Hotărârea nr. 120/2020

HCL 120 MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                       

                                                                                                             

 

               HOTĂRÂREA NR.120

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.41565/2020, raportul nr.44139/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.45450/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova și avizele nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile art.554 şi art.863 din Codul Civil;

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

a)     se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre;

b)    se modifică valoarea de inventar a  bunului identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre;

c)     trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a   bunurilor identificate în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.292/2017, nr.522/2007 şi 502/2017. 

               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

            

  SECRETAR GENERAL,

              Stelian BĂRĂGAN

    Nicoleta MIULESCU

    

BUNURI DOMENIU PUBLIC CE TREC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXA NR. 4 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.120/2020
NR. CRT.DenumireValoareNumar InventarLoc folosinta
1" Leagan figurine-Gr nr.57,str.I.Sisesti"" 30,142.27"32000216INVATAMANT DP
2" Leagan cu figurine-Gradinita ""Sf Lucia"""" 30,142.27"32000297INVATAMANT DP
3" Leagan cu figurine-Gradinita""Casuta cu povesti"""" 30,142.27"32000277INVATAMANT DP
4" Leagan cu figurine-Gradinita""Dumbrava Minunata"""" 30,142.27"32000281INVATAMANT DP
5" Leagan cu scaunele si figurine-Gr.""Voiniceii"""" 30,142.27"32000293INVATAMANT DP
6 Leagan cu scaunele si figurine-Gradinita Piticot " 30,142.27"32000257INVATAMANT DP
7 Leagan cu scaunele si figurine-Gradinita PN nr.1" 30,142.27"32000203INVATAMANT DP
8" Leagan cu scaunele,figurine-Gr.""Casuta Fermecata"""" 30,142.27"32000261INVATAMANT DP
9 Leagan cu scaunele-Gradinita N.Romanescu" 30,142.27"32000269INVATAMANT DP
10 Leagan cu scaunele-Lic. de arte M.Sorescu" 30,142.27"32000265INVATAMANT DP
11" Rotativa-Gr pp ""Floarea Soarelui"""" 28,140.83"32000180INVATAMANT DP
12" Rotativa-Gradinita ""I.Creanga"""" 28,140.83"32000303INVATAMANT DP
13" Rotativa-Gradinita Lic Alimentar,str.Brestei"" 28,140.83"32000156INVATAMANT DP
14" Rotativa-Gradinita nr.36 ""Gandacelul"""" 28,140.83"32000169INVATAMANT DP
15" Rotativa-Gradinita Phoenix,bld Oltenia"" 28,140.83"32000231INVATAMANT DP
16" Rotativa-Gradinita pp ""Sf.Ana"""" 28,140.83"32000191INVATAMANT DP
17 Rotativa-Gradinita Prichindelul" 28,140.83"32000247INVATAMANT DP
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN

INTRARI INVENTAR DOMENIU PUBLIC
ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.120/2020
Nr. crt.DenumireUMCANTCOD CLASIFICAREDURATA NORMALA (ANI)PRET UNITARValoare finalaLOC FOLOSINTA
1BRANSAMENT APA STR BDUL CAROL NR.110Abuc11.8.6302874.202874.20COMPANIA DE APA
2BRANSAMENT APA STR ALEEA 1 COCORULUI NR.14buc11.8.630948.88948.88COMPANIA DE APA
3BRANSAMENT APA STR ALEEA 1 SIMNIC NR.10Cbuc11.8.6302004.882004.88COMPANIA DE APA
4BRANSAMENT APA STR ALEEA 3 GENISTILOR NR.5buc11.8.6301890.601890.60COMPANIA DE APA
5BRANSAMENT APA STR ALEEA 5 BRESTEI NR.2Abuc11.8.6301905.991905.99COMPANIA DE APA
6BRANSAMENT APA STR ALEEA CORNESULUI NR.31Mbuc11.8.6302297.652297.65COMPANIA DE APA
7BRANSAMENT APA STR ARTILERIEI NR.26buc11.8.6302087.512087.51COMPANIA DE APA
8BRANSAMENT APA STR B.P. HASDEU NR.83buc11.8.6302122.162122.16COMPANIA DE APA
9BRANSAMENT APA STR BARIERA VALCII NR.79C / 4 UTILIZATORIbuc11.8.6304950.844950.84COMPANIA DE APA
10BRANSAMENT APA STR BDUL N. TITULESCU NR.38buc11.8.6309241.589241.58COMPANIA DE APA
11BRANSAMENT APA STR BIHORULUI NR.6buc11.8.6301906.131906.13COMPANIA DE APA
12"BRANSAMENT APA STR BRAILA T2 , P 24/2"buc11.8.6302842.572842.57COMPANIA DE APA
13BRANSAMENT APA STR BRAZDA LUI NOVAC NR.36buc11.8.6302695.632695.63COMPANIA DE APA
14BRANSAMENT APA STR BUCEGI NR.71buc11.8.6302071.202071.20COMPANIA DE APA
15BRANSAMENT APA STR BUCURA NR.38Abuc11.8.6301977.421977.42COMPANIA DE APA
16BRANSAMENT APA BDUL ILIE BALACI NR. 103A – 3 UTILIZATORIbuc11.8.6303333.773333.77COMPANIA DE APA
17BRANSAMENT APA STR CALEA BREZEI NR.13Gbuc11.8.6302103.822103.82COMPANIA DE APA
18BRANSAMENT APA STR CALEA BREZEI NR.17Rbuc11.8.6301984.921984.92COMPANIA DE APA
19BRANSAMENT APA STR CANTONULUI NR.24Abuc11.8.6301903.461903.46COMPANIA DE APA
20BRANSAMENT APA STR CARPENULUI NR.78buc11.8.6301934.341934.34COMPANIA DE APA
21BRANSAMENT APA STR CARPENULUI NR.86buc11.8.6302009.832009.83COMPANIA DE APA
22BRANSAMENT APA STR CAVALERIEI NR.10buc11.8.6302328.542328.54COMPANIA DE APA
23BRANSAMENT APA STR CTIN BRANCOVEANU NR.126Cbuc11.8.6301844.971844.97COMPANIA DE APA
24BRANSAMENT APA STR DALIEI NR.14buc11.8.6303000.003000.40COMPANIA DE APA
25BRANSAMENT APA STR DIMITRIE CANTEMIR NR. 24buc11.8.6302164.882164.88COMPANIA DE APA
26BRANSAMENT APA STR DRUMUL INDUSTRILOR NR.121buc11.8.6302024.802024.80COMPANIA DE APA
27BRANSAMENT APA STR DRUMUL INDUSTRILOR NR.64Abuc11.8.6303786.493786.49COMPANIA DE APA
28BRANSAMENT APA STR DRUMUL MUNTENILOR NR.50Fbuc11.8.6301773.691773.69COMPANIA DE APA
29BRANSAMENT APA STR ELIZA OPRAN NR.90Bbuc11.8.6301804.371804.37COMPANIA DE APA
30BRANSAMENT APA STR FANRANA POPOVA NR.31buc11.8.6302069.112069.11COMPANIA DE APA
31BRANSAMENT APA STR FANRANA POPOVA NR.28Abuc11.8.6302165.782165.78COMPANIA DE APA
32BRANSAMENT APA STR FANRANA POPOVA NR.3Abuc11.8.6304326.774326.77COMPANIA DE APA
33BRANSAMENT APA STR FERMEI NR.14Abuc11.8.6301852.201852.20COMPANIA DE APA
34BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI NR.293Bbuc11.8.6301654.211654.21COMPANIA DE APA
35BRANSAMENT APA STR GRAL STEFAN ISPAS NR.35buc11.8.6301899.281899.28COMPANIA DE APA
36BRANSAMENT APA STR GRAL DR. I. CERNATESCU NR.18Abuc11.8.6302286.342286.34COMPANIA DE APA
37BRANSAMENT APA STR GENISTILOR NR.32buc11.8.6302098.432098.43COMPANIA DE APA
38BRANSAMENT APA STR GENISTILOR NR.54buc11.8.63017463.8117463.81COMPANIA DE APA
39BRANSAMENT APA STR HOMER NR.29buc11.8.6301322.201322.20COMPANIA DE APA
40BRANSAMENT APA STR IEDEREI NR.26buc11.8.6302034.932034.93COMPANIA DE APA
41BRANSAMENT APA STR MILCOV NR.37buc11.8.6301997.571997.57COMPANIA DE APA
42BRANSAMENT APA STR MUNTENIA NR.30Ebuc11.8.6301726.971726.97COMPANIA DE APA
43BRANSAMENT APA STR RAMURI NR.24Abuc11.8.6301950.981950.98COMPANIA DE APA
44BRANSAMENT APA STR RENASTERII NR.1Dbuc11.8.6303502.373502.37COMPANIA DE APA
45BRANSAMENT APA STR. RODNA NR.2buc11.8.6302077.742077.74COMPANIA DE APA
46BRANSAMENT APA STR SOS POPOVENI NR.3Fbuc11.8.6301150.121150.12COMPANIA DE APA
47"BRANSAMENT APA STR SOS POPOVENI T4 , P11"buc11.8.6301793.501793.50COMPANIA DE APA
48BRANSAMENT APA STR. STEFAN ODOBLEJA NR. 88buc11.8.6301963.191963.19COMPANIA DE APA
49BRANSAMENT APA STR TEILOR NR.109Bbuc11.8.6303109.733109.73COMPANIA DE APA
50BRANSAMENT STR TRAIAN VUIA NR. 4buc11.8.63011518.9711518.97COMPANIA DE APA
51BRANSAMENT STR UDRISTE NASTUREL NR. 28buc11.8.6302214.872214.87COMPANIA DE APA
52BRANSAMENT STR VANATORI DE MUNTE NR. 124buc11.8.6301976.391976.39COMPANIA DE APA
53BRANSAMENT STR VANATORI DE MUNTE NR. 20buc11.8.6301849.441849.44COMPANIA DE APA
54BRANSAMENT STR VIITORULUI T24 P22buc11.8.6301868.611868.61COMPANIA DE APA
55BRANSAMENT STR ZORELE NR. 3Abuc11.8.6302158.632158.63COMPANIA DE APA
56BRANSAMENT STR ZORELE NR. 4buc11.8.6302083.712083.71COMPANIA DE APA
57BRANSAMENT APA STR ALEEA 3 RAMURI NR.10buc11.8.6301993.741993.74COMPANIA DE APA
58BRANSAMENT APA STR ALEEA 6 FRAGILOR NR.8buc11.8.6302127.032127.03COMPANIA DE APA
59BRANSAMENT APA STR ANTIAERIANA NR.31buc11.8.6301966.551966.55COMPANIA DE APA
60BRANSAMENT APA STR BRESTEI NR.185buc11.8.630741.60741.60COMPANIA DE APA
61BRANSAMENT APA STR CARPENULUI NR.62Abuc11.8.6302141.172141.17COMPANIA DE APA
62"BRANSAMENT APA STR GARLESTI T22, P19"buc11.8.6302526.782526.78COMPANIA DE APA
63BRANSAMENT APA STR PINULUI NR.4buc11.8.6302194.742194.74COMPANIA DE APA
64BRANSAMENT APA STR POLIGONULUI NR.116Bbuc11.8.6302105.312105.31COMPANIA DE APA
65BRANSAMENT APA STR SOARELUI NR.6buc11.8.630603.14603.14COMPANIA DE APA
66BRANSAMENT APA STR TUDOR ARGHEZII NR.9Cbuc11.8.6302248.222248.22COMPANIA DE APA
67EXTINDERE RETEA APA STR. DRUMUL MUNTENILOR NR.50 – 60MLbuc11.8.6303275.123275.12COMPANIA DE APA
68EXTINDERE RETEA APA STR. GRAL STEFAN ISPAS NR.35 – 90MLbuc11.8.6305044.735044.73COMPANIA DE APA
69RACORD CANAL STR. ALEEA 3 GENISTILOR NR. 5buc11.8.630812.03812.03COMPANIA DE APA
70RACORD CANAL STR. ANA IPATESCU NR. 129buc11.8.6301709.261709.26COMPANIA DE APA
71RACORD CANAL STR. ANTIAERIANA NR. 31buc11.8.6301648.161648.16COMPANIA DE APA
72RACORD CANAL STR. ARTILERIEI NR. 26buc11.8.6301078.711078.71COMPANIA DE APA
73RACORD CANAL STR. B.P. HASDEU NR.83buc11.8.6301054.161054.16COMPANIA DE APA
74RACORD CANAL STR. BDUL N. TITULESCU NR.36buc11.8.6301592.991592.99COMPANIA DE APA
75RACORD CANAL STR. BDUL N. TITULESCU NR. 34buc11.8.6301592.991592.99COMPANIA DE APA
76RACORD CANAL STR BDUL N. TITULESCU NR.38buc11.8.6302398.382398.38COMPANIA DE APA
77RACORD CANAL STR. BRESTEI NR. 524Bbuc11.8.6302682.382682.38COMPANIA DE APA
78RACORD CANAL STR. BUCURA NR. 38Abuc11.8.6301073.671073.67COMPANIA DE APA
79RACORD CANAL STR. CAVALERIEI NR. 10buc11.8.6301832.621832.62COMPANIA DE APA
80RACORD CANAL STR. CAVALERIEI NR. 8buc11.8.6301379.561379.56COMPANIA DE APA
81RACORD CANAL STR. COCORULUI NR. 7Abuc11.8.630798.70798.70COMPANIA DE APA
82"RACORD CANAL B.DUL CAROL I , NR. 110A"buc11.8.630763.20763.20COMPANIA DE APA
83RACORD CANAL STR. FERMEI NR. 14Abuc11.8.630760.93760.93COMPANIA DE APA
84RACORD CANAL STR. GENISTILOR NR. 32buc11.8.6301087.771087.77COMPANIA DE APA
85RACORD CANAL STR. GENISTILOR NR. 54buc11.8.6302149.072149.07COMPANIA DE APA
86RACORD CANAL STR. HOMER NR. 16buc11.8.630836.09836.09COMPANIA DE APA
87RACORD CANAL STR. RAMURI NR. 24Abuc11.8.630822.78822.78COMPANIA DE APA
88RACORD CANAL STR. RODNA NR. 11buc11.8.630889.34889.34COMPANIA DE APA
89RACORD CANAL SOSEAUA POPOVENI NR. 3Fbuc11.8.6301183.331183.33COMPANIA DE APA
90RACORD CANAL STR. STEFAN ODOBLEJA NR. 88buc11.8.6302178.572178.57COMPANIA DE APA
91RACORD CANAL STR. ZORELE NR. 3Abuc11.8.630899.74899.74COMPANIA DE APA
92RACORD CANAL STR. ZORELE NR. 4buc11.8.630842.26842.26COMPANIA DE APA
93"RACORD CANAL B.DUL CAROL I , NR. 123"buc11.8.6301555.391555.39COMPANIA DE APA
94RACORD CANAL STR.BDUL N. TITULESCU NR.32buc11.8.6301592.991592.99COMPANIA DE APA
95"RACORD CANAL STR. CRAIOVITA NOUA , BL 65A1 , SC.2"buc11.8.6304233.594233.59COMPANIA DE APA
96RACORD CANAL STR. FRATII BUZESTI NR. 26buc11.8.6301647.811647.81COMPANIA DE APA
97RACORD CANAL STR.VANATOEI DE MUNTE NR. 124buc11.8.630934.92934.92COMPANIA DE APA
98RACORD CANAL STR.VANATOEI DE MUNTE NR. 20buc11.8.630901.48901.48COMPANIA DE APA
99RACORD CANAL STR. PINULUI NR. 4buc11.8.6301403.141403.14COMPANIA DE APA
100RACORD CANAL STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 77buc11.8.630577.56577.56COMPANIA DE APA
101RACORD CANAL STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 30Abuc11.8.6301498.101498.10COMPANIA DE APA
102BRANSAMENT APA STR. BRADULUI NR. 2buc11.8.6302254.522254.52COMPANIA DE APA
103RACORD CANAL STR. ARH. DAN NICOLAE NR.28Abuc11.8.630458.00458.00COMPANIA DE APA
104BRANSAMENT APA STR. ALEEA POTELU NR. 6buc11.8.6301940.571940.57COMPANIA DE APA
105BRANSAMENT APA STR. TEILOR NR.109Bbuc11.8.6303109.733109.73COMPANIA DE APA
106BRANSAMENT APA STR. VIILOR NR. 83buc11.8.6302153.912153.91COMPANIA DE APA
107BRANSAMENT APA STR. BARAGANULUI NR. 92buc11.8.6302388.032388.03COMPANIA DE APA
108RACORD CANAL STR. BARAGANULUI NR. 92buc11.8.6301095.191095.19COMPANIA DE APA
109BRANSAMENT APA ALEEA DRUMUL CORNESULUI NR.28Bbuc11.8.6301980.531980.53COMPANIA DE APA
110BRANSAMENT APA STR. GEORGE TOPARCEANU NR. 50buc11.8.6301998.541998.54COMPANIA DE APA
111BRANSAMENT APA ALEEA 2 BECHET NR.47buc11.8.6302160.702160.70COMPANIA DE APA
112RACORD CANAL ALEEA 2 BECHET NR.47buc11.8.630962.13962.13COMPANIA DE APA
113RACORD CANAL STR. FANTANA POPOVA NR.31buc11.8.6301313.631313.63COMPANIA DE APA
114RACORD CANAL STR. RAMURI NR.22Lbuc11.8.630941.99941.99COMPANIA DE APA
TOTAL252068.64
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN

ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.120/2020
MODIFICAREA VALORII DE INVENTAR UNUI BUN DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. Crt.Denumirea bunuluiUMCANT INITIALACANT REZULTATA MP Nr. inventarValoare initialadiferentaValoare Inventar ADMINISTRATOR
1ILUMINAT – REABILITARE CENTRU RECUPERARE LUNCA12014772"197,770.66""234,038.77""431,809.43"CLM
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

INVENTARUL "PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAStelian BĂRĂGAN
INTRARI BUNURI
ANEXA 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.120/2020
Nr. crt.Codul de clasificare conform H.G. 2139/2004Denumirea bunuluiElemente de identificare"Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta "Valoarea de inventar LEISituaţie juridica actuala
0123456
1420.1.9.5"TEREN STR. PRINCIPALA NR.271 , COMUNA MELINEŞTI""LOCALITATEA MELINESTI NR. 271, T 7 , P 502 , P 503 ,INTRAVILAN , CATEGORIE DE FOLOSINTA CURTI CONSTRUCŢII IN SUPRAFATA TOTALA DE 2250MP , NR. CAD . 32279 , C.F. NR.32279 A LOCALITATII MELINESTI VECINATATILE : N – PROPRIETATE PRIVATA NR. CAD. 30091 E-DRUM NATIONAL DN 6B S-DOMENIU PUBLIC AL JUDETULUI DOLJ NR. CAD.32280 V– DOMENIU PUBLIC AL JUDETULUI DOLJ NR. CAD.32280 IN ADMINISTRAREA SPITALULUI NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA "2019"23,081.00""MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC HCJ NR. 118/24.06.2019. PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE NR. 19638/25.09,2019; NR. 187092/28.10.2019"
21.6.2.211CONSTRUCTIE C1 – SECTIE PSIHIATRIE ( FOST PAVILION INTERNE PEDIATRIE – C3)"LOCALITATEA MELINESTI NR. 271, T 7 , P 502 , P 503 , REGIM DE INALTIME P+1 ; SUPRAFATA CONSTRUITĂ DE 514 MP , NR. CAD. 32279 – C3 , C.F. NR.32279 A LOCALITATII MELINESTI IN ADMINISTRAREA SPITALULUI NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA "2019"824,900.00""MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC HCJ NR. 118/24.06.2019. PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE NR. 19638/25.09,2019; NR. 187092/28.10.2019"
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------