Hotărârea nr. 74/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2004 AL S.C.I.L. "CONFORT URBAN" SRL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ LA H.C.L.M NR.74 / 17.02.2004


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

 

Indicatori

Nr. rd.

BVC

aprobat 2003

Propuneri 2004

%
3 :2

0

1

2

3

4

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.01.+rd.l2 + rd.!3)

01

64.000

75.000

117

1 .Venituri din exploatare, din care

02

64.000

70.000

109

a) Venituri din act.de bază

03

30.000

36.000

120

b) Venituri din alte activităţi

04

34.000

34.000

100

c) Venituri din surse bugetare, din care

05

 

 

 

- subvenţii de prod.şi activ

06

 

 

 

- subvenţii ptr.acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif

07

 

 

 

- transferuri

08

 

 

 

- prime acordate de la Bug. statului

09

 

 

 

- alte sume primite de la Bug.de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

 

5.000

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.!5+rd.35+rd.36)

14

110.000

116.000

105

1. Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

109.500

109.500

100

a) Cheltuieli materiale

16

78.390

74.200

95

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

26.695

30.000

112

- salarii brute

18

19.700

22.650

115

- contrib.asig.soc.de stat

19

4.925

5.086

103

- ajutor şomaj

20

690

680

99

- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.L. 145/1 997

21

1.380

1.584

115

- alte chelt.cu pers., din care:

22

 

 

 

- fond special de solid. soc.ptr.pers. cu handicap, conf.OUGnr. 102/1 999

23

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţ.de stat conf.OG nr.75/1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanel

25

540

640

119

d) Cheltuieli prevăz. in Legea bugetului de stat nr.507/2003

26

295

360

122

din care: - transferuri sau subvenţii

27

 

 

 

e) cheltuieli de protocol

28

 

 

 

f) cheltuieli reclamă şi publicitate

29

480

500

104

g) cheltuieli de sponsorizare

30

 

 

 

h) tichete de masă

31

3.100

3.800

122


- redevenţa din cesionarea bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

500

6.500

1.300

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

- 46.000

-41.000

89

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V.ACOPERIREA   PIERDERILOR  DIN   ANII PRECEDENŢI

40

30.386

42.000

138

VI.IMPOZIT PE PROFIT

41

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr. 64/2001), din care

42

 

 

 

a) Rezerve legale

43

 

 

 

b)    Acoperirea    pierderilor    contabile    din    anii precedenţi

44

 

 

 

c)  Alte  rezerve   constituite  ca  surse  proprii  de finanţare,  aferente profitului rezultat din vânzări active,   respectiv   aferente   facilităţilor   fiscale   la impozitul pe profit

45

 

 

 

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

47

 

 

 

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul   soc.naţ.,   companiilor   naţionale   şi   soc. cu capital integral sau majoritar de stat

48

 

 

 

g) Profitul nerepartizat pe destinaţii prevăzute la lit.a-f

49

 

 

 

VIII.       SURSE        DE       FINANŢARE       A INVESTIŢIILOR, din care

50

349.126

405.211

116

1 . Surse proprii

51

6.147

6.147

100

2. Alocaţii de la buget

52

10.000

10.000

100

3 . Credite bancare

53

8.999

24.162

268

- interne

54

8.999

24.162

268

- externe

55

 

 

 

4. Alte resurse

56

323.980

364.902

113

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care

57

349.126

405.211

116

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

340.127

381.049

112

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.

59

8.999

24.162

268

- interne

60

8.999

24.162

268

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE , din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

III. Alte rezerve

65

 

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1 . Venituri totale

67

64.000

75.000

117

2. Costuri aferente volumului de activ.

68

110.000

116.000

105

3 . Număr prognozat de personal la finele anului

69

270

280

104

4. Număr mediu personal total, din care

70

270

290

107

5. Fond salarii,din care

71

19.700

22.650

115

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate   

72

 

 

 

b) Fond de salarii aferent conducatorului ag.ec  

73

820

925

113


potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care

 

 

 

 

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drept.de natura sal, potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001

74

92

103

112

- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001

75

360

411

114

c)    fond de salarii af.pers.  angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă

76

17.932

21.005

117

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

5,534

6,424

116

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/ pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri curente

78

237

259

109

8. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri comparabile

79

270

290

108

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/ nr.persoane)

80

 

 

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1 000

81

1.719

1.547

90

1 1 . Plăti restante - total

82

24.057

26.300

109

- Preturi curente

83

 

 

 

- preţuri comparabile (rd.83 x indicile de creştere a preţurilor prognozat)

84

 

 

 

12. Creanţe restante - total

85

19.551

21.200

108

- preţuri curente

86

 

 

 

- preţuri comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

87

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


ANEXA LA HCLM NR. 74/17.02.2004

LISTA

cu investiţii ( utilaje independente ) necesare retehnologizarii in anul 2004 in preturi informative


 

Nr. cit.

Denumire utilaj

Unitate măsura

Cantitate

Preţ unitar

Total mii. lei

1.

Gen. acetilena

Buc.

3

16

48

2.

Arzător cu flacăra

Buc.

2

16

32

3.

Maşina de găurit cu talpa magnetica

Buc.

1

63

63

4.

Rulou compactor cu vibrator

Buc.

1                 J

3.360

3.360

5.

Finisor pavaj asfalt tip MF564

Buc.

1

8.400

8.400

6.

Calculator cu imprimanta

Buc.

4

60

240

7.

Autoturism

Buc.

2

630

1.260

8.

Autoutilitara papuc

Buc.

2

336

672

9.

Semiremorca transp. Bitum cald

Buc.

1

2.940

2.940

10.

Cap tractor

Buc.

1

4.200

4.200

11.

Copiator

Buc.

1

50

50

12.

Tahimetru electronic cu nivela ptr. măsurători topo

Buc.

1

400

400

13.

Semiremorca transport ciment vrac-filer

Buc.

1

840

840

14.

Interfon

Buc.

1

35

35

15.

Inst. de aer condiţionat

Buc.

4

35

140

16.

Modernizare staţie asfalt(inst. aditivare bitum, inst. de desprafuire, Inst. fibra celulozica)

Buc.

1

1.960

1.960

17.

Freza rutiera cu încărcare cu banda

Buc.

1

4.157

4.157

18.

Modern, staţie betoane

Buc.

1

252

252

19.

Modern. Autotren bitum conform normelor ptr. omologarea cisternelor ptr. transp. mărfuri periculoase

Buc.

1

840

840

20.

Trailler ptr. transp. Freza

Buc.

1

420

420

30.309TOTALANEXA la HCLM nr. 74 / 17.02.2001


OBIECTIVUL ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Explicaţie

Valoare

Cote prognozate 2004

Ponderea obiectivului şi criteriilor în total condiţii

Ponderea realizării obiectivului şi criteriilor în coef. maxim de penalizare

OBIECTIV

 

Venituri totale Minime-milioane

75.000

 

33,33

10

 

II. CRITERII DE PERFORMANTA

1.

Productivitatea   muncii pe salariat (în milioane)

 

259

53,35

16

 

2.

Perioada de recuperare a creanţelor (în zile)

 

1 1 1 zile

6,66

2

 

3.

Perioada de rambursare a datoriilor (în zile)

 

137 zile

6,66

2

 

 

TOTAL

 

 

100

30

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

referitoare la hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri şi

cheltuieli al Societăţii Comerciale de Interes Local „Confort

Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2004

în temeiul Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, a Legii nr.507/2003 privind Bugetul de stat şi Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local Municipal Constanţa, aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2004.

Pentru anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa şi-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 75.000.000 mii lei, din care:

-   venituri din activitatea de bază                   36.000.000 mii lei

-   venituri din alte activităţi                           34.000.000 mii lei

-   venituri financiare                                       5.000.000 mii lei
Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli sunt în sumă de

116.000.000 mii lei, din care:

-cheltuieli de exploatare                             109.500.000 mii lei

- cheltuieli financiare                                       6.500.000 mii lei

Astfel, se propune aprobarea unui buget având la capitolul venituri suma de 75.000.000 mii lei şi la capitolul cheltuieli suma de 116.000.000 mii lei, societatea propunându-şi o pierdere de 41.000.000 mii lei ce va fi acoperită din capitalul social după aprobarea bilanţului pentru anul 2004.

La capitolul investiţii pentru anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. şi-a
propus un volum total de cheltuieli de investiţii de 405.211 mii. lei, din care,
INVESTIŢII pentru:                                             Cheltuieli              Surse de

de investiţii           finanţare

1. Reabilitare sistem de iluminat public             99.702 mii. lei majorare capital

2.      Ranforsarea tramei stradale                         200.200 mii. lei majorare capital

3.      Pasaj Filimon Sârbu                                     10.000 mii. lei alocaţii de la buget

4.      Fântâni arteziene                                          20.000 mii. lei majorare capital

5.      Semafoare                                                    30.000 mii. lei majorare capital

6.      Indicatoare rutiere                                          5.000 mii. lei majorare capital

7.      Marcaje rutiere                                             10.000 mii. lei majorare capital

8.       Utilaje independente                                     30.309 mii. lei alocaţii bugetare,

surse proprii, credite

Finanţarea cheltuielilor de investiţii programate se va realiza astfel:
pentru investitii noi – din bugetul loc
al minicipal pe o nerioada de maxim 3

ani ( majorare capital social )


-   pentru utilaje independente - surse proprii şi credite;

-   pentru reabilitarea Sistemului de Iluminat Public şi ranforsarea tramei stradale
conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.351/2001.

în   temeiul   prevederilor   art.46   alin.(5)   din   legea   nr.215/2001    privind administraţia publică locală, iniţiez prezentul proiect de hotărâre.

 PRIMAR

RADU STEFAN MAZĂRE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 şi lista de utilaje independente pe anul 2004 ale S.C.I.L."Confort

Urban"-S.R.L. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2004 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr. l - Buget finanţe;

Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 lit."i" şi art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pentru anul 2004 şi lista de utilaje independente pe anul 2004 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2004 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal, surse proprii şi credite.

Art.2. Secretariatul Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat 25   consilieri din 31  membrii.

Preşedintele şedinţei,
Nr.74/ 17.02.2004