Hotărârea nr. 538/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE ATELIER PRESTARI SERVICII, STR. HATMAN LUCA ARBORE NR. 45E, TEREN IN SUPRAFATA DE 495,37 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA