Proces verbal din 19.03.2019

Proces verbal din data de 19.03.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 19.03.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 18, iar 9 consilieri este absenți (Bețiu, Calotă, Cosman, Dindirică, Predescu, Roșculete, Voicu, Vasile, Ungureanu). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Voi da cuvântul prima dată d-lui Primar.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu vreau să profit de ocazie și să vă mai invit încă o dată, știu că colegii de la Serviciul Imagine au trimis deja aceste invitații, dar să vă mai invit și eu încă o dată, la spectacolul pe care noi îl organizăm cu ocazia Zilei Olteniei, joi, 21 martie. Este al doilea an de când se serbează Ziua Olteniei. Este un spectacol deosebit în care sunt angrenate ansambluri din toată regiunea Olteniei. Avem ansambluri din Gorj, din Olt, spectacole din Vâlcea, din Turnu Severin. La spectacole sunt invitați președinții consiliilor județene din toate aceste județe ale Olteniei și primarii din municipiile din județele respective. Este un spectacol în două module cu o pauză de o jumătate de oră la care este angrenată din partea noastră atât Filarmonica, cât și Opera Română, dar și ansamblul Maria Tănase, iar de la ceilalți, avem ansamblul Doina Gorjului, avem ansamblul din Olt cu călușarii, și spectacole de la teatrul Geo Saizescu și un montaj deosebit cu „Drumuri Brâncușiene” din Târgu Jiu. Deci o să fie un eveniment în care să trecem cumva prin sânge acest sentiment de oltean, alături de ceilalți reprezentanți ai județelor din Oltenia.

În altă ordine de idei, pe lângă ceea ce avem astăzi de trecut prin votul dvs., în speță actualizarea prețului la ansamblul de locuințe ANL din cartierul Potelu. Știți bine că este un proiect început cu ani în urmă, este vorba de acel proiect de locuințe destinate închirierii și care ultimul modul de 64 de locuințe este cel la care facem referire acum și cu care se încheie acest proiect de locuințe destinate închirierii. Ceea ce avem noi astăzi de votat este actualizarea prețurilor, pentru că deja Agenția Națională a Locuințelor a făcut acest lucru în consiliul de administrație și ne-au înaintat printr-o adresă documentația să actualizăm și noi prețurile pentru a da drumul la execuție. Din discuțiile cu ei, execuția în două luni de zile trebuie să înceapă la aceste 64 de locuințe. Dar vreau să vă anunț cu această ocazie că tot în cursul zilei de mâine conducerea ANL împreună cu proiectanții, cu arhitecții și cu conducerea și directorul general al CEC România, vor fi prezenți la Craiova pentru a stabili detaliile pentru locuințele destinate vânzării, cele din Cartierul chinezesc, care se apropie de final. Probabil că tot mâine va fi prezentat și probabil că o să fie încheiată discuția cu o conferință de presă la care o să primiți invitația în timp suficient ca să vă puteți deplasa. Se va stabili, eventual, și prețul de plecare, prețul orientativ pe care ANL s-a pregătit să-l transmită. Va fi prezentată și rpocedura care este stabilită împreună cu CEC-ul în sensul derulării și obținerii acelui credit ipotecar p entru că la sfârșitul lunii martie, pe 30 martie, este termenul de depunere a proiectului actualizat la ANL. Asta înseamnă că imediat după 30 martie se vor demara lucrările și va începe procedura de licitație. Vreau să vă spun că licitația pentru stabilirea construcției la ANL este mult simplificată față de ceea ce facem noi și asta înseamnă că sunt speranțe foarte mari ca în cursul verii, undeva în iunie să avem deja constructor și la ANL. Informația mea este că se va porni cu cele două blocuri de la stradă, de la str. Caracal, cele care sunt deja începute, aproximativ 250 de locuințe și modul de atribuire va fi în primul rând la cei care sunt din cadrul Ministerului Apărării Naționale, așa cum este înțelegerea, Hotărârea de Guvern, după care până la completare, se vor repratiza persoanelor civile în ordinea înscrierii. La ora la care eu am avut ultima discuție cu ei, deja pe metodologia nouă erau peste 700 de persoane înscrise, prim metodologia nouă înțelegând înscrierea on-line direct la ANL. Cam astea sunt noutățile legate de ANL și bineînțeles, revenim la cele 64 de locuințe destinate închirierii.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Dau cuvântul d-lui consilier Nicolicea pentru a prelua lucrările ședinței.

Dl. Președinte:

Prin Dispoziția nr. 3387/14.03.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art. 39 alin. 2 și alin. 4 și art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară, în data de 19.03.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 482/2018 referitoare la actualizarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul de investiții „Locuințe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu - Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”.

Dacă sunt discuții la acest punct.

Dl. Consilier Local Sirop:

În primul rând trebuie să remarcăm măiestria discursului d-lui Primar care a reușt să ne prelungească această ședință pe cât posibil să le ajungă măcar un coleg pentru că îi văd că sunt în dificultate, adică nu aveau certitudinea că noi vom rămâne să votăm acest proiect. Vom rămâne și vom vota împotrivă pentru că această așa zisă ajustare de fapt este o scumpire, ca tot ce se întâmplă în țara asta din cauza guvernării PSD și dacă ne explicați că este vorba de inflație sau orice fel de alt motiv, tot de către guvernarea PSD sunt cauzate, așa că noi, consilierii PNL, vom vota împotriva acestei majorări, scumpiri sau ajustări, cum vreți dvs. să o numiți. Și v-aș fi propus să trecem direct la vot, nu să mai ținem atâtea prelegeri că poate mai vine vreun coleg rătăcit.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Votat cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Mănescu).

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

În condițiile acestea, nu trece proiectul. 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere din 18 prezenți.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Să înțelegem că din momentul acesta, cu ajutorul colegilor foarte fericiți de la PNL nu dorim să mai facem blocuri destinate închirierii. Deci vă rog să consemnați faptul că în Craiova colegii de la PNL nu mai doresc să facem blocuri destinate închirierii pentru tineri pentru că metodologia ANL fiind o agenție națională nu poate face subiectul unor dezbateri. Deci cu ajutorul votului dvs. respingeți această dorință de a face blocuri destinate închirierii. Înseamnă că tinerii din Craiova nu mai au nevoie de locuințe.

Dl. Consilier Local Sirop:

Să clarificăm și noi puțin, dacă tot ne-ați menționat, am respins scumpirile PSD. Asta am respins, se taie microfoane, suntem în ședința de consiliu local, este clar. Am respins scumpirile PSD nu construcția de noi locuințe. Cum știți bine eu am militat foarte mult pentru inclusiv Cartierul Chinezesc și tot. Vă mulțumim.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 19.03.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romulus Victor Nicolicea

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVAStr. A.l. Cuza. Nr. 7                  Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                 Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

Xr.S>fe3 /19.03.2019


RAPORT

cu privire la rezultatul votului pentru adoptarea Hotărârii Consiliului l.ocal al Municipiului Craiova nr.87 din ședința extraordinară desfășurată în data de 19.03.2019

Prin Dispoziția nr.3387/2019, emisă de Primarul Municipiului Craiova. a ibst convocată ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 19.03.2019, ax ând pe ordinea de zi un singur punct cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al .Municipiului Craiova rtr.482/2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Locuințe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-Potelu, etapa a IlI-a, Obiectivul 3.1".

Potrivit prevederilor legale, proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi, se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți, in conformitate cu prevederile arl.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

Din evidența convocatorului întocmit la ședința extraordinară, rezultă câ au fost prezenți un număr de 18 consilieri, 9 fiind absenți.

Rezultatul voiului a fost: 13 voturi pentru. 4 voturi împotrivă și o abținere, pe cale de consecință, hotărârea s-a adoptat cu un număr de 13 voturi. îndeplinind condițiile art.45 alin.l din Legea nr.215/2001. republicată, privind administrația publică locală.

Raportul de față are în vedere declarația subsemnatei din ședința extraordinară cu privire la rezultatul votului și cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii, întrucât din eroare am declarat că nu s-au îndeplinit condițiile legale pentru adoptare.

Față de cele prezentate mai sus. în conformitate cu prevederile art.l 17 din Legea nr.215/2001. republicată, privind administrația publică locală. înaintez. în vederea exercitării controlului de tutelă al Prefectului Județului Dolj, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/2019, însoțită de documentația aferentă, procesul verbal al ședinței și tabelul nominal privind prezența consilierilor municipali.

ȘTXREJIAR,

NicWefc Virt LESCL