Hotărârea nr. 388/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 388


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.388

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.149842/2019, raportul nr.154437/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.154988/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.297/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.388/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Bloc

Sc

Ap

1

109015

03.09.2009

TUREAC CRISTINA MARIOARA

Potelu

R1

1

3

2

120589

26.08.2008

KOVACS IOAN

Potelu

R2

1

1

3

121593

26.08.2008

PRIBOI MARIANA

Potelu

R2

1

2

4

121341

26.08.2008

PICIU DANIELA

Potelu

R2

1

3

5

121342

26.08.2008

TRASCULEASA ADRIANA

Potelu

R2

1

4

6

121343

26.08.2008

ANDREI TUDORINA

Potelu

R2

1

5

7

121344

26.08.2008

TURCU ION GHEORGHE

Potelu

R2

1

6

8

121345

26.08.2008

UDRICA VALENTINA NICOLETA

Potelu

R2

1

7

9

121347

26.08.2008

DAMIAN COSTINEL FLAVIAN

Potelu

R2

1

8

10

121348

26.08.2008

DUMITRELEA MIHAELA

Potelu

R2

1

9

11

121349

26.08.2008

PENA MARIUS DANIEL

Potelu

R2

1

10

12

121350

26.08.2008

BURDUCEA DANUT IONEL

Potelu

R2

1

11

13

110128

07.09.2009

MUSCALU ELENA

Potelu

R3

1

5

14

121062

26.08.2008

CORICI CARMEN IRINA

Potelu

R4

1

1

15

121067

26.08.2008

DUTESCU CARMEN GEORGETA

Potelu

R4

1

2

16

121071

26.08.2008

PREDOI GABRIELA

Potelu

R4

1

3

17

121072

26.08.2008

RADU FLORENTINA

Potelu

R4

1

4

18

121075

26.08.2008

TRUDA GEORGETA

Potelu

R4

1

5

19

121084

26.08.2008

GRIGORE MARIANA CAMELIA

Potelu

R4

1

7

20

121090

26.08.2008

DUMITRASCU ILEANA AURA

Potelu

R4

1

9

21

121092

26.08.2008

COTOI FLORIN DANIEL

Potelu

R4

1

10

22

121098

26.08.2008

TIUGAN CRISTINA MELANIA

Potelu

R4

1

11

23

121110

26.08.2008

AGHITOAIE DANIELA CORNELIA

Potelu

R4

1

14

24

121114

26.08.2008

GULIE CRISTI MARIAN CATALIN

Potelu

R6

1

1

25

121120

26.08.2008

CIONTU DANIELA FLORIANA

Potelu

R6

1

2

26

121132

26.08.2008

CRUCERU MARIUS

Potelu

R6

1

3

27

121134

26.08.2008

BUTA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

4

28

121139

26.08.2008

TUTUNARU DRAGOS LIVIU

Potelu

R6

1

5

29

121140

26.08.2008

BADEA MARIA

Potelu

R6

1

6

30

121143

26.08.2008

BUDICA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

8

31

121145

26.08.2008

MARIN ILEANA PETRUTA

Potelu

R6

1

9

32

121189

26.08.2008

CERBU IONUT

Potelu

R8

1

1

33

121190

26.08.2008

STEFAN MARIN

Potelu

R8

1

2

34

121191

26.08.2008

STEFAN MARIA

Potelu

R8

1

3

35

121193

26.08.2008

DRAGOMIR VALENTINA MIHAEL

APotelu

R8

1

4

36

121196

26.08.2008

DICU EUGENIA CONSTANTA

Potelu

R8

1

5

37

121199

26.08.2008

MITROI AURICA

Potelu

R8

1

6

38

121207

26.08.2008

BADESCU MARIUS ION

Potelu

R8

1

8

39

121209

26.08.2008

POPA OVIDIU

Potelu

R8

1

9

40

121211

26.08.2008

VASILE MADALIN NICUSOR

Potelu

R8

1

10

41

121212

26.08.2008

PETCU CONSTANTIN

Potelu

R8

1

11

42

121213

26.08.2008

RADOI STEFANIA RAMONA

Potelu

R10

1

1

43

121217

26.08.2008

STINGA ADRIANA

Potelu

R10

1

2

44

121216

26.08.2008

PAUNEATA IONELA DANIELA

Potelu

R10

1

3

45

121219

26.08.2008

STANESCU LAVINIU

Potelu

R10

1

4

46

121220

26.08.2008

ENE LIVIA CRISTINA

Potelu

R10

1

5

47

121221

26.08.2008

MITRACHE VALENTIN

Potelu

R10

1

6

48

121222

26.08.2008

REISCHEL ROLLAND CRISTIAN

Potelu

R10

1

7

49

121229

26.08.2008

IVANUSI GINETA DELIA

Potelu

R10

1

11

50

121230

26.08.2008

CALIN VASILE CRISTIAN

Potelu

R10

1

12

51

121240

26.08.2008

PAUNESCU ILONA

Potelu

R12

1

1

52

121241

26.08.2008

MURESAN GEORGIANA GENTIA

NPAotelu

R12

1

2

53

121245

26.08.2008

TCACI MIHAIL

Potelu

R12

1

5

54

121247

26.08.2008

PIRVU TITA

Potelu

R12

1

6

55

121249

26.08.2008

DOROBANTU LUCIAN

Potelu

R12

1

7

56

121252

26.08.2008

PAIC GEAMINA

Potelu

R12

1

9

57

121256

26.08.2008

TRUSCA CORNELIA SIMONA

Potelu

R12

1

11

58

121258

26.08.2008

VIZITIU ALIN LAVINEL

Potelu

R14

1

1

59

121264

26.08.2008

STAMATOIU ADRIANA ANCA

Potelu

R14

1

3

60

121265

26.08.2008

MANOLEA LILIANA

Potelu

R14

1

4

61

121268

26.08.2008

PANDURU RAZVAN STELIAN

Potelu

R14

1

5

62

121277

26.08.2008

IANCU VIOREL MIRCEA

Potelu

R14

1

6

63

121271

26.08.2008

NEAGOE AMELIA FLORENTINA

Potelu

R14

1

7

64

121273

26.08.2008

ACRIVOPOL SIMONA GABRIELA

Potelu

R14

1

8

65

121280

26.08.2008

TANASE NICUSOR VIOREL

Potelu

R14

1

11

66

121283

26.08.2008

DINU CRISTINA

Potelu

R16

1

1

67

121284

26.08.2008

PATA ION

Potelu

R16

1

2

68

121306

26.08.2008

STANCIU RUICAN NICOLAE

Potelu

R16

1

3

69

121286

26.08.2008

TECU CONSTANTIN

Potelu

R16

1

4

70

121287

26.08.2008

MIREA ION IULIAN

Potelu

R16

1

5

71

121289

26.08.2008

DRAGHICI IONELA CRISTINA

Potelu

R16

1

6

72

121291

26.08.2008

PAPUC LIVIA MIHAELA

Potelu

R16

1

7

73

121301

26.08.2008

PIRVU NELU

Potelu

R16

1

9

74

121293

26.08.2008

MĂLDĂRĂSCU BEATRICE

Potelu

R16

1

8

75

121302

26.08.2008

STUPARU TEODOR VIRGIL

Potelu

R16

1

10

76

121304

26.08.2008

STANCA PRODAN MARIN

Potelu

R16

1

11

77

121309

26.08.2008

MITRAN CATALIN NICOLAE

Potelu

R16

1

13

78

121311

26.08.2008

CHISA AURELIA

Potelu

R16

1

15

79

136927

08.10.2010

ANGHEL ELENA ALINA

Oltenia

T1

6

5

80

238965

29.12.2004

BABALIC MIRELA

Oltenia

T2

1

2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

-

Page 11

Page 12