Proces verbal din 11.12.2019

Proces verbal din data de 11.12.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.12.2019

D- na Secretar Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 23 , iar 4 consilieri sunt absenți (dl. Calotă, dl. Dumitrache, dl. Sirop și dl. Marinescu). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

O invit pe d-na. Consilier Bianca Predescu să prezideze lucrările ședinței de astăzi. D-na. Președintă:

Declar deschisă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 11.12.2019.

Prin Dispoziția nr. 7454/10.12.2019, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 11.12.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al d-lui. Tănăsescu Marcel, administrator la R.A.T. SRL.

  • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui. Manda Marian Sorin în funcția de administrator mal R.A.T. SRL

  • 3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al d-nei. Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L. și numirea unui nou administrator.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 11.12.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al d-lui. Tănăsescu Marcel, administrator la R.A.T. SRL.

Dl. Consilier Local Vasile:

Am fost convocați astăzi în regim de urgență pentru a ne întruni la această ședință să schimbăm practic directorii de la regiile din subordinea Primăriei Craiova. Faptul că acest lucru se întâmplă la nici 48 de ore după ce doamna Olguța Vasilescu a anunțat public că i-a transmis primarului să-i schimbe, denotă faptul că toată conducerea primăriei PSD nu sunt altceva decât niște mici lucrători pe plantația Olguței Vasilescu și adevăratul stăpân al orașului din 2012 până acum este domna Olguța Vasilescu.

D-na Președintă:

Vă rog frumos să nu purtați discuții cu privire la persoane care nu sunt prezente, iar pe de altă parte, discuțiile se poartă cu privire la substanța proiectului.

Dl. Consilier Local Vasile:

La primul punct de pe ordinea de zi, trebuie să luăm act de demisia d-lui director de la RAT. Dl. Director PSD de la RAT spune craiovenilor: „Adio, dar rămân cu voi”. Adică dânsul nu va mai ocupa funcția de director general ci va rămâne director tehnic. Păi ori e director, ori nu mai e director. Nu știu care sunt diferențele, ca și avantaje, ale dânsului, între director și director tehnic. Nu știu ca și management care este diferența între directorul tehnic și directorul general, deci pentru noi este o mare mascaradă în care dl. Director nu mai este director, este director tehnic. Îmi pare rău să vă spun, dar nu mai puteți să faceți ce vreți în orașul ăsta. Noi trebuie să luăm act că nu se votează acest punct pe ordinea de zi și v-aș ruga mult de tot pe toți consilierii locali, primar, viceprimari, să votați după cum vă dictează conștiința dvs. și nu cum vă dictează șefa de la partid. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Câplea:

De-a lungul timpului, noi, consilierii Partidului Național Liberal, am avut o atitudine constantă, una critică, în ceea ce privește serviciului de transport public din municipiul Craiova. Dar până acum, dvs., dl. Primar, d-lor viceprimari și d-lor consilieri din partea PSD, l-ați ținut în brațe pe acest om și ne-ați spus ce bun și ce frumos este. Iată că la nici 48 de ore după o anumită postare pe facebook, acum v-ați dat seama că nu mai este bun. Păi când ați mințit craiovenii? Până acum, când ne spuneați că este bun și frumos și ce bun manager este sau acum când omul vă înaintează demisia și luați act cu mare bucurie de aceasta?

Dl. Consilier Local Nicoli:

Stimați colegi, ar trebui să ne reamintim că Legea 31/1990 actualizată și modificată spune că orice salariat căruia i se încredințează un mandat, beneficiază de suspendarea contractului individual de muncă pe perioada mandatului, ceea ce înseamnă că nu mai are contract de muncă activ, ci suspendat. Este un drept reglementat de Codul Muncii. Pentru că în mod unilateral, dânsul renunță la mandat, este obligația noastră legală de a-i recunoaște încetarea suspendării. Revenirea pe post este doar efect al legii și nu voința noastră. Sigur că faptul că noi luăm act de încetarea contractului de mandat ca urmare a voinței dânsului, ne obligă să mandatăm reprezentantul nostru în adunarea generală a acționarilor să procedeze conform voinței noastre. Așa că dânsul trebuie să meargă la locul de muncă pentru că este o protecție a persoanei atunci când este salariată. Codul Muncii îi protejează pe salariați prin această reglementare. Mulțumesc!

D-na Președintă:

Înainte de a-i da cuvântul d-lui Primar, voiam și eu să spun că din punct de vedere legal contractul d-lui Tănăsescu a fost suspendat pe perioada exercitării mandatului de administrator și își reia funcția îndeplinită anterior, conform dispozițiilor Codului Muncii:

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Cred că v-am obișnuit și cred că a intrat în obișnuința dvs. faptul că nu am politizat niciodată nicio ședință de consiliu și nu am intrat niciodată în acele zone în care să interpretăm și să dăm tot felul de interpretări la ceea ce facem noi ca administrație aici. Și vreau să punctez acest lucru că ceea ce încercați să speculați la ora aceasta, nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă și motivul pentru care suntem astăzi aici. Dacă-l discutăm pe dl. Tănăsescu, eu vreau să vă spun părțile bune și părțile rele ale lui Tănăsescu. Din punct de vedere tehnic, Tănăsescu este un manager foarte bun și pot să apreciez la ora aceasta faptul că a făcut față așa cum a putut transportului în comun din Craiova cu un jaf de flotă pe care a moștenit-o în acest RAT. Cel puțin eu am găsit-o pe această flotă și faptul că a existat o infuzie de autobuze în ultimii ani, nu a schimbat cu mult soarta celor peste 110 autobuze care sunt necesare pentru o desfășurare a activității de la RAT sau a celor 17 tramvaie care sunt necesare ca tramvaiul să circule în condiții omenești. Deci ceea ce a făcut el din punct de vedere tehnic, eu nu am ce să-i reproșez. Ceea ce îi reproșez eu d-lui Tănăsescu, sunt două lucruri: 1. Lipsa de reacție vis a vis de ce înseamnă nou. A trebuit să intervin eu la un moment dat să spun că nu cumpărăm autobuze second hand și nu este bine să cumpărăm autobuze second hand într-o lume în care vrem să ne așezăm pe scaunele din față și autobuzele care împlinesc un număr de ani la noi într-un leasing, că este operațional, că este financiar, nu mai este treaba noastră și să le dăm altora cu kilometri la bord, iar noi să avem tot timpul autobuze noi, și s-a mișcat foarte greu. I-am reproșat în același timp faptul că atunci când am pornit la drum cu achiziționarea celor 38 de autobuze euro 6 pe creditul BERD, în același timp a început și RAT-ul să finanțeze achiziția modernizării depoului de autobuze, singurul depou care a rămas nereabilitat. Pentru că vreau să vă spun că vineri vom semna contractul și ultimul de 15 milioane de euro pentru reabilitarea depoului de tramvaie care știți bine că este preluat de Primăria Craiova. Vom începe achiziția de lucrări și vom moderniza acest depou de tramvaie pe care îl vom da înapoi RAT-ului super modernizat, capabil să găzduiască și să întrețină cele 17 tramvaie la care termenul limită de depunere a ofertelor este 20 ianuarie. Și unde avem toate garanțiile că la ora asta s-a ținut cont de orice pretenții ale producătorilor și sunt prinse în caietul de sarcini. Iar depoul de autobuze care era obligația RAT-ului să facă acest contract de finanțare cu BERD să reabiliteze depoul de autobuze nu s-a finalizat. Ori așa cum la nivelul primăriei noi am putut finaliza achiziția autobuzelor și sunt pe drum, trebuie să sosească, trebuia să se finalizeze și acest lucru și mai am o promisiune pe care am avut-o de la RAT, să se reabiliteze minim 50 de stații de autobuz și tramvai și care nu s-a finalizat anul acesta. Motiv p entru care o să vorbesc și vis a vis de punctul următor, discuțiile le-am avut în permanență în toată perioada asta pentru că cel care a fost lângă mine la tot ceea ce vorbesc eu de aceste mari investiții în RAT pentru că cele mai mari investiții pe fonduri europene și nu numai ale municipiului din ultima perioadă, sunt în RAT și cel care a fost lângă mine, Sorin Manda, știe și cunoaște toate problemele acestea și tocmai de aceea hotărârea de a se duce și să continue și să preia aceste nerealizări care, încă o dată vă spun, nu sunt de natură tehnică, sunt de natură managerială. Sorin este cel care a condus RAT-ul, este cel care a condus activitatea de care vă vorbesc pentru tot ce înseamnă modernizare, fonduri europene, strategia de transport public și care merge la RAT tocmai pentru a prelua aceste lucruri care încep să vină. Luna aceasta trebuie să primi cele 25 de autobuze, avem informații de la firma turcă că le va trimite pe toate cele 38. Nu avem pregătirea decât pentru că așa avem banii, eșalonat să plătim doar cele 25 dar asta înseamnă că le vom avea mult mai devreme șu lucrurile trebuie pregătite. Nu putem să stăm să nu avem stațiile de autobuz, stațiile de tramvai, stațiile de eliberare tichete și abonamente, nu putem să stăm ca BERD să aștepte studiul de fezabilitate pentru reabilitarea depoului de autobuze. Acesta este motivul pentru care se face această modificare, se face la modul de a transmite un management mult mai eficient și modern la RAT. Și acolo se duce un om care știe ceea ce urmează că a lucrat la ele. Iar Marcel se va duce pe funcția lui de director tehnic să-și pună la punct acum autobuzele și flota nouă. Eu, personal, le doresc succes.

D-na Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, ca efect al renunțării administratorului la mandatul încredințat, începând cu data de 11.12.2019.

Art.2. Se aprobă încetarea măsurii suspendării dispusă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 46/2017 și reluarea activității dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de director tehnic-exploatare al RAT S.R.L.

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în Adun ar ea Generală a Asociaților R.A.T. SRL propunerile prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2017 și 92/2017.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Tănăsescu Marcel și dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

  • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui. Manda Marian Sorin în funcția de administrator al R.A.T. SRL

Dl. Consilier Local Mănescu:

Eu nu am nimic împotrivă cu numirile persoanelor de la punctele 2 și 3 în funcțiile de directori. Mi se par niște persoane onorabile care pot ocupa această funcție fără nicio problemă, dar asta este o părere subiectivă. Principiul mă deranjează pe mine. Principiul numirilor politice. Decizia de a se numi directorul unor instituții și aici avem cele mai importante două regii ale Craiovei, după părerea mea, principiul numirii în birouri politice ale directorilor întreprinderilor, este un principiu greșit și cred că asta este plaga societății noastre. Numirile politice au adus țara în situația în care ne găsim. Peste tot în lume selecția managerilor se face după metode științifice, după analize de firme independente. Numai noi facem numiri politice. Asta ar fi una dintre cauzele pentru care mă voi opune acestor două puncte. A doua cauză este salariul directorilor. Noi am mai avut acum câteva luni discuții pe această temă și au fost discuții aprinse în consiliu. Atunci m-am opus salariului foștilor directori și nu pot fi nici acum de acord cu aceste salarii care să fie atribuite noilor directori. Salariile, și în primărie și în toate societățile din subordinea primăriei, sunt cauza situației dezastruoase în care ne aflăm. Fondul de salarii mănâncă bugetele instituțiilor de stat și instituțiilor subordonate primăriei și chiar al primăriei în sine. Vă mulțumesc!

D-na Președintă:

Salariile sunt legale și nu discreționare.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Sper cu noua numire la RAT dl. Primar să fiți de acord ca și elevii să aibă gratuitate pe transportul craiovean și consider că dacă în șapte ani nu s-a făcut nimic bun, așa cum se spune, la RAT, cred că este o rușine pentru actuala administrație și cea care a fost în acești șapte ani, nicidecum la ce a fost până în 2012. În șapte ani a condus totuși cine a condus. Totuși, măcar pentru elevii acestei localități frumoase, Craiova, pe care noi o iubim, vă rugăm frumos să aprobați până la urmă și transportul lor gratuit, așa cum au și pensionarii. Vă mulțumesc frumos!

D-na Președintă:

Eu consider că au fost exprimate punctele de vedere. Dacă mai sunt probleme, nu de ordin politic ci de ordin administrativ, cu privire la punctul numărul doi de pe ordinea de zi.

Dl. Consilier Local Vasile:

Nu durează mult ședința. Sperăm că nu încercați să ne cenzurați. La acest punct de pe ordinea de zi, și eu am înțeles la fel ca și colega noastră, d-na Adriana Ungureanu, că într-adevăr, dl. Primar a spus că RAT nu merge așa cum trebuie, că nu are stații de autobuz, că nu are stații de tramvai, deși din 2012 sunt numai directori PSD acolo. Acum ne propuneți desemnarea unui nou administrator și îmi dau seama că m-am înșelat, am crezut că dvs., PSD, din 2012 jucați tontoroiul în administrație, însă văd că jucați Perinița, în care aveți aceleași persoane pe care le tot rotiți ca la Perinița. Aceleași rubedenii ale d-nei Olguța Vasilescu. Dacă vreți, într-adevăr, să facem ceva european, putem lansa un concurs la nivel european privind ocuparea acestor funcții și ne putem aștepta să-și depune CV-ul un manager care a condus transportul public într-o localitate mică din Anglia sau din Italia, dacă vrem într-adevăr

D-na Președintă:

Vă rog fru mo s să păstrați un control asupra limbajului folosit. Propuneți dvs. de lege ferenda o astfel de procedură. Ea nu este procedura legală în vigoare.

Dl. Consilier Local Vasile:

Verdem cu toții că se învârt aceleași personaje de la PSD în diferite funcții. Dacă sunteți așa de buni, ce facem cu funcția de administrator public? Deci acum ne propuneți ca administratorul public al orașului să meargă la RAT, lăsând descoperită funcția de administrator public. Nu mai jucați Perinița cu administrația craioveană. Noi vom vota împotrivă.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Constat cu plăcere că numele d-nei primar Lia Olguța Vasilescu se repetă în mod continuu. Este un lucru extraordinar, pentru că, de fapt, este cel mai bun primar pe care l-a avut Craiova, este omul care a adus schimbarea cu fața spre cetățean și cred că este important să spunem lucrul acesta p entru craioveni. Da. Dânsa se gândește la cetățeni și este un lucru bun, iar noi astăzi votăm.

Dl. Consilier Local Vasile:

D-na Președintă, nu-l opriți pe coleg? Pe mine m-ați oprit.

D-na Președintă:

Nu conduceți dvs. ședința. Așa cum dvs. ați vorbit cu privire la persoane care nu erau prezente și v-am atenționat de la începutul ședinței: nu vorbiți cu privire la persoane care nu sunt prezente, care nu se pot apăra. Am închis această discuție cu privire la persoane și a fost un dialog paritar. Dau cuvântul d-lui Primar.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Câplea, îmi pare foarte rău. Dacă d-na președintă mi-a dat mie microfonul, nu pot s-o refuz.

Eu vreau să vă spun un lucru. Probabil că ați fost plecați din oraș, ați fost undeva prin alte țări, prin alte orașe, dacă aveți impresia că până în 2012 a fost un super transport în comun în Craiova și mergeați numai cu mercedes-urile de patru locuri și din 2012 încoace ați priceput că s-a schimbat și s-a înrăutățit transportul în Craiova. Nu știu de unde ați tras concluzia asta că din 2012. Poate ne spune dl. Florescu cum a fost și ce flotă a avut înainte. Eu nu-l acuz pe dl. Florescu sau conducerea de atunci. Eu nu am venit aici și nu vă vorbesc acum să acuz vreo persoană sau vreun om. Dar flota aia a fost și eu nu i-am reproșat lui Marcel că a făcut un transport dezastruos. Ba dimpotrivă. L-am lăudat că din punct de vedere tehnic a ținut în viață o flotă care într-adevăr, între 2012 și 2018 s-au infuzat 37 de autobuze noi, dar nu este suficient pentru ceea ce are nevoie flota. Este pentru prima dată în istoria acestui RAT când se gândește și se finanțează o flotă întreagă de autobuze, de tramvaie și de tot. Hai să nu mai începem cu din ăștia, știi ce moștenire a făcut PSD și dacă vine la conducere PNL ce face. Schimbă proiectele pe care le-am scris până acum, schimbă finanțările, schimbă contractele prin care vin autobuzele, le oprește la intrarea în oraș și le schimbă plăcuțele și le pune plăcuță cu PNL? Nu. Sunt ale noastre, sunt ale orașului. V-aș ruga să nu mai intrați în politizare și în astfel de discuții.

Vis a vis de ceea ce a ridicat dl. Mănescu ca și problematică de salarizare, eu vreau să vă spun un lucru. Am avut o discuție și cu dl. Orban zilele trecute și a rămas clar că salariile din administrație vor fi plafonate. Deci asta ce înseamnă? Că va crește salariul minim, nu va mai crește decât salariul minim pe economie. Nu se vor mai corela celelalte salarii din administrație cu salariul minim. Deci problema este încheiată. Vis a vis de transportul în comun, la fel am înțeles că este o inițiativă națională ca elevii să poată să circule gratuit pe transportul în comun. Așa că mai vorbiți și dvs. cu dl. Președinte Orban cum stau lucrurile. Vorbesc de lucruri de bine.

D-na Președintă:

S-au încheiat dezbaterile. Cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi, din păcate, discuțiile au avut în cea mai mare parte un conținut politic. Aici este o ședință a administrației publice locale. Dacă în afară de cele spuse mai sunt chestiuni de ordin administrativ, dar nu le-am întâlnit până acum ridicate, am putea discuta. De aceea, dl. Câplea, nici nu v-am dat cuvântul. Vă rog frumos. Dintre cei prezenți, numai ne spunem opinii nu și chestiuni care vin pe substanța proiectului.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Manda Mari an Sorin în funcția de administrator al

R.A.T. SRL, începând cu data de 11.12.2019, până la data de 01.07.2020.

Art.2. Se stabilește remunerația lunară a dlui. Manda Marian Sorin, în cuantum de 16.640 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de administrare al dlui. Manda Marian Sorin, administrator la R.A.T. SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca obiectivele acestuia să fie aprobate ulterior de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, propunerile prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește dl. Manda Marian Sorin, administrator al R.A.T. SRL, să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Actul Constitutiv al

R.A.T. SRL și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2016.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan și dl. Manda Marian Sorin vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu).

  • 3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al d-nei.

Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L. și numirea unui nou administrator.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Avem demisia directorului de la o societate care este în faliument. Aș fi vrut ca în momentul demisiei, d-na director să fi dat un raport asupra activității depuse, asupra situației în care se află această regie cu probleme, să știm și noi ce a făcut dânsa până acum, nu faptul că s-a luat o decizie, i s-a spus să-și dea demisia, își dă demisia, pleacă acasă bine merci și va fi pusă în alt post de director în altă parte. Deci doresc un raport al activității. Noi nu vorbim aici de niște societăți, nu vorbim de Teatrul Colibri, fără să jignesc.

D-na Președintă:

Nu v-am luat cuvântul. Înțeleg că dvs. formulați un amendament în sensul completării proiectului de pe ordinea de zi?

Dl. Consilier Local Mănescu:

Da. Adică vreau să primim un raport de activitate al fostului, încă actualului director de la această regie, al situației în care se află această regie în faliment. Este simplu.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Când a fost numită această domană, nu știa cât costă nici gigacaloria. Acum își dă demisia în sfârșit că oricum era incompetentă din prima fază în care a fost pusă acolo. Și am atenționat și atunci că nu era corectă această schimbare. Acum să ne spuneți, dacă tot era falimentară, îl rugăm pe dl. Nedelescu să ne spună că poate are dânsul o situație a termoficării și fiind în sală ne poate spune cu ce aduce noutăți și cum poate să redreseze această regie falimentară și oamenii sunt mereu amenințați că sunt dați afară.

Dl. Consilier Local Vasile:

Prin faptul că nu acordați cuvântul consilierilor locali, î,mi dau seama că ați atins nivelul de aroganță maximă la Partidul Social Democrat. Este ședința consilierilor locali. Astăzi la acest punct în ceea ce privește S.C. Termo Craiova SRL care este o societate în faliment, care este o societate în insolvență, mai are câteva luni de zile până a se declara falimentul pentru că de aproape trei ani de zile suntem în insolvență, din nou schimbăm administratorul pe principiul vin ai noștri, pleacă ai noștri, voi rămâneți tot ca proștii și pe principiul Periniței pe care vi l-am explicat, prin care dvs. rotiți aceeași oameni în diferite funcții. Ce vreau să discutăm și ar fi trebuit să discutăm referitor la această societate, este situația critică în care ea se află. Pentru că riscăm din martie craiovenii să nu mai aibă căldură, să nu mai aibă apă caldă. Știți cu toții că am avut doi ani de zile, instanța ne-a dat doi ani de zile, s-a prelungit cu încă un an care expiră la anul. Cei trei ani de zile expiră. Avem un administrator Siomax care a încasat 25 mii euro pe lună ca să facă un plan de reorganizare, iar acel plan a fost refuzat de instanță în contextul în care altor societăți din țară le-a fost aprobat. Nu fac politică. M înțeles că doamna de la Siomax a fost președintă pe la Gorj, pe la PSD. S-ar putea să mă înșel, dar s-au învârtit niște sume colosale din banii craiovenilor. Ce vreau eu de la dl. Nedelescu pentru că îl știu și îl cunosc de mult, vreau ca în cel mai scurt timp să ne prezentați o situație pe care evită toată conducerea PSD să ne-o prezinte, să ne spună ce a făcut acest administrator Siomax ca să redreseze compania, cum a diminuat cheltuielile și cât a încasat de la craioveni de aproape trei ani de zile. Asta este obligatoriu să ne aduceți la cunoștință. Ceilalți administratroi și directori, și toată conducerea PSD a Craiovei a refuzat acest lucru. Nu astăzi. Într-o săptămână, două, trei, în ianuarie, vreau să ne prezentați clar câți bani s-au mâncat din banii craiovenilor, câte zeci de mii de euro, câte apartamente am plătit acestei firme și ce a făcut. Ne-a salvat de faliment, nu ne-a salvat de faliment pentru că peste câteva luni de zile situația va fi bombă în Craiova. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Câplea:

Trei chestiuni. În primul rând, sunt în asnetimentul colegilor. Dorim să primim acest raport pentru că trebuie să existe transparență. Oamenii trebuie să știe situația reală de la Termo. Trebuie să știm ce datorii sunt.

2. Dl. Primar, există riscul ca și craiovenii să aibă de suferit ca urmare a acestor tulburări, a acestor schimbări de cadre, să spunem așa? Vrem să primim asigurări că craiovenii nu vor avea de suferit. Este foarte important, pentru că lumea vede toate aceste schimbări, aude că societatea este într-o situație de instabilitate și lumea se impacientează și este nevoie să liniștim craiovenii.

3. D-na Președintă, suntem puși în fața unor acte administrative de a vota numirea sau nu a unor persoane. De ce nu mi-ați dat cuvântul? Doream să spun că noi nu putem prezenta niciun fel de credibilitate. Dacă noi am vota pentru numirea unor persoane la două zile după ce președintele PSD Craiova solicită public Primarului schimbarea acestora. Să schimbăm că spune președintele PSD Craiova cu alți pesediști? Nu. Asta voiam să vă spun atunci. Noi nu putem vota niște schimbări politice. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Florescu:

Se pare că pierderea alegerilor în Craiova și în județul Dolj de către PSD a produs o adevărată degringoladă în acest partid. Eu zic că ar trebui să vă obișnuiți. Este numai începutul și aș vrea să vă spun că noi nu facem aici un joc de șah activ, i-aș spune eu, pentru că dl. Consilier Vasile Marian a denumit-o Perinița. Nu mutăm pionii pe tabla de șah. Noi facem administrație responsabilă în Craiova și adevărul este că în cei șapte ani de zile din 2012 toate serviciile publice din Craiova au coborât progresiv ca nivel, ajungând ca în acest moment să fie la pământ.

D-na Președintă:

Realitatea este cu totul alta.

Dl. Consilier Local Florescu:

Nu facem ședință de partid ca la PCR. Cetățenii Craiovei așteaptă în stații cu orele să vină un UTM. Termo este în insolvență de trei ani de zile. Salubritatea - oamenii stau cu mirosul la nas mult mai multe ore decât înainte și aș dori să dau și un răspuns d-lui primar să-i spun că transportul public înainte de 2012 se făcea în Craiova cu 140 autobuze și peste 20 de tramvaie aflate permanent în trafic. Acum transportul public se face cu 80 de autobuze și 5-6 tramvaie. Cum să fie la același nivel? Este imposibil.

D-na Președintă:

Vorbiți pe un punct care s-a votat deja. Nu mă puneți în situația de a proceda la măsuri disciplinare. I-am dat cuvântul d-lui Diaconu.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Aș vrea să-i atrag atenția d-lui Nicoli că nu este normal ca atunci când vorbește un coleg, să-l bruieze. Să deschidă microfonul și să bată cu degetul în microfon.

Aș vrea să întreb cum se numesc directorii din subordinea primăriei? Pe ce criterii? Care sunt criteriile care îi recomandă pe acești directori? Aș vrea să vă mai spun că am solicitat de nenumărate ori ca orice director numit în funcții publice, să-și depune CV-ul în consiliul local pentru că până la urmă ei sunt numiți de consiliul local. Nu s-a întâmplat lucrul acesta niciodată. Este prea mult. Această doamnă a condus această instituție 3 ani de zile. De ce schimbați acești directori incompetenți, cum spune d-na Olguța? De ce nu i-ați schimbat în primele luni, după un an de zile? A trebuit să stați trei ani de zile să vă dați seama că este incompetentă?

D-na Președintă:

În primul rând, cu privire la art. 1 întrucât se ia doar act de demisie, nu este supus votului. Dar proiectul în sine este supus votului pentru că de la articolele 2-6 sunt susceptibile de vot cele 5 articole ale proiectului. Dau cuvântul d-lui consilier Nicoli.

Dl. Consilier Local Nicoli:

în primul rând vreau să spun că insolvența care a fost declanșată de către instanță ca urmare a solicitării CAO Oltenia presupune o carantină a persoanei juridice care s-a îmbolnăvit. Nu avem director acolo, doamna nu este director, este doar administrator special, cu alte cuvinte, medic de familie într-o aserțiune plastică. Medicul specialist, adică administratorul judiciar, este cel care ia decizii. Dar mai trebuie să le spunem craiovenilor că nu vor avea probleme cu căldura pentru că am pregătit deja un operator și vă aduceți aminte că ați votat acum doi ani de zile nașterea unui nou operator care, dacă se va intra în faliment, serviciul public de distribuție și furnizare apă caldă și căldură, va fi trecut către un nou operator pe care noi îl vom vota. Deci nu vor fi probleme cu acest lucru. Din punct de vedere al zonei politice, trebuie să vă spun că o demisie a unei persoane din funcția de administrator special, este un act unilateral. Noi nu facem altceva decât numim un nou administrator special care nu este director.Vă mulțumesc!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu am văzut astăzi o neînțelegere și necunoaștere a legii. De fapt, am avut surpriza dimineața să văd o postare și un articol ale unui coleg de-al dvs. care și-a început dimineața cu un pleonasm și care făcea o referire la unii funcționari din primărie care au depășit termenul de expirare. Dl. Ionuț Stroe, învățați limba română. Au depășit termenul de expirare este un pleonasm. Asta dacă tot ne referim la postările pe facebook. De dimineață aud numai postări pe facebook. Nu vă supărați, dvs. ați atins în permanență postările de pe facebook. Dacă luăm postările de la facebook, învățați-vă colegii să vorbească gramatical că vorbesc prostii. Dacă vorbiți de Legea 85 pe care se pare că nu o cunoașteți, nu prevede directori la o firmă aflată în insolvență. Prevede un lichidator. Intrarea în insolvență a unei societăți pe baza Legii 85, se face la solicitarea unuia sau mai multor creditori. Cel care dă darea de seamă și care anunță toate situațiile pe care le doriți dvs. și le solicitați, este lichidatorul și vă garantez că le face periodic către judecătorul sindic, iar cel pe care îl avem noi acolo se numește administrator special, în niciun caz director. Asta ca să învățăm legea și să vorbim în cunoștință de cauză, că mă săturai de azi dimineață să aud tot felul de aberații. Vis a vis de administratorul special de la Termoficare, solicitarea de demisie nu este făcută de nimeni și nu este făcută de d-na Olguța Vasilescu, nu este făcută pe facebook, nu are nicio legătură cu alegerile de care vorbiți dvs. și cu toate celelalte. Este cerută de mine pentru că în cursul zilei de luni, eu am primit un telefon de la Complexul Energetic prin care m-au amenințat că vor sista furnizarea de agent termic deoarece nu s-au ținut de graficul de plăți. Am constatat că o plată care era făcută și care era în contul de la BCR al Termoficării nu se făcuse către Complexul Energetic, deci banii existau în cont. Acesta a fost motivul pentru care i-am solicitat administratorului de acolo să-și dea demisia. Asta era grija lui. Să-și țină de graficul de plăți pe care îl avea făcut împreună cu lichidatorul și cu creditorul principal, Complexul Energetic Oltenia. În baza demisiei depuse de administratorul special, i-am cerut d-lui Nedelescu să preia conducerea acestei companii pentru că acolo lucrurile sunt mult mai ample. Știți bine că acolo am făcut demersuri începute cu mult timp înainte, dar personal, în perioada care a trecut, am făcut fo arte multe demersuri de a crea acea societate între Complexul Energetic în special, între CET Craiova și SC Termo și lucrurile s-au concretizat și vă spun că sunt foarte aproape, de aceea am nevoie de un om cu experiență acolo, ca să ducă la capăt acest proiect. La ora asta, centrala CET II Craiova este intrată într-un program de retehnologizare foarte puternic și în cel mai scurt timp va fi transformată într-o centrală de cogenerare. Se va renunța la producerea de energie termică și electrică pe bază de cărbune, se va transforma într-o centrală de cogenerare deja fiind pornite două grupuri de cogenerare alimentate cu gaz la această centrală. Viitorul este, și îl spun și studiile s-au finalizat și am finalizat și noi studiul, a finalizat și Complexul Energetic studiul de specialitate din care rezultă că societatea comună CET II Craiova Termoficare Craiova va fi cea care duce la dezvoltarea acestei activități și la eficientizarea ei, la modernizarea căilor de transport ale energiei termice, la asigurarea cu energie termică și, bineînțeles, energie electrică atunci când surplusul se poate transforma și băga în sistem. Este nevoie de un om care să priceapă acest lucru. Iar dl. Nedelescu, în afară de faptul că a lucrat în Termoficare , care cunoaște Termoficarea, care nu știu ce CV vreți de la dl. Nedelescu, care a fost viceprimarul Craiovei, și care a lucrat câțiva ani de zile ca director la Complexul Energetic Craiova, rolul lui este de a crea această legătură între CET II Craiova și Termoficare Craiova. Pentru că nu este o lucrare simplă, este o lucrare foarte complicată, este vorba de o asociere, este vorba de o firmă, este vorba de transfer de personal, sunt oameni care sunt într-un Revisal și care trebuie să treacă în ștatul celeilalte societăți și lucrarea este foarte foarte complicată. Hai să nu mai politizăm. Eu deja am început să mă plictisesc de aceste cancanuri la fiecare colț, la fiecare vornă, la fiecare punct, vedem un scenariu unde sunt tot felul de actori care fac jocuri. Asta este pura realitate. Vreți să o înțelegeți și să o credeți, bine. Nu, puteți să credeți ce vreți. Dar eu în Nedelescu îmi pun bazele transformării acestei societăți care poate să fie un mare viitor. Este pentru prima dată în țară când o societate de termoficare pe cărbune se transformă într-o societate pe cogenerare.

D-na Președintă:

Dl. Consilier Mănescu a formulat în ședință un amendament dar pe care nu-l putem supune votului întrucât nu a fost supus votului în comisiile de specialitate, dispoziție expresă a Codului administrativ. Dacă d-na secretar mai are de adăugat cu privire la legalitate.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Și în ordinea de zi ați avut notificarea până la ce dată se pot depune amendamentele.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Dl. Nedelescu nu participă la vot. Cine este pentru?

Art.1. Se ia act de demisia dnei.Nicolăiță Lorena din funcția de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L.

Art.2. Se numește dl .Nedelescu Gheorghe, administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L., începând cu data de 11.12.2019.

Art.3. Se împuternicește reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Craiova S.R.L, dna. Boangiu Floricica, să voteze hotărârea prin care se ia act de demisia administratorului special, dna. Nicolăiță Lorena, și prin care se numește un nou administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L, dl. Nedelescu Gheorghe.

Art.4. Se stabilește indemnizația administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L, în cuantum de 16.640 lei.

Art.5. Se notifică administratorul judiciar al S.C.Termo Craiova S.R.L., Siomax S.R.L., în vederea convocării Adunării Generale a Asociaților a S.C. Termo Craiova S.R.L, având pe ordinea de zi, demisia administratorului special și numirea unui nou administrator special.

Art.6. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2018.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Serviciul Resurse Umane, S.C. Termo Craiova S.R.L., Siomax S.R.L., dna. Nicolăiță Lorena și dl.Nedelescu Gheorghe vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu). Dl. Consilier Nedelescu nu a participat la vot.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu vreau să vă spun de lucrurile bune care se întâmplă în Craiova. Vreau să vă vorbesc optimist, vreau să vă vorbesc de lucrurile frumoase, să înțelegem că va fi o campanie cât de curând, să înțelegem că va fi o competiție cât de curând pentru fotoliul ăsta, pentru fotoliile dvs. Acolo putem să ne zbatem inteligent, frumos, elegant, să schimbăm tot ceea ce vrem noi, și numirea directorilor, și felul în care vreți să procedați, dar să o facem civilizat, să facem o competiție. Pentru că mie nu-mi place să-mi atrag merite pe care nu le am, sau de multe ori nu mi-a plăcut să-mi atrag merite nici atunci când le am pentru că am pus totul în slujba acestui oraș și mi-am propus să schimb în foarte multe privințe imaginea orașului. Iar ceea ce s-a întâmplat luni seara la Gala AMR-ului din anul 2019, face parte din aceste modificări majore care s-au făcut în Craiova. Gala AMR-ului de anul acesta, ne aduce pentru a treia oară consecutiv, este anul 2018 pentru sănătate, este anul 2019 pentru titlul de regenerare urbană, iar anul 2019 ne aduce pentru prima dată, unici deci titlu unic am luat, nu am mai împărțit cu altcineva, cu alt orșa, acest titlu, de Capitala antreprenoriatului român. A fost cel mai important premiu care s-a dat în această gală. Este consecință în special, a conlucrării care a existat între Primăria Craiova, Ford Company Found în parteneriat cu Global Giving cu fundația Ford, cu Educația Sud Vest Oltenia - Educ All și Primăria Craiova. În acest proiect care a fost recunoscut drept cel mai important proiect care s.a derulat într-un municipiu din Craiova, această fundație, acest centru de resurse umane și antreprenoriat CRAF este primul și singurul din Europa și al patrulea din lume și el nu face altceva decât să învețe tinerii să deruleze activități. Fundația Global Giving și Ford Company Motor au investit până la ora aceasta peste un milion de dolari în acest centru de resurse umane și antreprenoriat în care tinerii derulează activități pe care, după ce proiectul se termină, și le pot continua singuri și nu au nicio legătură cu construcția de autoturisme. Vreau să spun că acolo unul din proiecte este legat de colectarea uleiului menajer, altul este cu recondiționarea încălțămintei. Deci sunt lucruri deosebite în care tinerii sunt implicați. Am avut plăcerea în sală când s-au decernat titlurile să fie prezenți reprezentanții Ford, a fost delegată d-na Andreea Radu și staful de conducere al uzinelor Ford. A dost dl. Leonard Geo Mănescu, profesor la Facultatea de Inginerie Electrică, catedra de energetică de la Universitatea din Craiova, a fost Raluca Săndulescu - reprezentanta voluntarilor pentru că la ora aceasta la Craiova funcționează un comitet executiv al tinerilor care reunește 39 de ONG-uri. Sunt lucruri care se întâmplă unice în țară și am primit toate felicitările pentru acest lucru. Mai mult decât atât, am primit un premiu special al galei pe care îl aveți aici, Capitala Antreprenoriatului Românesc 2020 primit din partea asociației IMM. Dl. Florin Jianu ne-a înmânat acest premiu, iar Craiova este desemnată în anul 2020 capitala antreprenoriatului. Ce înseamnă asta? Toate evenimentele pe care le va crea această asociație a IMM-urilor se vor desfășura la Craiova. Ceea ce pot eu să vă spun este faptul că cei care au acordat acest premiu sunt un juriu format din patru rectori de universități a căror identitate nu s-a dorit a fi făcută cunoscută și doi reprezentanți ai Băncii Mondiale. Deci nu poate fi vorba de subiectivism, nu încercați să transformați acest mare succes într-o ironie, pentru că nu este cazul. Este al nostru, este al Craiovei și ceea ce se întâmplă în ultimul timp în Craiova, este o provocare pentru ceea ce urmează să se întâmple. Acest an al antreprenoriatului în Craiova, eu vă propun să fie, începând din ianuarie, anul provocării în care tot ce înseamnă mediu de afaceri să ajungă la cea mai înaltă treaptă de interes pentru autoritățile locale

Vreau să vă spun că în cuvântul pe care l-am avut acolo, de mulțumire pentru premiul acordat, am cerut guvernanților indiferent de culoarea politică pe care o au acum sau în viitor, să facă tot ce este posibil ca România să devină un mediu mult mai prietenos pentru mediul antreprenorial și pentru investitori. Este singura modalitate prin care copiii și tinerii nu ne vor mai pleca de acasă. Iar acest lucru este un lucru de voință politică, să facem un mediu mai prietenos. Și eu v-aș propune să începem în Craiova acest lucru. Să facem un mediu mai prietenos pentru mediul de afaceri. Să nu ne gonim copiii de acasă.

Înainte de a începe această gală, începând cu ora 13,30 și până la ora 18,30, am avut o întâlnire la care prima dată a participat d-na vicepremier, Raluca Turcan și cu ministrul dezvoltării, dl. Ștefan și cu Ministrul Fondurilor Europene, iar după aceea discuția s-a purtat în prezența d-lui președinte Iohannis și a premierului Victor Orban. Au fost două lucruri pe care le-am cerut eu în numele craiovenilor, unul a fost legat de bugetul orașului Craiova care, începând cu anul 2020, nu trebuie să mai fie legat de echilibrări, să aibă cotele întregi pentru a avea o predictibilitate și a putea să-ți faci investițiile pentru că echilibrările și rectificările se fac în general la sfârșitul anului și ce investiții să mai faci atunci, lucru pe care l-a agreat atât președintele Iohannis cât și premierul Orban și îl avea deja poziționat în planul de buget pe anul 2020. Iar a doua solicitare a fost legată de faptul că eu am spus că din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă a diasporei, trecând peste veniturile mai mari, trecând peste salariile mai mari pe care le iau acolo, este cea legată de stresul informatic al țării. Orice hârtie, orice document și recunosc că acum câteva zile am avut o discuție cu dl. Marian Vasile pe o aberație care vine din istorie în care la un certificat de urbanism trebuie să depui un extras de PUZ care este în baza de date a primăriei și care îngreunează foarte mult. I-am cerut d-lui președinte să existe o voință politică ca sistemul național să se informatizeze de sus până jos. De-a lungul anilor s-au dezvoltat sisteme informaționale la diverse nivele: la nivelul autorităților locale s-au făcut soft-uri, la Direcția de Taxe și Impozite, la evidența populației, la urbanism. La nivel național sunt dezvoltate soft-uri la toate instituțiile guvernamentale naționale. Aceste sisteme nu sunt interconectate între ele. Aceste sisteme nu funcționează ca un sistem și am dat exemplu sistemul de învățământ unde s-au creat cataloage digitale, de exemplu în sectorul 3 din București, Buzău, sunt orașe care au făcut pași importanți, dar cât de simplu ar fi ca la sistemul național de învățământ, ministrul să aibă la dispoziție un soft legat în rețea cu toate unitățile școlare din țară. De cele mai multe ori, Ministrul Învățământului cere o situații la inspectorii generali, aceștia cer o situație la directorii de instituții de învățământ, directorii de instituții de învățământ paralizează sistemul educațional ca să facă situația. Și lucrează mii de oameni la o situație pe care un singur operator din Ministerul Învățământului, ar putea să o acceseze în câteva minute, dacă sistemul ar fi centralizat. I-am spus, dl. Președinte, în situația în care în Europa, în lume, sunt țări care în momentul când intri în țară la aeroport, te-ai așezat în fața unei camere și amprenta ta facială este preluată de toate instituțiile din țara respectivă, este aberant ca noi să putem să mai trăim într-o societate în care toate sistemele informatice sunt provizorate. Răspunsul d-lui președinte a fost, că de asta am vrut să fac această paranteză, să trecem de alegeri pentru că este o hotărâre majoră, este un lucru extraordinar de greu și de important ceea ce spuneți dvs., se referea la ceea ce spusesem eu și trebuie să existe o voință politică majoră ca să se întâmple, dar este musai necesar. Deci numai în felul acesta ne vom aduce copiii acasă. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

Vă mulțumim pebntru informare, dl. Primar. V-am ascultat cu atenție. Este important că am obținut acest titlu. Voiam să subliniez faptul că noi v-am ascultat cu atenție, deși nu a fost obiectul acestei ședințe de urgență. Totuși, nu crede și nu plânge. Ne bucurăm că am luat acest titlu, dar am luat într-un an în care una din perlele orașului nostru, Electroputere, se închide.

D-na. Președintă:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 11.12.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianca Maria Carmen Predescu

SECRETAR GENERAL, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona