Proces verbal din 19.10.2012

Proces verbal din data de 19.10.2012.doc
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 19.10.2012

 

 

 

        Dl. director Mischianu:

       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi 22, 3 consilieri sunt absenţi motivat: d-na Calangiu, dl. Sas, d-ra Predescu, iar 2 consilieri întârzie: dl. Dincă, dl. Vasile. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor.

     Dau cuvântul d-lui consilier Cilibiu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi.

     Dl. Preşedinte:

    Prin dispoziţia nr. 1897/15.10.2012, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 19.10.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, deputat Liana Dumitrescu.

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

 

 

     Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.

     Peste ordinea de zi:

     1. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2011-2012; Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

          2. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile şcolare, din anul 2011-2012; Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 

 

     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, deputat Liana Dumitrescu.

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

7.     Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2011-2012;

8.     Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile şcolare, din anul 2011-2012;

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, deputat Liana Dumitrescu.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" Post mortem al Municipiului Craiova,

reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, deputat Liana DUMITRESCU – în semn de recunoştinţă pentru întreaga sa activitate politică şi culturală.

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 – 3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

total venituri – 46.187,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 46.123,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei).

total cheltuieli – 46.294,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 46.230,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei),

 conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.49/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

     Dl. consilier Albăstroiu a ieşit din sala de şedinţă.

 

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

     Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 3 voturi pentru, 14 voturi împotrivă.

 

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova

     Dl. Cherciu:

     În primul rând ţin să apreciez că de această dată colegii de la USL dau dovadă de logică pentru că nu s-a întâmplat cum s-a întâmplat în cazul Filarmonicii Craiova în care la un punct eram de acord cu prelungirea mandatului şi cu nota de nouă şi ceva acordată managerului, iar la punctul următor acelaşi consiliu vota denunţarea contractului şi nota şase. De această dată este clar că cei de la USL s-au sfătuit mai bine, dau dovadă de logică asta însă nu înseamnă că dau dovadă şi de obiectivitate. Atâta vreme cât o comisie a stabilit o notă, iar o alta o altă notă, mie mi se pare de bun simţ cel puţin, să facem o analiză de ce există aceste păreri opuse  între cele două comisii.

     Pe de altă parte, eu ştiu că d-na primar este foarte liniştită privind rezultatul votului, însă vă spun că în ritmul acesta o să ajungem ca mâine să fie un proiect de hotărâre în care se stabileşte că mărul lui Newton nu mai cade de sus în jos, şi cade de jos în sus. Avem în faţă un memoriu înaintat de angajaţii Ansamblului Maria Tănase,  eu văd că există un număr covârşitor de semnături pentru, şi cu toate acestea văd că se insistă în a folosi consiliul local drept armă pentru a plăti poliţe politice.  Concluzia mea, văzând ce se întâmplă cu cele două puncte de pe ordinea de zi şi gândindu-mă ce s-a întâmplat şi la Filarmonică, este una singură. Consiliul local a devenit o armă folosită în plata unor poliţe politice, ori lucrul ăsta vă spun că nu este în niciun caz în regulă. Voi vota împotrivă, deplin conştient însă că nu foloseşte la nimic atâta timp cât ai împotrivă o adevărată maşină de vot.

     Dl. Cotescu:

     Eu iau cuvântul în calitatea celui care a făcut parte din comisia de evaluare a directorului Ansamblului folcloric Maria Tănase. Vreau să-l asigur pe dl. Cherciu de faptul că comisia a evaluat cu obiectivitate şi exprimările dvs. cred că fac parte din debutul unei campanii electorale, ceea ce nu este cazul, din punctul meu de vedere. Am evaluat activitatea dumnealui conform unui raport de evaluare în baza unei fişe de evaluare aprobată de legea în vigoare şi vreau să vă spun că luând punct cu punct din raportul dumnealui şi nu s-au regăsit foarte multe aspecte în raport, conform fişei de evaluare şi ca atare, comisia trecând prin două probe, una de evaluare a d-lui director şi  proba evaluării conform grilei şi punctajul a fost final pe care bine îl ştiţi. Am câteva exemple să vă dau pentru a vă forma o imagine mai clară. Cum bine ştim, Ansamblul Folcloric Maria Tănase primeşte bani de la consiliul local pentru asigurarea atât a salariilor cât şi a utilităţilor, ceea ce dl. director s-a constatat că nu ştia, ştia că se plătesc numai salariile din banii primiţi de la bugetul local. Suma de bani atrasă ca sursă extrabugetară pe anul 2011 a fost undeva de aproximativ 2 miliarde. La întrebarea comisiei către dl. director Enceanu dacă i se pare mult sau puţin această sumă extrabugetară, dânsul a spus că nu este nici mult nici puţin, dar dacă făcea bani mai mulţi, banii intrau în contul bugetului local şi nu avea interesul. Deci am rămas puţin surprinşi de acest răspuns, având în vedere că Ansamblul Folcloric Maria Tănase este un brand, este un nume mult mai mare decât numele d-lui director Enceanu. Nici pe departe gândul de a dori să minimizăm valoarea şi talentul şi persoana d-lui Enceanu, este un brand naţional, dar doream ca brandul Maria Tănase să fie cunoscut mult mai mult la nivel naţional, cât şi internaţional, şi am constatat că nu există încheiat cu alte instituţii, la nivel local, judeţean, naţional şi cu atât mai mult internaţional, decât o participare sporadică la anumite invitaţii. De asemenea nu existau apariţii în presa de specialitate  şi acestea sunt decât unele aspecte constatate din fişa de evaluare care, încă o dată, se poate vedea, a fost evaluat cu obiectivitate conform raportului dumnealui în baza fişei de evaluare.

     Dl. Pană:

     Eu o să ridic o problemă, şi anume problema procedurală.  Problema procedurală este următoarea: eu nu cred şi nu ştiu  de ce, în aceeaşi şedinţă a consiliului local, au apărut două hotărâri ale consiliului local, pentru că dacă prima hotărâre a consiliului local, cea de evaluare finală ar fi fost la timpul respectiv aprobată sau supusă aprobării, probabil că pentru mine n-ar mai fi fost niciun semn de întrebare. Însă, procedural, nu este bine cum îşi urmează cursul aceste două hotărâri, în sensul că oricine, închipuiţi-vă că peste trei-cinci ani se va uita cineva şi va vedea că în aceeaşi şedinţă de consiliu local s-au aprobat două hotărâri, sau au fost supuse aprobării două hotărâri: una în care era o comisie şi a dat o anumită notă  şi a doua comisie care a dat a doua notă.  Revin, dacă prima hotărâre ar fi fost aprobată atunci când trebuiau aprobate evaluările la sfârşit de an, părerea mea că nu era nicio problemă din niciun punct de vedere pentru că pe parcursul anului şi asta înţeleg din ianuarie şi până acum, orice om poate să detecteze şi mie mi s-ar fi părut normal ca în raportul de evaluare, eu îi cunosc foarte bine pe toţi cei trei care au făcut parte din comisie, sunt oameni deosebiţi şi  dl. Cezar Avram şi dl. care este director la Teatrul Liric, şi dl. Cotescu, dar diferenţa aceasta dintre o evaluare şi alta, puse în aceeaşi  şedinţă, în rest ar fi bine de acum încolo să urmărim şi să vedem că  se duce la suspăiciuni, şi este normal să se ducă la suspiciuni de partizanat politic, de schimbări pe criterii politice, ş.a.m.d.   Noi suntem în cadrul consiliului local să luăm decizii din punct de vedere al administraţiei şi nu din punct de vedere politic. Sunt convins şi sunt de acord că orice  echipa care se schimbă, poate să-şi aducă echipa ei, dar haideţi să dăm dovadă încă o dată de criterii şi de principii care să nu ne lase tentaţi spre a aluneca într-o parte sau alta, şi a nu crea suspiciuni pentru un mod sau altul de a aprecia. 

     Dl. Dindirică:

     Am vrut să explic colegilor ca să înţeleagă de ce pot să fie distincte cele două evaluări. Aşa ceva fac şi eu anual la Biblioteca Judeţeană. Evaluările anuale sunt una, evaluările finale sunt alta, sunt total distincte. Evaluarea anuală este un raport de activitate pe care managerul îl întocmeşte şi este o autoevaluare, iar raportul final este întocmit în baza unei fişe făcute de autoritatea contractantă, în speţă consiliul local sau  consiliul judeţean care trebuiesc completate. Este vorba de rapoarte obiective atinse care au fost incluse in proiecte de management asumate de manager şi cu siguranţă neatinse de dl. Enceanu. De aceea a ajuns la această notă. Dacă dânsul a fost în stare să ducă Ansamblul Maria Tănase în presa de specialitate, este treaba dumnealui. Dacă a cântat în nume personal, nu a dus şi ansamblul după dumnealui şi asta înseamnă că nu apare în ziare şi la posturile unde ar fi trebuit să apară. Asta înseamnă lipsa articolelor în presa de specialitate. Eu, la Biblioteca Judeţeană, mă chinui să-mi duc instituţia în presă, nu să îmi duc numele meu pentru că instituţia este cea care trebuie dusă mai departe. Din punct de vedere politic, dl . Pană, cred că nu a fost numit  politic dl. Enceanu. Dacă am fost numiţi politic înseamnă că este rău.

     Dl. Cherciu:

Cer un drept la replică pentru că mi-a fost pronunţat numele, acesta este motivul. Şi anume, sunt de-a dreptul dezorientat pentru că tot timpul colegii de la USL când iau cuvântul, mă acuză că îmi fac campanie electorală. Chiar o să-i consult după şedinţă ce ar trebui să fac ca să nu mai fiu acuzat de acest lucru. Deci să tac mut ca o lebădă n-o s-o fac.  Eventual poate să-mi dea dânşii conţinutul a ceea ce trebuie să spun ca să nu mă mai acuze că-mi fac campanie. Legat de ce spunea dl. Dindirică, îmi stârneşte şi mie o întrebare: există cazuri la dânsul în instituţie când unul din rapoarte primeşte nota aproape zece, iar raportul anual care dânsul spune că se întâmplă şi la bibliotecă, să primească nota şase? Dacă da, este în regulă. În fine, mă voi declara că m-am înşelat doar dacă la  Ansamblul Maria Tănase, noul executiv va aduce manager chiar poate pe d-na Maria Tănase.

     Dl. Genoiu:

     Sunt întru totul de acord cu  observaţiile făcute de dl. Pană. Vreau să specific în cadrul comisiei pe care am avut-o în cursul zilei de miercuri, am ridicat problema procedurală, vis a vis de aceste rapoarte. Consider că din punct de vedere legal sunt corecte cele două evaluări în aceeaşi şedinţă, mai ales că unul vine din urmă, şi aşa mai departe, dar nu asta este problema cea mai importantă. Din punctul meu de vedere cel mai important este justificarea notelor. Cel puţin în comisii ar trebui puţin mai detaliate acele evaluări. Noi facem un vot, venim şi ne dăm votul pe un lucru pe care trebuie să-l înţelegem. Am solicitat acest lucru şi în cadrul comisiei, în timpul derulării comisiei ni s-au pus la dispoziţie câte un set din raportul de evaluare. Nu ştiu dacă acest raport a ajuns la toată lumea, la toate comisiile, la toţi ceilalţi consilieri care votează astăzi şi sunt în sală, dar aş solicita ca pe viitor aceste amănunte să fie prezentate în materialele care se pun la dispoziţie. Sunt foarte importante în a putea lua o  hotărâre corectă. În privinţa votului, eu consider că dl. Enceanu este un nume în muzica populară românească, s-a remarcat ca un mare talent, dar ca şi cântăreţ, ca şi artist, mai puţin ca manager. Pentru a delimita cele două lucruri care la un moment dat încep să creeze  o confuzie, inclusiv dânsului îi fac un rău, eu consider că este spre binele dânsului să îl eliberăm din  această funcţie şi să se dedice cu totul la ceea ce are mai bun, talentul lui de cântăreţ, de artist, şi să se delimiteze de această zonă care, din punctul meu de vedere îi afectează imaginea.

     Dl. Pană:

    Singura problemă, şi eu nu am zis că este o schimbare politică, eu am spus  că trebuie să înlăturăm, şi aici în sală s-a folosit această sintagmă şi în alte discuţii care au avut loc în comisii, ea a zis că trebuie să eliminăm orice lucru, orice suspiciune  care ar putea să conducă la o asemenea concluzie. Asta a fost ideea, eu nu am spus că a fost numit politic, că este schimbat politic absolut deloc şi sunt de acord cu faptul că dl. Enceanu, din punct de vedere al artistului este o valoare, nu înseamnă că dacă eşti o valoare din punct de vedere profesional, managerial trebuie să fii la aceeaşi valoare. Cu asta sunt de acord şi încă o dată, atenţie la ceea ce vorbesc când vorbesc. Mulţumesc.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă  rezultatul final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”  Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu).

 

 

7.     Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2011-2012;

     Dl. Pană:

     Eu consider un lucru deosebit de bun această mulţumire care li se aduce elevilor. În cadrul municipiului Craiova eu ştiu că există foarte  multe şcoli care duc o activitate deosebită. Iată rezultatul că se vede prin ceea ce sunt aceste premii aduse şi aceasta este o imagine dacă vreţi, a municipiului Craiova. Nu ştiu dacă suma este suficientă, nu ştiu ce valoare ajunge pentru fiecare  parte, părerea mea este că ar trebui să contribuim cu mai mult pentru a susţine asemenea oameni care, într-adevăr, sunt practic, viitorul nostru. Nu vom avea grijă de ei, ştiţi foarte bine că sunt alţii care pot să-i atragă în afară. Încă o dată, sunt întru totul de acord cu această premiere şi revin, ar fi fost bine, nu ştiu care au fost calculele, nu s-a explicat pentru că nu am discutat în comisie, ar fi fost bine dacă suma ar fi fost mai mare.

 D-na Primar:

 Este singura cheltuială care se face din bugetul consiliului local la Zilele Craiovei, aceasta pentru premierea olimpicilor şcolari. Toate celelalte cheltuieli se fac din sponsorizări, asta însemnând spectacolele, mitingul aviatic, şi aşa mai departe, aveţi în mapă tot programul pentru Zilele Craiovei care zic eu că va fi unul deosebit de interesant, însă am ţinut chiar dacă am fi putut să facem şi acest lucru, din sponsorizări ca să nu fie o recompensă a unor sponsori faţă de elevii craioveni şi această apreciere să vină din partea consiliului local. Din această cauză sumele respective s-au luat de la consiliul local pentru olimpici. Eu zic că este bine să-i stimulăm mai ales că anul acesta am observat un recul, dacă vreţi, al disciplinelor de la profitul real. Dacă vă uitaţi în listele cu olimpicii premiaţi, o să descoperiţi faptul că nu sunt olimpici la matematică, fizică, chimie, sunt din alte zone. Eu sper ca  începând de anul viitor când poate şi sumele vor fi mai mari, elevii să fie stimulaţi să se prezinte la cât mai multe concursuri şcolare şi să ia premii cât mai bune. Din cauza aceasta am venit cu această recompensă financiară anul acesta. În acelaşi timp vreau să vă mai dau o veste bună pentru elevi şi anume că de anul acesta se dublează numărul de burse şcolare. Este o cheltuială care intră în limitele prevăzute deja de la începutul anului, dar pentru anul şcolar 2012-2013 numărul elevilor care vor beneficia de burse din partea consiliului local, va ajunge la 40.864. Bursele de performanţe erau până acum 204, acum vor fi 408. Aceste burse de performanţă sunt în cuantum de 100 lei şi se acordă pentru locurile 1, 2, 3 la olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale. Cuantumul de 100 lei este alocat lunar. Apoi este vorba de bursele de merit care erau până acum 283, vor fi 566, cuantumul este de  75 lei. Pentru a beneficia de o astfel de bursă, elevii trebuie să aibă media minim 8,50 şi 10 la purtare. Bursele de studiu care până acum erau 474 la număr, acum vor fi 848, de 55 lei. Trebuie ca părinţii lor să aibă salariul cel mult egal cu minimul pe economie, plus media 7. Bursele sociale care erau 817, acum vor fi 1634, cuantumul este de 50 lei, sunt pentru orfani, bolnavi sau copii de la ţară care studiază în Craiova. Eu zic că este o veste bună pentru elevi ca să-i stimulăm să se ocupe mai mult de şcoală şi mai puţin de alte lucruri.

Dl. Cotescu:

Voi lua cuvântul la punctul următor, fiind legat  de acest punct.

Dl. Preşedinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.  Se aprobă acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 33.000 lei pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2011-2012, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

8.     Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile şcolare, din anul 2011-2012;

     Dl. Cotescu:

    Ca şi în calitatea de inspector şcolar general adjunct, pe această cale vreau să mulţumesc şi eu executivului, d-nei primar, pentru faptul că s-a aplecat asupra premierii şi a recunoaşterii în acelaşi timp, a elevilor noştri din municipiul Craiova, privind performanţele la disciplinele la care fiecare participă dintre aceştia. Vreau să vă spun că este o muncă titanică pentru un elev aceea de a se pregăti atât în activitatea şcolară cât şi extraşcolară pentru a atinge aceste performanţe. Sunt în acelaşi timp un exemplu pentru colegii lor  că se poate să te prezinţi şi altfel ca imagine în municipiul în care locuieşti. privind sumele de bani care se  alocă sportivilor din bugetul local, vreau să fac o menţiune că este vorba numai despre sportivii care participă sub egida olimpiadei naţionale a  sportului şcolar, deci competiţie organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nu este vorba de sportivii de performanţă care participă sub egida federaţiilor. Pentru aceşti sportivi o să fie o gală în luna decembire, deci aceşti sportivi participă la olimpiade naţionale şcolare. Mulţumim executivului pentru faptul că premiază aceşti elevi şi cu siguranţă vor aprecia efortul de care noi dăm dovadă astăzi.

Dl. Pană:

ESte bine că dl. inspector general adjunct a făcut precizările respective că este vorba nu de sportivii de performanţă, dar şi eu sunt întru totul de acord şi este un lucru foarte bun ceea ce  face consiliul local, d-na primar prin această premiere sau prin ceea ce ne îndeamnă să votăm şi supune aprobării această premiere. Pentru că tot suntem aici şi pentru că tot este şi dl. inspector general adjunct aici, mie mi se pare un lucru deosebit ca tinerii să fie antrenaţi în asemenea acţiuni sportive. Sportul în sine şi mai ales sportul în şcoli ar trebui să fie un sport de masă.  Şi eu am fost elev, şi eu am făcut şi şcoala şi liceul şi facultatea în Craiova, dar ştiu că eraţi antrenaţi în foarte multe activităţi pe această linie. Iată că ar trebui şi prin acest exemplu de premiere, dacă vreţi,  să atragem atenţia şi să dăm un exemplu că toţi tinerii în loc să facă alte lucruri, şi ştiţi că sunt foarte multe lucruri la care sunt îndemnaţi prin modul în care sunt antrenaţi de anumite grupuri să încercăm să-i antrenăm mai bine în această mişcare sportivă pentru că un popor sănătos este cel care are un tineret sănătos şi care face  sport foarte mult. Iată de ce, în afară de sportivii de performanţă care au o gală, eu sunt de acord şi aş dori să fie o mai mare competiţie şi un mai mare număr de oameni cărora le acordăm premii în această acţiune de sport de amatori dacă vreţi, nu de performanţă.

Dl. Cotescu:

Sunteţi exact în asentimentul meu şi vreau să vă fac cunoscut pe această cale că pentru zilele municipiului Craiova implicăm peste 1500 elevi care vor avea întreceri atât la cros cât şi la fotbal şi la carting şi şah şi în alte activităţi  sportive, deci este în premieră un număr foarte important şi în sportul de masă pentru a atrage şi a arăta că sportul din învăţământul preşcolar trebuie să se implice în activităţi sportive şi artistice.

Dl. Pană:

Aş vrea să pun şi eu o întrebare. 1500 din câţi copii?

Dl. Cotescu:

În permanenţă elevii sunt prinşi în activităţi sportive săptămânale. Participă la olimpiade naţionale sportive, participă la concursuri pe zone, participă la tot felul de altfel de activităţi sportive. Din Craiova avem în jur de 40 mii de elevi, dar vreau să vă spun că la Zilele municipiului Craiova sunt atraşi peste 1500 de elevi şi nu a existat până acum o activitate sportivă sau un alt concurs care să atragă atât de mulţi elevi pentru zilele Craiovei sau orice altă actoivitate sportivă de masă la nivelul municipiului Craiova.

Dl. Preşedinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.  Se aprobă acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, a sumei de 30.000 lei pentru premierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile şcolare, din anul 2011-2012, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

      D-na Primar:

   Şedinţa ordinară va fi pe data de 31, având în vedere că săptămâna viitoare se desfăşoară Zilele municipiului Craiova şi vom avea şedinţa festivă.

                 

 

                                             

                                                                                                                                                   

  Dl.  Preşedinte:                                                                                                       

     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 19.10.2012. Vă mulţumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DIRECTOR,

        Mihai Cilibiu

Ovidiu Mischianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

 

Tudosie Ramona