Hotărârea nr. 145/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA SI NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ANEXA l LA HCLM NR 145/08.04.2004

VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICA

 

NR.

CRT

ADRESA TEREN
 ( DESTINAŢIE )

SUPRAFAŢA (MP)

DENUMIRE UTILIZATOR

OBSERVAŢII

1.

Teren Str. Marc Aureliu nr. 1 1

183,80 mp

 

 

2.

Teren Str. Marc Aureliu

360,47 mp

 

 

3.

Teren Aleea Egretei

876,80 mp
( 81=341,59 mp + S2 = 535,21 mp )

 

 

4.

Teren Str. Bradului nr. 14 (diferenţa măsurători  

222,46 mp

 

 

5.

Teren Str. Petru Cercel colt cu bd. 1 Mai vechi

133,30 mp

 

 

6.

Teren Str. Industriala nr. 1B

773,66 mp

 

 

7.

Teren Bd. Mamaia zona Vila Verde
( HOTEL P+4 E SI PARCARE )

1800,82 mp

 

 

8.

Teren Str. Cincinat Pavelescu zona Medeea ( " PET CARE CENTRE ")

2420,87 mp

 

 

9.

Teren Str. Nicolae Milescu nr. 33 ( AMENAJARE PARCARE ACOPERITA )

176 mp

 

 

10.

Teren Bd. Aurel Vlaicu  AMENAJARE TERASA ALIMENTAŢIE PUBLICA )

366,12 mp

 

 

11.

Teren Str. Lirei nr. 3-6  COMPLEX SERVICII PUBLICE )

167,80 mp

 

 

12.

Teren Str. Lirei nr. 3-6

171,96 mp

 

 

 


 

( COMPLEX SERVICII PUBLICE )

 

 

 

13.

Teren Str. Lirei nr. 3-6 ( COMPLEX SERVICII PUBLICE )

55,64 mp

 

 

14.

Teren Staiunea Mamaia Zona Hotel Bicaz

248,57 mp

 

 

15.

Teren Str. Maior Sofran nr. 24 A

150,3 5 mp

 

 

16.

Teren Str. Pescarilor nr. 61 Lot 5 ( garaj )

20,30 mp

 

 

17.

Teren Str. Pescarilor nr. 61 Lot 2 ( garaj )

20,30 mp

 

 

18.

Teren Zona Faleza Nord bl. FZ 28 - FZ 29

512,43 mp

 

 

19.

Teren Bd. Alexandru Lapusneanu

672 mp

 

 

20.

Teren Str. Faleza Nord Bl. BM4 - PA2

501,51 mp

 

 

21.

Teren Str. Prelungirea Bucovinei Zona Spital Militar lot 8

496,22 mp

 

 

22.

Teren Str. Fundătura 1 Mai

550,25 mp

 

 

23

Teren Str. Interioara 1

2276,83 mp

 

 

24.

Teren Str. Prelungirea Bucovinei Zona Spital Militar lot 9

513,91 mp

 

 

25.

Teren Str. Dezrobirii

99,76 mp

 

 

26.

Teren Str. I.B. Bratianu

127,3 7 mp

 

 

27.

Teren Str. Stefanita Vodă ( COMPLEX COMERCIAL DE SERVICII AUTO )

1000 mp

 

 

28.

Teren Str. Unirii

3 14,34 mp

 

 

29.

Teren Str. Unirii nr. 53A

186 mp

 

 

30.

Teren Str. Bărăgan nr . 9 Lotl

224,02 mp

 

 

31.

Teren

68,66 mp

 

 

 


 

Str. Bărăgan nr . 9 Lot 2

 

 

 

32.

Teren Str. Bărăgan nr . 9 Lot 4

78,33 mp

 

 

33.

Teren Str. Bărăgan nr . 9 Lot 5

55,32 mp

 

 

34.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lotl

20 mp

 

 

35.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 2

20 mp

 

 

36.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 3

20 mp

 

 

37.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 4

20 mp

 

 

38.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 5

20 mp

 

 

39.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 6

20 mp

 

 

40.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) Iot7

20 mp

 

 

41.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 8

20 mp

 

 

42.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 9

20 mp

 

 

43.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 10

20 mp

 

 

44.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 11

20 mp

 

<^ff^1&udv

 

45.

Teren

20 mp

 

 

 


 

Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 12

 

 

 

46.

Teren Aleea Nalbei ( Garaj ) lot 13

20 mp

 

 

47.

Teren Staţiunea Mamaia Zona Pinguin

238,37 mp

 

 

48.

Teren Bd. I.C. Bratianu Zona SOMACO

1942,50 mp

 

 

49.

Teren Aleea Nalbei in spatele imobilului din str. Poporului nr. 171

26,92 mp

 

 

50

Teren Str. Turda nr. 25

70,90 mp

 

 

51.

Construcţie Situata in str. Mircea cel Bătrân nr. 97

61 1,23 mp

 

 

52.

Teren Str. Baba Novac Zona Compozitorilor

174 mp

 

 

 

ANEXA 2 LA HCLM NR 145/ 08.04.2004

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

NR. CRT

DENUMIRE TEREN

( DESTINAŢIE )

SUPRAFAŢA (MP)

DENUMIRE UTILIZATOR

OBSERVAŢII

1)

Teren Str. Spiru Haret nr. 37 ( diferenţa măsurători )

52,50 mp

RIZESCU IULIA

 

-4)

Teren Str. Câmpului nr. 25 (diferenţa măsurători )

30,34 mp

ŞERB AN CONSTANTIN

 

3)

Teren Str. Câmpului nr. 25 (diferenţa măsurători

30,34 mp

ŞERB AN VALENTIN

 

4)

Teren Str. Moţilor nr. 78 ( diferenţa măsurători )

150,53 mp

FLOREA EUGEN

 

5)

Teren Str. Maior Sofran nr. 1 ( diferenţa măsurători )

96, 17 mp

TANASE GHEORGHE

 

6)

Teren Str. Maramureş nr. 60 C ( diferenţa măsurători )

60,30 mp

DINU ELENA

 

7)

Teren ( întregire proprietate ) Str. Nicolae lorga nr. 20

34,38 mp

COŢOFANA ANTON

 

8)

Teren Staţiunea Mamaia Complex Palas - Pelican

Lot 1 = 487 mp Lot 2 = 2747 mp

 

 

 


9)

Teren Staţiunea Mamaia

493 mp

 

 

10)

Teren Staiunea Mamaia Complex Hotelier Lebăda

3 000, 14 mp

 

 

 


ROMÂNIA

»     JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIMAR


 


EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public privind propunerea de vânzare prin licitaţie publica sau negociere directa a unor bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanta;

Vânzarea terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relaţie juridica existenta intre agenţii economici sau persoane fizice si Primăria Municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002;

Vânzarea se va face in baza HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta;

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune vânzarea prin licitaţie publica si negciere directa atât a unor suprafeţe de teren din Municipiul Constanta care fac obiectul unor contracte de concesiune cat si acele suprafeţe de teren ce nu fac obiectul unor contracte incheiate intre Primăria Municipiului Constanta si diverşi agenţi economici (persoane fizice sau juridice );

In temeiul art.46 alin.5 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

Initiez proiectul de hotărâre : " privind aprobarea vânzării prin licitaţie publica si negociere directa a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta".
                                                  
                                                           
PRIMAR,
                                         RADU STEFAN MAZARE 


 


                     Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


H OTARARE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publica si negociere directa a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta , întrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;
Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finanţe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Comisiei juridice nr.5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Referatul Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" ; Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale , cu modificările si completările ulterioare , si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării ";

Având in vedere prevederile HCLM nr.37/3 1.01. 2002 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/3 1.01. 2002 - privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta , HCLM nr. 1 1 8/2002 privind vânzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002 , HCLM nr. 386/30.09.2002 " privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si completarea HCLM nr. 153/26.04.2001 si HCLM nr. 247/30.05.2002 " privind aprobarea vânzării prin licitaţie publica sau negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau clădiri ) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta " precum si Dispoziţia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003 ;

Analizând prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 " privind aprobarea completării HCLM nr. 37/01.2002";

In temeiul prevederilor art.38, lit."h" si  art.46 (1) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba vânzarea prin licitaţie publica a unor bunuri imobile ( erenuri sau clădiri) situate pe domeniul privat al Municipiului Constanta, in conformitate cu Metodologia aprobata prin HCLM 37/2002., conform anexei l, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba vânzarea , prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta , in baza HG.577/2002, conform anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Art.3. Preţul de pornire la negocierea directa sau licitaţia publica, după cum este cazul, va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta ;

Art. 4. Se propune anularea poziţiei nr. 59 din anexa 2 " Vânzare prin negociere directa " aprobata prin HCLM nr. 118/2002 ;

Art. 5. Se propune anularea poziţiei nr. 24 din anexa 2 " Vânzarea prin negociere directa " aprobata prin HCLM nr.247/2002;

Art.6. Secretariatul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


NR. 145/ 08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia administrarea domeniului public si privat

serviciul, urmărire si executare contracte
NR.46768/ 05.04.2004

 

 


REFERAT

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numărului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpăra bunuri imobile si având in vedere intenţia municipalităţii de a vinde bunurile imobile - terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta

Vânzarea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relaţie juridica existenta intre agenţii economici sau persoane fizice si Primăria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vânzarea se va face in baza HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilii valorii bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.3 7/2002 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor si in conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Constanta nr. 534/2003 .

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune vânzarea prin licitaţie publica sau negociere directa atât a unor suprafeţe de teren din municipiul Constanta care fac obiectul unor contracte de concesiune cat si suprafeţele de teren ce nu fac obiectul unor contracte incheiate intre Primăria Municipiului Constanta si diverşi agenţi economici ( persoane fizice sau juridice ), conform anexelor nr. l si 2 si anularea unor poziţii aprobate spre vânzare prin HCLM - uri anterioare.

1.               Se propune anularea poziţiei nr. 6   din anexa nr. 2 " Vânzare prin negociere directa " din
HCLM nr. 403/2003    deoarece suprafaţa de teren aprobat la vânzare prin HCLM - ui
menţionat a fost trecuta in mod eronat.

2.             Se propune anularea poziţiei nr. 59 din anexa 2 " Vânzare prin negociere directa " din HCLM
nr. 118/2002 deoarece nu afost finalizata procedura de vânzare pentru suprafaţa de teren
aprobata la vânzare.

3.              Se propune anularea poziţiei nr. 24 din anexa 2 " Vânzarea prin negociere directa " din
HCLM nr. 247/2002    deoarece suprafaţa de teren aprobata la vânzare prin HCLM - ui
menţionat a fost modificat prin noile măsurători topografice ;

Anexele l si 2 " Vânzarea prin licitaţie publica " si " Vânzare prin negociere directa " ce fac parte integranta din prezenta hotărâre de vânzare a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in funcţie de situaţia juridica a terenului in cauza ( elaborata de Direcţia Patrimoniu si Direcţia Administraţie Publica Local - Serviciul Juridic ) , măsurătorile topografice avizate de Direcţia Patrimoniu si in corelaţie cu proiectele de hotărâri ce urmează a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeaşi şedinţa cu prezentul proiect de hotărârea , cu privire la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta si de trecere din domeiul


public in domeniul privat, precum si hotărârile privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu pe domeniul privat al Municipiului Constanta . Terenurie propuse spre vânzare in prezentul proiect de hotărâre au fost analizate si avizate favorabil de către comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta .

Fata de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre " privind

vânzarea prin licitaţie publica si negociere directa a unor bunuri imobile aparţinând domeniului

privat al municipiului Constanta ".


 

DIRECTOR, CONSTANTIN BABUŞ

 


ŞEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA