Proces verbal din 04.10.2012

Proces verbal din data de 04.10.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.10.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 25, 2 consilieri sunt absenți motivat: dl. Dindirică și dl. Cilibiu. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Cotescu pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 1581/28.09.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară în data de 04.10.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de achiziție al terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

 • 9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU

Din dispoziție s-a reformulat punctul 1 și 2, avem 8 puncte și un punct în plus pe ordinea de zi. Punctele 1 și 2 s-au comasat. D-na primar propune retragerea punctul nr. 8.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 9 - Programul de investiții publice din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de achiziție al terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

 • 8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 9 - Programul de investiții publice din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012.

Dl. Dincă:

Rugămintea mea este ca fie un coleg de la Direcția de Investiții, fie de la Direcția Economică, având în vedere că acest punct a fost modificat și abia ieri după amiază am luat cunoștință de el, să prezinte exact acele modificări punctuale pentru a ști exact de ce facem aceste modificări în interiorul capitolului de investiții pe acest proiect pentru că, cel puțin la ora 12 când am venit eu, încă se căutau documentele, și nu a fost posibil să le discutăm în comisia de buget finanțe.

Dl. Președinte:

Până la ora 12 erau cunoscute toate detaliile, iar pe comisii s-au discutat aceste aspecte.

D-na Secretar:

Un singur comentariu legat de ceea ce spunea dl. Dincă, toate aceste probleme sau discutat în toate comisiile de ieri, inclusiv comisia de buget, dar putem prezenta încă o dată.

Dl. Pascu:

S-a renunțat la suma de 90 mii lei destinată pentru această investiție și a fost introdusă investiția realizare PUD pentru Spital Clinic Municipal Craiova, în valoare de 77 mii, iar 13 mii pentru realizare PUZ locuințe, servicii și dezvoltare publică din cadrul programului de investiții, amplasament zona 1 Mai, fosta secție de transport de la RAT. De asemenea, pe lângă aceste două modificări, având în vedere că aveam cuprinsă documentația de expertiză tehnică pentru Liceul Carol și Teatrul Liric, care erau date în execuție către ordonatorul terțiar, Liceul Carol, la propunerea Direcției de Proiecte Programe, am preluat-o de la ordonatorul terțiar, Liceul Carol și am adus-o la ordonatorul principal, Primăria Municipiului Craiova, pentru că s-a identificat posibilitatea accesării unor fonduri europene pentru reabilitarea acestor clădiri. Acestea sunt modificările pe total listă de investiții, pe total program de investiții este aceeași valoare, deci în cadrul programului de investiții s-au făcut anumite permutări, anumite modificări, cu plus și cu minus.

D-na Primar:

Vreau să vă spun că este vorba despre construcția unui spital nou în Craiova. probabil că ați aflat deja din presă de faptul că anul acesta Craiova a fost declasificat ca oraș, nu mai intrăm în orașele de categoria I ceea ce însemna că vom pierde în următoarea perioadă vreo sută de milioane euro la fonduri europene. Este vorba de perioada 2012 - 2020, pentru două motive: că nu avem cinci universități în Craiova și că nu avem un spital de categoria I. În aceste condiții am avut discuții cu oficiali din Ministerul Dezvoltării. Am făcut promisiunea că va avea și Craiova un spital de categoria I. Cred că este datoria noastră față de cetățenii acestui oraș să poată să se trateze corect, într-un spital corespunzător, într-un spital nou și, de asemenea, la cererea noastră se va modifica acea dispoziție de a fi cinci universități obligatoriu ca să se poată accesa fondurile europene. Eu zic că este o investiție pe care craiovenii o așteaptă și v-aș ruga foarte mult să votați ca să parcurgem toate etapele necesare astfel încât să putem accesa fondurile necesare ca anul viitor să începem construcția Spitalului Municipal.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.9 - Programul de investiții publice din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.

Dl. Pană:

Și data trecută am spus că sunt de acord cu această modificare. Ea trebuia făcută încă mai demult, dar problema este dacă o facem doar de dragul de a o transforma din regie în societate cu răspundere limitată sau avem într-adevăr, și o anumită viziune referitor la ceea ce se întâmplă în continuare. Asta știu că o să ne spuneți, dna primar, știu că o să-mi spuneți că este un studiu, știu și de acest lucru, părerea mea este ca acest studiu să fie dezbătut și cu noi pentru că și pe plan local mai sunt specialiști în domeniul energiei și chiar aș vrea să-mi spun un punct de vedere referitor la această chestiune, pentru că dacă acest studiu se face și se face cu ISP este un institut cu care noi colaborăm de foarte mult timp și este extraordinar, dar încă o dată, vreau să vedem care este ținta la care mergem pe această transformare a societății din Regie de termoficare în societate cu răspundere limitată. Tema este clară, sunt de acord, trebuia să fie mai demult, dar vreau să văd și eu care este obiectivul nostru.

D-na Primar:

Obiectivul nostru este acela de a scădea facturile la întreținere și de a aduce Regia de termoficare într-o situație mai bună. Se vede deja din contabilitate în ultimele trei luni de zile că s-au făcut niște progrese, nu trebuie să vă mai amintesc faptul că este vorba despre o datorie de peste 2000 miliarde pe care o are regia de termoficare. Într-adevăr este un studiu, acela la care ați făcut și dvs. referire comandat de regia de termoficare, de Complexul Energetic Oltenia și Guvernul României care să ne dea soluția cea mai bună până la urmă pentru craioveni. Studiul îl așteptăm, într-o lună de zile probabil îl vom avea, va fi public, fără discuție, normal că veți afla despre toate aceste lucruri pentru că nu avem niciun interes să ascundem nici datoriile reale ale regiei și nici măsurile care vor reieși din acest studiu. Eu sper că începând de anul viitor vom discuta altfel despre penalitățile care sunt la ora actuală, avute între regia de termoficare și Complexul Energetic.

D-ra Predescu:

Înainte de a vota, ca să nu existe discuții cu privire la vot în raport de proiectul pe care îl avem trebuia d-na secretar să menționeze că se completează art. 9 cu numele administratorului, dl. Degeratu, și datele acestuia de identificare.

D-na Secretar:

S-a discutat în comisie. Nu se face vot nominal se face hotărârea în ansamblul său.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Pubic și Fondului Locativ Craiova, identificată în Registrul Comerțului cu nr.J16/752/1995, cu sediul în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, sub denumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str.Mitropolit Firmilian, nr.14, potrivit actului constitutiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Capitalul social al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. este constituit în numerar, în valoare de 200 lei, divizat în părți sociale egale de 10 lei fiecare. (2) Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății, subscris și vărsat, este de 190 lei, divizat în 19 părți sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95% din capitalul societății, iar aportul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Pubic și Fondului Locativ Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății, subscris și vărsat, este de 10 lei, divizat în una parte socială de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societății.

Art.3. (1) Obiectul de activitate al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu altă destinație din Municipiul Craiova precum și prepararea și distribuția apei calde menajere și a apei reci prin stațiile de hidrofor.

(2) S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L desfasoara activitati de verificare metrologica, ISCIR, întocmeste bilanturi termice, executa lucrari de prestari servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice precum si activitati de comercializare a produselor si materialelor specifice obiectului de activitate.

Art.4. Domeniul principal de activitate al societății este:

- ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

COD CAEN - 35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

- ACTIVITĂȚI CONEXE

 • 352 Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte

 • 3521 Producția gazelor

 • 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

 • 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

 • 353 Furnizarea de abur și aer condiționat

383 Recuperare materialelor

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor

422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

43 Lucrări speciale de construcții

 • 431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

 • 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului

 • 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

 • 432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4321 Lucrări de instalații electrice

 • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

439 Alte lucrări speciale de construcții

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte

495 Transporturi prin conducte

4950 Transporturi prin conducte

52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi

521 Depozitări

5210 Depozitări

46 Comerț cu ridicata cu excepța comerțului cu autovehicule și motociclete

461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

 • 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

 • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

 • 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

 • 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

 • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică

 • 711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

 • 7111 Activități de arhitectură

 • 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

 • 712 Activități de testări și analize tehnice

7120 Activități de testări și analize tehnice

749 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

7490 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

Art.5. Sediul social principal al S.C. “ TERMO CRAIOVA” S.R.L. va fi în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14, jud. Dolj.

Art.6. Bunurile imobile prevăzute la art.5, reprezentand sediul principal, se atribuie în folosință gratuită S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L. până la încheierea contractului de concesiune

Art.7. Conducerea societății S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. va fi asigurată de Adunarea Generală a Asociaților.

Art.8. S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L. preia bunurile aflate în patrimoniul Regiei Autonome de Termoficare, așa cum sunt evidențiate în situațiile financiar contabile de la data preluării.

Art. 9.(1) Societatea va fi administrată de un administrator, în persoana dlui Degeratu Nicolae, având actul de identitate C.I., seria DX, nr.742717, eliberat de SPCLEP Craiova, CNP 1530405163190.

(2)Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Drepturile, obligațiile și     responsabilitățile administratorului vor fi stabilite prin

contractul de administrare ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova în termen de maximum 30 zile de la data înregistrarii S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L. în Registrul Comerțului.

Art.10. (1) Se concesionează prin negociere directă, către S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L., bunurile proprietate publică și privată a municipiului Craiova aflate la data prezentei hotarari in folosinta acesteia.

 • (2) S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L va depune diligențele necesare pentru inventarierea și evaluarea bunurilor proprietate publică și privată preluate în condițiile alin. (1), iar contractul de concesiune va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședința publica din luna octombrie 2012.

 • (3) În situația nerespectării termenului prevăzut la alin.(2) S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L., va plăti Consiliului Local al Municipiului Craiova suma de 5% din valoarea totală a bunurilor evaluate, care se face venit la bugetul local pentru folosirea bunurilor proprietatea publică, precum și penalități de întârziere, conform legii.

Art.11. La data constituirii societății, S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L., preia activul și pasivul Regiei Autonome de Termoficare Craiova .

Art.12. Se aprobă modalitatea gestiunii delegate cu atribuire directă către S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L pentru activitățile specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica utilizata pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii de eficienta si la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului, menționate la articolul 4 din prezenta Hotărâre.

Art.13. S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L se substituie Regiei Autonome de Termoficare Craiova în drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Art.14. Personalul Regiei Autonome de Termoficare Craiova se preia la data reorganizării de către S.C.“TERMO CRAIOVA” S.R.L în structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.69/2011, cu păstrarea drepturilor salariale aferente.

Art.15. Se mandatează dl. Glăvan Alin, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Craiova și dl. Degeratu Nicolae să semneze Actul Constitutiv și toate celelalte acte prevăzute de lege, în vederea înregistrării și înmatriculării S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

Art.16. Se desemnează dna. Ștefan Lucia, Director Executiv Adjunct al Direcției Economico-Financiare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Craiova să deschidă contul de capital al noii societăți.

Art.17. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul constitutiv al S.C. “TERMO CRAIOVA ” S.R.L .

Art.18. S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. este succesorul universal al Regiei Autonome Termoficare Craiova și continuă derularea tuturor contractelor acesteia, având calitatea de creditor sau debitor, precum și calitate procesuală activă sau pasivă, după caz.

Art. 19. Denumirea “Regia Autonomă Termoficare Craiova” se înlocuiește în cuprinsul tuturor actelor de autoritate în vigoare, cu denumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L .

Art. 20. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local nr. 180/1998 privind înființarea Regiei Autonome Termoficare Craiova, Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2009 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică și orice act administrativ de autoritate cu dispoziții contrare.

Art.21. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală: Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico -Financiară, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Pubic și Fondului Locativ Craiova, S.C. “TERMO CRAIOVA” S.R.L. și persoanele desemnate la art.15 și 16 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Dincă, Vasile, Cherciu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012.

Dl. Dincă:

La Regia de transport în comun există un regulament de ordine interioară, regulament care impune, deci sunt prevăzute norme imperative în acest regulament ca modificările făcute din punct de vedere al organigramei și al altor aspecte legate de personal să se facă cu avizul serviciului de specialitate din cadrul acestei regii. Din ceea ce am văzut eu și din discuțiile avute cu colegii acest serviciu nu a fost angrenat în această activitate. Din punctul meu de vedere este o problemă de procedură, așa cum a mai fost și în alte dăți și le-am corectat,.

A doua problemă este legată de faptul că din această organigramă nu rezultă decât că la anumite servicii, să spunem, practic se schimbă denumirile dar activitățile rămân ca aceleași. Cred că, din punctul meu de vedere, acest proiect ar trebui retras, ar trebui discutat și cu cei de acolo, de la personal pentru că, înțeleg că în perioada următoare după ce eventual va trece această organigramă, vor fi acțiuni în instanță pe care putem să le evităm având o organigramă aproximativ asemănătoare. Corectând câteva dintre aspectele de procedură care nu au fost îndeplinite, am putea să evităm acest lucru și să ușurăm problema colegilor de la Regia de Transport în comun, cei care o conduc.

Dl. Socoteanu:

Regulamentul despre care vorbește colegul nostru este un act subsecvent actului de autoritate în fața căruia suntem astăzi puși. Noi hotărâm aici în calitate de entitate coordonatoare a întregii activități. Și regulamentul emană tot de la autoritatea care hotărăște astăzi. Pe cale de consecință, indiferent ce ar spune respectivul regulament, cel care elaborează regulamentul are posibilitatea să-l și modifice, astfel încât astăzi noi suntem din punct de vedere legal perfect justificați în decizia pe care ar trebui să o adoptăm.

D-na Secretar:

Pe de altă parte, sub aspectul condiției de legalitate, relația de autoritate între noi și regie este respectată prin înaintarea hotărârii consiliului de administrație al regiei care își însușește propunerile formulate de managerul acestei instituții. Ca atare, condiția de legalitate este îndeplinită.

D-ra Predescu:

Aceeași chestiune, condiția de legalitate este dată de supunerea consiliului de administrație. Nu pot să existe norme divergente între competențele, respectiv atribuțiile date consiliului de administrație prin lege și prin actul propriu și un regulament intern care este mai puțin decât regulamentul de organizare și funcționare ce privește și competențele consiliului de administrație.

Dl. Pană:

Nu voi intra în probleme procedurale și de legalitate. Eu sunt convins că noi suntem acționarul, consiliul local, acolo și putem dispune de această chestiune. Întrebarea mea este: facem aceasta și sunt de acord cu modificarea organigramei, dar care este eficiența acestei modificări și ce se urmărește în continuare în cadrul acestei regii care, din câte am văzut, ca și celelalte regii, este o regie, așa cum se spune, cu datorii foarte mari. Din discuțiile pe care le-am avut ieri în cadrul comisiei, eu nu am fost mulțumit de răspunsurile care s-au dat de către conducerea întreprinderii și aș dori ca într-o ședință viitoare, poate să fie și în anul viitor, nu este o problemă, să vedem și noi care sunt prioritățile la această regie și aș vrea ca la sfârșitul mandatului nostru de patru ani de zile să putem să spunem că infrastructura tramvaiului în municipiul Craiova s-a schimbat și se poate face pe fonduri europene, și că, într-adevăr și în Craiova, pentru că, fac o paranteză aici, rețineți și dvs. au fost destule discuții și sunt destule discuții, transportul în comun cu tramvaiul este unul din cele mai eficiente transporturi, asta nu pentru că l-am făcut eu, cum zice dl. Dincă ci pentru că așa scrie în toată literatura de specialitate. Pe primul loc este într-adevăr metroul, dar după metrou, tramvaiul este pe primul loc în ceea ce privește eficiența transportului în comun. De aceea, plecând de la această organigramă, aș dori ca într-adevăr, să vedem care sunt perspectivele și care sunt pașii de făcut în cei patru ani de zile, și așa trebuie să privim în viitor, nu la o mică organigramă, care să le dezbatem pe puncte procedurale.

D-na Primar:

Într-adevăr este vorba de datorii foarte mari pe care le-am găsit și la această regie de transport, chiar contabilitate dublă acolo, Este o situație până la urmă care ține și de noi și de alte organe competente. Ca să știți prin această organigramă se desfințează câteva posturi, se comasează posturi de directori, o să fie un singur director, nu are rost să plătim mai mulți. S-a observat și aici, ca și la termoficare, în contabilitate, o îmbunătățire a situației, iar în ceea ce privește doleanța dvs., vreau să vă spun că se accesează fonduri europene în prezent atât pentru reabilitarea liniei de tramvai, am retras proiectul care era depus inițial pentru că ne-am dat seama că putem să facem niște corecții în sensul că va dispărea acel spațiu pe care dvs. îl știați ca și spațiu verde între liniile de tramvai, vor fi unite liniile de tramvai ca să mai câștigăm o bandă de circulație pe Calea București și pe o parte și pe cealaltă, iar spațiul verde va fi sub liniile de tramvai așa cum se întâmplă și în alte orașe occidentale și chiar în 9 orașe din România. De asemenea vom începe un proces de modernizare a tramvaielor chiar în interiorul Regiei de Transport, de asemenea prin accesarea de fonduri europene, iar Parcul auto o parte se va schimba anul viitor, este vorba de achiziția a 50 de autobuze și 20 de microbuze pentru un transport civilizat, urmând ca după 2014 încolo să schimbăm tot parcul auto tot prin accesarea de programe europene care pot fi accesate doar din 2014 pentru schimbarea autobuzelor.

Dl. Dincă:

Eu mă refeream la un regulament care nu este același cu cel care spuneau colegii mei că este un act subsecvent al acestei instituții. Este un regulament al regiei iar hotărârea luată de consiliul de administrație este în raport cu acest regulament care nu a fost luat în considerare și atât. Alte discuții pot apărea între juriști, de acest gen.

D-na Primar:

Vă asigur că se respectă legea fără niciun fel de discuții.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Dincă, Vasile, Cherciu).

 • 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcții

provizorii, cu destinația de garaje.

Dl. Dincă:

O să mă rezum să vorbesc o singură dată la toate punctele care privesc patrimoniul, n-o să mai reiau această discuție și la celelelte puncte, deși aș avea această posibilitate. Din punctul meu de vedere am înțeles care este procedura, ce se întâmplă în cadrul acestui proiect. Dăm o prelungire de contract până la un anumit termen cu obligația de demolare. Din punct de vedere al legalității este absolut un lucru care este evident corect. Din acest punct de vedere este voința exclusivă a consiliului local, cu executarea hotărârii de consiliu de către primar. Aceasta este procedura pe care suntem obligați să o respectăm toți, fie că suntem în consiliul local, fie că avem funcția de primar. Din discuțiile pe care le-.am avut și din ceea ce am văzut că se dezbate în aceste zile, problema se pune de ce se întâmplă după. Repet, ce se întâmplă după data de 31.12.2012. Acestea sunt, dacă vreți, lucrurile care sunt în dezbatere și la care ar trebui să primim răspuns. Acest proiect a fost și acum o săptămână pus. La comisie am ridicat aceeași problemă, dar din păcate nu a fost nimeni care să mă lămurească în concret ce se întâmplă după, pentru a avea o viziune. Așa cum dl. Pană sau ceilalți colegi au întrebat la celelalte proiecte care este perspectiva pentru schimbarea regiei în societate comercială la termoficare și am înțeles care este perspectiva, să avem și o perspectivă aici și să vedem exact cum stau lucrurile. Repet, din punct de vedere al raportului în ceea ce privește modul în care se explică partea juridică a lucrurilor, am înțeles. Din punct de vedere al perspectivei după data de 31.12. 2012, din păcate nu este consemnat nimic în acest raport și discuția a fost încă de data trecută. Eu am sperat să fie completat raportul și să avem lămuriri cu privire la ceea ce urmează să se întâmple după 31.12.2012.

D-na Primar:

Chiar simțeam nevoia să dau niște explicații pentru că au fost tot felul de zvonuri că vrem să demolăm toate chioșcurile din Craiova, că vrem să aducem noi pe altcineva și tot felul de lucruri de genul acesta. Avem obligația ca oraș să intrăm în legalitate. Dacă celelalte mari municipii din România au rezolvat problema chioșcurilor din anii 1990, în Craiova în anul 2012 noi încă mai avem o situație ilegală din punctul meu de vedere și asta nu o spun eu, o spune și Curtea de Conturi și orice organism ar veni să verifice. Li s-a dat posibilitatea timp de două luni de zile să intre în legalitate celor care au vrut să facă acest lucruri, să facă cereri, să-și prelungească contractele, în cazul în care nu aveau. Sunt situații de chioșcuri amplasate ilegal pe domeniul public n-au plătit niciodată niciun fel de impozit la primărie, nu este normal ca ele să mai stea acolo, este totalmente ilegal. Și atunci am hotărât ca cei care au fost până acum în legalitate să le fie prelungit contractul până la data de 1 ianuarie 2013. De ce până la data de 1 ianuarie 2013? Așa cum știți, noi la ora actuală nu mai avem un arhitect al orașului, a demisionat dl. Diaconescu, în data de 12 noiembrie va fi organizat un concurs pentru ocuparea postului de arhitect. probabil va avea și o viziune în ceea ce privește viitoarele chioșcuri care vor fi amplasate pe domeniul public, poate decosmetizarea celor existente. În orice caz, ceea ce este important de reținut că cei care sunt în legalitate pot să meargă mai departe, cei care sunt în ilegalitate, chioșcurile respective vor fi desființate și nu este vorba doar de chioșcuri, și de garaje și de alte construcții, iar dacă vom hotărâ, și probabil că vom hotărâ împreună, de fapt, probabil dvs. veți hotărâ ca să mai amplasăm alte construcții acolo, se va face prin licitație. Nu este vorba de niciun aranjament, este vorba despre o prevedere legală pe care noi trebuie să o respectăm. Cine va dori să aibă un chioșc în municipiul Craiova, va trebui să știe că are niște obligații față de consiliul local, față de primăria Craiovei și că va trebui să participe la o licitație. Evident că va fi preferat cel care va veni cu prețul cel mai mare. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2012.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011, republicată, privind impozitele și taxele locale, pe anul 2012.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1.

Art.4. Se aprobă desființarea construcțiilor provizorii identificate in art.1 din prezenta hotărâre în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.12.2012, pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritorilului, Direcția Impozite și Taxe și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Dincă, Vasile).

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

Dl. Ștefârță:

Eu am fost și continui să fiu de acord, cu principiul ca la expirarea unui contract, să se organizeze licitație, cine oferă prețul cel mai mare, să ocupe locul respectiv. În paranteză fie spus, licitația să fie cu strigare. Am eu niște rezerve în privința altor tipuri de licitație. Dar și celelalte, dacă sunt acceptate de lege, sunt în regulă. Singura obiecțiune pe care am avut-o și la fosta ședință, când s-a retras acest punct de pe ordinea de zi, și de data aceasta, se referea la faptul că aș fi dorit ca licitația să aibă loc cu construcțiile pe picioare, deci nedemolate, urmând ca în cazul în care cineva pierde licitația, să-și demoleze chioșcul și să lase terenul liber. A fost nevoie de vreo patru sau cinci juriști, vreo doi din partea executivului și restul colegi ca să mă lămurească că această treabă nu este legală și că nu se poate scoate la licitație un teren decât dacă este liber de sarcini, iar existența unei clădiri implică o sarcină. Așa că dorința mea nu poate fi pusă în practică. Mă întorc la faptul că sunt și am fost de acord totdeauna cu principiul licitației, motiv pentru care voi vota pentru acest punct de pe ordinea de zi.

Dl. Pană:

Fac și eu o referire la toate punctele cu garajele și cu spațiile comerciale și eu gândesc în felul următor. Credeam că se va veni și am înțeles ceva din ceea ce a spus d-na primar. Sper să se facă o regândire din punct de vedere a sistematizării zonelor, sper că acesta este motivul principal de sistematizare pentru că este într-adevăr, dacă vrem să fim un oraș european, sunt de acord să fim un oraș european, dar având în vedere faptul că pe aceste terenuri la ora actuală își desfășoară activitatea o serie întreagă de oameni, chiar dacă sunt mici comercianți, eu v-aș propune, d-na primar, ca termenul de 31 decembrie să putem să-l amânăm până pe 31 martie și demolarea să aibă loc în luna aprilie din mai multe considerente. Chiar și codul fiscal spune că pentru orice afacere trebuie să ai o predictibilitate. Știu că există contracte care au expirat și la acei oameni din punct de vedere legal este clară treaba, dar trebuie să ne gândim și la modul în care își desfășoară activitatea anumite persoane și restrângerea activității ce înseamnă tot pentru municipiul Craiova. Nu știm ce va fi în ianuarie, s-ar putea să fie zăpada de doi metri, s-ar putea să fie primăvară și consider că ar fi bine dacă aceste demolări pentru aceste chioșcuri ar avea loc în luna aprilie. Iată de ce eu propun această amânare din punct de vedere al prelungirii contractelor pentru până la sfârșitul lui martie și în aprilie să se facă demolările din două motive: în primul rând sunt de acord și am înțeles că s-ar face o nouă sistematizare și este un lucru foarte bun, iar a doua chestiune, gândiți-vă și la acei oameni care își desfășoară activitatea că nu poți să spui începând cu luna ianuarie pleacă. Așa au timp suficient cei care vând acolo, cei care își desfășoară activitatea să poată să-și ia anumite măsuri din punct de vedere al modului în care își derulează activitățile comerciale.

Dl. Cherciu:

Vreau să precizez de la bun început că susțin și eu amendamentul d-lui Pană. Argumentația dânsului pentru decalarea termenului în martie mi se pare foarte pertinentă și aș vrea să mai adaug tot în aceeași idee faptul că evident, este foarte bine să respectăm legalitatea și cine nu o face să suporte consecințele. Problema mea este însă că riscăm, grăbindu-ne, să creăm tratamente oarecum diferențiate de genul pentru unii mumă și pentru alții ciumă în sensul că sunt contracte în derulare care să zicem au avut "norocul" să-și semneze prelungirea pe o perioadă îndelungată, poate acum câteva luni. Ori aceștia nu vor fi afectați și rămân să fie afectați exclusiv cei cărora le-au expirat contractele în această perioadă. Prelungirea termenului zic eu, ar fi utilă pentru executiv pentru a încerca cumva să redactăm să elaborăm un regulament universal pentru că dacă vom avea în continuare contracte cu clauze diferite, unele în derulare, altele expirate, această nebunie nu va fi niciodată rezolvată. În concluzie susțin prelungirea termenului și în acest interval să încercăm să facem analiza tuturor contractelor, inclusiv a celor care au apucat să fie prelungite și să definim un cadru de la care să nu ne mai abatem. Fac precizarea, există contracte care au clauze diferite, deci unii au clauze avantajoase pentru că le-au încheiat la un anumit moment, alții, dacă n-au avut acest noroc, suportă consecințele. Și în concluzie, dacă se acceptă acest amendament, susținem proiectul.

Dl. Badea:

Este un subiect sensibil. În acest proiect sunt 98 de agenți economici care au stipulat în contract că după perioada de cinci ani, respectiv mai puțin, în momentul în care se termină aceste contracte, dumnealor trebuie să aducă terenul la starea inițială. Din cei 98 de agenți economici mulți dintre ei sunt la a doua sau a treia prelungire. Noi încercăm acum să intrăm în legalitate. Nu s-a intrat în legalitate și sa greșit în momentul în care a prelungit pentru că le-a dat acestor oameni impresia că se poate prelungi tot timpul. Cei care au fost înainte au greșit, în speță executivul, Solomon a greșit pentru că i-a indus pe acești oameni în eroare. Le-a prelungit contractele deși nu era legal. În momentul actual trebuie să se intre în legalitate pentru că altfel oricare alt primar va veni, va proceda de aceeași manieră cum a procedat d-na Olguța. Este o situație deosebit de dificilă pentru cei care au investit în acele terenuri. Au construit cu banii lor, au făcut împrumuturi, am foarte multe cunoștințe care mi-au pus în vedere acest lucru însă au știut de la început că investesc în domeniul privat al statului și că la sfârșitul perioadei sunt obligați să aducă la forma inițială. De aceea trebuie să intrăm în legalitate și propunerea pe care a făcut-o dl. Pană de prelungire până la 31 martie cred că i-ar ajuta pe acești oameni să aibă o perioadă mai lungă la dispoziție pentru a încerca să-și rezolve o problemă importantă, aceea a investiției pe care au făcut-o pe teren, a recupera din ceea ce au băgat acolo ca și resurse. Sunt pentru ceea ce a propus d-na primar și anume a încerca să intrăm în legalitate.

D-ra Predescu:

Este foarte adevărat că cel puțin pentru precedentul și pentru acesta, raportul trebuia să fie modificat în sensul de-a fi completat de la ședința trecută până la cea prezentă. Am ridicat mâna la punctul precedent, la comisia juridică am discutat ieri, era situația unui anume cetățean grec, în fine, care vânduse spațiul și cu toate acestea se prelungea pe numele cumpărătorului. La comisia juridică ni s-au arătat acte noi care s-au depus de atunci și până acum, ca atare raportul trecuba completat și cu aceste acte noi. Și la punctul următor o să vedem aceeași situație, modificări fără completarea raportului. La punctul acesta, toată lumea a înțeles legalitatea măsurii și oportunitatea măsurii în sine. Trebuie să avem în vedere că deși a fost încheiat inițial pe o perioadă de cinci ani, prelungirile ulterioare nu au mai fost întotdeauna. La garaje da, dar la spațiile comerciale nu, și pe perioade mai scurte chiar de unul sau doi ani. Cu privire la oportunitatea termenului dat prin această hotărâre cel puțin în ceea ce mă privește, ca social democrat consider că trebuie să avem în vedere că a rămâne la termenul de 31.12.2012 înseamnă ca nu doar patronii, proprietarii acestor spații, dar și cei care lucrează cu contract de muncă în cadrul lor, să-și piardă locul de muncă în timpul iernii, și cred ar fi și o măsură de protecție socială, pe care ar trebui s-o avem în vedere, este mult mai rezonabilă prelungirea acestui termen până în luna martie inclusiv. Este opinia mea, urmează ca să reflectăm și normal, executivul va susține poziția pe care înțelege s-o aibă astăzi.

D-na Primar:

În legătură cu această prelungire, vreau să vă reamintesc faptul, mai ales celor care ați fost în consiliul local data trecută, că în 2009 a mai fost o hotărâre de consiliu să se pună jos aceste chioșcuri cu termen de 90 de zile. Nu s-au pus jos chioșcurile respective, deci au avut o perioadă de grație de 3 ani. Dacă prelungim iarăși sine die că e martie, în martie o să veniți să spuneți că e primăvară afară și poate plouă și n-au oamenii locuri de muncă, o să aibă locuri de muncă pentru că se va licita și vor fi alte chioșcuri. Și atunci vor fi create locuri de muncă. Spunea dl. consilier aici că primordial pentru noi ar trebui să fie fața orașului. Este pe plan secundar. Pe primul loc sunt banii, d-lor consilieri, pentru că primăria nu încasează nimic aici. Și nu vreau să vă spun ce este în contabilitate și ce probleme avem pe final de an, cu salariile pe care trebuie să le dăm, care nu există la ora actuală, dacă nu găsim surse, dacă nu începem să colectăm în sfârșit taxele și impozitele. Suntem unul dintre orașele din România care stau cel mai slab la acest capitol. Și nu sunt de acord să mai rămână pe domeniul public cineva care nu plătește vreo taxă sau vreun impozit către primărie. Pe teren privat este o altă discuție.

Dl. Dincă:

Am promis că nu mai iau cuvântul la celelalte proiecte, doar că o parte din colegi cu vorbit și au generalizat, de faptul că cei care sunt în cauză, stau ilegal. Sunt și situații de acest gen dar cei mai mulți dintre cei care au avut și eu chioșcuri acolo, au avut contracte de închiriere. Tocmai de aceea în proiectul nostru se spune prelungirea contractelor de închiriere. Este incorect să-i facem pe toți ca oameni care n-au respectat legea, care au încălcat legea. În același timp, este adevărat, aceste contracte au ajuns la termen și trebuiesc prelungite, așa încât trebuie să fim corecți și să spunem că sunt mare parte din ei oameni cinstiți, oameni care muncesc corect și că nu sunt dintre cei care au venit și cu forța au ocupat acele terenuri. Mai mult decât atât știm cu toții că există și chioșcuri care au fost subînchiriate și la acest capitol de-a lungul mandatului anterior de patru ani, ori de câte ori am descoperit lucruri de acest gen, am luat măsuri în consecință în sensul că am reziliat contractele și că am scos la licitație. În momentul de față am văzut că s-a pus în discuție un aspect nou legat de termen. Vă rog, d-na primar, să verificați, în anul 2011 celor cărora li s-a prelungit contractul la momentul respectiv, și Dan Cherciu are dreptate, li s-a dat un termen de doi ani de zile. Așa scrie în proiect. Colegii de la PSD la momentul respectiv au solicitat acest termen de doi ani spunând cam același lucru, că se dorește să se schimbe niște proprietari cu alți proprietari. De aceea am fost de acord cu acest lucru la acel moment pentru a nu exista niciun fel de suspiciune. Legat de termen, eu cred că este un cadou otrăvit de Revelion să le spunem unor oameni care muncesc să plece acasă și în același timp cred că este corect ce spuneți că primează dezvoltarea economică și locurile de muncă în Craiova, raportat la partea estetică a orașului Craiova. La proiectele pe care le avem de finanțat este nevoie de mulți bani și cu siguranță că acesta este doar începutul, vor fi dificultăți din ce în ce mai mari în a finanța aceste proiecte. Cred că acest cadou nu trebuie să-l dăm așa. Cred că luna martie ar fi o lună acceptabilă pentru toată lumea și cred că ar fi o soluție care ne-ar permite pe de o parte ca acel arhitect care este angajat în luna noiembrie să aibă timp să gândească și să vină cu o soluție, iar în luna martie sau mai devreme de luna martie să le punem tuturor acestor oameni un proiect, ce vrem să facem acolo, cum vrem să arate și partea de licitație nu o mai discutăm pentru că este un lucru de care am vorbit și la primul punct, iar pe de altă parte, oamenii aceștia au timpul și răgazul să se reorienteze și să-și gândească noul profil, fie că vin la licitație, fie că oamenii respectivi își găsesc un nou loc de muncă. Sunt în asentimentul colegilor care au ridicat această problemă legată de termen. Vă mulțumesc.

D-na Primar:

Un singur lucru vreau să vă spun că eu nu sunt de acord cu o nouă prelungire, boală lungă moarte sigură, trebuie să mergem până la capăt cu această chestiune pentru că avem nevoie de ani la bugetul local și sunt persoane care la ora actuală se află în ilegalitate totală în sensul că nu știa nimeni de ei și apărea câte un chioșc peste noapte și ani de zile nu s-a întâmplat nimic, iar aceste persoane, tocmai pentru a nu veni după să ne spuneți că unii sunt cu contract așa, alții așa, cu alt tip de contract cu alte clauze, este bine ca de la 1 ianuarie să fie toată lumea pe un singur contract pe licitație și eu sunt de acord cu ce spunea dl. Ștefârță, să fie licitație cu strigare. N-avem nimic de ascuns nu vreau chioșcuri, nu mă interesează altceva, mă interesează decât să-mi vină bani la bugetul local.

Dl. Pană:

Eu sunt de acord încă o dată ca cei care sunt în ilegalitate și niciodată pe parcursul vieții mele nu am fost de acord cu ilegalitățile, să nu le acordăm nici cea mai mică clemență, dar nu cred că bugetul local începând cu luna ianuarie va fi extraordinar, excedentar prin aceste licitații care se vor face. dacă este să gândim cinstit și corect, mai bine gândim la alte soluții de creare a locurilor de muncă, de atragere a altor investitori care într-adevăr să creeze locuri de muncă, altor investitori care să aducă bani la buget. Nu știu care va fi eficiența economică și chiar aș vrea să vă calculați și o să vedem și să ne spuneți și nouă care este eficiența economică ci și cât a crescut bugetul pentru faptul că am terminat cu aceste contracte la 31 decembrie și nu la 31 martie.

D-na Primar:

Dacă îmi permiteți cu minim 100 mii euro pe lună, bani care ar intra în bugetul local, asta fără să ne gândim la licitație de unde am putea să scoatem mai mult și ca să înțelegeți, chioșcurile se pun jos pentru că legea ne obligă atunci când facem licitație să avem terenul descărcat de sarcini. Asta înseamnă că fie că este luna ianuarie, fie că este luna martie, tot va fi o lună perioada în care noi dăm chioșcurile jos și facem licitația numai că dacă suntem mai aproape câștigăm mai mulți bani noi ca și primărie, ca și buget local. Dacă punem mai departe, cu cât prelungim mai încolo, cu atât mai puține venituri se strâng la bugetul local. Cred că am fost destul de clar înțeleasă că este vorba de ianuarie sau că este vorba de martie, este același lucru. O perioadă de o lună două trebuie să fie între eliberarea terenului pentru a fi degrevat de sarcini și pentru organizarea licitației. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Având în vedere că s-a propus un amendament cu termen, o să supunem la vot cine este pentru amendamentul de a se prelungi până la 31 martie. Votat cu 4 voturi pentru (Pană, Dincă, Vasile, Cherciu), 12 voturi împotrivă și 9 abțineri (Pîrvu, Gheorghiță, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas, Predescu, Badea). Amendamentul a fost respins.

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost formulat, în forma inițială. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2012.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011, republicată, privind impozitele și taxele locale, pe anul 2012.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1.

Art.4. Se aprobă desființarea construcțiilor provizorii identificate în art.1 din prezenta hotărâre în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.12.2012, pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 4 abțineri (Pană, Vasile, Cherciu, Dincă).

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii.

D-na Secretar:

Forma din proiect este radierea pozițiilor și excludem poziția nr. 54 în vederea examinării de construcții existente, întrucât ele au fost sesizate la comisia juridică pentru că este vorba de o construcție definitivă.

Dl. Cherciu:

Oricum în clipa de față regulamentul pe care îl folosim mie mi se pare cu foarte multe erori atâta vreme cât n-ai posibilitatea să ai o a doua intervenție legată de clarificări pe care le ai la un anume punct și asta face acum să fiu obligat să fac o precizare pe care doream s-o fac la punctul precedent. Anume, nu am solicitat prelungirea ilegalității. Una vorbim, alta ne înțelegem. Era vorba de prelungirea contractelor care sunt plătite la zi și nici nu și-au depășit suprafața, nu sunt ilegale sau alte astfel de aspecte. Asta trebuie foarte clar explicat pentru că aici s-a dat conotația că am fi pentru a prelungi prezența unor chioșcuri care sunt ilegale. Nici vorbă de așa ceva.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009, în sensul radierii pozițiilor nr. 6, 7, 19, 20, 21, 30, 36, 43, 47, 49, 59, 64, 65, 66.

Art.2. Se aprobă desființarea construcțiilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară , Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 4 abțineri (Albăstroiu, Pană, Vasile, Cherciu).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de achiziție al terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

D-na Secretar:

Vroiam să vă spun modificările pe care le-a suferit acest proiect după comisia juridică de ieri în sensul că raportându-ne la ceea ce a comunicat petentul cu care noi suntem în litigiu, s-a completat articolul 1 după cum urmează: prima rată de 215 euro/mp echivalentul în lei la curs B.N.R., - la data încheierii actului de vânzare-cumpărare în forma autentică, iar a doua rată 60 euro/mp echivalentul în lei la curs B.N.R., la data plății că este vorba de o dată ulterioară și un alineat doi care să aibă în vedere următorul text: Transferul dreptului de proprietate se face în momentul încheierii actului de vânzare-cumpărare, sub condiția renunțării de către Neacșu Alexandrina Paula, Găină Viorel, Găină Floarea și Popescu Ileana la cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr.20928/215/2011 a Judecătoriei Craiova, precum și la dreptul de a cere daune pentru lipsa de folosință a terenului ce face obiectul contractului.

Dl. Badea:

Sunt sigur că toți consilierii știți despre ce este vorba. Acest proiect este pentru a patra oară pe ordinea de zi. Iată că acum suntem obligați să luăm o hotărâre. Acest teren este necesar pentru a da în folosință Sala Polivalentă. Acest teren dacă nu va fi achiziționat de către primărie, nu putem face procesul-verbal de recepție a lucrării și nu putem da în folosință Sala Polivalentă. Suntem împotriva achiziționării terenurilor care nu sunt imperativ necesare pentru comunitate. Acest teren este imperativ necesar pentru comunitate, pentru a da drumul la Sala Polivalentă pe care o așteptăm din 1994. Haideți să luăm o hotărâre și să nu tergiversăm pentru că altfel întrâziem recepția unui obiectiv de infrastructură imperativ necesar pentru orașul nostru.

D-ra Predescu:

Chestiunea relevată de colegul, anterior, o cunoaștem de mai mult timp însă se impunea completarea așa cum a rezultat din dezbaterile de la comisia juridică și a fost prezentată de d-na secretar, a acestui proiect de hotărâre căci nu-și găsea locul o situație care trebuie să existe cu caracter de opozabilitate față de toate părțile și anume chiar dacă există un proces pe rol, noi nu putem să vindem fără ca cel care ne cere nouă să vindem, să-și retragă acțiunea. Deabia așa se crează un echilibru între situația părților. Din punctul meu de vedere cred că nu trebuia să intervină Compania Națională de Investiții și să ne amenințe cu tulburarea de posesie că poate a depășit competențele pe care le are, pentru că nici nu era cazul aici. Este foarte adevărat că se ajunge în acest fel la deblocarea unei situații de interes general și anume finalizarea lucrărilor la Sala Polivalentă locuitorii așteptând cu precădere această problemă.

Dl. Dincă:

Discuția este de două luni de zile. Toată lumea își dorește să fie deschisă Sala Polivalentă. Este necesar să luăm acest teren, este absolut necesar să plătim prețul. Trebuie să cunoască toată lumea care este acest preț. 700 mp cu 200 mii euro teren fără deschidere. Aceasta este valoarea expertului, dar răspunderea nu este a lui este a administrației locale, din păcate. Mi-aș fi dorit să fie răspunderea lui și nu a administrației locale. În același timp, de acum două luni de zile am spus că suntem pentru a lua acest teren în proprietatea municipiului Craiova. Și astăzi suntem la fel, dar să-l luăm în aceleași condiții în care am luat terenul și clădirile de pe str. Arieș. Un copil care a făcut clasa I și știe adunarea și scăderea, își dă seama că pe str. Arieș am luat două vile cu vreo 13 apartamente și cu terenul aferent care este cam aproximativ 700 mp cu 700 mii euro și nu mai demult de un an de zile când prețurile erau oarecum mai sus decât acum, care au scăzut. Drept urmare, acum luăm doar suprafața de teren cu 200 mii euro. Acel teren și acele clădiri erau în centrul Craiovei, erau rebilitate, iar în cauza respectivă s-a mers pe procedura exproprierii. Singura mea problemă este legată de răspundere pentru că din punctul nostru de vedere prețul este cu mult mai mare comparativ, iar pe de altă parte, autoritățile locale sau centrale au la dispoziție exproprierea. Cred că nimeni din această primărie nu-și dorește să plătească un preț mai mare dacă legea le permite să plătească mai puțin. Este evident că avem dificultăți financiare, este evident că fiecare dintre noi urmărim interesul acestui oraș, urmărim și să dăm în folosință Sala Polivalentă și să cheltuim cât mai puțin pentru această sală. Sunt convins că acest proiect poate să treacă dar cu observația că suma este foarte mare și v-am dat o comparație cu un teren în centrul Craiovei cu două vile cu 13 apartamente în aceste două vile și terenul care nu are nicio cale de acces. În acest moment cred că fiecare dintre noi are posibilitatea să aleagă. Repet, din punctul meu de vedere dacă procedura începea de acum două luni de zile, cred că nu era niciun fel de problemă la acest capitol. Vă mulțumesc. Pentru aceste motive o să votăm împotriva acestui proiect.

D-na viceprimar Calangiu:

Nu vă supărați, dacă aveați soluția de rezolvare a acestei probleme, care datează din 1995 - 1997 de când a apărut Legea 10, consiliul local se confruntă cu această situație, iar noi acum, din păcate suntem la un termen limită tocmai datorită faptului că nu ați avut curaj să vă asumați responsabilități. Despre asta este vorba. Probleme trebuie rezolvate nu doar discutate că de discutat putem să discutăm, ore în șir, luni în șir, ani în șir, să tot stăm să discutăm. Ce am mai putea face acum și dacă se putea face, chiar vă rog frumos să ne explicați de ce Dumnezeu nu ați făcut anul trecut când erați aici. Vorbim despre ce?

Dl. Dincă:

În anii 2010 și 2011 au fost făcute două exproprieri pe suprafețe de teren cel puțin egale, dacă nu chiar mai mari. Una pe str. A.I. Cuza lângă Judecătorie și cealaltă făcută pe str. Arieș. Dacă ne uităm cronologic când a venit această cerere, poate având în vedere că executivul are și arhiva poate să ne spună data când a venit această cerere de a se cumpăra acest teren. veți vedea că este în toamna anului trecut și executivul de la acea dată, deci primarul de la acea dată, a avut aceeași poziție ca și cea de astăzi a executivului în sensul de.a cumpăra acel teren. Am spus-o și atunci, o spun și acum că exproprierea este principalul instrument cu care putem achiziționa terenuri și clădiri. Dacă vreți să avem o chestie mai detaliată, la acea dată când s-a făcut acerastă propunere, din păcate, Direcția de Patrimoniu nu mai era în subordinea mea, iar mai mult de atât, din luna octombrie a anului trecut atribuțiile mi-au fost luate pe acest capitol. Propun să facem expropriere. Nu exista din punctul nostru de vedere, proprietarul respectiv. S-a știtu că este domeniu prublic iar când a venit cu cererea, aceeași poziție a avut-o și executivul la acea dată. Eu nu am spus că este vina actualului executiv, am fost suficient de elegant, nu cred că este vina actualului executiv. Din punctul meu de vedere cred că avem la îndemână o altă procedură. Dacă vreți să constatați că pe acea perioadă este de vină altcineva, niciun fel de problemă. Putem să vorbim de aceste lucruri, dar din punct de vedere al posibilităților actuale am explicat ce și cum.

D-na viceprimar Calangiu:

Să știți că cererea de plată poate a fost făcută la momentul respectiv, dar eu nu cred că primăria era atât, de pe lângă ce se întâmplă în orașul ăsta să nu știe că terenul era cerut mai demult. De ce vă așteptați că a cerut terenul? Să vi-l facă cadou? Vă legați pur și simplu de o chichiță ca să dovediți ce? Se putea în momentul în care omul a cerut terenul în 2007, trebuia să vă așteptați că la un moment dat va cere și banii, nu? S-a așteptat tocmai să crească prețul sau ce? Era prea mic la momentul respecti? O dați așa în niște amănunte ca și când nu ați fi fost aici, iar acum este prea târziu. Nu se mai poate ce vreți dvs. și nu se mai poate tocmai datorită activității minunate pe perioada respectivă.

Dl. Tudor:

Nu vroiam să intervin însă colegul nostru Mărinică Dincă ne provoacă. Nu vreau să răspund la provocări, vreau să fac decât niște constatări, unele dintre ele pe care le-a afirmat mai devreme că a răspuns de Direcția de Patrimoniu și mi se pare nu știu cum sau poate că dvs. și cetățenii municipiului Craiova, atâta timp cât răspunzi de o direcție și spui că la un moment dat credeai că acolo este domeniu prublic, iar mai târziu să îți dai seama că de fapt niște proprietari au revendicat acel teren, nu știu. Poate răspundea, poate nu răspundea, poate decât în scripte, asta craiovenii au avut posibilitatea să vadă patru ani de zile cum s-au mișcat lucrurile. A propos de exproprieri, pentru că tot au fost amintite exproprierile făcute pe str. Arieș, aș dori să pun în discuție și exproprierile făcute pentru pasajul subteran pentru care am mai tras câteva luni de zile pentru că nu s-au făcut așa cum trebuie, pentru că lucrurile au fost grăbite, pentru că de atâtea ori când avem o mentalitate constructivă în cadrul consiliului local, tot timpul noi ne plângem că nu ni se dă cuvântul să vorbim, pentru că tot timpul niciodată nu venim cu niște soluții tehnice, și nu vreau ca să solicite în continuare drept la replică, știm foarte bine și știe și dânsul foarte bine cât durează această procedură a exproprierii și cred că avea posibilitatea în mandatul trecut și având în spate un consiliu local cu o majoritate covârșitoare, să ia toate aceste decizii pe care astăzi le contestă, astăzi se abține, dar, de fapt, nu vine cu nicio soluție tehnică pe care putem s-o implementăm în perspectivă în municipiul Craiova. Eu vă mulțumesc mult și dl. coleg, eu vă spun că de la noi craiovenii așteaptă soluții tehnice, cred că s-au săturat de discuții și de fiecare dată nu auzim decât că nu se respectă regulamentul, că nu li se dă drept la cuvânt pe la emisiuni. Cred că aici trebuie să veniți cu soluții tehnice.

Dl. Pană:

Eu sunt convins că aceasta este o bombă cu efect întârziat. Eu aș vrea să rețineți că o să mai fie și alte asemenea bombe și de aceea eu v-aș ruga executivul să inventarieze asemenea probleme și să le pregătească din timp să nu fim în această situație. Referitor la acest punct nu sunt de acord cu prețul respectiv și am spus și data trecută despre această problemă și dat fiind această chestiune, bineînțeles mă voi abține. Aici se pune problema să-i dăm 215 plus diferența plus și așa mai departe. Eu nu am văzut un document încheiat, așa cum a arătat și d-ra Predescu din care domnul respectiv să-și retragă penalitățile. Dacă aprobăm și după aceea nu-și mai retrage, de unde știu eu această chestiune, d-na secretar? Eu știu că acum este o chestiune de amuzament, dar toată această chestiune se poate răsfrânge în instanță asupra tuturor celor care suntem aici.

D-na Secretar:

Vă rog să-mi permiteți să fac câteva aprecieri legate de partea de temeinicie și oportunitate care stă cu mulți ani înainte și de condiția de legalitate pe care dl. Dincă a mai invocat-o, de ce achiziție și nu expropriere. În primul rând că această situație de fapt, se materializează după punerea în aplicare a Legii 10. Instanța de judecată a recunoscut dreptul fostului proprietar Neacșu și Popescu, ceilalți proprietari, la data respectivă, pentru acest amplasament care are câteva mii de metri, afectat și pentru această investiție Sala Polivalentă, pe o suprafață de 709 mp. Succesiunea în timp pentru că această clădire nu putea fi realizată ca investiție prin banii municipiului Craiova, s-a predat un protocol CNI -ului. Protocolul încheiat în 2004 care consfințește amplasamentul care este aferent acestei clădiri dar și pe care se realizează organizarea de șantier, afectează cu 709 mp după expertiză și punerea în posesie, proprietatea acestui titular de drept. Ca atare, din 2004, haideți să întrebăm acum cine a semnat protocolul, o luăm de la capăt. Din 2004 interesul public era să realizeze această investiție. Nimeni nu s-a gândit că nu vom media sau că partea respectivă va invoca dreptul, deși din acel moment au apărut somațiile prin executorul judecătoresc că este afectată o porțiune din actul său de proprietate. Probabil că proprietarul ca și noi, a stat în pasivitate crezând că nici unul dintre noi nu va invoca alte drepturi, trec anii bine mersi și încep acțiunile judecătorești între noi. Compania Națională de Investiții la această dată întreabă dacă nu încercăm să mediem într-un fel dat fiind faptul că vrem mai repede sala. De la sfârșitul lui 2008, începutul lui 2009 încep aceste medieri între noi să stopăm. Nu se mai putea face exproprierea. procedura de expropriere pe art. 33 ducea cu mult perioada de finalizare și afecta protocolul încheiat și mai ales investiția care este la Compania Națională la minister. Cum era să afectez dreptul unuia care a investit banii, atâta vreme cât eu sunt beneficiarul? Nu puteam să mai declanșăm această procedură de expropriere. Ne-am dus pe varianta pe care a aprobat-o consiliul local legal, deci nu nelegal, pentru că noi am motivat temeinicia și legalitatea achiziționării acestui teren și suntem la faza de a stabili valoarea sau prețul la care se negociază. Ce am scgimbat de această dată ? Procedura de până acum pe care o uzăm ca bază de pornire este că raportul de evaluare se aprobă de către consiliul local. Și aici a început disputa: rapoartele de evaluare nu sunt corect întocmite, nu se ține cont de nu știu ce criteriu. De patru ori le-am restituit, de patru ori au venit evaluatorii care au câștigat licitația și care spun că nu există alt criteriu după care noi să facem această evaluare. Eu nu știu dacă este bine sau nu că nu sunt economist. Am solicitat criteriile obiective stabilite de lege la ANEVAR. Ne-am raportat inclusiv la actul de vânzare că noi am mai avut niște obiecțiuni. Actul de vânzare pe una din porțiuni cumpără 300 mp din acest amplasament cu 280 milioane. Deci înseamnă 158 euro. Cu alte cuvinte dacă ar fi să mă uit la raport,ul de evaluare care avea apăroape 300, noi cu cât am crescut, de la 158 cu cât a luat, folosința nedată trei ani se invocă și ne-o cer în această acțiune, înseamnă să-i dăm în plus la prețul de vânzare până la 215 euro. La data asta expertul spune că avem să plătim 10 miliarde și suntem la fond pentru folosința terenului necuvenit din 2008 până acum, litigiu pe care vrem să-l stingem și ne ducem pe acei 60 euro diferență ca să stingem într-un fel și să acoperim CNI care spune să mediem că avem plângere penală întrucât ocupăm fără titlu acest teren. Litigiul acesta pe care vrem să-l stingem cu alineatul 2 acoperă un preț global, atât dauna cât și prețul pe care vroiam să-l negociem și stingem un litigiu pentru că nu se va termina niciodată. Suntem la faza de fond la pretenții.

Dl. Albăstroiu:

Nu putem să mai căutăm acul în carul cu fân. Craiovenii nu mai au răbdare să mai aștepte pentru expropriere încă 3-4 ani. Eu propun să trecem la vot în folosul cetățenilor Craiovei.

D-ra Predescu:

Vreau să completez câteva chestiuni care țin de legalitzate și într-un fel și de oportunitate implicit. În primul rând că sunt două proceduri, cea de drept comun privind exproprierea și care durează foarte mult la care s-a făcut referire anterior de d-na secretar și care nu poate opera acum și cea la care din eroare s-au referit alți antevorbitori care privește numai construirea de drumuri publici și nu-și are nicio aplicare aici. Chiar dacă aceasta este mult mai rapidă, nu o putem folosi. Ar fi ilegală folosirea ei.

Este foarte adevărat că acest proiect de hotărâre a fost adus pe ordinea de zi în forma de a vinde și a cumpăra de mai multe ori. Cei care am fost în mandatul trecut, eu una și cred că toți care am votat așa, am fost de bună credință constatând că prețul este totuși mare. Observăm însă că partea adversă a profitat de această bună credință a noastră și a intentat fel de fel de acțiuni împotriva consiliului local. Deci noi am apărat interesul consiliului local pentru a nu vinde un preț mare și partea adversă a venit cu acțiuni în pretenții împotriva consiliului local, mai mult decât atât acum se duce și la Compania Națională de Investiții care vine cu alte cereri față de noi. Hotărârea prezentă este un act sub condiție în sensul că dacă persoana care vinde, contractantul pentru că el în final se va finaliza ca un contract de vânzare cumpărare, nu înțelege să renunțe expres și actul se va perfecta numai după renunțarea la cererea de chemare în judecată cât și depunerea unui înscris autentic prin care toți cei nominalizați în alin. 2 al art. 1 din prezentul proiect de hotărâre prin act autentic declară că nu înțeleg să formuleze pretenții ce ar privi lipsa de folosință a acestui teren într-o acțiune viitoare, deci sub aceste două condiții actul nu se perfectează. Acestea sunt măsurile pe care noi ni le-am luat pe de o parte pentru a devbloca situația, pe de altă parte pentru a nu ni se cere alți bani în afară de prețul pe care îl dăm în acest contract.

Dl. Cherciu:

Toate discuțiile care s-au purtat pe acest punct au fost deturnate în sensul că poziția a fost exprimată referitor la prețul de achiziție. Deci să fie foarte clar, noi, care avem obiecții, le exprimăm față de prețul de achiziție. Nu știu ce socoteală face d-na secretar în sensul că de la 160 compară cu 215. Nu 215 este 275 prețul pe care îl pretinde. La urma urmelor această aparentă bunăvoință de care dă domnul petent dovadă, transformă, păstrând suma în euro că și asta a rămas neclară, la aceeași valoare pe care a solicitat-o și data trecută. Iar a invoca acum faptul că nu există o altă soluție și atunci suntem obligați să cumpărăm, de acord, dar eu întreb la ce preț. Dacă dânsul cerea o mie euro pe metru pătrat pe baza argumentației pe care eu am auzit-o aici, ar fi trebuit să dăm banii. Încă o dată dubiile se referă exclusiv la valoarea solicitată pentru că tot ce ați argumentat cei care susțineți acest punct la fel de bine mergea și pentru o altă valoare aberant de mare.

Dl. Vasile:

Datorită sensibilității acestui subiect, pentru că practic astăzi suntem puși în fața unui vot, vom vota achiziția unui teren fără cale de acces cu 200 mii euro, deci un teren pe care nu poți ajunge decât cu parașuta sau cu elicopterul și pe care nu-l cumprărm de la cei care l-au retrocedat în baza Legii 10 în 2004 ci cineva care a cumpărat în 2008. Nu cred că există vreun consilier local care nu din banii publici ci din banii din buzunarul propriu s-ar duce acum și ar cumpăra cu doi euro un metru pătrat la care nu au acces. Din aceste motive v-aș ruga să consemnați nominal acest vot pentru că am impresia că la un moment dat se va da cu subsemnatul.

Dl. Ștefârță:

primăria are o lungă tradiție în a se lăsa excrocată. Să ne aducem aminte la ce prețuri am plătit noi unitățile locative de la străpungerea de pe A.I. Cuza. Și acolo ni s-au cerut niște prețuri și ni s-a forțat mâna deci de fiecare dată când suntem prinși pe picior greșit suntem obligați să plătim din greu anumite neglijențe. Am serioase dubii în privința daunelor pe care le cere proprietarul terenului pentru că nu l-a folosit. Nici n-ar fi putut să-l folosească pentru că nu avea acces la teren. În orice caz nu trebuie să mai lungim boala asta, trebuie să cumpărăm terenul acesta, vă asigur că nu este nici prima nici ultima oară când noi o să plătim mai scump ceva decât face dar trebuie să mergem înainte pentru că nu putem să stăm înțepeniți în proiect. Mă gândeam cum avem aceste plăci comemorative pe care sunt trecute numele primarilor, să avem una în spatele primăriei cu numele celor care ne-au excrocat de-a lungul timpului din greu și am avea câteva nume interesante de trecut acolo. Eu voi vota pentru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. (1) Se aprobă prețul de achiziție al terenului în suprafață de 709 mp., situat în str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21, la valoarea de 275 euro/mp., plătit după cum urmează:

 • a) prima rată de 215 euro/mp., echivalentul în lei la curs B.N.R., - la data încheierii actului de vânzare-cumpărare în forma autentică,

 • b) a doua rată de 60 euro/mp., echivalentul în lei la curs B.N.R., - până la data de 31.03.2013.

(2) Transferul dreptului de proprietate se face în momentul încheierii actului de vânzare-cumpărare, sub condiția renunțării de către Neacșu Alexandrina Paula, Găină Viorel, Găină Floarea și Popescu Ileana la cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr.20928/215/2011 a Judecătoriei Craiova, precum și la dreptul de a cere daune pentru lipsa de folosință a terenului ce face obiectul contractului.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.332/2011 referitoare la achiziționarea terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21, cu destinația de realizare construcții prevăzute în proiectul „Refacere și modernizare Sala Polivalentă 4000 locuri”.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dincă, Cherciu, Vasile) și 1 abținere (Pană).

D-na viceprimar Calangiu:

Acum că s-a votat aș vrea să le atrag atenția celor care legătură și chiar și colegului meu Emil Ștefârță, un teren câștigat în instanță la care nu are acces, vine oricum și-ți cere cale de acces și vă spun eu că prin hotărâre judecătorească tot va primi pentru că nu există totuși dreptul la proprietate în România, mai ales noi care suntem de dreapta, trebuie să-l respectăm, nimeni nu ajunge cu elicopterul pe terenul lui. Până la urmă tot va obține.

Dl. Vasile:

În contractul de vânzare cumpărare al celui care ne solicită banii din 2008 spune clar că nu solicită și nu are pretenția la cale de acces.

 • 8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU

Dl. Dincă:

VReau să mulțumesc executivului că a pus acest proiect pe ordinea de zi. A mai fost depus acum un an de zile de un număr de consilieri locali. În același timp vreau să spun că cred că unii dintre consilierii locali care au fost și la acel moment și pe care l-au susținut dar nu l-au votat la acea vreme, ar trebui să vorbească frumos de dl. Liviu Prunaru care este o mândrie pentru Craiova și pentru municipalitate și cred că ar trebui să ne cerem scuze pentru modul cum a fost jignit acum opt luni de zile sau chiar nouă luni de zile în ședința de consiliu local. Oricum, eu personal o fac, îmi cer scuze pentru atitudinea pe care au avut-o unii din colegii din vechiul consiliu local și din executiv la el moment. Vă mulțumesc.

D-ra Predescu:

Nu vreau să intru în dialog cu antevorbitorul meu pentru că eu personal m-am interesat dacă într-o măsură sau alta violonistul de reputație mondială, considerat unul dintre cei mai buni violoniști astăzi în lume, Liviu Prunaru, român din Craiova care concertează permanent pentru orchestra regală din Olanda, fiind angajat acolo, s-a supărat cumva urmare dialogului permanent pe care l-ați avut în ultima perioadă cu fostul primar în care îi rosteați numele necuvenit și ați făcut o dispută politică din acordarea titlului de cetățean de onoare acestei persoane. Deci vă aduc la cunoștință că m-am interesat personal dacă cumva s-a considerat jignit de faptul că a fost fără niciun motiv târât într-o dispută politică pe care dvs. o aveați cu fostul primar. Salut acordarea acestui titlu și pentru că s-ar putea ca dânsul să meargă în străinătate și să-l arate undeva aș vrea să se pună în acord textul pentru că prietenia care este o chestiune generală și abstractă cu tuturor celorlalți care sunt persoane, nu concordă. Sub rezerva că se va pune în acord și se va găsi o formulare mai fericită, să o dea serviciul imagine care a inițiat acest text. Cu această ocazie invit toți colegii vinerea aceasta la Filarmonică la deschiderea stagiunii când va concerta Liviu Prunaru.

Dl. Pană:

Și eu sunt de acord cu asemenea personalitate. Aș avea o rugăminte către dumnealui dacă poate și dacă se poate ca imagine în sensul ca atunci când va avea concert în străinătate în afară dacă s-ar putea scrie acolo că este cetățean de onoare al mun. Craiova. Asta este una din propunerile mele și poate ca imagine ne-ar face și nouă un mare bine pentru a promova imaginea Craiovei.

D-na viceprimar Calangiu:

Înțeleg că toată lumea este într-adevăr de acord, inițiativa a aparținut artiștilor din Filarmonică. A fost legată de faptul că într-adevăr avem onoarea să-l avem mâine din nou în Craiova. Este o persoană care concertează actualmente în Amsterdam, filarmonică cotată în topurile dânșilor în cele mai multe topuri pe locul I și în toate clasamentele mondiale în primii 10. Nu știu dacă toți consilierii vor mai prinde bilete dacă au aflat abia astăzi de concert. Oricum d-na primar va fi acolo pentru a-i înmâna acest titlu și mă bucur foarte mult că am putut să avem această coincidență, astăzi ședința și mâine să putem să-l și înmânăm.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU, marcantă personalitate care se înscrie în galeria marilor artiști craioveni, adevărat slujitor al muzicii clasice, premiat la numeroase competiții internaționale de vioară.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 04.10.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nicușor Cotescu

SECRETAR, Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona