Proces verbal din 28.03.2019

Proces verbal din data de 28.03.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți în unanimitate. Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele de autoritate adoptate în ședințele: ordinară din 28.02.2019 și extraordinară din 19.03.2019, cu control de legalitate parțial, precum și procesele-verbale. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

îl invit pe dl. Consilier Local Nicolicea Romulus să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Bună ziua! înainte de a începe ședința, aș vrea să vă anunț că pe data de 30.03.2019 ora 11, la Filarmonica „Oltenia”, Comunitatea Elenă sărbătorește ziua Greciei, drept pentru care reprezentantul acestei comunități va trece și va distribui invitații la consilierii locali.

Prin Dispoziția nr. 3511/21.03.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.l și art.68 alin.l din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 28.03.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Craiova, în anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistență socială, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război și a Zilei Naționale a României.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.12.2018.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XlII-a, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv Free Bike Team, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova Olteniax 2, în perioada 20-21 aprilie 2019.

 • 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia”

S.A..

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 109/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 12. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 119/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Mălinului, nr.82 (fosta str.Ramuri, nr.100), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 14. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.3, ap. 12.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap.9.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.12.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.6.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.8.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap. 10.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap. 10.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap. 13.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap. 18.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.l, ap.12.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap.8.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.2, ap.5.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.l, ap.6.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.5, ap.2.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.5, ap.10.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.l, ap.7.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap.17.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.l.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap. 13.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap.20.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată

închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap.2.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.5, ap.6.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spațiu comercial, producție și prestări servicii, situat în Piața Centrală din municipiul Craiova.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 40. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, a casării.

 • 41. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, către Tribunalul Dolj, a unor spații situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, în vederea desfășurării activității Secției penale din cadrul Judecătoriei Craiova.

 • 42. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru spațiile de birouri și conexe, situate în cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, din b-dul.Ilie Bălăci, nr.8.

 • 43. Proiect de hotărâre privind confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova și S.C. AN-RA S.R.L.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Revitalizare centrul istoric-zona Piața Veche-Felix Aderca”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanisitice ale zonei cuprinse între bvd. Nicolae Romanescu-str.Popoveni--str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul din bvd.Nicolae Romanescu, nr.80.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui service auto, în municipiul Craiova, Drumul Industriilor, nr.12.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din Municipiul Craiova-faza II - zona Fântâna Popova”.

 • 57. Proiect hotărâre privind aprobarea finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii de 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului „VENUS- împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.

 • 58. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale domnului Mischianu Ovidiu, care a exercitat temporar atribuții de secretar al Municipiului Craiova, în perioada 01.01.2018-27.03.2018.

 • 59. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru 2018.

 • 60. întrebări și interpelări.

Puncte peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P + 4E pentru secția recuperare neurologică”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 333/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp CI - Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)” - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40.

Punctul 51a fost retras. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificarea prezentată la toate comisiile de retragere a punctului 51, plus cele două puncte peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

A

In urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Raportul Primarului Municipiului Crai ova privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Craiova, în anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistență socială, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război și a Zilei Naționale a României.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.12.2018.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XlII-a, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv Free Bike Team, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova Olteniax 2, în perioada 20-21 aprilie 2019.

 • 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A..

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 109/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 12. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 119/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Mălinului, nr.82 (fosta str.Ramuri, nr.100), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 14. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

»

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.3, ap.12.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap.9.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap. 12.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.6.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.8.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap. 10.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap. 10.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.13.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap. 18.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.l, ap. 12.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap.8.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.2, ap.5.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.l, ap.6.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.5, ap.2.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.5, ap. 10.

31 .Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.l, ap.7.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap.17.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.l.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap.13.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap.20.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap.2.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.5, ap.6.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spațiu comercial, producție și prestări servicii, situat în Piața Centrală din municipiul Craiova.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 40. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, a casării.

 • 41. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, către Tribunalul Dolj, a unor spații situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, în vederea desfășurării activității Secției penale din cadrul Judecătoriei Craiova.

 • 42. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru spațiile de birouri și conexe, situate în cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, din b-dul.Ilie Bălăci, nr.8.

 • 43. Proiect de hotărâre privind confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova și S.C. AN-RA S.R.L.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Revitalizare centrul istoric-zona Piața Veche-Felix Aderca”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului”.

51 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanisitice ale zonei cuprinse între bvd. Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul din bvd.Nicolae Romanescu, nr.80.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui service auto, în municipiul Craiova, Drumul Industriilor, nr.12.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din Municipiul Craiova-faza II - zona Fântâna Popova”.

 • 56. Proiect hotărâre privind aprobarea finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii de 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului „VENUS-împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.

 • 57. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale domnului Mischianu Ovidiu, care a exercitat temporar atribuții de secretar al Municipiului Craiova, în perioada 01.01.2018-27.03.2018.

 • 58. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru 2018.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un coip P + 4E pentru secția recuperare neurologică”.

 • 60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 333/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp CI - Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)” - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40.

61.1ntrebări și interpelări.

 • 1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Craiova, în anul 2018.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Așa cum îl aveți în material, raportul primarului este o documentație foarte stufoasă. N-o să vă răpesc timpul acum să vă citesc tot ce este aici pentru că fiecare și le poate citi, însă o să vă prezint câteva din ceea ce ține de noi, de primărie, de lucrurile care sunt legate de instituția noastră, restul sunt date statistice, culese de la instituțiile statului.

O să încep cu secțiunea investiții, la primul capitol Investiții finalizate

 • -  Putem vorbi aici de Reabilitare si modernizare Centru Recuperare Lunca, (proiect tehnic și execuție, ambele au fost realizate anul trecut) - în valoare de 6.221.403,46 lei

 • -  Tehnica de calcul cumpărată în decursul anului 2018 -159.240,42 lei

 • -  Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) - în valoare de 36.641,91 lei este bugetată mai departe proiectarea și execuția pe anul 2019

 • -  Reabilitare fântâni de băut apă de tip cișmele (de perete): fântâna Popova (reactualizarea documentației de expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) - în valoare de 7.140,00 lei. Din acest punct documentația a fost preluată di Direcția de Fonduri Europene și s-a scris deja și s-a depus proiectul european pentru această fântână și sistematizarea zonei respective

 • -  Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (consultanță, proiect tehnic) în valoare de 370.068,00 lei. Ele au fost finalizate în cursul anului 2018. Tot în 2018 a început și licitația pentru execuția acestui stadion, este în fază foarte avansată de evaluare a ofertelor de execuție.

 • -  Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (studiu de fezabilitate) - în valoare de 21.529,75 lei, este în fază de licitație avansată de evaluare a ofertelor depuse, deci practic nu este vorba numai de reamplasarea statuii la care s-a degradat placajul și este într-o stare avansată de degradare, ci resistematizarea conform SF-ului pe care îl vedeți a întregii piațete în concordanță cu interiorul dincolo de porți din Parcul Nicolar Romanescu

 • -  Locuințe cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu-Potelu - Etapa a IlI-a Obiectivul 3.1 (actualizarea studiului de fezabilitate) - în valoare de 107.088,27 lei . Vă spuneam în ședințele anterioare că ANL va continua execuția de blocuri destinate închirierii pentru tineri în cart. Veterani și intră în execuție anul acesta un număr de 64 de apartamente, studiul de fezabilitate fiind la noi și fiind procesat de noi, ar trebui să-l actualizăm și este cel pe care l-am avut în ședința extraordinară de data trecută, l-am avansat la ANL, a fost aprobat în ședința lor de comisie tehnică și urmează cât de curând licitația pentru execuția acestor lucrări, din informații, undeva la începutul lunii iulie vom avea începerea execuției

După care am avut câteva achiziții pentru diverse activități:

 • -  Achiziție remorci auto 5-6 tone sarcină utilă (volum marfă cca 8 mc) (3 buc.) -în valoare de 134.460,48 lei destinate RAADPFL

 • -  Tractor de tuns gazon special pentru gazon, profesional, cum este cel de Ia stadion(l buc.) (pentru RAADPFL) - în valoare de 28.554,05 lei

 • -  Achiziție motocositori (10 buc.) (pentru RAADPFL) - în valoare de 25.123,04 lei

 • -  Achiziție mașini de cosit gazonul (coș de colectat gazonul tăiat) (5 buc.) (pentru RAADPFL) - în valoare de 22.604,05 lei

 • -  Tocător hidraulic de resturi vegetale (pentru RAADPFL) - în valoare de 41.650 lei

 • -  Perie profesională pentru teren de fotbal (2 buc.) - în valoare de 6.664 lei

 • -  Mașină de tuns gazon pentru teren de fotbal (5 buc.) - în valoare de 50.575 lei

 • -  Aplicator de îngrășăminte pentru teren de fotbal (2 buc.) - în valoare de 9.829,40 lei

 • -  Mașină de marcaj pentru teren de fotbal - în valoare de 5.950,00 lei

 • -  Achiziție cu montaj sistem complet de supraveghere video cu 4 camere -Parcul Pușkin care a fost reabilitat, inclusiv toaleta din Parcul Pușkin care va intra în regim de funcționare, cum este cea din English Park și a trebuit și acest sistem de supraveghere cu camere pentru că se vandaliza în toată zona în mod constant - în valoare de 4.900 lei

 • -  P.U.Z. pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii Spitalului Regional Craiova - în valoare de 47.600 lei. Știți bine că noi ne-am angajat într-o ședință anterioară în 2018 să realizăm noi PUZ-ul pentru Spitalul Regional, lucru care s-a și întâmplat și s-a realizat, lucrările sunt avansate, în câteva săptămâni se va prezenta și proiectul pentru acest spital regional. Din discuțiile la care au fost colegii din primărie la consultări, la Ministerul Sănătății, a fost dl. Cosman, a fost arhitecta șefă Gabi Miereanu, iar la sfârșitul lunii ne va fi prezentat proiectul pentru acest spital regional.

 • -  Revizuire hărți strategice de zgomot în municipiul Craiova - în valoare de 47.600 lei

 • -  Autovehicul multifuncțional, cu bena basculabilă, tracțiune 4x4, echipat cu dispozitive pentru activitati specifice de iarna si de vara (3 buc.) (pentru Salubritate) - în valoare de 2.889.915,00 lei. Le-am văzut deja astă iarnă în lucru pe străzile din Craiova.

 • -  Buldoexcavator cu cupă și ciocan hidraulic pentru spargere beton (1 buc.) (pentru Termo Craiova) - în valoare de 415.905,00 lei

 • -  Reabilitare bazin C.N. Carol I - instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect tehnic) - în valoare de 113.240,05 lei. Când am intrat în reabilitarea bazinului de la Carol I am constatat că nu sunt numai lucrări de faianțare, de construcții, ci efectiv toate instalațiile de acolo sunt degradate și s-a lucrat la această expertiză tehnică. La ora aceasta licitația pentru achiziția lucrărilor de instalații este foarte avansată, urmează să fie stabilit câștigătorul și atribuit cât de curând. Cam așa arată la ora aceasta bazinul, așteptăm să fie finalizate lucrările de instalații.

Investiții în derulare, care au început anul trecut și se derulează și anul acesta:

 • -  Reabilitare fântâni de băut apă de tip cișmele (de perete): fântâna Purcarului (execuție) în valoare de 104.223,23 lei. Treceți destul de des pe lângă ea. A avut

A

o problemă, execuția a început încă din 2018. In momentul când constructorul a intrat acolo, a constatat că starea de degradare este foarte foarte avansată, motiv pentru care s-a cerut o nouă soluție tehnică de la proiectant pentru a consolida fântâna. S-au reînceput lucrările și sunt destul de avansate la ora aceasta. Deci avem și execuția și dirigenția de șantier atribuite în derulare în 2019.

 • -  Reabilitare fântâni de băut apă de tip cișmele (de perete): fântâna Purcarului (dirigenție de șantier) - în valoare 1.200 lei

 • -  Revitalizare centru Istoric - zona Piața Veche - Felix Aderca (studiu de fezabilitate) - în valoare de 31.487,40 lei, din care s-a realizat studiul geo în sumă totală de 3.808 lei . Este un studiu de fezabilitate realizat, pus la dispoziția primăriei în anul acesta. Prevede revitalizarea acestei zone, transformarea ei în fan zone, practic este zona destinată suporterilor care se duc la stadion, la meciuri, este zona de dinaintea meciurilor. Lucru cert că această zonă și acest SF a fost prezentat într-o fază în care nu era finalizat la vremea respectivă, dar a fost prezentat Comisiei Europene care a fost în vizită prin secretarul general adjunct la Craiova, pentru a vedea cum s-a finalizat centrul istoric și a fost prezentată ideea de continuare a extinderii centrului istoric pe bugetul propriu al primăriei, lucru care a fost foarte aplaudat de faptul că nu ne-am limitat la ceea ce au fost bani europeni.

 • -  Reevaluare și revizuire planuri de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova - contract de achiziție publică de servicii în valoare de 40.460,00 lei

 • -  Autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime (pentru R.A.D.P.F.L.) -contract de achiziție publică de produse în valoare de 303.450,00 lei. Celelalte sunt învechite și este necesară pentru lucrul la înălțime.

 • -  Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Aleea 4 Șimnic nr. 26, T4, P53 (studiu de fezabilitate) - contract de achiziție publică de servicii în valoare de 112.812,00 lei, din care în anul 2018 s-a decontat suma de 19.040,00 lei

 • -  Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova -contract de achiziție publică de servicii nr. 184056/21.12.2017 în valoare de 496.349,00 lei, din care în anul 2018 s-a decontat suma de 257.635,00 lei;

A

cuprinde 6 etape, din care s-au recepționat 3 etape. In luna decembrie deja am preluat o parte din acest registru al spațiilor verzi. Mai sunt de recepționat trei etape. Undeva până în vară acest registru al spațiilor verzi, mult trâmbițatul și începutul cu ani în urmă se finalizează.

 • -  Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare proiect tehnic, asistență tehnică) -în valoare de 35.343,00 lei. Știți bine că exista o expertiză tehnică care spunea că Pasajul Electroputere a cam ieșit din perioada lui de funcționare. S-a realizat această expertiză, s-a realizat proiectul tehnic și asistență. Este un proiect care s-ar putea introduce pe acel fond care este prevăzut în Ordonanța 114 să fie finanțat de la fondurile guvernamentale. Practic noi suntem în perioada în care scoatem autorizația de construcție pentru că acolo este prevăzut să te duci cu documentația la nivel de PT plus autorizația de construcție.

 • -  Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (studiu de fezabilitate) - contract de achiziție publică de servicii în valoare de 120.190 lei, din care s-a decontat în anul 2018 suma de 60.115,22 lei (studii de teren). Este vorba de porțiunea de parc Cornițoiu care începe de la Luk Oii vis a vis de Lidl din Craiovița și se întinde până în Calea Severinului, până la Billa. Este o revitalizare a acestei zone, este un studiu în care proiectantul ne propune transformarea acestui teren care este la ora aceasta abandonat și într-un stadiu avansat de degradare, transformarea lui într-un parc de distracții, cu diverse locuri de distracții pentru copii și tineri care sunt prezentate în lateral. Ideea pe care o prezintă studiul ar fi ca noi să fim cei care amenajăm spațiul, iar dotările din acest spațiu să facă obiectul unor contracte de concesiune pe care primărie să le scoată la concesiune pentru că nu numai valoarea acestor obiecte este foarte mare, dar și responsabilitatea este o ramură de activitate pe care primăria nu prea poate să o deruleze neavând în obiectul de activitate așa ceva.

 • -  Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, TI4, TI5 municipiul Craiova (studiu de fezabilitate)- contract de achiziție publică de servicii în valoare de 66.640,00 lei, din care s-a decontat în anul 2018 suma de 8.330,00 lei (studiul geotehnic). Este esplanada cu probleme acolo unde am avut copii accidentați, foarte foarte multe semnalări, inclusiv de la dvs., de la domnii consilieri și studiul de fezabilitate este aproape finalizat. Am pregătit în bugetul pe care o să-1 discutăm zilele următoare bani pentru proiectare și execuție. Speranța noastră este să avem și execuția anul acesta.

- Reabilitare si modernizare străzi si alei din mun. Craiova - acord-cadru de ț                                                                                                             ■>

zv

lucrări (proiect tehnic și execuție) pentru 3 loturi. In anul 2018 s-a dat ordin de începere a lucrărilor de execuție pentru străzile: Ogorului, Fermierului, Rășinari, Corcova, Vrancei, Porumbului, Măcinului, Trifoiului, Micșunele, Hârșova, Răchitei, Carpenului, Drumul Fabricii, Marinei, iar în anul 2019 la str. Drumul Fabricii, Fermei, Grădinari, Ecoului, Livezi, Oltenița, Homer și Merișorului. In maxim 3 săptămâni începem alte 4 străzi ce se află în proiectare acum și anume Geniștilor, Cavaleriei, Infanteriei și Antiaeriană. Sunt 44 de străzi pe care vom intra cu asfalt în 2019. Unele din ele au deja stratul grosier turunat de asfalt, urmează stratul de uzură final. Sunt lucrări foarte importante. Din aceste lucrări și din observațiile dvs. s-a desprins pachetul celălalt de 100 de străzi care este bugetat anul acesta pentru studiile de fezabilitate. Practic urmărim ca în momentul în care pachetul de 87 de străzi se încheie, plus cele 9 cu care am suplimentat anul trecut, la ședința de buget în 2018, când ultima stradă de acolo s-a finalizat, să fie pregătite celelalte 100 în așa fel încât să avem continuitate în străzi. Să știți că sunt foarte foarte multe străzi de periferie care trebuie aduse la lumină. Ce constatăm, constatăm că pe fiecare stradă foarte multe probleme cu utilitățile de-a lungul timpului făcute și de multe ori nu la standardele care trebuie. Găsim atât probleme de canalizare și apă, dar găsim și conducte de gaz care sunt la 10 cm sub stratul de asfalt, găsim și cabluri electrice care sunt imediat sub stratul de asfalt, lucru care întrâzie foarte foarte mult lucrările pentru că de fiecare dată trebuie chemați posesorii de utilități să-și relocheze instalațiile să nu deranjeze lumea. Am găsit și străzi unde cetățenii stăteau cu cereri de aprobare a branșamentului la gaze de ani de zile și a trebuit să chemăm conducerea Distrigaz-ului să le punem în vedere că după ce asfaltăm n-o să-i mai lăsăm să spargă strada, să se trezească pentru că-i țineau pe oameni de mai bine de un an de zile, de aproape doi ani de zile să le răspundă la cererile lor. Deci la fiecare stradă este foarte foarte mult de lucru, mai mult decât atât, la fiecare stradă să știți că studiile de fezabilitate la aceste străzi au fost făcute în anul 2014 pe ridicări topo și pe cărți funciare realizate la vremea respectivă, între timp Oficiul Județean de Cadastru prin Oficiul Național de Cadastru s-a dotat cu lucrări destul de avansate cu acel ortofotoplan în sistem digital și se face de fiecare dată când începe o lucrare suprapunere în cadastru digital de la OCPI cu cadastrul pe care a fost proiectată strada. Din aceste suprapuneri apar efectiv suprapuneri de documente. Și acolo unde aceste suprapuneri apar, este formată o echipă la nivelul primăriei din oameni de la Direcția Patrimoniu, din cadastriști, din cei de la investiții, care merg din poartă în poartă și rectifică cărțile cadastrale în așa fel încât să nu existe suprapuneri. Când spun suprapuneri nu mă refer la suprapuneri efective în teren. Strada este stradă și nimeni nu s-a întins cu gardul peste stradă, acolo unde se întâmplă un caz izolat, se retrage. Ci efectiv din hârtii. Cadastrele se suprapun din hârtii cele făcute de cetățeni cu ortofotoplanul de la Oficiul de cadastru.

Urmează ca în decursul acestui an să începem și alte străzi cum ar fi str. Ion Creanga, Bărbătești, Leandrului, Anina, Dabuleni, str. Motru și Aleea I, II Motru, Albinelor si Aleea I, II, Sinoe, Babadag, Ciocârliei, Iezerului, Techirghiol, Strungarilor, Cristian Teii, Costache Negruzzi, Petrila, Mixandrelor și str. Gutuiului.

 • -  Modernizare străzi:   Parângului-extindere, Ramuri, Migdalului,

Lăcrămioarei, Zăvoiului, Aleea III Bariera Vâlcii, Aleea II Cantonului, Drumul Corneșului, Vânători (expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) - contracte de achiziție publică de servicii în sumă totală de 81.109,00 lei, din care s-a decontat în anul 2018 suma de 30.296,00 lei (expertiza tehnică și studiu geotehnic) Sunt cele 9 străzi la care vorbeam de expertiză tehnică, documentația de avizare urmează să se țină procedura de atribuire a constructorului.

 • -  Canalizare menajeră str. Fermierului (proiect tehnic și asistență tehnică) -contract de achiziție publică de servicii în valoare de 33.082,00 lei, din care s-a decontat în anul 2018 suma de 29.036,00 lei (proiectul tehnic); diferența de 4.046,00 lei reprezintă asistența tehnică și punctul de vedere al proiectantului ce se va realiza și deconta după terminarea execuției lucrărilor. Este canalizare care la ora aceasta este în derulare licitația de atribuire a constructorului pentru acest rest de canalizare în fază foarte avansată. Sperăm ca în două-trei săptămâni deja să avem constructorul pentru acest tronson. Este un tronson de canalizare pe str. Fermierului care nu a fost realizat pe cel vechi, ar fi însemnat să stăm după Compania de apă să semneze POIM nou ca să finalizeze canalizarea, am considerat că este mult prea mult de așteptat și am creat această procedură să o finalizăm noi ca să nu lăsăm strada la jumătate neasfaltată sau o parte din stradă să fie asfaltată și alta neasfaltată.

 • -  Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova (studiu de fezabilitate) - contract de achiziție publică de servicii în valoare de 82.500,00 lei, finalizat în anul 2019. Este o solicitare făcută de ISU.

 • -  Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice (studiu de fezabilitate) -contract de achiziție publică de servicii în valoare de 57.298,50 lei. Urmează achiziția în anul 2019.

 • -  Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (studiu de fezabilitate)- contract de achiziție publică de servicii în valoare de 89.231,98 lei, din care s-a decontat în anul 2018 suma de 7.302,60 lei (studiu geotehnic)

Investiții aflate în faza de evaluare/încheiere contract

 • -  Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (execuție) este în derulare licitația cu mai mulți ofertanți

 • -  Reabilitare bazin C.N. Carol I - instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (execuție)

 • -  Realizare PUG Municipiul Craiova s-a finalizat evaluarea, s-a desemnat câștigătorul, se așteaptă finalizarea bugetului, să avem bugetul aprobat ca să poată să se semneze contractul pentru că acest PUG a fost un contract care s-a ținut pe legislația nouă de achiziții cu o achiziție cu clauză subsecventă, adică cu condiția să se semneze contractul în momentul în care avem bugetul. Deci aici nu se așteaptă decât bugetul să se semneze.

 • -  Canalizare menajeră str. Fermierului (execuție)

Investiții aflate în faza de derulare a procedurilor de licitații

 • -  Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (proiect tehnic, asistență tehnică și execuție) - expertiza a constatat că podul nu mai prezintă siguranță. Noi de anul trecut am redus circulația mașinilor acolo la capacități de sub 7,5 t. Proiectul tehnic de asistență tehnică și execuție este în derulare.

Investiții din bugetul local în cadrul unităților de învățământ, finalizate și aici mă refer la investiții pe care le-au finalizat școlile din bugetul lor, altele decât reparațiile de pe acordul cadru

 • - C.N. Carol I - achiziții de mijloace fixe în valoare de 73.127 lei pentru:

 • - Sistem supraveghere video - în valoare de 30.000 lei

 • - Centrală de detecție, semnalizare, alarmare - în valoare de 43.127 lei

 • - C.N.Economic Ghe. Chițu - achiziții de mijloace fixe în valoare de 76.708 lei pentru:

 • - Sistem supraveghere audio-video

-Sistem control acces cu automatizare pe porți

 • - C.N. Frații Buzești: Consolidare zid de sprijin și refacere împrejmuire pe latura de est - tronsonul 2 și 3 (actualizare proiect tehnic și asistență tehnică) - în valoare de 36.295 lei. Urmează acum partea de execuție.

 • - C.N. Elena Cuza: Reabilitare rețea termică de incintă (asistență tehnică și execuție) - în valoare de 193.079 lei. Urmează execuția.

 • - Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul: Mașină de spălat - în valoare de 2.999 lei

 • - Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan: înlocuire cazane centrală termică (expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) - în valoare de 29.400 lei

 • - Colegiul Național Nicolae Titulescu - achiziții de mijloace fixe în valoare de 40.570 lei pentru:

 • - Sistem de supraveghere video

 • - Sistem alarmă

A

 • - Liceul Charles Laugier: înlocuire cazane centrală termică (ET,DALI,PT) - în valoare de 29.400 lei. Urmează achiziția.

 • - Liceul Traian Vuia - achiziții de mijloace fixe în valoare de 41.362 lei pentru:

 • - Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova: Achiziție cu montaj sistem de sonorizare în valoare de 30.988 lei

 • - Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu - achiziții de mijloace fixe în valoare de 246.961 lei pentru:

 • - Instalație de detectare și alarmare Ia incendiu și instalație de paratrăsnet, completare documentație pentru autorizație de securitate la incendiu

 • - Achiziție cu montaj sistem supraveghere video și antiefracție cu control acces

Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica: îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica,, (proiect tehnic și asistență tehnică) - în anul 2018 s-a decontat suma de 103.628 lei pentru realizarea proiectului tehnic; asistența tehnică în sumă de 25.000 lei se va realiza și deconta după terminarea execuției lucrărilor. Este vorba de proiectul pe care l-am avut în derulare pe fonduri europene, care a fost finalizat, care a fost aprobat, însă axa nu mai are finanțare și pe care l-am introdus acum două săptămâni în lista de execuție a CNI. A fost prins în programul de execuție al CNI, este în fază de predare către CNI întreaga documentație

 • - Școala Gimnazială Mircea Eliade: îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade,, (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și asistență tehnică) - în anul 2018 s-a decontat suma de 403.957 lei pentru realizarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic; asistența tehnică, autorizația de securitate la incendiu și certificatul de performanță în sumă de 58.715 lei se vor realiza și deconta după terminarea execuției lucrărilor. Este o construcție nouă. Sunt în curs de predare la CNI.

 • - Școala Gimn. Nicolae Romanescu: Achiziție cu montaj centrală termică - în valoare de 5.000 lei

 • - Școala Gimnazială Lascăr Catargiu: Achiziție cu montaj sistem de alarmă la efracție - în valoare de 30.000 lei

 • - Grădinița cu Program Prelungit Sf. Ana: Achiziție cu montaj centrale termice în valoare de 15.960 lei

 • -  Grădinița cu Program Prelungit Lascăr Catargiu: Instalație de detectare și alarmare la incendiu și instalație de paratrăsnet, completare documentație pentru autorizație de securitate la incendiu - în valoare de 18.000 lei

 • -  Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei - achiziții de mijloace fixe în valoare de 51.111 lei

 • -  Grădinița cu Program Prelungit Nicolae Romanescu - în valoare de 20.410 lei

 • -  Grădinița cu Program Prelungit Phoenix: Achiziție cu montaj sistem supraveghere video și antiefracție cu control acces - în valoare de 44.250 lei

 • -  Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui - în valoare de 37.418 lei Grădinița cu Program Prelungit Traian Demetrescu - în valoare de 40.989 lei

 • -  Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată: Clădire str.

INVESTIȚII ÎN DERULARE LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

- C.N. Frații Buzești: Consolidare zid de sprijin și refacere împrejmuire pe latura de est - tronsonul 3 (execuție). Se lucrează în forță la acordul cadru de reparații. Ieri am fost și am făcut o vizită pe șantiere pe care se lucrează și vreau să spun că cea mai importantă vizită și care a durat câteva ore a fost în incinta lui Charles Laugier, Odobleja, unde se lucrează intens. La Odobleja se lucrează la pavilionul cu cantină, unde este și sala de festivități, la acoperiș, se reface acoperișul în totalitate pentru că avea infiltrații. Am stabilit cu constructorul, fiind schela deja urcată acolo, să se facă și fațada pentru că este deteriorată, iar cheltuielile de montare - demontare a schelei sunt foarte mari și dacă tot este schela, să se facă și fațada. Am stabilit ca după aceea să se intre în grupurile sanitare care sunt într-un stadiu avansat de degradare și am stabilit împreună cu Direcția Patrimoniu și cu doamnele directoare, atât de la Voltaire, cât și de la Odobleja, dar în special cu d-na directoare de la odobleja, am identificat opt spații care sunt ocupate, din punctul meu de vedere, fără niciun fel de logică, de diverse funcționalități, în mare parte închiriate către societăți comerciale particulare, deci ca să reținem. De asta la Odobleja nu sunt spații. Am găsit sală de dimensiunea a jumătate din această sală ocupată cu aparatură de fitness sau am găsit saună și vorbim că nu avem săli de clasă. Am stabilit, am identificat toate sălile de clasă care vor fi transformate și dl. Costache de la Direcția Patrimoniu și le-a notat, în cel mai scurt timp vor fi transformate, se vor reda Liceului Odobleja un număr de mai multe săli de clasă în așa fel încât să se ajungă la numărul necesar de săli de clasă de la Odobleja, fără să mai intrăm în conflictul acela, ateliere, laboratoare sau săli de clasă, deci să fie foarte clar.

în partea cealaltă, la Liceul Voltaire se lucra intens la nivelul nr. 1, toate sălile de clasă se refăceau. Am identificat sălile de clasă care mai trebuie refăcute, care au parchetul deteriorat, se lucrează foarte foarte intens și nici de acolo nu se vor retrage până nu se vor identifica. Dl. Consilier, v-aș ruga, am o rugăminte foarte mare la dvs. M-a sunat inclusiv d-na Ministru Ecaterina Andronescu, am purtat o discuție cu dânsa pe tot drumul de la Liceul Energetic și până la Odobleja în care mi-a cerut să găsim o soluție, dânsa având informații că mai multe școli din Craiova sunt libere, stau și nu se întâmplă nimic în ele și de ce nu-i mutăm pe cei de acolo. I-am explicat că aceste spații chiar dacă sunt, directorii de la școli nu le disponibilizează și nu avem decât o soluție, să luăm la pas școală cu școală. Și cum am găsit eu atâtea spații la Odobleja, să găsim peste tot pe unde sunt spații folosite cu alte scopuri decât în învățământ, dar vreau să vă spun un lucru. Am văzut ceva inadmisibil. La Liceul Odobleja sunt două săli de sport enorme, amândouă dotate cu coșuri de baschet, cu tot ce vrei. Nu funcționează decât una singură. Cealaltă n-am putut să-m,i dau seama, dar am impresia că acolo sunt ceva închirieri făcute și spui ca cei de la Voltaire să facă sportul în curte. Stai puțin, nu sunt copiii noștri, nu sunt copiii cetățenilor Craiovei? Cum adică, eu țin două săli de sport? V-aș ruga pe cei care sunt în consiliul de administrație la Odobleja, urgent la o sală de sport să aibă acces și ceilalți. Nu este posibil așa ceva. De ce niște ambiții și niște orgolii ale cadrelor din învățământ să afecteze niște copii nevinovați. Mă ruga doamna directoare de la Voltaire să-i asfaltăm un teren betonat unde fac sportul cei de la Voltaire pe un beton degradat. îl asfaltăm și pe acela, am vorbit, deja am fost cu Delia Ciucă, a preluat problema să-1 asfaltăm, dar asta nu înseamnă că atunci când vremea este rea să nu poată să intre și ei într-o sală de sport, în care una din ele era amenajată cu saltele în mod special pentru antrenamente de judo sau karate ceva, un sport marțial. Deci nu este posibil așa ceva. Ăla nu era în cadrul școlii, nu are legătură cu elevii. Eu nu cred că elevii fac la sport așa ceva. Eu nu cred că elevii au nevoie de sală de fitness. La vârsta unui elev nu cred că ăsta este sportul cel mai adecvat. Nu am văzut în nicio unitate școlară din Craiova atâtea spații excedentare câte sunt în acest liceu Odobleja. Vă rog foarte mult - folosirea în mod normal, în mod corect a spațiilor și neafectarea sistemului de învățământ de la copii.

Infrastructura municipiului Craiova Rețeaua stradală

în anul 2018, Sectorul Reparații Străzi din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a efectuat lucrări de refacere pavaj piatră brută (piatră cubică și bolovani râu) -23.110 mp, 4.6 km și îmbrăcăminte din piatră spartă - 93.952 mp, 19.98 km.

1. Lucrări de reparații străzi executate în anul 2018 de către RAADPFL Craiova, in baza gestiunii directe pentru activitatea de "întreținere si reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal”:

îmbrăcăminte cu piatra bruta: 20 străzi și parcul Hanul Doctorului

Pavaj Uniloc: Grădiniță: Floare Albastra, Elena Farago, Sfanta Lucia, Craiovita zona loc joaca Big, Bld 1 Mai bl 19, Craiovita explanada, Statie Rat Smith, Spital Victor Babes, Parc Nicolae Romanescu, Zona Consul, Colegiul Ilie Murgulescu, Sc 21, 22, Hanul Doctorului, Lic. Pedagogic, Str. Principatele Unite

îmbrăcăminte piatra sparta: 55 străzi

Lucrări de "Reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, și parcări în municipiul Craiova”

în anul 2018 s-au asfaltat un total de 255.954 metri pătrați astfel: 144.482 mp sistem rutier (străzi), 52.005 mp parcări și 59.467 mp trotuare. Avem în continuare acord cadru de reparații străzi, practic nu s-a întrerupt această activitate, avem subsecvent și bani alocați ca în anul 2018. Practic suma cu care noi vom merge pe străzi anul acesta va fi aproape dublă, pentru că suma pe care o găsim pe reparații străzi, o găsim și pe investiții străzi. Vom pomi înjur de 30 miliarde lei într-o parte și în alta.

Și anume:

 • •     Parcări str. C-tin Severeanu

 • •      Str. Anul 1848 (intre str. Nanterre si str. T. Vladimirescu)

 • •     Str. Rovine

 • •     Str. Dionisie Eclesiarhul

 • •     Str. B.P. Hasdeu

 • •     Str. Frații Golești (intre B-dul Dacia si B-dul Carol)

 • •     Str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti - parcari

 • •     Str. Toporasi

 • •      Str. Țărăncuței

 • •      Str. Șiretului

 • •     Alei si parcari in cart. 1 Mai - zona cuprinsa intre Str. Dr. Ion Augustin -Str. Dr. Ion Cantacuzino - Str. Dr. Mihai Canciulescu - Str. Popoveni

 • •     Str. Bariera Valcii - pod

 • •     Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Sararilor - Str. Calea București (blocuri turn)

 • •      Str. Florilor

 • •     Str. Calea București - Universitate

 • •     Str. Calea București - Pod Electro

 • •     Alei, trotuare si parcari - zona Consul

 • •      Str. Potelu

 • •     Str. Nicolae Balcescu

 • •     Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Calea Severinului - Str. Toporasi (blocuri)

 • •     Str. Fantana Popova - tronson intre Str. Bucura si Aleea I Potelu

 • •     Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Magereanu si Str. Doljului

 • •     Alei, trotuare si parcari Cartier Lapus - Str. Eustatiu Stoenescu

 • •     Str. Gheorghe Baritiu

 • •      Str. Păltiniș

 • •      Alei, trotuare si parcari zona str. înfrățirii

 • •     Alei parc Hanul Doctorului

 • •     Zona cuprinsa intre str. Gogu Constantinescu, str. Lyon, str. Dezrobirii, str. N. Iorga, str. Traian Lalescu

 • •     Trotuare str. Anul 1848 (intre str. Ghe. Chitu si str. General Dragalina)

 • •      Str. Putnei - carosabil

 • •     Târgul Saptamanal - covor asfaltic

Sistemul public de iluminat

Au fost executate lucrări de investiții, după cum urmează:

 • 1.    Modernizare iluminat public - proiecte speciale: B-dul Carol, Calea Unirii, str. Romului, str. AI. Cuza .

 • 2.    Modernizare iluminat public străzi. S-au modernizat 674 străzi din cartierele: Centru, Bariera Vălcii, Brestei, Catargiu, Romanești, Popoveni, 1 Mai, Craiovița Nouă, Brazda lui Novac, Rovine, Valea Roșie, Sărari și Lăpuș.

 • 3.    Telemanagement sistem de monitorizare și control iluminat public. S-a continuat implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public ce permite controlul, comanda și varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat.

 • 4.    Extinderea sistemului de iluminat public în alte 16 străzi și în parcul hanul Doctorului. S-au executat lucrări de extindere a sistemului de iluminat public pe 16 străzi si Parcul Hanul Doctorului

J

5 Realizarea iluminatului ornamental - festiv: montare element decorativ festiv: - 8.138 buc; montare banner iluminat festiv: - 180 buc; împodobire brad ornamental: - 39 buc. Am găsit soluții pentru străzile care au probleme. Este vorba de str. Fermierului, str. Eliza Opran, sunt străzi unde CEZ a făcut investiții foarte mari pentru a nu se mai putea lega locuitorii din străzile respective la sistemul public fără contorizare, așa numitul furt de curent. CEZ acolo a făcut investiții, a urcat sus contorizarea și pe stâlp și s-au dus pe un regim de înaltă tensiune cu transformator în vârful stâlpului în așa fel încât să nu se mai poată lega. Consumatorii din zona respectivă au început să se lege la iluminatul public. Legându-se la iluminatul public, consumul crește atât de mult încât cade curentul. Sar siguranțele și rămân fără curent și la iluminatul stradal și la consumatori. Am fost cu cei de la firma care gestionează partea de iluminat și zic eu că am găsit soluția, soluția fiind în felul următor: transformarea și trecerea iluminatului public de la 220 V la 110 V. Deci lămpile vor fi alimentate pe aceste străzi la 110 V în așa fel încât să nu mai poată să mai fure și în felul acesta să rezolvăm iluminatul, să nu mai fie afectat iluminatul public, dar nici ei să nu se mai poată lega. Deci la ora aceasta au toată aparatura și totr ce le trebuie și în cel mai scurt timp, străzile astea de care v-am vorbit Fermierului, Eliza Opran, să fie deja înlocuite.

Administrarea zonelor verzi

Suprafața zonelor verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este de 845 ha. în municipiul Craiova, în anul 2018, au fost plantați 900 arbori, 5197 arbuști, 3470 bucăți gard viu, 170.788 bucăți flori anuale, 393.000 bucăți flori bienale, 8505 bucăți plante perene, 1924 bucăți trandafiri pitici, 3236 bucăți minirosa, 7145 jardiniere și ghivece cu flori în zona centrală, 160 kg gazon semințe, 5130 mp rulou de gazon. Ceea ce a fost cel mai important, a fost montarea și execuția de lucrări la Hanul Doctorului unde parcul a fost readus la nivelul la care l-ați văzut în ultimul timp și este foarte elocventă partea din ultima perioadă când funcționează absolut inclusiv zona aceea de picnic.

în Grădina Zoologică situată în Parcul Nicolae Romanescu se află îm întreținere 273 animale carnivore, omnivore și păsări decorative și carnivore.

In anul 2018 au fost montate aspersoare pop-up în următoarele locații: b-dul Rîului - zona mediană, Parcul Ștefan Velovan și zona mediană Calea Severinului și au fost efectuate lucrări de decolmatare la Hanul Doctorului.

S-au executat lucrări de montare, întreținere și reparații la mobilierul urban amplasat pe domeniul public după cum urmează: 225 bucăți coșuri gunoi montate, 1300 ml gard metalic ornamental montat pe bulevardul George Enescu, 530 lacre gard metalic bordurat, montat 537 ml gard locuri dejoacă, reparații elemente locuri dejoacă - tobogane fibra 16 bucăți, scaun leagăne 70 bucăți, 136 intervenții reparații locuri de joacă în urma distrugerilor și vandalismului.

Marcaj rutier

A.                                                                                                                                                                                                                                                              w

In anul 2018 au fost executate următoarele: achiziționt indicatoare rutiere standardizate - 1.020 buc., stâlpi susținere indicatoare rutiere - 450 buc., stâlpi de delimitare acces pietonal - 247 buc., Oglinzi rutiere retrovizoare - 20 buc., indicatoare „Trecere pentru pietoni", dotate cu leduri - 20 buc.

Pentru creșterea gradului de siguranță în circulația pietonilor, au fost montați 385 metri garduri canalizare flux pietonal în zona trecerilor pentru pietoni amplasate pe lângă unitățile de învățământ din municipiul Craiova.

Lucrări de marcaj rutier:

Pastile treceri pentru pietoni - 15.165 buc.

Bandă stocaj autovehicule - 7.676 metri

Pastile axiale - 17.610 buc.

Ax continuu - 86.342 metri

Marcaje diverse - 8.887,28 m2

Impozite și taxe locale - creșterea este așa cum o vedeți, știți bine că nivelul taxelor locale în municipiul Craiova nu a crescut aproape deloc. Aceste creșteri sunt din creșterea gradului de colectare. O să vă spun atunci când o să discutăm despre bugetul local, cum este legea bugetului anul acesta pentru ceea ce înseamnă taxele locale. Este modificată. Creșterea pe care am avut-o anul trecut, a fost de 6,92%.

In anul 2018, PMC - DIT in vederea îmbunătățirii conformam voluntare de declarare/plata si creșterea eficientei colectării a venit in sprijinul contribuabililor prin punerea la dispoziție a serviciilor electronice moderne astfel:

 • •  a implementat procedura de transmitere a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Astfel, fiecare contribuabil are posibilitatea de a opta pentru aceasta procedura completând "Cererea privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative" pusa la dispoziție;

 • •  a implementat procedura de Încasare a impozitelor si taxelor locale, prin intermediul cârdurilor bancare prin POS direct la casieriile instituției;

 • •  a fost pus la dispoziția contribuabililor serviciul de programare on-line pentru depunerea de documente la sediul din str. Calea București nr. 5IC.

în ceea ce privește modalitățile de plata optate de contribuabili in anul 2018, acestea sunt:

 • - încasări prin virament bancar: 84.068 mii lei prin 29.707 operațiuni

 • - încasări prin mandat postai: 152 mii lei prin 627 operațiuni

 • - încasări numerar: 79.125 mii lei prin 366.442 operațiuni

 • - încasări cu cârd bancar prin POS: 1.897 mii lei prin 3.848 operațiuni

 • - încasări prin sistemul național electronic de plăți.: 1.713 mii lei prin 5.847 operațiuni.

Cu privire la veniturile proprii incasate in anul 2018 , la data de 31.12.2018 acestea au fost in suma de 166.954.825 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 6,91% fata de veniturile proprii incasate in anul 2017 , la data de 31.12.2017 fiind de 156.158.040 lei.

Servicii Online pentru cetcetățeni

în vederea simplificării procedurilor necesare pentru depunerea de petiții cât și de cereri pentru eliberarea de acte administrative, Primăria Municipiului Craiova a dezvoltat o serie de servicii Online, după cum urmează:

Serviciu de programare on-line pentru depunerea de documente: la registratura primăriei, Direcția de Impozite și Taxe și la Direcția de Evidență a Persoanelor; Serviciile sunt disponibile pe site-ul primăriei www.primariacraiova.ro, la secțiunea e-Servicii și permit programarea online a unei vizite la oricare dintre cele trei sedii de mai sus, în vederea depunerii de documente. Utilizatorii acestui serviciu vor putea selecta o dată și o oră, în funcție de disponibilitate, pentru depunerea și înregistrarea documentației. Persoanele fizice/juridice care folosesc acest serviciu web vor avea prioritate la depunere prin intermediul unui ghișeu dedicat astfel încât timpul petrecut în carul instituției să fie unul cât mai scurt.

Programare on-line transcriere certificate de stare civilă;

Programare on-line oficiere căsătorie.

Serviciu web pentru depunerea on-line a documentelor. Este disponibil pe site-ul primăriei www.primariacraiova.ro la secțiunea e-Servicii și permite adresarea online de sesizări, propuneri, reclamații către primărie. Permite de asemenea înregistrarea de cereri și adăugarea de documente justificative pentru eliberea de acte administrative (acorduri, autorizații, adeverințe, ș.a.).

Tot pentru simplificarea procesului de relaționare cu cetățenii și pentru reducerea timpului de emitere a actelor de autoritate, a mai fost dezvoltat un serviciu de urmărire a circuitului documentului înregistrat. Astfel la rubrica e-Servicii/ Urmărește-ți cererea a fost completată cu un câmp care va conține informații în timp real cu privire la stadiul cererii.

Consultare on-line a autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism. Sunt disponibile pentru consultare autorizațiile de construire si certificatele de urbanism emise.

Impozite si taxe online on-line Serviciul este disponibil pentru informare asupra datoriilor către bugetul local cu posibilitatea de achitare prin intermediul instrumentelor de plata electronica, fara a mai fi necesara deplasarea la primărie sau la sediul băncii.

Autorizații de liber acces on-line Se poate achita direct prin serviciul online disponibil pe site taxa de emitere a autorizației de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrele „A” și „B” ale municipiului Craiova.

Proiecte și programe finanțate din fonduri europene - ceea ce este cel mai important lucru anul acesta, este stadiul proiectelor europene. Vă spun cumva anticipativ că bugetul pe anul 2019 pentru investiții va fi undeva în jurul sumei de 150 milioane.

Proiecte aflate în implementare, la care s-a lucrat anul trecut și care anul acesta sunt în diverse stadii sunt:

 • -  Conservare, protejare, promovare și dezvoltarea patrimoniului național și cultural Casa Rusănescu, fosta casă a căsătoriilor cu o valoare de 2.426.249 mii euro. Contractul de finanțare este semnat, licitația de atribuire a proiectării și execuției este în derulare. Sperăm ca într-o lună de zile să avem constructor și proiectant pentru această investiție. O să rog din nou și cu această ocazie pe cei implicați să grăbească modul de relocare a activității din această clădire și să nu o mai lungim, să nu o mai neglijăm pentru că s-ar putea cât de curând proiectantul să solicite clădirea goală, să-și înceapă activitatea, iar lucrul acesta va fi foarte foarte rapid.

 • -  Avem proiectul cu calea de rulare tramvaie - Henri Ford aferent managementului de trafic al tramvaielor și stațiile deredresare cu o valoare de 12.933.028 . Proiectul de finanțare este depus, este la ora asta în evaluare, se trimit aproape zilnic clarificări.

 • -  Modernizarea căii de tramvai pe Calea Severinului în zona industrială Cernele Sud faza 1 cu o sumă aproape egală de 12.224.042 milioane euro, la fel, proiect european, depusă cererea de finanțare, toate documentele depuse, se trimit clarificări pe care le solicită echipa de evaluare.

 • -  Modernizare depou, modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentare electrică a tramvaielor cu o valoare de 13.345.153 milioane euro. Toată documentația este depusă, se lucrează la evaluare.

 • -  Achiziție mijloace de transport publice, tramvaie 17 bucăți cu o sumă de 44.235.157, licitație în derulare cu termen 17 mai de depunere a ofertelor.

 • -  Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate și cu funcționare în regim adaptiv și sistem de comunicații etapa 1 faza 4

 • -  Reorganizarea circulației în zona centrală, etapa 2 faza 4

 • -  înnoierea parcului de autovehicule de transport public urban, achiziția de autobuze noi, faza 2 5 buc.

 • -  înnoirea parcului de autovehicule faza 3- 3 buc. , înnoirea parcului faza 4-8 buc. Deci pe acest proiect avem 16 autobuze electrice noi, valoarea proiectului 16.615.262 . Este proiect depus aflat în perioada de clarificări.

 • -  înnoirea parcului de autovehicule de transport cu 30 de autobuze electrice noi, împreună cu celelalte sunt 46, la fel în această etapă.

 • -  Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunități defavorizate în municipiul Craiova faza 2, zona fântânii Popova. Este Fântâna Popova de care v-am vorbit, de studiul de fezabilitate la proiectele la bugetul local care a fost predat și aici este proiectul cu o valoare de 1.604.313. Este trecut de toate evaluările, este în contractare, deci așteptăm din zi în zi să fim chemați să semnăm contractul

 • -  Reabilitare corpul CI pavilionul A ambulatoriu extindere cu lift exterior, amplasare rampă de gunoi, colectare selectivă la Spitalul Clinic Filantropia 2.393.175 trecut de toate fazele de evaluare este în contractare

 • -  Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul tehnic de industrie alimentară 2.497.771, depus în verificare, sunt ultimele clarificări.

 • -  Amenajări de parcuri, grădini în municipiul Craiova. Parcul Nicolae Romanescu în derulare cu o valoare de 11.658.000 contractul de finanțare este semnat, s-a aprobat prima cerere de rambursare, este în lucru cererea de rambursare de aproape 9 milioane de euro care este în verificare, deja s-a dat ordinul de începere la ultima porțiune, cea de refacere a podului și se lucrează deja la reabilitarea podului din parcul Romanescu.

 • -  Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale (blocuri), primul pachet de 897.632 mii euro, al doilea pachet 942 mii euro, mai sunt după aceea încă două pachete de 783 mii euro și 853 mii euro. Practic sunt 4 pachete de câte 5 blocuri care au contractele de finanțare semnate, proiectarea este în derulare la ora aceasta, se adjudecă un singur pachet, a fost selectat de ANAf și este în evaluarea ANAF-ului, restul cât de curând vom avea proiectare pentru aceste reabilitări de blocuri

 • -  Creșterea eficienței accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ în municipiul Craiova, grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilăriei cu o valoare de 987.537 mii lei. Este în evaluare acest proiect, am fost informați că a trecut de toate etapele, așteptăm din clipă în clipă semnarea contractului.

 • -  Creșterea eficienței accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ în municipiul Craiova, grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești - 1.570.645 mii lei. Așteptăm semnarea contractului. Am fost anunțați să ne pregătim să semnăm contractul

 • -  Creșterea eficienței accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ în municipiul Craiova, grădinița cu program prelungit Ion Creangă 987.928 mii lei

 • -  Creșterea eficienței accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ în municipiul Craiova, grădinița cu program prelungit Phoenix 814.041 mii lei. Toate aceste grădinițe au trecut de fazele de evaluare, sunt aprobate, așteptăm semnarea contractului. In paralel s-a lucrat la caietele de sarcini pentru atribuirea proiectării, sunt foarte avansate, în momentul în care se semnează contractele de finanțare, pachetele și caietele de sarcini o să fie la Direcția Achiziții pentru începerea achizițiilor.

 • -  Alte proiecte - standarde și instrumente de implementare a managementului calității administrației la nivelul primăriei 90.802 mii euro

 • -  Accesibilitatea procedurilor administrative prin reducerea birocrației, digitalizarea prin cetățenii Băniei cu o valoare de 589.753 mii euro

 • -  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova aparținând sectorului sănătate - Spitalul Clinic Boli Infecțioase Victor Babeș contract de 4.446.690. Contractul de finanțare a fost semnat, caietul de sarcini deja este la Direcția Achiziții și a început procedura pentru achiziția proiectării.

 • -  Creșterea eficienței accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ în municipiul Craiova, grădinița cu program prelungit Elena Farago, inclusiv Creșa nr. 8 cu o valoare de 844.384, așteptăm contractarea, a trecut de toate evaluările. La fel este grădinița Floare Albastră, Piticot. Toate au trecut de perioada de evaluare, au fost evaluate, sunt ok, semnăm contractul, caietele de sarcini sunt aproape la achiziții. Cele două școli Mircea Eliade și Gheorghe Țițeica de care v-am vorbit cu o valoare de 2.069.565 mii euro sunt date și merg înspre CNI.

 • -  Avem 3 proiecte din partea asistenței sociale „îmbătrânirea activă - o șansă pentru o viață demnă”, înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice care să răspundă nevoilor a 170 persoane vârstnice în municipiul Craiova cu o valoare de 609.916 - proiectul este deja depus și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, proiectul venus 248.594 și prevenția și combaterea violenței împotriva copiilor cu o valoare de 45 mii euro.

Ceea ce vine și închide acest lucru și se pare că până la sfârșitul lunii aprilie se va semna contractul de 434 milioane euro de extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată a Companiei Oltenia din Craiova. Totalul proiectelor care sunt la ora aceasta în posesia Primăriei Craiova este de 598.164.000 lei. Cam atât am avut, restul sunt lucruri pe care putem să le reluăm oricând.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Raportul primarului este un eveniment foarte important pentru noi și merită discutat pe marginea lui, nu trecem așa peste acest eveniment și îl felicit pe dl. Primar că a venit să ne prezinte. Este primul an, față de anii trecuți când raportul primarului a fost trecut pe repede înainte, anul acesta a venit să ne prezinte datele esențiale din proiectul nostru. Eu am citit și lucrarea aceea științifică, raportul primarului, din scoarță în scoarță zilele trecute și am avut sentimente de deja vu, consecvent pe care l-am avut și anul trecut, de vreo 3 ani raportul primarului este identic, se modifică numai datele, se actualizează, restul se face cu copy paste acest raport, dar pe de altă parte raportul primarului este o sumă de rapoarte ale instituțiilor din subordine. Ar trebui acestea să fie trecute la anexe și să avem un raport al primarului, dar ați reușit să mă mulțumiți și pe mine și să nu vă mai critic prin prezentarea de acum. Este adevărat că cu investițiile pentru anul 2018 nu prea aveți cu ce vă lăuda, mai mult proiecte tehnice și studii de fezabilitate, dar să dea Dumnezeu ca din ce v-ați propus pentru 2019 să se realizeze în proporție de 50% și eu aș fi mulțumit. Nu vă mai aduc critici, ci vă felicit pentru implicarea în cadrul Liceului Voltaire, știți că sunt un fan al liceului și numai implicarea dvs. cred că poate rezolva această problemă.

DI. Consilier Local Sirop:

O intervenție foarte scurtă, dacă ascultăm și credem tot ce ni se prezintă în raportul primarului, o să zicem că au înflorit grădinile în Craiova, călcăm numai pe panseluțe și trăim așa, într-o feerie generalizată. în realitate, lucrurile nu stau deloc așa și eu am lansat mai demult și revin asupra inițiativei mele, propun primarului la cel mai constructiv mod să facem o discuție cu toți partenerii implicați, să deblocăm odată situația orașului nostru, deblocăm situația investiției și identificăm un teren pentru acel parc industrial de care are nevoie orașul nostru ca de o gură de aer. Până nu vom face acest lucru, nu facem decât să tocăm niște resurse care deși în statistică se prezintă din ce în ce mai numeroase, în realitate sunt cel puțin insuficiente la creșterile de costuri care au fost înregistrate în ultima perioadă. Și aș avea o singură întrebare la acest raport. Atunci când ni s-a vorbit despre autobuzele acelea pe fonduri europene, s-a vorbit de autobuzele achiziționate din împrumut sau este vorba de niște autobuze ce vor fi contractate cu adevărat pe niște fonduri europene nerambursabile?

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistență socială, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război și a Zilei Naționale a României.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă acordarea de beneficii de asistență socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor din anul 2019, respectiv Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie și Ziua Națională a României, sărbătorită la 1 decembrie.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, Ia 31.12.2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 31.12.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XlII-a, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l.Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XlII-a, în municipiul Craiova, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 5.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Palatul Copiilor Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Palatul Copiilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv Free Bike Team, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova Olteniax 2, în perioada 20-21 aprilie 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

în forma modificată, pe care am prezentat-o, legată de amplasament. Nu se mai desfășoară la sala Polivalentă, ci pe str. A.I. Cuza în traseul Universitate - Carol I, pentru că mai sunt alte manifestări. Am multiplicat pentru dvs. astăzi raportul privind modificarea acestui amplasament.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l.Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, în municipiul Craiova, în perioada 20-21 aprilie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 23.300 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Federația Română de Motociclism, clubul sportiv FREE BIKE TEAM, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Alina Maria Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 05.04.2019, următoarea ordine de zi:

 • a) modificarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, în sensul primirii unui nou membru în cadrul Asociației, respectiv Comuna Cârcea, prin Consiliul Local al Comunei Cârcea;

 • b) aprobarea actului adițional nr.8 de modificare a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, în sensul primirii unui nou membru, comuna Cârcea, prin Consiliul Local al Comunei Cârcea, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) aprobarea actului adițional nr.8 de modificare a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, în sensul primirii unui nou membru, comuna Cârcea, prin Consiliul Local al Comunei Cârcea, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.l din prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al        Municipiului Craiova nu poate participa la ședința

Adunării Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna. Alina Maria Marin, dl. Alin Glăvan și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi:

„1. împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să susțină și să voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, modificarea, prin completare, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu Operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin Act Adițional nr.8, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

 • 2. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, cu sediul în Craiova, strada Jiețului, nr. 19, al cărui membru este Municipiul Craiova, să semneze Actul Adițional nr.8 la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Craiova.”

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia”

S.A..

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest punct pe ordinea de zi suntem solicitați să votăm pentru sau împotriva numirii a doi administratori la Compania de Apă în Consiliul de administrație. La vremuri noi, tot noi. N-aș vrea să intru în discuții via a vis de pregătirea membrilor consiliului de administrație, ci vreau să subliniez faptul că din tot orașul ăsta cu sute de mii de locuitori și din toată regiunea asta, s-au selectat doi administratori din trei dosare. Consider că aceste funcții de conducere și nu numai la Compania de Apă, și la RAADPFL și peste tot unde avem consilii de administrație, trebuie promovate mult mai mult. Este inacceptabil să se prezinte câțiva oameni pentru niște posturi atât de importante pentru dezvoltare profesională, atât de importante ca și remunerație. în consecință, noi nu vom vota acest punct pe ordinea de zi pentru că am văzut la comisii că acest concurs, să-i spun așa, a fost promovat într-un colțuleț în ziarul Financiar și într-un colțuleț într-un ziar națiuonal. Dacă vreți cu adevărat să avem consilii de administrație puternice care să gestioneze bine banii craiovenilor și să aibă cunoștințe temeinice tehnice, economice, v-aș ruga ca de acum înainte să promovați intens aceste posturi. Deci posturile din consiliile de administrație ale regiilor, ale companiilor craiovenilor, trebuie să fie promovate. Nu știu dacă mă înțelegeți. Așa cum ați avut timp să faceți conferință de presă de la începutul ședinței până acum aproximativ o oră, așa v-aș ruga să faceți de fiecare dată când trebuie să numim oameni pregătiți în consiliile de administrație la regii. Repet, nu contest pregătirea membrilor deocamdată, ci modalitatea în care s-a făcut selecția. Și modalitatea în care s-a făcut promovarea mai exact spus, a acestor posturi. Vă mulțumesc.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu nu știu ce legătură are cu noi această problemă. Este o problemă, dar ce legătură are cu noi? Nu noi facem selecția. Noi votăm procedura care este stabilită pe lege. Nici nu putem să votăm altfel decât cum este Legea 109. Dar cine face, este și responsabil.

DI. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară

a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2019, ora 12.00, următoarele puncte de pe ordinea de zi:

 • 1. numirea a doi administratori neexecutivi, propuși de Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;

 • 2. forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu cei doi administratori neexecutivi, precum si remunerația fixă a administratorilor, în cuantum de 3587 lei/lunar/brut;

 • 3. semnarea contractului de mandat pentru cei doi administratori neexecutivi numiți în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, se va face de către dna. Crețu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2013 și nr.474/2017.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 1 abținere (Bărăgan).

lO.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l.Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, după cum urmează:

 • a) Art. 6.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Operatorul va achita lunar, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna trecută, către Autoritatea Contractantă, 3% din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente), diferența rămasă până Ia sumă de 9.515.385,70 Iei/an va fi achitată trimestrial, împărțită în tranșe egale.

(2) Emiterea facturii fiscale pentru diferența de redevență se va face între data de 15 și 20 a lunii următoare a trimestrului pentru care se face plata. Operatorul va achita trimestrial, Autorității Contractante, diferența de redevență datorată anual, împărțită în tranșe egale, cel târziu la 30 de zile de la emiterea facturii.”

 • b) Art. 8.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator, până la data de 10 a sed ord. 28.03.2019                           32                                             FP 43-04, Ver. 1

lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator, în baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-a întocmit Raportul de constatare.”

 • c) Art. 8.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației, în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația, Operatorului, în termen de 10 zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.”

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova nr. 135170/27.08.2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

ll.Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Dl. Consilier Local Vasile:

De la punctul 11 până la punctul 14 noi trebuie să votăm aceste proiecte de hotărâre referitoare la majorarea cu 500% a impozitului clădirilor neîngrijite din orașul nostru. Așa cum v-am atras atenția și în proiectul de hotărâre cu privire la taxele și impozitele locale, această majorare cu 500% nu-și mai are sensul pentru că noi am scutit de la impozit monumentele istorice, de exemplu și dacă este un monument istoric din Craiova din care, efectiv, ies copaci din ziduri, noi nu putem să majorăm cu 500% un impozit de 0 lei. Sigur că este o legislație națională care îi obligă să aibă fațada, dar prin proiectul nostru de hotărâre, noi practic am adoptat, tacit, sluțirea orașului. Monumentele istorice nu le putem supraimpozita pentru că nu putem să înmulțim 0 cu 500% și n-o să dea decât 0. Acum avem niște clădiri care au făcut promisiunea că își vor repara fațadele. Pentru că nu le-au reparat, au scos un certificat de urbanism valabil maxim doi ani de zile și ni se cere să îi scutim de la această majorare de 500%. Ce se întâmplă în cazul în care în termenul de valabilitate al certificatului de urbanism nu se merge mai departe? Ce se întâmplă dacă peste doi ani de zile vom constata, atunci când expiră certificatul de urbanism că proprietarii acestor imobile nu au făcut nimic, în schimb nu au fost impozitați cu 500%? întreb. Putem să-i impozităm retroactiv? Dânșii iși vor scoate alt certificat de urbanism cu valabilitate doi ani de zile și uite așa, din doi în doi ani de zile, ne vor promite că își refac fațadele. Vă atrag atenția să facem tot ceea ce ne stă în putință, să nu fim păcăliți pentru că ținem la aspectul orașului foarte foarte mult. Deci aș dori să mi se răspundă la aceste întrebări: ce se întâmplă dacă nu se mișcă nimic de la certificatul de urbanism sau autorizația de construire și tot ceea ce este necesar până la recepție? Putem să-i impozităm retroactiv pe ultimii doi ani? Dacă la doi ani de zile după expirarea certificatului de urbanism dânșii solicită alt certificat de urbanism, le dăm în continuare încă doi ani și încă doi ani și încă doi ani și nu-și refac fațadele? Sper că m-ați înțeles.

DL Primar Mihail Genoiu:

Referitor la clădirile care sunt în proprietatea primăriei, vă rog să vă uitați și pe ceea ce am prezentat în 2018 și o să vedeți și pe bugetul anului 2019 sunt prevăzute deja expertize și diverse stadii pentru toate clădirile. Mai mult decât atât, cele în care ne aflăm sunt deja finanțate, sunt proiecte, așteptăm să înceapă lucrările din zi în zi. Vis a vis de problema pe care o puneți față de acele clădiri la care s-au eliberat deja certificate de urbanism, hotărârea de a impozita cu 500% pe care proprietarii clădirilor care sunt lăsate în stare de degradare, am luat-o împreună și a fost un regulament pe care l-am stabilit împreună. Regulamentul, și vreau să vă aduc aminte, nu a avut ca scop obținerea de fonduri suplimentare la Direcția de Taxe și Impozite, nu a avut drept scop să cășunăm pe oamenii aceia să le luăm banii. A avut scopul de a începe să mobilizăm proprietarii clădirilor și terenurilor degradate să-și aducă într-o stare de aspect plăcut în orașul Craiova, nu viza partea de funcționalitate sau altceva ci efectiv aspectul de clădire și am stabilit ca acest regulament să nu fie decât constructiv, să fie în sensul de a mobiliza proprietarii să-și refacă clăririle. Așa l-am considerat la vremea respectivă, cred că are deja trei ani de când este acest regulament, așa l-am gândit la vremea respectivă. Uite că deja el a început să scoată și aș vrea să obținem pentru o informare corectă de la urbanism și de la Disciplina în construcții o situație a clădirilor, a proprietarilor care au fost notificați, care au acționat, care au scos certificate de urbanism, care au scos autorizații de construcție, care au și renovat clădirile și care au ieșit din acea zonă. Și facem o situație statistică. Ce se va întâmpla cu cei care în doi ani de zile, perioada de valabilitate a certificatului de urbanism, nu fac nimic? O să fie în mod sigur o categorie de oameni rău voitori din aceștia care nu vor duce mai departe și vor specula faptul că regulamentul permite. Avem două variante: ori să ne mulțumim cu faptul că dintr-un număr oarecare o parte din ei s-au trezit și și-au făcut și să reluăm procedura, ori să modificăm regulamentul și să scoatem și acea categorie de oameni speculanți care nu au scos certificatul decât în sensul amânării supraimpozitării. A reveni retroactiv nu este scopul și nu ăsta a fost scopul. Scopul nostru nu a fost să încasăm bani în plus, ci să îi determinăm să-și refacă și să își renoveze clădirile.

DI. Consilier Local Vasile:

Deci înțeleg că nu avem nicio soluție. Noi astăzi îi scutim pe acești oameni pe o promisiune. De ce nu-i lăsăm să-și ducă la bun sfârșit în două trei luni reparațiile și atunci îi scutim de la această majorare. Nu putem să mergem pe o promisiune.

DI. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art. l.Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 109/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6, cota parte deținută de Trandafir Aurel și Trandafir Ghita.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Trandafir Aurel și Trandafir Ghița vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 12. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.l 13/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, cota parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.119/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Mălinului, nr.82 (fosta str.Ramuri, nr.100), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.l 19/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona sed ord. 28.03.2019                           35                                             FP 43-04, Ver. 1

C, strada Mălinului, nr.82 (fosta str.Ramuri, nr.100), identificat cu nr.cadastral 229196, aflat în proprietatea numitului Vasile Mihai Gabi, domiciliat în municipiul Craiova, Calea București, nr.30, bl.C9, sc.2, ap.l.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe și Vasile Mihai Gabi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 14. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60, fostă T27, P31), identificat cu nr.cadastral 217774, aflat în proprietatea numitului Gavril Cristian Alin, domiciliat în municipiul Craiova, str.Aurel Vlaicu, nr.5, bl.T4, sc.l, ap.7.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe și Gavril Cristian Alin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bI.T2, sc.3, ap.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.3, ap.12, către Tabacu Iulian Aurel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239007/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 69.394,02 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.81 mp, aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, b.dul Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.3, ap.12, din terenul în suprafață de 1517 mp. din acte și 1467 mp. din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr 210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare - cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil Consiliului Local al Municipiului Craiova vânzarea - cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Tabacu Iulian Aurel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap.9.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.4, ap.9, către Rusu Florentina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239093/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 73.894,71 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.94 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.4, ap.9, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Rusu Florentina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.12, către Cătălină Mirela Lavinia, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 148998/07.10.2013.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 70.004,17 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.85 mp, aferentă apartamentului situat în Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.12, din terenul în suprafață de 1518 mp. din acte și 1468 mp. din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare - cumpărare, donație, contract de intreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil Consiliului Local al Municipiului Craiova vânzarea - cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Cătălină Mirela Lavinia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.6.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.6, către Udrescu Leontin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239077/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 67.919,77 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.88 mp, aferentă apartamentului situat în Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.6, din terenul în suprafață de 1518 mp. din acte și 1468 mp. din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.l din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare - cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil Consiliului Local al Municipiului Craiova vânzarea - cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.l din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Udrescu Leontin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.8, către Butaru Adina Laura, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239079/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 104.694,47 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 159/10000, respectiv suprafața indiviză de 23.34 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.8, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Butaru Adina Laura vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

21 .Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bI.T2, sc.4, ap.10.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.4, ap. 10, către Popa Mariana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.40301/11.03.2013.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 72.038,55 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.83 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, sed ord. 28.03.2019                           42                                            FP 43-04, Ver. 1 bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.4, ap. 10, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210185 a localității Craiova.

A

Art.4. (1) In cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Popa Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap.10.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.4, ap. 10, către Combei Elena Liliana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239094/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 67.957,53 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 3 de ani și cu un avans de 50.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1 % din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

sed ord. 28.03.2019                           43                                             FP 43-04, Vei . 1

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,84 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.4, ap. 10, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Combei Elena Liliana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.13.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.13, către Peșea Claudia Ecaterina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239084/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 115.265,36 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 60.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma

sed ord. 28.03.2019                           44                                             FP 43-04, Ver. 1

cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 176/10000, respectiv suprafața indiviză de 25.84 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.13, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Peșea Claudia Ecaterina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap.18.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.4, ap.18, către Iordache Geanina Florentina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239026/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 75.335,32 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 16.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1 % din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafața indiviză de 16,88 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.4, ap. 18, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) In cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Iordache Geanina Florentina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.l, ap.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.l, ap. 12, către Ciobanu Violeta, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239051/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 68.123,21 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 35.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.l, ap. 12, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ciobanu Violeta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.2, ap.8, către Vlădoiu Anca Gabriela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.23 9059/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 73.027,13 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 12.066,20 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16,73 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.2, ap.8, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Vlădoiu Anca Gabriela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.2, ap.5.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.2, ap.5, către Gherghe Oana Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238980/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.423,20 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 11.514,23 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1 % din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 101/10000, respectiv suprafața indiviză de 14.76 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.2, ap.5, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de

sed ord. 28.03.2019                           49                                             FP 43-04, Vet. 1

Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Gherghe Oana Elena vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A                                                                                                                                                        t

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.l, ap.6.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.l, ap.6, către Mândru Dacian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.25856/19.02.2008.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 75.837,65 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 12.421,70 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 152/10000, respectiv suprafața indiviză de 22.36 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.l, ap.6, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Mândru Dacian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bI.T2, sc.5, ap.2.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.5, ap.2, către Vilan Florin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.40298/11.03.2013.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 71.747,84 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 11.742,48 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20,87 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.5, ap.2, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Vilan Florin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bI.T2, sc.5, ap.10.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.5, ap. 10, către Vulpe Lelia, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239038/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 75.784,70 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 12.413,02 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 152/10000, respectiv suprafața indiviză de 22.35 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.5, ap.10, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.l din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Vulpe Lelia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.l, ap.7.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.l, ap.7, către Bărbulescu Marius Gheorghe, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239046/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 74.718,37 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 12.345,45 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 153/10000, respectiv suprafața indiviză de 22,40 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.l, ap.7, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din

sed ord. 28.03.2019                           53                                             FP 43-04, Vet. 1

terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Bărbulescu Marius Gheorghe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.4, ap.17.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.4, ap.17, către Bondoc Petruș Dorel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239029/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 67.323,97 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.123,48 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1 % din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafața indiviză de 14,99 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, , bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.4, ap.17, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Bondoc Petruș Dorel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.3, ap.l.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.l, către Popescu Cristian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239072/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 66.946,71 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.061,21 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 99/10000, respectiv suprafața indiviză de 14,58 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.3, ap.l, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Popescu Cristian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.2, ap.13.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.2, ap.13, către Bucșă Cerasela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239064/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 73.112,94 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 12.080,39 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16,75 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.2, ap. 13, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Bucșă Cerasela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bI.T3, sc.2, ap.20.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.2, ap.20, către Stănescu Adriana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.93/03.01.2011.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 69.156,57 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.416,30 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1 % din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,82 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.2, ap.20, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Stănescu Adriana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lB, bl.T2, sc.4, ap.2.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.4, ap.2, către Brînzan Emilia, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239010/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 69.876,18 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.440,30 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,02 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lB, blocul T2, sc.4, ap.2, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Brînzan Emilia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.lC, bl.T3, sc.5, ap.6.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.5, ap.6, către Gavrilă Mimi, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.20148/13.02.2012.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.l din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 74.907,30 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 12.370,85 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1 % din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 152/10000, respectiv suprafața indiviză de 22,34 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lC, blocul T3, sc.5, ap.6, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) în cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Gavrilă Mimi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spațiu comercial, producție și prestări servicii, situat în Piața Centrală din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractului de închiriere având ca obiect terenul situat în Piața Centrală din municipiul Craiova, ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spațiu comercial, producție și prestări servicii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.l din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de patru ani, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) terenul în suprafață de 44,33 mp., situat în Piața Valea Roșie;

 • b) spațiul comercial în suprafață totală de 5,81 mp., situat în Piața Craiovița Nouă Big;

 • c) spațiul comercial în suprafață totală de 14,52 mp., zonă de comercializare și 12,06 mp., spațiu de depozitare, situat în Piața Centrală-Hala de carne, identificate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Studiile de Oportunitate în vederea închirierii terenului și a spațiilor comerciale identificate la art.l, conform anexelor nr.2 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere și Caietele de sarcini, în vederea închirierii terenului și a spațiilor identificate la art.l din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.5-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prețul minim de pornire al licitației, se stabilește în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.532/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019.

Art.5. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractele de închiriere a terenului și a spațiilor comerciale identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 40.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, a casării.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a bunurilor concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să îndeplinească formalitățile legale de scoatere din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării bunurilor prevăzute la art.l din prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele obținute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.5. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Salubritate Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 41. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, către Tribunalul Dolj, a unor spații situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.!29,în vederea desfășurării activității Secției penale din cadrul Judecătoriei Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire, către Tribunalul Dolj, a următoarelor spații din imobilul, cu regim de înălțime P+4, situat în municipiul Craiova, str. Brestei nr.129, după cum urmează: două încăperi de la parter, respectiv, sala de ședințe în suprafață de 45,43 mp., debara în suprafață de 8,57 mp., precum și cota de Yz din suprafața de 28,2 mp. ce reprezintă holul de acces și etajul I în suprafață de 463 mp., în vederea desfășurării activității Secției penale din cadrul Judecătoriei Craiova.

Art.2. Predarea-primirea spațiilor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Tribunalul Craiova și Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 42. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru spațiile de birouri și conexe, situate în cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, din b-dul.Ilie Bălăci, nr.8.

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest punct 42 ne propuneți să ne însușim darea spre închiriere a unor spații de birouri în anul 2019 în plin boom imobiliar cu 3 euro/mp și vreți să ne însușim. Nu este genul meu să mă uit peste declarațiile de interese sau de avere ale colegilor, dar eu sunt convins că printre noi suntem câțiva care ori suntem chiriași, ori suntem proprietari și nu cred că am închiriat cu 3 euro/mp un birou în orașul nostru. Noi, consilierii PNL, nu ne putem asuma ceea ce ne propuneți și anume închirierea de spații de birouri la standarde înalte cu 3 euro/mp când la câțiva mp de amplasament există sed ord. 28.03.2019                           63                                             FP 43-04, Ver. 1

clădiri de birouri care se închiriază cu peste 10 euro/mp. Nu este de specialitatea mea să comentez dacă prin acest punct putem crea sau nu prejudiciu, dar noi, consilierii PNL, suntem responsabili și tratăm cu maximă seriozitate bunurile și banii craiovenilor. Sunt ferm convins că nici unul din cei care vor vota astăzi acest proiect pentru, nu și-ar închiria propriul spațiu de birouri în 2019 cu 3 euro/mp. în schimb, nu ne interesează banii craiovenilor, nu ne interesează patrimoniul orașului, venim aici să votăm și să plecăm. Fac apel către toți colegii din consiliul local să se gândească dacă își asumă această sumă de 3 euro/mp. Noi, consilierii PNL, nu ne-o asumăm.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru spațiile de birouri și conexe, situate în municipiul Craiova, în cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, b-dul.Ilie Bălăci, nr.8, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

43.Proiect de hotărâre privind confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 62.656 mp din acte și 62.584 mp măsurată, situat în municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr.155 B, din Cartea funciară nr.230615, cu nr. cadastral 230615 și terenul evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 42002785, în vederea intabulării.

Art.2. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 5.629 mp, situat în municipiul Craiova, str. Maria Zaharia (fost DE 5), din Cartea funciară nr.232126, cu nr. cadastral 232126 si terenul evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 42002006, în vederea intabulării.

Art.3. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 3.117 mp, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din Cartea funciară nr.230196 și terenul evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 42002772, în vederea intabulării.

Art.4. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C1, situată în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din Cartea funciară nr.230196 si construcția evidențiată în inventarul bunurilor 5                                        5                                    î

care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12007786, în vederea intabulării.

Art.5. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C2, situată în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008155, în vederea intabulării.

Art.6. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C3, situată în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008157, în vederea intabulării.

Art.7. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C4, situată în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară nr.230196 si construcția evidențiată în inventarul bunurilor

5                                  5                               5

care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008156, în vederea intabulării.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

44.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova și S.C. AN-RA S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/30.03.2017 încheiat între municipiul Craiova și S.C. AN-RA S.R.L., având ca obiect asigurarea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 110 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.34, bl.A8, în sensul înlocuirii părții contractante S.C. AN-RA S.R.L., cu S.C. M.C.V. GROUP S.R.L.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de superficie prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.216/2015 și nr.287/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. AN-RA S.R.L. și S.C. M.C.V. GROUP S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 45.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Revitalizare centrul istoric-zona Piața Veche-Felix Aderca”.

Dl. Consilier Local Florescu:

La punctul 45 vorbim despre revitalizarea centrului istoric, zona Piața Veche. Ce ne propune Primăria Craiovei? Să cumpere un teren care va costa 1,4 milioane de euro și pe acest teren să facă o investiție de aproximativ 5 milioane de euro, o investiție care va consta din pavele, pomi, chioșcuri din lemn și clădiri provizorii pe structuri metalice. Eu consider că este o investiție foarte mare foarte mare pentru acea zonă și că noi, craiovenii, dacă am fi întrebați, sigur ar considera că sunt alte priorități. Mă gândeam la un sediu, la un spațiu, la un teren și construirea unei primării a Craiovei. Noi stăm aici, cade primăria pe noi, nici nu este a noastră. Craiova nu are o primărie, în schimb, băgăm 7 milioane aproape de euro într-o reamenajare a unei zone cumpărând terenuri de la privați. Nu mai zic că ar mai fi dotări la Spitalul nr. 2. De 7 milioane de euro sigur am cumpăra multe lucruri necesare la Spitalul nr. 2, reabilitarea Colegiului Carol care stă să cadă de ani de zile, și multe alte priorități pe care sigur craiovenii le văd în fiecare zi plimbându-se prin oraș. Personal nu voi vota și cred că nici colegii mei din PNL nu sunt de acord să irosim această sumă pentru amenajarea unei zone în condițiile în care considerăm că alte priorități sunt în fața acestei investiții.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă rog frumos, dragi colegi, să vă gândiți foarte bine că această sumă de 6,7 milioane euro ar putea să ne ajute să construim un spital de copii pentru că la Craiova, spre rușinea noastră, în 30 de ani nu am fost în stare să construim un spital pentru copii. Pentru copiii craiovenilor sunt doar două secții la Spitalul nr. 1 și la Spitalul de Copii de lângă parc în care nu au loc. Vreau să vă spun de suma care este prinsă. Pe ce folosim noi 1,4 milioane de euro. Acolo se fac manifestări religioase pentru asta se construiește.

Dl. Președinte:

Vă rog să discutați la punctul respectiv. Nu transformați sala consiliului local în campanie electorală. V-am rugat frumos să vorbiți la punctul respectiv.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Noi nu am zis nimic când s-a vorbit până acum. Am comentat ceva? Am spus că este pe pierdere Termoficarea? La raportul d-lui primar nu am vorbit, că ne-am gândit că lăsăm așa, știți cum este. De aceea spun. Nu se poate cheltui această sumă. Uitați-vă pe proiectul foarte clar ce putem face cu ei.

Dl. Președinte:

Am luat act de ceea ce ați spus dvs. Vă mulțumesc.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dacă nu ne lasă să vorbim ce putem să spunem? Spunem să tăcem. Dacă domnul este foarte obosit la cap să ne audă, tăcem.

Dl. Președinte:

Vă mulțumesc pentru calificări, dar nu cred că sunteți calificată dvs. pentru așa ceva.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Chiar am calificare. Am și un curs de psihologie și psihiatrie.

Dl. Președinte:

Mă bucur pentru calificările dvs., dar haideți să nu transformăm sala asta într-un circ. Deci aveam pretenția că sunt oameni care au discernământul cuvintelor pe care le spun.

Dl. Consilier Local Vasile:

Țin să vă atrag atenția că la începutul ședinței consiliului local unde dl. Primar este invitat, l-am lăsat totuși să vorbească o oră. A făcut o adevărată conferință de presă. Acum nu trebuie să cenzurăm colegii din consiliu pentru că este ședința noastră, a consiliului local

Dl. Președinte:

îmi permiteți să vă aduc la cunoștință art. 28 din regulamentul de desfășurare a ședințelor consiliului local prin care spune că primarul participă și are dreptul de a-și exprima punctul de vedere. Așa scrie la regulament. Așa că v-aș ruga să aveți respectul cuvenit d-lui primar al Craiovei, primar ales de majoritatea craiovenilor și să nu considerați faptul că este doar șeful executivului chemat la ordin de către consiliul local. Are dreptul conform art. 28 alin. 3 de a participa și de ași exprima punctul de vedere.

DI. Consilier Local Vasile:

Eu am vrut să subliniez faptul că așa cum dl. Primar l-am lăsat omenește și respectuos să vorbească o oră, puteați s-o lăsați și pe colega noastră să vorbească două minute. Aici este interpretarea dvs.

Referitor la acest proiect pe care dvs. ni-1 supuneți spre aprobare, noi avem multe vorbe în popor, ce-i lipsea chelului, ce-i lipsea surdului, deci ne propuneți aici să aprobăm oarecum, să girăm achiziția unui teren din Craiova cu peste un milion de euro, ceea ce dacă mă întrebați pe mine, a cumpăra terenuri nu este un lucru rău, pentru că până la urmă, ce înseamnă un oraș bogat? înseamnă un oraș care are un patrimoniu cât mai mare. însă aici lucrurile sunt destul de periculoase în sensul în care putem să creăm un precedent. La câțiva metri de acest teren, există un alt teren tot de aproximativ trei mii de metri cu un proprietar în aceeași situație care nu poate să construiască nimic și care știți că a închiriat pe la niște mașini pe acolo. Vorbesc de părculețul de la Madona Dudu care este la câțiva metri deci trebuie să tratăm cu maximă seriozitate. în primul rând nu suntem de acord cu investiția de 7 milioane de euro. Dacă vreți să faceți, într-adevăr, un minicentru istoric, faceți-1 așa cum am făcut noi pentru fonduri europene, fără banii craiovenilor, dacă puteți. Mai mult decât atât, ne propuneți să re vital izăm o piață cu valoare istorică când acum o ședință sau două am renunțat la Piața Chiriac cu aceeași valoare istorică. Nu știu dacă aici avem alte considerente de profitabilitate sau de altceva. Și vă mai spun un lucru. Dacă tot vreți să cumpărăm terenuri, ceea ce repet, este un lucru bun, haideți să cumpărăm terenurile dintre blocuri care au fost retrocedate cum au fost retrocedate, ca să mulțumim atât pe cetățenii care stau în blocuri, cât și pe proprietarii care nu pot să construiască. Sunt atât de multe parcele care au garduri, nu au garduri, cetățenii nu au locuri de parcare, ăia vor să construiască, noi nu-i lăsăm. Sunt foarte multe argumente care conduc la votul nostru negativ. Vreți să vă mai dau argumente? Noi nu știm unde vom funcționa ca și primărie când intrăm în reabilitare și ne apucăm să facem piațete? Sunt 7 milioane de euro cu care putem să facem un spital de urgență în Craiovița. Când are omul iarna o urgență cheamă salvarea de la Spitalul nr. 1 și vine în două ore. Vă rog frumos, nu vă bateți joc de banii craiovenilor.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dacă vreți să ne punem poalele în cap, ne punem și poalele în cap. Dar ca să discutăm ceea ce nu este, eu nu știu dacă noi votăm acum cumpărarea unui teren, ca să spuneți că vă punem în situația de a aproba cumpărarea unui teren. Nu aprobăm nici prețul. Noi suntem în situația de a aproba un studiu de fezabilitate care este viziunea proiectantului, care dacă vrei să-l faci așa, îl faci așa, dacă nu vrei să-l faci, nu-1 faci, dacă vrei să cumperi, cumperi. El îți spune cum este viziunea lui. A aproba vânzarea înseamnă a prinde în buget bani pentru cumpărarea terenului, a face evaluarea, a începe demersurile de cumpărare care se supun consiliului local într-o ședință de buget. Hai să nu amestecăm lucruile. Noi avem un simplu studiu de fezabilitate asupra acestei zone. Dacă mergem mai departe, eu nu sunt de acord să îndrept răul pe care 1-au făcut alții. Dacă alții au dat în primăria asta terenuri printre blocuri, ce să fac acum, să mă duc eu ce să fac? Să reparăm. Hai să fim serioși. Cumpărăm dacă ne apucăm noi să facem blocuri la primărie între blocuri, cumpărăm terenul și ne apucăm și facem noi blocuri între blocuri ca să nu mai facă ei. Până una alta este un studiu de fezabilitate, vi l-am prezentat, colegii mei l-au prezentat și pe acest display, v-am spus că a fost lăudat de către comisia de la Bruxelles care a venit cu secretarul general adjunct al Comisiei Europene tocmai această inițiativă, și am fost lăudați și am fost dați exemplu pe toată Uniunea Europeană în privința accesării de fonduri de revitalizare de centre istorice. Mai departe puncte legate de finanțarea acestui proiect, de finanțarea derulării lui, de modul de derulare, cu cumpărare, cu necumpărare de terenuri ce se prevede, este cu totul și cu totul altceva. Hai să nu transformăm un biet studiu de fezabilitate în act de buget al primăriei.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Revitalizare Centrul Istoric - zona Piața Veche - Felix Aderca”, scenariul 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 12.415.847,38 lei Din care C+M (inclusiv TVA)               5.638.441,72 lei

Durata de realizare:                   24 luni, din care 8 luni elaborare proiect

tehnic,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 46.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului”. Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului-extindere” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      962.011,98 lei

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA)      809.342,68 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                 629.621,05 lei

Din care C+M (exclusiv TVA)                529.093,32 lei

Durată de realizare:                         5 luni (1 lună proiectare + 4 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      972.842,78 lei

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA)      819.360,17 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                728.624,21 lei

Din care C+M (exclusiv TVA)                612.289,25 lei

Durată de realizare:                         6 luni (1 lună proiectare + 5 luni

execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.78/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      899.447,66 lei

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA)      757.543,08 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                  620.560,82 lei

Din care C+M (exclusiv TVA)                 521.479,68 lei

Durată de realizare:                         6 luni (1 lună proiectare + 5 luni

execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.79/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 49.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):

1.131.499,03 lei

952.145,43 lei

884.827,09 lei

743.552,18 lei

6 luni (1 lună proiectare + 5 luni


Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA) Din care C+M (inclusiv TVA) Din care C+M (exclusiv TVA)

Durată de realizare:

execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

ȘQ.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      672.636,22 lei

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA)       566.086,12

Din care C+M (inclusiv TVA)                  572.943,14

Din care C+M (exclusiv TVA)                 481.464,82

Durată de realizare:                          6 luni (1 lună proiectare + 5 luni

execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 51.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):

557.912,49 lei

469.486,63 lei

442.181,54 lei


Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA) Din care C+M (inclusiv TVA)

Din care C+M (exclusiv TVA)                371.581,13 lei

Durată de realizare:                 5 luni (1 lună proiectare + 4 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      742.477,92 lei

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA)      624.838,17 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                  614.644,46 lei

Din care C+M (exclusiv TVA)                  516.507,95 lei

Durată de realizare:                         6 luni (1 lună proiectare + 5 luni

execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.84/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanisitice ale zonei cuprinse între bvd. Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul din bvd.Nicolae Romanescu, nr.80.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanistice ale zonei cuprinse între bd.Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Nicolae Romanescu, nr.80, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.l, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui service auto, în municipiul Craiova, Drumul Industriilor, nr.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui service auto, în municipiul Craiova, Drumul Industriilor, nr.12, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.l, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din Municipiul Craiova-faza II- zona Fântâna Popova”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă proiectul „Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II - zona Fântâna Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.l, în cuantum de 7.983.243,53 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 146.737,42 lei, reprezentând cofînanțarea proiectului prevăzut la art. 1.

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului prevăzut la art.l, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5.Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova. Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 56. Proiect hotărâre privind aprobarea finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii de 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului „VENUS-Impreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCIT), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii, în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului-Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului „VENUS-împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico-Financiară si Direcția de Asistetă Socială Craiova vor 5                                                                                           5                          »                                            5

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 57. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale domnului Mischianu Ovidiu, care a exercitat temporar atribuții de secretar al Municipiului Craiova, în perioada 01.01.2018-27.03.2018,

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se propune acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală, domnului Ovidiu Mischianu, care a exercitat temporar atribuții de secretar al Municipiului Craiova, în perioada 01.01.2018-27.03.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Craiova se va efectua de către Primarul Municipiului Craiova, pe baza propunerii prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 58. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru 2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se propune acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Craiova se va efectua de către Primarul Municipiului Craiova, pe baza propunerii prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor Ia obiectivul de investiții „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P + 4E pentru secția recuperare neurologică”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l.Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind obiectivul de investiții „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică”, varianta minimală, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    24.584.573,72 lei

sed ord. 28.03.2019                            75                                             FP 43-04, ver. 1

Din care C+M (inclusiv TVA)                 13.844.208,86 lei

Durata de realizare:                              21 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru și 1 abținere (Godinei).

 • 60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 333/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp CI - Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)” - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă descrierea sumară a obiectivului de investiții „Reabilitare Corp CI -Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.333/2018, după cum urmează:

 • a) anexa cu privire la Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp CI-Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, devine anexa nr.l.

 • b)  se completează cu anexa nr.2, având forma prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 61.  întrebări și interpelări.

D-na Consilier Local Ungureanu:

în primul rând, vreau să vorbesc despre Spitalul nr. 2 care a achiziționat televizoare să le pună bolnavilor în saloane și nici de la inaugurare până acum nu au FP 43-04, ver. 1

fost montate aceste televizoare, zac într-o încăpere și toată lumea se plânge că nu poate să urmărească nimic, cât stau pe acolo, nici domnii doctori, nici bolnavii.

Radiologia de la Spitalul 2 iar este stricată de trei săptămâni. Vreau să vă rog frumos să încercați să se repare aparatul.

Vreau să vă rog frumos să fie primiți copiii, internați la secția de endocrinologie, întrucât în Craiova nu există niciun spital de endocrinologie pentru copii și singurul loc unde pot fi internați, unde sunt specialiști, sunt doar saloanele de la Spitalul „Filantropia”. Foarte mulți părinți m-au rugat să vin să susțin cauza lor la dvs. întrucât din cauza asistentelor medicale de acolo a ieșit un întreg scandal când au vrut să se interneze niște copii.

Vreau să vă rog frumos să luați în considerare construirea unui spital de pediatrie întrucât Craiova are nevoie de așa ceva. Sunt foarte mulți copii care nu pot fi tratați și nu au unde să se ducă.

Vreau să vă rog frumos în continuare să intre copiii gratis la Sala Polivalentă întrucât taxa care s-a pus de 10 lei este foarte mare și foarte mulți nu mai vin la sală cu copiii pentru că îi costă și drumul și ceea ce trebuie să le mai cumpere și mi-au spus să vă rog încă o dată să le asigurați gratuitate acestor copii.

Nu am primit de la Operă răspunsul cu deplasările autocarelor din Franța și din Germania cât a costat și vreau să vă spun că de la Filarmonică am primit că li s-au luat banii, am primit pe mail o adresă din partea d-lui Tufan. Vreau să vă rog să-i atrageți atenția d-lui director de la Opera Română să nu mai bage teroare în artiști. îi cehamă în fiecare zi, le spune: „dacă nu ești cu mine, ești dat afară”. A adus moldoveni din Republica Moldova cu salarii de 1200 euro, unde aveau 100 euro și îi folosește unde vrea dânsul, pe ce sume, cum îi convine și nu înțeleg de ce artiștii craioveni nu sunt băgați în seamă.

Vreau să vă mai rog încă o dată pentru str. Verdi pentru că sunt disperați oamenii aceia de zeci de ani că nu li se face și lor strada.

în 1 Mai, la bl. II- 12, în dreptul lor s-a construit bloc unde nu sunt parcări și oamenii disperați vor să vină la dvs. aici în față să blocheze strada pentru că s-au construit blocuri fără parcări și este un întreg circ pe aceste parcări din dreptul blocurilor, întrucât se dau aprobări de construcții fără parcare.

Vreau să vă mai întreb de ce dl. Hristescu este iar plătit cu 11 mii de lei lunar în condițiile în care nici nu a participat decât la un singur spectacol până acum când se termină luna martie, chiar pe 13 aprilie este un alt dirijor pe afiș. De ce se plătește acest om în condițiile în care merge cu Tudor Gheorghe în țară și are salariul întreg. Vă mulțumesc frumos.

Dl. Consilier Local Vasile:

Interpelarea mea este legată de sensurile unice din zona Parcului Pușkin. Deja nu mai avem răbdare. La ultima ședință ni s-a spus că este o soluție provizorie și că se vor mai schimba sensurile pentru a se fluidiza circulația în zonă. In schimb s-au marcat locurile de parcare, repet, o situație provizorie, cu străzi, s-au dat deja cu vopsea. Este o situație pe care craiovenii nu o mai suportă. Repet, sensurile unice sunt bune. în toate orașele europene se fluidizează traficul prin sensuri unice și sensuri giratorii, dar cred că am avut destul timp la dispoziție să observăm că acolo trebuie să facem niște mișcări. Ca să ieși din zona Parcul Pușkin către Calea București, către Universitate, ai două variante: să ieși pe Horia unde dimineața sunt câteva sute de mașini și ca să faci la stânga la intersecția de la Stomatologie maxim trei mașini reușesc pe verde, în contextul în care sunt 100 - 120 de mașini dimineața la coadă pe Horia și trec câte trei mașini la stânga. Sau ai varianta a doua să ieși oarecum în Spaniei cu greu și din Spaniei, la fel, să faci la stânga către Universitate , Calea București, trec maxim trei mașini pe culoarea verde. Situația este insuprotabilă, mai ales că știți cu toșții că acolo există o școală unde, mai mult decât atât, la acea școală avem o singură intrare. Deci s-au schimbat sensurile unice și avem o singură intrare dinspre Nanterre. Am avut răbdare, am discutat și în ședința trecută, ni s-a spus că este provizoriu, că se realizează, că avem soft-uri, nu s-a schimbat nimic. Nu se poate ieși la orele 8 dimineața din cartier. Este foarte foarte greu. Mergem împreună acolo, analizăm, haideți să găsim o soluție că nu se mai poate. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Florescu:

în primul rând, vreau să apreciez colegii consilieri care au răbdarea și timpul necesar să rămână la ședințele de consiliu local până se încheie ședința de consiliu local. Pentru cei care părăsesc ședința mai devreme, nu mai am același respect.

Vorbim despre chioșcurile care vând flori pe Calea București, în zona Spitalului de Neuropsihiatrie. Acolo există o problemă care durează de doi - trei ani de zile. Chioșcurile s-au construit în anul 2016, iar oamenii nu au primit nici până astăzi procesele-verbale de recepție ale acestor chioșcuri, sau o parte dintre ei au primit și o altă parte nu au primit. Mai au o revendicare, o dorință, o cerință. Să se stabilească foarte clar cui plătesc chiria, că am înțeles că ei plătesc chiria și la spital și pentru domeniul public . Este ceva neclar în statutul acelui teren pe care sunt chioșcurile amplasate?

Mai solicită de la comisia de sistematizare să facă staționarea permisă. Oprirea să fie interzisă. Oprirea este până la 5 minute. Să le fie permis să aducă coroanele, florile, în dreptul chioșcurilor, pentru că au fost amendați de poliție pentru faptul că au oprit acolo. Să fie staționarea interzisă. Oprirea timp de 5 minute să fie permisă, să dea și ei jos coroane, flori, ce au acolo, marfa pe care o vând.

O altă problemă, revin la o solicitare mai veche privind întreținerea monumentelor eroilor din Craiova. Am solicitat o comisie mixtă, formată din cine consideră dl. Primar, coordonată probabil de Regia de Administrare a Domeniului Public prin care să facem o inventariere a stării de întreținere a tuturor monumentelor eorilor din Craiova. Să vedem, dacă sunt în stare corespunzătoare, le lăsăm în pace, dacă sunt monumente aflate într-o stare care necesită lucrări de reparații, renovări, să facem acest lucru, să le stabilim care și să facem lucrările necesare.

La audiență în această lună a venit dl. Tănasie Florentin care a pus următoarea întrebare: de ce nu se vinde terenul cu destinație de curte pe Legea 112/1995 în condițiile în care hotărârea de consiliu local a fost dată în anul 2017. Eu am discutat ieri cu dl viceprimar Bărăgan pe această speță, însă dl. Tănasie aflat în sală, nu este foarte lămurit și nici eu nu am avut posibilitatea, nu am toate datele, să-l lămuresc pe această problemă. Mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Câplea:

Două intervenții scurte la rugămintea cetățenilor din zonă. în primul rând este vorba despre reabilitarea gropilor de pe str. Constantin Brâncoveanu. Este strada de la Lidl din Craiovița până în Rocadă.

De asemenea de la cetățenii din zona str. Maria Tănase, în zona spate Billa, este o groapă foarte mare la intersecția str. Ștefan Odobleja cu Maria Tănase. Accesul la 600 - 800 de locatari care stau în acea zonă se face pe o singură arteră și efectiv toți locatarii trebuie să treacă prin acea groapă. Pe stânga mașină, pe dreapta mașină. Nu este foarte greu de rezolvat. Mulțumesc.

DI. Primar Mihail Genoiu:

D-na Ungureanu - punctele cu televizoarele de la Spitalul nr. 2, radiologia de care vorbiți, cu copiii care sunt de la endocrinologie de care ziceți că au avut probleme cu asistentele, o să-l rog pe dl. Viceprimar Cosman să ne facă o informare cât mai rapidă cu tot ce ați sesizat dvs.

Construcția spitalului de copii, am avut această discuție, la un moment dat am propus să facem împreună cu Consiliul Județean, pentru că noi știți că avem spitalul de copii într-un hol de clădire, jumătate ei, jumătate noi, nici nu prea putem să-l reparăm că este al lor, dar este la noi în închiriere, și o să reluăm această discuție, pentru că, vă spun, am fost inclusiv la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Sănătății împreună cu dl. Președinte Prioteasa pentru acest spital de copii. Ni s-a spus la un moment dat că va fi totuși finanțat de către Ministerul Dezvoltării. O să-i mai întrebăm încă o dată dacă îl finanțează, dacă nu o să-1 prindem să ne apucăm noi de el, că este, într-adevăr, o mare problemă.

Sala Polivalentă - l-am văzut pe dl. Mitricof în sală. Hai să vedem oportunitatea asta, facem un calcul și această oportunitate a copiilor în Sala Polivalentă. Nu știu ce ar însemna ca pondere, dacă la un moment dat pe undeva trebuie gestionat ce înseamnă gratuitate în condițiile în care ai un meci important, un spectacol important și vinzi bilete, trebuie să le asiguri și la copii locurile. Vreau o informare.

Str. Verdi - este în pachetul mare prinsă. O să meargă greu.

Bl. II-12 din 1 Mai cu parcarea. îl rog pe dl. Mateescu să facem o verificare. Eu știu că semnez în fiecare zi autorizații. Nu cred că-și permite cineva să semneze vreo autorizație fără locuri de parcare, nu cred că își permite cineva să facă vreo astfel de documentație. Probabil că pe teren acolo s-a întâmplat ceva. Hai să facem o verificare, bl. II- 12, cart. 1 Mai, vis a vis de parcări, ceva blocuri noi, am înțeles de la d-na Ungureanu.

Cu dl. Hristescu, nu știu cine este. Dirijorul de la Operă. Dl. Cosman faceți o verificare și cu dl. Hristescu ăsta.

Sensurile unice din toată zona Pușkin - sunt într-adevăr acelea din zona Școlii nr. 22. Am văzut și eu situația, sunt foarte multe. Și ce a solicitat d-na Ungureanu, și ce a A solicitat d-na Predescu. Sunt foarte foarte multe modificări care se vor face, fini spuneau cei de la sistematizare că încă mai vin solicitări de modificări pe care le verifică să le băgăm toate odată. Presupun cât de curând, zilele următoare, urmează aceste modificări.

Chioșcurile de flori de la Spitalul de Neuro, o să vă răspundă dl. Bărăgan.

întreținerea monumentelor istorice. Știu la un moment dat că am mai avut această discuție și vorbisem cu Gabi Miereanu și cu Marina Andronache. V-aș ruga foarte mult să veniți cu o propunere a acestei comisii. Știu că i-am răspuns d-lui consilier Florescu atunci, i-am spus și de ceea ce au făcut elevii de la Carol că au inventariat monumentele istorice din cimitire și există această bază, deci vreau să consemnați, d-na secretar să nu mai uite și să vină cu această propunere de comisie din care să facă parte neapărat și dl. Consilier Florescu.

Cu Legea 112 /1995 vă răspunde d-na secretar.

Reabilitarea gropilor de pe str. Brîncoveanu cred că este făcută la ora aceasta, iar reabilitarea pe str. Maria Tănase cu odobleja, eu știu că este.

Să vă răspundă dl. Bărăgan.

DL Viceprimar Bărăgan:

Dl. Consilier, vreau să vă spun că știu foarte bine speța de la Spitalul de Neuro. Există un domn Turcu care este liderul de grup al domnilor care au construit acolo. Noi, ca și direcție de urbanism, i-am asigurat că întotdeauna stăm la dispoziția dumnealor, le-am dat asistență tehnică întotdeauna, dar nu putem să încălcăm legea. De două luni de zile îi rog să mai aducă o hârtie la primărie. Știe dl. Turcu, care este liderul dumnealor, despre această problemă. Mai au de făcut o ridicare topo. Nu se poate face pe banii primăriei. Dumnealor trebuie să o facă. In ceea ce privește partea cu amenzile, le-am spus că au o parcare în partea dreaptă, înainte de chioșcuri și întotdeauna le-am mai permis să mai parcheze și acolo, dar dumnealor fac staționare, este o diferență.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 28.03.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

SI

Nico


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romuțuțji Victor Nicolicea

ÎNTOCMIT,

rp 1     • r~x

Ti           na