Proces verbal din 13.04.2012

Proces verbal din data de 13.04.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.04.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 26, dl. consilier Răducănoiu a anunțat că întârzie. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Cherciu pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 2917/09.04.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară în data de 13.04.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, pe anul 2011.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I (31 martie).

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I (31 martie).

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I (31 martie).

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă trimestrului I (31 martie).

  • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

  • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Sunt convins că ați luat la cunoștință de conținutul ordinei de zi, și ca de fiecare dată, vă voi propune aprobarea în bloc a celor șapte puncte prevăzute în ordinea de zi.

Dl. Tudor Florentin:

O scurtă intervenție. Aș solicita până să ajungem la momentul aprobării ordinei de zi, pentru că ați dat citire unei dispoziții semnată de Primarul Municipiului Craiova, grupul de consilieri USL solicită o pauză de 10 minute sau să așteptăm 10 minute, un sfert de oră, întrucât încă o dată, dl. primar lipsește la ședința convocată chiar de dânsul prin dispoziția pe care dvs. ne-ați amintit-o. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Înțeleg că și dl. coleg Dincă Mărinică are un punct de vedere. Vă rog, dl. Dincă.

Dl. viceprimar Dincă:

Este procedural ce spune colegul nostru. Eu îmi aduc aminte că de acum șapte luni am cerut acest lucru, chiar am cerut o pauză de o oră pentru a da răgaz să avem pe cel care ne propune aceste proiecte și să facă dări de seamă în măsura în care sunt discuții și probleme. Cred că este o cerere care este de bun simț. Sper ca colegii noștri să-și aducă aminte că au făcut o conferință de presă contrar la ceea ce am spus eu la momentul respectiv și personal sunt de acord cu această propunere.

Dl. Președinte:

Atunci luăm notă de propunerea d-lui Tudor Florentin.

Dl. Tudor:

Aș vrea să fac o completare dacă se poate. În cazul în care se epuizează termenul pe care îl propunem aici cu toții, de un sfert de oră sau douăzeci de minute în funcție de programul d-lui primar, vreau să vă anunț că astăzi, în sfânta sărbătoare, în Vinerea Mare, colegii mei consilieri USL, nu vrem să transformăm o ședință de consiliu într-o dezbatere acidă, iar dacă dl. primar nu ajunge la ședința de consiliu extraordinară, fac public anunțul că nici consilierii USL nu vor mai participa la ședința extraordinară. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Am luat notă. Înainte de a tranșa prin vot propunerea, îl văd pe dl. Radu că se agită. Vă rog, dl. Radu.

Dl. Radu Marin:

Propunerile colegilor, sunt ale lor, le respectăm. Eu pe d-na Miulescu vreau să o întreb dacă este obligatoriu ca dl. primar să fie prezent la ședință sau nu, ținând cont de problemele pe care le are.

D-na Secretar:

Potrivit prevederilor legale, primarul participă în calitatea pe care o are de reprezentant al executivului, deci este cel care convoacă ședința consiliului local.

Dl. Președinte:

Să sperăm că dl. Radu s-a dumirit, până la urmă este dreptul consiliului să decidă prin vot desfășurarea ședinței.

Acestea fiind spuse, o să vă supun la vot propunerea d-lui consilier Tudor Florentin de amânare a începerii lucrărilor ședinței până la ora 10,15. Cred că nu are rost să prelungim foarte mult. Vă propun 10,20 pentru că nu are rost să lungim foarte mult ședința. Vă supun tuturor o pauză. Să votăm cine este pentru întreruperea lucrărilor ședinței până la ora 10,20. Votat cu 17 voturi pentru și 4 voturi împotrivă. Bănuiesc că cei care au părăsit sala au votat împotrivă, dar implicit erau de acord. Ne reîntâlnim la ora 10,20.

Dl. Președinte:

Vă rog să luați loc în sală. Pauza pe care am acordat-o prin votul dvs. a expirat. Constatăm că dl. primar Antonie Solomon nu este în sală și am pierdut și pe unul dintre viceprimari. Acestea fiind zise, vom continua lucrările în absența d-lui Solomon.

Dl. Tudor Florentin:

Constatăm și noi, așa cum ați constatat și dvs., lipsa executivului la ședința convocată de dl. primar, mă refer aici la dl. primar, cel care ne-a convocat astăzi la ora 10 la ședința extraordinară. Suntem consecvenți în cele ce am afirmat mai devreme și credem că problemele pe care le-a expus pe ordinea de zi nu sunt atât de importante întrucât dânsul nu participă la această ședință, credem că ele pot fi reluate atunci când domnia sa poate să participe. Vă mulțumim.

D-na Secretar:

Vă rog frumos să consemnați în procesul verbal, potrivit prevederilor legale, secretarul municipiului răspunde de legalitatea ședinței. Potrivit acestor prevederi, primarul nu este obligat să participe la ședința consiliului local, ci doar să propună ordinea de zi și ca atare, să supună aprobării dvs. Vă rog să fie consemnat, iar dvs. puteți opta pentru orice variantă doriți.

Dl. Radu Marin:

Cred că v-ați lămurit cu toții acum.

Dl. Albăstroiu:

Trebuie consemnați și consilierii care rămân în sală și cei care pleacă nominal.

D-na Secretar:

Desfășurarea șednței este condiționată de îndeplinirea cvorumului legal.

D-ra Predescu:

În primul rând, cred că toți, după ce am studiat ordinea de zi pentru ședința de astăzi, am observat că din proiectele de pe ordinea de zi, nici unul nu avea un termen iminent până în sărbătorile de Paști. Aprobarea trimestrială a execuției bugetare are termen luna aprilie deci se poate rezolva această chestiune în ședința ordinară pe luna aprilie, iar aprobarea execuției bugetului pe anul 2011 până în luna mai a anului în curs. Ca atare, nu se justifica urgența convocării ședinței extraordinare pentru astăzi.

În sală a mai rămas decât grupul de consilieri PDL: Giurgiu, Vasile, Gheorghe, Gâdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Cherciu, Dincă.

Dl. Președinte:

Am luat notă de punctul de vedere al d-rei Predescu. Bănuiesc că dl. primar, o fi avut el vreun motiv așa, pentru care a socotit că este necesară ședință extraordinară, așa că, ne place, nu ne place, trebuie să luăm notă de dispoziția dânsului.

Dl. Marinescu Nicolae:

Vreau să precizez că grupul de consilieri PDL a hotărât să rămână la ședință fără să dezaprobe însă, gestul colegilor noștri de la PSD care nouă ni se pare, după șirul lung de sfidări fără rost ale d-lui primar la adresa consiliului local, gest pe care în dorința de a-l stimula să lucreze colegial cu o echipă, l-am făcut și noi altădată, dar încercăm să dăm totuși, un sens activității acesteia, chiar dacă mai avem doar două luni, acest consiliu în plenul său. Eu sunt convins că din acest consiliu probabil mai mult de jumătate dintre colegi vor reveni în consiliul următor. Oare ar urma patru ani de asemenea colaborare? Nu mai știi ce să înțelegi. Ne exprimăm regretul că acesta este modul de colaborare între primarul Craiovei și consiliul local, să încercăm să vedem ce se poate rezolva din această agendă propusă pentru această ședință de consiliu. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Și eu vă mulțumesc însă constat cu surprindere că au părăsit sala și ceilalți consilieri, dânșii nu pot să zic că sunt nici ai d-lui Solomon, pe dânșii nu i-aș putea caracteriza pentru că în continuare nu și-au dat demisia din funcția de consilieri deși nu mai sunt membri ai PDL.

Dl. viceprimar Dincă:

Dl. Marinescu a punctat foarte corect. Eu vreau să vă spun că astăzi nu avem cum să nu știm că este o zi importantă din punct de vedere al creștininății și, din păcate, pentru unii această lecție nu a fost predată. Am rămas în sală doar consilierii PDL pentru că am înțeles importanța proiectelor puse de ordinea de zi. Am înțeles că pe cei care sunt oamenii primarului în consiliul local nu-i interesează decât circul. În momentul de față trebuie să le spunem craiovenilor că trebuia să mai punem încă 35 miliarde pentru drumuri pentru a reface drumurile din Craiova care sunt într-o stare jalnică și aceasta era una din propunerile care existau în proiectul de buget, că aveam o propunere pe care toată lumea a apreciat-o cu privire la acordarea unei sume de 1000 euro pentru fiecare nou născut începând din luna mai, că prietenii și colegii noștri de la ANCAR care susțin o activitate demnă de apreciat și anume au grijă de copiii cu autism, aveau nevoie de susținerea noastră astăzi. Le mulțumesc că sunt în sală și, din păcate, le cerem scuze că nu putem să rezolvăm această problemă pentru că avem numai interese politice și cred că pentru a nu știu câta oară am demonstrat că rămânem în acest consiliu și rezolvăm problemele craiovenilor, indiferent de ce înțelegeri ascunse au diverși colegi din consiliul local, iar în momentul de față le spunem craiovenilor că rămânând doar nouă consilieri nu putem să constatăm decât că primarul nu vrea să rezolve probleme stringente ale Craiovei cum sunt drumurile, străzile și parcările, din păcate.

Profit de ocazie să le spun, pentru că ședința cu siguranță, se va termina curând, le spun craiovenilor să aibă un Paști fericit, sărbători pline de lumină și să dea Dumnezeu ca începând cu săptămâna luminată să fim cu toții mai buni, mai drepți și să avem parte de niște oameni care să ne conducă cu mult bun simț.

Dl. Președinte:

Mi-aș fi dorit să fiu președinte mai mult timp, se pare că n-am avut parte de această funcție decât 20 de minute. Vă doresc și eu și celor prezenți și craiovenilor să avem câteva zile de răgaz, de odihnă bine meritată, nu faceți excese în perioada următoare pentru că avem nevoie să vă reîntoarceți săptămâna viitoare cu forțe proaspete la muncă. Acestea fiind zise, constatăm că nu mai avem cvorum de ședință și rămâne să ne întâlnim într-o dată viitoare sper eu, cât mai apropiată.

D-na Secretar:

Se va consemna: nedesfășurarea lucrărilor ca efect al neîndeplinirii condițiilor legale privind cvorumul de desfășurare a ședințelor consiliului local. Prezenți sunt cei 9 consilieri PDL care au rămas în sală însemnând: Giurgiu, Vasile, Gheorghe, Gâdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Cherciu, Dincă.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 13.04.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dan Adrian Cherciu

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona