Hotărârea nr. 378/2004

HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOAMNEI MARIA BITANG

ROMÂNIA

       judeţul constanta primăria municipiul constanta consiliul local


 


HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOAMNEI MARiA BITANG

CONSILIUL   LOCAL   AL   MUNICIPIULUI   CONSTANTA,   ÎNTRUNIT   IN

ŞEDINŢA ORDINARA DIN DATA DE 29.09.2004

LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PEZENTATA DE DL. PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, AVIZUL COMISIEI NR, 4. AVIZUL COMISIEI NR, 5, REFERATUL DIRECŢIEI RELAŢII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE - NR       PRECUM SI PROCESUL VERBAL DE AVIZARE A HOTĂRÂRII PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE " CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA1' DOAMNEI MARIA BITANG VĂZÂND PREVEDERILE HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA NR, 629/1995 SI 323/1999 PRIVIND ADOPTAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI ALE HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 279/1995 PRIVIND INSTITUIREA SI DECERNAREA TROFEULUI CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL PENTRU ACTIVITATE SI MERITE DEOSEBITE IN DOMENIUL CULTURII SI SPORTULUI, SI NR. 311/1996 PRIVIND ACORDARE NUMELUI DE "AMFORA" TROFEULUI CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA; IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 38 LITERA V SI ALE ART. 46 ALIN, l DIN LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l SE CONFERĂ TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, DOAMNEI MĂRIA BITANG, ANTRENOARE A LOTULUI NATIONAL DE GIMNASTICA

ART, 2 SECRETARIATUL COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE DIRECŢIEI RELAŢII INTERNATIONAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE SI DOAMNEI MARIA BITANG IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA SPRE ŞTIINŢA.

ADOPTATA DE 25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRII,

CONSTANTA                                            PREŞEDINTE ŞEDINŢA

NR.378/ 29.09.2004

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


românia

jltde pul constanta

primăria municipeul constanta

CONSILIUL LOCAL


 


 


PROCES VERBAL DE AVIZARE A HOTĂRÂRII PRIVIND ACORDAREA TITLULUI

de "cetăţean de onoare al municipiului constanta" doamnei măria bitanc

IN BAZA PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE STIPULATE IN STATUTUL MUNICIPIULUI CONSTANTA (CAPITOLUL NR. V), PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE, S-A ÎNTOCMIT PREZENTA COMISIE DE INIŢIERE A PROCEDURILOR DE ACORDARE A ACESTUI TITLU DOAMNEI MĂRIA BITANG.

Comisia a luat la cunoştiinţa expunerea de motive a Domnului Primar, referatul Direcţiei Relaţii Internationale si Organizare Evenimente si Avizele Comisiilor juridica si de Cultura din cadrul Consiliului Municipal Constanta.


PRIMAR

VICEPRIMAR

Preşedinte Comisie Buget Finanţe       Antonella Marinescu


VICEPRIMAR

Preşedinte Comisie Cultura

Preşedinte comisie Juridica

Preşedinte Comisie servicii Publice      Nicolae Moga


Preşedinte Comisie Urbanism


Comisia a hotărât in unanimitate propunerea spre dezbaterea plenului a prezentei propuneri.


judeţul constanta

primăria municipiul constanta

consiliul local

COMISIA CU CULTURA


AVIZ

ANALIZÂND  PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE   PRIVIND  ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOAMNEI MĂRIA BITANG; VĂZÂND:

REFERATUL     DIRECŢIEI          RELAŢII     INTERNATIONALE     SI

ORGANIZARE    EVENIMENTE    REFERITOR     LA    ACORDAREA TITLULUI   DE   CETĂŢEAN   DE   ONOARE   AL   MUNICIPIULUI CONSTANTA DOAMNEI MARJA BITANG -   EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 38, LIT, " V" SI ART. 46, ALIN l DIN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA,

AVIZAM   FAVORABIL   PROIECTUL   DE   HOTĂRÂRE   PREZENTAT, 1NAINTANDU-L DEZBATERILOR PLENULUI CONSILIULUI LOCAL.

PREŞEDINTE LUCIAN BALUT

 


românia

judeţul constanta primăria municipiul constanta cons1lill local comisia j l ridica


AVIZ

ANALIZÂND   PROIECTUL   DE   HOTĂRÂRE   PRIVIND   ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOAMNEI MĂRIA BITANG; VĂZÂND:

REFERATUL      DIRECŢIEI      RELAŢII      INTERNATIONALE      SI ORGANIZARE    EVENIMENTE    REFERITOR    LA    ACORDAREA TITLULUI   DE   CETĂŢEAN   DE   ONOARE   AL   MUNICIPIULUI CONSTANTA DOAMNEI MĂRIA BITANG EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 38, LIT. " V" SI ART. 46, ALIN l DIN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA,

AVIZAM   FAVORABIL   PROIECTUL   DE   HOTĂRÂRE   PREZENTAT, INAINTANDU-L DEZBATERILOR PLENULUI CONSILIULUI LOCAL.

PREŞEDINTE

DANUT MOISOIU

 


                                     ROM AN J A

                   judeţul constanta

primăria municipiul constanta

DIRECŢIA RELAŢII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE


 


 


 


REFERAT

Prestigioasa activitate si extraordinarele rezultate pe plan sportiv internaţional de 19 ani, timp in care a realizat un cumul de 151 de medalii, vorbesc de la sine despre capacitatea profesionala, dorinţa de afirmare sportiva a României pe plan internaţional.

Doamna Bitang Măria s-a născut pe 03 august 1962 si a absolvit Academia de Educaţie Fizica si Sport in 1985 .Din 1993 si pana in prezent este antrenoare la Lotul olimpic feminin de gimnastica, Domna Bitang a reuşit câştigarea a 19 medalii la 3 ediţii ale jocurilor Olimpice începând Atlanta 1996 si terminând cu Atena 2004, din care 7 de aur, 5 de argint» 7 de bronz; 44 de medalii la 10 ediţii ale Campionatelor Mondiale incepand cu Bîrmingham 1993, din care 18 de aur, 15 de argint si 11 de bronz; 35 de medalii in 6 ediţii ale Campionatelor Europene incepand cu Stocholm 1994, din care 15 de aur, 10 de argint si 10 de bronz.

De asemenea a reuşit câştigarea a 12 de medalii in 3 ediţii ale Cupei mondiale incepand cu Sabae 1988 si terminând cu Stutgard 2002, din care 5 de aur, 4 de argint, si 3 de bronz.

O preocupare aparte a doamnei Măria Bitang este formarea unor loturi valoroasa de juniori pentru a păstra un nivel constant înalt al reprezentărilor viitoarelor senioare. Astfel a participat la 7 ediţii ale Campionatelor Europene de juniori începând cu Arezzo 1992 si terminând cu Patras 2002, la care a câştigat 41 de medalii din care 16 de aur, 15 de argint, 10 de bronz.

Antrenoarea Măria Bitang deţine împreuna Octavian Bellu cel mai frumos palmares din istoria gimnasticii. Prin rezultatele obţinute cu sportive din municipiul Constanta, componente ale Lotului de gimnastica, Simona Amânar, Camelia Voinea, Andreea Munteanu, din cadrul CSS l Farul Constanta, Cătălina Ponor, Daniela Sofronie care au obţinut 3 respectiv 2 medalii de aur la

Bd. Tomis tir. 5 liFsw: «04(t - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41    708105: BTOO CONSTANTA - ROMÂNIA


Jocurile Olimpice de la Atena 2004,  antrenoarea Măria Bîtang a aşezat

Constanta mereu pe locul I intre municipalităţi.

Demersul de iniţiere al proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Constanta este susţinut si de Directia pentru Sport a Judeţului Constanta prin adresa nr. 108237/30.08.2004


 


Director executiv

 Petri c a Munteanu


Şef Serv

 Liviu Tramudana


 


întocmit, SirinSeleidin

 

Bd. Tomisnr. 5l;Fajt:004C    41    70B10 L i T«l: 0040    41    TOS 105; S 700 CONSTANT A-ROM AN l A