Hotărârea nr. 222/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 222


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.222

privind aprobarea Programului manifestărilor dedicate

„Zilei Municipiului Craiova 2019”, ediția a XXIII-a, care se desfășoară în perioada 30 mai - 09 iunie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.86357/2019, rapoartele nr.86622/2019 întocmit de Serviciul Imagine și nr.93268/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate prin care se propune privind aprobarea Programului manifestărilor dedicate „Zilei Municipiului Craiova 2019”, ediția a XXIII-a, care se desfășoară în perioada 30 mai - 09 iunie 2019 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.c, art.45 alin.2 lit.f, art.124, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor dedicate „Zilei Municipiului Craiova 2019”, ediția a XXIII-a, care se desfășoară în perioada 30 mai - 09 iunie 2019, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Societatea Română de Televiziune, prin Studioul Teritorial Craiova, în vederea organizării ceremoniei festive din cadrul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, în vederea organizării ceremoniei festive din cadrul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de parteneriat prevăzute la art.2 și 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Societatea Română de Televiziune- Studioul Teritorial Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.222/2019

PROGRAM

ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Ediția a XXIII-a, 2019

Joi, 30 mai 2019

18.00: Ceremonia Festivă a Consiliului Local Municipal / Teatrul Național Marin Sorescu, sala Amza Pellea.

19.00: Concert extraordinar Corala Bărbătească Armonia și Orchestra Muzica Divertis - sediul Filarmonicii Oltenia. Intrare cu bilete care se pot procura de la agenția Filarmonicii Oltenia.

 • 20.30: Spectacol teatru Occident Express / Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. Organizator: Teatrul Național Marin Sorescu. Intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

 • 30 mai - 09 iunie: Expoziția Marcel Bunea - Tăceri articulate / Muzeul de Artă. Intrare cu bilete ce se pot procura de la sediul instituției.

5

 • •  30 mai - 02 iunie: Universul florilor (Craiova Expoflora) / Str. Theodor Aman, Centrul Vechi.

Vineri, 31 mai 2019

 • 17.30: Spectacol folcloric pentru copii Maria Tănase Junior / Teatrul de Vară, Parcul Nicolae Romanescu: Organizator: Ansamblul Folcloric Maria Tănase.

 • •  19.00: Concert Extraordinar Simfonic / Filarmonica Oltenia / (lucrări de Gioacchino Rossini, Felix Mendelssohn-Bartoldy, Franz Schubert). Intrare cu bilete care se pot procura de la agenția Filarmonicii Oltenia.

 • •  20.30: Occident Express (spectacol teatru) / Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. Organizator: Teatrul Național Marin Sorescu. Intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

Sâmbătă, 1 iunie 2019:

 • •  10.00 - 14.00 / Jocurile copilăriei (jocuri sportive: șah, baschet, badminton, volei și altele, ateliere interactive pentru copii, face-painting etc.) / Piața William Shakespeare (Esplanada Teatrului Național Marin Sorescu): Organizatori: Palatul Copiilor, Casa de Cultură Traian Demetrescu.

 • •  10.00 - 14.00 / “Orașul meu din viitor” - desene pe asfalt / aleile de pe Parcarea subterană - Teatrul Național Marin Sorescu. Organizatori: Casa de Cultură Traian Demetrescu și JCI.

5

 • •  12.00 - 14.00 / Craiova Kids' Show (spectacol pentru copii) / Piața William Shakespeare. Organizatori: Palatul Copiilor și Casa Studenților.

 • •  16.00 - 23.00 / Festivalul Luminii / Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor. Organizator: Cercetașii României.

 • •  16.00 - 23.00 / “Orașul meu din viitor” (desene pe asfalt) / Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor. Organizator: Cercetașii României.

 • 18.00 - 20.00 / CARNAVAL pentru copii POVEȘTILE COPILĂRIEI / Piața Mihai Viteazu. Organizator: Teatrul pentru copii și Tineret Colibri.

Pentru prima dată organizăm, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, un CARNAVAL AL COPIILOR - Poveștile Copilăriei, la care sunt invitați toți copiii, părinții și bunicii.

 • > Data: sâmbătă, 01 iunie 2019.

 • > Ora: 18.00 - 20.00.

 • > Locul: Piața Mihai Viteazu.

5

 • > Coordonator: Teatrul pentru copii și tineret Colibri.

 • > Singura condiție este ca participanții (copii și părinți/bunici) să vină la Carnaval cu zâmbetul la purtător și să fie costumați în personajul preferat (din povești, basme, desene animate...).

> Vii costumat sâmbătă, 01 iunie, în Piața Mihai Viteazu, primești un FACE-PAINTING!

1-9 iunie: Muzeul Iluziilor / Primul muzeu al iluziilor din România. Organizator: Muzeul Olteniei, str. Popa Șapcă nr. 8. Intrare cu bilete ce se pot procura de la sediul instituției.

Duminică, 2 iunie 2019:

 • •  11.00 - 15.00: Târg de adopții canine / Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor. Evenimentul include activități pentru copii, parada cățeilor, demonstrație canină-câini de salvare etc. Organizator: SC Salubritate Craiova.

 • •  12.00 - 13.00: Petrică și Lupul (spectacol muzical-educativ pentru copii) / Sediul Filarmonicii Oltenia. Organizator: Filarmonica Oltenia. Intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

 • 09.00 - 16.00: Concurs regional de muzică pentru copii / Teatrul de Vară din Parcul Romanescu. Organizator: Palatul Copiilor. Intrare liberă.

Luni, 3 iunie 2019:

 • •  18.00 - 22.00 / Seara, prin cartier... / Cartierul Valea Roșie - zona piață. Spectacol Prin lumea poveștilor, Ca olteanu' nu-i niciunu'; Recital: Army Dancers. Invitați speciali: MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU și CRBL. Organizatori: Teatrul Colibri, Ansamblul Folcloric Maria Tănase.

 • •  19.00 - 21.00 / Generația Folk / Piața Mihai Viteazul, la statuie. Concert muzică folk. Organizator: Mădălina Amon și Generația Folk.

 • 3-9 iunie: Foto-expoziție O vedere a Parcului Bibescu - CraiovaParcul Nicolae Romanescu. Organizator: Muzeul Olteniei.

 • 3-7 iunie: Ateliere creative hand-made și Expoziții (de documente, de carte, afișe, tablouri Craiova veche, de pictură, vizionări de filme pentru copii, filme românești etc.) / Centrul vechi, Str. Constantin Nicolaescu Plopșor. Organizator: Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman.

Marți, 4 iunie 2019:

 • •  18.00 - 22.00 / Seara, prin cartier. / Cartierul Rovine, zona Poștă.

Spectacol Prin lumea poveștilor, Ca olteanu' nu-i niciunu'; Recital: Rafaela. Invitați speciali: PETRICĂ MÎȚU STOIAN ȘI SYLVIA BY DJ RYNO. Organizatori: Teatrul Colibri, Ansamblul Folcloric Maria Tănase.

 • •  19.00-21.00 / Spectacol Diversity@Craiova (spectacol al minorităților elene, macedoneene și rome) / Piața Mihai Viteazul, la statuie. Organizatori: Comunitatea Elenă Craiova (Ansamblul de Dansuri Irini), Ansamblul Sontze, Orchestra de Cameră Armonia, condusă de maestrul Dan Bozgan.

Miercuri, 5 iunie 2019:

 • •  18.00 - 22.00 / Seara, prin cartier. / Cartierul Brazda lui Novac, zona Temple-Rompetrol. Spectacol Prin lumea poveștilor, Ca olteanu' nu-i niciunu'; Recital: Motion și Over Beat (trupe locale). Invitați speciali: NICULINA STOICAN ȘI LIDIA BUBLE. Organizatori: Teatrul Colibri, Ansamblul Folcloric Maria Tănase.

 • •  19.00 - 21.00 Bijuterii muzicale / Filarmonica Oltenia / Piața Mihai Viteazul, la statuie. Organizator: Filarmonica Oltenia.

Joi, 6 iunie 2019:

 • •  17.00 - 20.00 / Pătura care citește / Părculeț Mercur, Piața Mihai Viteazul.

J                                  9                       “            9

Organizator: Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman.

 • •  18.00 - 22.00 / Seara, prin cartier... / Cartierul Craiovița - zona Poștă. Spectacol Prin lumea poveștilor, Ca olteanu' nu-i niciunu'; Recital: Daria Cojocaru și Briana Holinger (Palatul Copiilor). Invitați speciali: CONSTANTIN ENCEANU ȘI LIVIU TEODORESCU.

 • •  19.00 - 20.00 / Dance with Me (spectacol de balet și dans) / Piața Mihai Viteazu. Organizator: Opera Română Craiova.

 • 20.00 - 21.00 / FREAKS (spectacol dans modern) / Piața Mihai Viteazul, la statuie. Organizator: Casa de Cultură a Studenților Craiova.

Vineri, 7 iunie 2019:

 • •  19.00-21.00: Concert Extraordinar Simfonic / Filarmonica Oltenia / (lucrări de Felix Mendelssohn-Bartholdy, Joseph Haydn, Gioacchino Rossini, Zoltan Kodaly). Intrare cu bilete care se pot procura de la agenția Filarmonicii Oltenia.

 • 19.00 - 23.00: Concert live Piața Mihai Viteazu: CORINA, VUNK, DAMIAN DRĂGHICI. Prezentator: Tom Crângureanu.

 • •  7-9 iunie: Târgul meșterilor populari / Centrul Vechi, Piața Frații Buzești. Organizator: Muzeul Olteniei.

 • 7-9 iunie: Salonul Auto Show, ediția XX-a / Str. A.I. Cuza, zona Universitate-Teatru. Organizator: Camera de Comerț Dolj.

 • 7-9 iunie: Cupa Municipiului Craiova la șah / Centrul Multifuncțional. Organizatori: Direcția Județeană de Sport și Tineret Dolj, Clubul Rokada.

 • 8-9 iunie: Cupa Handbal pe plajă / Water Park. Organizator: Direcția Județeană de Sport și Tineret Dolj.

Sâmbătă, 08 iunie 2019:

 • •  09.00 - 13.00: Cros Ziua Olimpică / Parcul Nicolae Romanescu. Organizator: Direcția Județeană de Sport și Tineret Dolj.

 • •  10.00 - 20.00: Cupa Karate / Centrul Multifuncțional. Organizator: Direcția Județeană de Sport și Tineret Dolj.

 • •  08.00 - 16.00: Pedala în Bănie / Esplanada Sala Polivalentă. Organizator: Ride Racing Team.

 • 19.00 - 23.00: Concert live Piața Mihai Viteazu: VANOTEK, BERE GRATIS, HORIA BRENCIU. Prezentator: Tom Crângureanu.

Duminică, 9 iunie 2019:

 • 19.00 - 23.00: Concert live Piața Mihai Viteazu: VESCAN, HARA, HOLOGRAF. Prezentator: Cătălin MĂRUȚĂ.

9

 • •  23.00: Spectacol proiecții și video-mapping / Piața Mihai Viteazu, închidere festivități Zilele Municipiului Craiova 2019.

NOTĂ: Condițiile meteorologice nefavorabile pot anula o parte dintre manifestările programate în aer liber!

Modificările vor fi anunțate pe site-ul Primăriei, în presă locală și pe pagina oficială de facebook a instituției - Primăria Municipiului Craiova.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.222/2019 CONTRACT DE PARTENERIAT

ART. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, societate având sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 191, sector 1, reprezentata prin doamna Doina GRADEA - Președinte-Director General, prin Studioul Teritorial Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 62, cod fiscal 8468440, având contul cu numărul RO58RNCB0134041655850001, deschis la BCR - sucursala Craiova, reprezentat prin doamna Anca Elena DINDIRICĂ - coordonator cu atributii de director TVR Craiova, conform ordinului nr. C24/2013, denumită în continuare Difuzor, și

MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Strada A.I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, cont bancar RO 43 TREZ 24A5 1 0 1 03203030X - deschis la Trezoreria Craiova, reprezentat prin Domnul Mihail GENOIU în calitate de Primar, denumit în continuare Partener, a intervenit următorul acord:

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI

Partenerul, Municipiul Craiova, ofera acces pentru filmare si pune la dispozitia TVR Craiova materialele necesare p entru realizarea in bune conditii a Ceremoniei Festive din data de 30 mai 2019, din cadrul evenimentului Zilele Municipiului Craiova care se desfasoara in perioada 30 mai- 9 iunie 2019. TVR Craiova va avea acces pentru a filma in direct sau pentru a difuza ulterior pe canalele SRTV, evenimentele de interes din cadrul Ceremoniei Festive.

De asemenea, Partenerul va permite TVR Craiova sa amplaseze roll-up-uri sau materiale de promovare in cadrul evenimentelor ce au loc in perioada mentionata.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul acord este valabil pentru perioada 30.05.2019.

Art. 4 TEMEIUL JURIDIC

Art. 5 alin. 2, art. 36 alin 6 lit a pct. 6 coroborat cu art. 44 alin. 1 și art 45 alin 2 lit. f, art. 61 alin. 1 și 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HCL nr......1...

Art. 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

- Studioul TVR Craiova se obligă să menționeze numele partenerului și evenimentului in cadrul emisiunilor sau materialelor realizate. Responsabilitatea pentru respectarea acestei obligații revine realizatorului/producătorului emisiunii mentionate la art. 2.

 • - părțile se obligă să nu facă publice, în niciun fel, în totalitate sau în parte, către terțe persoane, condițiile contractuale negociate în cadrul prezentului acord.

 • - încălcarea clauzei de confidențialitate de către una din părți îi dă dreptul părții lezate să aprecieze executarea necorespunzătoare a acordului și să aplice sancțiunile prevăzute în dreptul comun.

 • - Partenerul, Municipiul Craiova, se obliga sa ofere sprijin pentru realizarea in conditii optime a filmarilor si productiilor tv.

MUNICIPIUL CRAIOVA se obligă:

 • 1.  Să afișeze numele sau sigla Partenerului Media pe materiale promoționale si informative referitoare la Ceremonia Festivă din cadrul evenimentului Ziua Municipiului Craiova, ediția a XXIII-a”: comunicate de presă, spotul de pe ecranele de la scenă, mesh-uri scenă, flyere etc.

 • 2.  Să faciliteze accesul reprezentantilor Partenerului Media la actiunile incluse în cadrul evenimentului, pentru interviuri cu oficialitățile, artistii invitati, personalitatile invitate etc.

 • 3.  Sa faciliteze accesul masinilor apartinand TVR Craiova la actiunile

incluse in cadrul evenimentului, respectiv ..................

 • 4.  Să transmită în timp util către Parteneriul Media informațiile necesare pentru realizarea materialelor video ale Evenimentului.

 • 5.  Să permită Partenerului Media amplasarea unui roll-up în vecinătatea actiunilor incluse în Eveniment, cu acordul prealabil.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE se obligă:

 • 1. înregistreze/transmită live Ceremonia Festivă din cadrul evenimentului Ziua Municipiului Craiova, 2019

 • 2. sa realizeze materialele video din cadrul Ceremoniei Festive

 • 3. sa promoveze în programele instituției (emisiuni, jurnale de știri) acțiunea care care face obiectul prezentului contract.

Art. 6 RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Emisiunile/productiile realizate conform prezentului contract sunt proprietatea exclusiva a Societatii Romane de Televiziune.

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către una din părțile prezentului acord, datorită culpei sale, acordul va fi reziliat de plin drept, după o prealabilă notificare a părții în culpă.

Art. 7. ACORDUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 7.1. Părțile încheie un acord care cuprinde colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.2. DEFINIȚII

 • 7.2.1. “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economine, culturale sau sociale;

 • 7.2.2. “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 • 7.2.3. “încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

7.3. OBIECTUL ACORDULUI

 • 7.3.1. Prin prezentul Acord, Părțile convin să prelucreze datele cu caracter personal de interes comun în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 7.3.2. Datele cu caracter personal de interes comun vor fi prelucrate strict pentru executarea Contractului dintre Părți, în scopuri statistice sau de arhivare conform reglementărilor în vigoare, precum și în vederea satisfacerii solicitărilor autorităților de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a altor autorități publice competente.

7.4. DURATA ACORDULUI

 • 7.4.1. Prezentul Acord este valabil de la data semnării lui până la data încetării valabilității Contractului dintre Părți. Efectele acestui Acord se prelungesc dincolo de perioada sa de valabilitate, în conformitate cu reglementările specifice menționate anterior.

7.5. OBLIGAȚIILE ACORDULUI

9

 • 7.5.1. Părțile acestui Acord se obligă să se informeze în mod activ asupra prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 7.5.2. Părțile nu vor dezvălui datele cu caracter personal prelucrate pentru executarea Contractului niciunei terțe părți, cu excepția informațiilor dezvăluite propriului personal, necesare îndeplinirii obligațiilor instituite prin Contract si prezentul Acord și se vor asigura că personalul propriu este subiectul unor obligații de confidențialitate.

 • 7.5.3. Fără a aduce atingere paragrafului precedent, Părțile pot dezvălui datele cu caracter personal oricărei autorități publice, la cererea acestora, conform prevederilor legale.

 • 7.5.4. Părțile vor utiliza exclusiv mijloace de comunicare a datelor cu caracter personal de interes comun care să asigure confidențialitatea acestora, asigurându-se în mod activ că aceste date nu sunt accesate în mod nelegitim de terți.

 • 7.5.5. Fiecare Parte recunoaște faptul că pe parcursul executării Contractului și a prezentului Acord, o Parte (“Partea destinatară”) poate afla informații confidențiale care sunt dezvăluite de cealaltă Parte (“Partea care divulgă”), informații care fie sunt desemnate drept private și/sau confidențiale, fie sunt considerate în mod rezonabil ca informații confidențiale prin natura lor sau prin natura împrejurărilor în care sunt dezvăluite.

 • 7.5.6. Partea destinatară este obligată să păstreze confidențialitatea și să protejeze informațiile confidențiale atât pe durata Acordului și a Contractului, cât și ulterior. Partea destinatară nu va dezvălui informațiile confidențiale niciunei terțe persoane și nu le va folosi în alt scop decât cel prevăzut în prezentul Acord. Partea destinatară va proteja informațiile confidențiale în aceeași măsură în care își păstrează propriile informații confidențiale.

 • 7.5.7. În cazul în care oricare dintre Părți constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau constată o alterare prin orice mod (pierdere, accesare neautorizată) a caracterului confidențial a datelor cu caracter personal de interes comun, sau că există un risc crescut de alterare a caracterului confidențial al acestor date, aceasta va notifica prompt cealaltă Parte a acestui Acord cu privire la acest eveniment, încluzând circumstanțele evenimentului și evaluarea cantității de date care și-au pierdut caracterul confidențial. Într-o astfel de situație, Partea care comunică direct cu persoanele vizate, are obligația de a informa activ si prompt persoanele vizate afectate de această încălcare a securității datelor cu caracter personal.

 • 7.5.8. În cazul în care oricare dintre Părți constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau constată o alterare prin orice mod (pierdere, accesare neautorizată) a caracterului confidențial a datelor cu caracter personal de interes comun, sau că există un risc crescut de alterare a caracterului confidențial al acestor date, aceasta va notifica prompt autoritățile de supraveghere competente în privința protecției datelor cu caracter personal, încluzând circumstanțele acestui eveniment și evaluarea cantității de date care și-au pierdut caracterul confidențial.

 • 7.5.9.  Părțile se vor sprijini reciproc în vederea satisfacerii exigențelor reglementărilor specifice în vigo ar e cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în relația cu persoanele vizate și autoritățile de supravegehre competente în această privință. Astfel, fiecare dintre Părțile Acordului trebuie să sprijine cealaltă Parte prin punerea în aplicare fără întârzieri nejustificate a măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal și pentru a reduce riscurile potențiale cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • 7.5.10. La cererea oricăreia dintre Părțile acestui Acord, cealaltă Parte trebuie să pună la dispoziție fără întârzieri nejustificate toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord.

 • 8. FORȚA majoră

  • 8.1 În cazuri de forță majoră, părțile vor conveni decalarea termenelor de îndeplinire a obligațiilor reciproce în condițiile stabilite de prezentul contract.

  • 8.2 Se asimilează cazurilor de forță majoră, în afara celor reglementate ca atare, și cele care împiedică difuzarea emisiunilor, legate de sistemul de emisie, emițătoare, relee, satelit, interdicții legale. În cazul în care din motive de forță majoră nu s-a difuzat publireportajul, TVR Craiova va reprograma difuzarea automat în următoarea zi.

9. CLAUZE SPECIALE

 • 9.1 Neîndeplinirea totală sau parțiala a obligațiilor contractuale ori îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligații de către o parte din contract dă dreptul celeilalte părți să solicite plata de daune interese pentru prejudiciul astfel creat.

 • 9.2 Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru conținutul materialului publicitar propriu.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

11. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Datele și condițiile în care s-a încheiat prezentul contract sunt confidențiale. Încălcarea acestei obligații de către una din părți poate atrage plata de daune interese pentru prejudiciul cauzat.

12. DISPOZIȚII FINALE

 • 12.1 Eventuale neînțelegeri cu privire la executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar fiind de competența instanțelor judecătorești competente.

 • 12.2 Prezentul contract poate fi modificat de comun acord de către părți, pe parcursul executării lui prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi, ............... la sediul prestatorului.

DIFUZOR

SRTV


PARTENER

MUNICIPIUL CRAIOVA prin

STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA Consiliul Local Municipal Craiova

Coordonator cu atribuții de Director,

Anca DINDIRICĂ

PRIMAR

Mihail GENOIU


Coordonator cu atribuții Șef Serviciu


Pt. Director Executiv

Direcția Economico-Financiară


Ec-Adm - Marketing Velica SCĂUNAȘU


Daniela MILITARU


Coordonator cu atribuții de

5

Producător executiv

Mirela GIODEA


Control Financiar Preventiv


Simona Crenguța RUGEANU


Coordonator cu atributii de sef

Serv. Tehnic - Productie

Petre BULATĂ


Șef Serviciu Imagine


Marina ANDRONACHE


Producător TV

Simona CARAULEANU


Vizat,

Av. Mihaela ZARZĂRĂ


Avizat pentru legalitate, Lavinia DEFTA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.222/2019

MUNICIPIUL CRAIOVA              TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU”

din CRAIOVA

Nr......./............. Nr................

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare Organizator

și

9

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” din CRAIOVA, cu sediul în Craiova, strada A. I. Cuza, nr. 11, jud. Dolj, tel. 0251416942, fax. 0251414150, e-mail: secretariat@tncms.ro, CF 4417168, reprezentat legal de Alexandru BOUREANU, in calitate de Manager, denumit în continuare Partener,

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Partenerul, TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” din CRAIOVA, se obligă să sprijine realizarea/organizarea unei manifestări culturale - Ceremonia Festivă a Consiliului Local Municipal Craiova din data de 30 mai 2019, prilejuită de sărbătorirea evenimentului Ziua Municipiului Craiova, ediția a XXIII-a / 2019, conform HCL 161/2013, prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a foaierului teatrului, a sălii de spectacol „Amza Pellea” pentru ziua de 30 mai 2019, cu personalul tehnico-administrativ aferent necesar desfășurării manifestării și a repetițiilor pre-eveniment.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract este valabil de la data semnării de către părți și până la încheierea manifestării culturale.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Obligațiile Organizatorului

 • - se obligă ca pe parcursul Ceremoniei Festive prilejuite de Ziua Municipiului Craiova să mentioneze numele Partenerului, Teatrul National „Marin Sorescu” pentru sprijinul acordat în realizarea/organizarea ac e stora;

 • - să nu facă acte sau fapte de natură să aducă atingere bunului nume al Partenerului sau al spectacolelor/produselor sale;

 • - să încheie cu reprezentantul Partenerului care răspunde pe linie de PSI convenția cu obligații și răspunderi în domeniul situațiilor de urgență și în domeniul sănătății și securității în muncă în cazul organizării de manifestații în spațiile din interiorul teatrului.

 • - să exploateze în deplină siguranță și sub directa îndrumare a personalului delegat al Partenerului instalațiile electrice puse la dispoziția sa;

 • - să respecte prevederile Legii nr. 349/2002 - Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului din tutun: Se interzice fumatul în spațiile publice (art.3, alin.1);

 • - să răspundă pentru prejudiciile cauzate din orice culpă Partenerului, potrivit legislației în vigoare;

 • - să își asume integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din orice culpă terților pe parcursul derulării contractului, Partenerul fiind degrevat integral de orice responsabilitate;

 • -  montarea echipamentelor tehnice și realizarea repetițiilor pentru prezentarea manifestărilor culturale va avea loc în data de 30.05.2019;

 • - demontarea echipamentului tehnic se va face imediat după încheierea evenimentului.

Art. 4.2. OBLIGAȚIILE PARTENERULUI

 • - să pună la dispoziția organizatorului foaierul teatrului și sala „Amza Pellea” cu toate utilitățile necesare în stare de funcționare (iluminat, încălzire, grupuri sanitare, rețea electrică) potrivit schițelor locației comunicate în care se menționează suprafața spațiului precum și zonele de acces în incintă.

 • - să asigure personal calificat - garderobiere, plasatoare, mânuitor-montator decor, electrician scenă, sunetist, conexiune la instalația de lumini, sunet, servicii PSI și

“                          “                                                                5                                      '                   '                                           5

curățenie.

9

Art. 5 RASPUNDERE CONTRACTUALA

In cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre una din parti, datorita culpei sale, contractul va fi reziliat de plin drept, dupa o prealabila notificare a partii in culpa.

Art. 6 FORTA MAJORA

 • 6.1 In cazuri de forta majora, partile vor conveni decalarea termenelor de indeplinire a obligatiilor reciproce in conditiile stabilite de prezentul contract.

 • 6.2 Invocarea fortei majore se face in scris in termen de 24 de ore de la data inceperii evenimentului respectiv.

Art. 7 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

In cazul in care rezolvarea neintelegerilor dintre parti nu este posibila pe cale amiabila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Art. 8 DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 • 8.1 Intrarea publicului la manifestările organizate în foierul Teatrului Național „Marin Sorescu” și sala „Amza Pellea” prilejuite de Ziua Municipiului Craiova este lib eră și va avea loc în ziua de 30 mai 2019 între orele 17.30 - 21.00.

 • 8.2 Conditiile contractuale se supun legislatiei din Romania.

 • 8.3 Prezentul contract poate fi modificat de parti de comun acord in perioada de valabilitate a acestuia, orice modificare in acest sens fiind consemnata intr-un act aditional, insusit de ambele parti contractante, care devine parte integranta a contractului.

 • 8.4 Prezentul contract a fost încheiat astăzi............ in 2 (doua) exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR PARTENER

MUNICIPIUL CRAIOVA     TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU”

prin

Consiliul Local Municipal Craiova

din Craiova

PRIMAR

Mihail GENOIU

Pt. Director Executiv Direcția Economico-Financiară

Daniela MILITARU

MANAGER

Alexandru BOUREANU

Director Economic-Marketing,

Control Financiar Preventiv

Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciu Imagine

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate

Lavinia DEFTA

Vizat CFPP,


Vizat Comp. Juridic,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA