Hotărârea nr. 61/2020

HCL 61 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                            

           HOTĂRÂREA NR.61

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.26514/2020, raportul nr.26622/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.28197/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL, pe anul 2020 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată și Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată;

          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2016 referitoare la desemnarea dlui. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, ca reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor a  R.A.T. SRL;

          În temeiul art.129 alin. 2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                            

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, voteze organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL şi Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.61/2020
R.A.T. SRL
ORGANIGRAMA 2020
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA R.A.T SRLTOTAL785
Conducere28
Executie 757
Consiliul Local al Municipiului Craiova
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bianca Maria Carmen PREDESCU
ADMINISTRATOR
15131418151202128050213
Birou Achizitii"Compartiment
Aprovizionare"Birou JuridicBirou Resurse Umane Birou SalarizareCompartiment Monitorizare Contract Serviciu Public de TransportCompartiment CFGServiciu Paza Birou Management IntegratCompartiment Audit InternBirou Marketing
10
Consultant administratorDIRECTOR ECONOMIC
01
Purtator de cuvant
15 15154113
Birou Contabilitate BugetBirou Financiar Birou Comercial Birou Control
DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE
141271201399119114315
Birou Tehnic Investitii"Birou Dispecerat, Siguranta Circulatiei""Compartiment Ridicari Auto
"Sectia Transport Auto"Serviciu Organizare, Intretinere si Igienizare"Sectia TramvaiBirou IT
12941602194186155
Atelier Exploatare Compartiment F.A.ZCompartiment ITPAtelier Intretinere ReparatiiAtelier ExploatareAtelier Intretinere Reparatii
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

 

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.61/2020

 

 

STAT DE FUNCTII 2020 R.A.T. SRL

 

DENUMIREA FUNCTIEI

FUNCTIE

NIVEL

NUMAR

Cond/exec

STUDII

POSTURI

 

ADMINISTRATOR

C

S

 

1

 

 

 

 

CONSULTANT ADMINISTRATOR

C

S

1

 

 

 

 

PURTATOR DE CUVANT

E

S

1

 

 

 

 

BIROU ACHIZITII

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

2

INGINER

E

S

3

Total conducere

 

 

 

1

Total executie

 

 

5

Total birou

 

 

6

 

 

 

 

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

 

 

 

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

INGINER

E

S

2

ECONOMIST

E

S

1

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

3

Total compartiment

 

 

4

 

 

 

 

BIROU  JURIDIC

 

 

 

SEF BIROU

C

S

          1

CONSILIER JURIDIC

E

S

4

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

4

Total birou

 

 

5

 

 

 

 

BIROU RESURSE UMANE

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

1

REFERENT(arhiva)

E

M

2

REFERENT (registratura)

E

M

1

SPECIALIST RESURSE UMANE

E

S

2

LEGATOR

E

M

1

SPECIALIST RELATII PUBLICE

E

S

1

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

8

Total birou

 

 

9

 

 

 

 

COMPARTIMENT CFG

 

 

 

ECONOMIST

E

S

2

Total conducere

 

 

0

Total executie

 

 

2

Total compartiment

 

 

2

 

 

 

 

BIROU MANAGEMENT INTEGRAT

 

 

 

SPECIALIST MEDIU/RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT

E

S

1

ASISTENT MEDICAL

E

M

1

SPECIALIST PSI

E

S

1

SPECIALIST SSM 

E

S

1

PSIHOLOG

E

S

1

Total conducere

 

 

0

Total executie

 

 

5

Total birou

 

 

5

 

 

 

 

SERVICIU PAZA

 

 

 

SEF SERVICIU

C

S

1

INGINER

E

S

1

AGENT SECURITATE INCINTA/ PAZNICI

E

M

27

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

28

Total serviciu

 

 

29

 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

 

 

 

ECONOMIST

E

S

2

Total conducere

 

 

0

Total executie

 

 

2

Total compartiment

 

 

2

 

 

 

 

BIROU MARKETING

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

SPECIALIST MARKETING

 S

1

ECONOMIST

E

1

AGENT RECLAMA PUBLICITARA

E

M

1

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

3

Total birou

 

 

4

 

 

 

 

COMPARTIMENT MONITORIZARE CONTRACT SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT

 

 

 

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

INGINER

E

S

1

ECONOMIST

E

S

1

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

2

Total compartiment

 

 

3

 

 

 

 

BIROU SALARIZARE

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

5

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

5

Total birou

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE

C

S

1

 

 

 

 

SECTIA  - TRANSPORT AUTO

 

 

 

SEF SECTIE

C

S

1

SECTIA  TRANSPORT AUTO- ATELIER EXPLOATARE

 

 

 

SEF ATELIER

C

S

1

INGINER

E

S

2

AGENT TRANSPORTURI

E

M/P

5

IMPIEGAT AUTO

E

M/P

6

REVIZOR TEHNIC

E

M/P

3

SOFER AUTOBUZ

E

M

270

SOFER AUTOTURISME, CAMIONETE

E

M

4

SOFER TRANSPORT VALORI BANCARE

E

M

1

TEHNICIAN

E

M/P

3

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

294

Total atelier

 

 

295

 

 

 

 

SECTIA - TRANSPORT AUTO - ATELIER INTRETINERE REPARATII

 

 

 

SEF ATELIER

C

S

1

 INGINER

E

S

4

ECONOMIST

E

S

1

ELECTRICIAN

E

M/P

6

ELECTROMECANIC

E

M/P

1

ELECTRONIST

E

M/P

2

FORJOR MANUAL

E

M/P

1

FEMEIE DE SERVICIU

E

M/P

2

FREZOR UNIVERSAL

E

M/P

1

LACATUS MECANIC

E

M/P

5

MAISTRU MECANIC AUTO

E

M

3

MECANIC AUTO

E

M

49

PRIMITOR DISTRIBUITOR

E

M/P

5

TEHNICIAN STOC GESTIUNE

E

M

1

STRUNGAR UNIVERSAL

E

M/P

3

SUDOR MANUAL

E

M/P

3

TINICHIGIU CAROSIER

E

M/P

2

VOPSITOR AUTO

E

M/P

3

VULCANIZATOR

E

M

1

FRIGOTEHNIST

E

M

1

 

 

 

 

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

94

Total atelier

 

 

95

 

 

 

 

COMPARTIMENT FAZ

 

 

 

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

E

M

6

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

6

Total compartiment

 

 

7

 

 

 

 

COMPARTIMENT ITP

 

 

 

SPECIALIST INSPECTII TEHNICE

E

S

2

Total conducere

 

 

0

Total executie

 

 

2

Total compartiment

 

 

2

 

 

 

 

TOTAL SECTIA -TRANSPORT AUTO

 

 

400

 

 

 

 

COMPARTIMENT RIDICARI AUTO

 

 

 

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

TEHNICIAN

E

M

1

AUTOMACARAGIU

E

M

6

SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE

E

M

8

CASIER

E

M

5

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

20

Total compartiment

 

 

21

 

 

 

 

SECTIA  - TRAMVAI

 

 

 

SEF SECTIE

C

S

1

SECTIA  TRAMVAI- ATELIER EXPLOATARE

 

 

 

SEF ATELIER

C

S

1

 INGINER

E

S

2

TEHNICIAN

E

M

2

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

E

M

1

DISPECER

E

M/P

5

AGENT TRANSPORTURI

E

M/P

2

REVIZOR

E

M/P

1

SOFER AUTOTURISME

E

M

2

SOFER AUTOCAMION

E

M

1

VATMAN

E

M

38

ELECTRICIAN

E

M

32

 

 

 

 

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

86

Total atelier

 

 

87

 

 

 

 

SECTIA TRAMVAI- ATELIER INTRETINERE REPARATII

 

 

 

SEF ATELIER

C

S

1

ECONOMIST

E

S

1

MAISTRU

E

M

1

PRIMITOR DISTRIBUITOR

E

M/P

1

ELECTRICIAN

E

M/P

10

LACATUS MECANIC

E

M/P

4

MECANIC

E

M/P

15

BOBINATOR

E

M/P

2

SUDOR

E

M/P

2

STRUNGAR

E

M/P

2

FEMEIE DE SERVCIU

E

M/P

2

ELECTRONIST

E

M

1

FREZOR

E

M/P

1

TINICHIGIU

E

M/P

1

TAMPLAR

E

M/P

1

TAPITER

E

M/P

1

VOPSITOR

E

M/P

1

FOCHIST

E

M/P

1

MESERIAS INTRETINERE CALE

E

M

8

 

 

 

 

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

55

Total atelier

 

 

56

TOTAL SECTIA TRAMVAI

 

 

144

 

BIROU DISPECERAT, SIGURANTA CIRCULATIEI

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

INGINER

E

S

1

SUBINGINER

E

Ssd

2

TEHNICIAN

E

M

2

IMPIEGAT AUTO

E

M

16

CONTROLOR TRAFIC

E

M

2

OPERATOR DISPECERAT

E

M

4

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

27

Total birou

 

 

28

 

 

 

 

BIROU TEHNIC INVESTITII

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

INGINER

E

S

4

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

4

Total birou

 

 

5

 

 

 

 

SERVICIU ORGANIZARE INTRETINERE SI IGIENIZARE

 

 

 

SEF SERVICIU

C

S

1

ELECTRICIAN

E

M/P

1

FOCHIST

E

M/P

4

INSTALATOR

E

M/P

1

TAMPLAR

E

M/P

2

ZIDAR

E

M/P

1

LACATUS MECANIC

E

M/P

1

LACATUS MECANIC UTILAJE

E

M/P

1

MECANIC AUTO

E

M

2

SPALATOR VEHICULE

E

M/P

6

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

19

Total serviciu

 

 

20

 

 

 

 

BIROU IT

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

INGINER

E

S

2

OPERATOR DATE

E

M

1

TEHNICIAN

E

M

2

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

5

Total birou

 

 

6

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC

C

S

1

BIROU CONTABILITATE BUGET

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

5

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

5

Total birou

 

 

6

 

 

 

 

BIROU FINANCIAR

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

3

CONTABIL

E

M

1

FUNCTIONAR ECONOMIC

E

M

1

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

5

Total birou

 

 

6

 

 

 

 

BIROU COMERCIAL

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

CASIER

E

M

50

ECONOMIST

E

S

3

SOFER AUTOTURISME  SI CAMIONETE

E

M

1

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

54

Total birou

 

 

55

 

 

 

 

BIROU CONTROL

 

 

 

SEF BIROU

C

S

1

CONTROLORI

E

M

13

Total conducere

 

 

1

Total executie

 

 

13

Total birou

 

 

14

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

785

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU