Hotărârea nr. 13/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 13 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.13

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.1662/2019, rapoartele nr.8659/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.8846/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                            7

SECRETAR,

Adrian COSMAN                  Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.13/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Nr

Bloc

Sc

Ap

1

11001

17.03.2003

TOADER COSTINEL

Oltenia

1A

T1

2

16

2

149873

17.12.2003

MATEI DUMITRU

Oltenia

1A

T1

4

1

3

149875

17.12.2003

CICOS VASILICA

Oltenia

1A

T1

4

3

4

149880

17.12.2003

ILIE PETRE

Oltenia

1A

T1

4

8

5

239107

29.12.2004

BALAN MIHAELA JACLIN

Oltenia

1C

T1

5

3

6

149894

17.12.2003

BALA CRISTIAN NICOLAE

Oltenia

1A

T1

5

9

7

96

03.01.2011

CHETOIU MARIUS CRISTIAN

Oltenia

1A

T1

5

10

8

149904

17.12.2003

PATRU EMANUEL DUMITRU

Oltenia

1A

T1

5

19

9

149905

17.12.2003

DELIU DANIEL VASILE

Oltenia

1A

T1

5

20

10

238967

29.12.2004

CAMEN GEORGETA

Oltenia

1B

T2

1

4

11

149879

17.12.2003

MANEA MIOARA VERONICA

Oltenia

1A

T2

1

5

12

238972

29.12.2004

TUDOSIE OVIDIU NICU

Oltenia

1B

T2

1

9

13

238973

29.12.2004

DADULESCU IOANA NARCISA

Oltenia

1B

T2

1

10

14

238975

29.12.2004

DRAGHICI IRINA

Oltenia

1B

T2

1

12

15

238976

29.12.2004

POENARIU NICOLETA

Oltenia

1B

T2

2

1

16

238977

29.12.2004

CEBUC CEZAR

Oltenia

1B

T2

2

2

17

238978

29.12.2004

STAN DAN ION

Oltenia

1B

T2

2

3

18

238979

29.12.2004

BALASA MARINELA

Oltenia

1B

T2

2

4

19

238981

29.12.2004

BOTEA GEORGETA GEORGETA

Oltenia

1B

T2

2

6

20

238982

29.12.2004

AFREM PETRICA

Oltenia

1B

T2

2

7

21

238983

29.12.2004

DUMITRU MARIAN

Oltenia

1B

T2

2

8

22

238988

29.12.2004

ROTARU LILIANA IONELA

Oltenia

1B

T2

2

13

23

238989

29.12.2004

CEAUSESCU ANCUTA GEORGETA

Oltenia

1B

T2

2

14

24

238994

29.12.2004

STAMATOIU GABRIELA ECATERINA

Oltenia

1B

T2

2

19

25

238996

29.12.2004

UNGUREANU MARIUS

Oltenia

1B

T2

3

1

26

238998

29.12.2004

PIRVU JENICA ADRIAN

Oltenia

1B

T2

3

3

27

238999

29.12.2004

IVAN GEORGETA

Oltenia

1B

T2

3

4

28

239000

29.12.2004

VADUVESCU ALLA

Oltenia

1B

T2

3

5

29

239007

29.12.2004

TABACU IULIAN AUREL

Oltenia

1B

T2

3

12

30

239008

29.12.2004

ZAVRAGIU MIHAI NICU

Oltenia

1B

T2

3

13

31

239010

29.12.2004

BRINZAN EMILIA

Oltenia

1B

T2

4

2

32

239012

29.12.2004

ANASTASIU MARIA

Oltenia

1B

T2

4

4

33

239019

29.12.2004

CHINTESCU DAN

Oltenia

1B

T2

4

11

34

239020

29.12.2004

ILIE FLORENTINA DANIELA

Oltenia

1B

T2

4

12

35

239022

29.12.2004

POSTELNICU ELIZA

Oltenia

1B

T2

4

14

36

239023

29.12.2004

BARBU MIHAELA DANA

Oltenia

1B

T2

4

15

37

239024

29.12.2004

DINCA DANIEL NICU

Oltenia

1B

T2

4

16

38

239026

29.12.2004

IORDACHE GEANINA FLORENTINA

Oltenia

1B

T2

4

18

39

239028

29.12.2004

RIDICHE FLORIN

Oltenia

1B

T2

4

20

40

239031

29.12.2004

COSTACHE DORINA

Oltenia

1B

T2

5

3

41

239032

29.12.2004

RADU FLORENTINA CRISTINA

Oltenia

1B

T2

5

4

42

239035

29.12.2004

MIHART ANISOARA

Oltenia

1B

T2

5

7

43

239037

29.12.2004

MIROIU MIHAELA ANGELA

Oltenia

1B

T2

5

9

44

239038

29.12.2004

VULPE LELIA

Oltenia

1B

T2

5

10

45

239041

29.12.2004

ENE FLORI DANIELA

Oltenia

1C

T3

1

1

46

239045

29.12.2004

DUMITRA ION

Oltenia

1C

T3

1

6

47

239047

29.12.2004

BIRLEA MARIAN

Oltenia

1C

T3

1

8

48

239048

29.12.2004

GROZA ALIN MARIUS

Oltenia

1C

T3

1

9

49

239050

29.12.2004

SUIU IRINA

Oltenia

1C

T3

1

11

50

239055

29.12.2004

CIRSTOCEA CONSTANTIN

Oltenia

1C

T3

2

4

51

239057

29.12.2004

NICOLA MIRELA

Oltenia

1C

T3

2

6

52

239061

29.12.2004

SERP ANAMARIA

Oltenia

1C

T3

2

10

53

239062

29.12.2004

CRETAN MIHAELA

Oltenia

1C

T3

2

11

54

239066

29.12.2004

MOGOSANU GEORGE DAN

Oltenia

1C

T3

2

15

55

239067

29.12.2004

RUSAN GEORGETA

Oltenia

1C

T3

2

16

56

239068

29.12.2004

ILIE MARIN

Oltenia

1C

T3

2

17

57

239069

29.12.2004

TATU OVIDIU MARIN

Oltenia

1C

T3

2

18

58

239070

29.12.2004

BOGHEANU MIHAELA SILVIA

Oltenia

1C

T3

2

19

59

93

03.01.2011

STANESCU ADRIANA

Oltenia

1C

T3

2

20

60

239072

29.12.2004

POPESCU CRISTIAN

Oltenia

1C

T3

3

1

61

239078

29.12.2004

JIANU STEFAN

Oltenia

1C

T3

3

7

62

239079

29.12.2004

BUTARU ADINA LAURA

Oltenia

1C

T3

3

8

63

239081

29.12.2004

PACEANA MIHAELA GABI

Oltenia

1C

T3

3

10

64

239082

29.12.2004

NEACSA VIOREL

Oltenia

1C

T3

3

11

65

239084

29.12.2004

PESEA CLAUDIA ECATERINA

Oltenia

1C

T3

3

13

66

239086

29.12.2004

ILINCA PAUL EMANUEL

Oltenia

1C

T3

4

2

67

239115

29.12.2004

COLITA DANIEL

Oltenia

1C

T3

4

3

68

239088

29.12.2004

CHIRITA DOMITIAN

Oltenia

1C

T3

4

4

69

239091

29.12.2004

TABACU ELENA

Oltenia

1C

T3

4

7

70

239092

29.12.2004

SFETCU FLORINA

Oltenia

1C

T3

4

8

71

239104

29.12.2004

SUTU MARIANA IONICA

Oltenia

1C

T3

4

20

72

239105

29.12.2004

POPESCU EDUARD TRAIAN

Oltenia

1C

T3

5

1

73

239106

29.12.2004

MOLEA CLAUDIA MIRELA

Oltenia

1C

T3

5

2

74

239111

29.12.2004

STAMATE MARIUS

Oltenia

1C

T3

5

7

75

239112

29.12.2004

SMIT SORIN

Oltenia

1C

T3

5

8

76

239114

29.12.2004

TUNARU IOANA MADALINA

Oltenia

1C

T3

5

10

77

239116

29.12.2004

CĂRTIS MIHAELA GABRIELA

Oltenia

1C

T3

5

12

78

109007

03.09.2009

DUTA NICOLAE

Potelu

R1

1

9

79

109006

03.09.2009

GANA AUREL MITICA

Potelu

R1

1

10

80

121077

26.08.2008

VADUVA GELU

Potelu

R4

1

6

81

110028

07.09.2009

ALBESTEANU MARIAN DUMITRU

Potelu

R5

1

7

82

121187

26.08.2008

GOLASU ANA

Potelu

R6

1

11

83

128563

14.10.2009

URDU NICOLETA

Potelu

R7

1

8

84

131343

19.10.2009

STEFAN OANA EUGENIA

Potelu

R13

1

8

85

239108

29.12.2004

SERBAN SILVIU COSTEL

Potelu

R15

1

3

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

Page 5