Hotărârea nr. 544/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 544

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.544

privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.211182/2019, raportul nr. 211783/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.217289/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 și art.39 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.s, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.544/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Bianca Maria Carmen PREDESCU

NIVELUL TARIFELOR PE PIETE UTILIZATE DE

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020

Nr. Crt.

SPECIFICAȚIE

Nivel tarife 2020

Lei/mp/zi

Nivel tarife 2019

Lei/mp/zi

Explicatii

1

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de pe platourile pietelor pentru producatori agricoli, pe baza de acord (acord minim 30 zile)

Piete

12

12

2

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de pe platourile pietelor pentru producatori agricoli, cu plata zilnica

Piete

14

14

3

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de pe platourile piețelor -sector agenti economici, pe baza de acord (acord minim 30 zile) Piete

12

12

4

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de pe platoul pietei pentru producatori agricoli, pe baza de acord sau cu plata zilnica Piata Valea Rosie, Dezrobirii, Craiovita Orizont, Chiriac

8

8

5

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de pe platoul pietei pentru agenti economici, pe baza de acord Piata Valea Rosie, Dezrobirii, Craiovita Orizont, Chiriac

8

8

6

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mese in exteriorul platourilor special amenajate din Piata Centrala, pe baza de acord sau cu plata zilnica

20

20

7

Tarif utilizare mese vitrine frigorifice ( inclusiv consumul de energie electrica ) in sectoarele de produse lactate pe baza de acord sau cu plata zilnica Piete

26

26

8

Tarif utilizare mese/mese tip galantar in sectoarele lactate pe baza de acord (1 loc = 0,5 mp) Piete

20

20

10 lei/loc/zi

9

Tarif utilizare mese/mese tip galantar in sectoarele lactate cu plata zilnica (1 loc = 0,5 mp)

Piete

24

24

12 lei/loc/zi

10

Tarif pentru vanzarea din boxe situate in halele - domeniu public/privat, pe baza de acord

Piete

3,5

3,5

11

Tarif comercializare oua in boxe / tonete pe baza de acord

Piete

5

5

12

Tarif comercializare lumanari pe mese / tonete pe baza de acord

Piete

12

12

13

Tarif pentru folosirea locurilor publice/private de vanzare pe platourile pietelor - sector produse mestesugaresti pe baza de acord

Piete

6

6

14

Tarif comercializare produse de larg consum, nealimentare, pe tonete, mese in trepte, pe baza de acord Piete

8

10

15

Tarif comercializare flori, pe tonete, mese in trepte, pe baza de acord Piete

10

10

16

Tarif pentru expunere la vanzare, pe baza de acord Piete

8

8

17

Tarif ocupare domeniu public/privat pentru vanzare de pepeni, varza, produse sezoniere din containere, pe baza de acord

1 loc = container 3mp + masa plianta 1 mp

11

11

44 lei/loc/zi

18

Tarif vanzare pomi de Craciun in locuri publice/private, pe baza de acord (minim 20 mp) Piete

15

15

300 lei/loc/zi

18

Tarif pentru ocuparea terenului cu tonomate cafea, tonomate lapte, aparate inghetata, ATM- uri sau alte agregate asimilate, pe baza de accord (un loc de vanzare minim 1 mp) Piete

10

10

19

- tarif pentru ocuparea terenului din piete si targuri cu rulote, pe baza de acord, pe o perioada de minim 30 de zile, cu plata anticipata,

5

-

20

-introducerea tarifului pentru ocuparea terenului din piete si targuri cu rulote, pe baza de acord, pe o perioada de maxim 30 de zile, cu plata anticipata

7

-

21

Tarif de comercializare ocazional, pentru locurile de vanzare de cel putin 1 mp (1 loc = 0,25 mp) Piete

12

12

3 lei/loc/zi

22

Tarif pentru folosirea cantarelor apartinand SC Piete si Targuri Craiova SRL

Craiova

6 lei/cantar/z

i

23

Tarif comercializare animale mici ( ovine caprine ) in sectoare amenajate in

Piete/Targ

7 lei/zi/cap

24

Tarif parcare autoturisme Piata Centrala, Parcare zona Nord

3 lei/ora

25

Tarif parcare autoutilitare Piata Centrala, Parcare zona Nord

5 lei/ora

26

Tarif acces auto pentru aprovizionare agenti economici care isi desfasoara activitatea in Piata Centrala, pentru spatiile si terenurile proprietate privata a acestora pe baza de abonament cu plata anticipata, in cadrul programului de functionare, in functie de suprafata spatiului comercial :

1 mp - 20 mp

> 20 mp

Piete

200 lei/luna

500 lei/luna

27

Tarif pentru folosinta locurilor publice/private cu terase, pe baza de acord Piete

1

1

28

Tarif pentru rezervarea meselor de pe platouri pe domeniul public/privat, pe baza de acord cu plata anticipata, la cerere, pentru producatori agricoli (mesele se vor ocupa zilnic pana in ora 8:30)

Piete

5

5

29

Tarif pentru aprovizionarea agentilor economici, cu produse perisabile ( carne, lactate, oua, produse de patiserie, etc.) exclus fructe si legume, ce detin relatii contractuale si/sau acorduri incheiate cu SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, in afara programului de aprovizionare. Tariful se va percepe inclusiv pentru aprovizionarea agentilor economici cu legume/fructe ce detin relatii contractuale si/sau acorduri incheiate cu SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, care depasesc programul de aprovizionare Program de iarna (Decembrie - Februarie) Luni - Vineri         05.00 - 08.30

17.00 - 19.00

Sambata si Duminica 05.00 - 08.30 14.00 - 16.00

Program de vara (Martie - Noiembrie)

Luni - Vineri         05.00 - 08.30

17.00 - 19.00

Sambata si Duminica 05.00 - 08.30 14.00 - 16.00 In cadrul programului de aprovizionare nu se vor percepe tarife de acces pentru aprovizionare Piete

10 lei/30 min

30

Tarif publicitate pe baza de acord lunar Afis format A4 Afis format A3 si A3+ Afis format A2 Afis format A1 Etichete plastifiate preturi Banner/mesh pe teren sau pe cladiri

 • 1 lei/buc/zi

 • 2 lei/buc/zi

 • 3 lei/buc/zi

 • 4 lei/buc/zi

2 lei/buc 50 lei/mp/luna

31

Tarif depozitare pe baza de acord destinat numai pentru agentii economici/producatori agricoli care detin relatii contractuale si/sau acorduri incheiate cu SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Piete

1

1

32

Tarif abonament parcare cu plata anticipata in Piata Centrala, zona vest, pentru comerciantii care au relatii comerciale cu SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • - autoturisme

 • - autoutilitare

200 lei /luna

250 lei /luna

33

Tarif intrare grup sanitar

Piata Centrala, Brazda lui Novac, Craiovita Noua-BIG, Valea Rosie, Chiriac, Garii

1 leu/intrare

34

Tarif expunere pui de 1 zi (gaina, rata, gasca etc.)

Piata Chiriac

0,1 lei/cap/zi

35

Tarif expunere pasari mici (perusi, papagali, porumbei, prepelite etc.) Piata Chiriac

1 leu/cap/zi

36

Tarif expunere pasari mari (rata, gasca, curca, gaina, paun, fazan etc.) Piata Chiriac

1,5 lei/cap/zi

37

Tarif expunere pasari foarte mari (strut, emu etc.) Piata Chiriac

15 lei/cap/zi

38

Tarif expunere pesti in acvariu (1 loc = 0,25 mp)

Piata Chiriac

12

12

3 lei/loc/zi

39

Tarif expunere iepuri, caini, pisici (tineret) Piata Chiriac

1,5 leu/cap/zi

40

Tarif expunere iepuri, caini, pisici (adult) Piata Chiriac

3 leu/cap/zi

41

Tarif expunere tineret ovin si caprin Piata Chiriac

7 lei/cap/zi

42

Tarif teren expunere accesorii si hrana pentru pasari si animale Piata Chiriac

5

5

Tarife minime lunare pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor si a spatiilor comerciale situate in pietele aflate in proprietatea/exploatarea pentru anul 2020

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Nr.crt.

SPECIFICATIE

Tarife minime

pentru anul 2020

Lei/mp/luna

Tarife minime

pentru anul 2019

Lei/mp/luna

1

Pentru spatiile din zidarie si alte constructii provizorii/definitive activitati comerciale sau prestari servicii

Piete

50

50

Pentru boxe situate in Hala de Carne din Piata Centrala

2

a) Pentru spatii de comercializare b) Pentru spatii de depozitare si dotari specifice

50

10

50

10

3

Pentru inchirierea unor suprafete de teren apartinand domeniului public/privat, in vederea edificarii de constructii provizorii de catre chiriasi pe baza de Autorizatie de Construire

32

30

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.544/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Bianca Maria Carmen PREDESCU

NIVELUL TARIFELOR IN TARGUL MUNICIPAL,

UTILIZATE DE S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020 TARIFE ZILNICE

Nr.

Crt.

SPECIFICAȚIE

Nivel tarife 2020

Lei/mp/zi

Nivel tarife 2019

Lei/mp/zi

Explicatii

1

Tarif teren neamenajat pentru comercializare produse second - hand (1 loc = 3mp)

0,5

0,5

1,5 lei/loc/zi

2

Tarif teren - platou acoperit pentru comercializare produse second - hand (1 loc = 3mp)

1,5

1,5

4,5 lei/loc/zi

3

Tarif teren - platou acoperit pentru comercializare produse second hand -plata anticipata 01 a lunii (1 loc = 3mp)

90 lei/loc/luna

4

Tarif acces auto pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea in Targul Municipal, pentru spatiile si terenurile inchiriate de la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau proprietate privata a acestora, pe baza de abonament cu plata anticipata, numai in cadrul programului de functionare.

150 lei/luna/auto

5

Tarif teren neamenajat - produse noi pe tonete

10

10

6

Tarif teren - vanzare produse din autovehicule cu taxa zilnica: a) legume - fructe en gross:

 • - autoturisme < 1,5 tone

 • - autoutilitare > 1,5 tone si < 3 tone

 • - autovehicule > 3 tone si < 5 tone

 • - autovehicule > 5 tone si < 7,5 tone

 • - tiruri

b) cereale:

 • - autoturisme < 1,5 tone

 • - autoutilitare > 1,5 tone si < 3 tone

 • - autovehicule > 3 tone si < 5 tone

- autovehicule > 5 tone si < 7,5 tone

 • - tiruri

20 lei/zi

25 lei/zi

40 lei/zi

55 lei/zi

120 lei/zi

20 lei/zi

24 lei/zi

40 lei/zi

80 lei/zi 120 lei/zi

c) alte produse:

- autoturisme < 1,5 tone

 • - autoutilitare > 1,5 tone si < 3tone

 • - autovehicule > 3 tone si < 5 tone

- autovehicule > 5 tone si < 7,5 tone

- tiruri

25 lei/zi

30 lei/zi

50 lei/zi

90 lei/zi

150 lei/zi

7

Tarif acces auto Targ Municipal Craiova pentru :

 • - autoturisme

 • - autoutilitare

- autovehicule > 3 tone

3 lei/ o intrare

5 lei/ o intrare

10 lei/ o intrare

8

Tarif intrare pentru aprovizionare in afara programului de aprovizionare

 • - autoturisme

 • - autoutilitare

- autovehicule > 3 tone

10 lei/intrare

15 lei/intrare

20 lei/intrare

9

Tarif teren - animale mici si pasari (1 loc = 0,25 mp)

12

12

3 lei/loc/zi

10

Tarif intrare grup sanitar Targ Municipal

1 leu/intrare

11

Tarif expunere pui de 1 zi (gaina, rata, gasca etc.)

0,1 lei/cap/zi

12

Tarif expunere pasari mici (perusi, papagali, porumbei, prepelite etc.)

1 leu/cap/zi

13

Tarif expunere pasari mari (rata, gasca, curca, gaina, paun, fazan etc.)

1,5 lei/cap/zi

14

Tarif expunere pasari foarte mari

(strut, emu etc.)

15 lei/cap/zi

15

Tarif expunere pesti in acvariu (1 loc = 0,25 mp)

12

12

3 lei/loc/zi

16

Tarif expunere iepuri, caini, pisici (tineret)

1,5 leu/cap/zi

17

Tarif expunere iepuri, caini, pisici (adult)

3 leu/cap/zi

18

Tarif expunere tineret ovin si caprin

6 lei/cap/zi

19

Tarif teren expunere accesorii si hrana pentru pasari si animale

5

5

TARIFE PE BAZA DE ACORD TARG MUNICIPAL CRAIOVA

Nr. Crt.

SPECIFICAȚII

Tarif 2020

Lei/mp/zi

Tarif 2019 Lei/mp/zi

Explicatii

1

Tarif teren - vanzare legume fructe en-gross din auto pe baza de acord

- autoturisme < 1,5 tone

 • -  autoutilitare > 1,5 tone si < 3tone

 • -  autovehicule > 3 tone si < 5 tone

- autovehicule > 5 tone si < 7,5 tone

- tiruri

18 lei/zi 22 lei/zi 35 lei/zi 50 lei/zi 100 lei/zi

2

Tarif teren - tonomate cafea, lapte, aparate inghetata, ATM-uri etc, pe baza de acord (minim 1 mp)

10

10

3

Tarif teren-vanzare pomi de Craciun (minim 20 mp)

15

15

300 lei/loc/zi

4

Tarif comercializare produse de larg consum, nealimentare, pe tonete si mese in trepte

10

10

5

Tarif pentru expunere la vanzare, pe baza de acord.

Expunerea se va face pe o suprafata aprobata de conducerea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL (maxim 1 m adancime de la aliniamentul constructiei)

2

2

6

- Tarif pentru ocuparea terenului din piete si targuri cu rulote, pe baza de acord, pe o perioada de minim 30 de zile, cu plata anticipata,

5

-

7

-introducerea tarifului pentru ocuparea terenului din piete si targuri cu rulote, pe baza de acord, pe o perioada de maxim 30 de zile, cu plata anticipata

7

-

8

Tarif comercializare produse de larg consum, nealimentare, pe tonete, mese in trepte, pe baza de acord

Piete

8

10

9

Tarif comercializare flori, pe tonete, mese in trepte, pe baza de acord Piete

10

10

10

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de pe platoul targului - pe baza de acord cu plata anticipata

6

6

Tarife minime lunare pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor si a spatiilor comerciale, situate in Targul Municipal Craiova, aflate in propietatea/exploatarea S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Nr. crt

SPECIFICATIE

Tarife minime pentru anul 2020 Lei/mp/luna

Tarife minime pentru anul 2019 Lei/mp/luna

1

Tarif inchiriere suprafete de teren in vederea edificarii de constructii provizorii de catre chiriasi pe baza de Autorizatie de Construire

32

30

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.544/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Bianca Maria Carmen PREDESCU

ALTE CATEGORII DE TARIFE PRACTICATE DE S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

PENTRU ANUL 2020

Nr. Crt.

SPECIFICATIE

Nivel tarife 2020 Lei/mp/zi

Nivel tarife 2020

Nivel tarife 2019

Lei/mp/zi

Nivel tarife 2019

1

Tarif folosire locuri publice/private pentru vanzare pe mesele de pe platoul Pietei Volante, pentru producatori agricoli sau agenti economici, pe baza de acord cu plata anticipata

10

10

2

Tarif închiriere tractor

50 Lei/ora

50 Lei/ora

3

Tarif inchiriere remorca tractor

70 Lei/zi

70 Lei/zi

4

Tarif inchiriere tractor + cupa sau lama

80 Lei/ora

80 Lei/ora

5

Tarif inchiriere tractor + remorca

80 Lei/ora

80 Lei/ora