Hotărârea nr. 452/2019

Hotararea Consiliului Local nr.452


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.452

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.170777/2019, raportul nr.171993/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.173900/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.452/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Bloc

Sc Ap

1

109018

03.09.2009

TUDORASCU CARMEN ILEANA

Potelu

R1

1

2

2

109012

03.09.2009

POPA GABRIELA

Potelu

R1

1

5

3

109011

03.09.2009

CALINESCU DANIEL

Potelu

R1

1

6

4

109009

03.09.2009

SFETCU SIMINA MARIA

Potelu

R1

1

7

5

109002

03.09.2009

PANA ANNE MARYE

Potelu

R1

1

11

6

110112

07.09.2009

ZAHARIA PAULA

Potelu

R3

1

1

7

110136

07.09.2009

PATRASCOIU MADALINA LILIANA

Potelu

R3

1

7

8

110139

07.09.2009

MARIN NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R3

1

8

9

110143

07.09.2009

DINU ILIUTA

Potelu

R3

1

10

10

110150

07.09.2009

MITRICA LUCIAN MARIN

Potelu

R3

1

13

11

110154

07.09.2009

CIOBANESCU ALINA VERGINICA

Potelu

R3

1

14

12

121087

26.08.2008

COJOCAREANU COSMIN

Potelu

R4

1

8

13

121102

26.08.2008

DIHORU DANUT NICUSOR

Potelu

R4

1

12

14

121105

26.08.2008

GRECU MARIANA

Potelu

R4

1

13

15

110035

07.09.2009

STEFAN ALIN DUMITRU

Potelu

R5

1

5

16

110026

07.09.2009

NICA DANIEL

Potelu

R5

1

9

17

110026

07.09.2009

BOZGAN IRINA

Potelu

R5

1

10

18

110023

07.09.2009

CIOANA SILVIU

Potelu

R5

1

11

19

128550

14.10.2009

VASILE ION

Potelu

R7

1

2

20

128554

14.10.2009

NEDEA IONELA DANIELA

Potelu

R7

1

4

21

128555

14.10.2009

PAUN MARIAN

Potelu

R7

1

5

22

128557

14.10.2009

SARPE MARIANA CAMELIA

Potelu

R7

1

6

23

128560

14.10.2009

PURCARUIONUTADEL

Potelu

R7

1

7

24

128565

14.10.2009

EPURE MARIAN

Potelu

R7

1

9

25

128573

14.10.2009

MINDRILA MARIANA ADELINA

Potelu

R7

1

11

26

132112

20.10.2009

DIONISIE SIMONA CONSTANTINA

Potelu

R9

1

1

27

132114

20.10.2009

MACEDON MIHAELA

Potelu

R9

1

2

28

132118

20.10.2009

GAINA FLORINA

Potelu

R9

1

3

29

132121

20.10.2009

PUNGA AURELIA

Potelu

R9

1

5

30

132124

20.10.2009

DARAC MARTA DIANA

Potelu

R9

1

6

31

132129

20.10.2009

TROACA DELIA ADRIANA

Potelu

R9

1

7

32

132133

20.10.2009

LUPU IONELA ALINA

Potelu

R9

1

9

33

132145

20.10.2009

CIURLIN CONSTANTA ADELA

Potelu

R9

1

14

34

132146

20.10.2009

STANA OANA DOINA

Potelu

R9

1

15

35

134596

26.10.2009

CAMEN ALEXANDRINA

Potelu

R11

1

1

36

134600

26.10.2009

NICOLAE FLORIAN SILVIU

Potelu

R11

1

3

37

134605

26.10.2009

ANGHEL ELENA

Potelu

R11

1

4

38

134612

26.10.2009

RISTEA IULIAN SORIN

Potelu

R11

1

5

39

134624

26.10.2009

POPESCU PETRE CATALIN

Potelu

R11

1

8

40

134627

26.10.2009

CONSTANTIN MARIUS FLORIN

Potelu

R11

1

9

41

131318

19.10.2009

PASARICA CLAUDIU DANUT

Potelu

R13

1

1

42

131324

19.10.2009

TUTUNARU SILVIU MARIUS

Potelu

R13

1

3

43

131330

19.10.2009

CIOBANU FLORINA ALINA

Potelu

R13

1

5

44

131333

19.10.2009

BUZNER CAMELIA FLORENTINA

Potelu

R13

1

6

45

131335

19.10.2009

DRAGNEA MELINDA LAVINIA

Potelu

R13

1

7

46

131347

19.10.2009

DELIU CLARA MARIA

Potelu

R13

1

9

47

131349

19.10.2009

CIUCA MIHAELA

Potelu

R13

1

10

48

131352

19.10.2009

STIRBULESCU TITU

Potelu

R13

1

11

49

132772

21.10.2009

BUMBAC LAURA SIMONA

Potelu

R15

1

2

50

132781

21.10.2009

STANESCU GHEORGHE SERAFIM

Potelu

R15

1

4

51

132784

21.10.2009

JEMBOIU VIOREL NELU

Potelu

R15

1

5

52

132788

21.10.2009

IOVANCEA ELENA CAMELIA

Potelu

R15

1

7

53

132795

21.10.2009

COSMA LENUTA

Potelu

R15

1

9

54

132802

21.10.2009

OLTEANU JANINA STELIANA

Potelu

R15

1

11

55

132804

21.10.2009

MOROZ ADRIANA CRISTINA

Potelu

R15

1

12

56

132807

21.10.2009

BAICU AUREL

Potelu

R15

1

13

57

132810

21.10.2009

STOICA EMANUEL

Potelu

R15

1

14

58

132814

21.10.2009

NEATA MIHAELA ADRIANA

Potelu

R15

1

15

59

239060

29.12.2004

ROSU CRISTIAN

Oltenia

T3

2

9

60

123722

01.09.2014

CONSTANTIN VIOREL

Oltenia

T3

5

11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU