Proces verbal din 10.10.2019

proces verbal din data de 10.10.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.10.2019

D- na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 23, iar 4 consilieri sunt absenți (dl. Calotă, dl. Nedelescu, dl. Diaconu și dl. Vasile). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Întrucât dl. Nedelescu Gheorghe, președintele desemnat de dvs., astăzi este absent motivat, fiind plecat din țară, vă rog să faceți o propunere pentru noul președinte de ședință astăzi.

Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Propun ca și președinte pentru ședința de astăzi pe dl. consilier Radu Marin Traian. D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea d-lui consilier Mihai. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1. Se alege dl. Marin Traian RADU, președinte de ședință, care să conducă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 10.10.2019,

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Îl invit pe dl. Consilier Local Radu Marin Traian să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Bună ziua și bine ați venit! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 10.10.2019.

Prin Dispoziția nr. 6388/10.10.2019, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 10.10.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de cofinanțare, încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții - C.N.I S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova -Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr. 8, județul Dolj.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Supun a vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 10.10.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de cofinanțare, încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții - C.N.I S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova - Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr. 8, județul Dolj.

Dl Consilier Local Sirop:

Dl. Președinte, dl. Primar, subiectul acesta al gazonului a fost foarte mult discutat în ultima perioadă. Mărturisesc că am fost și eu pentru prima dată pe noul stadion la meciul de cupă, am putut să văd acolo la fața locului starea gazonului și, în același timp, deși am ridicat de multe ori această problemă, acum când doriți să propuneți o soluție, nu ne vom opune, ba chiar, vom susține soluția dvs., deși pare oarecum costisitoare, dar este o problemă stringentă. Într-adevăr, s-a pus foarte multă presiune pe acest subiect, am fi preferat să fie schimbat în totalitate pe garanție, dar o să-mi explicați, probabil, dvs., de ce nu se poate, că dacă s-ar fi putut probabil o făceați. Vă reamintesc că de foarte mult timp am ridicat această problemă de când poate se putea face ceva în acest sens, dar noi, consilierii liberali, vrem să vă întrebăm, acum avem și experiența unui meci al celeilalte echipe a orașului. S-a văzut că oamenii au venit, s-au manifestat civilizat, n-au produs pagube, și-au plătit bilete, și-au plătit intrarea pe stadion în toate felurile, cred că n-a stricat nimănui faptul că am avut încă un eveniment sportiv în oraș și asta a adus și niște bani la bugetul local. Dacă vreți, odată cu această susținere a poziției dvs. de a schimba gazonul, pe lângă garanția faptului că de data asta va fi făcut cu mai mult simț de răspundere, aș vrea să facem și o invitație la reconciliere, anume, dacă tot avem acest exemplu pozitiv cu meciul celeilalte echipe, să modificăm în acord cu această idee fosta hotărâre de consiliu local care nu permite echipelor de liga x sau y să intre pe gazon, încât și această echipă care este probabil în măsură să promoveze anul acesta, să-i facilităm accesul pentru că s-a văzut că are un public al ei, un public inimos. Până la urmă, nu este rău nici pentru oraș și dacă singura motivație pentru care nu li se permitea accesul pe gazonul ăsta era să nu deterioreze, iar acum spunem că vom aduce un gazon performant care face față, atunci nu văd de ce nu am încasa bani și de la această echipă care are publicul ei, și până la urmă invitațiile la reconciliere au fost lansate și de către antrenorul celeilalte echipe, din câte îmi amintesc eu, din declarațiile publice, echipa care este intrată acum pe stadion CSU, din ce înțeleg, nu ar avea nimic împotrivă să joace și ceilalți. Asta ar fi din partea noastră, o invitație la reconciliere, până la urmă amândouă sunt echipele orașului, nu sunt echipa lui X sau Y, sunt echipele orașului cu publicul lor spectator, cu zeci de mii de fani amândouă și să ne bucurăm că avem așa ceva în orașul nostru. Vă mulțumesc. Aștept de la dvs. o clarificare, un punct de vedere clar, care este atitudinea primarului în acest context.

Dl. Consilier Local Florescu:

Mă alătur colegului meu, Flavius Sirop. Salut și eu hotărârea primăriei Craiova de a lua această decizie și a schimba gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco. La un stadion așa de frumos, merita mai demult un gazon. Bine că se întâmplă acest lucru și acum, nu este niciodată prea târziu. Dacă acest nou gazon va rezista, propun și eu să joace pe stadion și alte echipe din Craiova, toate echipele de fotbal din Craiova și să deschidem acest stadion pentru mai multe competiții la nivel zonal, la nivel național. Avem cu ce să ne mândrim. Putem să umplem stadionul, avem în Craiova un public inimos, bun cunoscător al jocului de fotbal și mare iubitor al acestui sport. Vă mulțumesc, voi vota pentru acest proiect.

Dl. Consilier Local Câplea:

Vă mărturisesc că am urmărit toată documentația aferentă acestui proiect, am studiat toate cele 233 pagini, înțelegem că inițial poate să fie vina proiectantului care nu a prevăzut un gazon tocmai potrivit, înțelegem că poate să fie vina celor care au montat gazonul prima dată, dar acum aș dori să vă întreb după montarea noului gazon ce garanții avem, pe ce perioadă, cine își asumă întreținerea și ce garanții vom avea pentru montarea noului gazon și totodată am văzut suma care este solicitată primăriei Craiova care este cofinanțator pentru această operațiune de schimbare a gazonului. Dar care este suma pe care o va pune CON-A, cu cât va contribui și CON-A? Acestea sunt întrebările mele, vă mulțumesc frumos.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Ne bucurăm foarte mult că schimbăm gazonul. Am fost pe stadion de la primul meci al fotbaliștilor de la CSU. S-a stricat foarte repede acest gazon și nu știu care este cauza pentru că din primul meci, în momentul când se făcea o alunecare, sărea brazda pur și simplu din acest gazon. Sper să fie un gazon mult mai bine prins și vă rugăm să aveți grijă la cei care îl vor pune, să răspundă dacă se strică într-un timp scurt, întrucât banii nu se pot recupera așa ușor, și, după cum vedeți, pierderea este tot a noastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați luat în considerare această schimbare de gazon.

Dl. Consilier Local Costin Alexandru:

Echipa din Liga I se numește Universitatea Craiova nu CSU.

D-na Consilier Local Predescu:

O singură problemă. Despre garanție este scris expres în art. 6 lit. E. Este termenul de garanție prevăzut în contractul inițial și se subsumează acestui termen. Pe de altă parte, v-aș ruga frumos, chiar și Codul administrativ prevede expres. Luările de cuvânt privesc numai punctul de pe ordinea de zi și nu alte probleme, așa cum s-a întâmplat până acum.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Problema aceasta a gazonului, așa cum bine ați spus, a existat din prima zi. Ea s-a amplificat, până în luna martie 2018 a fost sub mentenanța constructorului. Din martie 2018 și până în iulie 2018 a fost o perioadă în care noi am refuzat să preluăm mentenanța gazonului pentru că nu era în stare corespunzătoare. L-am preluat totuși pentru că constructorul abandonase și ridicase oamenii pentru întreținere. L-am menținut. A dat semne la un moment dat că va încerca să își revină, după care am avut surpriza după această vară toridă, după perioada de caniculă din lunile iulie și au gu st, să găsim în toamnă, la reluarea campionatului un gazon într-o stare deplorabilă. În acel moment am luat hotărârea să schimbăm gazonul și vă spun și de ce am luat această hotărâre, pentru că la bază și sunt atașate la materialul de la raportul de astăzi, sunt zeci de adrese către CNI, că mai departe CNI le trimitea către constructor, având în vedere starea proastă a gazonului și necesitatea înlocuirii lui. Răspunsul nevenind niciodată favorabil, în final am luat hotărârea să schimbăm, acest gazon și am și luat informații, s-a și lucrat la un caiet de sarcini pentru un gazon natural a cărui valoare se ridica undeva la 250 mii euro fără TVA. Deci rețineți, suma pe care s-a vehiculat era de 250 mii euro fără TVA gazon natural. La acest gazon natural, întotdeauna se adaugă și lucrările de montaj și tot ce înseamnă decopertare, pregătirea terenului pentru montarea celuilalt gazon. În momentul în care am forțat aceste lucruri și am pregătit caietul de sarcini și am demarat procedura pentru schimbarea gazonului, am avut în ultimă instanță o discuție la CNI vis a vis de dreptul nostru de a solicita după ce facem această lucrare, recuperarea sumelor din garanția constructorului. Ca răspuns la această solicitare pe care am făcut-o noi, s-a iscat întâlnirea din 27 septembrie de la Stadionul Ion Oblemenco, la care au participat atât reprezentanți ai CNI, ai constructorului și ai Primăriei Craiova. A avut și clubul un reprezentant acolo care a prezentat problemele pe care le-au avut jucătorii în toată această perioadă datorită gazonului. La această întâlnire noi am participat fo arte bine documentați, am fost documentați cu toate articolele din presă de la primul meci cu Slavia Praga și până la ultimul meci, am fost documentați cu filme de la fiecare meci, am fost documentați cu înregistrări video de la toate comentariile fotbaliștilor, antrenorilor, tuturor specialiștilor de fotbal de la toate meciurile și toată această discuție nu a fost în această durată de 7-8 ore cât a durat descuția, decât să îi transmitem constructorului că acest gazon trebuie schimbat în garanție și nu altfel. Garanția stadionului este în felul următor. În procesul verbal de predare a stadionului există o singură stipulare: obiectiv stadionul Ion Oblemenco, termen de garanție 5 ani. În cărțile tehnice ale fiecărui obiectiv acest gazon este trecut ca un consumabil. Însă este un sistem pe care pot să vi-l aduc așa în exemplu pe cel de la un autoturism, când cumperi un autoturism de la o anumită marcă de autoturisme, și în care garanția ca să fie păstrată, toate reviziile trebuie făcute la service-ul sau la service-urile agreate de către constructor inclusiv consumabilele, în speță uleiul, filtrele și ceea ce este consumabil, trebuie schimbat la un s ervi ce agreat de constructor. Deci în momentul acela am înțeles că acea garanție chiar dacă nu afectează gazonul care este un consumabil, simplul fapt că umbli asupra acestui gazon fără acceptul constructorului, poate duce la pierderea garanției. Și toată discuția și toată munca a fost ca acest gazon să fie schimbat de către constructor în garanție. În final, după toată munca aceea de care v-am vorbit și foarte bine documentată, cred că a avut un șoc constructorul, când am venit cu toată documentațiile puse la punct, pentru că am ieșit din zona pe care ar fi vrut el să intrăm, cu mentenanța dacă s-a făcut sau nu s-a făcut bine și am venit cu toată evoluția gazonului din prima zi și până în ultima zi și și-a luat un termen, până miercurea următoare, nu știu cât urma, doi - trei octombrie, în care să ne dea un răspuns, răspunsul fiind acela de a schimba în garanție sau a renunța la schimbatul lui în garanție, urmând ca noi să obținem acceptul de la CNI să-l schimbăm în garanție fără piuerderea garanției pe întregul stadion și cu promisiunea că toate cheltuielile se vor îndrepta și recupera de la constructor, lucru pe care noi l-am mai făcut, mai avem această procedură. Aveam experiența, dânșii nu o aveau, dar noi aveam experiența pentru că am demarat această procedură acum câțiva nai, când am operat câteva garanții de la proiecte europene de la constructori care nu voiau să și le mai repare. Și am mers pe cele două variante. Miercuri am primit acceptul la telefon de la CNI și ni s-a spus că constructorul a agreat ideea de garanție în care agrează ori schimbarea gazonului cu un gazon conform specificației din caietul de sarcini din 2014, pe care îl pusese la dispoziție CNI când a scos la licitație acest stadion, ori o variantă pe care o solicităm noi, dar cu diferența de preț în ceea ce solicităm. Noi am agreat varianta care ne plasează în aceeași sumă în care noi voiam să schimbăm gazonul cu un gazon natural și am agreat varianta în care până la urmă suma pe care ne-a permis-o CNI se apropie, este cam pe acolo, în care să plătim diferența între gazonul natural și gazonul hibrid care vreau să vă spun că din informațiile pe care mi le-au dat colegii mei de la patrimoniu, este inventat prin 2015, deci ulterior a ceea ce prevăzusem în proiectul de la stadion. Acest gazon ranforsatdespre care toată lumea fotbalistică spune că este cel mai performant la ora aceasta și care, dacă ați văzut convenția, specifică la solicitarea noastră că acest gazon va fi purtător de o altă garanție care nu va afecta întreaga garanție a stadionului, deci garanția stadionului rămâne intactă pe 5 ani de zile, el va avea propria lui garanție, constructorul își va menține mentenanța șase luni de zile, după care eu vă propun și le propun celor de la patrimoniu, ca să nu mai avem discuții, ca mentenanța s-o dăm aceluiași producător de gazon. Bineînțeles, va fi o procedură, se va face, dar ar fi foarte interesant să nu mai dăm vina pe mentenanță pentru că un gazon care șase luni de zile este ok, este ok și după șase luni de zile. Dacă nu este ok, nu este ok de la început. Dacă după 6 luni de zile începe să se strice, atunci este problema mentenanței. Cam așa stau lucrurile, de aceea vă spun că această cofinanțare vine numai pe calitatea gazonului, el se schimbă pur în garanție de către constructor. Aveam posibilitatea să fie și această opțiune în care constructorul să schimbe în garanție cu ceea ce a mai fost. Dar aceste tipuri de gazon, inclusiv gazonul, deci dacă îmi aduc aminte, am văzut filmările de la gazonul natural de pe Arena Națională care a fost montat acum câtva timp, după concertul lui Metalica, cred că este o lună de zile, și care la inaugurare constructorul spunea că acest gazon va rezista un an de zile, ceea ce este fo arte fo arte puțin. Practic, în suma pe care noi ne-o alocasem pentru acel tip de gazon natural, acum cu aceeași sumă și în garanție, și cu condițiile păstrate și cu absolut totul intact vis a vis de garanția întregului stadion, vom avea acest gazon hibrid. Eu nu vreau să mă pronunț asupra celorlalte aspecte, așa cum spunea d-na Predescu, nu fac obiectul acestei ședințe, dar cu toate acestea vă răspuns, nu vreau să mă pronunț asupra celorlalte aspecte până nu avem o certitudine cu gazonul, până nu-l vedem montat, până nu vedem cartea lui tehnică, pentru că nu am niciun fel de probleme împotriva celorlalte echipe să joace, decât problema gazonului. Așa cum am văzut, în meciul de cupă chiar am acceptat să joace ambele echipe, dar după cele două meciuri, gazonul a fost distrus. La meciul de campionat care a urmat, dacă nu mă înșel, au fost meciurile marți, miercuri, de cupă și vineri a fost meciul de campionat, practic s-a jucat pe pământ, în mocirlă. Dacă gazonul va avea această posibilitate că asta este și ideea, să avem un astfel de gazon, nu cred că vom mai avea niciun fel de problemă să punem restricții unor alte echipe. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Convenția încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr.8, județul Dolj, din gazon natural, în gazon ranforsat (hibrid), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze convenția prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Dl. Consilier Local Florescu:

Din păcate aș spune, telenovela Cartierul Chinezesc continuă prin acest proiect, după părerea mea, se încearcă repararea unor greșeli anterioare, unor lucruri care nu s-au făcut bine începând din anul 2012 - 2013 și până astăzi: hotărâri de consiliu local, inclusiv niște hotărâri de guvern luate în baza hotărârilor noastre probabil. Ideea este că nu suntem de acord cu acest proiect. El a fost introdus pe ordinea de zi a unei ședințe de îndată sau extraordinare, cum este că nu ne-am dat bine seama, am fost convocați pentru o ședință de îndată și până la urmă am văzut că este vorba despre o ședință extraordinară. Nu contează până la urmă acest aspect, important este că nu văd urgența acestui proiect și, ca atare, noi, consilierii PNL, solicităm scoaterea de pe ordinea de zi a acestei ședințe, introducerea acestui proiect pe ordinea de zi a ședinței ordinare de la sfârșitul lunii, mai sunt 10-15 zile până atunci. Ce nu s-a rezolvat din 2012 și până în 2019, nu rezolvăm în 10 zile. Atunci proiectul va fi mai bine studiat, mai bine dezbătut și vom vota în cunoștință de cauză. Până una alta, ca principiu, eu ca militar, dar nu ca militar, ca simplu cetățean al Craiovei și al României, nu voi fi niciodată de acord cu cedarea unor suprafețe de teren de la Ministerul Apărării Naționale, nu voi fi niciodată de acord cu slăbirea capacității de apărare a României în folosul unor interese personale, locale, ș.a.m.d. Deci solicit scoaterea de pe ordinea de zi, dacă nu, noi, consilierii PNL ne vom abține de la acest punct. Mulțumesc.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Un Singur comentariu legat de procedura acestei ședințe. Ședințele, potrivit Codului administrativ, sunt extraordinare convocate de îndată sau în termen maxim de trei zile. De aceea este o ședință de îndată. Anterior, vorbeam de proceduri de îndată că sunt puține, dar extraordinara era distinsă față de îndată. Nu. Ședința este extraordinară, convocată de îndată.

Dl. Consilier Local Voicu:

Îi aduc aminte d-lui Florescu că modificările la ordinea de zi se fac înainte de a le aproba și v-am văzut și pe dvs. ridicând mâna că ați fost de acord cu ordinea de zi.

Dl. Consilier Local Nicoli:

La acest punct, vreau să spun că prin ceea ce votăm astăzi, înobilăm orașul Craiova cu posibilitatea de a face locuințe acolo și nu scădem capacitatea de apărare a țării pentru că vreau să readuc în memoria craiovenilor că acum 30 de ani de acolo s-a tras în noi.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu vreau să explic puțin caracterul urgent al acestei probleme. Noi aceste terenuri cu lucrări cu tot, le-am transmis Agenției Naționale a Locuinței pentru a continua lucrările. Agenția Națională a Locuinței este într-un stadiu foarte avansat și într-un stadiu de a ajudeca constructorul care va face lucrările, care va începe. Speranța este să înceapă în această toamnă. A apărut la un moment dat o solicitare din partea ANL-ului de a prelungi termenul pentru care terenul a fost dat în administrarea Primăriei Craiova pentru construirea acestor locuințe. Termenul este ianuarie 2020 și am solicitat la rândul nostru, solicitarea ar fi venit de la ANL, am solicitat Ministerului Apărării Naționale prelungirea acestui termen, iar zilele trecute am primit de la Ministerul Apărării Naționale o adresă prin care ne solicită la rândul lor pentru a promova această prelungire de termen din 2020 încă o perioadă că va trebui să trecem din nou terenul în domeniul public să poată să facă prelungirea, după care revenim. Ceea ce nu împiedică în această perioadă ANL să-și ducă procedura la bun sfârșit. Deci această hotărâre pe care o dăm noi astăzi va merge la Ministerul Apărării Naționale pentru a prelungi durata. Asta este simpla formalitate și am considerat că este un caracter urgent pentru că ne apropiuem de sfârșitul anului iar o hotărâre de guvern nu se dă așa, peste noapte.

Dl. Consilier Local Florescu:

Pentru că mi-a fost amintit numele, dar nu numai pentru aceasta, mi se pare o declarație deosebit de gravă a unui consilier municipal al Craiovei să ne spună în anul 2019 că armata României a tras din acel loc în populație. Păi dacă tragea în dvs., nu mai erați consilier local. Aș dori să ia cuvântul și eventual, să-și ceară scuze pentru această acuzație fo arte gravă pe care a făcut-o la adresa armatei României. Dacă pe ordinea de zi a d-lui Nicoli a fost de unde a tras armata României ...

Dl. Consilier Local Nicoli:

În primul rând nu am pomenit numele nimănui. În al doilea rând, pe 22 decembrie 1989 eram aici și încercam împreună cu toți colegii să ne facem o viață mai bună și din acel loc pe 23 decembrie, chiar s-a tras în noi. Este o realitate care nu poate fi tăgăduită și blocurile turn de acolo au încă urma acelor întâmplări. Și nu armata română de astăzi a tras, ci trebuie să spunem doar că 30 de ani de la Revoluție nu trebuie să ne estompeze memoria. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2018 și va avea următorul conținut:

,,Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a structurilor existente situate pe terenul imobilului din intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost str. Caracal nr.132), județul Dolj, nr.cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, identificate în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Se solicită acordul Guvernului României în vederea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Craiova cu privire la transmiterea imobilului din intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr.152 (fost str. Caracal nr.132), județul Dolj, nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea realizării de locuințe cu credit ipotecar, în condițiile legii.

Art.3. Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

 • 1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani, respectiv până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuințe cu credit ipotecar, pe terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai sus menționată;

 • 2. Prelungirea termenului prevăzut la art.3, cu 3 ani, respectiv până la data de 15.01.2023, pentru punerea la dispoziția Ministerului Apărării Naționale a unui număr de 250 unități locative, din totalul locuințelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art.2 din actul normativ mai sus menționat, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013 și nr.322/2018.

Art.5. Își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/2019 privind solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ministerul Apărării Naționale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (Ungureanu, Florescu, Sirop, Câplea).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Dl. Consilier Local Sirop:

Un singur amendament la ce s-a discutat un pic mai devreme, dialogul dintre colegul meu, dl. Florescu și dl. Nicoli. Cred că dacă spunea că s-a tras înspre noi, atunci era o treabă. La subiect. O să votăm modificare abugetului în acord cu modificările acestea pentru gazon, dar vreau în același timp, să ridic o problemă. Am văzut că avem o situație la Spitalul Filantropia unde medicii protestează. Este tot o chestie de buget. Este de buget că este vorba despre bani. Vreau să știu părerea dvs. Cum rezolvăm această situație.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-598.927,00 mii lei (441.028,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 157.899,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-603.914,00 mii lei (441.028,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 162.886,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri -965.392 mii lei;

 • b) total cheltuieli -977.769 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 10.10.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marin Traian Radu

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona