Hotărârea nr. 66/2020

HCL 66 APROBAREA CUANTUMULUI CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2020 ȘI RESPECTIV A SUMELOR CU TITLU DE RECUPERARE INVESTIŢIE CE SE VOR VIRA AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE ÎN ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                   

                                                                                               

         

         HOTĂRÂREA NR. 66

privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2020

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 27.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare  nr.23549/2020, raportul nr.24677/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.29839/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2020 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.I pct.24 alin.(23), alin.(24), art.II din Hotărârea Guvernului nr.251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, art.I pct.28 alin.4 si alin.5, pct.29 alin.7 – alin.11 şi alin.13, art.II si art.IV din Legea nr.221/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

          În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. q, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2020, pentru  titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 şi care expiră în cursul anului 2020, cuantum aplicabil până la data expirării, precum şi cuantumul chiriei şi al sumelor reprezentând recuperarea investiţiei aplicabile acestor contracte de la data expirării şi până la sfarşitul anului 2020, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă menţinerea cotei de 0,1 % aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2019 aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani în cursul anului 2020.

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.66/2020

 

cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate incepând cu data de 31 iulie 2015

 

 

Nr.

crt

Nume

Adresa locuinţei

Cuantum chirie

Str./Bd.

Bl

Sc

Ap

1

Fieraru Gigi Remus

Oltenia

T1

1

5

240.72

2

Vilcea Ionel

Oltenia

T1

1

6

153.55

3

Danila Liviu

Oltenia

T1

1

7

234.45

4

Vaduva-Vintila Monica

Oltenia

T1

1

11

239.31

5

Perciu Anca

Oltenia

T1

1

12

77.71

6

Truica Nelu

Oltenia

T1

2

8

108.91

7

Georgescu Nadia Madalina

Oltenia

T1

2

9

168.08

8

Arsene Mihai

Oltenia

T1

2

10

156.38

9

Dudea Gabriela

Oltenia

T1

2

12

135.11

10

Ghita Liviu Marian

Oltenia

T1

2

13

168.28

11

Donose Alin

Oltenia

T1

2

14

169.09

12

Toader Costinel Cristinel

Oltenia

T1

2

16

52.79

13

Lisu Alin

Oltenia

T1

2

19

151.82

14

Ditoiu Daniel

Oltenia

T1

3

3

143.36

15

Bizdoaca-Diaconu Marin

Oltenia

T1

3

7

260.50

16

Balan Misu

Oltenia

T1

3

12

154.78

17

Matei Dumitru

Oltenia

T1

4

1

150.77

18

Cicos Vasilica

Oltenia

T1

4

3

119.18

19

Ilie Petre

Oltenia

T1

4

8

88.28

20

Petrica Daniela Nicoleta

Oltenia

T1

5

2

151.77

21

Balan Mihaela Jaclin

Oltenia

T1

5

3

236.47

22

Preda Costel Marius

Oltenia

T1

5

5

152.37

23

Bala Cristian Nicolae

Oltenia

T1

5

9

169.19

24

Chetoiu Marius Cristian

Oltenia

T1

5

10

155.58

25

Iordache Dori Nicolae

Oltenia

T1

5

17

150.57

26

Mazilu Marius

Oltenia

T1

5

19

170.19

27

Deliu Daniel Vasile

Oltenia

T1

5

20

155.58

28

Badescu Daniela Ramona

Oltenia

T1

6

1

151.94

29

Anghel Elena Alina

Oltenia

T1

6

5

157.79

30

Caldare Bogdan Ionut

Oltenia

T1

6

8

135.96

31

Uzeanu Alexandru Nicolae

Oltenia

T1

6

10

169.90

32

Patru Mihaela Ani

Oltenia

T1

6

11

171.31

33

Diaconescu Delia Simona

Oltenia

T2

1

1

152.71

34

Babalîc Mirela

Oltenia

T2

1

2

0.00

35

Nita Danut Alexandru

Oltenia

T2

1

3

157.43

36

Camen Georgeta

Oltenia

T2

1

4

153.63

37

Olaru Claudiu Daniel

Oltenia

T2

1

7

172.16

38

Ivanoiu Mirela

Oltenia

T2

1

8

157.02

39

Cebuc Cezar

Oltenia

T2

2

2

87.09

40

Balasa Marinela

Oltenia

T2

2

4

138.05

41

Botea Georgeta

Oltenia

T2

2

6

239.67

42

Afrem Petrica

Oltenia

T2

2

7

153.39

43

Cretan Simona Gabriela

Oltenia

T2

2

9

168.77

44

Rosca Robert Catalin

Oltenia

T2

2

10

156.22

45

Cercel Alexandru Liviu

Oltenia

T2

2

11

239.23

46

Izmana Romica Marcel

Oltenia

T2

3

2

150.33

47

Vaduvescu Alla

Oltenia

T2

3

5

240.03

48

Barcan Catalin Daniel

Oltenia

T2

3

10

263.14

49

Zavragiu Mihai Nicu

Oltenia

T2

3

13

263.50

50

Raduica Petre Dumitru

Oltenia

T2

4

1

151.57

51

Tunaru Maria

Oltenia

T2

4

3

214.34

52

Anastasiu Maria

Oltenia

T2

4

4

155.38

53

Calciu Puiu

Oltenia

T2

4

6

86.34

54

Cucu Nicoleta Camelia

Oltenia

T2

4

7

154.05

55

Petrescu Florina Cecilia

Oltenia

T2

4

8

145.61

56

Guta Elena

Oltenia

T2

4

9

168.95

57

Barbu Mihaela Dana

Oltenia

T2

4

15

155.06

58

Ciripan Dora Gabriela

Oltenia

T2

4

19

168.67

59

Tutunel Claudiu Vali

Oltenia

T2

5

5

159.57

60

Iancu Minel

Oltenia

T2

5

6

170.62

61

Mihart Anisoara

Oltenia

T2

5

7

171.79

62

Miroiu Mihaela Angela

Oltenia

T2

5

9

159.57

63

Rosu Nelu Florin

Oltenia

T2

5

11

172.32

64

Sonleitner Ingrid Irina

Oltenia

T3

1

2

157.63

65

Sararu Claudia

Oltenia

T3

1

3

157.43

66

Tanasie Sorin Eugen

Oltenia

T3

1

5

0.00

67

Dumitra Ion

Oltenia

T3

1

6

170.75

68

Birlea Marian

Oltenia

T3

1

8

16.85

69

Nita Claudia Ionela

Oltenia

T3

1

10

170.95

70

Nichifor Ion Catalin

Oltenia

T3

2

1

151.82

71

Dragomir Ileana Olivia

Oltenia

T3

2

2

156.42

72

Zimbrea Alfred George

Oltenia

T3

2

3

215.78

73

Tudoran Simona Gabriela

Oltenia

T3

2

12

55.25

74

Ion Serban Marian Silviu

Oltenia

T3

2

14

168.89

75

Rusan Georgeta

Oltenia

T3

2

16

240.04

76

Ilie Marin

Oltenia

T3

2

17

153.03

77

Tatu Ovidiu Marin

Oltenia

T3

2

18

168.20

78

Bogheanu Mihaela Silvia

Oltenia

T3

2

19

58.81

79

Dinca Liviu

Oltenia

T3

3

2

150.33

80

Straianu Vasilica

Oltenia

T3

3

3

90.17

81

Baran Elena Marinela

Oltenia

T3

3

4

149.25

82

Jianu Stefan

Oltenia

T3

3

7

264.10

83

Toma Ion

Oltenia

T3

4

1

151.57

84

Chirita Domitian

Oltenia

T3

4

4

99.68

85

Manciu Nicu Cristinel

Oltenia

T3

4

5

151.65

86

Beldeanu Gegiu Andreea Loredana

Oltenia

T3

4

6

237.35

87

Sfetcu Florina

Oltenia

T3

4

8

168.35

88

Motoi Florin

Oltenia

T3

4

11

236.83

89

Crisu Gabriel Valeriu

Oltenia

T3

4

13

167.91

90

Vanatoru Nicolae

Oltenia

T3

4

14

168.51

91

Nitu Camelia Magdalena

Oltenia

T3

4

15

0.00

92

Ciuciulin Cristian

Oltenia

T3

4

16

237.03

93

Dica Dorel

Oltenia

T3

4

19

168.67

94

Popescu Eduard Traian

Oltenia

T3

5

1

152.71

95

Trocan Daniela

Oltenia

T3

5

3

157.43

96

Preda Robert Adrian

Oltenia

T3

5

4

153.63

97

Stamate Marius

Oltenia

T3

5

7

171.79

98

Sasu Florentina Lucica

Oltenia

T3

5

9

153.35

99

Constantin Viorel

Oltenia

T3

5

11

165.61

100

Cartis  Mihaela Gabriela

Oltenia

T3

5

12

157.02

101

JUJA NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R1

1

1

107.13

102

TUDORASCU CARMEN ILEANA

Potelu

R1

1

2

232.37

103

TUREAC CRISTINA MARIOARA

Potelu

R1

1

3

262.37

104

NENIU ANA MARINELA

Potelu

R1

1

4

83.15

105

POPA GABRIELA

Potelu

R1

1

5

263.36

106

CALINESCU DANIEL

Potelu

R1

1

6

261.90

107

CRACIUNESCU SIMINA MARIA

Potelu

R1

1

7

185.74

108

Chilafu Ionut Alin

Potelu

R1

1

8

35.95

109

DUTA NICOLAE

Potelu

R1

1

9

261.90

110

GANA AUREL MITICA

Potelu

R1

1

10

197.21

111

PANA ANNE MARYE

Potelu

R1

1

11

262.85

112

KOVACS IOAN

Potelu

R2

1

1

46.32

113

PRIBOI MARIANA

Potelu

R2

1

2

232.48

114

PICIU DANIELA

Potelu

R2

1

3

262.37

115

TRASCULEASA ADRIANA

Potelu

R2

1

4

185.97

116

ANDREI TUDORINA

Potelu

R2

1

5

263.36

117

TURCU ION GHEORGHE

Potelu

R2

1

6

262.37

118

UDRICA VALENTINA NICOLETA

Potelu

R2

1

7

185.97

119

DAMIAN COSTINEL FLAVIAN

Potelu

R2

1

8

84.26

120

DUMITRELEA MIHAELA

Potelu

R2

1

9

262.37

121

PENA MARIUS DANIEL

Potelu

R2

1

10

116.38

122

BURDUCEA DANUT IONEL

Potelu

R2

1

11

263.36

123

ZAHARIA PAULA

Potelu

R3

1

1

304.00

124

LACEANU LAURA MARIA

Potelu

R3

1

3

261.17

125

BUZATU DANIEL

Potelu

R3

1

4

267.91

126

MUSCALU ELENA

Potelu

R3

1

5

187.99

127

GAGIU MIRABELA ELENA

Potelu

R3

1

6

284.95

128

PATRASCOIU MADALINA LILIANA

Potelu

R3

1

7

203.87

129

MARIN NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R3

1

8

267.91

130

BĂLOI DIANA CRISTINA

Potelu

R3

1

9

187.99

131

DINU ILIUTA

Potelu

R3

1

10

119.95

132

STEFAN ADRIANA

Potelu

R3

1

11

203.87

133

DINA CHIRITESCU MARIANA

Potelu

R3

1

12

268.71

134

MITRICA LUCIAN MARIN

Potelu

R3

1

13

190.88

135

CIOBANESCU ALINA VERGINICA

Potelu

R3

1

14

296.50

136

MAZILU FLORIN

Potelu

R3

1

15

203.87

137

CORICI CARMEN IRINA

Potelu

R4

1

1

261.17

138

DUŢESCU CARMEN GEORGETA

Potelu

R4

1

2

191.04

139

PREDOI GABRIELA

Potelu

R4

1

3

304.00

140

RADU FLORENTINA

Potelu

R4

1

4

203.87

141

TRUDA GEORGETA

Potelu

R4

1

5

296.42

142

VADUVA GELU

Potelu

R4

1

6

187.99

143

GRIGORE MARIANA CAMELIA

Potelu

R4

1

7

267.91

144

COJOCAREANU COSMIN

Potelu

R4

1

8

203.87

145

DUMITRASCU ILEANA AURA

Potelu

R4

1

9

296.42

146

COTOI FLORIN DANIEL

Potelu

R4

1

10

187.99

147

TIUGAN CRISTINA MELANIA

Potelu

R4

1

11

267.91

148

DIHORU DANUT NICUSOR

Potelu

R4

1

12

203.87

149

GRECU MARIANA

Potelu

R4

1

13

296.42

150

AGHITOAIE DANIELA

Potelu

R4

1

14

191.24

151

BOICEA DIANA TEODORA

Potelu

R4

1

15

268.71

152

IORDACHE ALINA MARINELA

Potelu

R5

1

1

258.31

153

CALINOIU SANDU LAURENTIU

Potelu

R5

1

2

105.26

154

NICOLA ION

Potelu

R5

1

3

262.37

155

STEFAN ALIN DUMITRU

Potelu

R5

1

5

109.44

156

TANASIE MIHAI SORIN

Potelu

R5

1

6

261.90

157

ALBESTEANU MARIAN DUMITRU

Potelu

R5

1

7

185.74

158

RADULESCU ELENA ALINA

Potelu

R5

1

8

262.85

159

NICA DANIEL

Potelu

R5

1

9

261.90

160

BOZGAN IRINA

Potelu

R5

1

10

177.49

161

CIOANA MARIANA CRISTINA

Potelu

R5

1

11

114.60

162

GULIE GETA

Potelu

R6

1

1

232.48

163

CIONTU DANIELA FLORIANA

Potelu

R6

1

2

258.31

164

CRUCERU MARIUS

Potelu

R6

1

3

262.37

165

BUTA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

4

185.97

166

TUTUNARU DRAGOS LIVIU

Potelu

R6

1

5

263.36

167

BADEA MARIA

Potelu

R6

1

6

262.37

168

PRODAN MIHAELA

Potelu

R6

1

7

167.38

169

BUDICA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

8

263.36

170

MARIN ILEANA PETRUTA

Potelu

R6

1

9

236.14

171

STANCA GHEORGHE

Potelu

R6

1

10

107.87

172

GOLASU ANA

Potelu

R6

1

11

263.36

173

BALACESCU CRISTIAN MARIUS

Potelu

R7

1

1

258.31

174

VASILE ION

Potelu

R7

1

2

258.19

175

MOHANU CRISTIANA

Potelu

R7

1

3

262.37

176

NEDEA IONELA DANIELA

Potelu

R7

1

4

185.97

177

PAUN MARIAN

Potelu

R7

1

5

263.36

178

SARPE MARIANA CAMELIA

Potelu

R7

1

6

261.90

179

PURCARU IONUT ADEL

Potelu

R7

1

7

185.74

180

URDU NICOLETA

Potelu

R7

1

8

262.85

181

EPURE MARIAN

Potelu

R7

1

9

261.90

182

SERBANESCU ADRIAN ILIUTA

Potelu

R7

1

10

88.66

183

MINDRILA MARIANA ADELINA

Potelu

R7

1

11

262.85

184

CERBU IONUT

Potelu

R8

1

1

258.31

185

STEFAN MARIN

Potelu

R8

1

2

258.31

186

STEFAN MARIA

Potelu

R8

1

3

262.37

187

DRAGOMIR VALENTINA MIHAELA

Potelu

R8

1

4

185.97

188

DICU EUGENIA CONSTANTA

Potelu

R8

1

5

263.36

189

MITROI AURICA

Potelu

R8

1

6

262.37

190

Cirlig Catalina Dana

Potelu

R8

1

7

185.97

191

BADESCU MARIUS ION

Potelu

R8

1

8

263.36

192

POPA OVIDIU

Potelu

R8

1

9

262.37

193

VASILE MADALIN NICUSOR

Potelu

R8

1

10

197.21

194

PETCU CONSTANTIN

Potelu

R8

1

11

263.36

195

DIONISIE SIMONA CONSTANTINA

Potelu

R9

1

1

273.60

196

MACEDON MIHAELA

Potelu

R9

1

2

191.04

197

GAINA FLORINA

Potelu

R9

1

3

235.06

198

MANTA RADU CRISTIAN

Potelu

R9

1

4

267.91

199

PUNGA AURELIA

Potelu

R9

1

5

169.19

200

DARAC MARTA DIANA

Potelu

R9

1

6

266.85

201

TROACA DELIA ADRIANA

Potelu

R9

1

7

203.87

202

DUMITRU IRINA

Potelu

R9

1

8

267.91

203

LUPU IONELA ALINA

Potelu

R9

1

9

187.99

204

ILIESCU IONUT ALIN

Potelu

R9

1

10

296.50

205

JEGA MARIAN COSTIN

Potelu

R9

1

11

67.90

206

MELCIOIU GIGI DANIEL

Potelu

R9

1

12

268.71

207

NEGHINA MIRCEA DANIEL

Potelu

R9

1

13

190.88

208

CIURLIN CONSTANTA ADELA

Potelu

R9

1

14

266.85

209

STANA OANA DOINA

Potelu

R9

1

15

183.48

210

RADOI STEFANIA RAMONA

Potelu

R10

1

1

261.17

211

STINGA ADRIANA

Potelu

R10

1

2

191.04

212

PAUNEATA IONELA DANIELA

Potelu

R10

1

3

304.00

213

STANESCU LAVINIU

Potelu

R10

1

4

203.87

214

ENE LIVIA CRISTINA

Potelu

R10

1

5

284.87

215

MITRACHE VALENTIN

Potelu

R10

1

6

187.99

216

REISCHEL ROLAND CRISTIAN

Potelu

R10

1

7

267.91

217

GHITA GIORGIANA ANCA

Potelu

R10

1

8

126.30

218

BOCAI MARIANA DANIELA

Potelu

R10

1

9

296.42

219

EPURE MIHAELA IONELA

Potelu

R10

1

10

187.99

220

IVANUSI GINETA DELIA

Potelu

R10

1

11

267.91

221

CALIN VASILE CRISTIAN

Potelu

R10

1

12

203.87

222

LAPADAT CLAUDIA

Potelu

R10

1

13

296.42

223

GHIDICEANU ANA MARIA

Potelu

R10

1

14

172.11

224

CIRNEANU AURELIA

Potelu

R10

1

15

241.84

225

CAMEN ALEXANDRINA

Potelu

R11

1

1

258.31

226

LUNGU IONELA VIOLETA

Potelu

R11

1

2

258.19

227

NICOLAE FLORIAN SILVIU

Potelu

R11

1

3

262.37

228

ANGHEL ELENA

Potelu

R11

1

4

185.97

229

RISTEA IULIAN SORIN

Potelu

R11

1

5

263.36

230

GRADINARU CLAUDIA

Potelu

R11

1

6

261.90

231

BANU COSTINEL ROBERT

Potelu

R11

1

7

122.04

232

POPESCU PETRE CATALIN

Potelu

R11

1

8

262.85

233

CONSTANTIN MARIUS FLORIN

Potelu

R11

1

9

103.19

234

ILIUTA ILEANA VERGINICA

Potelu

R11

1

10

197.21

235

PANA ALINA

Potelu

R11

1

11

64.71

236

PAUNESCU ILONA

Potelu

R12

1

1

258.31

237

MURESAN GEORGIANA GENTIANA

Potelu

R12

1

2

258.31

238

TIULETE ELEODOR

Potelu

R12

1

3

85.24

239

MEHEDINTU CORNELIA MARIANA

Potelu

R12

1

4

185.97

240

TCACI MIHAIL

Potelu

R12

1

5

263.36

241

PIRVU TITA

Potelu

R12

1

6

262.37

242

DOROBANTU LUCIAN

Potelu

R12

1

7

185.97

243

IONESCU LOREDANA

Potelu

R12

1

8

263.36

244

PAIC GEAMINA

Potelu

R12

1

9

262.37

245

VASILE LIVIU MARIAN

Potelu

R12

1

10

189.53

246

TRUSCA CORNELIA SIMONA

Potelu

R12

1

11

263.36

247

PASARICA CLAUDIU DANUT

Potelu

R13

1

1

258.31

248

MARUSI GABRIEL CATALIN

Potelu

R13

1

2

258.19

249

TUTUNARU SILVIU MARIUS

Potelu

R13

1

3

262.37

250

TIMPLARU MARIUS

Potelu

R13

1

4

185.97

251

CIOBANU FLORINA ALINA

Potelu

R13

1

5

68.25

252

BUZNER CAMELIA FLORENTINA

Potelu

R13

1

6

261.90

253

DRAGNEA MELINDA LAVINIA

Potelu

R13

1

7

185.74

254

STEFAN OANA EUGENIA

Potelu

R13

1

8

262.85

255

DELIU CLARA MARIA

Potelu

R13

1

9

261.90

256

CIUCA MIHAELA

Potelu

R13

1

10

197.21

257

STIRBULESCU TITU

Potelu

R13

1

11

262.85

258

VIZITIU ALIN LAVINEL

Potelu

R14

1

1

258.31

259

CIOBANU MADALINA MARIANA

Potelu

R14

1

2

258.31

260

STAMATOIU ADRIANA ANCA

Potelu

R14

1

3

236.14

261

MANOLEA LILIANA

Potelu

R14

1

4

185.97

262

PANDURU RAZVAN STELIAN

Potelu

R14

1

5

263.36

263

IANCU VIOREL MIRCEA

Potelu

R14

1

6

262.37

264

NEAGOE AMELIA FLORENTINA

Potelu

R14

1

7

33.31

265

ACRIVOPOL SIMONA GABRIELA

Potelu

R14

1

8

263.36

266

FICIU ELENA

Potelu

R14

1

9

40.80

267

BALACEANU MARIANA

Potelu

R14

1

10

177.49

268

TANASE NICUSOR VIOREL

Potelu

R14

1

11

263.36

269

BOLDISOR GEORGE ADRIAN

Potelu

R15

1

1

261.17

270

BUMBAC LAURA SIMONA

Potelu

R15

1

2

191.04

271

ŞERBAN SILVIU COSTEL

Potelu

R15

1

3

81.23

272

STANESCU GHEORGHE SERAFIM

Potelu

R15

1

4

203.87

273

JEMBOIU VIOREL NELU

Potelu

R15

1

5

265.98

274

TOMA CRISTIAN BOGDAN

Potelu

R15

1

6

187.99

275

IOVANCEA ELENA CAMELIA

Potelu

R15

1

7

267.91

276

BĂRBOIANU CONSTANTIN

Potelu

R15

1

8

123.64

277

COSMA LENUTA

Potelu

R15

1

9

296.50

278

PRADANOIU MIRELA

Potelu

R15

1

10

187.99

279

OLTEANU JANINA STELIANA

Potelu

R15

1

11

119.78

280

OCROTEALA MOROZ ADRIANA CRISTINA

Potelu

R15

1

12

203.87

281

BAICU AUREL

Potelu

R15

1

13

284.95

282

STOICA EMANUEL

Potelu

R15

1

14

190.88

283

NEATA MIHAELA ADRIANA

Potelu

R15

1

15

84.28

284

DINU CRISTINA

Potelu

R16

1

1

304.00

285

PATA ION

Potelu

R16

1

2

191.04

286

STANCIU RUICAN NICOLAE

Potelu

R16

1

3

261.17

287

TECU CONSTANTIN

Potelu

R16

1

4

203.87

288

MIREA ION IULIAN

Potelu

R16

1

5

101.35

289

DRAGHICI IONELA CRISTINA

Potelu

R16

1

6

187.99

290

PAPUC LIVIA MIHAELA

Potelu

R16

1

7

241.12

291

MĂLDĂRĂSCU BEATRICE MIHAELA

Potelu

R16

1

8

203.87

292

PIRVU NELU

Potelu

R16

1

9

296.42

293

STUPARU TEODOR VIRGIL

Potelu

R16

1

10

187.99

294

STANCA PRODAN MARIN

Potelu

R16

1

11

241.12

295

MITRAN CATALIN NICOLAE

Potelu

R16

1

13

296.42

296

CADEA ADI JEAN

Potelu

R16

1

14

191.24

297

CHISA AURELIA

Potelu

R16

1

15

21.97

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.66/2020

 

Cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2020, pentru  titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate incepând cu data de 31 iulie 2015

 

Nr.

crt

Nume

Adresa locuinţei

Recuperarea

investiţiei

Str./Bd.

Bl

Sc

Ap

1

Fieraru Gigi Remus

Oltenia

T1

1

5

189.33

2

Vilcea Ionel

Oltenia

T1

1

6

120.77

3

Danila Liviu

Oltenia

T1

1

7

204.88

4

Vaduva-Vintila Monica

Oltenia

T1

1

11

188.22

5

Perciu Anca

Oltenia

T1

1

12

63.59

6

Truica Nelu

Oltenia

T1

2

8

85.66

7

Georgescu Nadia Madalina

Oltenia

T1

2

9

132.20

8

Arsene Mihai

Oltenia

T1

2

10

122.99

9

Dudea Gabriela

Oltenia

T1

2

12

118.07

10

Ghita Liviu Marian

Oltenia

T1

2

13

132.35

11

Donose Alin

Oltenia

T1

2

14

132.99

12

Toader Costinel Cristinel

Oltenia

T1

2

16

41.52

13

Lisu Alin

Oltenia

T1

2

19

132.67

14

Ditoiu Daniel

Oltenia

T1

3

3

117.32

15

Bizdoaca-Diaconu Marin

Oltenia

T1

3

7

204.88

16

Balan Misu

Oltenia

T1

3

12

121.73

17

Matei Dumitru

Oltenia

T1

4

1

118.58

18

Cicos Vasilica

Oltenia

T1

4

3

117.16

19

Ilie Petre

Oltenia

T1

4

8

69.43

20

Petrica Daniela Nicoleta

Oltenia

T1

5

2

119.37

21

Balan Mihaela Jaclin

Oltenia

T1

5

3

185.98

22

Preda Costel Marius

Oltenia

T1

5

5

119.84

23

Bala Cristian Nicolae

Oltenia

T1

5

9

133.07

24

Chetoiu Marius Cristian

Oltenia

T1

5

10

122.36

25

Iordache Dori Nicolae

Oltenia

T1

5

17

118.42

26

Mazilu Marius

Oltenia

T1

5

19

133.86

27

Deliu Daniel Vasile

Oltenia

T1

5

20

122.36

28

Badescu Daniela Ramona

Oltenia

T1

6

1

119.50

29

Anghel Elena Alina

Oltenia

T1

6

5

124.10

30

Caldare Bogdan Ionut

Oltenia

T1

6

8

123.63

31

Uzeanu Alexandru Nicolae

Oltenia

T1

6

10

133.62

32

Patru Mihaela Ani

Oltenia

T1

6

11

134.73

33

Diaconescu Delia Simona

Oltenia

T2

1

1

120.10

34

Babalîc Mirela

Oltenia

T2

1

2

0.00

35

Nita Danut Alexandru

Oltenia

T2

1

3

123.82

36

Camen Georgeta

Oltenia

T2

1

4

120.83

37

Olaru Claudiu Daniel

Oltenia

T2

1

7

135.40

38

Ivanoiu Mirela

Oltenia

T2

1

8

123.50

39

Cebuc Cezar

Oltenia

T2

2

2

68.50

40

Balasa Marinela

Oltenia

T2

2

4

120.64

41

Botea Georgeta

Oltenia

T2

2

6

188.50

42

Afrem Petrica

Oltenia

T2

2

7

120.64

43

Cretan Simona Gabriela

Oltenia

T2

2

9

132.73

44

Rosca Robert Catalin

Oltenia

T2

2

10

122.86

45

Cercel Alexandru Liviu

Oltenia

T2

2

11

188.15

46

Izmana Romica Marcel

Oltenia

T2

3

2

118.23

47

Vaduvescu Alla

Oltenia

T2

3

5

188.78

48

Barcan Catalin Daniel

Oltenia

T2

3

10

206.96

49

Zavragiu Mihai Nicu

Oltenia

T2

3

13

207.24

50

Raduica Petre Dumitru

Oltenia

T2

4

1

119.21

51

Tunaru Maria

Oltenia

T2

4

3

187.31

52

Anastasiu Maria

Oltenia

T2

4

4

122.20

53

Calciu Puiu

Oltenia

T2

4

6

67.90

54

Cucu Nicoleta Camelia

Oltenia

T2

4

7

121.16

55

Petrescu Florina Cecilia

Oltenia

T2

4

8

132.41

56

Guta Elena

Oltenia

T2

4

9

132.88

57

Barbu Mihaela Dana

Oltenia

T2

4

15

121.95

58

Ciripan Dora Gabriela

Oltenia

T2

4

19

132.66

59

Tutunel Claudiu Vali

Oltenia

T2

5

5

125.50

60

Iancu Minel

Oltenia

T2

5

6

134.19

61

Mihart Anisoara

Oltenia

T2

5

7

135.12

62

Miroiu Mihaela Angela

Oltenia

T2

5

9

125.50

63

Rosu Nelu Florin

Oltenia

T2

5

11

135.53

64

Sonleitner Ingrid Irina

Oltenia

T3

1

2

123.97

65

Sararu Claudia

Oltenia

T3

1

3

123.82

66

Tanasie Sorin Eugen

Oltenia

T3

1

5

0.00

67

Dumitra Ion

Oltenia

T3

1

6

134.29

68

Birlea Marian

Oltenia

T3

1

8

13.25

69

Nita Claudia Ionela

Oltenia

T3

1

10

134.45

70

Nichifor Ion Catalin

Oltenia

T3

2

1

119.40

71

Dragomir Ileana Olivia

Oltenia

T3

2

2

123.02

72

Zimbrea Alfred George

Oltenia

T3

2

3

188.56

73

Tudoran Simona Gabriela

Oltenia

T3

2

12

43.46

74

Ion Serban Marian Silviu

Oltenia

T3

2

14

132.83

75

Rusan Georgeta

Oltenia

T3

2

16

188.79

76

Ilie Marin

Oltenia

T3

2

17

120.36

77

Tatu Ovidiu Marin

Oltenia

T3

2

18

132.29

78

Bogheanu Mihaela Silvia

Oltenia

T3

2

19

46.25

79

Dinca Liviu

Oltenia

T3

3

2

118.23

80

Straianu Vasilica

Oltenia

T3

3

3

70.92

81

Baran Elena Marinela

Oltenia

T3

3

4

117.38

82

Jianu Stefan

Oltenia

T3

3

7

207.71

83

Toma Ion

Oltenia

T3

4

1

119.21

84

Chirita Domitian

Oltenia

T3

4

4

78.39

85

Manciu Nicu Cristinel

Oltenia

T3

4

5

119.27

86

Beldeanu Gegiu Andreea Loredana

Oltenia

T3

4

6

186.67

87

Sfetcu Florina

Oltenia

T3

4

8

132.41

88

Motoi Florin

Oltenia

T3

4

11

186.26

89

Crisu Gabriel Valeriu

Oltenia

T3

4

13

132.06

90

Vanatoru Nicolae

Oltenia

T3

4

14

132.53

91

Nitu Camelia Magdalena

Oltenia

T3

4

15

0.00

92

Ciuciulin Cristian

Oltenia

T3

4

16

186.42

93

Dica Dorel

Oltenia

T3

4

19

132.66

94

Popescu Eduard Traian

Oltenia

T3

5

1

120.10

95

Trocan Daniela

Oltenia

T3

5

3

123.82

96

Preda Robert Adrian

Oltenia

T3

5

4

120.83

97

Stamate Marius

Oltenia

T3

5

7

135.12

98

Sasu Florentina Lucica

Oltenia

T3

5

9

125.50

99

Constantin Viorel

Oltenia

T3

5

11

135.53

100

Cartis  Mihaela Gabriela

Oltenia

T3

5

12

123.50

101

JUJA NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R1

1

1

79.58

102

TUDORASCU CARMEN ILEANA

Potelu

R1

1

2

191.78

103

TUREAC CRISTINA MARIOARA

Potelu

R1

1

3

194.89

104

NENIU ANA MARINELA

Potelu

R1

1

4

61.76

105

POPA GABRIELA

Potelu

R1

1

5

195.62

106

CALINESCU DANIEL

Potelu

R1

1

6

194.54

107

CRACIUNESCU SIMINA MARIA

Potelu

R1

1

7

137.96

108

Chilafu Ionut Alin

Potelu

R1

1

8

27.79

109

DUTA NICOLAE

Potelu

R1

1

9

194.54

110

GANA AUREL MITICA

Potelu

R1

1

10

146.49

111

PANA ANNE MARYE

Potelu

R1

1

11

195.24

112

KOVACS IOAN

Potelu

R2

1

1

34.40

113

PRIBOI MARIANA

Potelu

R2

1

2

191.87

114

PICIU DANIELA

Potelu

R2

1

3

194.89

115

TRASCULEASA ADRIANA

Potelu

R2

1

4

138.14

116

ANDREI TUDORINA

Potelu

R2

1

5

195.62

117

TURCU ION GHEORGHE

Potelu

R2

1

6

194.89

118

UDRICA VALENTINA NICOLETA

Potelu

R2

1

7

138.14

119

DAMIAN COSTINEL FLAVIAN

Potelu

R2

1

8

62.59

120

DUMITRELEA MIHAELA

Potelu

R2

1

9

194.89

121

PENA MARIUS DANIEL

Potelu

R2

1

10

86.44

122

BURDUCEA DANUT IONEL

Potelu

R2

1

11

195.62

123

ZAHARIA PAULA

Potelu

R3

1

1

225.81

124

LACEANU LAURA MARIA

Potelu

R3

1

3

194.00

125

BUZATU DANIEL

Potelu

R3

1

4

199.00

126

MUSCALU ELENA

Potelu

R3

1

5

139.64

127

GAGIU MIRABELA ELENA

Potelu

R3

1

6

220.24

128

PATRASCOIU MADALINA LILIANA

Potelu

R3

1

7

151.43

129

MARIN NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R3

1

8

199.00

130

BĂLOI DIANA CRISTINA

Potelu

R3

1

9

139.64

131

DINU ILIUTA

Potelu

R3

1

10

89.10

132

STEFAN ADRIANA

Potelu

R3

1

11

151.43

133

DINA CHIRITESCU MARIANA

Potelu

R3

1

12

199.60

134

MITRICA LUCIAN MARIN

Potelu

R3

1

13

141.78

135

CIOBANESCU ALINA VERGINICA

Potelu

R3

1

14

220.24

136

MAZILU FLORIN

Potelu

R3

1

15

151.43

137

CORICI CARMEN IRINA

Potelu

R4

1

1

194.00

138

DUŢESCU CARMEN GEORGETA

Potelu

R4

1

2

141.90

139

PREDOI GABRIELA

Potelu

R4

1

3

225.81

140

RADU FLORENTINA

Potelu

R4

1

4

151.43

141

TRUDA GEORGETA

Potelu

R4

1

5

220.18

142

VADUVA GELU

Potelu

R4

1

6

139.64

143

GRIGORE MARIANA CAMELIA

Potelu

R4

1

7

199.00

144

COJOCAREANU COSMIN

Potelu

R4

1

8

151.43

145

DUMITRASCU ILEANA AURA

Potelu

R4

1

9

220.18