE CONFORM H.C.L.M. NR.217/25.05.2005 PRIVIND APROBAREA LISTEI REFERITOARE LA ORDINEA DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE
 • Hotărârea 459/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA BLOCULUI OB4 (ACTUAL OB 1) SITUAT IN STR. BRIZEI II-ZEFIRULUI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 458/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA BLOCULUI OB 7 (ACTUAL OB4) SITUAT IN STR. BRIZEI II-ZEFIRULUI DIN ADMINISTRAREA CONSILULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 457/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 456/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE PRIN PUNCTE TERMICE AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 455/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE PRODUCERE SI DISTRIBUTEE A ENERGIEI TERMICE PRIN CENTRALE TERMICE AL R.AD.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 454/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.216/30.05.2003 REFERITOR LA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCIL CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 453/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA LA OBIECTIVUL DE INVESTITII ,,REABILITARE, CONSOLIDARE SI TRANSFORMARE CAMIN NEFAMILISTI IN LOCUINTE SOCIALE - BLOC CS28, CONSTANTA"
 • Hotărârea 452/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ANGAJAMENTUL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA DE A ASIGURA CHELTUIELILE DE OPERARE SI MENTENANTA A INVESTITIEI REALIZATE PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI “CRESTEREA ATRACTIVITATII TURISTICE A FALEZEI TOMIS-MAMAIA”, COFINANTAT DE UNIUNEA EUROPEANA, PRIN PROGRAMUL PHARE 2004-2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA
 • Hotărârea 451/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA REDEVENTEI CONTRACTUALE, PENTRU TERENURILE PE CARE SUNT AMPLASATE LACASURI DE CULT RELIGIOS RECUNOSCUTE IN ROMANIA, INCLUSIV ANEXELE ACESTORA
 • Hotărârea 450/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SAU IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, CARE URMEAZA SA FIE VANDUTE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR. 110/14.07.2005
 • Hotărârea 449/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR APERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 448/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI.
 • Hotărârea 447/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNOR CONSILIERI MUNICIPALI PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 446/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 445/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 475/1999 PRIVIND INFIINTAREA INSTITUTIEI PUBLICE DE INTERES LOCAL "CENTRUL SOCIAL-CONSTANTA"
 • Hotărârea 444/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE - CONSTANTA
 • Hotărârea 443/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU ANUL 2004 ALE DOMNULUI BURHALA EUGENIU, DIRECTOR ECONOMIC AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 442/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU ANUL 2004 ALE DOAMNEI MIHALCEA ECATERINA, DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 441/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII PENTRU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 12/29.01.2005
 • Hotărârea 440/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 439/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 342/25.07.2005
 • Hotărârea 438/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 437/2005 - Municipiul Constanța

  H OTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.232/25.05.2005 SI APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A BUNULUI IMOBIL (TEREN ), SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA BUCOVINEI, BLOC FE 5, IN SUPRAFATA DE 1581 MP, CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 436/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 435/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA CA MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR AL FUNDATIEI "FANTASIO"
 • Hotărârea 434/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA COMPANIEI NATIONALE DE INVESTITII CN1-S.A. A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3.300 MP SITUAT IN STR .ARCULUI NR.8, PE DURATA CONSTRUIRII OBIECTIVULUI „SALA SPORT - SCOALA NR.37"
 • Hotărârea 433/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 154/2001 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L.M. NR. 290/2001 SI H.C.L.M. NR. 110/2002
 • Hotărârea 432/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA TRANSMITERII UNOR TERENURI AFLATE IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE" APELE ROMANE" IN ADMINSTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 431/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 172/2002 - (TRECEREA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. A TERENULUI DE 301,72 MP SITUAT IN SAT VACANTA CU DESTINATIA BAZAR)
 • Hotărârea 430/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 313/25.05.2005 - (SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE)
 • Hotărârea 429/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, CN CFR SA - REGIONALA CF CONSTANTA PENTRU INCINTELE ANTESTATIA PALAS SI LINIA DE LEGATURA INTRE TRIAJ PALAS SI ANTESTATIA PALAS
 • Hotărârea 428/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, SC CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. CONSTANTA
 • Hotărârea 427/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, CN POSTA ROMANA - DIRECTIA REGIONALA DE POSTA CONSTANTA PENTRU OFICIUL POSTAL - VAMA CONSTANTA
 • Hotărârea 426/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, CN CFR SA - REGIONALA CF CONSTANTA PENTRU INCINTA STATIA CF CONSTANTA MARFURI
 • Hotărârea 425/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, CN CFR SA - REGIONALA CF CONSTANTA PENTRU INCINTA STATIA CF CONSTANTA ORAS
 • Hotărârea 424/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, A UNOR IMOBILE SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 423/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRTVATAL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 422/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE, PRIN COMPENSARE, D-LUI LEESCU PAUL A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 747,50 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 421/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 334 MP, SITUAT PE STR. STADIONULUI NR. 8, NUMITEI FILIP AURELIA
 • Hotărârea 420/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN COMPENSARE D-NULUI DAN TEODORESEU VALAHU A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 235,00 MP SITUAT IN STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.4-6.
 • Hotărârea 419/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 705 MP, CARTIER COMPOZITORILOR, CAREUL I, LOTUL 14, D-NELOR TOHANEANU MARIETA SI ALEXE MARIA
 • Hotărârea 418/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN COMPENSARE DOMNULUI TURCU DORINEL A UNOR TERENURI IN SUPRAFATA TOTALA DE 5.088,22 MP SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 417/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI STANCULESCU CATALIN DAN SI STANCULESCU MARCELA
 • Hotărârea 416/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI DOGARU ANAHIDA SI ALTUNIAN GIVAN
 • Hotărârea 415/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E, STR. ION RATIU NR. 162, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE ZGURA TANASE
 • Hotărârea 414/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – IMOBIL D+P+3E – ALIMENTATIE PUBLICA – BAR, SPATIU PREZENTARE AUTO, BIROURI, STR. MIRCEA CEL BATRIN NR. 99B TEREN IN SUPRAFATA DE 190 MP, PROPRIETATE POPESCU VALENTIN - CORVIN
 • Hotărârea 413/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MODIFICARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER EXISTENT PENTRU AMENAJARE LOCUINTE SI CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+6E, STR. PREL BUCOVINEI, ZONA SPITALULUI MILITAR, TEREN IN SUPRAFATA DE 1610,83 MP, ADMINISTRAT DE RAEDPP
 • Hotărârea 412/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E CU ANEXE SI GARAJ AUTO, STR. FINTINELE, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE PARTICULARA MARCU NICU SI GABRIELA
 • Hotărârea 411/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. - STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI CU SPATIU COMERCIAL SI ALIMENTATIE PUBLICA, SOS. MANGALIEI, ZONA POST CONTROL, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 94066,85 M , PROPRIETATE SC SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI SA
 • Hotărârea 410/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 458/30.09.2002 (APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE HALA DORALLY MALL)
 • Hotărârea 409/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 361/2004 (APROBARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LUCRARI PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE OPERARE LA DANA DE PE DIGUL DE NORD - PORT CONSTANTA NORD)
 • Hotărârea 408/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 225/2004 - (APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - COMPLEX COMERCIAL TIP PENNY MARKET - BD. AUREL VLAICU NR. 282)
 • Hotărârea 407/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 35/2005 - (PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL - BD. AL. LAPUSNEANU)
 • Hotărârea 406/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+2E – SPALATORIE AUTO, CURATATORIE ECOLOGICA SI BIROURI, SOS. MANGALIEI NR. 86C, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE BABU FLORICA
 • Hotărârea 405/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. MIRON COSTIN NR. 24, TEREN IN FOLOSINTA IN SUPRAFATA DE 54,88 MP, CONSTRUCTIE PROPRIETATE SCUPRA LAURENTIU-CEZAR
 • Hotărârea 404/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE P+1E, ZONA COMPOZITORI, CAREU XXIV, LOT 133, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE SUTU VALENTIN, LIUTA MIHAELA SI DIMU
 • Hotărârea 403/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – DEPOZIT AMBALAJE, STR. INDUSTRIALA NR.9, TEREN IN SUPRAFATA DE 6240 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC ADA HOLDING SRL
 • Hotărârea 402/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU RECONSTRUIRE SI EXTINDERE ANEXE PENTRU SPATIU COMERCIAL SI GARAJ, STR. PORTITEI NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE BUSTIUC VALERIA SI MIRCEA
 • Hotărârea 401/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE PT. LOCUINTE, STR. LT. ECONOMU - ZONA CAMINUL DE BATRANI, PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 5017, 44 MP, PROPRIETARI DUTU MUGUREL, CIUTACU DANIELA, MIHAI VALENTIN, STROE GEORGETA, HORNEA STAN, COROBAN VALERIA, DONE VIOREL SI ALTII
 • Hotărârea 400/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – GARAJ AUTO STR. ALEXANDRU SAHIA, PARCELA A451/2, LOT II SI PARCELA A451/3, ZONA PALAZU MARE, TEREN IN SUPRAFATA DE 1500 MP DIN ACTE SI 1552,92 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE S.C. GEST 2000 S.R.L.
 • Hotărârea 399/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU SPATIU COMERCIAL, STR. ION URSU NR. 13, TEREN IN SUPRAFATA DE 270 MP, PROPRIETATE ANEFI SIMON SI SEVIM
 • Hotărârea 398/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. RAZOARE NR. 57 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 199,36 MP, PROPRIETATE NITA MARIANA SI GICA
 • Hotărârea 397/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE CU HALA DE PRODUCTIE BD. I.C.BRATIANU NR. 131, TEREN IN SUPRAFATA DE 7484,71 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC TEMPO INVEST SRL
 • Hotărârea 396/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E, STR. BANU MIHALCEA NR. 62, TEREN IN SUPRAFATA DE 144,50 MP, PROPRIETATE PARTICULARA HASOTTI GEORGETA
 • Hotărârea 395/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+M+4-5E – COMERT, BIROURI SI LOCUINTE, BD. MAMAIA NR. 145, TEREN IN SUPRAFATA DE 281,22 MP, PROPRIETATE SC ANY-COM TRANS SRL
 • Hotărârea 394/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – MANSARDARE SI AMENAJARIE LOCUINTA, STR. DIMBOVITA NR. 7, TEREN IN SUPRAFATA DE 133,36 MP, PROPRIETATE CONSTRUCTIE MACOVEI NARCISA
 • Hotărârea 393/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 291/2003 - (PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE RESTAURANT S+P, STR. ADAMCLISI NR. 1E)
 • Hotărârea 392/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – MANSARDARE CORP C3 CREARE DE GOLURI LA PARTER SI EXTINDERE CU SPATIU COMERCIAL, STR. ION LAHOVARI NR. 142 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 162 MP DIN ACTE SI 171,85 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE MORARU LAURENTIU – CATALIN SI GEANINA
 • Hotărârea 391/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E STR. CONSTANTIN BRINCUSI NR. 30, TEREN IN SUPRAFATA DE 437 MP , PROPRIETATE LAVRO VOICA SI EUGEN
 • Hotărârea 390/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – MODIFICARI INTERIOARE SI SUPRAETAJARECU UN ETAJ STR. BANU MIHALCEA NR. 150, TEREN IN SUPRAFATA DE 72 MP DIN ACTE SI 67,69 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA SALI IASAR SI ERTEGÜL
 • Hotărârea 389/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE CONSTRUCTIE PARTER CU SPATIU COMERCIAL SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN BIROURI, STR. GHEORGHE MARINESCU NR. 73, TEREN IN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE PARTICULARA PATRULESCU CONSTANTIN
 • Hotărârea 388/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SEDIU ADMINISTRATIV P+1E, STR. COMARNIC NR. 72, TEREN IN SUPRAFATA DE 39.500,59 MP, PROPRIETATE PARTICULARA S.C. DELTACONST S.A.
 • Hotărârea 387/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – BIROURI SI LOCUINTA DE SERVICIU, STR. RAZBOIENI NR. 60, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE CHIMISLIU VIRGINIA
 • Hotărârea 386/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E,STR. ION URSU, TEREN IN SUPRAFATA DE 581 MP PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 385/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL P+1E, STR. POPORULUI NR. 108, TEREN IN SUPRAFATA DE 212 MP, PROPRIETATE BOSOC LAURENTIU-SORIN
 • Hotărârea 384/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – BLOC DE LOCUINTE S+P+2E CU PARCARE LA SUBSOL, ALEEA GAROFITEI , ZONA BLOCULUI L92, TEREN IN SUPRAFATA DE 921 MP, PROPRIETATE PARTICULARA S.C. C.M. ALFA BETA S.R.L.
 • Hotărârea 383/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E, GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. COMARNIC NR. 76, LOT 12 TEREN IN SUPRAFATA DE 300,50 MP, PROPRIETATE PARTICULARA BARBUCEANU SORIN
 • Hotărârea 382/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3-4E CU PARCARE LA DEMISOL, STR. ECATERINA VARGA NR. 20, TEREN IN SUPRAFATA DE 357,88 MP, PROPRIETATE RAILEANU IULIAN-GABRIEL SI DANIELA
 • Hotărârea 381/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANTA, MUNICIPAL CONSTANTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 57,50 HA
 • Hotărârea 380/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANSTIC ZONAL - BULEVARDUL AUREL VLAICU SI A REGULAMENTUTUI AFERENT, MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 379/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SUPRAETAJARE PARTIALA SI EXTINDERE CU MARCHIZA, STR. ION LAHOVARI NR. 57, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 70 MP, CONSTRUCTIE PROPRIETATE MOISE MIHAIL SI IOANA
 • Hotărârea 378/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. GRANICERULUI NR. 12, TEREN IN SUPRAFATA DE 105,74 MP, PROPRIETATE GAVAZ NICOLAE SI ANNA
 • Hotărârea 377/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+M , STR. AMURGULUI NR. 73A, TEREN IN SUPRAFATA DE 405,84 MP, PROPRIETATE SC FRIENDSHIP INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 376/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 346/02.08.2004 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ZONA COMPOZITORI, STR. CONSTANTIN BOBESCU, CAREU XX, LOT 88, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE VALINESCU OSCAR
 • Hotărârea 375/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. HATMAN ARBORE NR. 95, TEREN IN SUPRAFATA DE 462 MP, PROPRIETATE PARTICULARA VARNACEA IOAN
 • Hotărârea 374/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA D+P+1E+M SI BIROURI P+2E, STR. POPORULUI NR. 9, 9BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 260 MP DIN ACTE SI 281,33 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA CICIU NICULAIE SI ELENA
 • Hotărârea 373/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL D+P+1E, BD. AUREL VLAICU ZONA CAMPUS, TEREN IN SUPRAFATA DE 600 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 372/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU DE PRODUCTIE, STR. INDUSTRIALA NR. 11, TEREN IN SUPRAFATA DE 4550 MP, PROPRIETATE SC PLASTY PROD SRL
 • Hotărârea 371/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E+M – DEPOZIT, SPATIU COMERCIAL, BIROURI, LOCUINTA, STR. FAGETULUI NR. 40A, TEREN IN SUPRAFATA DE 217,23 MP, PROPRIETATE GRIGORAS ALEXANDRU SI MATRONICA, ZAHARIA VASILICA
 • Hotărârea 370/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALA – ATELIER INTRETINERE-REPARATII SI SPATIU DEPOZITARE SI COMERCIALIZARE PIESE AUTOVEHICULE GRELE, ZONA PALAS CFR, PARCELA A 903/19/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 2500 MP, PROPRIETATE SC MONDARCO AUTO SRL
 • Hotărârea 369/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – REAMENAJARE, EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINTA EXISTENTA STR. DOCHERILOR NR. 30, TEREN IN SUPRAFATA DE 400 MP, PROPRIETATE PITIGOI GHEORGHE
 • Hotărârea 368/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E, STR. DEZROBIRII NR. 82C, TEREN IN SUPRAFATA DE 434 MP, PROPRIETATE PARTICULARA MOISOIU MIHAI SI VIORICA
 • Hotărârea 367/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA P+1E+M CU P+2E+M, STR. NICOLAE IORGA NR. 4, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE COSTEA DUMITRU SI MARIA
 • Hotărârea 366/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. - MODIFICARE PROIECT CONSTRUIRE LOCUINTA DE LA S+P+M LA S+P+1E+M, STR. ION ADAM NR. 18, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 175 MP DIN ACTE SI 192,9 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA ZGURA TANASE, PISTALU LENUTA SI LAMBRU SILVICA
 • Hotărârea 365/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU TRANSFORMARE POD IN ETAJ LA IMOBIL IN EXECUTIE S+P+2E – LOCUINTE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. C BRATESCU NR. 57, TEREN IN SUPRAFATA DE 78 MP, PROPRIETATE SC ARCONI STAR SRL
 • Hotărârea 364/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 367/2003 ( PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. BOGDAN VODA NR. 5)
 • Hotărârea 363/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ZONA COMPOZITORI CAREU XXI LOT 98, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE RUSU CRISTIAN
 • Hotărârea 362/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. NEHOIULUI NR. 16, TEREN IN SUPRAFATA DE 189 MP, PROPRIETATE SARBESCU NECULAE
 • Hotărârea 361/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL S+P, STR. CUZA VODA NR. 72 COLT CU STR. MERCUR, TEREN IN SUPRAFATA DE 76 MP, PROPRIETATE SC VERTIROLL INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 360/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA SI TRANSFORMARE MAGAZIE EXISTENTA IN LOCUINTA, CONSTRUIRE ANEXA STR. PENES CURCANUL NR. 10, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE NASTASE FLORIN
 • Hotărârea 359/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA D+P+1E, LOT A 586/2/44/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE PARTICULARA DRAGOMIR ANTONEL
 • Hotărârea 358/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU P+M, BD. 1 MAI VECHI NR. 28, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE RADUCANU NELU SI CALINA
 • Hotărârea 357/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. CONSTANTIN HURMUZACHE NR. 17, TEREN IN SUPRAFATA DE 206,43 MP, PROPRIETATE MOISE GABRIEL SI CLAUDIA
 • Hotărârea 356/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA P+1E, STR. STEAGULUI NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 273,63 MP, PROPRIETATE IURUC CONSTANTIN SI CHIRATA
 • Hotărârea 355/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – HALA CONFECTII TAMPLARIE ALUMINIU, ALEEA VASCULUI, ZONA BABA NOVAC PARCELA A669/12/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 1333 MP, PROPRIETATE STAMATE MARIUS SI CLEMENTINA
 • Hotărârea 354/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+1E, SPALATORIE AUTO LA PARTER SI SPATII DE BIROURI LA ETAJ STR. ION RATIU NR. 176, TEREN IN SUPRAFATA DE 317,75 MP, PROPRIETATE ALEXANDRESCU GICA SI ALEXANDRESCU VASILE, PT. SC M&G MAGIC GROUP SRL
 • Hotărârea 353/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - BLOC CS28, STR. SOMESULUI 28, CONSTANTA"
 • Hotărârea 352/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „LUCRARI EXTINDERE A BLOCULUI OPERATOR CU UN CABINET DE CONSULTATII SI TRATAMENTE - BIOBAZA ANIMALELOR FARA STAPAN"
 • Hotărârea 351/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.2452/17.01.2000
 • Hotărârea 350/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII H.C.L.M. NR.385/2002 (CONCESIONARE CAZINO CONSTANTA)
 • Hotărârea 349/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETARII H.CL.M. NR.233/25.05.2005 (CABINETE MEDICALE)
 • Hotărârea 348/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 227/23.06.2004 (COMISIE VANZARE)
 • Hotărârea 347/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 346/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 345/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA AL. 4, PCT4, ANEXA 5 DIN H.CL.M. NR. 480/2004 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005
 • Hotărârea 344/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.491/ 06.11.2002 CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 343/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA PENTRU COMUNA BIRDA -JUD.TIMIS IN VEDEREA FINANTARII UNOR CHELTUIELI URGENTE SI APROBAREA CONTRACTULUI DE COLABORARE
 • Hotărârea 342/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 225/25.05.2005
 • Hotărârea 341/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 340/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE SI REPARTIZAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, SCHIMBAREA SI COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE ALE UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 339/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT
 • Hotărârea 338/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CUMPARAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL A PUNCTELOR TERMICE 162, 272 SI A UNEI CENTRALEI TERMICE (PROPRIETATE A SC MAMAIA SA)
 • Hotărârea 337/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA PE ANUL 2004
 • Hotărârea 336/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2004 AL R.A.T.C. CONSTANTA
 • Hotărârea 335/2005 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE SI A ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 334/2005 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 333/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA CU CIRCUL GLOBUS BUCURESTI PENTRU ORGANIZAREA SI PREZENTAREA, IN PERIOADA 01.08 -15.09.2005, A SPECTACOLULUI „FANTASTIC SHOW"
 • Hotărârea 332/2005 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M. 464 / 2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM TAXI, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L.M. 500 / 2004
 • Hotărârea 331/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI MOBILE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 330/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 329/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM N R. 368/02.08.2004 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 328/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 294/2005 - (PLANURI URBANISTICE DE DETALIU - MAMAIA)
 • Hotărârea 327/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI BABU EMILIA
 • Hotărârea 326/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE IN VEDEREA ORGANIZARII DE LICITATII PUBLICE PRIVIND VANZARE TERENURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN HCLM NR.106/28.02.2005
 • Hotărârea 325/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII CATRE PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - FILIALA CONSTANTA A IMOBILULUI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SITUAT IN STRADA VASILE PARVAN NR.3 SEDIUL FILIALEI JUDETENE - NOTIFICATA
 • Hotărârea 324/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.216/30.05.2003 REFERITOR LA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCIL CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 323/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REVOCAREA H.C.L.M. NR. 317/2004
 • Hotărârea 322/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, A UNOR IMOBILE SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 321/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE (TEREN + CONSTRUCTII), SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 320/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 501,37 MP, NUMITEI PONOR CATALINA CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 319/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, NUMITEI MIRELA SZEMERJAI, CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 318/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, NUMITULUI STANEI MATEI, CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 317/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 505,65 MP, NUMITEI MARIA BITANG, CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 316/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 511,30 MP, NUMITULUI OCTAVIAN BELLU, CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 315/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A SUPRAFETEI DE 506,20 MP. NUMITULUI STRATON VASILE
 • Hotărârea 314/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 313/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA A IMOBILULUI "SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE" CE CONSTITUIE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE UNITATII SANITARE PUBLICE
 • Hotărârea 312/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIULUI PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, A IMOBILELOR IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETE MEDICALE INFIINTATE POTRIVIT O.G. NR. 124 / 1998
 • Hotărârea 311/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA BLOCULUI OB 3 SITUAT ÎN STR. BRIZEI II-ZEFIRULUI DIN ADMNISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 310/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA BLOCULUI OB4 SITUAT IN CONSTANTA STR. BRIZEI, NR. 1 E DIN ADMNISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 309/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – SPATII COMERCIALE SI BIROURI STR. DESPOT VODA NR. 2 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 180,00 MP, PROPRIETATE SC EL D.O.S. SRL
 • Hotărârea 308/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, AL. EGRETEI LANGA BL. AV 25, TEREN IN SUPRAFATA DE 25 MP, PROPRIETATE AF MIRCEA NATALIA
 • Hotărârea 307/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE CABINA BASCULA CU DEPOZIT PARTER, STR. VARFUL CU DOR NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 101 MP, PROPRIETATE BARBA GHEORGHE SI MARIANA
 • Hotărârea 306/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL P+1E IN UNITATE ALIMENTATIE PUBLICA S+P+1E+M, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE SC VASTO CONPRES SRL
 • Hotărârea 305/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SEDIU FIRMA CU DEPOZIT PARTER, STR. VARFUL CU DOR NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 2271 MP, PROPRIETATE IOANA ELENA
 • Hotărârea 304/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 199/2002 ( PLAN URBANISTIC DE DETALIU - HALA DE PRODUCTIE TAMPLARIE SI LOCUINTA, ZONA BABA NOVAC, STR. POSADA, PARCELA A 672/2)
 • Hotărârea 303/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+2E+M, ZONA COMPOZITORI, STR. CONSTANTIN BOBESCU, PARCELA A 703/25 LOT 9, TEREN IN SUPRAFATA DE 500,10 MP, PROPRIETATE SC VECTRA CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 302/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PUD – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+2E+M, ZONA COMPOZITORI, STR. A, CAREUL V/7 LOT 7-8 , TEREN IN SUPRAFATA DE 1000,00 MP, PROPRIETATE SC VECTRA CONSTRUCT SRL SI BALAGIU ADRIAN
 • Hotărârea 301/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. ALBASTRA NR. 8A, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 268,72 MP DIN CARE 47,98 MP PROPRIETATE DUMITRACHI SIMION SI REZI MAGDA, IAR 220,74 MP APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 300/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL P+1E - STR. CISMELEI - PIATA TOMIS NORD - TEREN IN SUPRAFATA DE 422 MP, AFLAT IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P.
 • Hotărârea 299/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE ANEXA S+P, STR. STL. BURICESCU NR. 40, TEREN IN SUPRAFATA DE 85,95 MP, PROPRIETATE NICUTA MARIANA SI CONSTANTIN
 • Hotărârea 298/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE 2 LOCUINTE CUPLATE SP+P+1E, ZONA COMPOZITORI, PARCELA A 703/3 LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE MOLDOVEANU IOAN SI GHINUTA
 • Hotărârea 297/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, BD. DEZROBIRII INTRE BLOCUL DR4 SI BLOCUL DR5, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 99,76 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 296/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER PENTRU BIROURI , STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 37, TEREN IN SUPRAFATA DE 213,67 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SARAFU NICULAE SI AURICA
 • Hotărârea 295/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P-P+1E – SPALATORIE AUTO, BAR SI BIROURI, STR. NICOLAE FILIMON NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 217,50 MP, PROPRIETATE MEMET SUCURAN
 • Hotărârea 294/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 129/2001 (PLANURI URBANISTICE DE DETALIU - MAMAIA)
 • Hotărârea 293/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 441/2003 - (PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - MAGAZINUL TOMIS)
 • Hotărârea 292/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DE COASTA MARII NEGRE- ETAPA I - CRESTEREA ATRACTIVITATII TURISTICE A FALEZEI TOMIS- MAMAIA, MUN. CONSTANTA
 • Hotărârea 291/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5E SPATII COMERCIALE BIROURI SI APARTAMENTE BD. TOMIS NR. 118, TEREN IN SUPRAFATA DE 410,55 MP, PROPRIETATE URDEA GHEORGHE
 • Hotărârea 290/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA S+P+1E IN IMOBIL S+P+2E+M – LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE SI ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER, STR. SEMANATORULUI NR. 5-7 , TEREN IN SUPRAFATA DE 436,45 MP PROPRIETATE PEREANU STEFAN
 • Hotărârea 289/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE BIROU NOTARIAL BD. TOMIS NR. 267, TEREN IN SUPRAFATA DE 85,35 MP PROPRIETATE ANASTASE EUGEN-GEORGE
 • Hotărârea 288/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ZONA COMPOZITORILOR, CAREU XVII, LOT 52, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE BUJDOVEANU TANASE CRISTIAN SI MARILENA
 • Hotărârea 287/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE PARCARE, STR. IL CARAGIALE INTRE BL. L26 SI L115, TEREN IN SUPRAFATA DE 50 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 286/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 252/2002
 • Hotărârea 285/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 142/2001 (PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - CENTRU DE AGREMENT, CULTURA SI COMERT (MALL) ZONA PARC TABACARIE)
 • Hotărârea 284/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, SPATII COMERCIALE SI TERASA ACOPERITA, STR. TULCEI NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 3702,30 MP, PROPRIETATE ROSU MARIA SORINA SI STEFAN
 • Hotărârea 283/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. SLT. CONSTANTIN MUGUREANU NR. 21, TEREN IN SUPRAFATA DE 67,83 MP, PROPRIETATE JUGANARU GINEL SI AURELIA
 • Hotărârea 282/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. COSTACHE NEGRUTZI NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 226,29 MP, PROPRIETATE MIKLOS ALEXANDRU
 • Hotărârea 281/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MODIFICARE INVELITOARE PENTRU MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA P+1E, STR. RAZVAN VODA NR. 24, TEREN IN SUPRAFATA DE 144 MP, PROPRIETATE ATANASE DAVID-DANIEL
 • Hotărârea 280/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, ZONA COMPOZITORILOR, AL. GHE. DUMITRESCU CAREU XXIII LOT 122, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE SERAC VIRGEL SI NICULINA
 • Hotărârea 279/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE PARCARE AUTO PENTRU MASINILE PENITENCIARULUI, STR. TRAIAN NR. 23, TEREN IN SUPRAFATA DE 946 MP, DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONCESIONAT TRIBUNALULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 278/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 33/2005 (PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - ANSAMBLU REZIDENTIAL 5 IMOBILE LOCUINTE, FALEZA NORD)
 • Hotărârea 277/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE DEPOZIT FRIGORIFIC, STR. INTRAREA MANGALIEI NR. 78A, TEREN IN SUPRAFATA DE 6460,70 MP, PROPRIETATE SC EXCLUSIV ENB ALIMENT SRL
 • Hotărârea 276/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E – LOCUINTE SI SERVICII CU PARCAJE LA S+P, BD. MAMAIA NR. 53, TEREN IN SUPRAFATA DE 596 MP, PROPRIETATE MARINESCU GABRIELA SI DAN
 • Hotărârea 275/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ATELIER, STR. SOS DIN VII NR. 108, TEREN IN SUPRAFATA DE 244,36 MP, PROPRIETATE FILIP MIHAI SI ANETA
 • Hotărârea 274/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO PARTER, PARCELA A 903/90 LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 1666,94 MP, PROPRIETATE SC AMADEUS TRANS SRL
 • Hotărârea 273/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL P+2E - BIROURI SI SEDIU FIRMA, BD. MAMAIA NR. 36, TEREN IN SUPRAFATA DE 328,77 MP, PROPRIETATE SOROCEANU NECULAI VLAD
 • Hotărârea 272/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E, STR. POPORULUI NR. 181, TEREN IN SUPRAFATA DE 217 MP, PROPRIETATE BUCATICA MARIA SI CRISTEA
 • Hotărârea 271/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA S+P+2E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. POPORULUI NR. 161, TEREN IN SUPRAFATA DE 84,76 MP, PROPRIETATE IBRAM BELGHIN, IBRAM REMZI SI CHEAMILE, MUSTAFA BADER
 • Hotărârea 270/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MANSARDARE GARAJ PENTRU LOCUINTA, STR. MUGURULUI NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 109,61 MP, PROPRIETATE MOCANU CLAUDIU-GEORGE SI KARLA-OANA
 • Hotărârea 269/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE LOCUINTA CU CORP P+1E STR. NEHOIULUI NR. 30, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP PROPRIETATE PARTICULARA IORDACHE DRAGOMIRA
 • Hotărârea 268/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 210/2004 (APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, STR. PREL. ION RATIU IN VECINATATEA BL. PA6 - PA7)
 • Hotărârea 267/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 88/2003 (APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - HOTEL ***D+P+3E, ZONA PENINSULARA, STR. MARC AURELIU NR. 9)
 • Hotărârea 266/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+6E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER STR. JUPITER NR. 1B, TEREN IN SUPRAFATA DE 256 MP, PROPRIETATE BITTAR AHMAD
 • Hotărârea 265/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE HOTEL D+P+1E+M SI EXTINDERE S+P+3E, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 15, TEREN IN SUPRAFATA DE 600 MP DIN ACTE SI 553,00 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA, SC EUROSANTIS SRL
 • Hotărârea 264/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – RECOMPARTIMENTARE, MANSARDARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI EXTINDERE LOCUINTA CU P+M , STR. ION RATIU NR. 123, TEREN IN SUPRAFATA DE 168 MP, PROPRIETATE PARTICULARA MERLUSCA BOGDAN-IONUT
 • Hotărârea 263/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. PRAHOVEI NR. 11A, TEREN IN SUPRAFATA DE 191,08 MP, PROPRIETATE CEETI PETRE SI ANA
 • Hotărârea 262/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E – LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, BD. MAMAIA NR. 208, TEREN IN SUPRAFATA DE 420 MP, PROPRIETATE TRANTU ADAM SI AURELIA
 • Hotărârea 261/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6 E- BLOC DE LOCUINTE STR. PRELUNGIREA EROILOR NR. 4, TEREN IN SUPRAFATA DE 330 MP PROPRIETATE MALCEA SORIN-SEBASTIAN
 • Hotărârea 260/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU COMERCIAL IN CAZINO, BD. MAMAIA NR. 264, BL. PS5 PARTER, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 531,10 MP DIN CARE 469 MP PROPRIETATE SC METACHIM SA SI 62,10 MP DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 259/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALA DEPOZIT SI BIROURI, BD. A VLAICU ZONA FABRICA DE PAINE, TEREN IN SUPRAFATA DE 1500 MP, PROPRIETATE SC ENVIROTECH SRL
 • Hotărârea 258/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SHOW-ROOM FLORARIE, BD. MARINARILOR NR. 15, TEREN IN SUPRAFATA DE 278 MP, PROPRIETATE SC PRUNUS SRL
 • Hotărârea 257/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. MESTERUL MANOLE NR. 49, TEREN IN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE MUSTATA DANIEL SI SIMONA
 • Hotărârea 256/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – BLOC DE LOCUINTE S+P+4E+M, ALEEA MURELOR NR. 37, TEREN IN SUPRAFATA DE 2513,94 DIN ACTE, SI 2530,72 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA, CARAMIHALE CONSTANTIN SI ZISU ZISU
 • Hotărârea 255/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E CU RESTAURANT SI PARCARE LA PARTER, STR. B.P. HASDEU NR. 103, TEREN IN SUPRAFATA DE 276 MP, PROPRIETATE BILECA CONSTANTIN
 • Hotărârea 254/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – IMOBIL P+3E PENTRU LABORATOR DE INCERCARI GEOTEHNICE SI LOCUINTA, STR. PIATRA CRAIULUI COLT CU STR. LT. GHE. BURICESCU TEREN IN SUPRAFATA DE 158,40 MP PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 253/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2-3E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, SOS. MANGALIEI NR. 11 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE ARIF CENOL
 • Hotărârea 252/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M CU SPALATORIE AUTO LA PARTER, STR. SLT. GHE. ECONOMU NR.4, TEREN IN SUPRAFATA DE 368,07 MP, PROPRIETATE COSTEA VALER SI MARIA
 • Hotărârea 251/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA SP+P+1E CU BRUTARIE LA PARTER, STR. EGALITATII NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 180 MP, PROPIRETATE CARSTEA ION SI CORNELIA
 • Hotărârea 250/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI DOTARI, ZONA PALAZU MARE, PARCELELE VN 289, VN 287, VN 291/1, VN 291/2, VN 367, VN 370, VN 372/3, TEREN IN SUPRAFATA DE 11,86 HA, PROPRIETATE VISENESCU VIRGILIU-SORIN SI ANA-MARIA
 • Hotărârea 249/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2-3E, STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR. 4, TEREN IN SUPRAFATA DE 154 MP, PROPRIETATE POPESCU PAUL-STEFAN SI MIHAELA
 • Hotărârea 248/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, ATELIER MECANIC SI MAGAZII, ZONA CET, PARCELA A 1016/28/1, TEREN IN SUPRAFATA DE 1000 MP, PROPRIETATE LAZAR IOAN
 • Hotărârea 247/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. POPORULUI NR. 90, TEREN IN SUPRAFATA DE 135 MP, PROPRIETATE CRACIUN RELU-LIVIU
 • Hotărârea 246/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI GARAJ, STR. PREL. MESTERUL MANOLE, LOTURILE 40 SI 41, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE ABUZATOAEI VIRGIL SI LILIANA
 • Hotărârea 245/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPALATORIE AUTO, BAR SI BIROU, STR. SPIRU HARET NR. 17, TEREN IN SUPRAFATA DE 615 MP, PROPRIETATE NEGUT ALEXANDRU
 • Hotărârea 244/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE, PARCELA A 1089/2/1, ZONA STRAZII COMARNIC, TEREN IN SUPRAFATA DE 8233 MP, PROPRIETATE LAZARESCU CAMELIA
 • Hotărârea 243/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E SI ANEXA, STR. STEFAN STANCA NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 180,60 MP, PROPRIETATE UNGUREANU TOMI-LUCIAN SI CONSTANTINA
 • Hotărârea 242/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA A PATRU LOCUINTE P+1E, ZONA COMPOZITORI, CAREU XXIV, LOTURILE 134 SI 135, TEREN IN SUPRAFATA DE 1000 MP, PROPRIETATE CHIRILA DUMITRU SI STELA
 • Hotărârea 241/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – ATELIER VULCANIZARE AUTO SI SPATIU COMERCIAL, STR. ATELIERELOR NR. 17, TEREN IN SUPRAFATA DE 148 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SOLOM GHEORGHE SI NICOLETA ALINA - INCHIRIAT S.C. AUTOREX S.R.L.
 • Hotărârea 240/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CLADIRE BIROURI D+P+2-3E, STR. MIHAI EMINESCU NR. 28, TEREN IN SUPRAFATA DE 2935,77 MP, PROPRIETATE PARTICULARA PURA OLIMPIA
 • Hotărârea 239/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSOLIDARE, REPARATII, MANSARDARE LOCUINTA D+P, STR. CUZA VODA NR. 70B, TEREN IN SUPRAFATA DE 78,45 MP, PROPRIETATE BANCILA CATALIN-FLORENTIU SI SILVIA
 • Hotărârea 238/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E, STR. DIONISIE CEL MIC NR. 27, TEREN IN SUPRAFATA DE 218,75 MP, PROPRIETATE PARTICULARA POPA GHEORGHE
 • Hotărârea 237/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E, STR. INFRATIRII NR. 17, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE PARTICULARA JERCAN ION SI CALITA
 • Hotărârea 236/2005 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 614/2002 PENTRU MODIFICAREA HCLM NR.35/1999 PRIVIND INCADRAREA PE ZONE A TERENURILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 235/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, SPALATORIE AUTO, SKID GPL SI BIROURI, BD. MAMAIA NR. 9A, TEREN IN SUPRAFATA DE 499 MP (ACTE) – 579,04 MP (MASURATORI), PROPRIETATE SC STAR 2000 SRL
 • Hotărârea 234/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – ANSAMBLU ECLEZIASTIC SF. MARE MC. MINA, ZONA PARC TABACARIE, PE TERENUL IN SUPRAFATA TOTALA DE 980 MP
 • Hotărârea 233/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A IMOBILELOR IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETE MEDICALE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 232/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 231/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 230/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006 - NOTIFICATA
 • Hotărârea 229/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ANEXEI 1 LA HCLM N R. 37/31.01.2002 (APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A UNOR BUNURI)
 • Hotărârea 228/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA CERERILOR DE SCUTIRE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI DATORAT PENTRU CONSTRUCTII SPECIALE AFERENT ANULUI 2006 FORMULATE DE: C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA S.A. SI R.A.J.A. CONSTANTA
 • Hotărârea 227/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN H.C.L.M. N R. 480/2004 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005
 • Hotărârea 226/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIILOR IN CARE INSTALATIILE DE ILUMINAT PUBLIC (EDIFICII SU RETELE) SE AFLA PE DOMENIU PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 225/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR. 139/07.04.2005
 • Hotărârea 224/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 223/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR R.A.T.C. CONSTANTA LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 222/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 221/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C.I.L "CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 220/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SI RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2004
 • Hotărârea 219/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL, A RAPORTULUI DE GESTIUNE SI A REPARTIZARII PROFITULUI SC ECOSAL SRL CONSTANTA, LA DATA DE 31.12.2004
 • Hotărârea 218/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2004, INTOCMITE CONFORM OMF 94/2001 A R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 217/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI REFERITOARE LA ORDINEA DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE
 • Hotărârea 216/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE SI INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA ALE UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 215/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT
 • Hotărârea 214/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 213/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 212/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CONTULUI DE EXECUTIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DIN AFARA BUGETULUI LOCAL, PE ANUL 2004
 • Hotărârea 211/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI ION NICODIM, ARTIST PLASTIC
 • Hotărârea 210/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INFRATIREA ORASELOR CONSTANTA, ROMANIA SI CARTAGENA DE INDIAS, COLUMBIA
 • Hotărârea 209/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA AUTORIZATIILOR TAXI SEZONIERE PENTRU ANUL 2005
 • Hotărârea 208/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI, TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXECUTIE SISTEM IRIGATII AUTOMAT, STATIUNEA MAMAIA"
 • Hotărârea 207/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PRIZE DE APA STATII DE POMPARE IRIGATII IN PARCUL TABACARIE SI IN STATIUNEA MAMAIA “
 • Hotărârea 206/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE SISTEM DE IRIGAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA FALEZA CAZINO, POARTA 1-POARTA 2"
 • Hotărârea 205/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C.I.L. "CONFORT URBAN" S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 204/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. GRIVITEI NR. 62, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE SASU DORIN SI STELA
 • Hotărârea 203/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 202/2005 - Municipiul Constanța

  HOT ARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 201/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE A UNOR AMPLASAMENTE IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI COMERCIALE IN ZONE PUBLICE
 • Hotărârea 200/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PARASCHIV ELENA IONELA
 • Hotărârea 199/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI MIRZA RAMONA - IOANA
 • Hotărârea 198/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI STAICULESCU FLORIN SI ANA
 • Hotărârea 197/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI TACHE MARIAN SI NICULINA IN VEDEREA APLICARII PUD-ULUI: "AMENAJARE INTERSECTIE STR. DEZROBIRII CU STR. BABA NOVAC"
 • Hotărârea 196/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA H.C.L.M. NR. 144/08.04.2004 PRIVIND PROPUNEREA DE REORGANIZARE SI REASEZARE A LIMITELOR INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI IN VEDEREA APROBARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL DEFINITIV
 • Hotărârea 195/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA R.A.ED.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 194/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIULUI PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, A UNOR TERENURI SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 193/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 192/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTATAREA RAMANERII FARA OBIECT A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA UNOR TERENURI, TRANSMISE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA PRIN HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPIAL CONSTANTA
 • Hotărârea 191/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 484 / 2004 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII "TRENULET PARC TABACARIE", SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 190/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR.452/29.09.2004 (TEATRU DRAMATIC)
 • Hotărârea 189/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNEI DENUMIRI DE STRADA IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 188/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. BOGDAN VASILE NR. 24, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE NINULESCU LAURENTIU-CRISTIAN SI DIANA-CRISTELA
 • Hotărârea 187/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E, STR. SPIRU HARET NR. 35/35A, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 291,27 MP, PROPRIETATE PARTICULARA DUMITRACHE SORIN-MARIAN SI LILIANA
 • Hotărârea 186/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. – EXTINDERE P+M SI MANSARDARE LOCUINTA EXISTENTA, STR. MUGURULUI NR. 17D CU IESIRE LA ALEEA DIN SPATELE LOTULUI, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 100 MP DIN ACTE SI 132,91 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA NICOLA CONSTANTIN SI CONSTANTA
 • Hotărârea 185/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 67/2004 - (PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE P+2E, BD.TOMIS NR.314A, PROPRIETATE PITI NICOLAE SI PITI COSTEL)
 • Hotărârea 184/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANSITIC DE DETALIU – EXTINDERE SI ETAJARE IMOBIL CU LOCUINTA, STR. ATELIERELOR NR. 17 PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 50,72 MP, PROPRIETATE PARTICULARA S.C. AS BIJOUX S.R.L.
 • Hotărârea 183/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E, STR. FRUNZELOR NR. 106, LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 99 MP, PROPRIETATE NEAGOE GILI-EDUARD SI RODICA
 • Hotărârea 182/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 129/2001 - (PLAN URBANISTIC DE DETALIU - MAMAIA)
 • Hotărârea 181/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTARE EROARE MATERIALA LA HCLM NR. 24/2005 (PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA D+P+2E+M, STR. PANAIT MOSOIU NR. 34)
 • Hotărârea 180/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA P+1E, ZONA COMPOZITORILOR, CAREUL XXII, LOT 105, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE PARTICULARA VASILE NICOLAE SI ALINA
 • Hotărârea 179/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 362/2004 (PLAN URBANISTIC DE DETALIU BD. MAMAIA, INTRE UNITATEA MILITARA (DOLCE VITA) SI STATIA DE EPURARE)
 • Hotărârea 178/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA D+P+M, STR. ALBINELOR NR. 20A, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 150 MP PROPRIETATE FRATILA DAN PAUL
 • Hotărârea 177/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU S+P+1E, STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR. 8A, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP POTRIVIT ACTELOR SI 257 MP POTRIVIT MASURATORILOR, PROPRIETATE DUMBRAVA GENICA
 • Hotărârea 176/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. SASU GHEORGHE NR. 8, TEREN IN SUPRAFATA DE 345 MP, PROPRIETATE CONDURACHE VASILE
 • Hotărârea 175/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E SI GARAJ, STR. DACIA NR. 46, TEREN IN SUPRAFATA DE 274 MP, PROPRIETATE MANSURI CODRUT SI CORINA
 • Hotărârea 174/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, STR. MUGURULUI NR. 8A, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 250MP DIN ACTE SI 258MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE ZGUBEA NICOLAE
 • Hotărârea 173/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. 8 MARTIE NR. 52 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 140 MP, PROPRIETATE CLOSCA GIGI-SORIN
 • Hotărârea 172/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – ANSAMBLU ECLEZIASTIC SF. MARE MC. MINA, ZONA PARC TABACARIE, PE TERENUL IN SUPRAFATA TOTALA DE 980 MP
 • Hotărârea 171/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 351/2004 (PLAN URBANISTIC DE DETALIU - S.C. SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI)
 • Hotărârea 170/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE P+1E, ZONA COMPOZITORI - ENERGIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 13450 MP, PROPRIETATE VAIDA DRAGOS ALEXANDRU
 • Hotărârea 169/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, STR. CRISTEA GEORGESCU NR. 9, TEREN IN SUPRAFATA DE 276 MP, PROPRIETATE TOMA ELENA SI IONUT
 • Hotărârea 168/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P, SHOWROOM AUTO SI HALA SERVICE AUTO, DN 3A, LOT 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 4667.00MP, PROPRIETATE SC. VICOMIMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 167/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU –CONSTRUIRE SI AMENAJARE MICROFERMA, ZONA CARAGEA – DERMENI, DN 2A, PE TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 17.877,98MP DIN ACTE SI 17.878,14MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE S.C. POMACOST S.A.
 • Hotărârea 166/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – MANSARDARE SI EXTINDERE IMOBIL CU BIROURI LA PARTER SI LOCUINTE DE SERVICIU LA MANSARDA, STR. SALCIILOR NR. 124, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 500 DIN ACTE SI 466 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA SC UTIL-INC SRL
 • Hotărârea 165/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M CU GARAJ LA PARTER, STR. SASU DUMITRU NR. 1A, TEREN IN SUPRAFATA DE 195,64 MP, PROPRIETATE MACOVEI NARCISA
 • Hotărârea 164/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE SI EXTINDERE LOCUINTA P CU P+1E, STR. NICOLAE MANDOI NR. 16, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE BECU LAURENTIU
 • Hotărârea 163/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+2-3E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCARE LA DEMISOL, BD. TOMIS ZONA BL. TD2A , TEREN IN SUPRAFATA DE 424,35 MP, PROPRIETATE PETRE MIHAI-IULIAN SI ELENA
 • Hotărârea 162/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – BIROURI SI LOCUINTE, BD. MAMAIA NR. 171 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 373 MP, PROPRIETATE PAPP STEFAN
 • Hotărârea 161/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – MANSARDARE LOCUINTA P+1/POD, STR. CALARASI NR. 60, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 177 MP, PROPRIETATE PARTICULARA COROIU NICULAE
 • Hotărârea 160/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. – CONTINUARE LUCRARI PENTRU IMOBIL LOCUINTE S+P+4E, STR. STEFAN MIHAILEANU NR. 45, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 249 MP PROPRIETATE PARTICULARA PARIS STERICA SI MARONCA
 • Hotărârea 159/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. BRADULUI NR. 10, TEREN IN SUPRAFATA DE 117 MP, PROPRIETATE PARANG MARICEL SI MIOARA
 • Hotărârea 158/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.259/2003 (P.U.D. - IMOBIL D+P+2E+M, STR. STEFAN MIHAILEANU NR. 54, STEFAN STEFAN)
 • Hotărârea 157/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT P+1E CU UN NIVEL PENTRU „SPATII COMERCIALE”, BD. TOMIS NR. 58 CONSTANTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 419 MP DIN ACTE SI 412,07 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE IRIMIA GHEORGHITA
 • Hotărârea 156/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, STR. KRIKOR ZAMBACCIAN FN, TEREN IN SUPRAFATA DE 330,89 MP, PROPRIETATE OANCEA GHEORGHE SI GEORGETA
 • Hotărârea 155/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SPATII COMERCIALE P+1E, STR. ION ROATA NR. 3, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 52376,07 MP, PROPRIETATE PARTICULARA S.C. MOBITOM S.A.
 • Hotărârea 154/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 424/2003 (P.U.D. HALA - DOMUS NUVO)
 • Hotărârea 153/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE DEPOZIT FARMACEUTIC SI PARCARE, STR. INDUSTRIALA, TEREN IN SUPRAFATA DE 2159,97 MP, PROPRIETATE SC A&A MEDICAL SRL
 • Hotărârea 152/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR. TRANDAFIRULUI NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 186,02 MP, PROPRIETATE ROBACIU ION SI MARIA
 • Hotărârea 151/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – MANSARDARE IMOBIL PENTRU SEDIU FIRMA, STR. PREDA BUZESCU NR. 4, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 102,60 DIN ACTE SI 104 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PRIVATA DUMITRU CONSTANTIN SI MARIA
 • Hotărârea 150/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI MANSARDARE IMOBIL D+P+1E PENTRU SCHIMBARE FUNCTIUNE IN CLUB (D), RESTAURANT (P), CAFENEA (E) SI LOCUINTA DE SERVICIU (M), STR. PETRU RARES NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 162,97 MP, PROPRIETATE POPESCU EDUARD
 • Hotărârea 149/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINTA SP+P+M, STR. LT. TEODOR LEMNEA NR. 15 PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 150 DIN ACTE SI 156,94 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA IONESCU MARIA
 • Hotărârea 148/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 470/21.11.2003 (P.U.D. - FARMACIE - BD. 1 MAI)
 • Hotărârea 147/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – IMOBIL D+P+3-4E, STR. SULMONA NR. 7, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 140 MP, PROPRIETATE BOGHITA COSMIN SI ALEXANDROV VICTOR
 • Hotărârea 146/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU S+P+1E STR. HATMAN LUCA ARBORE NR. 47, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 200MP DIN ACTE SI 245,64 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA PLATON PAVEL SI CHERA MIHAELA
 • Hotărârea 145/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – ATELIER CAROSARI AUTO, STR. INDUSTRIALA NR. 1B, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 920,70 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC ENOLA AUTO SRL
 • Hotărârea 144/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU – SPATIU COMERCIAL, BD. I.C.BRATIANU, LOT 8 B/C, IN FATA BLOCULUI SR1A, TEREN IN SUPRAFATA DE 127,37 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 143/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL PRIVIND „REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAII FERATE BUCURESTI-CONSTANTA, COMPONENTA A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, TRONSON FETESTI-CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA”
 • Hotărârea 142/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E – CLUB LA SUBOL, BIROURI SI MAGAZIN PESCARIE LA PARTER, BIROURI SI APARTAMENTE DE SERVICIU LA ETAJE, BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU ZONA TOMIS III, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 211,42 MP DIN CARE 151 MP PROPRIETATE PITI ECATERINA SI 60,42 MP DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 141/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR AUTOTURISME
 • Hotărârea 140/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.504/23.12.2004 PENTRU APROBAREA ASOCIERII IN PARTICIPATIUNE DINTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SI SC CEETECH SA BUCURESTI PENTRU REALIZAREA UNUI PRODUS SOFTWARE INTEGRAT DE MANAGEMENT AL ACTIVITATILOR URBANE
 • Hotărârea 139/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR. 108/28.02.2005
 • Hotărârea 138/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 137/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN H.C.L.M. NR. 480/2004 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005
 • Hotărârea 136/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 215/30.05.2003 (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC EDIL URBAN SRL CONSTANTA)
 • Hotărârea 135/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 217/2003, MODIFICATA PRIN HCLM NR. 154/08.04.2004 SI HCLM NR.456/29.09.2004 REFERITOR LA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R. A. D. E. T. CONSTANTA
 • Hotărârea 134/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE PRIN PUNCTE TERMICE AL R.A.D.E.T.CONSTANTA
 • Hotărârea 133/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE PRODUCERE SI DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE PRIN CENTRALE TERMICE AL R.A.D.E.T.CONSTANTA
 • Hotărârea 132/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 131/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE, INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA ALE UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA PRECUM SI REPARTIZAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 130/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT
 • Hotărârea 129/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA, PE ANUL 2005
 • Hotărârea 128/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 127/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 126/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 158/2004 PENTRU APROBAREA INCHIRIERII SPATIULUI SITUAT IN CONSTANTA ALEEA MIMOZELOR NR.4
 • Hotărârea 125/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA MUZEULUI DE ARTA POPULARA, CA INSTITUTIE DE CULTURA, DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA, SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 124/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA SI TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A IMOBILULUI (TEREN + CONSTRUCTII) REPREZENTAND MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 123/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA SI PARTICIPAREA IN CALITATE DE FONDATOR, A MUNICIPIULUI CONSTANTA, REPREZENTAT PRIN PRIMAR, ALATURI DE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA, LA FUNDATIA "FANTASIO"
 • Hotărârea 122/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - POST MORTEM " DOMNULUI ANTONIO ALEXE
 • Hotărârea 121/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 629/29.09.1995 PRIN CARE A FOST APROBAT STATUTUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 120/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 119/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 118/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 117/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDREPTARII ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 40/29.01.2005 " PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 946 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , STR. TRAIAN NR. 31 , IN VEDEREA EXTINDERII OBIECTIVULUI: " CONSTRUCTIE SEDIU TRIBUNAL CONSTANTA " CU ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
 • Hotărârea 116/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 220/30.05. 2002
 • Hotărârea 115/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI SC MODEL SA
 • Hotărârea 114/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN COMPENSARE DOMNULUI DAN TEODORESCU VALAHU A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 309,77 MP SITUAT IN STR. VASILE CANARACHE
 • Hotărârea 113/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA BLOCULUI OB2 SITUAT IN CONSTANTA STR. BRIZEI, NR. 1C DIN ADMNISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 112/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUNGU LIANA PAULA, GHEORGHIU GHEORGHE ZANELLY, GHEORGHIU CORNEL IN VASILE
 • Hotărârea 111/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN COMPENSARE DOMNULUI TANTA VASILE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 282,62 MP SITUAT LA INTERSECTIA STRAZILOR SOVEJA CU CAIUTI
 • Hotărârea 110/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CENTRALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 109/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CENTRALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 108/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR. 11/29.01.2005
 • Hotărârea 107/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 106/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE SI A REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE IN VEDEREA ORGANIZARII DE LICITATII PUBLICE PENTRU VANZAREA TERENURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ABROGAREA H.C.L.M NR. 176/17.04.2003 SI H.C.L.M NR. 367/02.08.2004, AMBELE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE SI COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE PENTRU LICITATIILE PRIVIND VANZAREA IMOBILELOR
 • Hotărârea 105/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCLM 280/02.08.2004 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL ''CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE PENTRU RROMI"
 • Hotărârea 104/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 276/02.08.2004 PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE IN VEDEREA REALIZARII UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC LOCAL CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 103/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE FARMACEUTICE SI BIROURI, DN2A, TEREN IN SUPRAFATA DE 4000 MP, PROPRIETATE CIOTA SICA
 • Hotărârea 102/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 438/2002 PRIVIND AVIZAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE HOTEL BULEVARD, B-DUL MAMAIA NR. 294, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 2828,66 MP DIN CARE 2717,66 MP PROPRIETATE SC FATI INTERNATIONAL COMPANY SRL SI 111 MP DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 101/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRURE DE LOCUINTE PENTRU RROMI, STR, CELULOZEI NR 6, TEREN IN SUPRAFATA DE 10 003,19 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 100/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL 2S+P+18E LOCUINTE SI RESTAURANT STR. UNIRII NR.10, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 2950 MP PROPRIETATE PARTICULARA SC ALCOR MERCHANT SRI
 • Hotărârea 99/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, STR. MIHAI VITEAZU NR. 81, TEREN IN SUPRAFATA DE 183,40 MP, PROPRIETATE MENABIL BIROL SI NIDA
 • Hotărârea 98/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU SEDIU FIRMA LA PARTER SI ANEXA PARTER, STR. NEHOIULUI NR. 60, TEREN IN SUPRAFATA DE 484,01 MP, PROPRIETATE ANDREI MIHAELA
 • Hotărârea 97/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - MODERNIZARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, STR. GRIVITEI NR. 28, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 222,42 MP DIN ACTE SI 224,52 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA IZET IUSEIN SI LEMAN
 • Hotărârea 96/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SEDIU FIRMA, REAMENAJARE SI MANSARDARE IMOBIL PENTRU SPATIU COMERCIAL SI CASA DE OASPETI SI RENOVARE MAGAZIE, STR. MILITARA NR. 57, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 297 MP, PROPRIETATE PARTICULARA POLOJAN DANIELA, POLOJAN IOAN SI ELENA
 • Hotărârea 95/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU DOUA CAMERE SI GRUP SANITAR, STR. MITROPOLIT DOSOFTEI NR. 45 PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 179 MP, PROPRIETATE PARTICULARA BUCUR CONSTATIN SI ELENA
 • Hotărârea 94/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 78/2003 PENTRU APROBAREA PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 E, STR. GLADIOLEI NR. 5 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 187 MP, PROPRIETATE CRIVINEANU DENISA-DOINA SI PETRU IN SENSUL EXTINDERII SUPRAETAJARII IMOBILULUI CU 2 ETAJE, DIVERSIFICARII FUNCTIUNII - LOCUIRE, COMERT SI SERVICII
 • Hotărârea 93/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL P+1E CU SPALATORIE AUTO LA PARTER SI LOCUINTA LA ETAJ, STR. CERCETAS ALEXANDRU BUZATU NR. 15, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 307 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SARCHIZIAN AUREL SI VASILICA
 • Hotărârea 92/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SUPRAETAJARE IMOBIL S+P+1E - MINICOMPLEX COMERCIAL, BD. ALEX. LAPUSNEANU NR. 113, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 293,06 MP, PROPRIETATE PRIVATA S.C. ROSTIL S.R.L.
 • Hotărârea 91/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARI INTERIOARE SPATIU COMERCIAL CU DESTINATIE DE BAR, STR STEAGULUI NR, 56, TEREN IN SUPRAFATA DE 135,44 MP. PROPRIETATE HAGI DUMITRU SI NADIA
 • Hotărârea 90/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU 1E+M, STR. DACIA NR. 18, TEREN IN SUPRAFATA DE 80 MP (ACT) - 69,20 MP (MASURATORI), PROPRIETATE NECULAES GEORGETA
 • Hotărârea 89/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI IN ZONA PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 88/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE 2 SPATII DE DEPOZITARE, STR. INTERIOARA NR. 2, LOT 5 SI 6 PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 6677,16 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC BETA CONTROL SRL
 • Hotărârea 87/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, STR. PATRIEI NR. 25B, TEREN IN SUPRAFATA DE 170 MP, PROPRIETATE PANA MARIAN SI MARIA
 • Hotărârea 86/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD –LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI DOTARI, ZONA PALAZU MARE, PARCELELE VN 374 SI VN 372/1, TEREN IN SUPRAFATA DE 3,74 HA, PROPRIETATE ALEXA GHEORGHE
 • Hotărârea 85/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI LOCUINTA P+1E, STR. POPORULUI NR. 187, TEREN IN SUPRAFATA DE 551 MP, PROPRIETATE TOMESCU PETRE SI SIMINA
 • Hotărârea 84/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA CU P+1E, STR. DREPTATII NR. 36, TEREN IN SUPRAFATA DE 234 MP, PROPRIETATE CHIREA DANIEL SI GABRIELA
 • Hotărârea 83/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E SI LOCUINTA P+1E, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 16, TEREN IN SUPRAFATA DE 1170 MP (ACT) - 793,456 MP (MASURATORI), PROPRIETATE SUCATA MIHAELA-LIANA SI MIHAI-FLORIAN
 • Hotărârea 82/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. BOGDAN VODA NR. 13, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 112 MP, PROPRIETATE PARTICULARA GALBINAS GHEORGHE SI GALBENUS ELENA
 • Hotărârea 81/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+-1E, STR. CPT. DOBRILA EUGENIU COLT CU STR. DISPENSARULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 350 MP, PROPRIETATE UZUN GHEORGHE SI MARIANA
 • Hotărârea 80/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. DOBROGEI NR 44, TEREN IN SUPRAFATA DE 98 MP, PROPRIETATE RUSE MARIAN
 • Hotărârea 79/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HOTEL D+P+6E, BD. MAMAIA NR. 210, TEREN IN SUPRAFATA DE 420 MP (ACT) - 396,22 MP (MASURATORI), PROPRIETATE GOSU VASILE SI DINCUTA
 • Hotărârea 78/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL LOCUINTE D+P+4E, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 30, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 370 MP DIN ACTE SI 362,61 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA GOSU CHIRATA SI GHEORGHE
 • Hotărârea 77/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. - DEPOZIT MARFURI GENERALE SI BIROURI P+1E, STR. INTERIOARA NR. 2 PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 2223,19 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC ROROM BIG SRL
 • Hotărârea 76/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SPATIU DEPOZITARE PARTER SI SHOW-ROOM + BIROURI P+1E, STR. INTERIOARA NR. 2 PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 2272,12 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC ALESMARTIN SRL
 • Hotărârea 75/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU -EXTINDERE RESTAURANT PRIN INCHIDERE SI ACOPERIRE TERASA, BD. 1 MAI NR. 2, BLOC J9 - J10 PE TERENUL IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 280,35 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC STEGI SRL
 • Hotărârea 74/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU -CONSTRUIRE LOCUINTA + SPATIU COMERCIAL S+P+1E, STR. B.P.HASDEU NR. 61, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 335 MP, PROPRIETATE PARTICULARA DRAGAN STEFAN SI ELENA
 • Hotărârea 73/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL S+P+2E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. CUMPENEI NR. 10 A, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 275,71 MP PROPRIETATE PARTICULARA POPESCU ILIE SI ECATERINA
 • Hotărârea 72/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU -SPATIU DEPOZITARE, STR. STEFAN CEL MARE NR. 57 CU ACCES DIN STR. GEORGE ENESCU NR. 11A, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 58,38 MP, PROPRIETATE PARTICULARA SC CASATA SRL
 • Hotărârea 71/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D. - CONSTRUIRE ATELIER PRESTARI SERVICII SI SEDIU FIRMA S+P+1E+M, STR. ELIBERARII F.N., FOSTA INCINTA MOBITOM, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE URZICEANU NICULAE
 • Hotărârea 70/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR. 52, TEREN IN SUPRAFATA DE 149 MP, PROPRIETATE VERDES PAUL SI ANGELA
 • Hotărârea 69/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, ZONA COMPOZITORILOR CAREUL XXII LOT 101, STR. DUMITRU CUCLIN, F.N. PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE PARTICULARA DUMITRESCU CONSTANTIN SI RODICA-GABRIELA
 • Hotărârea 68/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E, STR. FRUNZELOR NR. 89, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 144 MP, PROPRIETATE PARTICULARA CARCEA MIHAI SI GABRIELA
 • Hotărârea 67/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 395/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E - LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, IN SENSUL CONSTRUIRII A DOUA LOCUINTE CUPLATE P+M, STR. PAJUREI LANGA BLOC FG3, TEREN IN SUPRAFATA DE 455,60 MP, PROPRIETATE POPESCU DANIEL SI POPESCU VICTOR
 • Hotărârea 66/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1-2E, STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR. 30. TEREN IN SUPRAFATA DE 84 MP , PROPRIETATE CIONCA PAUL RUDOLF
 • Hotărârea 65/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA ( P+2E ) CU SPATII COMERCIALE LA PARTER B-DUL MAMAIA NR. 213, TEREN IN SUPRAFATA DE 297 MP, PROPRIETATE TARALUNGA IONEL
 • Hotărârea 64/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CAPELA ORTODOXA , STR. MIRCEA CEL BATRAN NR. 108, INCINTA UNITATII MILITARE 0406, TEREN IN SUPRAFATA DE 22015,00 MP, DOMENIU PUBLIC AL STATULUI, IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI DE INTERNE
 • Hotărârea 63/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M , STR.ILEANA COSANZEANA NR. 5, TEREN IN SUPRAFATA DE 150,02 MP, PROPRIETATE PASATA DINCA SI ZOITA
 • Hotărârea 62/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M SI IMPREJMUIRE , STR. TRANDAFIRULUI NR. 45F, TEREN IN SUPRAFATA DE 125,00 MP, PROPRIETATE BARBU MARIAN SI BARBU ALINA-MANUELA
 • Hotărârea 61/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE CENTRU COMERCIAL P+1E -DECORATIUNI INTERIOARE, PARDOSELI, SOS. MANGALIEI NR. 82, LOT 2 SI LOT 3, TEREN IN SUPRAFATA DE 1386,43 MP PROPRIETATE SC PIRITEX SA
 • Hotărârea 60/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL D PARTIAL+P+M CU CABINET MEDICAL LA PARTER SI LOCUINTA+GARD, STRADA BANU MIHALCEA NR.28 , TEREN IN SUPRAFATA DE 173,43 MP, PROPRIETATE TEODORESCU IULIA
 • Hotărârea 59/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA, STR.ALUNIS NR. 2 , PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 103 MP, PROPRIETATE PRIVATA VUAP CADAR SI NUZET
 • Hotărârea 58/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E - PENSIUNE CU RESTAURANT LA PARTER, SERVICII (1E), STR. DISPENSARULUI NR 10A, TEREN IN SUPRAFATA DE 252,56 MP, PROPRIETATE SC CIRESICA GOGA & CO SRL
 • Hotărârea 57/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA PUNCTELOR 2 SI 4 ALE ANEXEI NR. 9 DIN H.C.L.M. NR. 480/2004 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005
 • Hotărârea 56/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 55/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 54/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU VANZAREA, CONFORM H.C.L.M. NR.37/2002, A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA. PENTRU CARE SUNT INCHEIATE CONTRACTE DE INCHIRIERE, DAR CARE NU FAC OBIECTUL LEGII NR.550/2002
 • Hotărârea 53/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 52/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA, PE ANUL 2005
 • Hotărârea 51/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A.N.L
 • Hotărârea 50/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE, INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA ALE UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI DE REPARTIZARE A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 49/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT
 • Hotărârea 48/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANTA PE ANUL 2005
 • Hotărârea 47/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA PE ANUL 2005
 • Hotărârea 46/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2005 ALE SCIL "CONFORT URBAN”-S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 45/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 44/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 193/2004 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI MUNICIPAL CONSTANTA
 • Hotărârea 43/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI MOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 42/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN DIN ROMANIA, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500,00 MP SITUAT IN CONSTANTA, STR. SUCEAVA, IN VECINATATEA BLOCULUI U3 IN VEDEREA EDIFICARII UNUI LACAS DE CULT.
 • Hotărârea 41/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 40/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 946M P, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , STR. TRAIAN NR. 31, IN VEDEREA EXTINDERII OBIECTIVULUI : “CONSTRUCTIE SEDIU TRIBUNAL CONSTANTA “ CU ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
 • Hotărârea 39/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 38/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE REFERITOR LA FUNCTIONAREA UNITATILOR COMERCIALE , DE PRODUCTIE SI DE PRESTARI SERVICII IN MUNICIPIUL CONSTANTA APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL NR. 370/2004
 • Hotărârea 37/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E - LOCUINTE SI BIROURI CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. MIRCEA CEL BATRAN NR. 47, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 850 MP, DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 36/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEMA DE PROIECTARE STUDIU GENERAL DE CIRCULATIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI LA NIVELUL TERITORIULUI DE INFLUENTA (PERIURBAN)
 • Hotărârea 35/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+6E - SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE, BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU COLT CU AL. CAPIDAVA, TEREN IN SUPRAFATA DE 1500 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 34/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 12/2004 (AMENAJARE TEREN SPORT, PALAZU MARE, STR. NAVODULUI)
 • Hotărârea 33/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - ANSAMBLU REZIDENTIAL 5 IMOBILE LOCUINTE, FALEZA NORD, LINGA BLOC FZ 29, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 7366 MP, PROPRIETATE PRIVATA SC BIZART GROUP SRL.
 • Hotărârea 32/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - AMENAJARE COMPLEXA A PORTULUI TOMIS, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 21632 MP, TEREN IN ADMINISTRAREA C.N.- A.P.M. S.A. CONSTANTA
 • Hotărârea 31/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE CU SPATIU COMERCIAL, STR. FRIGULUI NR. 10, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE PRIVATA COPCIUC VASILE SI DANIELA-IRINA
 • Hotărârea 30/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU FABRICA DE PRELUCARE PIATRA NATURALA-EXTINDERE SI AMENAJARI LA CONSTRUCTII EXISTENTE, STR. INDUSTRIALA NR. 10-12 PALAS CONSTANTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 15 000 MP, PROPRIETATE SC MARMO GLASS SRL PASCANI.
 • Hotărârea 29/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE HALA PRODUCTIE TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI PVC , CABINA POARTA SI REAMPLASAREA ACCES AUTO, STR. INDUSTRIALA NR.6 , TEREN IN SUPRAFATA 1929,09 MP, PROPRIETATE PARTICULARA S.C. ZACK- COM IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 28/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. AVRAM IANCU NR. 12, TEREN IN SUPRAFATA DE 228 MP, PROPRIETATE HURDUC MARIA
 • Hotărârea 27/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - RECOMPARTIMENTARI SI EXTINDERE LOCUINTA, STR. BANU MIHALCEA NR. 73, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE PRIVATA RAPEANU CLAUDIU - IULIAN
 • Hotărârea 26/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU BIROU ADMINISTRATIV-PARTER, CONSTANTA SUD, AGIGEA, TEREN IN SUPRAFATA DE 20 396,10 MP, AFLAT IN ADMINISTRAREA C.N.A.P.M. CONSTANTA SI INCHIRIAT DE SC. KIRAZOGLU CORPORATION SRL- SUSPENDATA
 • Hotărârea 25/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU BIROURI, AMENAJARE SI IMPREJMUIRE PLATFORMA S4 PARTER, CONSTANTA SUD, AGIGEA, TEREN IN SUPRAFATA DE 11 937,95 MP, AFLAT IN ADMINISTRAREA C.N.A.P.M CONSTANTA SI INCHIRIAT DE SC KIRAZOGLU CORPORATION SRL - SUSPENDATA
 • Hotărârea 24/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA D+P+2E+M, STR. PANAIT MOSOIU NR. 34, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 350 MP, PROPRIETATE PRIVATA BALBA ALEXANDRU - OVIDIU SI CLAUDIA - OLGUTA
 • Hotărârea 23/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA P+M, STR. ONESTI NR. 63, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 482,05 MP DIN ACTE SI 481,15 MP DIN MASURATURI, PROPRIETATE PARTICULARA DRAGU ION SI ELENA
 • Hotărârea 22/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CU MANSARDA LOCUINTA PARTER, STR. ANDREI MURESANU NR.48 A TEREN IN SUPRAFATA DE 207,00 MP, PROPRIETATE TUGEARU CAMELIA SI TUGEARU GH. MARINEL
 • Hotărârea 21/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI SUPRAETAJARE CU LOCUINTA STR. LILIACULUI NR. 13 A PROPRIETATE AWAD GALAM LEMAN
 • Hotărârea 20/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - MODIFICARE LOCUINTA PARTER , EXTINDERE SI SUPRAETAJARE PARTIALA STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 29, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 152 MP DIN ACTE SI 158,72 MP DIN MASURATORI PROPRIETATE PARTICULARA ISMAIL CETIN SI CHIULEAN
 • Hotărârea 19/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA D+P+E+M, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 41, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 100 MP, PROPRIETATE PARTICULARA BALAUR MARIA SI VASILE VASILE
 • Hotărârea 18/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE MAGAZIN PREZENTARE SI DESFACERE PIESE AUTO SI ATELIER SCHIMB ULEI SI VULCANIZARE, STR. ELIBERARII INCINTA MOBITOM, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE SC IMPEX TROIA SRL
 • Hotărârea 17/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M, STR. PETRU VULCAN NR. 73, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE IUSEIN AISEGHIUL
 • Hotărârea 16/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE INSTALATIE DE USCAT CHERESTEA INCINTA PORT,STR. MOL I AGIGEA TEREN IN SUPRAFATA DE 3560,00 MP AFLAT IN ADMINISTRAREA C.N. "A.P.M" S.A. CONSTANTA, CONSTRUCTIE REALIZATA DE S.C. FERCO STEEL S.R.L.- SUSPENDATA
 • Hotărârea 15/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 14/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - ATELIER REPARATII AUTO SI CONFECTII TAMPLARIE, STR. SENTINELEI NR. 45 PALAZU MARE (PARCELA A412/2), PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 647,78 MP, PROPRIETATE PARTICULARA PUSCASU RADU - FLORIN
 • Hotărârea 13/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA H .C L. M. NR. 491/06.11.2002 CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 12/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA
 • Hotărârea 11/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR. 493/23.12.2004
 • Hotărârea 10/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 9/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECUNOASTEREA GRUPULUI DE INITIATIVA „IMPREUNA SPRE O VIATA MAI BUNA" CA FIIND REPREZENTATIV PENTRU COMUNITATEA LOCALA DE ROMI DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 8/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 504/2003 SI HCLM 482/2004 PRIVIND MODIFICAREA HCLM 504/2003 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SI TRANSFORMARE CAMIN NEFAMILISTI IN LOCUINTE SOCIALE BLOC CS28"
 • Hotărârea 7/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU COMPLETAREA SI INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN H.C.L.M. NR. 480/2004 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005
 • Hotărârea 6/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART 3 DIN HCLM 53/2002 DE INFIINTARE A SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE
 • Hotărârea 5/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 159/30.05.2002 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 4/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE, INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA ALE UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI DE REPARTIZARE A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 3/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR.274/02.08.2004 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR CONSTRUITE DE A.N.L
 • Hotărârea 2/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L CONSTANTA
 • Hotărârea 1/2005 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2004