• Hotărârea 854/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 854 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Extindere reţele de canalizare în zona str.Gârleşti, artera ocolitoare de Nord”
 • Hotărârea 853/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 853 privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentruatribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi aComisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a aserviciului de iluminat public
 • Hotărârea 852/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 852 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 851/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 851 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 850/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 850 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 849/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 849 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL
 • Hotărârea 848/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 848 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 847/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 847 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 846/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 846 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 845/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 845 privind aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 844/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 844 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Floreşti, nr.54
 • Hotărârea 843/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 843 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.652/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă şi decanalizare, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 • Hotărârea 842/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 842 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare
 • Hotărârea 841/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 841 privind aprobarea Regulamentului rferitor la funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 840/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 840 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova
 • Hotărârea 839/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 839 privind modificarea taxei de ridicare auto şi stabilirea programului de funcţionare al activităţii de ridicare auto
 • Hotărârea 838/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 838 privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea proiectului„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilorde atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apăuzată din judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”
 • Hotărârea 837/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 837 privind aprobarea planului de investiţii aferent activelor date în administrare sauconcesiune al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din FondulÎntreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2014
 • Hotărârea 836/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 836 privind aprobarea tarifelor practicate de operatorul Regia Autonomă deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, aferente activităţilorprestate pentru funcţionarea cimitirelor aflate în subordinea Consiliului Local alMunicipiului Craiova
 • Hotărârea 835/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 835 privind aprobarea expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem local de încălzire la cladirea cantină-Colegiul Naţional Carol I”
 • Hotărârea 834/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 834 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem local de încalzire la clădirea corp central – Colegiul Naţional Carol I”
 • Hotărârea 833/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 833 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N18, situat pe str.Calea Bucureşti
 • Hotărârea 832/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 832 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N17, situat pe str.Calea Bucureşti
 • Hotărârea 831/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 831 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N16, scara 1-2, situat pe str.Calea Bucureşti
 • Hotărârea 830/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 830 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N15 , situat pe str.Calea Bucureşti
 • Hotărârea 829/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 829 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N5d, situat pe str.Grigore Pleşoianu
 • Hotărârea 828/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 828 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F27 , situat pe str.Fagaraş.
 • Hotărârea 827/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 827 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F13 , situat pe str.Opanez.
 • Hotărârea 826/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 826 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F12 , situat pe str.Opanez.
 • Hotărârea 825/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 825 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F7 , situat pe str.Fagaraş.
 • Hotărârea 824/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 824 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F6 , situat pe str.Fagaraş.
 • Hotărârea 823/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 823 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F2 , situat pe str.Opanez.
 • Hotărârea 822/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 822 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F1 , situat pe str.Opanez.
 • Hotărârea 821/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 821 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S49, situat pe str. Dr. Constantin Angelescu, nr.28
 • Hotărârea 820/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 820 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S35, situat pe str. Dr. Constantin Angelescu, nr.30
 • Hotărârea 819/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 819 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 818/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 818 privind modificarea Hotărârii Consiliului Iocal al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 817/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 817 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova Consiliul Iocal al Municipiului Craiova, înPruniP în şedinţa ordinară din daPa de 19.12.2013.
 • Hotărârea 816/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 816 privind darea în administrare, către Filarmonica “Oltenia”,a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 815/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 815 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str. Tufănele, nr.2, bl.317 A
 • Hotărârea 814/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 814 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28 A (lotul 3)
 • Hotărârea 813/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 813 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28 A (lotul 2)
 • Hotărârea 812/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 812 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28 A (lotul 1)
 • Hotărârea 811/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 811 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aferent spaţiului comercialdeţinut de S.C. Gulliver Com S.R.L., situat în municipiul Craiova, str. FelixAderca, nr.3
 • Hotărârea 810/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 810 privind însuşirea raportului de evaluare a camerei nr.6 din imobilul situat înmunicipiul Craiova, str.Bujorului, nr.2
 • Hotărârea 809/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 809 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aferent Restaurantului„Castelul Fermecat”, din Parcul „Nicolae Romanescu”, situat în municipiulCraiova
 • Hotărârea 808/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 808 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aferent Restaurantului“Ciobănaşul” din Parcul “Nicolae Romanescu”, situat în municipiul Craiova
 • Hotărârea 807/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 807 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.34791/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Individual dr. Lacusta Damaianthy, către S.C. Cabinet Medical dr. Lacusta Damaianthy S.R.L.
 • Hotărârea 806/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 806 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38104/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Individual dr. Şotropa Rodica, către Cabinet Medical dr. Şotropa Covătaru S.R.L.
 • Hotărârea 805/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 805 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125155/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual dr. Mănescu Luminiţa Cleopatra, către dr. Dănciulescu Alina Mihaela
 • Hotărârea 804/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 804 privind modificarea contractelor de concesiuneavând ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, Policlinica din cart.Craioviţa Nouă, str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16A
 • Hotărârea 803/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 803 privind modificarea contractului de concesiune nr.37880/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Individual dr. Pătruţoiu Maria Livia Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013;
 • Hotărârea 802/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 802 privind modificarea contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu Magdalena Georgeta, medic titular al S.C.CABINET MEDICAL ENCULESCU M S.R.L.
 • Hotărârea 801/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 801 privind modificarea contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Balteş Liviu Iulian, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Balteş Liviu Iulian
 • Hotărârea 800/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 800 privind modificarea contractului de concesiune nr.37434/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Lupu Virginia
 • Hotărârea 799/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 799 privind încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Spahiu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical IndividualSpahiu Daniela, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în
 • Hotărârea 798/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 798 privind concesionarea, prin negociere directă, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.7
 • Hotărârea 797/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 797 privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.300/2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mandache Marian
 • Hotărârea 796/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 796 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 795/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 795 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având caobiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţiiprovizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 794/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 794 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje situate în incinta blocurilor K1, K2, K3, str. Împăratul Traian
 • Hotărârea 793/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 793 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 792/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 792 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.132777/2009 şi nr.239108/2004
 • Hotărârea 791/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 791 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9
 • Hotărârea 790/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 790 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 789/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 789 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.60 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013;
 • Hotărârea 788/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 788 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 787/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 787 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna IANUARIE 2014
 • Hotărârea 786/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 786 privind stabilirea modalităţii de acordare a unor beneficii sociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, începând cu anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013;
 • Hotărârea 785/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 785 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţelemunicipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 784/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 784 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Compania de Apă„Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 783/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 783 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2013
 • Hotărârea 782/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 782 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 781/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 781 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.TERMOCRAIOVA S.R.L., pe anul 2013
 • Hotărârea 780/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 780 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013 (noiembrie 2013)
 • Hotărârea 779/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 779 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.11.2013
 • Hotărârea 778/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 778 privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.11.2013
 • Hotărârea 777/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 777 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe
 • Hotărârea 776/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 776 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 775/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 775 privind modificarea contractului de asociere referitor la modul de implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”
 • Hotărârea 774/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 774 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 773/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 773 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 772/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 772 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 771/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 771 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinicde Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 770/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 770 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 769/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 769 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 768/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 768 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 767/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 767 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. TERMO Craiova
 • Hotărârea 766/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 766 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta CentruluiMultifuncţional Craiova-Pavilion Central
 • Hotărârea 765/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 765 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliului Local alMunicipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susţineriievenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor de iarnă
 • Hotărârea 764/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 764 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către CompaniaNaţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui teren aparţinând domeniului publical municipiului Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executăriiobiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova”
 • Hotărârea 763/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 763 privind schimbarea denumirii Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, înOpera Română Craiova
 • Hotărârea 762/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 762 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc C1, situat în Str. Spaniei”
 • Hotărârea 761/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 761 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc P32, situat în Str. Dealul Spirii”
 • Hotărârea 760/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 760 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc P30, situat în Str. Ceahlaului”
 • Hotărârea 759/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 759 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc P1, situat în Str. Spaniei”
 • Hotărârea 758/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 758 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc H8, situat în Str. Spaniei”
 • Hotărârea 757/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 757 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 43B, situat în Str. Fratii Bobescu, nr. 2”
 • Hotărârea 756/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 756 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc P31, situat în Str. Ceahlaului, nr. 16”
 • Hotărârea 755/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 755 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R10, situat în Str. Doljului, nr. 23”
 • Hotărârea 754/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 754 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R9, situat în Str. Doljului, nr. 21”
 • Hotărârea 753/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 753 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R8, situat în Str. Doljului, nr. 19”
 • Hotărârea 752/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 752 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R8a, situat în Str. Doljului, nr. 17”
 • Hotărârea 751/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 751 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R7, situat în Str. Doljului, nr. 15”
 • Hotărârea 750/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 750 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R6, situat în Str. Doljului, nr. 13”
 • Hotărârea 749/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 749 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R5, situat în Str. Doljului, nr. 11”
 • Hotărârea 748/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 748 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R4a, situat în Str. Doljului, nr. 7”
 • Hotărârea 747/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 747 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R4, situat în Str. Doljului, nr. 9”
 • Hotărârea 746/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 746 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R3, situat în Str. Colonel Scarlat Demetriade, nr. 1”
 • Hotărârea 745/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 745 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R2, situat în Str. Doljului, nr. 5”
 • Hotărârea 744/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 744 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R1, situat în Str. Doljului, nr. 3”
 • Hotărârea 743/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 743 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R1a, situat în Str. Doljului, nr. 1”
 • Hotărârea 742/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 742 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc V4, situat în Bld. Dacia, nr. 70”
 • Hotărârea 741/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 741 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc V3, situat în Bld. Dacia, nr. 68”
 • Hotărârea 740/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 740 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U11, situat în Bld. Dacia, nr. 77”
 • Hotărârea 739/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 739 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U10, situat în Bld. Dacia, nr. 79”
 • Hotărârea 738/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 738 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U9, situat în Bld. Dacia, nr. 81”
 • Hotărârea 737/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 737 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U8, situat în Bld. Dacia, nr. 83”
 • Hotărârea 736/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 736 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U7, situat în Bld. Dacia, nr. 85”
 • Hotărârea 735/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 735 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U6, situat în Bld. Dacia, nr. 87”
 • Hotărârea 734/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 734 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U5, situat în Bld. Dacia, nr. 89”
 • Hotărârea 733/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 733 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U4, situat în Bld. Dacia, nr. 91”
 • Hotărârea 732/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 732 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U3, situat în Bld. Dacia, nr. 93”
 • Hotărârea 731/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 731 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U2, situat în Bld. Dacia, nr. 95”
 • Hotărârea 730/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 730 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc U1, situat în Bld. Dacia, nr. 97”
 • Hotărârea 729/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 729 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S61, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr. 4”
 • Hotărârea 728/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 728 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S57, situat în Str. Victor Gomoiu, nr. 1”
 • Hotărârea 727/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 727 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S56, situat în Str. Victor Gomoiu, nr. 3”
 • Hotărârea 726/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 726 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S55, situat în Str. Ion Augustin, nr. 1”
 • Hotărârea 725/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 725 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S53, situat în Str. Ion Augustin, nr. 6”
 • Hotărârea 724/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 724 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S52, situat în Str. Ion Augustin, nr. 8”
 • Hotărârea 723/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 723 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S51, situat în Str. Ion Augustin, nr. 10”
 • Hotărârea 722/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 722 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S50, situat în Str. Ion Augustin, nr. 12”
 • Hotărârea 721/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 721 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S48, situat în Str. Ion Augustin, nr. 7”
 • Hotărârea 720/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 720 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S47, situat în Str. Ion Augustin, nr. 9”
 • Hotărârea 719/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 719 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S46, situat în Str. Ion Augustin, nr. 11”
 • Hotărârea 718/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 718 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S45, situat în Str. Ion Augustin, nr. 13”
 • Hotărârea 717/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 717 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S44, situat în Str. Ion Augustin, nr. 15”
 • Hotărârea 716/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 716 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S43, situat în Str. Ion Augustin, nr. 17”
 • Hotărârea 715/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 715 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S41, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.16”
 • Hotărârea 714/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 714 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S40, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.18”
 • Hotărârea 713/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 713 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S30, situat în Str. Ion Augustin, nr. 2”
 • Hotărârea 712/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 712 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S12, situat în Str. Ion Augustin, nr. 27”
 • Hotărârea 711/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 711 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S11, situat în Str. Ion Augustin, nr. 25”
 • Hotărârea 710/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 710 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S10, situat în Str. Ion Augustin, nr. 23”
 • Hotărârea 709/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 709 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S9, situat în Str. Ion Augustin, nr. 21”
 • Hotărârea 708/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 708 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S6, situat în Str. Ion Cantacuzino, nr. 20”
 • Hotărârea 707/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 707 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S5, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.22”
 • Hotărârea 706/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 706 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S4, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.24”
 • Hotărârea 705/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 705 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S3, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.26”
 • Hotărârea 704/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 704 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S2, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.28”
 • Hotărârea 703/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 703 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S1, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.30”
 • Hotărârea 702/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 702 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei”
 • Hotărârea 701/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 701 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.139/2012 referitoare la modificarea componenţei Comisiei Tehnice deAmenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova
 • Hotărârea 700/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 700 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Craiova Nord – zona Lacul Tanchiştilor” din municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2013;
 • Hotărârea 699/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 699 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.467/2013
 • Hotărârea 698/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 698 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţire şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ
 • Hotărârea 697/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 697 privind preluarea din proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în proprietateapublică a municipiului Craiova, a unor bunuri situate în oraşul Tismana,localitatea Pocruia, judeţul Gorj, respectiv localitatea Târgul Cărbuneşti, satulPojogeni, judeţul Gorj
 • Hotărârea 696/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 696 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.421/2011 referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat almunicipiului Craiova a unui teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzareaacestuia prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L.
 • Hotărârea 695/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 695 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.619/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a imobilelor clădire C1sală de sport şi clădire C2-centrală termicăsituate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A
 • Hotărârea 694/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 694 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 693/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 693 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 692/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 692 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 • Hotărârea 691/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 691 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b−dul Oltenia, nr.41
 • Hotărârea 690/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 690 privind vânzarea, prin negociere directă, a unei părţi din imobilul care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Bujorului, nr.2
 • Hotărârea 689/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 689 privind vânzarea, prin negociere directă, a trei terenuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A
 • Hotărârea 688/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 688 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 687/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 687 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 686/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 686 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în
 • Hotărârea 685/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 685 privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat Radu Marinescu, în vederea
 • Hotărârea 684/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 684 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna DECEMBRIE 2013
 • Hotărârea 683/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 683 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local alMunicipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. Pieţeşi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 682/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 682 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova
 • Hotărârea 681/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 681 privind aprobarea contractului de administrare al dlui Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 • Hotărârea 680/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 680 privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 679/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 679 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2013
 • Hotărârea 678/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 678 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 677/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 677 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinicde Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 676/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 676 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 675/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 675 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 674/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 674 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 673/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 673 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 672/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 672 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 671/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 671 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2014
 • Hotărârea 670/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 670 privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 669/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 669 privind desemnarea administratorului la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 668/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 668 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 667/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 667 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013 referitoare la preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al
 • Hotărârea 666/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 666 privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia Culturală„Activ.Cult” Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în str. C.S. Nicolaescu Plopşor, nr.2 A
 • Hotărârea 665/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 665 privind atribuirea de denumiri pasajului suprateran şi pasajului subteran dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 664/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 664 privind aprobarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor înjudeţul Dolj” cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europeneprin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2, Documentulmajor de Intervenţie 1, Dezvoltarea sistemelor integrate de management aldeşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor
 • Hotărârea 663/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 663 privind modificarea contractului de asociere referitor la modul de implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”
 • Hotărârea 662/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 662 privind aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”
 • Hotărârea 661/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 661 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economicipentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”
 • Hotărârea 660/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 660 privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieţe şiTârguri Craiova S.R.L. şi dl. Reşceanu Cătălin-Ionuţ
 • Hotărârea 659/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 659 privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO
 • Hotărârea 658/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 658 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 657/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 657 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 656/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 656 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Nicoli Marin
 • Hotărârea 655/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 655 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiuniiserviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şitratamente fitosanitare
 • Hotărârea 654/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 654 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.440/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică acontractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din municipiul Craiova
 • Hotărârea 653/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 653 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.457/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică acontractului de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şitratamente fitosanitare în municipiul Craiova
 • Hotărârea 652/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 652 privind aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă şi de canalizare, propusede S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 • Hotărârea 651/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 651 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T15, situat pe str. Calea Bucuresti, nr.165
 • Hotărârea 650/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 650 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T14, situat pe str. Calea Bucuresti, nr.163
 • Hotărârea 649/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 649 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T13, situat pe str. Calea Bucuresti nr.157
 • Hotărârea 648/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 648 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T10, situat pe str. Calea Bucuresti nr.147
 • Hotărârea 647/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 647 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T6, situat pe str. Calea Bucuresti nr.137
 • Hotărârea 646/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 646 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S 6, situat pe str. Grigore Plesoianu nr.10
 • Hotărârea 645/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 645 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S 5, situat pe str. Grigore Plesoianu nr.12
 • Hotărârea 644/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 644 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S 4, situat pe str. Grigore Plesoianu nr.14
 • Hotărârea 643/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 643 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S3, situat pe Bvd Decebal nr.96
 • Hotărârea 642/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 642 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S2, situat pe Bvd Decebal nr.98
 • Hotărârea 641/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 641 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc S1, situat pe Bvd Decebal nr.100
 • Hotărârea 640/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 640 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N25, situat pe str. Calea Bucuresti nr.161
 • Hotărârea 639/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 639 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N24, situat pe str. Calea Bucuresti nr.159
 • Hotărârea 638/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 638 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N23, situat pe str. Calea Bucuresti nr.153
 • Hotărârea 637/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 637 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N22, situat pe str. Calea Bucuresti nr.151
 • Hotărârea 636/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 636 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N21, situat pe str. Calea Bucuresti nr.145
 • Hotărârea 635/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 635 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N9, situat pe Bvd Decebal nr.104
 • Hotărârea 634/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 634 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N8, situat pe str. Calea Bucuresti nr.137A
 • Hotărârea 633/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 633 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N7, situat pe str. Calea Bucuresti nr.137B
 • Hotărârea 631/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 631 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 4, situat pe str. Grigore Plesoianu nr.8
 • Hotărârea 630/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 630 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 3, situat pe str. Grigore Plesoianu nr.6
 • Hotărârea 629/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 629 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 2, situat pe str. Grigore Plesoianu nr.4
 • Hotărârea 628/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 628 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 1, situat pe str. Grigore Plesoianu nr.2
 • Hotărârea 627/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 627 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de încălzire pentru cămin, poartă+cabinet medical, pavilion administrativ şi sala de sport la Colegiul
 • Hotărârea 626/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 626 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C1 Şcoala Gimnazială Traian” (Scenariul 1)
 • Hotărârea 625/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 625 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 624/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 624 privind modificarea Hotărârii Consiliului Iocal al Municipiului Craiova nrB 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 623/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 623 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 622/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 622 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 621/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 621 privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, str. Aleea IIMierlei, nr.9
 • Hotărârea 620/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 620 privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Tufănele, nr.2, bl.317A
 • Hotărârea 619/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 619 privind însuşirea raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şiclădire C2-centrală termică,situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A
 • Hotărârea 618/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 618 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis
 • Hotărârea 617/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 617 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 F
 • Hotărârea 616/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 616 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21
 • Hotărârea 615/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 615 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D
 • Hotărârea 614/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 614 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E
 • Hotărârea 613/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 613 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,b-dul Ştirbei Vodă, nr.17
 • Hotărârea 612/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 612 privind darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 611/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 611 privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii„Constantin Brâncuşi” Craiova asupra unor bunuri situate în municipiul Craiova,str.Prelungirea Bechetului, nr.1A
 • Hotărârea 610/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 610 privind preluarea unui bun din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea privată a municipiului Craiovaşi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 609/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 609 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiovaa unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Termo Craiova S.R.L. învederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 • Hotărârea 608/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 608 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Compania de Apă „Oltenia”
 • Hotărârea 607/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 607 privind modificarea contractului de concesiune nr.34791/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lacusta Damaianthy Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2013;
 • Hotărârea 606/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 606 privind modificarea contractului de concesiune nr.37880/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Pătruţoiu Maria Livia Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2013;
 • Hotărârea 605/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 605 privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.dr.Victor Papillian, nr.28A, respectiv nr.28 B Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
 • Hotărârea 604/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 604 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”
 • Hotărârea 603/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 603 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”
 • Hotărârea 602/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 602 privind modificarea contractelor de concesiuneavând ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică nr.4, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41
 • Hotărârea 601/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 601 privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia „Dincolo de Autism”,a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat încart.Lăpuş, bl.T7, parter
 • Hotărârea 600/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 600 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 599/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 599 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121220/2008 şi nr.121293/2008
 • Hotărârea 598/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 598 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, sc.1, ap.38 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
 • Hotărârea 597/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 597 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare, situată în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, bl.BO3, sc.1, ap.10
 • Hotărârea 596/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 596 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.176, bl.R12, sc.1, ap.8 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2013;
 • Hotărârea 595/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 595 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi comunele arondate municipiului Craiova, prin consiliilelocale, în vederea prestării serviciilor de eliberare a cărţilor de identitate pentrulocuitorii acestor comune
 • Hotărârea 594/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 594 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Publicşi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a CentruluiMultifuncţional Craiova
 • Hotărârea 593/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 593 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova
 • Hotărârea 592/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 592 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 591/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 591 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013
 • Hotărârea 590/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 589/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 589 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 588/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 588 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 587/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 587 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna NOIEMBRIE 2013
 • Hotărârea 586/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 586 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilorvulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei,energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensareprocentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limitaconsumului mediu lunar definit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.70/2011, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2013, în perioadasezonului rece, respectiv 01.11.2013-31.03.2014
 • Hotărârea 585/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 585 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2013 -2014
 • Hotărârea 584/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 584 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 15.11.2013
 • Hotărârea 583/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 583 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, ordineade zi
 • Hotărârea 582/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 582 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 581/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 581 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 580/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 580 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 579/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 579 privind rectificarea bugetului de venituri şi cOeltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 578/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 578 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare
 • Hotărârea 577/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 577 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 576/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 576 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 575/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 575 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 574/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 574 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 573/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile,pentru anul 2013
 • Hotărârea 572/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 572 privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe şi interne,pentru anul 2013
 • Hotărârea 571/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 571 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2013
 • Hotărârea 570/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 570 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2013
 • Hotărârea 569/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 569 privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, la data de 30.09.2013
 • Hotărârea 568/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 568 privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, peprimele 9 luni ale anului 2013
 • Hotărârea 567/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 567 darea în folosinţă gratuită, către Ministerul Tineretului şi Sportului-DirecţiaJudeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, a unui teren care aparţine domeniuluipublic al municipiului Craiova, situat în str.Electroputere, nr.23(fost 21bis)
 • Hotărârea 566/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 566 privind preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 565/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 565 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: Modernizare Complex Sportiv Craiova, în zona B-dul Ştirbei Vodă din municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;
 • Hotărârea 564/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 564 privind modificarea contractului de prestare servicii nr.4/2005 referitor la „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”
 • Hotărârea 563/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 563 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”
 • Hotărârea 562/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 562 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T11, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 149”
 • Hotărârea 561/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 561 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R3, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 70”
 • Hotărârea 560/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 560 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 68”
 • Hotărârea 559/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 559 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R1, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 66”
 • Hotărârea 558/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 558 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N3, situat pe Bld. Calea Bucuresti”
 • Hotărârea 557/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 557 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 129”
 • Hotărârea 556/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 556 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T5, situat pe Bld. Calea Bucuresti”
 • Hotărârea 555/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 555 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N5c, situat pe Bld. Calea Bucuresti”
 • Hotărârea 554/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 554 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N5b, situat pe Bld. Calea Bucuresti”
 • Hotărârea 553/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 553 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc N5a, situat pe Bld. Calea Bucuresti”
 • Hotărârea 552/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 552 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136”
 • Hotărârea 551/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 551 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc J3, situat pe Bld. Carol, nr. 138”
 • Hotărârea 550/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 550 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc J2, situat pe Bld. Carol, nr. 140”
 • Hotărârea 549/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 549 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc J1, situat pe Bld. Carol, nr. 142”
 • Hotărârea 548/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 548 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc F4, situat pe Bld. Decebal, nr. 32”
 • Hotărârea 547/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 547 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D19, situat pe Bld. Decebal, nr. 26”
 • Hotărârea 546/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 546 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”
 • Hotărârea 545/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 545 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”
 • Hotărârea 544/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 544 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”
 • Hotărârea 543/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 543 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D17, situat pe Bld. Decebal, nr. 22”
 • Hotărârea 542/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 542 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2012 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”
 • Hotărârea 541/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 541 privind modificarea Regulamentului referitor la selectarea societăţilor comercialecare vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiuluiCraiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.18/2013
 • Hotărârea 540/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 540 privind aprobarea tarifelor referitoarea la desfăşurarea serviciului de ecarisaj,propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 539/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 539 privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţilor dedezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova
 • Hotărârea 538/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 538 privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru desfăşurarea activităţiide curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune aacestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2013 –2014
 • Hotărârea 537/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 537 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea gestiunii,prin concesiunea serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie,deratizare şi tratamente fitosanitare
 • Hotărârea 536/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 536 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat
 • Hotărârea 535/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 535 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiovaa unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe şi Târguri CraiovaS.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 • Hotărârea 534/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 534 privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor situate în municipiulCraiova, str. General Nicolae Magereanu, nr.16 (fostă str.Brazda lui Novac,nr.129), respectiv nr.17 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.131)
 • Hotărârea 533/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 533 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniuluiprivat al municipiul Craiova, situat în Cartierul Eroilor, str. I. D. Sîrbu, nr.7 A
 • Hotărârea 532/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 532 privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care aparţin domeniuluiprivat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, ComplexVechi, concesionate către S.C. CAPITOL AG S.R.L.
 • Hotărârea 531/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 531 privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care aparţin domeniuluiprivat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, ComplexVechi, concesionate către S.C. AVILAREX IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 530/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 530 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului, situat în cadrul ComplexuluiSportiv “Stadion Ion Oblemenco”, str. Râului, fără număr
 • Hotărârea 529/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 529 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str. Potelu, nr.106
 • Hotărârea 528/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 528 privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.asupra unor bunuri care aparţine domeniului privat al municipilui Craiova
 • Hotărârea 527/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 527 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 526/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 526 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 525/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 525 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 524/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 524 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aproNarea inventarului Nunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 523/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 523 darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia Oltenia, a unui teren care aparţinedomeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Artileriei, cart.Veterani,Tarlaua 27/1
 • Hotărârea 522/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 522 privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;
 • Hotărârea 521/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 521 privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilelor Clădire C1 –săli sport şi C2-centrală termică, situate în b-dul Ştirbei Vodă, nr.34A
 • Hotărârea 520/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 520 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21
 • Hotărârea 519/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 519 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D
 • Hotărârea 518/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 518 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E (fost nr.34)
 • Hotărârea 517/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 517 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis (fost B-dul 23 August, nr.34)
 • Hotărârea 516/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 516 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34F (fost nr.40)
 • Hotărârea 515/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 515 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii deînvăţământ situate în incinta Liceului Tehnologic Transporturi Căi FerateCraiova
 • Hotărârea 514/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 514 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiuluiCraiova, a bunului „Clădire Cabină Poartă – Spitalul Municipal Filantropia Craiova”
 • Hotărârea 513/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 513 privind preluarea unor bunuri din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică şi privată a municipiului Craiovaşi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 512/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 512 privind preluarea din proprietatea privată a statului şi administrareaMinisterului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, îndomeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova, a unui obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat înmunicipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă
 • Hotărârea 511/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 511 privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate înincinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap dinmunicipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Consiliului JudeţeanDolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 510/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 510 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 509/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 509 privind modificarea contractului de concesiune nr.37043/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr.Costea Luminiţa Sanda Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;
 • Hotărârea 508/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 508 privind modificarea contractului de concesiune nr.38111/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Stănescu Miralena - Ileana
 • Hotărârea 507/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 507 privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L.
 • Hotărârea 506/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 506 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuriocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şiprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 505/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 505 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;
 • Hotărârea 504/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 504 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;
 • Hotărârea 503/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 503 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 502/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 502 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de verificare a dreptului deproprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor asupraimobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizarepasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi,respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd.Carol I – str. Arieş”
 • Hotărârea 501/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 501 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local alMunicipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământpreuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova
 • Hotărârea 500/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 500 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna OCTOMBRIE 2013
 • Hotărârea 499/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 499 privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului demanagement câştigător şi durata contractului de management la Teatrul pentruCopii şi Tineret „Colibri” Craiova
 • Hotărârea 498/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 498 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2013
 • Hotărârea 497/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 497 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea amenajării patinoarului în Piaţa„Mihai Viteazul”, în perioada 1 noiembrie 2013-20 februarie 2014
 • Hotărârea 496/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 496 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 495/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 495 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A, pe anul 2013
 • Hotărârea 494/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 494 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinicde Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 493/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 493 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 492/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 492 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 491/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 491 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi ClubulSportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şiadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile dincadrul Stadionului Ion Oblemenco, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca”
 • Hotărârea 490/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 490 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 489/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 489 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul
 • Hotărârea 488/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 488 privind modificarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 487/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 487 privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, peanul 2013, a sumei de 60.000 lei, reprezentând cheltuielile ocazionate deînmormântarea marelui sportiv, căpitan al Craiovei Maxima, Costică Ştefănescu
 • Hotărârea 486/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 486 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013
 • Hotărârea 485/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 485 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013
 • Hotărârea 484/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 484 privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova, Compania de Apă „Oltenia” S.A., judeţul Dolj şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 483/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 483 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.67/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrareaMinisterului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şiadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor suprafeţe de teren,în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare str. Potelu, zonacuprinsă între str. Caracal şi locuinţele ANL”
 • Hotărârea 482/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 482 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.337/2013 referitoare la încheierea contractelor de concesiuneavând ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41
 • Hotărârea 481/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 481 privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.66, bl.R1
 • Hotărârea 480/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 480 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniuluiprivat al municipiul Craiova, situat în Tarlaua 27, Parcela 359/2
 • Hotărârea 479/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 479 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 478/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 478 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 477/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 477 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova , prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 476/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 476 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 475/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 475 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 474/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 474 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Partidul Conservator - Filiala
 • Hotărârea 473/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 473 privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineridestinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate înmunicipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16,aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani
 • Hotărârea 472/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 472 privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2013;
 • Hotărârea 471/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 471 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 470/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 470 privind aprobarea tarifelor de debranşare/rebranşare utilizatori, propuse de S.C.
 • Hotărârea 469/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 469 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 468/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 468 privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova
 • Hotărârea 467/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 467 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova
 • Hotărârea 466/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 466 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna SEPTEMBRIE 2013
 • Hotărârea 465/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 465 privind aprobarea modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova
 • Hotărârea 464/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 464 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului deorganizare şi funcţionare ale Serviciului Public Management Spitale, CabineteMedicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 463/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 463 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a procedurii de organizare şidesfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general alServiciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din MunicipiulCraiova
 • Hotărârea 462/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 462 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 461/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 461 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 460/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 460 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţileaducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de statdin municipiul Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 459/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 459 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 458/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 458 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.397/2013 referitoare la aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova, Clubul Sportiv „Universitatea” dinCraiova şi S.C. Blue Lions Capital S.A., în vederea finanţării şi realizării încomun, a proiectului de promovare şi dezvoltare a activităţii sportive deperformanţă în municipiul Craiova
 • Hotărârea 457/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 457 privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a contractului dedelegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamentefitosanitare în municipiul Craiova
 • Hotărârea 456/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 456 privind preluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiuluiCraiova din administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă aPersoanelor Craiova
 • Hotărârea 455/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 455 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în municipiul Craiova, str.General Nicolae Magereanu, nr.16, respectiv nr.17
 • Hotărârea 454/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 454 privind modificarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 453/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 453 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 452/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 452 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2013
 • Hotărârea 451/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 451 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 450/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 450 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şiClubului Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şiadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile dincadrul Stadionului „Ion Oblemenco”
 • Hotărârea 449/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 449 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, îndomeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat înmunicipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122
 • Hotărârea 448/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 448 privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L.
 • Hotărârea 447/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 447 privind împuternicirea d-nei Lia–Olguţa Vasilescu–Primarul MunicipiuluiCraiova să formuleze şi să semneze cerere de renunţare privind constituirea caparte civilă în Dosarul Penal nr.18983/300/2013 aflat pe rolul JudecătorieiSectorului 2 Bucureşti
 • Hotărârea 446/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 446 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova
 • Hotărârea 445/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 445 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2013 referitoare la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 444/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 444 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Craiova
 • Hotărârea 443/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 443 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la extindere hală industrială, în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.393 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2013;
 • Hotărârea 442/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 442 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Craiovanr.138/2012 referitoare la constituirea Comisiei de Sistematizare a CirculaţieiRutiere şi Pietonale în municipiul Craiova
 • Hotărârea 441/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 441 privind modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting Co.S.A., având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public
 • Hotărârea 440/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 440 privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2013;
 • Hotărârea 439/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 439 privind aprobarea defiinţării/înfiinţării unor staţii taxi în municipiul Craiova
 • Hotărârea 438/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 438 privind aprobarea listei de investiţii propusă de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 • Hotărârea 437/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 437 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiuluiCraiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat
 • Hotărârea 436/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 436 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având caobiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 435/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 435 privind modificarea Hotărârii Consiliului Iocal al Municipiului Craiova nrB D22/2007 referitoare la aproNarea inventarului Nunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 434/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 434 privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A
 • Hotărârea 433/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 433 privind compensarea terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 37/1,Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală „Lunca Jiului-Staţiune ICASCraiova, u.a.218”, cu terenul care aparţine domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în str.Hanul Roşu, nr.53, pentru scoaterea definitivă din fondulforestier naţional, în vederea realizării unui spital de urgenţă
 • Hotărârea 432/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 432 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. AVILAREX IMPEX S.R.L., a terenurilor proprietatea privată a municipiului Craiova, situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi
 • Hotărârea 431/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 431 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului comercial aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală, Hala Carne Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2013;
 • Hotărârea 430/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 430 privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 24, parcela 25
 • Hotărârea 429/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 429 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniuluiprivat al municipiul Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66
 • Hotărârea 428/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 428 privind preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul public al statului şiadministrarea Departamentului pentru Infrastructură Proiecte şi Investiţii Străine,prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., îndomeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 427/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 427 privind modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr.Godeanu Mihaela
 • Hotărârea 426/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 426 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12R/2010, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care este amplasat construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj
 • Hotărârea 425/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 425 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2013;
 • Hotărârea 424/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 424 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale
 • Hotărârea 423/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 423 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 422/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 422 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C.Explosive Division Marketing S.R.L., în vedereaorganizării evenimentului „Zilele Prieteniei”, în zilele de 3 şi 4 august 2013
 • Hotărârea 421/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 421 aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului deproiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizăriiconcursului la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova şi comisiei deconcurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 420/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 420 aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului deproiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizăriiconcursului la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova şi comisiei deconcurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 419/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 419 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 418/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 418 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 417/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 417 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 416/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 416 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 415/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 415 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 414/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 414 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2013
 • Hotărârea 413/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 413 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pentru anul 2013
 • Hotărârea 412/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 411/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 411 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 410/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 410 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna AUGUST 2013
 • Hotărârea 409/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 409 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 408/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 408 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 407/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 407 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţateintegral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 406/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 406 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţileaducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de statdin municipiul Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 405/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 405 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Hnfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 404/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 404 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 403/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 403 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 402/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 402 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 401/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 401 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe semestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 400/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 400 privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pentru semestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 399/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 399 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 398/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 398 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, îndomeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat înmunicipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122
 • Hotărârea 397/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 397 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova, Clubul Sportiv „Universitatea” din Craiova şi S.C. BlueLions Capital S.A., în vederea finanţării şi realizării în comun, a proiectului depromovare şi dezvoltare a activităţii sportive de performanţă în municipiul Craiova
 • Hotărârea 396/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 396 privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova
 • Hotărârea 395/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 395 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui Centru pentru Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu regim de înălţime S+P+3E, în municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42
 • Hotărârea 394/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 394 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la schimbarea parţială de destinaţie, la etajul 1, din parcare în galerie comercială, la imobilul existent, cu regim de înălţime P+1E, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.80
 • Hotărârea 393/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 393 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil cu destinaţia de birouri şi locuinţe colective, cu regim de înălţime S+P+4, în municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu, nr.62A
 • Hotărârea 392/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 392 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1E, în municipiul Craiova, str.Vişinului, nr.11A
 • Hotărârea 391/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 391 privind atribuirea denumirii Aleea 4 Gîrleşti, unei străzi din municipiul Craiova
 • Hotărârea 390/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 390 privind schimbarea denumirii Colegiului Naţional „Ştefan Velovan”, înColegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”
 • Hotărârea 389/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 389 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.197/2013 referitoare la scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi
 • Hotărârea 388/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 388 privind aprobarea gestiunii directe pentru activitatea de demolare aconstrucţiilor provizorii sau definitive, amplasate ilegal pe domeniul public şiprivat al municipiului Craiova dată în competenţa Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
 • Hotărârea 387/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 387 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având caobiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţiiprovizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 386/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 386 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.202/2012 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public almunicipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova asectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de NordCraiova)
 • Hotărârea 385/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 385 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 384/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 384 privind aprobarea actului adiţional de modificare a contractului de delegare aserviciului de ecrisaj din municipiul Craiova, încheiat între municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 383/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 383 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pentru anul 2013
 • Hotărârea 382/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 382 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 381/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 381 privind modificarea actului constitutiv al S.C. „Pieţe şi Târguri” Craiova S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011
 • Hotărârea 380/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 380 privind modificarea tarifelor pentru bilete comercializate în mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova
 • Hotărârea 379/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 379 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, pentru municipiul Craiova
 • Hotărârea 378/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 378 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.4bis/2003, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “GETICA OOH” S.R.L.
 • Hotărârea 377/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 377 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 376/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 376 privind modificarea obiectelor contractelor de închiriere nr.242/2006 şi nr.4184/2008 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. OLAS PROD S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2013;
 • Hotărârea 375/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 375 privind modificarea contractului de concesiune nr.37416/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr.Dragomir Lucian Paul
 • Hotărârea 374/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 374 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniuluiprivat al municipiul Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, nr.26
 • Hotărârea 373/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 373 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniuluiprivat al municipiul Craiova, situat în str. Spania, nr.35A
 • Hotărârea 372/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 372 privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public almunicipiului Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, nr.77
 • Hotărârea 371/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 371 privind vânzarea, prin negociere direcă, a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.55
 • Hotărârea 370/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 370 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 369/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 369 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2013;
 • Hotărârea 368/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 368 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 367/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 367 privind repartizarea, în vederea închirierii, către Dragomir Ileana Olivia, aunei locuinţe proprietatea publică a Statului Român şi aflată în administrareaConsiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul AgenţieiNaţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.2
 • Hotărârea 366/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 366 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1
 • Hotărârea 365/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 365 privind luare act de starea de incompatibilitate a dlui. Tudor Florentin şi încetareade drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului MunicipalCraiova şi, pe cale de consecinţă, a mandatului de viceprimar
 • Hotărârea 364/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 364 privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 363/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 363 privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare aasociaţiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controluluide către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate alPrimarului Municipiului Craiova asupra activităţii acestora şi stabilireametodologiei de repartizare a consumurilor de energie termică şi apă întreconsumatorii din condominiile din municipiul Craiova
 • Hotărârea 362/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 362 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.3“
 • Hotărârea 361/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 361 privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Craiova în Consiliul de Adiministraţie al Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 360/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 360 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi
 • Hotărârea 359/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 359 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 358/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 358 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinicde Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 357/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 357 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 355/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 355 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1“
 • Hotărârea 354/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 354 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.2“
 • Hotărârea 353/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 353 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1”
 • Hotărârea 352/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 352 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.1“
 • Hotărârea 351/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 351 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L., avândca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 350/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 350 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unui ansamblu rezidenţial cu destinaţia de locuinţe colective, funcţiuni complementare şi dotări – servicii, cu regim de înălţime P+1-2, maxim P+12-15, a unui parc comercial, cu regim de înălţime P+1-2 şi a unei zone
 • Hotărârea 349/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 349 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei spălătorii auto, a unei construcţii, cu regim de înălţime P+1, cu destinaţia de birou, bar şi sală de aşteptare şi realizarea unei copertine în incintă, în municipiul Craiova, b-dul Tineretului, nr.16 B
 • Hotărârea 348/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 348 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 347/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 347 privind aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 • Hotărârea 346/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 346 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 345/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 345 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.74/2013 referitoare la modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri,destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, dinbloc „B1”, în bloc „T1”
 • Hotărârea 344/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 344 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiuluiCraiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat
 • Hotărârea 343/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 343 privind preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2013;
 • Hotărârea 342/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 342 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 341/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 341 privind modificarea Hotărârii Consiliului Iocal al Municipiului Craiova nrB 522/2007 referitoare la aproNarea inventarului Nunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 340/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 340 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2013.
 • Hotărârea 339/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 339 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 338/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 338 privind darea în administrare către Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” Craiova abunului Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”
 • Hotărârea 337/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 337 privind încheierea contractelor de concesiuneavând ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41
 • Hotărârea 336/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 336 privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. CAPITOL AG S.R.L., aunor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova,situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi
 • Hotărârea 335/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 335 privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. COREAL COM S.R.L.,a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat înstr.Brazda lui Novac, nr.66
 • Hotărârea 334/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 334 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri careaparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului
 • Hotărârea 333/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 333 privind încheierea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2013;
 • Hotărârea 332/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 332 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional
 • Hotărârea 331/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 331 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2013;
 • Hotărârea 330/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 330 privind schimbarea denumirii străzii Deva, în strada Adrian Păunescu
 • Hotărârea 329/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 329 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie aleSpitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioaseşi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 328/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 328 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova
 • Hotărârea 327/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 327 privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management pentru Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova
 • Hotărârea 326/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 326 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.247/2012 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013
 • Hotărârea 325/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 325 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pentru anul 2013
 • Hotărârea 324/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 324 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 323/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 323 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentruînsoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, dinmunicipiul Craiova, pentru luna IUNIE 2013
 • Hotărârea 322/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 322 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012
 • Hotărârea 321/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 321 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.05.2013
 • Hotărârea 320/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 320 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L., învederea organizării evenimentului „Mix Music Evo”, în zilele de 15 şi 16 iunie 2013
 • Hotărârea 319/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 319 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI „CRAIOVA CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021” Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2013;
 • Hotărârea 318/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 318 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 317 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 316 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 315 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 314 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 313 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2012
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 312 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 311 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 310 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 309 privind atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare pentru esplanadaTeatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea Bucureşti, AleeaTeatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 308 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 307 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 306 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 305 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 304 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 174C, situat în B-dul Dacia, nr.10”
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 303 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 174 B sc1,2, situat în Str.Elena Farago, nr.36”
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 302 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 174 A1,A2, situat în Str.Elena Farago, nr.38”
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 301 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 173F sc1,2, situat în B-dul Dacia, nr.12”
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 300 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 173A, situat în B-dul Dacia, nr.12”
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 299 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 171J, situat în Str.Elena Farago, nr.41”
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 298 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 171H, situat în Str.Elena Farago, nr.45”
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 297 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 171 E, situat în Str.Paltinului, nr. 9”
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 296 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 171G, situat în Str.Elena Farago, nr.47”
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 295 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 171D sc.1,2, situat în Str.Paltinului, nr.11”
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 294 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 171C, situat în B.dul Oltenia, nr.5”
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 293 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 171AB, situat în B.dul Oltenia, nr.5”
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 292 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 170J, sc1, situat în Str.Elena Farago, nr.33”
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 291 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 170 I, situat în Str.Elena Farago, nr.35”
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 280 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.O11, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.104”
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 279 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl O10, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.100”
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 278 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.O9, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.98”
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 277 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.O8, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.94”
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 276 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc B.lO13, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.108”
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 275 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.U9, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.90”
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 274 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.U8, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.96”
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 273 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.U7, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.102”
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 272 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.O7, situat în Str.Calea Bucureşti, nr.92”
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 271 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.O16, situat în Str.Ion Tuculescu, nr.19”
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 270 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.U6a, situat în Str.Ion Tuculescu, nr.17”
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 269 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.V8, situat în Str.Ion Tuculescu, nr.20”
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 268 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl. V9, situat în Str.Ion Tuculescu, nr.18”
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 267 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Bl.2I.U.G, situat în Str.Ion Tuculescu, nr.16”
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 266 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc A14.1,2, situat în Str.Tehnicii”
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 265 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M30, situat în Str.Arţarului, nr.7”
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 264 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M24, situat în Str.Dealul Spirei, nr.24”
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 263 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D11, situat în B-dul 1Mai, nr.10”
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 262 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M28, situat în Str.Buziaş, nr.16”
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 261 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M31, situat în Str.Buziaş, nr.8”
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 260 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M32, situat în Str.Buziaş, nr.6”
 • Hotărârea 259/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 259 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M19, situat în B-dul 1Mai, nr.9”
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 258 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M29, situat în Str.Arţarului, nr.9”
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 257 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M18, situat în B-dul 1Mai, nr.7”
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 256 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M30, situat în Str.Arţarului, nr.7”
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 255 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M21, situat în Str.Arţarului, nr.2”
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 254 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M27, situat în Str.Buziaş, nr.14”
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 252 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M4, situat în B-dul 1Mai, nr.25”
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 251 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M6, situat în Str.Deva, nr.19”
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 250 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M7, situat în Str.Arţarului, nr.20A”
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 249 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M11, situat în B-dul 1Mai, nr.15”
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 248 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M12, situat în B-dul 1Mai, nr.17”
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 247 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M13, situat în Str.Dealul Spirei, nr.31”
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 246 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M14, situat în Str.Arţarului, nr.12A”
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 245 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M15b, situat în Str.Dealul Spirei, nr.26”
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 244 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M26, situat în Str.Dealul Spirei, nr.20”
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 243 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D12, situat în B-dul 1Mai, nr.12”
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 242 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D7, situat în Str.Lalelelor, nr.1”
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 241 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc Camin IRA, situat în Str. Caracal, nr. 110, Camin IRA”
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 240 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M22, situat în Str.Vasilescu Carpen, nr.4”
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 239 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M20, situat în str.Electroputere, nr.4”
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 238 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M17, situat în Str.Henri Coandă, nr.57”
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 237 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M15, sc. 1,2, situat în Str.Vasilescu Carpen, nr.2”
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 236 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc M16, situat în str.Henri Coandă, nr.55”
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 235 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 128, situat în Str.Gral Ghe Magheru, nr.4”
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 234 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 127b, situat în Str.George Vilsan, nr.3A”
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 233 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 127a, situat în Str.George Vilsan, nr. 3A”
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 232 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 126, situat în Str.George Vilsan, nr.3A”
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 231 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 125, situat în Str.George Vilsan, nr.3A”
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 230 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 124, situat în Str.Gen Magheru, nr.10”
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 229 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 123, situat în Str.Gral Ghe Magheru, nr.12”
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 228 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 122, situat în Str.G-ral Ghe Magheru, nr.14”
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 227 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 121, situat în Str.Gral Ghe Magheru, nr.16”
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 226 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 120, situat în Str.G-ral Ghe Magheru, nr.18”
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 225 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 119, situat în Str.Gral Ghe Magheru, nr.20”
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 224 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 118, situat în Str.G-ral Ghe Magheru, nr.22”
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 223 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 117, situat în Str.Gral Ghe Magheru, nr.24”
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 222 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 116, situat în Str.G-ral. Ghe.Magheru, nr.26”
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 221 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc 106, situat în Str.Rovinari, nr.6A”
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 220 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O21
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 219 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O22,
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 218 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O24,
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 217 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O23,
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 216 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O20,
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 215 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O19,
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 214 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O18,
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 213 privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O5,
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 212 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II , în Municipiul Craiova bloc O4,
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 211 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA să voteze numirea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apă Oltenia SA
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 210 privind aprobarea protocolului referitor la implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 209 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu SC Band Contact Agency SRL, în vederea susţinerii evenimentului „Zilele Municipiului Craiova“ 2013, ediţia a XVII-a
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 208 privind aprobarea parterneriatului încheiat între Municipiul Craiova, SC Tiplexim SRL, Regia Autonomă de Transport Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect stabilirea responsabilităţii fiecărui partener, în scopul planificării, depunerii şi implementării proiectului „Modernizare şi dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice şi ansamblarea finală a tramvaiului modernizat“
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 207 privind aprobarea tarifului pentru deversarea în staţia de epurare a apelor uzate menajere, de către firmele particulare care execută vidanjări de fose septice
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 206 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei pensiuni, cu regim de înălţime S+P+2+M, în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 79 E
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 205 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 204 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 86/2013 referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 203 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 202 privind modificarea Hotârârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 26/2002 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 201 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 239/2002 referitoare la mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia ordinea de zi
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 200 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 13/2012 referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 199 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 198 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administraţia Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 197 privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a unor bunuri-mijloace fixe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, concesionate de către SC Salubritate Craiova SRL
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 196 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco“
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 195 privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul, situat în municipiul Craiova, str. Parcul Libertăţii 1848, nr. 17B şi platformei gospodăreşti construite pe acest teren
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 194 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 193 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 192 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 191 privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia Militarilor Proconcordia, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13, subsol
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 190 privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova, având ca obiect imobilul - construcţie „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova“, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 189 privind încheierea contractului de concesiunie între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea Cojan Vera, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str. Horia, nr. 5
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 188 privind aprobarea contractului - cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 187 privind aprobarea diminuării materiei impozabile, cu bunurile mobile ce aparţin persoanelor fizice cu roluri fiscale înregistrate în evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadriul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, care nu pot fi identificate
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 186 privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 2013, a unei sume reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru întreţinerea a trei minori supuşi riscupui abandonului, înscrişi la Creşa nr. 2, Craiova, pe perioada frecventării creşei
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 185 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna Mai 2013
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 184 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Salubritate Craiova SRL
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 183 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 182 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a SC Compania de Apă „Oltenia“ SA din data de 29.04.2013
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 181 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri“ Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 180 prvind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2013
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 179 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pentru anul 2013
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 178 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale SC Termo Craiova SRL, pentru anul 2013
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 177 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 176 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 175 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Compania de Apă „Oltenia“ SA, pe anul 2013
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 174 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2013
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 173 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pe anul 2013
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 172 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Termo Craiova SRL, pe anul 2013
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 171 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 170 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 169 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 168 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 167 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 166 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 165 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 164 privind aprobarea executţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 163 privind execuţia bugetului local al Municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2013
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 162 privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare“ al Municipiului Craiova, Majestăţii Sale Regele Mihai I al României
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 161 privind sărbătorirea „Zilei Municipiului Craiova“, în data de 1 iunie
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 160 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construire locuinţe cu regim de înălţime max. P+5, în municipiul Craiova, str.Dr.Dimitrie Gerota
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 159 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniuluipublic sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii cudestinaţia de spaţii comerciale
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.311/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având caobiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cudestinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 157 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.310/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având caobiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiuluiCraiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 156 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.270/2010 referitoare la aprobarea modelului contractului de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 155 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.460/2009 referitoare la concesionarea prin negociere directă a unor terenuri
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 154 privind prelungirea duratei contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului informaţional
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 153 privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova, zonaBariera Vîlcii – Şimnicu de Jos şi zona Romaneşti
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 152 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare pluvială Cartier Veterani”, din municipiul Craiova
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 151 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii“Alimentare cu apă potabilă şi reţele de canalizare ape pluviale pe zona delimitată destrăzile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina şi Brezei”, din municipiulCraiova
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 150 privind modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting Co.S.A., având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 149 privind înfiinţarea unor staţii de taxi în municipiul Craiova
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 148 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executareaserviciului public de transport local în regim de închiriere
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 147 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 146 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 145 privind modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Godeanu Mihaela Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013;
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 144 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Modexim S.A., a terenului situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota şi str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 143 privind vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, bld.Decebal, nr.2, respectiv str.Calea Bucureşti, nr.26
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 142 privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cardiomed S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 141 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 140 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 139 privind închirierea prin negociere directă, către S.C. ENRIAR IMPEX S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartierul 1 Mai, str. Nicolae Ionescu Siseşti, zona Pelendava
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 138 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 137 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu(cantină)aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta ColegiuluiNaţional Economic „Gheorghe Chiţu”, str.Brestei, nr.10 şi aflat în administrareaacestuia, în vederea organizării de evenimente
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 136 privind constituirea fondului de locuinţe sociale unic, destinat închirieriipersoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţeretrocedate în natură foştilor proprietari
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 135 privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013;
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 134 privind trecerea din proprietatea privată a municpiului Craiova, în proprietateapublică a municipiului Craiova a unor bunuri imobile
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 133 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către PartidulSocial Democrat, Organizaţia Municipală Craiova, a spaţiului aparţinânddomeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 132 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către PartidulPoporului Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului aparţinânddomeniului privat al municipiul Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 131 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013;
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 130 privind repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 129 privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013;
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 128 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2013 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 127 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2013
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 126 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 125 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare, a caietului deobiective în vederea organizării concursului de proiecte de management laAnsamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, precum şi a comisiei de concurs şi acomisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 124 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului laCasa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 123 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului laTeatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 122 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului laTeatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 121 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013;
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 120 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 119 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 118 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 117 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 116 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 115 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 114 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 113 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 111 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului PublicComunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 110 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitateal Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 109 privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 108 privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 107 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pentruactivităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 106 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoarede venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 105 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Hnfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 104 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 103 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 102 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 101 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 100 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 099 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 098 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul2013
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 097 privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne, pentru anul 2013
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 096 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013;
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 095 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova,str.Calea Severinului, nr.9A (Lac Craioviţa)
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 094 privind aprobarea tarifului unic pentru apa potabilă produsă şi transportată,respectiv livrată în alt sistem, în vederea redistribuirii pentru întreaga arie dedelegare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 093 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare,întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 092 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.100/2012 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situateîn municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 091 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 090 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având caobiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 089 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 088 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 087 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 086 privind închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 085 privind închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 084 privind schimbarea denumirii părţii contractante din S.C. „NEWS OUTDOOR ROMÂNIA” S.R.L. în S.C. „GETICA OOH” S.R.L. la contractele de asociere
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 083 privind modificarea contractului de concesiune nr.305/2009 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. OLAS PROD S.R.L.
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 082 privind modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şinr.86/1996 încheiate între S.C. Vladbriana S.R.L. şi Consiliul Local alMunicipiului Craiova
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 081 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 080 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2013;
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 079 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 078 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 077 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a serviciului deiluminat public din municipiul Craiova, încheiat cu S.C. Luxten Lighting CO S.A. Bucureşti
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 076 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de „întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal din Municipiul Craiova”
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 075 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 074 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova Nr.crt Poz. inreg Codul de clasif. Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau după caz a dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei)
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 073 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privatăa municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome deAdministrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Părului, nr.19
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 072 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 071 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.8, cam.9, respectiv str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 070 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate saucare urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilorproprietari, pe anul 2013
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 069 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiovaa bunului „Staţie îngropată Făcăi”, concesionat către S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 068 privind dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova situat în str. Hanul Roşu, nr.53 (fost Parcul Lunca Jiului) Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2013;
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 067 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea MinisteruluiApărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrareaConsiliului Local al Municipiului Craiova, a unor suprafeţe de teren, în vederearealizării obiectivului de investiţii „Modernizare str. Potelu, zona cuprinsă între str.Caracal şi locuinţele ANL”
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 066 privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui Studiude Fezabilitate având ca obiect “Amenajare parcare partea de N-V a PieţeiCentrale”
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 065 privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui Studiude Fezabilitate având ca obiect “Reconstruire Piaţa 1 Mai”
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 064 privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare LucrăriIntervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare zid sprijin,latura de vest, strada Gheorghe Bibescu şi latura de nord care se învecinează custrada Mihai Viteazu”
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 063 privind aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 062 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 2013
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 061 privind stabilirea, pentru anul 2013, a nivelului contribuţiei Consiliului Local alMunicipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor dinmunicipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectivinstituţionalizare sau dare în plasament
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 060 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2013
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 059 privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova,să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Salubris Dolj”, atribuirea directă a contractului de delegare pentru uneleactivităţi ale serviciului de salubrizare, către operatorul regionalS.C. Salubriate Craiova S.R.L. şi aprobarea contractului de delegare a gestiuniipentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 058 privind mandatarea dnei. Lia- Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să voteze înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, înfiinţarea operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 057 privind înfiinţarea, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SalubrisDolj”, a operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 056 privind aprobarea actului adiţional de modificare a contractului de delegarepentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, încheiat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Salubritate CraiovaS.R.L.
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 055 privind finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a Parohiei Sf. Nicolae-Dorobănţia, la costurile eligibile aferente proiectului „Consolidare, restaurare şivalorificare turistică biserica cu hramul « Sf.Nicolae »-Dorobănţia ”, situat inmunicipiul Craiova, str. Alexandru Odobescu, nr. 1
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 054 privind finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a ArhiepiscopieiCraiovei, la costurile eligibile aferente proiectului „Centru social pentru persoanevârstnice „Renaşterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod existent şidotare ”, situat in municipiul Craiova str. Matei Basarab nr. 17
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 053 privind finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a ArhiepiscopieiCraiovei, la costurile eligibile aferente proiectului "Centru social multifuncţionalBest-Life pentru copii dezavantajaţi social", situat in municipiul Craiova, str. Devanr. 16
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 052 privind finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a ArhiepiscopieiCraiovei, la costurile eligibile aferente proiectului "Reabilitare, amenajare, etajareşi schimbare destinaţie din casa parohială, în centru social", pentru centrul socialde zi pentru copii „Anastasia” din Craiova, str. Amaradia nr. 15.
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 051 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 050 privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Daşoveanu Dan
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 049 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 048 privind desfăşurarea în municipiul Craiova a celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor„Marin Sorescu”, în perioada 25 – 27 februarie 2013
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 047 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 32.283.000 lei Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2013;
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 046 privind împuternicirea d-nei Lia – Olguţa Vasilescu – Primarul MunicipiuluiCraiova să formuleze cerere de constituire ca parte civilă şi să susţină drepturileşi interesele Consiliului Local al Municipiului Craiova în Dosarul Penalnr.316/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia Naţională Anticorupţie
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 045 privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea Aeroclub OlteniaCraiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova a terenului şi construcţiile aferente „zona BaltaVerde” situat în comuna Podari Şoseaua Craiova – Calafat Km 4,5 şi a terenului şiconstrucţiile aferente „Bazei de Reparaţii” situat în municipiul Craiova, str. CaleaBucureşti, nr.433
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 044 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuriaparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 043 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.315/2012 referitoare la aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi apreţului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 042 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru activităţile de administrare adomeniului public şi privat date în competenţa Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 041 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova, pentru anul 2012
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 040 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 039 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la reglementarea drumului de acces trafic greu pentru aprovizionare şi livrare, în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.80
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 038 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unor spaţii comerciale,cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Aristizza Romanescu, nr.7C
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 037 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 036 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii“Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.2”
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 035 privind stabilirea ratelor de co-finanţare ale Municipiului Craiova şi asociaţiilorde proprietari , precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite de cătreMunicipiul Craiova aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentrublocurile de locuinţe incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013, axaprioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere",domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică ablocurilor de locuinţe"
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 034 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea AutorităţiiNaţionale pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, îndomeniului public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova a unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco”
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 033 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125122/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ghiţu C.Mihaela Luminiţa, către dr. Săftoiu Paula Liliana Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2013;
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 032 privind modificarea contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu Magdalena Georgeta
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 031 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.220/2002, având caobiect un teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care esteamplasată o construcţie provizorie, cu destinaţia de spaţiu comercial, producţie şiprestări servicii
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 030 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 029 privind închirierea fără licitaţie publică, către Clubul Sportiv “Aerosport” Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.31 (fost nr.55)
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 028 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.7998/2003 şi nr.11001/2003
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 027 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiuluiaparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda luiNovac, bl. 39, parter
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 026 privind constituirea fondului de locuinţe sociale destinat închirierii persoanelorşi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedateîn natură foştilor proprietari
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 025 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 024 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 023 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 022 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a GrădiniiZoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 021 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare şi exploatare atoaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 020 privind aprobarea tarifelor pentru realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 019 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini pentru activitateade administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 018 privind aprobarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale carevor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie ce are caobiect „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiulCraiova – Reabilitare termică bloc N4, situat în str.Calea Bucureşti, nr.133”
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 016 privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a managementului pentru instituţiile publice de cultură Teatrul Liric “Elena
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 014 privind aprobarea, pentru anul 2013, a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe raza
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 013 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2013
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 012 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 011 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborareîncheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THEEUROPEAN HOUSE”
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 010 privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 009 privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier municipal al domnului Dincă Mărinică
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 008 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale Serviciului PublicManagement Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul2013, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 007 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Localal Municipiului Craiova a unei părţi din suprafaţa bunului „Parcul Lunca Jiului”,care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 006 privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public almunicipiului Craiova, situat în B-dul Nicolae Romanescu, nr.1
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 005 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota înAdunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Salubris Dolj” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şia membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 4 privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova–dna.Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 003 privind aprobarea actului adiţional de modificare a contractului de asocierenr.17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ECO SUD S.R.L.
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 002 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Craiova

  Hotarea Consiliului Local nr. 001 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare dinexcedentul bugetului local al municipiului Craiova