Hotărârea nr. 37/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 37


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.37

privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.24187/2019, rapoartele nr.25917/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.31710/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe în anul 2019 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30/2017 și Hotărârii Guvernului nr.962/2001privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.152/1998;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.17 și art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe în anul 2019, pentru titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 și care nu expiră după această dată în cursul anului 2019, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 și care vor expira în cursul anului 2019, cuantum aplicabil până la data expirării, precum și cuantumul chiriei și al sumelor reprezentând recuperarea investiției aplicabile acestor contracte de la data expirării și până la sfârșitul anului 2019, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă menținerea cotei de 0,1 % aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2018 aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani în cursul anului 2019.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1-4 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa 1 la Hotărârea nr.37/2019

Cuantumul chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate incepând cu data de 31 iulie 2015

Nr.

crt

Nume

Adresa locuinței

Cuantu m chirie

Str./Bd.

Bl

S c

A

P

1

Fieraru Gigi Remus

Oltenia

T1

1

5

231.84

2

VILCEA IONEL

Oltenia

T1

1

6

147.89

3

Danila Liviu

Oltenia

T1

1

7

250.89

4

Minoiu Monica

Oltenia

T1

1

1

1

230.48

5

CIOBANU FLAVIUS ANDREI

Oltenia

T1

2

5

134.76

6

TRUICA NELU

Oltenia

T1

2

8

59.71

7

GEORGESCU NADIA MADALINA

Oltenia

T1

2

9

161.88

8

Arsene Mihai

Oltenia

T1

2

1 0

150.61

9

Ghita Liviu Marian

Oltenia

T1

2

1

3

162.08

10

Donose Alin

Oltenia

T1

2

1

4

162.85

11

Toader Costinel Cristinel

Oltenia

T1

2

1

6

63.15

12

LISU ALIN

Oltenia

T1

2

1

9

112.50

13

Ditoiu Daniel

Oltenia

T1

3

3

138.07

14

Bizdoaca-Diaconu Marin

Oltenia

T1

3

7

250.89

15

Balan Misu

Oltenia

T1

3

1

2

149.07

16

Stancu Marius Cornel

Oltenia

T1

3

1

3

80.48

17

Matei Dumitru

Oltenia

T1

4

1

145.21

18

Cicos Vasilica

Oltenia

T1

4

3

129.13

19

Ilie Petre

Oltenia

T1

4

8

102.80

20

Balan Mihaela Jaclin

Oltenia

T1

5

3

227.75

21

Preda Costel Marius

Oltenia

T1

5

5

146.75

22

Bala Cristian Nicolae

Oltenia

T1

5

9

162.95

23

Chetoiu Marius Cristian

Oltenia

T1

5

1 0

149.84

24

Iordache Dori Nicolae

Oltenia

T1

5

1

7

145.02

25

Patru Emanuel Dumitru

Oltenia

T1

5

1

9

163.92

26

Deliu Daniel Vasile

Oltenia

T1

5

2

0

84.00

27

Badescu Daniela Ramona

Oltenia

T1

6

1

146.34

28

Bulintiș Olimpia

Oltenia

T1

6

3

75.56

29

Anghel Elena Alina

Oltenia

T1

6

5

136.77

30

CALDARE BOGDAN IONUT

Oltenia

T1

6

8

145.49

31

Uzeanu Alexandru Nicolae

Oltenia

T1

6

1 0

163.63

32

Patru Mihaela Ani

Oltenia

T1

6

1

1

164.99

33

Diaconescu Delia Simona

Oltenia

T2

1

1

147.07

34

Babalic Mirela

Oltenia

T2

1

2

0.00

35

Nita Danut Alexandru

Oltenia

T2

1

3

151.62

36

Camen Georgeta

Oltenia

T2

1

4

147.97

37

Manea Mioara Veronica

Oltenia

T2

1

5

138.07

38

Mandru Dacian

Oltenia

T2

1

6

164.45

39

Olaru Claudiu Daniel

Oltenia

T2

1

7

165.81

40

Ivanoiu Mirela

Oltenia

T2

1

8

151.23

41

Tudosie Ovidiu Nicu

Oltenia

T2

1

9

153.76

42

Dadulescu Ioana Narcisa

Oltenia

T2

1

1 0

164.64

43

Nicolaie Angela

Oltenia

T2

1

1

1

149.23

44

Draghici Irina

Oltenia

T2

1

1

2

151.23

45

Poenariu Nicoleta

Oltenia

T2

2

1

131.60

46

Cebuc Cezar

Oltenia

T2

2

2

150.65

47

Stan Dan Ion

Oltenia

T2

2

3

230.91

48

Balasa Marinela

Oltenia

T2

2

4

132.96

49

Gherghe Oana Elena

Oltenia

T2

2

5

144.39

50

Botea Georgeta

Oltenia

T2

2

6

230.83

51

Afrem Petrica

Oltenia

T2

2

7

147.73

52

Dumitru Marian

Oltenia

T2

2

8

162.12

53

Cretan Simona Gabriela

Oltenia

T2

2

9

162.54

54

Cercel Alexandru Liviu

Oltenia

T2

2

1

1

230.40

55

Rotaru Liliana Ionela

Oltenia

T2

2

1

3

162.31

56

Ceausescu Ancuta Georgeta

Oltenia

T2

2

1

4

162.66

57

Dinu Cătălin Dorel

Oltenia

T2

2

1

6

231.18

58

Dobrescu Alexandra Mihaela

Oltenia

T2

2

1

7

147.38

59

Luta Tudor Dorel

Oltenia

T2

2

1

8

162.00

60

Stamatoiu Gabriela Ecaterina

Oltenia

T2

2

1

9

162.12

61

Cirstea Claudia Mihaela

Oltenia

T2

2

2

0

150.14

62

Ungureanu Marius

Oltenia

T2

3

1

147.37

63

IZMANA ROMICA MARCEL

Oltenia

T2

3

2

144.79

64

Pirvu Jenica Adrian

Oltenia

T2

3

3

145.33

65

Ivan Georgeta

Oltenia

T2

3

4

114.36

66

Vaduvescu Alla

Oltenia

T2

3

5

231.18

67

PARASCA MARIUS

Oltenia

T2

3

6

149.57

68

Popescu Bogdan Marian

Oltenia

T2

3

7

254.36

69

Nicu Daniela

Oltenia

T2

3

8

230.56

70

Barcan Catalin Daniel

Oltenia

T2

3

1 0

253.43

71

Geolgau Ionela Daniela

Oltenia

T2

3

1

1

230.56

72

Tabacu Iulian Aurel

Oltenia

T2

3

1

2

149.26

73

Zavragiu Mihai Nicu

Oltenia

T2

3

1

3

253.78

74

Raduica Petre Dumitru

Oltenia

T2

4

1

145.98

75

Brinzan Emilia

Oltenia

T2

4

2

148.37

76

Anastasiu Maria

Oltenia

T2

4

4

149.64

77

Cotoi Mihaela Ilona

Oltenia

T2

4

5

146.06

78

Calciu Puiu

Oltenia

T2

4

6

60.41

79

Cucu Nicoleta Camelia

Oltenia

T2

4

7

148.37

80

Guta Elena

Oltenia

T2

4

9

162.72

81

Popa Mariana

Oltenia

T2

4

1 0

149.64

82

Chintescu Dan

Oltenia

T2

4

1

1

228.09

83

Ilie Florentina Daniela

Oltenia

T2

4

1

2

148.10

84

Paralescu Livia Alina

Oltenia

T2

4

1

161.72

3

85

Postelnicu Eliza

Oltenia

T2

4

1

4

162.30

86

Barbu Mihaela Dana

Oltenia

T2

4

1

5

149.34

87

Dinca Daniel Nicu

Oltenia

T2

4

1

6

228.29

88

Stanisoara Georgeta Felicia

Oltenia

T2

4

1

7

148.18

89

lordache Geanina Florentina

Oltenia

T2

4

1

8

161.99

90

Ciripan Dora Gabriela

Oltenia

T2

4

1

9

162.45

91

Ridiche Florin

Oltenia

T2

4

2

0

149.45

92

BOACA MIHAELA CRISTINA

Oltenia

T2

5

1

98.01

93

Vilan Florin

Oltenia

T2

5

2

136.63

94

Costache Dorina

Oltenia

T2

5

3

151.62

95

Radu Florentina Cristina

Oltenia

T2

5

4

147.97

96

Tutunel Claudiu Vali

Oltenia

T2

5

5

138.31

97

Iancu Minel

Oltenia

T2

5

6

164.33

98

Mihart Anisoara

Oltenia

T2

5

7

165.46

99

Stancele Mihaela Carmen

Oltenia

T2

5

8

151.23

100

Miroiu Mihaela Angela

Oltenia

T2

5

9

153.68

101

Vulpe Lelia

Oltenia

T2

5

1 0

164.33

102

Rosu Nelu Florin

Oltenia

T2

5

1

1

165.96

103

Mitrache Doina

Oltenia

T2

5

1

2

151.23

104

Ene Flori Daniela

Oltenia

T3

1

1

147.07

105

Sonleitner Ingrid Irina

Oltenia

T3

1

2

81.35

106

SERBAN VIOREL

Oltenia

T3

1

3

151.62

107

Tanasie Sorin Eugen

Oltenia

T3

1

5

153.41

108

Dumitra Ion

Oltenia

T3

1

6

164.45

109

Barbulescu Marius Gheorghe

Oltenia

T3

1

7

165.81

110

Birlea Marian

Oltenia

T3

1

8

151.23

111

Groza Alin Marius

Oltenia

T3

1

9

153.76

112

Nita Claudia Ionela

Oltenia

T3

1

1 0

164.64

113

Suiu Irina

Oltenia

T3

1

1

1

165.81

114

Ciobanu Violeta

Oltenia

T3

1

1

2

151.23

115

Nichifor Ion Catalin

Oltenia

T3

2

1

146.22

116

Dragomir Ileana Olivia

Oltenia

T3

2

2

150.65

117

Zimbrea Alfred George

Oltenia

T3

2

3

230.91

118

Cirstocea Constantin

Oltenia

T3

2

4

147.73

119

Pantelimon Calin Gabriel

Oltenia

T3

2

5

144.39

120

Nicola Mirela

Oltenia

T3

2

6

230.83

121

Calitoiu Catalin

Oltenia

T3

2

7

147.73

122

Vladoiu Anca Gabriela

Oltenia

T3

2

8

162.12

123

Rosu Cristian

Oltenia

T3

2

9

162.54

124

Serp Anamaria

Oltenia

T3

2

1 0

150.46

125

Cretan Mihaela

Oltenia

T3

2

1

1

230.40

126

Tudoran Simona Gabriela

Oltenia

T3

2

1

2

147.73

127

Bucsa Cerasela

Oltenia

T3

2

1

3

162.31

128

Ion Serban Marian Silviu

Oltenia

T3

2

1

4

162.66

129

Mogosanu George Dan

Oltenia

T3

2

1

150.46

5

130

Rusan Georgeta

Oltenia

T3

2

1

6

231.18

131

Ilie Marin

Oltenia

T3

2

1

7

147.38

132

Tatu Ovidiu Marin

Oltenia

T3

2

1

8

162.00

133

Bogheanu Mihaela Silvia

Oltenia

T3

2

1

9

162.12

134

Stanescu Adriana

Oltenia

T3

2

2

0

150.14

135

Popescu Cristian

Oltenia

T3

3

1

132.63

136

Dinca Liviu

Oltenia

T3

3

2

144.79

137

Straianu Vasilica

Oltenia

T3

3

3

92.72

138

Baran Elena Marinela

Oltenia

T3

3

4

143.74

139

Rînzescu Adriana

Oltenia

T3

3

5

231.18

140

Udrescu Leontin

Oltenia

T3

3

6

149.57

141

Jianu Stefan

Oltenia

T3

3

7

254.36

142

Butaru Adina Laura

Oltenia

T3

3

8

230.56

143

Cocora Mihaela Elena

Oltenia

T3

3

9

148.87

144

Paceana Mihaela Gabi

Oltenia

T3

3

1 0

253.43

145

Neacsa Viorel

Oltenia

T3

3

1

1

230.56

146

Catalina Mirela Lavinia

Oltenia

T3

3

1

2

149.26

147

Pesea Claudia Ecaterina

Oltenia

T3

3

1

3

253.78

148

Toma Ion

Oltenia

T3

4

1

44.22

149

Ilinca Paul Emanuel

Oltenia

T3

4

2

148.37

150

Colita Daniel

Oltenia

T3

4

3

228.59

151

Chirita Domitian

Oltenia

T3

4

4

92.15

152

Beldeanu Gegiu Andreea Loredana

Oltenia

T3

4

6

228.59

153

Tabacu Elena

Oltenia

T3

4

7

148.37

154

Sfetcu Florina

Oltenia

T3

4

8

162.14

155

Rusu Florentina

Oltenia

T3

4

9

162.72

156

Combei Elena Liliana

Oltenia

T3

4

1 0

149.64

157

Motoi Florin

Oltenia

T3

4

1

1

228.09

158

Crisu Gabriel Valeriu

Oltenia

T3

4

1

3

161.72

159

Vanatoru Nicolae

Oltenia

T3

4

1

4

162.30

160

Nitu Camelia Magdalena

Oltenia

T3

4

1

5

0.00

161

Ciuciulin Cristian

Oltenia

T3

4

1

6

228.29

162

Bondoc Petruș Dorel

Oltenia

T3

4

1

7

148.18

163

Burtosu Madalin

Oltenia

T3

4

1

8

161.99

164

Dica Dorel

Oltenia

T3

4

1

9

162.45

165

Sutu Mariana Ionica

Oltenia

T3

4

2

0

149.45

166

Popescu Eduard Traian

Oltenia

T3

5

1

0.00

167

Molea Claudia Mirela

Oltenia

T3

5

2

151.82

168

Trocan Daniela

Oltenia

T3

5

3

151.62

169

Preda Robert Adrian

Oltenia

T3

5

4

147.97

170

Raducu Ion Daniel

Oltenia

T3

5

5

147.69

171

Gavrila Mimi

Oltenia

T3

5

6

147.90

172

Stamate Marius

Oltenia

T3

5

7

165.46

173

Smit Sorin

Oltenia

T3

5

8

151.23

174

Tunaru Ioana Madalina

Oltenia

T3

5

1 0

164.33

175

Cartis Mihaela Gabriela

Oltenia

T3

5

1

2

151.23

176

JUJA NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R1

1

1

248.78

177

TUDORASCU CARMEN ILEANA

Potelu

R1

1

2

223.80

178

TUREAC CRISTINA MARIOARA

Potelu

R1

1

3

252.70

179

NENIU ANA MARINELA

Potelu

R1

1

4

78.98

180

POPA GABRIELA

Potelu

R1

1

5

253.65

181

CALINESCU DANIEL

Potelu

R1

1

6

252.24

182

CRACIUNESCU SIMINA MARI A

Potelu

R1

1

7

178.88

183

DUTA NICOLAE

Potelu

R1

1

9

252.24

184

GANA AUREL MITICA

Potelu

R1

1

1 0

189.94

185

PANA ANNE MARYE

Potelu

R1

1

1

1

253.15

186

KOVACSIOAN

Potelu

R2

1

1

47.13

187

PRIBOI MARIANA

Potelu

R2

1

2

96.67

188

PICIU DANIELA

Potelu

R2

1

3

90.73

189

TRASCULEASA ADRIANA

Potelu

R2

1

4

179.11

190

ANDREI TUDORINA

Potelu

R2

1

5

253.65

191

TURCU ION GHEORGHE

Potelu

R2

1

6

252.70

192

UDRICA VALENTINA NICOLETA

Potelu

R2

1

7

179.11

193

DAMIAN COSTINEL FLAVIAN

Potelu

R2

1

8

74.76

194

DUMITRELEA MIHAELA

Potelu

R2

1

9

252.70

195

PENA MARIUS DANIEL

Potelu

R2

1

1 0

189.94

196

BURDUCEA DANUT IONEL

Potelu

R2

1

1

1

253.65

197

ZAHARIA PAULA

Potelu

R3

1

1

292.79

198

LACEANU LAURA MARIA

Potelu

R3

1

3

251.54

199

BUZATU DANIEL

Potelu

R3

1

4

258.03

200

MUSCALU ELENA

Potelu

R3

1

5

181.06

201

GAGIU MIRABELA ELENA

Potelu

R3

1

6

274.44

202

PATRASCOIU MADALINA LILIANA

Potelu

R3

1

7

196.35

203

MARIN NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R3

1

8

258.03

204

DINU ILIUTA

Potelu

R3

1

1 0

99.14

205

STEFAN ADRIANA

Potelu

R3

1

1

1

176.71

206

DINA CHIRITESCU MARIANA

Potelu

R3

1

1

2

258.80

207

MITRICA LUCIAN MARIN

Potelu

R3

1

1

3

183.84

208

CIOBANESCU ALINA VERGINICA

Potelu

R3

1

1

4

285.56

209

MAZILU FLORIN

Potelu

R3

1

1

5

196.35

210

CORICI CARMEN IRINA

Potelu

R4

1

1

251.54

211

DUȚESCU CARMEN GEORGETA

Potelu

R4

1

2

183.99

212

PREDOI GABRIELA

Potelu

R4

1

3

292.79

213

RADU FLORENTINA

Potelu

R4

1

4

196.35

214

TRUDA GEORGETA

Potelu

R4

1

5

285.49

215

VADUVA GELU

Potelu

R4

1

6

181.06

216

GRIGORE MARIANA CAMELIA

Potelu

R4

1

7

258.03

217

COJOCAREANU COSMIN

Potelu

R4

1

8

196.35

218

DUMITRASCU ILEANA AURA

Potelu

R4

1

9

285.49

219

COTOI FLORIN DANIEL

Potelu

R4

1

1 0

181.06

220

ANDREI CRISTINA MELANIA

Potelu

R4

1

1

1

258.03

221

DIHORU DANUT NICUSOR

Potelu

R4

1

1

2

196.35

222

GRECU MARIANA

Potelu

R4

1

1

285.49

3

223

AGHITOAIE DANIELA

Potelu

R4

1

1

4

184.18

224

BOICEA DIANA TEODORA

Potelu

R4

1

1

5

258.80

225

IORDACHE ALINA MARINELA

Potelu

R5

1

1

248.78

226

CALINOIU SANDU LAURENTIU

Potelu

R5

1

2

248.67

227

NICOLA ION

Potelu

R5

1

3

252.70

228

STEFAN ALIN DUMITRU

Potelu

R5

1

5

253.65

229

TANASIE MIHAI SORIN

Potelu

R5

1

6

252.24

230

ALBESTEANU MARIAN DUMITRU

Potelu

R5

1

7

178.88

231

RADULESCU ELENA ALINA

Potelu

R5

1

8

253.15

232

NICA DANIEL

Potelu

R5

1

9

252.24

233

BOZGAN IRINA

Potelu

R5

1

1 0

112.29

234

CIOANA MARIANA CRISTINA

Potelu

R5

1

1

1

103.13

235

GULIE CRISTI MARIUS CATALIN

Potelu

R6

1

1

223.90

236

CIONTU DANIELA FLORIANA

Potelu

R6

1

2

248.78

237

CRUCERU MARIUS

Potelu

R6

1

3

252.70

238

BUTA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

4

179.11

239

TUTUNARU DRAGOS LIVIU

Potelu

R6

1

5

253.65

240

BADEA MARIA

Potelu

R6

1

6

252.70

241

PRODAN MIHAELA

Potelu

R6

1

7

161.20

242

BUDICA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

8

253.65

243

MARIN ILEANA PETRUTA

Potelu

R6

1

9

108.26

244

STANCA GHEORGHE

Potelu

R6

1

1 0

87.97

245

GOLASU ANA

Potelu

R6

1

1

1

253.65

246

BALACESCU CRISTIAN MARIUS

Potelu

R7

1

1

77.76

247

VASILE ION

Potelu

R7

1

2

248.67

248

MOHANU CRISTIANA

Potelu

R7

1

3

252.70

249

NEDEA IONELA DANIELA

Potelu

R7

1

4

179.11

250

PAUN MARIAN

Potelu

R7

1

5

253.65

251

SARPE MARIANA CAMELIA

Potelu

R7

1

6

83.26

252

PURCARU IONUT ADEL

Potelu

R7

1

7

178.88

253

URDU NICOLETA

Potelu

R7

1

8

253.15

254

EPURE MARIAN

Potelu

R7

1

9

102.01

255

SERBANESCU ADRIAN ILIUTA

Potelu

R7

1

1 0

189.94

256

MINDRILA MARIANA ADELINA

Potelu

R7

1

1

1

253.15

257

CERBUIONUT

Potelu

R8

1

1

248.78

258

STEFAN MARIN

Potelu

R8

1

2

248.78

259

STEFAN MARIA

Potelu

R8

1

3

252.70

260

DRAGOMIR VALENTINA MIHAELA

Potelu

R8

1

4

179.11

261

DICU EUGENIA CONSTANTA

Potelu

R8

1

5

253.65

262

MITROI AURICA

Potelu

R8

1

6

227.43

263

FASUI DANIEL IONEL

Potelu

R8

1

7

179.11

264

BADESCU MARIUS ION

Potelu

R8

1

8

253.65

265

POPA OVIDIU

Potelu

R8

1

9

252.70

266

VASILE MADALIN NICUSOR

Potelu

R8

1

1 0

189.94

267

PETCU CONSTANTIN

Potelu

R8

1

1

1

253.65

268

DIONISIE SIMONA CONSTANTINA

Potelu

R9

1

1

263.51

269

MACEDON MIHAELA

Potelu

R9

1

2

81.81

270

GAINA FLORINA

Potelu

R9

1

3

226.38

271

MANTA RADU CRISTIAN

Potelu

R9

1

4

258.03

272

PUNGA AURELIA

Potelu

R9

1

5

162.95

273

DARAC MARTA DIANA

Potelu

R9

1

6

257.01

274

TROACA DELIA ADRIANA

Potelu

R9

1

7

196.35

275

DUMITRU IRINA

Potelu

R9

1

8

258.03

276

LUPU IONELA ALINA

Potelu

R9

1

9

162.95

277

ILIESCU IONUT ALIN

Potelu

R9

1

1 0

285.56

278

JEGA MARIAN COSTIN

Potelu

R9

1

1

1

57.92

279

MELCIOIU GIGI DANIEL

Potelu

R9

1

1

2

232.92

280

NEGHINA MIRCEA DANIEL

Potelu

R9

1

1

3

86.10

281

CIURLIN CONSTANTA ADELA

Potelu

R9

1

1

4

257.01

282

STANA OANA DOINA

Potelu

R9

1

1

5

65.87

283

RADOI STEFANIA RAMONA

Potelu

R1

0

1

1

251.54

284

STINGA ADRIANA

Potelu

R1 0

1

2

183.99

285

PAUNEATA IONELA DANIELA

Potelu

R1 0

1

3

292.79

286

STANESCU LAVINIU

Potelu

R1 0

1

4

196.35

287

ENE LIVIA CRISTINA

Potelu

R1 0

1

5

274.36

288

MITRACHE VALENTIN

Potelu

R1 0

1

6

181.06

289

REISCHEL ROLAND CRISTIAN

Potelu

R1 0

1

7

258.03

290

GHITA GIORGIANA ANCA

Potelu

R1 0

1

8

105.10

291

BOCAI MARIANA DANIELA

Potelu

R1 0

1

9

285.49

292

EPURE MIHAELA IONELA

Potelu

R1 0

1

1 0

181.06

293

IVANUSI GINETA DELIA

Potelu

R1 0

1

1

1

258.03

294

CALIN VASILE CRISTIAN

Potelu

R1 0

1

1

2

196.35

295

LAPADAT CLAUDIA

Potelu

R1 0

1

1

3

285.49

296

GHIDICEANU ANA MARIA

Potelu

R1 0

1

1

4

165.77

297

CIRNEANU AURELIA

Potelu

R1 0

1

1

5

232.92

298

CAMEN ALEXANDRINA

Potelu

R1

1

1

1

248.78

299

LUNGU IONELA VIOLETA

Potelu

R1

1

1

2

248.67

300

NICOLAE FLORIAN SILVIU

Potelu

R1

1

1

3

252.70

301

ANGHEL ELENA

Potelu

R1

1

1

4

179.11

302

RISTEA IULIAN SORIN

Potelu

R1

1

1

5

253.65

303

GRADINARU CLAUDIA

Potelu

R1

1

1

6

227.02

304

BANU COSTINEL ROBERT

Potelu

R1

1

1

7

107.12

305

POPESCU PETRE CATALIN

Potelu

R1

1

1

8

253.15

306

CONSTANTIN MARIUS FLORIN

Potelu

R1

1

1

9

92.32

307

CURCA ILEANA VERGINICA

Potelu

R1

1

1

1 0

116.20

308

PANA ALINA

Potelu

R1

1

1

1

1

42.51

309

PAUNESCU ILONA

Potelu

R1

2

1

1

248.78

310

MURESAN GEORGIANA GENTIANA

Potelu

R1

2

1

2

248.78

311

TIULETE ELEODOR

Potelu

R1

2

1

3

108.35

312

MEHEDINTU CORNELIA MARIANA

Potelu

R1

2

1

4

179.11

313

TCACI MIHAIL

Potelu

R1

2

1

5

253.65

314

PIRVU TITA

Potelu

R1

2

1

6

252.70

315

DOROBANTU LUCIAN

Potelu

R1

2

1

7

179.11

316

IONESCU LOREDANA

Potelu

R1

2

1

8

253.65

317

PAIC GEAMINA

Potelu

R1

2

1

9

252.70

318

VASILE LIVIU MARIAN

Potelu

R1

2

1

1 0

182.54

319

TRUSCA CORNELIA SIMONA

Potelu

R1

2

1

1

1

253.65

320

PASARICA CLAUDIU DANUT

Potelu

R1

3

1

1

248.78

321

MARUSI GABRIEL CATALIN

Potelu

R1

3

1

2

248.67

322

TUTUNARU SILVIU MARIUS

Potelu

R1

3

1

3

252.70

323

TIMPLARU MARIUS

Potelu

R1

3

1

4

58.99

324

CIOBANU FLORINA ALINA

Potelu

R1

3

1

5

73.98

325

BUZNER CAMELIA FLORENTINA

Potelu

R1

3

1

6

252.24

326

DRAGNEA MELINDA LAVINIA

Potelu

R1

3

1

7

178.88

327

STEFAN OANA EUGENIA

Potelu

R1

3

1

8

253.15

328

DELIU CLARA MARIA

Potelu

R1

3

1

9

252.24

329

CIUCA MIHAELA

Potelu

R1

3

1

1 0

189.94

330

STIRBULESCU TITU

Potelu

R1

3

1

1

1

253.15

331

VIZITIU ALIN LAVINEL

Potelu

R1

4

1

1

248.78

332

CIOBANU MADALINA MARIANA

Potelu

R1

4

1

2

248.78

333

STAMATOIU ADRIANA ANCA

Potelu

R1

4

1

3

82.05

334

MANOLEA LILIANA

Potelu

R1

4

1

4

161.20

335

PANDURU RAZVAN STELIAN

Potelu

R1

4

1

5

253.65

336

IANCU VIOREL MIRCEA

Potelu

R1

4

1

6

227.43

337

NEAGOE AMELIA FLORENTINA

Potelu

R1

4

1

7

179.11

338

ACRIVOPOL SIMONA GABRIELA

Potelu

R1

4

1

8

253.65

339

FICIU ELENA

Potelu

R1

4

1

9

252.70

340

BALACEANU MARIANA

Potelu

R1

4

1

1 0

170.95

341

TANASE NICUSOR VIOREL

Potelu

R1

1

1

253.65

4

1

342

BOLDISOR GEORGE ADRIAN

Potelu

R1

5

1

1

251.54

343

BUMBAC LAURA SIMONA

Potelu

R1

5

1

2

165.59

344

ȘERBAN SILVIU COSTEL

Potelu

R1

5

1

3

73.55

345

STANESCU GHEORGHE SERAFIM

Potelu

R1

5

1

4

196.35

346

JEMBOIU VIOREL NELU

Potelu

R1

5

1

5

245.51

347

TOMA CRISTIAN BOGDAN

Potelu

R1

5

1

6

181.06

348

IOVANCEA ELENA CAMELIA

Potelu

R1

5

1

7

258.03

349

BĂRBOIANU CONSTANTIN

Potelu

R1

5

1

8

196.35

350

COSMA LENUTA

Potelu

R1

5

1

9

254.59

351

PRADANOIU MIRELA

Potelu

R1

5

1

1 0

181.06

352

OLTEANU JANINA STELIANA

Potelu

R1

5

1

1

1

82.39

353

OCROTEALA MOROZ ADRIANA CRISTINA

Potelu

R1

5

1

1

2

196.35

354

BAICU AUREL

Potelu

R1

5

1

1

3

274.44

355

STOICA EMANUEL

Potelu

R1

5

1

1

4

183.84

356

NEATA MIHAELA ADRIANA

Potelu

R1

5

1

1

5

258.80

357

DINU CRISTINA

Potelu

R1

6

1

1

292.79

358

PATA ION

Potelu

R1

6

1

2

183.99

359

STANCIU RUICAN NICOLAE

Potelu

R1

6

1

3

251.54

360

TECU CONSTANTIN

Potelu

R1

6

1

4

196.35

361

MIREA ION IULIAN

Potelu

R1

6

1

5

285.49

362

DRAGHICI IONELA CRISTINA

Potelu

R1

6

1

6

181.06

363

PAPUC LIVIA MIHAELA

Potelu

R1

6

1

7

232.22

364

MĂLDĂRĂSCU BEATRICE MIHAELA

Potelu

R1

6

1

8

176.71

365

PIRVU NELU

Potelu

R1

6

1

9

285.49

366

STUPARU TEODOR VIRGIL

Potelu

R1

6

1

1 0

181.06

367

STANCA PRODAN MARIN

Potelu

R1

6

1

1

1

112.90

368

MITRAN CATALIN NICOLAE

Potelu

R1

6

1

1

3

256.94

369

CADEA ADI JEAN

Potelu

R1

6

1

1

4

184.18

370

CHISA AURELIA

Potelu

R1

6

1

1

5

20.20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      7

Adrian COSMAN

Anexa 2 la Hotărârea nr.37/2019

Cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate incepând cu data de 31 iulie 2015

Nr.

crt

Nume

Adresa locuinței

Recuperarea investiției

Str./Bd.

Bl

S c

A

P

1

Fieraru Gigi Remus

Oltenia

T1

1

5

189.33

2

VILCEA IONEL

Oltenia

T1

1

6

120.77

3

Danila Liviu

Oltenia

T1

1

7

204.88

4

Minoiu Monica

Oltenia

T1

1

1

1

188.22

5

CIOBANU FLAVIUS ANDREI

Oltenia

T1

2

5

119.02

6

TRUICA NELU

Oltenia

T1

2

8

48.76

7

GEORGESCU NADIA MADALINA

Oltenia

T1

2

9

132.20

8

Arsene Mihai

Oltenia

T1

2

1 0

122.99

9

Ghita Liviu Marian

Oltenia

T1

2

1

3

132.35

10

Donose Alin

Oltenia

T1

2

1

4

132.99

11

Toader Costinel Cristinel

Oltenia

T1

2

1

6

51.57

12

LISU ALIN

Oltenia

T1

2

1

9

91.87

13

Ditoiu Daniel

Oltenia

T1

3

3

117.32

14

Bizdoaca-Diaconu Marin

Oltenia

T1

3

7

204.88

15

Balan Misu

Oltenia

T1

3

1

2

121.73

16

Stancu Marius Cornel

Oltenia

T1

3

1

3

65.72

17

Matei Dumitru

Oltenia

T1

4

1

118.58

18

Cicos Vasilica

Oltenia

T1

4

3

117.16

19

Ilie Petre

Oltenia

T1

4

8

83.95

20

Balan Mihaela Jaclin

Oltenia

T1

5

3

185.98

21

Preda Costel Marius

Oltenia

T1

5

5

119.84

22

Bala Cristian Nicolae

Oltenia

T1

5

9

133.07

23

Chetoiu Marius Cristian

Oltenia

T1

5

1 0

122.36

24

Iordache Dori Nicolae

Oltenia

T1

5

1

7

118.42

25

Patru Emanuel Dumitru

Oltenia

T1

5

1

9

133.86

26

Deliu Daniel Vasile

Oltenia

T1

5

2

0

68.59

27

Badescu Daniela Ramona

Oltenia

T1

6

1

119.50

28

Bulintiș Olimpia

Oltenia

T1

6

3

61.70

29

Anghel Elena Alina

Oltenia

T1

6

5

124.10

30

CALDARE BOGDAN IONUT

Oltenia

T1

6

8

123.63

31

Uzeanu Alexandru Nicolae

Oltenia

T1

6

1 0

133.62

32

Patru Mihaela Ani

Oltenia

T1

6

1

1

134.73

33

Diaconescu Delia Simona

Oltenia

T2

1

1

120.10

34

Babalic Mirela

Oltenia

T2

1

2

0.00

35

Nita Danut Alexandru

Oltenia

T2

1

3

123.82

36

Camen Georgeta

Oltenia

T2

1

4

120.83

37

Manea Mioara Veronica

Oltenia

T2

1

5

125.28

38

Mandru Dacian

Oltenia

T2

1

6

134.29

39

Olaru Claudiu Daniel

Oltenia

T2

1

7

135.40

40

Ivanoiu Mirela

Oltenia

T2

1

8

123.50

41

Tudosie Ovidiu Nicu

Oltenia

T2

1

9

125.56

42

Dadulescu Ioana Narcisa

Oltenia

T2

1

1 0

134.45

43

Nicolaie Angela

Oltenia

T2

1

1

1

135.40

44

Draghici Irina

Oltenia

T2

1

1

2

123.50

45

Poenariu Nicoleta

Oltenia

T2

2

1

119.40

46

Cebuc Cezar

Oltenia

T2

2

2

123.02

47

Stan Dan Ion

Oltenia

T2

2

3

188.56

48

Balasa Marinela

Oltenia

T2

2

4

120.64

49

Gherghe Oana Elena

Oltenia

T2

2

5

117.91

50

Botea Georgeta

Oltenia

T2

2

6

188.50

51

Afrem Petrica

Oltenia

T2

2

7

120.64

52

Dumitru Marian

Oltenia

T2

2

8

132.39

53

Cretan Simona Gabriela

Oltenia

T2

2

9

132.73

54

Cercel Alexandru Liviu

Oltenia

T2

2

1

1

188.15

55

Rotaru Liliana Ionela

Oltenia

T2

2

1

3

132.54

56

Ceausescu Ancuta Georgeta

Oltenia

T2

2

1

4

132.83

57

Dinu Cătălin Dorel

Oltenia

T2

2

1

6

188.79

58

Dobrescu Alexandra Mihaela

Oltenia

T2

2

1

7

120.36

59

Luta T udor Dorel

Oltenia

T2

2

1

8

132.29

60

Stamatoiu Gabriela Ecaterina

Oltenia

T2

2

1

9

132.39

61

Cirstea Claudia Mihaela

Oltenia

T2

2

2

0

122.61

62

Ungureanu Marius

Oltenia

T2

3

1

120.34

63

IZMANA ROMICA MARCEL

Oltenia

T2

3

2

118.23

64

Pirvu Jenica Adrian

Oltenia

T2

3

3

118.67

65

Ivan Georgeta

Oltenia

T2

3

4

93.39

66

Vaduvescu Alla

Oltenia

T2

3

5

188.78

67

PARASCA MARIUS

Oltenia

T2

3

6

122.14

68

Popescu Bogdan Marian

Oltenia

T2

3

7

207.71

69

Nicu Daniela

Oltenia

T2

3

8

188.28

70

Barcan Catalin Daniel

Oltenia

T2

3

1 0

206.96

71

Geolgau Ionela Daniela

Oltenia

T2

3

1

1

188.28

72

Tabacu Iulian Aurel

Oltenia

T2

3

1

2

121.89

73

Zavragiu Mihai Nicu

Oltenia

T2

3

1

3

207.24

74

Raduica Petre Dumitru

Oltenia

T2

4

1

119.21

75

Brinzan Emilia

Oltenia

T2

4

2

121.16

76

Anastasiu Maria

Oltenia

T2

4

4

122.20

77

Cotoi Mihaela Ilona

Oltenia

T2

4

5

119.27

78

Calciu Puiu

Oltenia

T2

4

6

49.33

79

Cucu Nicoleta Camelia

Oltenia

T2

4

7

121.16

80

Guta Elena

Oltenia

T2

4

9

132.88

81

Popa Mariana

Oltenia

T2

4

1 0

122.20

82

Chintescu Dan

Oltenia

T2

4

1

1

186.26

83

Ilie Florentina Daniela

Oltenia

T2

4

1

2

120.94

84

Paralescu Livia Alina

Oltenia

T2

4

1

3

132.06

85

Postelnicu Eliza

Oltenia

T2

4

1

132.53

4

86

Barbu Mihaela Dana

Oltenia

T2

4

1

5

121.95

87

Dinca Daniel Nicu

Oltenia

T2

4

1

6

186.42

88

Stanisoara Georgeta Felicia

Oltenia

T2

4

1

7

121.01

89

lordache Geanina Florentina

Oltenia

T2

4

1

8

132.28

90

Ciripan Dora Gabriela

Oltenia

T2

4

1

9

132.66

91

Ridiche Florin

Oltenia

T2

4

2

0

122.04

92

BOACA MIHAELA CRISTINA

Oltenia

T2

5

1

83.28

93

Vilan Florin

Oltenia

T2

5

2

123.97

94

Costache Dorina

Oltenia

T2

5

3

123.82

95

Radu Florentina Cristina

Oltenia

T2

5

4

120.83

96

Tutunel Claudiu Vali

Oltenia

T2

5

5

125.50

97

Iancu Minel

Oltenia

T2

5

6

134.19

98

Mihart Anisoara

Oltenia

T2

5

7

135.12

99

Stancele Mihaela Carmen

Oltenia

T2

5

8

123.50

100

Miroiu Mihaela Angela

Oltenia

T2

5

9

125.50

101

Vulpe Lelia

Oltenia

T2

5

1 0

134.19

102

Rosu Nelu Florin

Oltenia

T2

5

1

1

135.53

103

Mitrache Doina

Oltenia

T2

5

1

2

123.50

104

Ene Flori Daniela

Oltenia

T3

1

1

120.10

105

Sonleitner Ingrid Irina

Oltenia

T3

1

2

66.43

106

SERBAN VIOREL

Oltenia

T3

1

3

123.82

107

Tanasie Sorin Eugen

Oltenia

T3

1

5

125.28

108

Dumitra Ion

Oltenia

T3

1

6

134.29

109

Barbulescu Marius Gheorghe

Oltenia

T3

1

7

135.40

110

Birlea Marian

Oltenia

T3

1

8

123.50

111

Groza Alin Marius

Oltenia

T3

1

9

125.56

112

Nita Claudia Ionela

Oltenia

T3

1

1 0

134.45

113

Suiu Irina

Oltenia

T3

1

1

1

135.40

114

Ciobanu Violeta

Oltenia

T3

1

1

2

123.50

115

Nichifor Ion Catalin

Oltenia

T3

2

1

119.40

116

Dragomir Ileana Olivia

Oltenia

T3

2

2

123.02

117

Zimbrea Alfred George

Oltenia

T3

2

3

188.56

118

Cirstocea Constantin

Oltenia

T3

2

4

120.64

119

Pantelimon Calin Gabriel

Oltenia

T3

2

5

117.91

120

Nicola Mirela

Oltenia

T3

2

6

188.50

121

Calitoiu Catalin

Oltenia

T3

2

7

120.64

122

Vladoiu Anca Gabriela

Oltenia

T3

2

8

132.39

123

Rosu Cristian

Oltenia

T3

2

9

132.73

124

Serp Anamaria

Oltenia

T3

2

1 0

122.86

125

Cretan Mihaela

Oltenia

T3

2

1

1

188.15

126

Tudoran Simona Gabriela

Oltenia

T3

2

1

2

120.64

127

Bucsa Cerasela

Oltenia

T3

2

1

3

132.54

128

Ion Serban Marian Silviu

Oltenia

T3

2

1

4

132.83

129

Mogosanu George Dan

Oltenia

T3

2

1

5

122.86

130

Rusan Georgeta

Oltenia

T3

2

1

188.79

6

131

Ilie Marin

Oltenia

T3

2

1

7

120.36

132

Tatu Ovidiu Marin

Oltenia

T3

2

1

8

132.29

133

Bogheanu Mihaela Silvia

Oltenia

T3

2

1

9

132.39

134

Stanescu Adriana

Oltenia

T3

2

2

0

122.61

135

Popescu Cristian

Oltenia

T3

3

1

120.34

136

Dinca Liviu

Oltenia

T3

3

2

118.23

137

Straianu Vasilica

Oltenia

T3

3

3

75.71

138

Baran Elena Marinela

Oltenia

T3

3

4

117.38

139

Rînzescu Adriana

Oltenia

T3

3

5

188.78

140

Udrescu Leontin

Oltenia

T3

3

6

122.14

141

Jianu Stefan

Oltenia

T3

3

7

207.71

142

Butaru Adina Laura

Oltenia

T3

3

8

188.28

143

Cocora Mihaela Elena

Oltenia

T3

3

9

121.57

144

Paceana Mihaela Gabi

Oltenia

T3

3

1 0

206.96

145

Neacsa Viorel

Oltenia

T3

3

1

1

188.28

146

Catalina Mirela Lavinia

Oltenia

T3

3

1

2

121.89

147

Pesea Claudia Ecaterina

Oltenia

T3

3

1

3

207.24

148

Toma Ion

Oltenia

T3

4

1

36.11

149

Ilinca Paul Emanuel

Oltenia

T3

4

2

121.16

150

Colita Daniel

Oltenia

T3

4

3

186.67

151

Chirita Domitian

Oltenia

T3

4

4

75.25

152

Beldeanu Gegiu Andreea Loredana

Oltenia

T3

4

6

186.67

153

Tabacu Elena

Oltenia

T3

4

7

121.16

154

Sfetcu Florina

Oltenia

T3

4

8

132.41

155

Rusu Florentina

Oltenia

T3

4

9

132.88

156

Combei Elena Liliana

Oltenia

T3

4

1 0

122.20

157

Motoi Florin

Oltenia

T3

4

1

1

186.26

158

Crisu Gabriel Valeriu

Oltenia

T3

4

1

3

132.06

159

Vanatoru Nicolae

Oltenia

T3

4

1

4

132.53

160

Nitu Camelia Magdalena

Oltenia

T3

4

1

5

0.00

161

Ciuciulin Cristian

Oltenia

T3

4

1

6

186.42

162

Bondoc Petruș Dorel

Oltenia

T3

4

1

7

121.01

163

Burtosu Madalin

Oltenia

T3

4

1

8

132.28

164

Dica Dorel

Oltenia

T3

4

1

9

132.66

165

Sutu Mariana Ionica

Oltenia

T3

4

2

0

122.04

166

Popescu Eduard Traian

Oltenia

T3

5

1

0.00

167

Molea Claudia Mirela

Oltenia

T3

5

2

123.97

168

Trocan Daniela

Oltenia

T3

5

3

123.82

169

Preda Robert Adrian

Oltenia

T3

5

4

120.83

170

Raducu Ion Daniel

Oltenia

T3

5

5

125.50

171

Gavrila Mimi

Oltenia

T3

5

6

134.19

172

Stamate Marius

Oltenia

T3

5

7

135.12

173

Smit Sorin

Oltenia

T3

5

8

123.50

174

Tunaru Ioana Madalina

Oltenia

T3

5

1 0

134.19

175

Cartis Mihaela Gabriela

Oltenia

T3

5

1

2

123.50

176

JUJA NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R1

1

1

191.87

177

TUDORASCU CARMEN ILEANA

Potelu

R1

1

2

191.78

178

TUREAC CRISTINA MARIOARA

Potelu

R1

1

3

194.89

179

NENIU ANA MARINELA

Potelu

R1

1

4

60.91

180

POPA GABRIELA

Potelu

R1

1

5

195.62

181

CALINESCU DANIEL

Potelu

R1

1

6

194.54

182

CRACIUNESCU SIMINA MARIA

Potelu

R1

1

7

137.96

183

DUTA NICOLAE

Potelu

R1

1

9

194.54

184

GANA AUREL MITICA

Potelu

R1

1

1 0

146.49

185

PANA ANNE MARYE

Potelu

R1

1

1

1

195.24

186

KOVACS IOAN

Potelu

R2

1

1

36.34

187

PRIBOI MARIANA

Potelu

R2

1

2

74.55

188

PICIU DANIELA

Potelu

R2

1

3

69.98

189

TRASCULEASA ADRIANA

Potelu

R2

1

4

138.14

190

ANDREI TUDORINA

Potelu

R2

1

5

195.62

191

TURCU ION GHEORGHE

Potelu

R2

1

6

194.89

192

UDRICA VALENTINA NICOLETA

Potelu

R2

1

7

138.14

193

DAMIAN COSTINEL FLAVIAN

Potelu

R2

1

8

57.66

194

DUMITRELEA MIHAELA

Potelu

R2

1

9

194.89

195

PENA MARIUS DANIEL

Potelu

R2

1

1 0

146.49

196

BURDUCEA DANUT IONEL

Potelu

R2

1

1

1

195.62

197

ZAHARIA PAULA

Potelu

R3

1

1

225.81

198

LACEANU LAURA MARIA

Potelu

R3

1

3

194.00

199

BUZATU DANIEL

Potelu

R3

1

4

199.00

200

MUSCALU ELENA

Potelu

R3

1

5

139.64

201

GAGIU MIRABELA ELENA

Potelu

R3

1

6

220.24

202

PATRASCOIU MADALINA LILIANA

Potelu

R3

1

7

151.43

203

MARIN NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R3

1

8

199.00

204

DINU ILIUTA

Potelu

R3

1

1 0

76.46

205

STEFAN ADRIANA

Potelu

R3

1

1

1

151.43

206

DINA CHIRITESCU MARIANA

Potelu

R3

1

1

2

199.60

207

MITRICA LUCIAN MARIN

Potelu

R3

1

1

3

141.78

208

CIOBANESCU ALINA VERGINICA

Potelu

R3

1

1

4

220.24

209

MAZILU FLORIN

Potelu

R3

1

1

5

151.43

210

CORICI CARMEN IRINA

Potelu

R4

1

1

194.00

211

DUȚESCU CARMEN GEORGETA

Potelu

R4

1

2

141.90

212

PREDOI GABRIELA

Potelu

R4

1

3

225.81

213

RADU FLORENTINA

Potelu

R4

1

4

151.43

214

TRUDA GEORGETA

Potelu

R4

1

5

220.18

215

VADUVA GELU

Potelu

R4

1

6

139.64

216

GRIGORE MARIANA CAMELIA

Potelu

R4

1

7

199.00

217

COJOCAREANU COSMIN

Potelu

R4

1

8

151.43

218

DUMITRASCU ILEANA AURA

Potelu

R4

1

9

220.18

219

COTOI FLORIN DANIEL

Potelu

R4

1

1 0

139.64

220

ANDREI CRISTINA MELANIA

Potelu

R4

1

1

1

199.00

221

DIHORU DANUT NICUSOR

Potelu

R4

1

1

2

151.43

222

GRECU MARIANA

Potelu

R4

1

1

3

220.18

223

AGHITOAIE DANIELA

Potelu

R4

1

1

142.05

4

224

BOICEA DIANA TEODORA

Potelu

R4

1

1

5

199.60

225

IORDACHE ALINA MARINELA

Potelu

R5

1

1

191.87

226

CALINOIU SANDU LAURENTIU

Potelu

R5

1

2

191.78

227

NICOLA ION

Potelu

R5

1

3

194.89

228

STEFAN ALIN DUMITRU

Potelu

R5

1

5

195.62

229

TANASIE MIHAI SORIN

Potelu

R5

1

6

194.54

230

ALBESTEANU MARIAN DUMITRU

Potelu

R5

1

7

137.96

231

RADULESCU ELENA ALINA

Potelu

R5

1

8

195.24

232

NICA DANIEL

Potelu

R5

1

9

194.54

233

BOZGAN IRINA

Potelu

R5

1

1 0

86.60

234

CIOANA MARIANA CRISTINA

Potelu

R5

1

1

1

82.76

235

GULIE CRISTI MARIUS CATALIN

Potelu

R6

1

1

191.87

236

CIONTU DANIELA FLORIANA

Potelu

R6

1

2

191.87

237

CRUCERU MARIUS

Potelu

R6

1

3

194.89

238

BUTA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

4

138.14

239

TUTUNARU DRAGOS LIVIU

Potelu

R6

1

5

195.62

240

BADEA MARIA

Potelu

R6

1

6

194.89

241

PRODAN MIHAELA

Potelu

R6

1

7

138.14

242

BUDICA CONSTANTIN

Potelu

R6

1

8

195.62

243

MARIN ILEANA PETRUTA

Potelu

R6

1

9

83.50

244

STANCA GHEORGHE

Potelu

R6

1

1 0

67.85

245

GOLASU ANA

Potelu

R6

1

1

1

195.62

246

BALACESCU CRISTIAN MARIUS

Potelu

R7

1

1

59.97

247

VASILE ION

Potelu

R7

1

2

191.78

248

MOHANU CRISTIANA

Potelu

R7

1

3

194.89

249

NEDEA IONELA DANIELA

Potelu

R7

1

4

138.14

250

PAUN MARIAN

Potelu

R7

1

5

195.62

251

SARPE MARIANA CAMELIA

Potelu

R7

1

6

64.22

252

PURCARU IONUT ADEL

Potelu

R7

1

7

137.96

253

URDU NICOLETA

Potelu

R7

1

8

195.24

254

EPURE MARIAN

Potelu

R7

1

9

78.68

255

SERBANESCU ADRIAN ILIUTA

Potelu

R7

1

1 0

146.49

256

MINDRILA MARIANA ADELINA

Potelu

R7

1

1

1

195.24

257

CERBUIONUT

Potelu

R8

1

1

191.87

258

STEFAN MARIN

Potelu

R8

1

2

191.87

259

STEFAN MARIA

Potelu

R8

1

3

194.89

260

DRAGOMIR VALENTINA MIHAELA

Potelu

R8

1

4

138.14

261

DICU EUGENIA CONSTANTA

Potelu

R8

1

5

195.62

262

MITROI AURICA

Potelu

R8

1

6

194.89

263

FASUI DANIEL IONEL

Potelu

R8

1

7

138.14

264

BADESCU MARIUS ION

Potelu

R8

1

8

195.62

265

POPA OVIDIU

Potelu

R8

1

9

194.89

266

VASILE MADALIN NICUSOR

Potelu

R8

1

1 0

146.49

267

PETCU CONSTANTIN

Potelu

R8

1

1

1

195.62

268

DIONISIE SIMONA CONSTANTINA

Potelu

R9

1

1

225.81

269

MACEDON MIHAELA

Potelu

R9

1

2

63.10

270

GAINA FLORINA

Potelu

R9

1

3

194.00

271

MANTA RADU CRISTIAN

Potelu

R9

1

4

199.00

272

PUNGA AURELIA

Potelu

R9

1

5

139.64

273

DARAC MARTA DIANA

Potelu

R9

1

6

220.24

274

TROACA DELIA ADRIANA

Potelu

R9

1

7

151.43

275

DUMITRU IRINA

Potelu

R9

1

8

199.00

276

LUPU IONELA ALINA

Potelu

R9

1

9

139.64

277

ILIESCU IONUT ALIN

Potelu

R9

1

1

220.24

0

278

JEGA MARIAN COSTIN

Potelu

R9

1

1

1

44.67

279

MELCIOIU GIGI DANIEL

Potelu

R9

1

1

2

199.60

280

NEGHINA MIRCEA DANIEL

Potelu

R9

1

1

3

66.41

281

CIURLIN CONSTANTA ADELA

Potelu

R9

1

1

4

220.24

282

STANA OANA DOINA

Potelu

R9

1

1

5

50.80

283

RADOI STEFANIA RAMONA

Potelu

R1

0

1

1

194.00

284

STINGA ADRIANA

Potelu

R1 0

1

2

141.90

285

PAUNEATA IONELA DANIELA

Potelu

R1 0

1

3

225.81

286

STANESCU LAVINIU

Potelu

R1 0

1

4

151.43

287

ENE LIVIA CRISTINA

Potelu

R1 0

1

5

220.18

288

MITRACHE VALENTIN

Potelu

R1 0

1

6

139.64

289

REISCHEL ROLAND CRISTIAN

Potelu

R1 0

1

7

199.00

290

GHITA GIORGIANA ANCA

Potelu

R1 0

1

8

84.34

291

BOCAI MARIANA DANIELA

Potelu

R1 0

1

9

220.18

292

EPURE MIHAELA IONELA

Potelu

R1 0

1

1 0

139.64

293

IVANUSI GINETA DELIA

Potelu

R1 0

1

1

1

199.00

294

CALIN VASILE CRISTIAN

Potelu

R1 0

1

1

2

151.43

295

LAPADAT CLAUDIA

Potelu

R1 0

1

1

3

220.18

296

GHIDICEANU ANA MARIA

Potelu

R1 0

1

1

4

142.05

297

CIRNEANU AURELIA

Potelu

R1 0

1

1

5

199.60

298

CAMEN ALEXANDRINA

Potelu

R1

1

1

1

191.87

299

LUNGU IONELA VIOLETA

Potelu

R1

1

1

2

191.78

300

NICOLAE FLORIAN SILVIU

Potelu

R1

1

1

3

194.89

301

ANGHEL ELENA

Potelu

R1

1

1

4

138.14

302

RISTEA IULIAN SORIN

Potelu

R1

1

1

5

195.62

303

GRADINARU CLAUDIA

Potelu

R1

1

1

6

194.54

304

BANU COSTINEL ROBERT

Potelu

R1

1

1

7

82.61

305

POPESCU PETRE CATALIN

Potelu

R1

1

1

8

195.24

306

CONSTANTIN MARIUS FLORIN

Potelu

R1

1

1

9

71.20

307

CURCA ILEANA VERGINICA

Potelu

R1

1

1

1 0

93.25

308

PANA ALINA

Potelu

R1

1

1

1

1

32.78

309

PAUNESCU ILONA

Potelu

R1

2

1

1

191.87

310

MURESAN GEORGIANA GENTIANA

Potelu

R1

2

1

2

191.87

311

TIULETE ELEODOR

Potelu

R1

2

1

3

83.56

312

MEHEDINTU CORNELIA MARIANA

Potelu

R1

2

1

4

138.14

313

TCACI MIHAIL

Potelu

R1

2

1

5

195.62

314

PIRVU TITA

Potelu

R1

2

1

6

194.89

315

DOROBANTU LUCIAN

Potelu

R1

2

1

7

138.14

316

IONESCU LOREDANA

Potelu

R1

2

1

8

195.62

317

PAIC GEAMINA

Potelu

R1

2

1

9

194.89

318

VASILE LIVIU MARIAN

Potelu

R1

2

1

1 0

146.49

319

TRUSCA CORNELIA SIMONA

Potelu

R1

2

1

1

1

195.62

320

PASARICA CLAUDIU DANUT

Potelu

R1

3

1

1

191.87

321

MARUSI GABRIEL CATALIN

Potelu

R1

3

1

2

191.78

322

TUTUNARU SILVIU MARIUS

Potelu

R1

3

1

3

194.89

323

TIMPLARU MARIUS

Potelu

R1

3

1

4

45.49

324

CIOBANU FLORINA ALINA

Potelu

R1

3

1

5

57.06

325

BUZNER CAMELIA FLORENTINA

Potelu

R1

3

1

6

194.54

326

DRAGNEA MELINDA LAVINIA

Potelu

R1

3

1

7

137.96

327

STEFAN OANA EUGENIA

Potelu

R1

3

1

8

195.24

328

DELIU CLARA MARIA

Potelu

R1

3

1

9

194.54

329

CIUCA MIHAELA

Potelu

R1

3

1

1 0

146.49

330

STIRBULESCU TITU

Potelu

R1

3

1

1

1

195.24

331

VIZITIU ALIN LAVINEL

Potelu

R1

4

1

1

191.87

332

CIOBANU MADALINA MARIANA

Potelu

R1

4

1

2

191.87

333

STAMATOIU ADRIANA ANCA

Potelu

R1

4

1

3

63.28

334

MANOLEA LILIANA

Potelu

R1

4

1

4

138.14

335

PANDURU RAZVAN STELIAN

Potelu

R1

4

1

5

195.62

336

IANCU VIOREL MIRCEA

Potelu

R1

4

1

6

194.89

337

NEAGOE AMELIA FLORENTINA

Potelu

R1

4

1

7

138.14

338

ACRIVOPOL SIMONA GABRIELA

Potelu

R1

4

1

8

195.62

339

FICIU ELENA

Potelu

R1

4

1

9

194.89

340

BALACEANU MARIANA

Potelu

R1

4

1

1 0

146.49

341

TANASE NICUSOR VIOREL

Potelu

R1

4

1

1

1

195.62

342

BOLDISOR GEORGE ADRIAN

Potelu

R1

1

1

194.00

5

343

BUMBAC LAURA SIMONA

Potelu

R1

5

1

2

141.90

344

ȘERBAN SILVIU COSTEL

Potelu

R1

5

1

3

56.73

345

STANESCU GHEORGHE SERAFIM

Potelu

R1

5

1

4

151.43

346

JEMBOIU VIOREL NELU

Potelu

R1

5

1

5

220.24

347

TOMA CRISTIAN BOGDAN

Potelu

R1

5

1

6

139.64

348

IOVANCEA ELENA CAMELIA

Potelu

R1

5

1

7

199.00

349

BĂRBOIANU CONSTANTIN

Potelu

R1

5

1

8

151.43

350

COSMA LENUTA

Potelu

R1

5

1

9

220.24

351

PRADANOIU MIRELA

Potelu

R1

5

1

1 0

139.64

352

OLTEANU JANINA STELIANA

Potelu

R1

5

1

1

1

63.54

353

OCROTEALA MOROZ ADRIANA CRISTINA

Potelu

R1

5

1

1

2

151.43

354

BAICU AUREL

Potelu

R1

5

1

1

3

220.24

355

STOICA EMANUEL

Potelu

R1

5

1

1

4

141.78

356

NEATA MIHAELA ADRIANA

Potelu

R1

5

1

1

5

199.60

357

DINU CRISTINA

Potelu

R1

6

1

1

225.81

358

PATA ION

Potelu

R1

6

1

2

141.90

359

STANCIU RUICAN NICOLAE

Potelu

R1

6

1

3

194.00

360

TECU CONSTANTIN

Potelu

R1

6

1

4

151.43

361

MIREA ION IULIAN

Potelu

R1

6

1

5

220.18

362

DRAGHICI IONELA CRISTINA

Potelu

R1

6

1

6

139.64

363

PAPUC LIVIA MIHAELA

Potelu

R1

6

1

7

199.00

364

MĂLDĂRĂSCU BEATRICE MIHAELA

Potelu

R1

6

1

8

151.43

365

PIRVU NELU

Potelu

R1

6

1

9

220.18

366

STUPARU TEODOR VIRGIL

Potelu

R1

6

1

1 0

139.64

367

STANCA PRODAN MARIN

Potelu

R1

6

1

1

1

87.07

368

MITRAN CATALIN NICOLAE

Potelu

R1

6

1

1

3

220.18

369

CADEA ADI JEAN

Potelu

R1

6

1

1

4

142.05

370

CHISA AURELIA

Potelu

R1

6

1

1

5

15.58

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                9       9"

Adrian COSMAN

Cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 și care nu expiră în cursul anului 2019

Nr. crt

NUME

STR/BD

BL

SC

AP

Cuantumul actual al chiriei

Prag vârstă

Procent aplicabil chiriei actuale percepute

Suma ce va fi virată în contul ANL

4

Dumitrescu Lorena Mihaela

Oltenia

T3

4

12

54.68

>35

83.76

45.80

6

OLTEANU CĂTĂLIN MARIUS

Potelu

R3

1

2

54.32

>35

82.31

44.71

8

ANTONIE ELENA LUMINIȚA

Potelu

R5

1

4

53.57

>35

82.31

44.09

9

GUȚĂ FLOREA LUIZA

Potelu

R16

1

12

55.54

>35

82.31

45.71

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN

Cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 și care vor expira în cursul anului 2019, cuantum aplicabil până la data expirării, precum și cuantumul chiriei și al sumelor reprezentând recuperarea investiției aplicabile titularilor acestor contracte de la data expirării și până la sfârșitul anului 2019

Nr.

crt

Nume și prenume chiriaș

Adresa locuinței închiriate

Cuantumul chiriei aplicabil până la data expirării contractului în cursul anului 2019

Cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției, aplicabil până la data expirării contractului în cursul anului 2019

Data expirării contractului în cursul anului 2019

Cuantumul chiriei aplicabil de la data expirarii contractului si pana la sfarsitul anului 2019

Cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției, aplicabil de la data expirarii contractului si pana la sfarsitul anului 2019

1

Cofin Daniela

Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl.

T2, Sc. 2, Ap. 12

54.68

45.80

01/09/2019

147.73

120.64

2

Manea Florentina Liliana

Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl.

T2, Sc. 3, Ap. 9

59.25

49.63

05/03/2019

49.87

40.72

3

Manciu Nicu Cristinel

Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl.

T3, Sc. 4, Ap. 5

57.82

48.43

05/05/2019

146.06

119.27

4

Constantin Viorel

Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl.

T3, Sc. 5, Ap. 11

61.77

53.84

01/09/2019

44.88

38.13

5

BĂLOI DIANA CRISTINA

Str. Potelu, Bl. R3, Sc.

1, Ap. 9

53.18

43.77

04/11/2019

162.95

139.64

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN