Hotărârea nr. 478/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 478


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.478

privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192441/2019, raportul nr.199084/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.199254/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020 și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. q, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, care vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, care vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2020, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Listele prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicității, prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât și pe pagina de internet a instituției.

Art.4. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.478/2019

LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE ȘI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA in anul 2020

Nr. Crt

TITULAR

PUNCTAJ

1

CHIRITA DANIEL CATALIN

56.00

2

MIHALACHE FLORENTINA LOREDANA

55.00

3

COLDA ROZALIA DOINA

53.00

4

STEULICA DAIANA VIORICA

52.00

5

BUSIU ALEXANDRINA

51.00

6

IONASCU ANA MARIA

50.00

7

VIRVOREANU FLORENTIN ION

50.00

8

SERBAN LUMINITA

49.00

9

ZAMFIRESCU VERONICA

49.00

10

PARASCHIV GEORGETA

49.00

11

RICEA LENUTA ROXANA

49.00

12

BIMBAI LAMAIA

49.00

13

CHIVU FLORENTINA

48.00

14

BARBU RAMONA

47.00

15

FILIS AURELIA

47.00

16

DINUTI VIOREL

47.00

17

STOENESCU GHEORGHITA

46.00

18

SANDU MARIA

46.00

19

NENIU AURELIA

46.00

20

MARINESCU PORUMBITA

44.00

21

STOICA GILDA DELIA

44.00

22

NEGREA ILEANA ALINA

44.00

23

GHEORGHE LACRAMIOARA CLAUDIA

44.00

24

ALECU ADELINA

44.00

25

BALUTA SIMONA LEONIDA

44.00

26

PUICA MIOARA

44.00

27

ION AURORA

43.00

28

DUMITRU CONSTANTIN

43.00

29

MITRAN IOANA

43.00

30

STAMATE IRINEL MIHAI

43.00

31

BERCEANU AURA

42.00

32

CIRJAN MARIA CRISTINA

42.00

33

IONETE LOREDANA RODICA

42.00

34

MIREA FLORENTINA LAVINIA

42.00

35

BASCRACEA IONELA ROXANA

42.00

36

ALEXANDRU NICOLITA

42.00

37

MACOVEI EUGEN

41.00

38

CIOVICA LENUTA

40.00

39

MORARU CORNELIA

40.00

40

STELEA FLORENTINA CRISTINA

40.00

41

BASCOVEANU LEONARD IONUT

40.00

Nr. Crt

TITULAR

PUNCTAJ

42

DRAGUSIN DANIELA MARIANA

40.00

43

MARIA ELENA ANA MARIA

40.00

44

GAVRILA MARIA MIRABELA

40.00

45

ONEA STELICA

39.00

46

STOICA VERONICA MARIANA

39.00

47

GRECU LAVINIA

39.00

48

VISAN DANIELA

39.00

49

DICU ANDREEA ANCUTA

39.00

50

VIRLEA IONELA DANIELA

39.00

51

STANCU IONUT ADRIAN

39.00

52

DUCU ANCA PAULA

39.00

53

BERCEANU LIDIA FLORENTINA

39.00

54

STEFAN ION

38.00

55

DUMITRU FLORENTINA MIRABELA

38.00

56

VLAD DANIELA MARIANA

38.00

57

VULPE LUCICA

38.00

58

BUZOIANU ALINA RODICA

38.00

59

BIRAROIU MIRELA NICOLETA

38.00

60

ISTUDOR MARIN

37.00

61

TUDORACHE MARIA

37.00

62

DUTA ALEXANDRA

37.00

63

POPOI VASILICA

37.00

64

PAIS NAOMI ESTERA

37.00

65

ION VIORICA FLORICA

36.00

66

GEORGESCU OANA MARIA

36.00

67

STOENESCU GHEORGHE DAMIAN

36.00

68

CIOVINA GEANINA

36.00

69

CHEPCEL VIOREL

36.00

70

IVAN ALINA GABRIELA

36.00

71

BITICU GEORGIAN ADRIAN

36.00

72

ENACHE ALINA MIHAELA

36.00

73

POPESCU RALUCA ADELINA

36.00

74

NEGOESCU LILIANA

36.00

75

IORDACHE GIANINA MIHAELA

36.00

76

DEATCU VIORICA

35.00

77

MARCU ELISABETA GIORGIANA

35.00

78

ALBU ALECU PAUL

34.00

79

COJOCARU ELEONORA

34.00

80

MARINESCU VIORICA ZOIE

34.00

81

BRATU STAN

34.00

82

CIOBANICA SIMONA MARIANA

34.00

83

IVANCEA CRISTINEL

34.00

84

ENE IULIANA CARMEN

34.00

85

MIRTAN ELENA DANIELA

34.00

86

DIRMON MARIUS

33.00

87

GANEA MARIANA

33.00

88

GRIGORIE ELENA ANDREEA

33.00

89

BARBOSU LOREDANA LACRAMIOARA

33.00

90

TUDORA ANA MARIA

33.00

91

MILITARU IONELA CAMELIA

33.00

92

BANCAU GABRIELA

32.00

93

GEAMANU ANISOARA

32.00

94

NICOLAE MIHAELA

32.00

Nr. Crt

TITULAR

PUNCTAJ

95

MATEI IONEL

32.00

96

BURTEA FLORENTINA EMILIA

32.00

97

CAITATU SABINA

32.00

98

PASARICA LEONTINA AURICA

32.00

99

BIRDAU DUMITRU

31.00

100

NEGRETU IONELA LUCIA

31.00

101

ISCRU IONELA DANIELA

31.00

102

NICU VIOLETA CAMELIA

31.00

103

MANZA NATALIA

31.00

104

COADA IULIAN

31.00

105

DOGARU GEORGE LAURENTIU

31.00

106

CAZACU ION

31.00

107

PETRESCU VIORICA

31.00

108

GLODEANU ALIN CONSTANTIN

31.00

109

PURCAREA ANDREEA ELENA

31.00

110

MILITARU OVIDIU

30.00

111

ISLICARU IULIANA

30.00

112

TUTA EMILIA ELENA

30.00

113

VASILE FLORIN IONUT

30.00

114

DUMITRACHE DOINITA

30.00

115

CALDARARU FLORIN

30.00

116

TIRSOGOIU VALENTIN

30.00

117

INCZE DOINA NICOLETA

30.00

118

TANASIE RODICA

30.00

119

FIRAN REMUS TIBERIU

30.00

120

LAPADAT MARIN

30.00

121

MARCULESCU DAMIAN

29.00

122

VASILE SILVIU IONUT

29.00

123

BUSTEAN ELEONORA

29.00

124

ANDREESCU STEFAN

29.00

125

DINULESCU MIRELA MELANIA

29.00

126

CONSTANTINESCU LUCRETIA

29.00

127

BANU ELENA

28.00

128

DURAC JENICA

28.00

129

ANGHEL RADU MARIN

28.00

130

PUSCASU ROXANA MARIANA

28.00

131

ISFAN MARIA LOREDANA

28.00

132

ION ADRIANA

28.00

133

STANCU SILVIA GEORGETA

28.00

134

NACU TIBERIUS

27.00

135

ROSOGA MARGARETA

27.00

136

BOANGIU ECATERINA MARINELA

27.00

137

BADOIU CONSTANTA

27.00

138

SERBAN LUCIAN

27.00

139

BICA LUCIAN

26.00

140

MATEI AURORA

26.00

141

CIONTU LUCIANA EMILIA

26.00

142

SIRBU VIOREL

26.00

143

TRANDAFIR FULGA

25.00

144

BUCUR CRISTINA

24.00

145

GHEORGHE STEFANIA DANIELA

24.00

146

CONSTANTINESCU CLAUDIA

24.00

147

MIHAI ADELINA

24.00

Nr. Crt

TITULAR

PUNCTAJ

148

IONESCU MIMI

23.00

149

DOBRESCU ELENA

23.00

150

IORDACHE ETA

23.00

151

NITU ALEXANDRA MIHAELA

23.00

152

ULMEANU MARIANA DENISA

22.00

153

ULEA VASILICA

21.00

154

MIHAI GULIAN

21.00

155

PIRLEA SIMONA

20.00

156

CONSTANTIN IONUT

20.00

157

CERCEL ANCA

19.00

158

BUZOIANU FLORINA

18.00

159

COTEANU IONEL

18.00

160

COSTACHE MARIUS COSMIN

17.00

161

DOGARU IRINA MARINELA

17.00

162

PAVEL MARINA ADRIANA

15.00

163

DINU LAURA

15.00

164

POENARU CARMEN

15.00

165

CISMASI GEORGETA ANTIGONA

15.00

166

MOLNER CLARA CRISTINA

14.00

167

ILIE VERONICA

14.00

168

JURNEA ADI

14.00

169

IONITA CARMEN

14.00

170

DEDU DANIELA

13.00

171

DAN GABRIEL FLORIAN

13.00

172

RAICA ANA MARIA LAVINIA

13.00

173

DURAC VIOLETA

13.00

174

ETEGAN ANA MARIA LUIZA

13.00

175

CALIN NUTU

13.00

176

MARIA ANGHEL ALBERTO

12.00

177

GIUVERDEA RAZVAN IONUT

12.00

178

CALINESCU RAZVAN MARIO

12.00

179

BARBU COSTINEL DANIEL

11.00

180

GHINCEA IONUT GABRIEL

11.00

181

LUCA ANA MARIA VERONICA

11.00

182

VOJU CRISTINA MADALINA

9.00

183

CALDARARU GABI

9.00

184

BUCATARU MIRELA

9.00

185

ION JANETA

6.00

186

VIERU MARIUS

6.00

187

RADU CONSTANTA GEORGETA

6.00

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.478/2019

LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE ȘI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA in anul 2020

Nr. Ort

TITULAR

PUNCTAJ

1

DINU SORINA

26.00

2

ZAMFIRESCU VERONICA

24.00

3

DEMETRESCU CORNELIA

22.00

4

MARCULESCU DAMIAN

19.00

5

MORARU CORNELIA

18.00

6

DEATCU VIORICA

16.00

7

STRATONE GIORGIANA VALENTINA

13.00

8

VISAN DANIELA

11.00

9

POPESCU RALUCA ADELINA

11.00

10

LAPADATU ELENA

10.00

11

MARINESCU VIORICA ZOIE

7.00

12

ALBU ALECU PAUL

6.00

13

MILITARU OVIDIU

5.00

14

BUSTEAN ELEONORA

5.00

15

BICA LUCIAN

1.00