Proces verbal din 15.04.2019

Proces verbal din data de 15.04.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 15.04.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 26, iar 1 consilier este absent (dl. Vasile). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Nicolicea pentru a prelua lucrările ședinței.

Dl. Președinte:

Prin Dispoziția nr. 3890/12.04.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art. 39 alin. 2 și alin. 4 și art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință, în data de 15.04.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare a municipiului Craiova, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 335/2018 privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 409/2018 referitoare la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova, aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 2.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 92/2019 referitoare la aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIA X2.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare a municipiului Craiova, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020”.

Dl. Consilier Local Sirop:

Este bine că avem proiecte legate de investiții pe ordinea de zi și vom susține tot ce este legat de investiții în municipiul Craiova, dar aș vrea să atarg atenția executivului că dacă și-ar face mai bine temele, ar putea să prindă în ședințe ordinare aceste proiecte, dar, mă rog, s-au obișnuit că pot fi chemați consilierii oricând, în orice moment. Să trecem peste.

Aș vrea să întreb dacă la punctul 1 cumva, era o anexă care nu mi s-a deschis din păcate, nu m-am lămurit. Se vorbește despre o stabilire anuală a tarifării, ceva de genul acesta. Aș vrea să mă asigur că dacă susținem acest proiect, nu votăm cumva mărirea de tarife anuale pe la Compania de Apă. Aș vrea să mă lămurească cineva din aparatul executiv pe acest subiect. Vă mulțumesc.

Dl. Director Glăvan:

Bună ziua! La anexa 1 la prezenta hotărâre este reprezentat planul anual de evoluție a tarifelor începând cu anul 2019 până în anul 2024. Se prevede o creștere succesivă a tarifelor, respectiv în anul 2019 cu 7%, în anul 2020 nu este previzionată nicio creștere, în anul 2021 - 2%, în anul 2022 - 2%, în anul 2023 - 3%, în anul 2024 - 4%. Așa a reieșit din ceea ce a făcut proiectantul pentru acest proiect pentru Compania de Apă.

Dl. Consilier Local Sirop:

Acestea fiind spuse, nu vom vota mărirea tarifelor la Compania de Apă. Din păcate, mi se pare o creștere foarte mare. Într-adevăr, nu m-am înșelat în legătură cu acest aspect. Dacă vrem să facem investiții, trebuie să le facem nu pe spinarea cetățenilor, trebuie să le facem din resurse proprii, trebuie să le facem pe fonduri europene și așa mai departe. Partidul Național Liberal nu va vota creșterea tarifelor la Compania de Apă. Vă mulțumesc frumos.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Chiar nu ne surprinde. Dintotdeauna, dvs. ați fost împotriva a tot ce este bun în orașul acesta și se pare că nu vă deziceți pentru că la ora asta vorbim de cel mai mare contract de finanțare europeană în valoare de 434 milioane de euro. Este contractul care va aduce în Craiova apă plată. Este contractul care face posibilă aducțiunea Izvarna în Craiova. Să știți că în acest studiu de fezabilitate o mare problemă a fost să le explicăm consultanților de la Jaspers de ce ne trebuie nouă apă de izvor în craiova, când putem săpa puțuri, când putem să luăm apă din Jiu, când putem să o filtrăm, să o decantăm. Li s-a părut în permanență un lux că orașul Craiova vrea apă plată, care șriți bine că apa de Izvarna este una dintre cele mai pure și curate ape de izvor din România. În acest proiect, studiul care este făcut de consultanții Jaspers și care a trecut de toate aceste faze și prin care noi mandatăm acuma primarul să semneze contractul împreună cu Ministerul Mediului, au acceptat până la urmă aceste lucruri. Bineînțeles că la baza acestor studii există și acele cofinanțări, există și cota de cofinanțare a Companiei de Apă și ca în orice studiu de fezabilitate care se face la o investiție, trebuie demonstrate toate sursele de finanțare. Iar unul din punctele de vedere ale consultanților este că această Companie de Apă trebuie să susțină partea de cofinanțare și această susținere vine din aceste tarife care ele cresc progresiv, bineînțeles, odată cu confortul pe care îl asigură această investiție. Deci a da cu priciorul și a spune: nu votăm 434 milioane de euro care să intre în orașul Craiova, este punctul dvs. de vedere. Vi-l respectăm. Mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova la cofinanțarea investițiilor pentru municipiul Craiova din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020”, în localitatea Craiova, cu suma totală 25.141.460 lei (reprezentând 2% din valoarea investiției aferente unității administrativ-teritoriale Craiova), constituită din cheltuieli eligibile, în sumă de 21.175.169 lei și cheltuieli neeligibile (TVA), în suma de 3.966.290 lei , care urmează sa fie inclusă în bugetul local, până la finalizarea proiectului.

Art.2. Se aprobă planul anual de evoluție a tarifelor, conform analizei cost beneficiu, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Studiul de Fezabilitate aferent „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în judetul Dolj, în perioada 2014-2020”, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020” ai unității administrativ-teritoriale Craiova, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să susțină și să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi:

 • 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în judetul Dolj, în perioada 2014-2020”;

 • 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020” ai unității administrativ-teritoriale Craiova;

 • 3. Aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, conform analizei cost beneficiu. Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 335/2018 privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”.

Dl. Consilier Local Sirop:

Am văzut că s-au modificat niște date legate de TVA. Din nou aș vrea să avem niște precizări de la compartimentul din executiv care se ocupă de acest proiect.Avem toate bunele intenții să susținem acest proiect. Vreau doar aceste clarificări, de ce s-a modificat cota de TVA și ce estimări au fost acolo prognozate diferit față de ce ne apare astăzi.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vă răspund eu imediat. Cotele de TVA au fost stabilite că sunt sume neeligibile. Ele sunt suportate de către Guvern prin Ministerul Dezvoltării cu care avem parteneriatul, numai că trebuie precizată clar care este valoarea proiectului, care este val o are a TVA-ului. Asta este singura modificare și a venit ca o clarificare solicitată de Ministerul Dezvoltării acum două zile. Am zis să nu pierdem timpul și să stăm până la ședința ordinară pentru că licitația pentru aceste tramvaie este în derulare, termenul de depunere a ofertelor fiind 17 mai și să nu îngreunăm. Asta este singura modificare.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.335/2018, după cum urmează:

 • a) Se aprobă modificarea și completarea Acordului de parteneriat nr.109978/MDRAP/25.09.2018,          respectiv,           130393/UAT

CRAIOVA/14.08.2018, astfel:

 • 1. art. 2 alin. (5) va avea următorul cuprins: Prezentul Acord se referă la achiziționarea a:

17 tramvaie, cu lungimea de aproximativ 25 m, cu o valoare totală estimată de 170.000.000,00 lei, fără TVA, respectiv 202.300.000,00 lei, inclusiv TVA”

2. art. 3 alin. (4) va avea următorul cuprins:

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect, în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect, în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

În ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Lider de parteneriat:

 • -   Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei

 • -    Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0

 • -        Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei

 • -    Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) : 108.000,00 lei reprezentând 15 % din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect

Partener:

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 202.349.385,00 lei; Valoare TVA: 32.307.885,00 lei;

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0;

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 32.300.000,00 lei; Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 7.885,00 lei;

Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 170.049.385,00 lei;

Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 3.400.987,70 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a activităților proprii incluse in proiect. ”

3. se introducere ca anexă la Acordul de parteneriat - ”Detalierea cheltuielilor proiectului”, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) anexa nr.2 referitoare la Protocolul de asociere între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat și unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, se modifică și va avea forma prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • c) Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, solicitate la finanțare și a altor activități eligibile proprii din proiect ale unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”, în cuantum de 170.049.385,00 lei.”

 • d) Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

” Se aprobă contribuția proprie în proiect a unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, de 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 3.400.987,70 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”. ”

 • e) Art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

” Se aprobă valoarea TVA neeligibilă, în cuantum de 32.300.000,00 lei, aferentă cheltuielilor eligibile și achitarea altor eventuale cheltuieli neeligibile, corespunzătoare investițiilor aferente unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”.

Art.2. Se împuternicește Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova să semneze Actul Adițional la Acordului de parteneriat nr.109978/MDRAP/25.09.2018, respectiv, 130393/UAT CRAIOVA/14.08.2018, conform modificărilor aprobate la art.1 din prezenta hotărâre, precum și toate documentele necesare implementării proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, în limita sumelor aprobate prin prezenta hotărare.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico-Financiară și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 409/2018 referitoare la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova, aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr.3”, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2019, după cum urmează:

 • a) Articolul 2 va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 4.244.018,78 lei (inclusiv TVA)”.

 • b) Articolul 3 va avea următorul conținut:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 456.094,37 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 2.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul ,,Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 2'', în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum 55.917.654,03 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.115.828,34 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente

5

structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 92/2019 referitoare la aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIA X2.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2019 cu privire la locul de desfășurare al evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, respectiv parcarea laterala a Centrului Multifuncțional Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:    Serviciul

Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Federația Română de Motociclism, Clubul Sportiv FREE BIKE TEAM, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței de îndată de astăzi, 15.04.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR, Nicoleta Miulescu


Romulus Victor Nicolicea

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona