Proces verbal din 29.06.2012

Proces verbal din data de 29.06.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 29.06.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 24, 2 consilieri sunt absenți motivat: dl. Badea și dl. Pană, iar un consilier întârzie: dl. Dincă. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Tudor pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Înainte de a începe ordinea de zi și de a da citire dispoziției prin care s-a convocat ședința extraordinară, aș dori să punctăm și să lămurim câteva probleme cu privire la desemnarea președintelui de ședință. Conform regulamentului și legislației, un consilier poate să conducă ședințele consiliului local până la trei luni de zile. Vă consult pe dvs. dacă sunteți de acord ca de acum înainte, la următoarea ședință a consiliului local, fie ea ordinară sau extraordinară, să începem să punem în practică aceeași procedură care respectă legea, în ordine alfabetică a consilierilor, fiecare dintre noi să conducă atunci când suntem convocați, ședința respectivă. Vă supun la vot această propunere. Înainte de a supune la vot, dacă sunt discuții.

Dl. Ștefârță:

Rugămintea mea este să începem în ordine inversă.

Dl. Președinte:

Ținem cont de propunerea dvs. Nu sunt ultimul pe lista de consilieri. mai sunt și d-nii consilieri Vasile, Voicu. Îi dau cuvântul d-rei profesor Bianca Predescu.

D-ra Predescu:

Înainte de a lua cuvântul, în numele tuturor consilierilor, în numele tuturor celor prezenți să spunem astăzi "La mulți ani!" de ziua Sfinților apostoli Petru și Pavel, celor care își serbează ziua numelui.

Cât privește această chestiune sunt două aspecte. pe de o parte legea face vorbire de trei ședințe consecutive, dispoziție legală de care am uzat până în prezent fără ca ea să aibă un caracter interactiv. Pe de altă parte, conform unei practici vechi care și-a găsit reglementarea în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, prezidarea ședințelor se face în ordine alfabetică pentru o ședință de către fiecare membru al consiliului local. Această normă la care noi am ajuns dă posibilitatea tuturor consilierilor ca pe durata mandatului să prezideze cel puțin o ședință datorită numărului membrilor în consiliul local al municipiului Craiova.

Dl. Președinte:

La ședința precedentă am discutat despre perioada de trei luni de zile, nu de trei ședințe. Ținem cont de propunerea dvs., în mare parte aceasta a fost și propunerea noastră ca fiecare dintre consilierii locali să aibă posibilitatea în mandatul de patru ani de zile de a conduce ședințele consiliului local. Dacă nu mai sunt și alte discuții, supun la vot propunerea ca fiecare consilier local în ordine alfabetică de acum încolo să conducă ședințele de consiliu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Voi da citire dispoziției de ședință și pentru că sunt decât două puncte pe ordinea de zi, le voi da citire, apoi voi solicita aprobarea lor.

Prin dispoziția nr. 2/25.06.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară în data de 29.06.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice de energie termică în instalațiile de producere și distribuție din municipiul Craiova.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice, facturate populației, începând cu 01.07.2012.

Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.

Intrăm în ordinea de zi.

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice de energie termică în instalațiile de producere și distribuție din municipiul Craiova.

Dl. Sas:

Grupul de consilieri UNPR va vota acest punct de pe ordinea de zi. Este extrem de important pentru Regia de Termoficare acest lucru, însă țin să vă amintesc că această propunere, acest proiect de hotărâre a mai fost de două ori dezbătut în ședința de consiliu și în comisii, fiind votat împotrivă în comisii de anumiți consilieri. Acest lucru a adus prejudicii foarte grave Regiei de Termoficare. Încă o dată subliniez faptul că votarea acestui proiect de hotărâre este extrem de importantă pentru bunul mers al Regiei de Termoficare.

Dl. Cherciu:

Coincidența face să-mi încep al doilea mandat tot cu o interpelare legată de Regia de Termoficare. Acum patru ani ni se prezenta un studiu de fezabilitate care trăgea o concluzie aberantă anume că în Craiova este necesar a se construi o nouă centrală termică pe gaze. Și spun aberantă pentru că era evident pentru orice om cu bun simț că în momentul respectiv prețul gazelor are o tendință crescătoare, ori nu asta era soluția. De această dată ni se propune un proiect de hotărâre care la rândul lui se bazează tot pe un studiu întreprins de o altă firmă privată, bănuiesc că tot pe bani grei, cum s-au plătit și data trecută și au fost aruncați la coș, un studiu care nu face altceva decât să avem pierderi. Este foarte ușor de observat acest fapt fără să ai nevoie să tocmești o firmă privată pentru aceasta uitându-te câte gigacalorii plătești, câte gigacalorii cumperi de la Complexul Energetic și câte vinzi. Asta este cea mai bună oglindă având în vedere faptul că ai pierderi. Este ca și cum acasă îmi curge un robinet la baie pentru că are garnitura defectă și în loc să încerc să repar robinetul, chem o firmă de specialitate care să-mi certifice că într-adevăr, robinetul curge. Ceea ce se propune astăzi nu este însoțit de nici un fel de plan de măsuri pentru reducerea acestor pierderi. Am citit ceva în presă în care dl. director interimar propune suplimentarea veniturilor termoficării prin acțiuni de deszăpezire. Stau și mă întreb de ce dânsul, de exemplu, nu-și propune printre altele, dacă tot încearcă să eficientizeze activitatea, să preia activitatea pe care în clipa de față o desfășoară, de exemplu, firme private. Mă refer la, de exemplu, gestionarea repartitoarelor de costuri. Este foarte ciudat cum toate firmele private cum se desfășoară afaceri cu Regia de Termoficare sau în legătură cu această activitate, este profit, iar Regia de Termoficare iese întotdeauna pe pierderi, și mă refer la pierderile reale, nu la așa zisul profit coafat din documente. La fel de bine știu că se spune de ani buni că Regia de Termoficare a făcut investiții în reabilitarea conductelor, s-au schimbat câteva sute de kilometri de conducte, s-au modernizat centrale termice și puncte termice, ori în urma acestor investiții noi constatăm că astăzi ni se propune creșterea pierderilor. Ori astăzi eu întreb de ce Dumnezeu facem investiții și cheltuim bani cu reabilitarea conductelor, dacă pierderile continuă să crească. Practic astăzi ni se propune cumva să dăm gir, să acoperim mai bine zis, o proastă administrarea care, este adevărat, nu datează de ieri, ci de ani și ani buni și să dăm gir unei proaste administrări care nu s-a mărginit la altceva decât să coaxeze cum spuneam, niște rezultate financiare mutând pierderile în conturi extrabilanțiere, deci este clar că artificii au știut întotdeauna să facă cei de la termoficare, ca în cele din urmă documentele să arate foarte bine. Închei spunând că am convingerea că acest proiect nu va trece astăzi pentru că noi mai departe decât acum o lună de zile sau două în care colegii consilieri de la PSD și PNL s-au opus vehement împotriva acestui proiect, ori, eu cel puțin, nu văd ceea ce s-ar fi schimbat în ultima lună de zile încât peste noapte astîzi să-și fi revizuit opinia. Înțeleg că acest proiect va beneficia doar de votul pentru al consilierilor UNPR. Grupul consilierilor PDL atât de firav cât este, se va opune acestui proiect.

D-na Primar:

Vreau să fac câteva precizări. Spunea dl. Cherciu niște propuneri: creșterea pierderilor. Nu. Se propune recunoașterea pierderilor pur și simplu, și mai ales respectarea legii pentru că așa cum știți și dvs. Codul Fiscal spune că atunci când vinzi o marfă în pierdere, ești obligat să calculezi TVA la pierderi. Asta înseamnă 360 miliarde pierdere pe care îi are deja Regia de Termoficare, este în litigiu cu ANAF, nu știm ce va decide instanța, dar putem să ne închipuim până la urmă cam care va fi rezultatul. Cert este că trebuie să stopăm această problemă ca să putem să vindecăm regia de termoficare unde vreau să vă spun că problemele sunt extraordinar de grave. Dacă există o bombă cu ceas în acest moment, să știți că ea se numește Regia de Termoficare. Într-adevăr, au fost scoase în afara bilanțului foarte multe datorii. Nu s-a știut de ele. S-a cosmetizat totul, vi s-a prezentat în fața dvs., a consilierilor locali, cei care au fost în mandatul trecut, că totul este bine și frumos acolo și situația este groaznică. 2200 miliarde lei vechi. trebuie să aplicăm toate aceste corecții ca să putem să vindecăm Regia de Termoficare. Eu nu știu despre ce firme discutați. Vreau să vă spun că vreau să elimin, să propun să elimin toate pierderile și de săptămâna asta am aruncat la coș foarte multe lucruri care miau venit la semnat, am stopat un contract pentru buchetele de flori care se aduceau în biroul primarului, în valoare de 2 miliarde lei vechi pe an. Mulțumesc frumos, îmi cumpăr singură flori dacă vreau să arate biroul frumos, nu trebuie să plătească primăria din bugetul craiovenilor florile care sunt în biroul primarului. Am stopat niște licitații care se făceau pentru tot felul de lucruri neimportante în oraș cum sunt limitatoarele de viteză. După ce că avem atâtea gropi, mai punem și limitatoare de viteză, ca să ne stricăm mașinile definitiv. Asta este chestiunea, trebuie să recunoaștem pur și simplu aceste pierderi, ca să nu mai plătim pentru ele alte sume de bani din bugetul regiei pentru că regia efectiv nu-și mai permite.

D-ra Predescu:

Din discuțiile purtate ieri la comisia juridică rezultă că dacă nu am aproba astăzi acest proiect, de abia de acum ar începe să curgă penalități și ele sunt de 600 miliarde lei, o chestiune care ține de oportunitatea și de seriozitatea deciziei pe care o luăm astăzi. Pe de altă parte este absolut legală aprobarea pierderilor, este o procedură prevăzută de lege care a fost analizată și discutată. Cât privește faptul că în lunile precedente, ultimele două luni ale mandatului trecut, nu s-a aprobat acest proiect, și coroborând cu ceea ce avem în dosar, trebuie să nu denaturăm situația. Documentele justificative la care făcea referire unul dintre colegii mei anteriori, datează din septembrie 2011. Ca atare, sunt ale vechii conduceri, iar ele au fost analizate și pentru că tocmai se discuta în acea perioadă despre situația pe care d-na primar o invoca și o analiza în precedent, de aceea nici nu am putut să aprobăm la acel moment pierderile atâta timp cât nu aveam o analiză reală a acestora. Nu suntem în prezența unui nou proiect de management pe care l-ar face o nouă conducere a acestei regii ca să putem vorbi de faptul că s-ar proiecta pierderi mai mari pe viitor. Referirile din dosar privesc doar situația trecută până la începutul acestui an.

Dl. Genoiu:

Îmi cer scuze că nu cunosc discuțiile purtate pe această temă în vechiul consiliu, dar consider că sunt două aspecte care trebuie menționate și dezbătute. Unul este intrarea în legalitate a unor pierderi care există, sunt reale și trebuie recunoscute și prinse în situațiile tehnice și contabile ale regiei. Problema este tehnic vorbind de aceste pierderi, care sunt, din punctul meu de vedere, colosale. La școală am învățat despre randamente tehnice la cazane de 98-99% și aici văd că discutăm de 66%. Pierderile pe distribuție la fel. Dacă ceva trebuie făcut, trebuie făcut în acest sens. Probabil că investițiile, probabil că viitorul buget al primăriei, trebuie să se uite în primul rând aici. Aici sunt bani aruncați pe fereastră. Dacă oricare dintre noi își cumpără o locuință, își cumpără un imobil care este încălzit cu un cazan cu așa pierderi, primul lucru pe care îl face este să desființeze cazanul, indiferent că încălzește sau nu încălzește clădirea respectivă, dar desființează cazanul cu randament de 66%.

Al doilea aspect este legat de cel al prețului care, în aceste condiții de producere deficitară a acestei energii termice, mi se pare normal și este normal ca noi, populația, să suportăm un preț exagerat al gigacaloriei: Prețul gigacaloriei trebuie să fie un preț minim sau aproape de minim față de prețul gigacaloriei în celelalte orașe mari din țară și spun acest lucru deoarece ne aflăm într-o zină unde energia se produce ieftin față de alte zone ale țării.

Dl. Nedelescu:

Vreau să salut inițiativa primarului cu introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi și, mai mult, să salut măsurile pe care le-a luat într-o perioadă așa de scurtă. Ar putea să zică cineva: Domne, faceți parte din același partid și aveți un interes. Nu. Tot timpul am apărat interesul cetățeanului și m-am gândit în primul rând la cetățean. Spunea un coleg din vechiul consiliu, și îi mulțumesc pe această cale, un bun coleg, eu spun, că PSD și PNL nu au fost de acord să aprobăm aceste pierderi. Este adevărat și îi confirm colegului meu că nu am fost de acord. De ce nu am fost de acord, asta este problema problemelor? Păi nu am fost de acord pentru că nu vedeam nimic bun că se întâmplă la această regie. Știam de managementul defectuos de la această regie. Mărturie cred că stau procesele-verbale ale consiliului local și ale ședințelor de comisie de câte ori am cerut să luăm măsuri cu această regie. În urma mai multor intervenții pe care le-am avut în comisia de buget finanțe, am reușit să facem, într-adevăr, o dezbatere pe tema acestei regii în comisia de buget-finanțe, dar dezbatere care nu s-a mai finalizat cu nici o măsură în continuare, pentru că de fiecare dată se venea și ni se spunea și ni se închidea gura că managerul de la termoficare este cel mai bun manager pe care îl are Craiova dintre regiile și societățile subordonate consiliului local. Atunci ni se închidea gura. Acum vedeți că s-au luat măsuri. Aceste pierderi sunt legale, sunt prevăzute în bilanțul energetic, ele trebuie aprobate, sunt mai mici dacă vreți, neam și documentat prin țară, sunt mai mici decât în alte orașe, nu sunt chiar atât de mari, sunt pierderi normale pe care trebuie să le aprobăm. Mai mult, dacă vedeți, abia s-a schimbat directorul regiei, primarul nici nu a avut timp să se obișnuiască cu scaunul de primar și s-au luat niște măsuri. S-a rezolvat problema penalităților.

Dacă noi nu aprobăm aceste pierderi, vedeți ce se întâmplă. Deja regia este într-un proces cu ANAF pentru 360 miliarde pentru aceste pierderi care nu s-au aprobat. Este o primă etapă, dacă vreți, pentru că vă spun că urmează control și vor fi mai mult, vor mai veni alte sute de milioane pentru care probabil va trebui să ne judecăm sau să le plătim ANAF-ului. Eu rog colegii din consiliul local să dăm dovadă că suntem o echipă, că gândim pentru Craiova și în interesul cetățeanului și nu numai în interesul cetățeanului. Și să facem echipă cu actualul primar care ne-a demonstrat că a tăiat și de la flori și de la orice pentru ca tot banul public să meargă numai în interesul cetățeanului și pentru binele craiovenilor. Vă mulțumesc și sper ca toți să votăm acest proiect de hotărâre.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă pierderile tehnologice de energie termică în instalațiile de producere și distribuție din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 22 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice, facturate populației, începând cu 01.07.2012.

D-na Primar:

Am citit în presă niște articole scrise de fiecare cât a înțeles. Am văzut și niște luări de poziție din partea unor consilieri locali și din cauza asta mă simt datoare să dau niște explicații ca să fie clar pentru absolut toată lumea. Așa cum v-am spus, Regia de termoficare are probleme foarte foarte mari. Noi ne-am hotărât însă să ajutăm regia, am mers la București, am avut discuții cu ANRE, ANRSC pentru că cerea cineva niște avize. Vreau să vă spun că toate discuțiile care s-au făcut, s-au făcut în prezența directorilor de la ANRE, ANRSC, un reprezentant de la Ministerul Administrației și Internelor, de asemenea, chiar vicepremierul României, dl. Florin Georgescu pentru situația specială de la Regia de termoficare. Am fi reușit să ștergem penalitățile încă de săptămâna trecută dacă Regia de termoficare ar fi avut ordine în contabilitate, ceea ce nu s-a întâmplat, din păcate. Dar am reușit să găsim variante pentru scăderea gigacaloriei, ceea ce zic eu că este extraordinar, este o veste bună pentru craioveni, pentru noi toți, până la urmă care beneficiem de acest sistem de termoficare și o să întrebați probabil de unde, dacă este o fundamentare făcută. Complexul Energetic Oltenia a propus un preț de 120 lei pe gigacalorie. Practic a scăzut cu 17 lei gigacaloria. Totodată am început să facem reorganizarea regiei de termoficare astfel încât să putem să scădem costul la gigacalorie, în principal prin implicarea unei părți din personalul regiei, și este vorba de 200 angajați, în alte activități aducătoare de venituri, și am mai găsit, de asemenea, variante de scădere pentru reducerea consumului de energie electrică, dacă vreți vă spun și suma 1.257.256 lei, apa brută 106.403 lei, apa denimeralizată - 899.668 lei, cheltuieli materiale - 524.274 lei și cheltuieli cu munca vie -5.975.000 lei. Practic de aici am luat acești bani ca să știți cu toții de unde sunt sumele respective, există fundamentare, există practic tot ce este necesar.

D-ra Predescu:

Legat de acest preț este o discuție mai veche și chiar proiectul se raportează la o hotărâre aprobată în noiembrie 2011. La acea dată grupul consilierilor PSD a solicitat ca prețul să rămână cel care fusese de 194,9 în raport cu prețul care se propunea de către executiv de 285 în ședința din noiembrie anul trecut. De fapt, în aceste împrejurări s-a ajuns la prețul de 245 pe care unul dintre viceprimari, astăzi simplu consilier, nici nu este prezent la ședința de consiliu, a considerat să ajungă la acel preț, dar problema este următoarea că există pe de o parte posibilitatea suportării acestui preț așa cum s-a arătat înainte de către primar, iar pe de altă parte, acest preț este cel mai apropiat de realitate cel de 220 propus în ședința de astăzi și este suportabil de către craioveni. Chestiunea regândirii și aprobării unui noi preț pe gigacalorie, a fost susținută chiar și la începutul acestui an, dacă vă mai amintiți, în ședințele începând cu februarie, când însă, la acea dată ni se propuneau bani pentru proiecte absolut iresponsabile, trusou pentru tineri, și nu știam cine sunt acești tineri, și așa mai departe. Eu îmi exprim punctul de vedere care cred că este al tuturor consilierilor USL că proiectul de astăzi este strict în interesul cetățenilor municipiului Craiova, iar pe de altă parte noua gândire în administrația publică, este una absolut responsabilă.

Dl. Cherciu:

Nu ai cum să nu saluți orice inițiativă care este în sprijinul cetățeanului. Nu ai cum să nu te gândești că orice ușurare a efortului pe care cetățeanul din Craiova are să-l suporte, este binevenită. Pe de altă parte însă, să știți că, în general, economia are propriile ei reguli pe care nu le poți încălca. Noi nu avem o economie de comandă, cum s-a întâmplat, de exemplu, înainte de 1989, în care prin decrete și hotărâri să stabilești un anume preț, o anume marjă a profitului, și așa mai departe. Practic, dacă încalci aceste reguli și încerci prin măsuri administrative să impui un fals economic, nu faci altceva decât să amâni deznodământul. Deci nu rezolvi soluția ci amâni deznodământul. Vă atrag atenția că cele două proiecte de hotărâri care se află astăzi pe ordinea de zi, sunt în sine contradictorii, aș putea spune chiar exclusive. Adică pe de o parte consiliul local a fost de acord cu mărirea pierderilor, ceea ce implicit înseamnă creșterea costurilor, iar pe de altă parte intervenim și impunem o reducere a veniturilor. Este clar că intrăm în domeniul inovației economice. Vreau, în continuare, până la urmă, să aduc niște clarificări și eu zic că niște adevăruri trebuie spuse. Primul dintre ele este: s-a vehiculat în presă în campania electorală o informație, bănuiesc, incorectă, din motive de necunoaștere. Trebuie să știm foarte bine că în domeniul prețurilor trebuie să compari mere cu mere nu mere cu pere. Am comparat prețul de achiziție al gigacaloriei de la Complexul energetic fără TVA și l-am raportat la prețul gigacaloriei vândute către populație cu TVA. Vă trag atenția că în momentul de față regia de termoficare plătește nu 137 ci 170 lei pe gigacalorie și încasează 245. Deci adaosul cu TVA este de 70 lei și nu cum s-a vehiculat informația cumva că termoficarea dublează prețul. Un alt adevăr care trebuie spus este că reducerea de preț pe care o salutăm pe care o propune astăzi Complexul energetic, nu se datorează bunăvoinței cuiva. Vrea cineva să facă în semn de bunăvoință un astfel de lucru. Repet. În economie nu există bunăvoință. Este rezultatul simplu al faptului că guvernul anterior a luat hotărârea înființării unui complex energetic care să includă, pe lângă unitățile de producere a energiei, și producătorii cărbunelui. În felul acesta s-a reușit eficientizarea activității în sensul că nu mai sunt două societăți separate care să-și vândă cu profit una alteia materia primă, ci totul este sub o singură pălărie, fapt ce permite într-adevăr reducerea cu 17 lei a gigacaloriei care urmează să ne fie facturată către regia de termoficare. Repet, este un adevăr economic, salutăm această inițiativă, dar în nici un caz nu este un act de bunăvoință. Vreau de asemenea, să subliniez că dacă coroborăm acest proiect de hotărâre cu punctul 1 nu facem altceva decât mutăm costurile din buzunarul cetățeanului, în buzunarul bugetului local. Dar bugetul local este tot format din banii cetățeanului. Asta este, mai degrabă, o operație de cosmetizare, dăm pe de o parte senzația unora că beneficiază de un avantaj și de fapt, noi vom muta din bugetul local, adică din banii craiovenilor faptul că nu reușim să restructurăm această regie cu adevărat.

Ca să închei aș mai face remarca că acest proiect de hotărâre am văzut că are valabilitatea pe perioada iulie noiembrie, deci cumva n-aș vrea să anticipez sau să fiu o Mafaldă negativă, ne propunem scăderea prețului până în noiembrie când va da impact la electorat, urmează și alegerile parlamentare, iar vara norocul este că oamenii nu prea plătesc căldura, dar le reducem prețul. Din noiembrie, toate aceste aberații economice pe care acum le acoperim ca pisica, vor scoate capul și va trebui la momentul acela să vedem ce măsuri vom lua. Ca să-mi exprim și punctul de hotărâre asupra votului, este clar că acesta este tipul de hotărâre care pune opoziția cu spatele la zid. Dacă ești pentru, pentru a face într-adevăr plăcere cetățenilor, înseamnă că te faci complice la o aberație economică, dacă ești împotrivă, evident lumea ne va înjura, ăștia nu se mai satură și vor să ia și pielea de pe noi. Acesta este motivul pentru care eu consider că nici una dintre cele două variante nu este acceptabilă pentru cineva care chiar vrea binele acestui oraș, și o să alegem a treia cale care înseamnă pur și simplu abținerea la vot la acest proiect de hotărâre, evident deplin conștienți că nu facem altceva decât să tragem un semnal și nu cred că vom schimba soarta acestei hotărâri.

Dl. Nedelescu:

Vreau să vă spun că am un gust amar. Credeam că s-a terminat campania electorală și credeam că ne interesează soarta craiovenilor. Din păcate văd că mai sunt colegi care sunt în campanie electorală în continuare și nu au înțeles că craiovenii sunt cei mai importanți. Eu zic că craiovenii vor avea posibilitatea să vadă cine spune aberații economice și cine nu spune aberații economice. Craiovenii au avut posibilitatea să vadă, și nu numai craiovenii, întreaga țară, ce ne-a oferit fostul guvern și ce ne oferă actualul guvern. Asta este amărăciunea pe care o am astăzi. Am și o satisfacție care nu mi se îndeplinește pe deplin. Sunt satisfăcut că totuși reducem prețul gigacaloriei. Dacă vă amintiți, majoritatea cu care eram în consiliul local la acea vreme, ne-au cerut să mărit prețul gigacaloriei pentru cetățenii municipiului Craiova, să luăm procesul-verbal și stenograma, vom vedea că eu am cerut ca prețul gigacaloriei să nu fie schimbat, să rămână la 180 lei. Colegii atunci au zis: noi suntem majoritari, noi suntem un buldozer, vă călcăm pe voi în picioare și trecem mai departe și votăm și mărim prețul gigacaloriei pentru cetățean. Eu am o satisfacție: s-a redus acest preț al gigacaloriei. Se făcea aici o afirmație că de ce îl facem în perioada iunie noiembrie. Păi vreau să-i spun colegului meu că facem în perioada iunie noiembrie pentru că vrem să găsim și alte măsuri să reducem prețul în continuare la gigacalorie, dl. coleg, nu să-l mărim, cum l-au mărit colegii dvs. împreună cu dvs. Noi vrem să reducem acest preț și sper din tot sufletul să ajungem la 180 așa cum am spus eu, să rămână acel preț. Sau văzut măsuri concrete. Deja la termoficare în câteva zile s-au luat măsuri cu reducerea forței de muncă, cu reducerea cheltuielilor la energie, cu reducerea cheltuielilor la materiale. Ce să vă spun, dl. coleg, o să vedeți dacă vreți și îmi pare rău că colegii nu au spus, mergeți să vedeți ce a făcut termoficarea pe care ați păsuit-o până la ora actuală, să vedeți că veți găsi contracte de peste un miliard cu case de avocatură și mai sunt multe pe care trebuie să le găsim, și mai mult, pe care trebuie să le îndepărtăm pentru a lua măsuri să putem să reducem costul gigacaloriei. Ăsta este motivul pentru care am luat această perioadă. Să spunem că CET în situația în care nu ar reduce gigacaloria, efortul pe această perioadă din partea primăriei nu este un efort și să mai spunem un lucru, că spuneam că mutăm banii dintr-un buzunar în altul. Nu-i mutăm dintr-un buzunar în altul pentru că noi nu venim să spunem acum ca consiliul local să subvenționeze cu ceva această diferență de preț. Consiliul local rămâne pe alocația bugetară pe care a avut-o înainte. Asta este problema. Vă rog eu mult de tot, haideți să facem echipă, haideți să gândim ca un consiliu local ales de către craioveni și în interesul craiovenilor.

D-na viceprimar Calangiu:

Aș vrea să reiau și îmi pare rău, vreau să încep cu asta, îi rog foarte mult pe toți colegii și de la noi din partide și pe ceilalți, să nu mai folosească ședințele de consiliu local ca și săli de conferință de presă. există instituția conferinței de presă și nu cred că băgarea în niște date tehnice cu care mai mult, dacă am intra în polemică, am sta până deseară aici și am putea să demonstrăm că nici măcar nu se cunosc problemele respective la care se face referire. Este vorba pur și simplu de aprobarea unor pierderi care existau. Ele nu cresc, pur și simplu se aduc și în actele firmei la real, deci nu are de ce să crească prețul prin afirmarea unei realități. În al doilea rând scăderea prețului a fost discutată cu toate organele competente până la nivel de minister, de vicepremier, cu toți cei care trebuie să avizeze ulterior acest lucru și soluțiile care s-au dat au fost acceptate și sunt plauzibile, deci nu este nici un fel de măsură populistă, este un lucru pe care l-am promis, scăderea cu 10% pentru că știam că se poate face și s-a făcut prin reducerea acestor penalități. Nu este un gest de bunăvoință, este un gest de voință și de putință, până la urmă, această hotărâre. Nu se șterg decât penalitățile. Nu se șterg datoriile cetățenilor rău platnici din diverse motive.

Dl. Socoteanu:

Aș vrea să fac o clarificare legată de modalitatea de formare a prețului, nu vreau să intră în polemică cu nimeni. Prețul se formează: materia energiei electrice pe două componente, unul este prețul de producție al furnizorului și doi este prețul de distribuție. Cele două adunate ne dau prețul actual de 285 lei. Prețul de livrare către populație este un preț reglementat special prin Legea nr. 325/2006, preț pe care noi astăzi îl aprobăm în consiliul local. Acest preț de livrare către populație este mai mic decât prețul total de producție și distribuție, fiind subvenționat în parte de la bugetul local. În prezent subvenția este de 40 lei fiind aprobată de vechiul consiliu local. Ce se întâmplă astăzi? Nu se modifică absolut deloc subvenția pe care consiliul local o alocă prețului pentru livrarea către populație. Se păstrează acești 40 lei subvenție, nu există nici o intervenție, repet, în schimb modificarea vine de la furnizor și de la distribuitorul energiei electrice care ne scad prețul cu 17 respectiv 7 lei, rotund 25 lei. Atunci avem 285 lei prețul total de cost minus 25 lei reducerea de care beneficiem de la producători și distribuitori, înseamnă 260 lei minus 40 lei subvenția care este deja aprobată înseamnă 220 lei prețul propus de către d-na primar a fi aprobat astăzi în consiliul local. În consecință, lucrurile trebuie să fie clare. Orice referire la transferul din buzunarul cetățeanului în buzunarul bugetului local, este falsă pentru că aceasta este modalitatea matematică de formare a prețului. Legea specială, legea specifică a serviciului termic de alimentare cu energie, este una care reglementează așa cum spuneam mai devreme, prețul exact de livrare către populație, tocmai în ideea protecției populației. De aceea nu vorbim de comunism cum spunea unul dintre antevorbitorii mei, vorbim pur și simplu de respectarea legalității în România anului 2012.

D-ra Predescu:

În continuarea celor spuse de colegul meu cu privire la subvenție și la formarea prețului, până în septembrie anul trecut participa și bugetul de stat la suportarea acestei subvenții, fiind eliminat, este numai bugetul local.

Dl. Mitrică:

Două lucruri scurte fără istoriografie, fără nimic. În primul rând aș dori ca discuțiile să se facă mai mult în comisii. Noi venim în plen să ne dăm în spectacol și lucrurile ăstea nu sunt foarte normale. În al doilea rând dacă dl. consilier Cherciu se uita în corpusculul hotărârii de consiliu sau proiectului de hotărâre de consiliu, observa că la art. 1 se spune: Se aprobă prețul local al energiei termice facturată populației, în cuantum de 220,5 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 01 iulie 2012. Nu se vorbește despre nici o perioadă, nu se vorbește despre nici o perioadă până în alegeri, nu intenționăm să facem lucruri care au legătură cu viitoarea campanie electorală și în plus față de acest lucru țin să le reamintesc colegilor că timp de patru ani, sub o formă sau alta, cu un primar ales sau cu un primar ales indirect, au condus această primărie, nu știu dacă au condus-o bine, nu cred că au condus-o bine. Cred că multe dintre lucrurile care le-au descoperit colegi din executiv la termoficare se datorează și dânșilor și ar trebui să-și asume această responsabilitate.

Dl. Cherciu:

Eu mulțumesc că mi se atrage atenția că transform luările mele de poziție în conferință de presă. Opoziția nu are o altă armă. Pe de altă parte constat că eu am vorbit cinci minute și mi s-a dat replică de către alți șase-șapte  consilieri, deci

fiecare a folosit același prilej.

Dl. Președinte:

Dânșii au mai dezbătut și în cadrul comisiei juridice acolo unde dvs. am înțeles că nu ați fost prezent. Și la comisia de buget finanțe.

Dl. Cherciu:

Este adevărat. dacă se vor stabili orele de întrunire ale comisiei în miezul zilei, trebuie să se înțeleagă că sunt oameni care mai și muncesc, deci nu putem să lipsim. Pe de altă parte, eu mulțumesc de lecțiile care ni se servesc aici, atrag însă atenția că în acea frumoasă expunere legată de cum se formează prețul final, lipsește totuși unde sunt aceste pierderi. Încă o dată, subvenția este o plată din bugetul local. Deci în bugetul local că îi spunem subvenție sau nesubvenție înseamnă că transferăm o sumă către o anumită regie și asta vreau să mi se explice, într-adevăr capacitatea mea de înțelegere este limitată, pierderile care au fost aprobate la punctul 1 unde dispar? Sunt niște pierderi care odată aprobate înseamnă că cineva le plătește ori eu nu reușesc să înțeleg cine plătește aceste pierderi. Eu am spus că sunt de la bugetul local sau dacă vor fi element de cost, vor fi suportate tot de cetățean.

Dl. Președinte:

În încheiere aș vrea să punctez și eu câteva chestiuni foarte scurt. Am fost și actual consilier local în cadrul consiliului local municipal Craiova. Îmi aduc foarte bine aminte că anul trecut cam în aceeași perioadă am făcut o interpelare d-lui viceprimar care preluase și atribuțiile primarului, colegul d-lui Cherciu de partid. În momentul în care a fost eliminată subvenția pe gigacalorie de la bugetul consolidat de stat, i-am solicitat dacă s-a gândit și în următoarele luni care vor urma, să aplice un plan de măsuri să nu ajungem în pragul iernii să constatăm probleme majore cu privire la apa caldă și căldură. Vreau să vă spun că am făcut acea interpelare cred că în luna mai sau iunie și nici până când a venit iarna și s-a pus zăpada nu am primit nici un răspuns. Faptul că ne preocupă astăzi, în luna iunie ceea ce se va întâmpla odată cu venirea iernii, cred că îi deranjează pe colegii noștri și cred că de acum încolo trebuie să fim mai conectați la problemele reale ale comunității și să încercăm în timp să găsim soluții. Cu o singură precizare, nu se dorește și nu s-a dorit și nu se face mărirea pierderilor ci se recunosc aceste pierderi ca să putem să dezvoltăm mai târziu proiecte și strategii pentru a elimina astfel de probleme la regia de termoficare. Vă mulțumesc.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prețul local al energiei termice facturată populației, în cuantum de 220,5 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 01 iulie 2012.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.415/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 2 abțineri (Cherciu, Vasile).

Dl. Președinte:

Aș dori să transmitem și noi, executivul, tuturor cetățenilor Craiovei care poartă numele de Pavel, Petru, "La mulți ani!", multă sănătate și suntem convinși că vom găsi soluții ca la iarnă să fie cald cum este astăzi afară.

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 29.06.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentin Tudor

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona