Hotărârea nr. 221/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 221


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 221

privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni și a profesorilor îndrumători

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerile de motive nr.87096/2019 și nr.95929/2019, rapoartele nr.90273/2019, 95817/2019 și nr.97136/2019 ale Serviciului Imagine, nr.91007/2019 și nr.96029/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni și a profesorilor îndrumători și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b și d coroborat cu alin.4 lit. a și alin.6 lit.a pct.1 și pct.6, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2019 a sumei de 146.000 lei net, pentru premierea elevilor olimpici craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii, la fazele naționale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și a profesorilor îndrumători, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Municipiului Craiova, din data de 30 mai 2019.

(2) Echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare din cele 146 de persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.221/2019

Tabel nominal

cu elevii premiați la etapa națională a olimpiadelor școlare și cu profesorii îndrumători

anul școlar 2018-2019

9

Nr. crt.

Numele și prenumele

1.

Achim Maria

2.

Andreca Adriana

3.

Anghel Adrian Gabriel

4.

Anghel Mihai Cristian

5.

Apan Andreea Alexandra

6.

Badea A. Otilia

7.

Badea Cristian

8.

Balaci Daniela

9.

Balaci Vanessa Elevelyna

10.

Birau Teodora Maria

11.

Bîzîchie Cosmin

12.

Bogdan Cristian Ștefan

13.

Bojneagu Andra Cristina

14.

Bondoc Bogdan

15.

Bufu Carla Maria

16.

Bugiulescu Nicusor

17.

Buleandră Irinel

18.

Bunciu Răzvan Ștefan

19.

Burcheci Ioana

20.

Buruiană R. Tiberiu-Alin-Marian

21.

Buză Adrian Mădălina

22.

Cadea Nori

23.

Canțăr Natalia Ioana

24.

Catană Bogdan

25.

Catrina Irinel

26.

Catrinoiu Ianis

27.

Călin Robert

28.

Călina Florian Chiriac

29.

Chifu Bianca Elena

30.

Chiran Cătălina Ana

31.

Chitan Carla-Nicole

32.

Ciocoiaș Iulia

33.

Cîrjaliu Răzvan Mihai

34.

Cîrlogănescu Andrei

35.

Cocheci Alecsia Mihaela

36.

Cojocaru M.F.Ana Maria

37.

Colhon Amelia Ligia

38.

Cotescu Diana Victoria

39.

Cristescu Andrei Daniel

40.

Cucu Oana

41.

Daian Ioan

42.

Daja Madalina

43.

Daqui-Herrera Mărioara

44.

Deca Iulia

45.

Dicu Adrian Emanuel

46.

Dincă Cristian

47.

Dincă Maria

48.

Dinu Elena Izabella

49.

Dobre Nicoleta Mădălina

50.

Dobrinoiu Mihaela Alexandra

51.

Drăgan Maria Magdalena

52.

Dumitru Andreea Larisa

53.

Ene Andra Cristina

54.

Eremia Irina

55.

Eremia Tatiana

56.

Feraru Monica Ștefania

57.

Firu Bogdan Florin

58.

Gavrilescu David

59.

Găman Ana-Maria Cătălina

60.

Ghidiceanu Adrian Claudiu

61.

Giuvanudis Xantula

62.

Goga Andreea

63.

Grecioiu Maria

64.

Hărăbor Loredana

65.

Hertzog Evelyn Maria

66.

Ilie Maria

67.

Ionescu Mihai Cătălin

68.

Ioniță Ioana

69.

Lazăr Nicoleta Georgeta

70.

Leoni Liliana

71.

Lepa F. Georgiana Larisa

72.

Lungu Dc Lorena

73.

Marcu Bucur Iulia Maria

74.

Marcu Răzvan-Gabriel

75.

Marinescu C.D. Mihnea Cătălin

76.

Mihăilă Aurelia

77.

Minca Florentina Iasmina

78.

Mitrache Valentin

79.

Miu Roxana Mihaela

80.

Moanță Gabriela

81.

Nicoli Marius

82.

Panaghianu Magdalena

83.

Paraschiv Iona Miruna

84.

Pădurețu Radu Gabriel

85.

Pădurețu Rodica

86.

Pirvan Roberta Maria

87.

Platon Denisa

88.

Popescu Liliana

89.

Popescu Marian

90.

Popescu Sorin

91.

Popi Dorina Loredana

92.

Preda Robert Ionel

93.

Pretuleac Ștefan

94.

Prunaru Denis Ștefan

95.

Purcaru Ștefan

96.

Riza Dida Doina

97.

Roșie Genoveva Theodora

98.

Săvoiu Costin

99.

Săvoiu Daniel

100.

Scarlat Stefania Marina

101.

Simescu Cornelia

102.

Smarandache Ionut

103.

Stanasel Daria Maria

104.

Stefan V. C. Anna

105.

Stelea Ivona Ilinca

106.

Stoenică Mihai Adrian

107.

Stoian Ioana Bianca

108.

Stoica Cornelia Silvia

109.

Sucitu Bogdan Dorin

110.

Ștefan Camelina

111.

Ștefan L.S. Mădălina Sorina

112.

Ștefanovici Andra Cristina

113.

Tiță Marius Iulian

114.

Tomescu Cristina

115.

Totora Andra Luisa

116.

Trancă Georgiana Corina

117.

Tudor Adrian

118.

Tudor Elena

119.

Tudor Stefania Marina

120.

Tuțuleasa Daniela

121.

Țalea Julieta

122.

Țăndăreanu Tania Ștefania

123.

Udriște C.C. Sebastian Cristian

124.

Udriștoiu Alexandra Maria

125.

Ungureanu Eliodor Cornel Mihai

126.

Văcuță Nelu Ion

127.

Vlad Corina Maria

128

CRUCERU ALINA

129

GHEORGHE ANA MARIA

130

BERCEANU CĂTĂLINA GEORGIANA

131

CIMPOERU MONICA

132

IONESCU DAVID

133

CRISTEA CAMELIA

134

BLENDEA NADIA

135

LICULESCU ANDRA

136

PIHOTOVSCHI ADELA-IONELA

137

DUINEA ALINA

138

TĂNASIE MONICA

139

MĂICĂNESCU V.J. MIHAELA

ELIZA

140

BALA LIANA

141

STREINU MELANIA

142

VOINEA L.M. VIRGIL CONSTANTIN

143

HERTZOG ROXANA

144

CIULU SIMONA

145

ȘTEFĂNESCU IOANA

146

VILĂ EUGENIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA