Hotărârea nr. 381/2004

HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNISOAREI PONOR CATALINA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA


HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNIŞOAREI PONOR CĂTĂLINA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, ÎNTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA DIN DATA DE 29.09.2004

LUÂND LN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE RPEZENTATA DE DL. PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, AVIZUL COMISIEI NR. 4, AVIZUL COMISIEI NR. 5 FRECI M SI RKKERATUL SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL

VĂZÂND PREVEDERILE HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA NR. 629/1995 SI 323/1999 PRIVIND ADOPTAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI ALE HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR- 279/1995 PRIVIND INSTITUIREA SI DECERNAREA TROFEULUI CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL PENTRU ACTIVITATE SI MERITE DEOSEBITE IN DOMENIUL CULTURII SI SPORTULUI, SI NR. 311/1996 PRIVIND ACORDARE NUMELUI DE "AMFORA" TROFEULUI CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 38 LITERA V SI ALE ART. 46 ALIN. l DIN LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l SE CONFERĂ TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNIŞOAREI PONOR CĂTĂLINA;

ART. 2 SECRETARIATUL COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL SI DOMNULUI OCTAVIAN BELLU IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA SPRE ŞTIINŢA,

ADOFFATA DE 25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI.

CONSTANTA                                                                                                 PREŞEDINTE ŞEDINŢA

NR.381/29.09.2004

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

Primari» Municipiului Coutnta, Td: «M»41-T«1M, Fax: MMO-241-70SIL» wn-ff .p rimnrii-conitantiLHiROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA

COMISIA NR. 4


 


AVIZ

ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNIŞOAREI PONOR CĂTĂLINA,

VĂZÂND:

-   REFERATUL SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE-PROTOCOL
REFERITOR LA ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNIŞOAREI POiNOR CĂTĂLINA;

-   EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 38, LITERA "V" SI ART. 46, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA,

AVIZAM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PREZENTAT, INAINTANDU-L DEZBATERILOR PLENULUI CONSILIULUI LOCAL.

P.-i măria Municipiului CoBCtut*, Tel: OMO-24I-70SI05, Fax: OMO-241-70S l O l www,pri m :i ri n-rn n vTiiimi, ra


PREŞEDINTE BALUT LUCIAN

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA                                                                       

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA

COMISIA NR. 5


AVIZ

ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNIŞOAREI PONOR CĂTĂLINA,

VĂZÂND:

-  REFERATUL SERVICIULUI RELAŢII 1NTERNATIONALE-PROTOCOL
KK1 ER1TOR LA ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNIŞOAREI PONOR CĂTĂLINA;

-  EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 38, LITERA "V" SI ART. 46, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA,

AVIZAM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PREZENTAT, INATNTANDU-L DEZBATERILOR PLENULUI CONSILIULUI LOCAL.

PREŞEDINTE

DANUT MOISOIU

 

Primăria Municipiului Constanta, Tel: 0*40-241-708105, Fiv: 0040.241-7081 (H wimprimaria-eonstama.ro


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL RELAŢII INTERNATIONALE


 


 

 

REFERAT

 

Având in vedere rezultatele deosebite obţinute de gimnasta constant^anca Ponor Cătălina si luând in considerare aportul deosebit la rezultatele echipei naţionale de gimnastica a României la Olimpiada de la Atena din 2004, va supunem aprobării propunerea de acordare a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Constanta acestei sportive.

Ponor Cătălina este medaliata cu argint la Campionatele Mondiale din 2003 cu echipa, Ia bârna si la sol, este campioana mondiala la Amsterdam in 2004 cu echipa,, la bârna si la sol, si campioana olimpica la Atena in 2004 cu echipa, la bârna si la sol.

Pentru activitatea sa laborioasa si rezultatele obţinute, s-a întocmit prezentul referat de iniţiere a acordării titlului de cetăţean de omoare al municipiului Constanta domnişoarei Cătălina Ponor.

Director Executiv,

PETRICA MUNTEANU

 


 


 


 


 


Primăria Municipiului Cwstawt*, T«t: 0040-241-7U81 (t«i. Fax: QMO-241-7GS l (H