Hotărârea nr. 262/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 262


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.262

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.102380/2019, rapoartele nr106287/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.107847/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.186/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.188/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.190/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.194/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată, Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Anexa II la Hotărârea nr.262/2019

STATUL DE FUNCTII

AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA

STRUCTURA

Functia publica

Clasa

Gradul profesional

Gradatia

Nivelul studiilor

Functia contractuala

Nivelul studiilor

Obs.

Nr. crt.

de conducere

de executie

de cond.

de executie

1

director executiv

I

5

S

2

director executiv adjunct

I

5

S

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE SI CONTROL MANAGERIAL INTERN

3

sef serviciu

I

5

S

4

consilier

I

superior

5

S

5

consilier

I

superior

4

S

6

consilier

I

superior

5

S

7

temporar vacant

consilier

I

asistent

1

S

CIC

8

consilier

I

principal

5

S

9

vacant

consilier

I

principal

S

10

muncitor

M

1/2 norma

muncitor

M

1/2 norma

SERVICIUL RESURSE UMANE , PROTECTIA MUNCII SI SITUATII DE URGENTA

11

sef serviciu

I

5

S

12

consilier

I

superior

5

S

13

consilier

I

superior

5

S

14

consilier

I

superior

5

S

15

referent

III

superior

5

M

16

consilier

I

superior

5

S

17

vacant

consilier

I

superior

S

18

vacant

consilier

I

superior

S

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE , LOGISTICA SI ADMINISTRATIV

19

sef serviciu

I

3

S

20

consilier

I

superior

5

S

21

consilier

I

principal

3

S

22

consilier

I

principal

5

S

23

politist local

III

superior

5

M

24

sofer

M

25

sofer

M

26

muncitor

M

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, CIRCUITUL DOCUMENTELOR SI ACCES PERSOANE

27

sef serviciu

I

3

S

28

politist local

III

superior

5

M

29

politist local

III

superior

4

M

30

politist local

III

superior

5

M

31

politist local

III

superior

5

M

32

politist local

I

superior

5

S

33

politist local

I

superior

4

S

34

politist local

III

superior

5

M

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC , PROCESARE CONTRAVENȚII SI ARHIVA

35

sef serviciu

I

4

S

36

consilier juridic

I

superior

5

S

37

politist local

I

principal

3

S

38

consilier juridic

I

asistent

0

S

39

politist local

III

principal

3

M

40

politist local

III

superior

3

M

41

politist local

I

superior

5

S

42

vacant

consilier

I

asistent

S

43

secretar

M

SERVICIUL SISTEME INFORMATICE , DISPECERAT ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

44

sef serviciu

I

3

S

45

politist local

I

superior

5

S

46

politist local

I

principal

4

S

47

politist local

I

superior

5

S

48

politist local

III

superior

5

M

49

politist local

III

superior

5

M

50

politist local

I

superior

5

S

51

politist local

I

superior

5

S

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII, ACTIVITATEA COMERCIALĂ SI PROTECTIA MEDIULUI

52 1 1

sef serviciu

I

5

S 1

1

BIROUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII , AFIȘAJ STRADAL SI PROTECTIA MEDIULUI

53

sef birou

I

5

S

54

politist local

I

superior

5

S

55

politist local

I

principal

5

S

56

politist local

I

superior

5

S

57

politist local

I

asistent

1

S

58

politist local

I

superior

5

S

59

politist local

I

principal

4

S

60

politist local

I

principal

5

S

61

politist local

I

superior

5

S

62

politist local

I

superior

4

S

63

politist local

I

superior

5

S

64

politist local

I

principal

4

S

65

politist local

I

asistent

2

S

66

politist local

I

superior

5

S

67

politist local

III

superior

5

M

68

politist local

I

superior

3

S

69

politist local

I

superior

5

S

70

politist local

I

principal

5

S

71

politist local

III

superior

4

M

72

vacant

politist local

I

principal

S

73

vacant

politist local

I

principal

S

BIROUL ACTIVITATE COMERCIALĂ

74

sef birou

I

5

S

75

politist local

I

superior

5

S

76

politist local

I

superior

3

S

77

politist local

I

asistent

1

S

78

politist local

I

superior

4

S

79

politist local

I

superior

3

S

80

politist local

I

superior

5

S

81

politist local

I

superior

4

S

82

politist local

I

principal

4

S

SERVICIUL CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE

83 1 1

sef serviciu

I

4

S 1 1 LI

BIROUL CIRCULAȚIE

84

sef birou

I

4

S

85

politist local

I

superior

5

S

86

politist local

I

asistent

3

S

87

politist local

I

principal

5

S

88

politist local

III

superior

5

M

89

politist local

III

superior

5

M

90

politist local

I

superior

5

S

91

politist local

III

superior

5

M

92

politist local

I

superior

5

S

93

politist local

I

principal

5

S

94

politist local

III

superior

4

M

95

politist local

I

principal

5

S

96

politist local

I

superior

4

S

97

politist local

III

superior

5

M

98

politist local

I

principal

5

S

99

politist local

I

superior

5

S

100

politist local

III

superior

5

M

101

politist local

I

asistent

5

S

102

politist local

III

superior

5

M

103

politist local

I

superior

5

S

104

politist local

I

superior

5

S

105

politist local

I

superior

5

S

106

politist local

I

superior

5

S

107

politist local

I

principal

5

S

108

politist local

III

superior

5

M

109

politist local

I

superior

3

S

110

politist local

III

superior

5

M

111

politist local

I

asistent

3

S

112

politist local

III

superior

5

M

113

politist local

I

superior

5

S

114

politist local

I

superior

5

S

115

politist local

III

superior

5

M

116

politist local

III

superior

5

M

117

politist local

I

principal

5

S

118

politist local

I

superior

4

S

119

politist local

I

superior

5

S

120

politist local

I

superior

5

S

121

politist local

I

superior

3

S

122

politist local

I

superior

5

S

123

politist local

III

superior

5

M

124

politist local

III

superior

5

M

125

politist local

I

superior

5

S

126

vacant

politist local

I

asistent

S

BIROUL SUPRAVEGHERE VIDEO ORDINE PUBLICA SI CIRCULATIE

127

sef birou

I

4

S

128

politist local

I

asistent

1

S

129

politist local

I

superior

5

S

130

politist local

I

principal

5

S

131

politist local

III

superior

5

M

132

politist local

I

superior

5

S

133

politist local

I

superior

5

S

134

politist local

I

principal

5

S

135

politist local

I

superior

4

S

136

politist local

I

superior

4

S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ BRAZDĂ

137

sef serviciu

I

5

S

138

politist local

III

superior

5

M

139

politist local

III

superior

5

M

140

politist local

I

principal

5

S

141

politist local

III

superior

5

M

142

politist local

I

superior

4

S

143

politist local

III

superior

5

M

144

politist local

III

superior

5

M

145

politist local

I

superior

3

S

146

politist local

III

superior

5

M

147

politist local

I

asistent

5

S

148

politist local

III

superior

5

M

149

politist local

I

asistent

4

S

150

politist local

I

superior

5

S

151

politist local

I

principal

5

S

152

politist local

I

principal

5

S

153

politist local

I

superior

5

S

154

politist local

I

superior

5

S

155

politist local

I

superior

5

S

156

politist local

III

superior

3

M

157

politist local

I

superior

3

S

158

politist local

I

principal

4

S

159

politist local

III

superior

5

M

160

politist local

I

superior

3

S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ ROMANEȘTI

161

sef serviciu

I

5

S

162

politist local

I

asistent

2

S

163

politist local

I

principal

4

S

164

politist local

III

superior

5

M

165

politist local

I

principal

4

S

166

politist local

I

superior

5

S

167

politist local

III

superior

5

M

168

politist local

I

principal

5

S

169

politist local

III

superior

5

M

170

politist local

III

superior

5

M

171

politist local

I

superior

5

S

172

politist local

III

superior

5

M

173

politist local

III

superior

5

M

174

politist local

I

superior

5

S

175

politist local

I

principal

5

S

176

politist local

III

superior

5

M

177

politist local

III

superior

5

M

178

politist local

III

superior

5

M

179

politist local

I

principal

5

S

180

politist local

III

superior

5

M

181

politist local

I

superior

5

S

182

politist local

III

superior

5

M

183

politist local

I

superior

3

S

184

politist local

I

principal

5

S

185

politist local

III

superior

5

M

186

politist local

I

superior

5

S

187

politist local

III

superior

5

M

188

politist local

I

principal

5

S

189

politist local

I

superior

5

S

190

politist local

I

superior

4

S

191

politist local

III

superior

5

M

192

politist local

I

superior

4

S

193

politist local

III

superior

4

M

194

politist local

I

superior

5

S

195

politist local

III

superior

4

M

196

politist local

III

superior

5

M

197

politist local

III

superior

5

M

198

politist local

I

superior

3

S

199

politist local

III

superior

5

M

200

politist local

I

superior

5

S

201

politist local

III

superior

5

M

202

politist local

I

superior

5

S

203

politist local

I

superior

3

S

204

politist local

III

superior

4

M

205

politist local

III

superior

4

M

206

politist local

I

principal

5

S

207

politist local

III

superior

5

M

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ CRAIOVIȚA

208

sef serviciu

I

5

S

209

politist local

I

principal

5

S

210

politist local

I

superior

5

S

211

politist local

I

principal

5

S

212

politist local

III

superior

4

M

213

politist local

I

superior

5

S

214

politist local

I

superior

5

S

215

politist local

I

superior

3

S

216

politist local

I

superior

3

S

217

politist local

III

superior

5

M

218

politist local

I

superior

5

S

219

politist local

I

asistent

3

S

220

politist local

III

superior

5

M

221

politist local

I

superior

5

S

222

politist local

I

superior

5

S

223

politist local

III

superior

5

M

224

politist local

I

superior

5

S

225

politist local

I

asistent

3

S

226

politist local

I

superior

4

S

227

politist local

III

superior

5

M

228

politist local

I

principal

5

S

229

vacant

politist

local

I

debutant

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ ROVINE

230

sef serviciu

I

5

S

231

politist local

I

principal

3

S

232

politist local

I

superior

5

S

233

politist local

I

superior

5

S

234

politist local

I

superior

5

S

235

politist local

I

superior

5

S

236

politist local

I

superior

5

S

237

politist local

III

superior

5

M

238

politist local

III

superior

5

M

239

politist local

III

superior

5

M

240

politist local

I

principal

5

S

241

politist local

I

superior

5

S

242

politist local

III

superior

5

M

243

politist local

I

principal

4

S

244

politist local

I

superior

5

S

245

politist local

I

superior

5

S

246

politist local

I

superior

5

S

247

politist local

I

principal

5

S

248

politist local

I

superior

5

S

249

politist local

I

superior

5

S

250

politist local

I

superior

4

S

251

politist local

III

superior

5

M

252

politist local

I

superior

5

S

253

politist local

I

superior

5

S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ VALEA ROȘIE

254

sef serviciu

I

5

S

255

politist local

I

superior

5

S

256

politist local

I

superior

5

S

257

politist local

I

superior

4

S

258

politist local

III

superior

5

M

259

politist local

I

superior

5

S

260

politist local

I

principal

5

S

261

politist local

III

superior

5

M

262

politist local

III

superior

5

M

263

politist local

I

superior

4

S

264

politist local

I

superior

5

S

265

politist local

I

superior

3

S

266

politist local

III

superior

5

M

267

politist local

III

superior

5

M

268

politist local

III

superior

5

M

269

politist local

III

superior

5

M

270

politist local

I

superior

5

S

271

politist local

I

superior

5

S

272

politist local

III

superior

5

M

273

politist local

III

superior

5

M

274

politist local

III

superior

5

M

275

politist local

III

superior

5

M

276

politist local

I

superior

3

S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ UNIRII

277

sef serviciu

I

5

S

278

politist local

I

superior

4

S

279

politist local

I

superior

5

S

280

politist local

I

superior

4

S

281

politist local

I

superior

5

S

282

politist local

III

superior

5

M

283

politist local

III

superior

5

M

284

politist local

I

superior

3

S

285

politist local

III

superior

5

M

286

politist local

I

principal

5

S

287

politist local

I

asistent

4

S

288

politist local

I

principal

4

S

289

politist local

III

superior

5

M

290

politist local

III

superior

5

M

291

politist local

I

principal

5

S

292

politist local

III

superior

5

M

293

politist local

I

superior

5

S

294

politist local

I

superior

5

S

295

politist local

III

superior

5

M

296

politist local

I

superior

5

S

297

politist local

III

superior

5

M

298

politist local

III

superior

5

M

299

politist local

III

superior

5

M

300

politist local

I

asistent

4

S

301

politist local

I

superior

5

S

302

politist local

I

superior

5

S

303

politist local

I

asistent

3

S

304

politist local

I

principal

5

S

305

politist local

III

superior

5

M

306

temporar

vacant

politist

local

I

superior

3

S

(cic)

307

politist local

I

superior

5

S

308

politist local

I

superior

5

S

309

politist local

I

principal

5

S

SERVICIUL TRANSPORT VALORI ȘI ORDINE PUBLICĂ

310

sef serviciu

I

5

S

311

politist local

I

principal

5

S

312

politist local

I

superior

4

S

313

politist local

III

superior

5

M

314

politist local

III

superior

5

M

315

politist local

III

superior

5

M

316

politist local

III

superior

5

M

317

politist local

I

superior

5

S

318

politist local

III

superior

5

M

319

politist local

III

superior

5

M

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

NR.TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

NR.TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE

NR. TOTAL FUNCTII

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU