Hotărârea nr. 232/2020

HCL 232 MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                       

 

 

  HOTĂRÂREA NR.232

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.95630/2020, raportul nr.98494/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.100102/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi avizele nr.254/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.256/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, art.554 şi art.863 din Codul Civil;

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.286 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

a)     se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1  care face parte integrantă din  prezenta hotărâre;

b)    se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a  bunurilor identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre;

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

       Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 


DENUMIREA
BUNURILOR CARE SE INCLUD IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.232/2020
Nr. crt.Codul de clasificare Denumirea bunuluiElemente de identificare"Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta "Valoarea de inventar LEISituaţie juridica actuala
0123456
13.1.6BANCUTA SUPARATILOR"REZIDENTA CULTURALA „STOTY WOOD CUT” EDITIA A III - A 2020 CE SE TRANSFERA FARA PLATA CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , DURATA FOLOSINTA 6ANI "2020"6,617.89"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR. 277/19.06.2020 ADMINISTRATOR R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
23.1.6BANCUTA CASATORITILOR"REZIDENTA CULTURALA „STOTY WOOD CUT” EDITIA A III - A 2020 CE SE TRANSFERA FARA PLATA CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , DURATA FOLOSINTA 6ANI"2020"6,617.89"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR. 277/19.06.2020 ADMINISTRATOR R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
33.1.6BANCUTA IDEALUL COMUN"REZIDENTA CULTURALA „STOTY WOOD CUT” EDITIA A III - A 2020 CE SE TRANSFERA FARA PLATA CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , DURATA FOLOSINTA 6ANI"2020"7,947.89"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR. 277/19.06.2020 ADMINISTRATOR R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
43.1.6BANCUTA SARBATORITILOR"REZIDENTA CULTURALA „STOTY WOOD CUT” EDITIA A III - A 2020 CE SE TRANSFERA FARA PLATA CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , DURATA FOLOSINTA 6ANI"2020"7,947.89"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR. 277/19.06.2020 ADMINISTRATOR R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
53.1.6BANCUTA INDRAGOSTITILOR"REZIDENTA CULTURALA „STOTY WOOD CUT” EDITIA A III - A 2020 CE SE TRANSFERA FARA PLATA CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , DURATA FOLOSINTA 6ANI"2020"7,947.89"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR. 277/19.06.2020 ADMINISTRATOR R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
63.1.6BANCUTA DIVERGENTILOR"REZIDENTA CULTURALA „STOTY WOOD CUT” EDITIA A III - A 2020 CE SE TRANSFERA FARA PLATA CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , DURATA FOLOSINTA 6ANI"2020"7,947.89"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR. 277/19.06.2020 ADMINISTRATOR R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
71.10..MODERNIZARE ACCES IN PARCUL ROMANESCU SI AMPLASARE STATUIE"ADRESA ADMINISTRATIVA : BULEVARDUL NICOLAE ROMANESCU NR. 1 iNVESTITIE COMPUSA DIN : - STATUIE – STRUCTURA CU VALOAREA DE 247.152,71LEI CU TVA ; - PLACI TRAVERTIN -240MP – VALOARE DE 168.040,11LEI CU TVA; - PLATFORMA – INFRASTRUCTURA , PIATRA CUBICA , BORDURI – 1149MP – VALOARE DE 347.053,98LEI CU TVA; - GAZON – 474MP – VALOARE 88.077,91LEI CU TVA ; - ARBORI ORNAMENTALI CU JARDINIERE – 4 BUC -VALOARE 1144,28LEI CU TVA; - ARBUSTI TUIA CU JARDINIERE – 56BUC – VALOARE 217.832,29LEI CU TVA; - BANCI DIN BETON CU LEMN – 6 BUC – VALOARE 14.861,46 LEI CU TVA; - SUPORTI BICICLETA – 20LOCURI – 9.786,99LEI CU TVA; - COSURI DE GUNOI – 6 BUC – VALOARE 7.628,70 LEI CU TVA; - STALPI DE ILUMINAT - 6 BUC. VALOARE 26.863,13LEI CU TVA; - CORP ILUMINAT STATUIE – 3 BUC VALOARE 6.499,47LEI CU TVA; - INSTALATIE DE UDAT – 1 BUC. VALOARE 11312,58LEI CU TVA; - ORGANIZARE DE SANTIER – VALOARE 11.312,58LEI CU TVA DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE 30ANI "2020"983,761.15""MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC CONTRACT NR. 84172/08.05.2019, AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE NR. 162/25.09.2019 ELIBERATĂ DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR.80096/16.06.2020 "
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Adrian COSMAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

 MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE SI A VALORII DE INVENTAR A UNOR BUNURI IDENTIFICATE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 232/2020
NR. CRT.DENUMIRENR. INVENTARCOD DE CLASIFICAREVALOARE DE INVENTAR INITIALA (LEI)DIFERENTA IN MINUS (LEI)DIFERENTA IN PLUS (LEI)VALOARE DE INVENTAR (LEI)LOC FOLOSINTA
1"STR.CORCOVA SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 336,84M, LATIME 6M, SUPRAFATA 1949,45MP , IMBRACAMINTE: ASFALT , TROTUAR LUNGIME 363,84M, LATIME 1x2M, SUPRAFATA 1106,65MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120014331.3.7.2"33,683.47""731,801.22""765,484.69"CLM
2"STR. HOMER SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 525,89M LATIME 3,5 – 5M, SUPRAFATA 2676,60MP , IMBRACAMINTE: ASFALT , TROTUAR:LUNGIME 525,89M, LATIME 1x2M, SUPRAFATA 1286,31MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120015151.3.7.2"41,992.36""1,072,719.73""1,114,712.09"CLM
3"STR. RASINARI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 702,63M, LATIME 6M, SUPRAFATA 4204,28MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 3702,63M, LATIME 1,5x2M, SUPRAFATA 2450,94MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120023691.3.7.2"226,368.16""1,608,529.07""1,630,897.23"CLM
4"STR.TRIFOIULUI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 271,37M , LATIME 7M, SUPRAFATA 1880,06MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 271,37M, LATIME 2x2M, SUPRAFATA 1210,16MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120022661.3.7.2"60,376.50""678,426.20""738,802.70"CLM
5"STR.MICSUNELE SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 253,04M , LATIME 7M, SUPRAFATA 1771,87MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 253,04M, LATIME 1,75x2M, SUPRAFATA 879,88MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120014471.3.7.2"380,282.21""703,133.29""1,083,415.50"CLM
6"STR.HARSOVA SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 239,85M , LATIME 3M, SUPRAFATA 726MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 239,85M, LATIME 1x2M, SUPRAFATA 450MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120015221.3.7.20.01"328,445.23""328,445.24"CLM
7"STR.RACHITEI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 242,78M , LATIME 4-5M, SUPRAFATA 1155,54MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 242,78M, LATIME 1x2M, SUPRAFATA 477,80MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120023651.3.7.2"25,710.38""469,899.50""495,609.88"CLM
8"STR.DRUMUL FABRICII SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 393,78M , LATIME 7M, SUPRAFATA 2778,51MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 393,78M, LATIME 2x2M, SUPRAFATA 1506,04MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120012871.3.7.2"114,757.55""1,187,680.43""1,302,437.98"CLM
9"STR.MERISORULUI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 850,13M , LATIME 5,5M, SUPRAFATA 4640,75MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 850,13M, LATIME 0,20-1,5M, SUPRAFATA 1520MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120014721.3.7.2"40,823.14""1,759,637.52""1,800,460.66"CLM
10"CANAL STR. MERISORULUI LUNGIME 773,41M"120149911.8.7.-"230,174.05""245,858.34""476,032.39"CAO
11"STR.PORUMBULUI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 323,06M , LATIME 7M, SUPRAFATA 2217,83MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 323,06M, LATIME 1,10x2M, SUPRAFATA 1017,14MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120023121.3.7.2"89,619.37""760,483.64""850,403.01"CLM
12"STR.VRANCEI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 282,86M , LATIME 6M, SUPRAFATA 1669,02MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 282,86M, LATIME 1x2M, SUPRAFATA 846,01MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120024791.3.7.2"90,539.80""615,563.44""706,103.24"CLM
13"STR.MACINULUI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 242,88M , LATIME 7M, SUPRAFATA 1708,42MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 242,88M, LATIME 1,75x2M, SUPRAFATA 857,86MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120014541.3.7.2"183,181.70""629,952.01""813,133.71"CLM
14"STR.MARINEI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 726,78M , LATIME 5,5M, SUPRAFATA 4008,22MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 726,78M, LATIME 1,20x2M, SUPRAFATA 1518,91MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120014691.3.7.20.02"1,624,831.37""1,264,831.39"CLM
15"STR.ECOULUI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 131,99M , LATIME 5M, SUPRAFATA 787,15MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 131,99M, LATIME 1x2M, SUPRAFATA 241,17MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120012951.3.7.20.01"298,664.43""298,664.44"CLM
16"STR.LIVEZI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 202,25M , LATIME 6M, SUPRAFATA 1284,79MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 202,25M, LATIME 1,5x2M, SUPRAFATA 498,40MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120015541.3.7.2"13,769.42""487,066.32""500,835.74"CLM
17"CANAL DN250MM STR. LIVEZI -LUNGIME 190,66M"120159271.8.7.-"54,009.82""75,981.29""129,991.11"CAO
18"STR.OLTENITA SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 242,95M , LATIME 6M, SUPRAFATA 1460,24MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 242,95M, LATIME 1x2M, SUPRAFATA 784,08MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120014821.3.7.2"33,248.10""587,828.34""621,076.44"CLM
19"STR.OGORULUI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 393,35M , LATIME 6M, SUPRAFATA 2479,73MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 393,35M, LATIME 1-1,5M, SUPRAFATA 932,36MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120014781.3.7.2"90,987.58""728,620.83""819,608.41"CLM
20"STR.CAVALERIEI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 265,40M , LATIME 5,5M, SUPRAFATA 1459,13MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 265,40M, LATIME 1,2x2M, SUPRAFATA 719,86MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120013701.3.7.20.02"606,916.84""606,916.86"CLM
21"STR.INFANTERIEI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 263,57M , LATIME 5,5M, SUPRAFATA 1570,33MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 263,57M, LATIME 1,2x2M, SUPRAFATA 629,41MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120015761.3.7.20.02"643,086.06""643,086.08"CLM
22"STR.ANTIAERIANA SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 359,97M , LATIME 5,5M, SUPRAFATA 2122,74MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 359,97M, LATIME 1,2x2M, SUPRAFATA 777,68MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120017551.3.7.20.01"827,916.64""827,916.65"CLM
23"STR.GENISTILOR SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 1203,75M , LATIME 6M, SUPRAFATA 2626,24MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 1203,75M, LATIME 1,05-1,55M, SUPRAFATA 852,34MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120015391.3.7.20.02"2,911,441.53""2,911,441.55"CLM
24"STR.FERMEI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 513,78M , LATIME 5,5 - 7M, SUPRAFATA 3196,50MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 513,78M, LATIME 1,12-1,97M, SUPRAFATA 1695,5MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120013551.3.7.2"75,190.69""1,077,863.46""1,153,054.15"CLM
25"STR.GRADINARI SE MODIFICA ELEMENTELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR CAROSABIL: LUNGIME 978,92M , LATIME 5,5 -7M, SUPRAFATA 6509,50MP , IMBRACAMINTE: ASFALT, TROTUAR:LUNGIME 978,92M, LATIME 0,5-1,45M, SUPRAFATA 2930MP, IMBRACAMINTE: ASFALT"120015421.3.7.2"66,545.95""2,011,347.27""2,077,893.22"CLM
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Adrian COSMAN