Proces verbal din 20.03.2020

Proces verbal CL de indata 20.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.03.2020

D- na Secretar Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 21, iar 6 consilieri sunt absenți (dl.Marinescu, dl. Nicoli, dl. Roșculete, dl. Otovescu, dl. Sirop, dl. Vasile). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Îl invit pe dl. Viceprimar Bărăgan să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 20.03.2020. După cum vedeți este o ședință atipică. Am luat toate măsurile din punct de vedere legal cu privire la acest virus.

Prin Dispoziția nr. 3190/19.03.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b și d, coroborat cu alin. 3 lit. b și alin. 5 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 20.03.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2009

Supun la vot ordinea de zi a ședinței. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 20.03.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2009

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Am luat această hotărâre pentru că lucrurile pot să evolueze să dea Dumnezeu în bine, dar pot să evolueze și în rău și atunci această situație în care suntem astăzi s-ar putea la un moment dat să fie imposibil de realizat. Și am zis ca din acest moment să fim pregătiți pentru că există posibilitatea să avem nevoie de hotărâri legate de tot ce înseamnă schimbări bugetare în sensul suplinirii și ajutorului pe care îl dăm situațiilor de urgență din spitale și să fim pregătiți pentru o astfel de variantă, o astfel de soluție în care să putem să comunicăm online. Este un lucru absolut normal pe care trebuie să-l facem. Regulamentul prevede anumite etape care trebuie parcurse, dar echipa din primărie împreună cu Claudiu Popescu și mai sunt și alții care sunt la dispoziția dvs. să vă dea tot felul de informații ca până la ședința de joi să poată să fie funcțională această platformă care prevede efectiv toți pașii pe care îi realizăm noi acum. Numai că ea apare în mod on line scris și fiecare lucru este arhivat și poate fi verificat după un timp. Deci nu există niciun fel de diferență între ceea ce facem fizic aici și ceea ce vom face on line. Atât de la comisii și am rugămintea foarte foarte mare la președinții de comisii pentru că mi se pare puțin mai complicată relația și această procedură la comisii decât în plen pentru că în plen lucrurile sunt mult mai simple și mai clare, dar la comisii am rugămintea ca președinții de comisii și d-na secretar, vreau să vedeți ce președinte de comisie a lipsit astăzi pentru că ei chiar au o problemă și dacă un președinte nu este valid, va trebui să luăm hotărârea de a-l modifica și a schimba președintele de comisie ca să putem să mergem mai departe. Este foarte foarte important acest lucru, vedeți că facem eforturi foarte mari să ne protejăm. Deci noi nu avem deocamdată decât această posibilitate a protejării și trebuie să o facem la nivel foarte susținut și cred că noi trebuie să fim exemplul numărul 1 pentru cetățenii Craiovei în tot ceea ce facem, iar acesta este un test și de orice vreți. Am discutat cu toți primarii din țară, toți încearcă tot felul de variante. Noi am ales această variantă dată de Sobis, de firma care asigură soft-uri în administrația publică și care este cea mai performantă variantă posibilă. Ea se poate face și extinde și în sistem video, însă în acest moment pe noi ne interesează corectitudinea datelor pe care le avem, mai puțin decât partea de a ne vedea sau de a face o vizualizare. Deci orice amănunt, după ce va face Claudiu Popescu prezentarea platformei, îl puteți contacta, îl puteți solicita. Dacă el este la un moment dat suprasolicitat de cerințele dvs., va face apel la ceilalți colegi care să intervină și fiecare să obțină toate informațiile de care este nevoie. Și ți-aș propune, Claudiu, dacă este posibil, să stabilim, eventual pentru o dată de miercuri înaintea ședinței, să facem și o simulare. Pentru că orice lucru verificat este mult mai bun. Important este să avem această simulare pentru că în ședința de consiliu de joi nu avem foarte multe lucruri și foarte importante, dar ce ține de buget și de alocări bugetare către instituțiile de sănătate, este foarte foarte important și nu trebuie să blocăm toate aceste lucruri.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009, după cum urmează:

  • I. Art.47. - se completează cu trei noi alineate care vor avea următorul conținut: „(4) În situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal se pot desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice (on-line).

  • (5) Rezultatul votului/avizul va fi transmis prin mijloace electronice (on-line), Secretarului general al municipiului Craiova, cel mai târziu în preziua desfășurării ședinței.

  • (6) Avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilierii locali vor fi transmise de secretarul general, prin mijloace electronice (on-line) către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, până la ora 09,00.”

  • II. Art.76. - se introduce, după alin.1, un nou alineat care va avea următorul conținut:

„În situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice (on-line)”.

  • III. Art.98.- se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut: „În situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, votul se poate exprima prin mijloace electronice (on-line)”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 20.03.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Stelian Bărăgan

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT

Tudosie Ramona

sed extraord. 08.01.2020

FP 43-04, ver. 1