Proces verbal din 02.02.2012

Proces verbal din data de 02.02.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 02.02.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 24, dl. Cherciu este absent motivat și 2 consilieri întârzie: dl. Ștefârță și dl. Badea. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Albăstroiu pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 1320/27/01/2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară în data de 02.02.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe și interne, pentru anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova, pentru anul 2012.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2012.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2012.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2012.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2012.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru 2012.

Vă supun la vot în ansamblu ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Secretar:

Voi prezenta proiectul în forma finală a executivului, după ultimele ședințe, inclusiv cea de ieri de la ora 17 de la comisia de buget. Față de ce ați avut dvs. forma finală care va fi supusă la vot de către executiv este următoarea:

În anexa 1 la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, se suplimentează veniturile bugetului local cu 1 milion lei, primită de la Consiliul Județeran Dolj.

Anexa 2 - autorități publice și acțiuni externe, se suplimentează pentru achiziție tehnică de calcul la direcția de urbanism, pe cheltuieli de capital cu suma de 233 mii lei. Se suplimentează pe bunuri și servicii pentru susținerea „Galei sportivilor craioveni” cu suma de 50 mii lei, deci un total în această anexă în plus de 283 mii lei.

Anexa 6 „învățământ” se suplimentează pentru Școala nr. 19, Grădinița nr. 17, refuncționalizare, construire grup sanitar cu suma de 400 mii lei.

Anexa 7 „Sănătate” se suplimentează pentru Spitalul Filantropia bunuri servicii cu suma de 500 mii lei.

Anexa 8 „cultură, recreere și religie” - se suplimentează pentru Arhiepiscopia Craiovei, Mitropolia Oltenia suma de 300 mii lei. Se diminuează pentru bunuri și servicii „întreținere zone verzi” cu suma de 882 mii lei. Deci total, această anexă minus 582 mii lei.

Anexa 11 „protecția mediului” - se suplimentează pentru întocmire studiu impact, amenajare adăpost canin cu suma de 2000 lei, întocmire SF amenajare adăpost canin cu suma de 30 mii lei. Se suplimentează pentru alimentare cu apă canalizare menajeră în cart. Rovine 2 în municipiul Craiova PT centrul de capital cu 248 mii lei. Se diminuează la „bunuri și servicii salubritate” cu suma de 881 mii lei. Total această anexă minus 849 mii lei.

Anexa 13 „combustibili și energie” se suplimentează pentru realizare PT modernizare sistem centralizare de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova pe cheltuieli de capital cu suma de 1 milion lei.

De asemenea, au fost completate străzile care intră în reparații după cum urmează: covoare asfaltice: str. Bătrânilor, Gogu Constantinescu, Brezei și Șerban Vodă. La balastări: Dorna, Ialomița, Rarău, Caraiman, Bistrița, Brăila, Oltului, Dimitrie Bolintineanu.

Dl. Președinte:

Acum, fiind în cunoștință de cauză, vă propun să trecem la discuții. Să vă înscrieți la cuvânt la acest punct.

Dl. Țui:

Eu propun suplimentarea cu 6 milioane a bugetului. RAT și vă propun să luăm acești bani din următoarele sectoare: 5 milioane le putem lua de la capitolul 51.02 cheltuieli cu autoritățile publice, și anume de la capitolul bunuri și servicii, adică având în vedere că în 2011 au fost 4 milioane 713 mii lei, în 2012 au fost 9 milioane 862 mii lei, motiv pentru care propunerea mea este de 4 milioane 862 mii lei pe care să le luăm de aici și mai avem un milion tot pentru RAT de la capitolul 67.02 zone verzi 500 mii, și de la 47.02 de la protecția mediului de la salubritate 500 mii. Asta este propunerea mea pentru buget.

Dl. Primar:

Eu voi menține așa cum am spus și la comisie, acel proiect prin care s-a dezvoltat Craiova uniform. Am luat în calcul împreună cu specialiștii din această instituție, în special directorul Pascu și ceilalți din subordinea lui, toate variantele posibile și imposibile. Există acum un mesaj către RA>T că trebuie ajutat, că este regia noastră, că nu este copilul nimănui, deși până acum nu s-a întâmplat mare lucru. Adică, dacă directorul a ajuns la o pierdere de 60 miliarde, nu este datorită lui Solomon care acum alocă către RAT în loc de 80 miliarde , vrea 130 miliarde și ajunge spre RAT această subvenție la consiliul local municipal. Niciodată nu voi diminua de la autoritățile publice fiindcă nu înseamnă numai nu știu ce cheltuială, dar gândiți-vă că apare Sala Polivalentă unde sunt câteva miliarde bune până la sfârșitul anului, sunt și alte cheltuieli cu aceste clădiri ale instituției noastre și nu sunt puține. Deci, dl. Consilier, cu tot respectul dar nu o să accept ca principal ordonator de credite să diminuez de la zone verzi și salubritate fiindcă eu nu gândesc electoral. Dvs. v-ați propus, din câte știu eu, ca să nu se mai angajeze la mătură salariați să rămână orașul murdar că sunt alegeri și o să-i scadă cota lui Solomon. Eu nu gândesc așa. Am spus craiovenilor dacă vor să mă voteze pentru aceste trei lucruri: salubrizare, ambient, siguranță pe stradă. Transpoerul în comun se adresează unui număr de locuitori, nu știu, poate 100 mii lei, dar salubritatea mulțumește peste 300 mii oameni. De asta trebuie să avem în vedere că la Salubritate au fost date afară 300 persoane care lucrau la mătură, la zone verzi 200 persoane, în schimb la dl. Director de la RAT, nu știu cum a gândit dânul bunul mers al activității, dar cu tot ce se întâmplă acolo, se plătesc salariile. Deci nu s-a luat nici o măsură. Ferească sfântul dacă ar vrea să dea oameni afară dar trebuia să se gândească că primăria nu poate să aloce tot bugetul ca să meargă bine o regie. Adică te plimbi cu 2 vatmani, unul în față, unul în spate, unul duce tramvail, unul îl aduce și cu trei pasageri fără să realizezi că numărul de călători a scăzut și va scădea în Craiova și totuși, să aștepți cu mâna întinsă către primărie. Are venituri de 21 miliarde media pe lună și cheltuieli de 31 miliarde. Noi subvenționăm diferența. 10 miliarde înseamnă 120 miliarde pe an și vom vedea, poate că în februarie cu ajutorul dvs. vom proiecta altcumva pentru cei care folosesc aproape gratuit transportul în comun și o să fie un pic mai bine pentru RAT. Dar acum eu nu sunt de acord.

Dl. viceprimar Dincă:

Înainte de a-mi spune punctul de vedere și eu, legat de acest proiect, vreau să vă aduc aminte pentru că sunt convins că noi, toți, suntem creștini ortodocși, astăzi este o sărbătoare mare pentru creștini ortodocși, este Întâmpinarea Domnului nostru Isus Cristos, după 40 de zile de la naștere și sper să îl întâmpinăm cu toții în sufletele noastre așa cum se cuvine și sper ca fiecare dintre noi să mărturisească înaintea domnului, lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut în viață, pentru că suntem cu toții păcătoși, așa ne-am născut de la păcatul original.

Legat de acest buget și de propunerea făcută, ținta noastră încă din 2010 a fost să avem un buget care să nu aibă datorii de la un an la altul. Eu i-am spus un buget nemțesc. Astăzi, vă mulțumesc pentru că împreună cu dvs. am reușit să avem la rubrica ”cheltuieli neachitate” din anul 2011cifra 0 peste tot. Este o reușită a noastră, a tuturor și sper ca această reușită să existe în fiecare an.

Legat de RAT, în 2010, așa cum s-a făcut și la Salubritate și la RAADPFL, și singurul lucru unde nu s-a făcut a fost la Termoficare, fie au fost dați oameni afară, fie li s-au redus salariile. Cei de la RAT care ne privesc, știu că li s-a luat 10% din salariu pe o perioadă de cel puțin 3 luni, dacă nu chiar 4, știu că cel puțin 100 din ei au plecat și nu s-au mai întors, așa cum s-a întâmplat la Salubritate și la RAADPFL și știm cu toții că situația tramvaiului de acum, este o situație independentă de voința lor că merg cu 2 vatmani, pentru că există o intervenție a noastră, pe care noi am aprobat-o și anume să facem un pasaj suprateran. După cum știți, acum vreo trei luni de zile am discutat de Termoficare, de faptul că vreo două sau trei săptămâni craiovenii au stat fără apă caldă și căldură și s-a pus problema să salvăm Termoficarea în condițiile în care are datorii la CET de 40 milioane euro minim și am salvat-o. Nu s-a pus problema cât de eficienți sau ineficienți sunt. Acum avem și apă caldă și căldură, am dat și ajutoare de încălzire și subvenții la căldură, am plătit integral toate restanțele pe care le aveau. Avem patru copii: RAT, RAADPFL, Salubritatea și Termoficarea. Cei patru au avut tratamente diferite în ultimii doi ani de zile. Așa este. La RAT anul trecut nu am dat decât 8 milioane de lei, noi cei de aici, iar celorlalți le-am dat 16 milioane, dând la o parte investițiile pe care le-am dat la termoficare. Este foarte bine că le-am dat și că le dăm și anul ăsta. Am dat 8 milioane cu o singură explicație. Aveam o datorie de 19 milioane lei din anul 2009. Nu puteam face față să o achităm și pe aceea și să venim cu o sumă cel puțin asemănătoare ca cea dată din 2010. Acum nu mai avem nici un motiv sau, cel puțin, nu avem motivul din anul anterior. Nu avem nici o datorie față de RAT și, în același timp, putem să propunem bugete cel puțin egale dacă nu chiar mai mari cu câte un milion și RAADPFL-ului și Salubrității începând de acum. Și, în același timp, și RAT-ului să-i dăm undeva la 17 milioane lei, așa cum dăm Salubrității și RAADPFL-ului. Nu trebuie să sacrificăm pe cineva anume, nu sacrificăm pe nimeni. Alegerea este dacă RAT mai pleacă peste 5-6 zile din autobază cu autobuzele sau nu. Fie că deservim 40 mii, 50 mii, 100 mii craioveni, ei toți trebuie să beneficieze de serviciile noastre. Eu vă aduc la cunoștință următorul lucru. La comisia de buget, colegul nostru care a făcut amendamentul a și plătit documentele. Executivul, în 2009, a solicitat să fie cumpărate 20 autobuze second hand. Se plătesc ratele la bancă. De două luni nu se mai pot plăti ratele la bancă. Avem acele 20 de autobuze și în mare parte sunt în autobază pentru că luând la mâna a doua nu s-a respectat proiectul , pentru că fiind prea sărac nu-mi permit să iau lucruri ieftine. Am luat lucruri ieftine, nu neapărat la preț, dar ca și calitate și satu în situația actuală. Nu avem de ales între a da unora mau mult sau altora mai puțin, ci avem de ales să avem niște bugete echilibrate în care Salubrității și RAADPFL-ului îi dăm mai mulți bani decât a cheltuit anul anterior, iar RAT-ului îi dăm atâția bani cât să supraviețuiască. Eu trebuie să spun că mă bucur că am văzut zilele trecute colegii de la PSD și PNL când propuneau pentru oamenii în vârstă să le dăm abonamente până la o sumă, nu mai știu exact. Dacă astăzi nu prevedem acești bani, le-am transmis oamenilor o poveste pentru că peste 3 săptămâni venim cu amendamentul pe care l-au propus colegii și vom ajunge în situația să spunem că nu avem acești bani, iar la finalul anului vom constata că pe ultimele 4-5 luni nu vom mai avea nici un ban prevăzut. În momentul acesta avem de făcut o alegere: lăsăm RAT-ul să meargă pe străzi sau spunem că sunt prea puțini oameni și nu acesta este obiectivul meu, nu aceasta este prioritatea mea. Sunt prea puțini craioveni care circulă cu mijloacele de transport în comun în raport cu câți craioveni sunt și, drept urmare, nu am această prioritate. Obligația noastră, a tuturor, este să avem această prioritate. De aceea am început la momentul la care am deschis această discuție, aducându-vă aminte și de ce zi este astăzi.

Dl. Președinte:

Supun la vot următoarea problemă și anume până în ședințele de astăzi orice amendament am avut la proiectul executivului, s-a exprimat amendamentul, l-am notat și s-a votat proiectul cu amendamentele făcute. Astăzi înțeleg că se vrea să votăm fiecare amendament. Eu zic că dacă am ținut acest pas pe parcursul a patru ani de zile, să mergem așa ca și până acum. Deci să votăm acest amendament la sfțrșit, când le vom ști pe toate împreună cu proiectul, dacă sunteți de acord. Cine este pentru?

Dl. Radu Marin:

Stați puțin că modul de exprimare nu l-am înțeles prea bine. Adică vreți să spuneți că, de fapt, vom vota proiectul executivului, cu ce amendamente își însușește executivul pe de o parte și ce amendamente se votează pe de altă parte.

Dl. Președinte:

Dacă nu m-am făcut înțeles, încă o dată repet. Votăm proiectul executivului cu ce și-a însușit dl. Primar și votăm proiectul cu amendamentele care se propun în sală astăzi. Să nu supunem la vot fiecare amendament în parte. Nu mi se pare corect. Așa au decurs ședințele și până acum, deci așa trebuie să mergem și de aici încolo.

Dl. viceprimar Dincă:

În art. 93 alin. 4 și 5 și art. 94 se prevăd condițiile în care se enunță amendamentele în plen, dezbaterile, după care la art. 94 din regulamentul pe care noi l-am votat, se și arată cum se votează. Este hotărâre de consiliu cu regulamentul și este obligatorie pentru noi, se precizează: după terminarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de hotărâre pe articole, deci pe articole, eu nu insist să votăm pe articole, dar, dacă avem niște amendamente la niște articole, să votăm aceste amendamente pe acele articole. Hotărârea se supune votului final în totalitatea ei, deci după ce se votează pe articole, se trece și la votul ei în integralitate și prin aceasta este adoptată sau nu. Deci, pe de o parte, se votează la art. 94 din regulament pe articole. Eu nu insist să votăm pe articole, decât cele care sunt în discuție pe amendamente, iar ulterior să votăm proiectul de buget cu eventualele amendamente adoptate în buget, pentru că dacă nu sunt adoptate, nu are rost să le supunem alături de proiect. Așa scrie în regulament și rugămintea mea este să o respectăm. Este o procedură simplă și cred că nu durează foarte mult. Am văzut că erau 5-6 amendamente, cred că eram la votul primului amendament și cred că nu este o problemă de timp la acest capitol.

Dl. Președinte:

Fiind propunerea mea, dați-mi voie să mai explic încă o dată. Dacă timp de 4 ani de zile s-a mers în felul acesta cum v-am propus acum, nu schimbăm acum regulile în timpul jocului, deci nu mi se pare corect pentru că vom vota de două ori în felul acesta. Votăm amendamentul, apoi proiectul cu amendamentul. Pierdem timp pur și simplu.

Dl. viceprimar Dincă:

Regulamentul este cel pe care l-am aprobat noi. Că-l respectăm sau nu la o ședință este cu totul altceva. Ideea este că amendamentele care pică, nu se mai votează niciodată. În sensul ăsta vă spuneam. Deci luăm fiecare amendament, îl votăm dacă pică la vot, în proiectul final pe care în votăm, aceste amendamente nu mai sunt curpinse. Drept urmare, complicăm lucrurile. Avem câteva amendamente, le supunem la vot, au trecut bine, n-au trecut la fel de bine. Acestea sunt regulile. Nu ne bazăm pe cutumă pentru că avem un regulament pe care îl avem în față și pe care l-am enunțat. Vă mulțumesc.

Dl. Răducănoiu:

M-am înscris la cuvânt, dar pe fond însă sunt nevoit să intervin pentru că deja ați lansat în discuție o chestiune de procedură. Dacă este vorba de procedură și de regulament, aici avem de-a face cu două proiecte, nu cu amendamente. Este proiectul executivului, cu amendamentele făcute în comisii de consilieri, însușite de executiv și este un alt proiect pentru că este modificat hotărâtor, care este lansat și este dreptul colegilor săl susțină sub formă de amendamente. Sincer, nu este vorba de un amendament simplu, este vorba de modificarea pe fond a unui proiect care se regăsește la punctul 1 al ordinei de zi. Ca atare, în spiritul și litera regulamentului, dar nu cred că era cazul să discutăm de procedură că o discutam după epuizarea amendamentelor, că poate sunt probleme care se ridică și pe care executivul și le însușește, fără îndoială cu specialiștii găsind și resursele. Ca atare, după ascultarea tuturor amendamentelor și poziția executivului, procedura de supunere la vot este a proiectului inițial cu amendamentele însușite și a proiectului cu alte amendamente reliefate în plen.

Dl. viceprimar Dincă:

În condițiile acestea vă rog să supuneți așa cum mprevede art. 94 după terminarea dezbaterii și adoptarea proiectului de hotărâre pe articole votul. Deci dacă la un articol facem amendament, este votul pe articol. Cred că un singur amendament avem propus până acum. Un singur articol poate fi votat, nu poate, în mod obligatoriu trebuie votat. Eu am așteptat de la dl. Răducănoiu să-mi indice articolul din regulament care prevede posibilitatea de a considera un amendament ca fiind un alt proiect de hotărâre de consiliu al unui buget. Repet, votul trebuie dat pe articole. Eu am spus în felul următor: este ilogic atâta timp cât n-ai obiecțiuni la un număr de articole, să începi votul pe articole. Doar că acolo unde sunt modificări ale articolelor, sau se solicită modificări ale articolelor, să se dea pe acele articole vot, urmând ca în plen, conform aceluiași articol, să se dea votul final pe întregul proiect de hotărâre. Așa scrie în articolul 94 din regulamentul pe care noi l-am votat și, cu siguranță, făcând parte din comisia juridică, ați contribuit și dvs. la el. Dacă vreți să rămânem pe procedură și ulterior să nu existe discuții, votul pe articole, dacă insistați să fim mai catolici decât Papa, dacă nu rămâne să votăm doar aceste amendamente, urmând ca după ce se votează aceste amendamente, fie că se adoptă, fie că nu se adoptă, atunci votăm proiectul propus cu eventualele amendamente adoptate.

Dl. Marinescu Dorel:

A fost enunțat numele comisiei juridice. Am făcut de multe ori referire la modul de vot. Dragi colegi, votul în consiliu se exprimă așa cum este interesul în ziua respectivă. Concluzia mea. Așa că, de regulament am tot vorbit.

D-na Secretar:

Dacă îmi permiteți cu privire la regulament. Este adevărat că în art. 93 alin. 4 se spune așa: amendamentele de fond care au fost prezentate în comisiile de specialitate și au fost respinse de acestea, pot fi reluate și susține în ședința consiliului și acesta se pronunță asupra lor, pe fiecare amendament în parte, începând cu cele de eliminare, continuând cu cele de completare și modificarea textului propus anterior. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă acum este o reluare a tuturor amendamentelor propuse și pe care executivul parțial și le-a însușit. Ca atare, nu este nelegal ca atunci când apare amendamentul să fiți sau nu de accord cu el. În orice caz, inițiatorul și-a prezentat proiectul final cu amendamentele prezentate pe care și le-a însușit. Deci, noi avem un proiect de hotărâre în care executivul, prin ordonator, și-a însușit o parte din propunerile formulate care sunt aceleași cu cele care se prezintă astăzi sub forma amendamentului. Deci, nu este un impediment legal dacă este pe 93.4 ca dvs. După fiecare interpelare, dacă este un amendament, să-l supuneți la vot, să-l adminteți sau să-l respingeți, executivul oricum va merge pe varianta propusă în care parțial și-a însușit-o.

Dl. Viceprimar Dincă:

La art. 93 un alineat l-a citit d-na secretar, alineatul ultim: toate amendamentele și toate propunerile de modificare și completare vor fi soluționate prin votul consiliului. Și la art. 94 vine și spune cum sunt acestea soluționate și anume se va lua fiecare articol, eu nu insist pe fiecare articol, dar dacă plenul va decide pe fiecare articol, având în vedere că nu avem comentarii, cu siguranță va fi unanimitate. Fiecare articol va fi votat în parte, urmând să se voteze după aceea și hotărârea de consiliu în plenul său. Repet, sunt lucruri de procedură pe care vă aduc aminte, dl. Președinte, în luna decembrie atunci când am votat și am stat până la ora 3 aici, sperăm să nu mai stăm și de data aceasta, când am votat taxele locale, am votat întâi amendamentele apoi proiectul cu amendamente, pentru că era pericolul și ne-a sesizat și secretarul de ședință de atunci, exista perioclul să nu adoptăm proiectul de hotărâre și ulterior, să nu avem la ce să facem amendamente, pentru că proiectul odată respins, fără amendamente, nu mai aveam la ce să facem amendamente. Situația asta era, în același timp, și neconformă cu regulamentul care spunea întâi amendamentele și apoi hotărârea în întregimea sa, inclusiv cu amendamentele care eventual, au fost adoptate de consiliu, nu însușite de executive, pentru că, în momentul de față proiectul care este supus atenției dvs., este cel enunțat de d-na secretar. Acela este proiectul executivului și acum propunem amendamente.

Dl. Președinte:

Am înțeles dl. Viceprimar, mulțumesc foarte mult, a fost o propunere a mea și îmi însușesc cele spuse de dvs. Că vreți pe fiecare amendament în parte să votăm. Vom vota și cu asta basta.

Dl. Nedelescu:

Eu aș vrea să rog toți colegii să înțelegem că votăm cea mai importantă hotărâre de consiliu pentru craioveni. N-are rost acum să spunem cred că ar fi bine pe articole sau ne nearticole. Este foarte clar și vreau să vă spun că am și eu experiență că din 1992 sunt în consiliul local, votăm proiectul de hotărâre cu amendamentele pe care și le-a însușit executivul, după care trecem și votăm fiecare amendament fără discuție. Votăm fiecare amendament, cum iese la vot, le supunem și nu este nici o problemă.

D-ra Predescu:

Întâi trebuie să se finalizeze discuțiile apoi vom proceda la vot.

D-na Secretar:

Un comentariu tot de procedură. Una este pe amendament, unde se votează și alta sunt discuțiile la care sunt consilierii înscriși.

Dl. Primar:

Ascultați-mă două secunde. Am avut un prieten consilier care dacă ar fi present în sală ar spune: potop de cuvinte într-un pustiu de idei. Deci dvs. Vreți să votăm fiecare amendament. Discutăm pe proiectul propus de Primarul Craiovei acum. A fost o intervenție, urmează alte intervenții pe proiect, nu pe același amendament.

Dl. Vasile:

Nu s-au epuizat discuțiile pe acest amendament.

D-ra Predescu:

Cu privire la acest amendament trebuie să avem în vedere următoarele: nu putem să susținem un management care nu și-a dovedit rezultate pozitive. Au fost perioade când Regia Autonomă de Transport beneficiind de o conducere profesionistă, a obținut în fiecare an și pe întreaga durată a mandatului acelei personae, mă refer la dl. Director Boboc, astăzi consilier, dar pe perioada când a fost directorul acestei regii, a făcut dovada unui management profesionist și în fiecare an rezultatele au fost pozitive. În ceea ce privește banii despre care noi discutăm, ei sunt publici și noi nu putem să-i folosim pentru a acoperi managementul defectuos. Noi trebuie să-i folosim în sens pozitiv pentru investiții de care Craiova are nevoie, pentru susținerea cheltuielilor necesare funcționării normale, corecte a tuturor serviciilor. De aceea, nu putem aloca în sensul în care sa arătat prin amendamentul propus, acestei regii. I s-au alocat bani atât cât are nevoie pentru a funcționa, dar cu un management performant. Dacă se pune problema și nu este de fapt în discuție astăzi problema managementului, ea se poate discuta altă dată prin buget i s-au alocat astfel cum a fost formulat bugetul, cu amendamentele însușite de executiv până astăzi, banii necesari sub toate aspectele. Și, pentru că nu aș vrea să iau cuvântul a doua oară, pentru că oricum dezbaterile se poartă asupra proiectului în tot, a mai fost un amendament care a fost discutat, dar cred că din eroare nu se găsește pe anexa 13, străzile cuprinse pentru covor asfaltic, am înțeles că s-a efectuat deja studiul de fezabilitate, drept urmare trebuie continuată această lucrare cu privire la str. dimitrie Bolintineanu. Ea a fost cuprinsă în bugetul pe anii trecuți, începând cu anul 2008, s-a început această lucrare și trebuie terminată. Cred că este o eroare materială faptul că s-a discutat dar nu s-a citit astăzi în ședință. Sunt convinsă că este pe această listă. Vă mulțumesc.

Dl. Vasile:

Nu știu dacă este ipocrizie, dar noi astăzi ne-am strâns aici și nu dorim să sprijinim un management defectuos? Păi ahideți să ne amintim că am ajutat și Regia de Termoficare care nu are un grad de încasare foarte mare, haideți să ne amintim că am ajutat și Salubritatea Și RAADPFL-ul. Acest amendament pe care l-a propus colegul nostru, dl. Țui, eu cred că este foarte pertinent propunând ca o parte din bani să vină de la capitolul bugetar 67.02. Pentru că, stimați colegi, stimați cetățeni, la acest capitol zone verzi, întreținere grădini publice, parcuri și zone verzi, executivul ne propune să alocăm pentru spații verzi pe anul 2012 aproape 1 miliard de lei vechi pe zi. Zi de zi lucrătoare. Deci noi alocăm aproape 1 miliard lei vechi pe zi pentru spațiile verzi? Asta nu înseamnă că susținem un management defectuos? Pentru că această regie RAADPFL poate să execute foarte multe lucrări pentru terți. Are ateliere care pot să facă confecții metalice, poate să întrețină spații verzi pentru persoane juridice private, pentru persoane fizice, dar vine cu mțâna întinsă de foarte mulți ani și nu ne-am sesizat niciodată în sensul acesta. Mie aproape un miliard de lei vechi pe zi pentru parcurile din Craiova mi se pare o sumă exagerată. Susțin proiectul d-lui Niuri mai ales datorită faptului că pentru spații verzi alocăm sau ni se cere să alocăm anul acesta mai mulți bani decât anul trecut, deși execuția bugetară a fost mai mică anul trecut, deși s-au mai dat afară 200 de persoane. Așteptăm momentul de la multe regii să vină și să nu mai ceară pește, să ne ceară bani de undițe. Nu am văzut la spații verzi să vină să ne spună că le trebuie 7 utilaje ca să poată să intre pe piața economică din Craiova, să lucreze cu alte persoane în afară de Primărie și de regiile din subordine. Nu cred că este corect și să spunem, nu ajutăm RAT-ul îm cndițiile în care i-am ajutat pe alții. Mai mult decât atât, eu nu vreau să-mi asum responsabilitatea ca peste câteva zile aproape 100 mii de călători să nu mai poată circula cu mijloacele de transport în comun. Și pe unde să circule? Pe spațiile verzi pentru care dăm 1 miliard lei vechi pe zi. Adică, până la urmă, cei de la RAT nu vor decât ca și la Salubritate, ca și la RAADPFL, ca și la celelalte regii.

D-na Gheorghe:

Aseară la comisia de buget fiind și eu prezentă, aș vrea să le spun craiovenilor că dl. primar s-a exprimat la modul acesta: nu mă interesează cei 30-40 mii de locuitori ai Craiovei care folosesc mijloacele de transport în comun, pentru că, vă spun, dragi craioveni, nu-l interesează pe dl. Primar Antonie Solomon RAT-ul, pentru că vrea să-l privatizeze. Asta este dorința d-lui primar. Nu mai râdeți, dl. primar, că asta este dorința dvs. , să-l aduceți în faliment, să-l privatizați, cum aveți și ochii spre Salubritate, și Salubritatea vreți s-o privatizați. Că aveți destui bani ca să cumpărați.

Dl. Primar:

Cine reprezintă PDL în Consiliul Local ... Salubritatea o privatizez eu și RAT-ul îl privatizez eu. Nu vreau să-i răspund doamnei fiindcă la asemenea întrebări și luări de cuvânt, devine situația hilară. Vreau să vă spun că RAADPFL a primit în acest an cu 10% mai mult decât în 2011, iar RAT Craiova cu 40%. Acea motivație că am vrut să aduc la zi. Numai Ceaușescu a vrut să aducă la zi România fără datorii și mai mult, trăiam și foarte prost. Adică trebuia să se gândească anul trecut să dea un 30-40 miliarde în plus ca acei indicatori economici să nu fie acum pierdere de 60 miliarde. Nu s-a făcut. Eu am în vedere toți cei patru copii, și toți sunt de suflet, nu sunt din flori făcuți. Iar despre Regia de Termoficare cu ce am ajutat-o noi, vă aduceți aminte cum se discuta: să vedem, o să dea guvernul vreo hotărâre, că nu sunt bani? A dat guvernul o hotărâre și a fost bine mersi, am trecut iarna cu bine, nu s-a întrerupt nici căldura, nici apa caldă, am avut grijă ca totul să meargă strună. Și la RAT va fi la fel, vă promit. O să vedeți în timp. Dar probabil că vom face o analiză foarte atentă la ce se întâmplă la RAT nu să știm bine că nu mai există tramvaiul. De ce? Este această investiție, o să fie reabilitarea liniei de tramvai, o să se reabiliteze 11 km, iar întrerup 2 ani de zile și ținem 200 de persoane și spunem că dacă acești oameni dispar, nu mai avem cu ce să umblăm peste 2 ani. Sunt exagerări și dl. director poate să regândească toată activitatea la RAT și atunci bineînțeles că o să fie bine, și dvs. toți veți fi mulțumiți. Deci nu-mi este indiferent transportul în comun, dar impactul este mult mai mare la ce se întâmplă, privind curățenia, ambientul, siguranța pe străzi, la cei care sunt câți sunt și circulă cu mijloacele de transport în comun. Astăzi în Craiova sunt peste 200 mii mașini mici. Nu mai spus de alte mijloace de transport și, până la urmă, și mersul pe jos, nu? Face bine. Deci să ne gândim foarte bine cum împărțiți acești bani și să marjați la propunerea pe care am făcut-o eu fiindcă de 11 ani sunt în instituție, de 8 ani proiectăm bugete și nu cred că mi-am bătut joc de vreo regie din Craiova asta. Din contră.

Iar despre privatizare, eu sunt cel care vreau să aduc din nou Salubritatea la zone verzi, să devină serviciu, să nu pună mâna alții pe ea. Despre RAT nu mă interesează. Deci nu mă interesează RAT-ul privind privatizarea lui. Poate pe alții. Să o facă, să fie sănătoși. În alte orașe s-a întâmplat. La Constanța, Mazăre a scos șinele de tramvai și a spus: tramvaiul de mâine nu mai circulă. Nimeni nu zice nimic. Aș prefera să nu mai dau subvenție de 180 milioane la transport și să le dau oamenilor 180 miliaorde: luați și faceți ce vreți cu ei în Craiova, cei care merită și au o situație precară materială. Și cu autobuzele că au fost de mâna a doua. Au stat undeva puse acolo în garaj și nimeni nu s-a uitat la ele că erau cumpărate de alții, decât să plătim ratele. O să cumpărăm altele noi când o să avem bani. Asta este discuția legată de activitatea de la RAT Craiova. Vă promit că acest domn director Florescu, pe care eu am vrut să-l pun director, s-a întâmplat atunci ce s-a întâmplat, deci a fost unul dintre cei pe care îi simpatizam și credeam că este un m foarte serios. Încă nu m-a dezamăgit, dar să fie mai atent acolo, în instituție, cum face, nu cu mâna întinsă toată ziua la primărie. Asta este părerea mea și lucrurile vor intra în normal.

Dl. Președinte:

D-na Gheorghe, vă dau cuvântul pentru dreptul la replică n-am nimic împotrivă, dar aș vrea să fac apel la toți colegii că dacă pe un amendament stăm 50 de minute, o să terminăm deseară această ședință. Hai să fim mai conciși, mai siguri de ceea ce vrem și să trecem la vot.

D-na Gheorghe:

Pentru că mi-am auzit din nou numele, așteptam ca din partea d-lui primar să vină și să-și ceară scuze pentru atitudinea pe care a avut-o în ședința de joia trecută când m-a făcut femeie de serviciu la Spiact și că spăl wc-urile. Vă amintesc dl. Primar că într-un stat de drept fiecare profesie trebuie respectată. În primul rand respectăm omul și după aceea profesia. Și vă amintesc că eu nu am spălat wc-urile niciodată la Spiact și sunt mandatată de craioveni să vă spun că dvs. ați spălat wc-urile în pușcărie, că dvs. aveți limbajul unui om care a stat în . Trebuia să vă rezolvați problemele cu justiția și apoi să veniți în primărie, dl. Primar. Nu sunteți demn de acest oraș. Orașul ăsta trebuie să fie condus de o persoană demnă.

Dl. Președinte:

Am să vă evacuez din sală. Vă rog să-I tăiați microfonul.

Dl. Primar:

Eu vorbeam de comportament. Ați dat dovadă încă o dată că ... Au avut grijă unii să mă bage în pușcărie.

D-na Gheorghe:

Ați bătut-o pe d-na de la Asociația “cuțu-cuțu”, ați scos-o în pumni din primărie, ați vrut să-l bateți pe Flavius Sirop.

Dl. Primar:

Vedeți că avem un parlamentar care se ocupă de partea asta de neuropsihiatrie. Mergeți acolo, doamnă. Auzi, că am bătut pe d-na de la “cuțu-cuțu”.

Dl. Marinescu Nicolae:

Sunt consecvent cu o poziție pe care am avut-o de mai multe ori, afirmând că serviciul public de transport în comun în orice oraș modern este văzut într-o continuă dezvoltare pentru că așa cum spuneam și altă dată, străzile Craiovei nu le vom putea mări, dar numărul de mașini va continua să crească și atunci singura cale normală și civilizată de a face posibilă circulația în oraș este aceea a transportului public în comun. Vreau să vă spun că sunt orașe cu 200 mii de locuitori și am văzut și eu unul în Italia pe programul acesta de modernizare al transportului Craiovei, care și-au făcut metrou. Ăsta ar fi un punct de vedere, motiv pentru care este firesc să gândim modernizarea și dezvoltarea transportului în comun și nu scoaterea șinelor de tramvai.

În al doilea rand vreau să vă reamintesc, deși nu sunt eu social democrat, că aceia care merg cu autobuzele și cu tramvaiul, sunt oamenii modești, ca să nu zic săraci ai acestui oraș și care num erg ca mine, de exemplu, cu autoturismul, când se plimbă singuri de la locul de muncă acasă. Cred că este de luat în considerare acest lucru, cred că până acum n-a vorbit nimeni de management neperformant la RAT, în schimb, am vorbit de nu știu câte ori despre termoficare unde venim și suplimentăm și bine facem, fără să întrebăm totuși când dăm acum banii aceștia în plus, va scădea costul gigacaloriei în iarna viitoare? Vom avea mai multă căldură, se angajează cineva la chestiunea asta? Cred că în condițiile în care la spații verzi și la salubritate dăm mai mult decât în anul trecut, și plantările de gazon și de flori, nu încep acum, în februarie, în schimb, în februarie, după cum vorbim cu toții, ne gândim să creștem plafonul de acordare a abonamentelor la populație, este normal să alocăm banii de unde să putem face acest lucru pe care îl dorim cu toții. Din acest motive u susțin amendamentul colegului meu, în general cred că nu am făcut niciodată vreo referință politică, dar două lucruri mă simt dator pentru că s-a pus acest subiect în discuție, să spun. Să știm că este normal ca niște consilieri să discute problemele pe care le au în discuție, la partid și nu la cârciumă, și cred că este o jignire inexplicabilă și nemeritată pentru PDL, al cărui membru, dl. primar, dvs. ați dorit să fiți, nu a venit nimeni acasă la dvs. să vă invite, de aceea eu, ca membru fondator, mă simt jignit pentru că nu noi am venit să vă chemăm, dvs. ați venit la PDL. V-ați dus la dl. Băsescu, la dl. Boc, pe la toate ușile ca să plecați de la PSD și acum v-ați reînnoit adeziunea la PDL și atunci, nu vă supărați, nu are rost să ne jigniți.

Dl. Primar:

Cred că nu vorbiți de buget, vorbiți de atacul la adresa primarului. Vă spun ceva. Bine că s-a procedat așa, și la schimbarea mea, v-ați întâlnit prin tot felul de bistrouri, asta am spus. Vă spun că, în ultimul timp reacția pe care ați avut-o, nu neapărat dvs., dar colegii din PDL, m-a făcut să mă simt mai bine în pușcărie cum spuneți dvs., decât în primărie, da? Este urât din partea dvs. și să nu uitați că eu v-am adus în primăria asta.

Dl. Marinescu:

Pe mine nu m-ați adus dvs., dl. primar, eu eram în primăria asta, nu m-ați adus nicăieri dvs. Când dvs. erați director, eu eram vicepreședinte și consilier local. Nimeni nu a spus nici că am furat în Consiliul Județean, nici la Inspectoratul pentru Cultură, nici că am fost incompetent.

Dl. Primar:

Știu că erați vicepreședintele Consiliului Județean și apărea în presă că nu știați cu cine este județul. Știu asta.

Dl. Președinte:

Treburile personale le discutăm în altă parte nu aici. Dacă o țineți tot așa, pun în funcțiune acea clepsidră.

Dl. viceprimar Dincă:

Îmi pare rău că nu a avut efect ceea ce am spus la începutul discuției legat de această zi sfântă, Întâmpinarea Mântuitorului nostru, îmi pare rău că, instantaneu, se uită cine aruncă primul cu piatra, îmi pare rău că cine iubește trădarea arată spre trădător tot timpul, și legat de această regie, vreau să vă spun un lucru. Niciodată nu voi spune că eu v-am adus aici sau că această instituție este a mea. Să știți că această instituție nu este a nici unuia care suntem în această sală, este a Craiovei și a craiovenilor. Mă uit în primul rând la ziariști care nu pot să intre în această instituție.

Legat de RAT să știți că anul 2011 pentru RAT a fost un an de excepție în sensul că a fost anul în care a primit jumătate din suma care se bugetase în ultimii patru ani, adică 2010, 2009, 2008. Am dat un pic peste 8 milioane anul trecut, dar în 2009, în 2008, în 2007, am dat undeva la 16 milioane și ceva. Același lucru îl cerem și acum. Dăm toate armele în mână directorului să vedem ce poate face cu ele. Dar nu-i dăm decât un pistol cu apă, ca să zic așa, îi dăm jumătate din bani. Dacă i-am dat tot 17 milioane sau 16 milioane și l-am vedea ce treabă face, am putea vorbi despre el. Pe anul 2010 când a avut toate sumele, a avut un anumit rezultat. Pe anul 2011 când i-am dat jumătate din alocația bugetară pe care i-o dădusem anul anterior, a avut alt rezultat. Este firesc, este, dacă vreți, o aritmetică simplă. Dacă am dat 8 milioane are un anumit rezultat, dacă i-am dat 16 milioane are alt rezultat. Să nu mai fac referire la o regie anume, așa cum și celorlalte trei regii dacă le-am da jumătate din sumă acum, ar avea alt rezultat. Este firesc. De aici încolo totul este imagine. Dăm mesaje fără soluții. Și ieri, la comisia de buget, am spus să aveți încredere în mine că o să găsesc soluții. Această propunere este singura care nu s-a aprobat din toate amendamentele făcute și la care s-a insistat. Atât de important a fost RAT-ul. La celelalte s-au dat și s-a discutat pe fiecare în parte fără nici un fel de problemă. S-a spus de la început, la salubritate și la RAADPFL nu luăm nici un ban. Am auzit și aici. Nu este adevărat. Ați auzit când a citit d-na secretar că s-au luat 811 mii de la zone verzi și 808 mii de la salubritate. Deci s-au luat. Deci se poate lua și, cu toate că se poate lua, rămân mai mulți bani decât anul trecut.

D-na Secretar:

Avem de supus la vot amendamentul privind completarea pentru RAT cu 6 milioane.

Dl. Președinte:

Supun la vot amendamentul d-lui Țui. Cine este pentru? Votat cu 8 voturi pentru (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Giurgiu) și 16 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Dl. Gîdăr:

Am discutat în comisia de buget finanțe și împreună cu executivul, cu dl. primar, am căzut de acord să facem modificări la ceea ce înseamnă învățământ, cu suplimentări punctuale, vi le reamintesc, aceste suplimentări venind din necesitatea de a acoperi unele cheltuieli efectuate în decembrie și facturate și, de asemenea, unele restanțe pe care le au la utilități. Am găsit și sursele de finanțare pentru această modificare împreună cu executivul și era vorba de 200 mii lei care puteau să fie repartizați către Școala nr. 39 unde avem o suspendare a autorizației de funcționare din partea DSP-ului, către Colegiul Titulescu, către Grupul școlar Traian Demetrescu cu restanțe mari la utilități, către Grupul Școlar Energetic 50 mii lei unde au lucrări facturate din decembrie și neachitate.

De asemenea, a existat o discuție pentru alocarea unor sume pentru parohii și este vorba de Parohia Sfântul Ierarh Nipon și Sfântul mare Mucenic Gheorghe. Dumnealor au solicitat sume mai mari. În urma discuțiilor, am văzut că nu există sumele acestea să poată să fie alocate de la alt capitol sau din altă parte. Ar fi rugămintea ca aceste sume să fie diminuate de la 50 mii lei pentru fiecare din aceste parohii și să putem să luăm din cele 300 mii lei de la Parohia Sf. Calinic să le dăm și acestor două parohii câte 50 mii lei. Îmi pare rău că nu este dl. Badea care a venit cu o propunere de construire a 10 terenuri de sport în unitățile de învățământ craiovene. Dânsul solicitase o sumă de 3 milioane lei, eu cred că dacă se găsește soluție financiară, am putea să alocăm pentru 10 terenuri de sport măcar câte un miliard de lei vechi pentru fiecare teren și să obligăm unitățile de învățământ ca din sursele extrabugetare sau din contribuții de la comitetul de părinți, să suporte și dumnealor ceea ce mai rămâne ca diferență până la achitarea lucrărilor pentru a putea să-și îmbunătățească baza sportivă.

Dl. viceprimar Dincă:

Legat de cele care le-a citit dl. Gîdăr de instituțiile de învățământ pe care le-a enunțat, de la comisia de buget finanțe, și aș vrea să fiu corectat dacă greșesc, s-a însușit această propunere, doar că în comisia de buget finanțe nu s-a detaliat unde merg, la ce instituții de învățământ și cred că de aceea a făcut această detaliere, ca să fie precizată foarte clar direcția acestor bani, iar cu privire la învățământ, la cele 10 terenuri de sport propuse de dl. Badea, vreau să vă spun că în momentul de față, dăm peste 1 milion 100 de mii de euro, poate chiar un milion două sute de mii euro, Clubului Sportiv, iar la Clubul Sportiv din păcate, foarte mulți sportivi la cele 5 echipe nu sunt din Craiova. Cred că prin aceste investiții am putea să ne susținem acest club sportiv din propria pepinieră. Mie îmi pare rău că dl. Badea nu este, i-am spus că-i voi acorda întreg sprijinul pentru acest proiect, pentru că nu este vorba de instituțiile de învățământ ci de sistemul de învățământ și de copiii noștri, ai tuturor. Și ar fi păcat să auzim din nou un răspuns de genul că avem doar 50-60 mii de copii în Craiova și, drept urmare, urmărim să acordăm ceva pentru toți craiovenii. Cred că aceștia sunt viitorul nostru, al tuturor. Unii dintre noi au copii mici, 4-5 ani cum este cazul meu, alții au copii mari și poate așteaptă nepoți și le urez să aibă cât mai mulți nepoți, alții au nepoți și le urez să fie sănătoși și să aibă unde să facă sport să se dezvolte frumos, și îmi mai aduc aminte un lucru extrem de important și acum se vede caracterul fiecăruia dintre noi. La comisa de cultură, învățământ și sport au fost 7 consilieri locali care au fost membri ai comisiei și în unanimitate au acceptat această propunere. Repet, nu este pentru un anumit director dintr-o anumită instituție, este vorba de copiii noștri. Această propunere din calculele făcute, este vorba de 2,5 milioane lei, este o propunere foarte clară și zic eu că este pentru viitorul nostru. Am văzut aclamându-se peste tot sănătate și învățământ. Avem acum această oportunitate la învățământ să dăm pentru copiii noștri.

D-na Secretar:

Cu privire la amendamentul d-lui Gîdăr, vă învederez că toate propunerile făcute de dânsul au fost discutate și însușite de executiv, ele sunt prinse în rectificările pe care noi vi le-am comunicat. Singurul amendament este cel legat de terenurile de sport pe care executivul nu și l-a însușit, iar după discuția cu dl. Badea ne-a comunicat că nu-l mai susține. Iar pentru Mitropolie că știți comentariul făcut de dl. primar, devine ordonator de credite și își distribuie această sumă între toate cele trei biserici pe care îl știți.

Dl. Gîdăr:

A fost vorba de 300 mii lei pentru Sf. Calinic și rămăsese dacă va exista o variantă ca dl. director să găsească și pentru celelalte parohii. Către Mitropolie avem 300 pentru monumentul istoric din curtea mitropoliei și 300 pentru Sf. Calinic. Noi de la aceste parohii aveam încă 300 mii lei pe care îi propusesem prima dată. Am înțeles că nu se poate și am redus măcar să-i ajutăm cu 50 mii pe una și cu 50 mii pe cealaltă. Am găsit și soluție ca în loc de 300 mii la Sf. Calinic să dăm 200 mii și să dăm și la cei mai săraci câte 50 și 50 dacă se poate. Iar propunerea d-lui Badea am preluat-o și vedeți că de la 3 milioane am ajuns undeva la 10 milioane și să-i și stimulăm pe directori să vină și dumnealor cu contribuții și din partea părinților și din ceea ce au extrabugetare.

Dl. Primar:

De la 3 ați ajuns la 10? Am discutat cu mitropolitul aseară și a spus că este foarte bine cum am gândit. Dânsului îi convine.

D-na Secretar:

Supunem la vot amendamentul. Dânsul a propus suplimentarea cu suma respectivă plus 1 milion pentru terenurile de sport. Acesta este amendamentul.

Dl. Gîdăr:

Am solicitat nu suplimentarea, ci redistribuirea. De la Sf. Calinic către celelalte două parohii câte 50 mii fiecare.

D-ra Predescu:

Mitropolia este ordonator terțiar de credite și lor le dăm banii și mitropolia dirijează către parohii.

Dl. viceprimar Dincă:

Dacă votăm ceva care nu este real, o să spuneți că ați înțeles altceva. În proiectul de hotărâre propus de executiv avem doi ordonatori terțiari de credite cărora le dăm bani distincți. Aceștia sunt în proiectul de hotărâre al executivului și anume cei doi ordonatori terțiari de credite care primesc separat banii sunt Mirtopolia Craiova și Sf. Calinic, nu ajung toți banii la mitropolie să împartă la ceilalți. Așa scrie în proiectul de hotărâre și dacă dl. Pascu are altă părere să ne-o spună. La mitropolie dăm punctual pentru biserica monument istoric din curtea mitropoliei, acesta este proiectul executivului. Și un alt proiect al executivului la același capitol este să dea la biserica Sf. Calinic din Valea Roșie o altă sumă. Deci cele două sume le primesc direct cei doi ordonatori terțiari de credite pe investiții punctuale. Nu poate după aceea să-i mai împartă nimeni nimănui. Propunerea d-lui Gîdăr era ca celelalte două biserici care sunt mult mai sărace și care sunt înt-o dificultate, nu să primească aceste sume de câte 3 miliarde fiecare ci să primească 50 mii lei, adică câte 500 milioane pentru a susține această comunitate. Este vorba de alți doi ordonatori terțiari de credite. Această lămurire am vrut să o fac pentru că unii din colegi poate nu votau în cunoștință de cauză pe aceste aspecte.

Dl. Primar:

Am discutat cu mitropolitul și mi-a spus că este foarte bine așa, această sumă este mult mai bine față de 2011 când nu a primit nimic. Deci merg spre mitropolie, pentru biserica monument din curtea mitropoliei și către Sf. Calinic din Valea Roșie. Dânsul a spus că este foarte mulțumit față de anul 2011 când nu a primit un leu mitropolia și nicio biserică din Craiova.

Dl. Președinte:

Supun la vot amendamentul d-lui Gîdăr. Cine este pentru? Votat cu 8 voturi pentru (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Giurgiu) și 16 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Dl. Marinescu Nicolae:

Vreau să spun de la bun început că până la urmă avem o misiune destul de dificilă, un proiect de buget complicat, cu multe probleme și cu resurse destul de limitate și, ca atare, dorințele noastre se pot regăsi cu greu în posibilități. Cu oarecare reținere în sensul că-mi dau seama după discuțiile care au loc cât de greu este să rezolvăm anumite lucruri, totuși am obligația de a veni în fața dvs. să propun un amendament în urma faptului că dl. primar a trimis la ședința de comisie la comisia nr. 4 solicitarea fundației Shakespeare privind organizarea festivalului internațional Craiova Shakespeare Festival. Am pus în discuția comisiei această solicitare, am apreciat și noi că nu există resursele necesare pentru a satisface propunerea sau solicitarea d-lui Emil Boroghină, dar am considerat în unanimitate că este cea mai importantă manifestare culturală de prestigiu internațional fără egal în acest moment pentru Craiova și că indiferent dacă ea se va realiza totuși cu sprijinul Ministerului Culturii, ar fi profund nefiresc și regretabil ca Primăria Municipiului Craiova, gazda acestei manifestări internaționale prestigioase, să nu acorde nici un sprijin. Motiv pentru care vin, cel puțin în urma discuției purtate în cadrul comisiei nr. 4 pe baza materialului trimis de dl. primar, să vă propun includerea în buget, mai ales că festivalul are loc în luna aprilie, deci trebuie să prevedem acum dacă vrem să facem ceva. Putem să mai plantăm gazon și panseluțe și în mai, dar în aprilie nu mai avem ce să facem cu festivalul, trebuie săi spunem acum da sau nu. Și atunci eu aș propune să găsim o soluție ca acolo unde am dat în plus față de anul trecut, să tăiem, să redistribuim 250 mii de la Salubritate, 250 mii de la RAADPFL astfel încât Craiova să onoreze prin prezența ei recunoașterea unui lucru excepțional care se întâmplă în orașul nostru. Și știu, dl. primar, că totdeauna ați fost atașat de ideea imaginii pe care Craiova o poate avea. Este o propunere la care, dându-mi seama când discutăm de chestiuni atât de complicate pentru viața oamenilor că sigur poate să fie pusă și în paranteză, totuși eu cred că atunci când beneficiem de ceva excepțional, trebuie să găsim resursa de a fi alături, așa cum am fost alături și de sportivii care au performat și de alte situații similare. Vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Dincă:

Înțeleg că celelalte amendamente n-au trecut, drept urmare la bunuri și servicii acolo unde este și capitolul de imagine unde în anii trecuți 2010 și 2011 n-am avut nici un leu, sunt în plus pe bunuri și servicii față de anul trecut 50 miliarde de lei, deci 1 milion 200 euro. Marea majoritate a consilierilor nu au fost de acord ca din aceștia să dăm nici la RAT, nici la învățământ, nici pentru copiii noștri, acum avem posibilitatea să dăm o parte din această sumă pentru un act de cultură. Îmi aduc aminte din nou și le aduc aminte craiovenilor că la comisia de învățământ, cultură și sănătate a existat o unanimitate, toți cei 7 consilieri care astăzi vor vota de acord cu acest proiect. Dl. Boroghină desăvârșit care nu mai are nevoie de nicio prezentare, a venit o jumătate de oră în fața consilierilor de la comisia de cultură și a prezentat proiectul. Dacă executivul ar fi anchiesat la acest proiect, ar fi adus teatrul lui Shakespeare, cea mai reprezentativă instituție teatrală din lume în Craiova și am fi putut să spunem că avem și cultură și turism pentru că ar fi venit oameni din toate colțurile să-i vadă, iar drept mulțumire pentru faptul că și-a rezervat o jumătate de oră din timpul dânsului, a primit cele cuvenite așa cum privește oricine care are un punct de vedere diferit decât executivul. Sper ca de data aceasta, deși la celelalte proiecte n-am primit susținere, sper și voi susține acest proiect și îl voi susține cu toată responsabilitatea. Dacă nu se dorește să se ia de la salubritate sau zone verzi, să se ia de la imagine, de la bunuri și servicii unde față de anul trecut sunt 50 de miliarde în plus și pentru imagine, iar atâta timp cât am exercitat această funcție în 2010 și 2011, n-am avut nici un leu pentru că am cerut să fie puși toți banii la instituțiile aflate în dificultate și să-i punem pentru instituțiile care au nevoie de acești bani pentru a susține craiovenii. Repet, avem un act de cultură, avem bani puși pentru cultură, dacă se dorește altceva decât cultura noastră a tuturor și implicit și turismul de care vorbim pentru că, din păcate, acest eveniment, această piesă de teatru cu instituția teatrală care urma să vină, dl. Boroghină a înțeles că executivul nu poate să susțină întreaga sumă de 1 milion de lei și a doua zi a mers la București și a primit întreaga sumă, reprezentația pentru acest spectacol va fi la București. Celelalte reprezentații din festival vor fi la Craiova. Dar cei de la București vor beneficia din plin de această instituție teatrală. Sper să fiți de acord și să votăm propunerea d-lui Nucu Marinescu.

Dl. Răducănoiu:

Evident că acest act de cultură se desfășoară periodic în Craiova și fără îndoială că el contribuie la imaginea municipiului din care cu toții facem parte, indiferent de orientarea politică, însă din informațiile pe care le am fără să am un document, solicitarea a fost de 10 miliarde, adică un milion de lei. Mi se pare aberant. Propunerea a fost de 500 mii lei să se acorde pentru acest act de cultură. Îmi amintesc că noi de fiecare dată am acordat o sumă pentru această manifestare de 1 miliard de lei vechi. De aceea, dl. Primar, în principiu suntem de acord să sprijinim acest act de cultură care se desfășoară în Craiova, dar rugămintea este ca să-l discutăm în luna februarie să ne prezinte și nouă proiectul acestui festival de așa natură încât să nu greșim cu suma care este dată și cu posibilitățile noastre.

Dl. Vasile:

Nu pot decât să-l susțin și cred că orice consilier local nu poate decât să susțină proiectul d-lui Marinescu, dar nu puteam să nu intervin când unii colegi consideră 10 miliarde de lei vechi aberant pentru un asemenea eveniment, dar un miliard de lei vechi pe zi pentru pajiștile Craiovei nu este aberant.

Dl. Răducănoiu:

Expresia mea este că suma este aberantă, și am fost vizat că altfel dl. coleg nu lua cuvântul pe amendament. Comparativ cu 1 miliard cât s-a alocat și manifestarea s-a desfășurat pentru că este susținută de Ministerul Culturii, pe de o parte, iar, pe de altă parte, și Consiliul Județean a contribuit de fiecare dată cu o anumită sumă și vă spun și care este, 2 miliarde, pe de altă parte și noi, cu posibilitățile pe care le avem ca prestatori de servicii, de exemplu eu le acord 30% reducere pentru serviciile care fac obiectul de activitate al societății pe care o conduc, de aceea am vrut să vedem exact proiectul, în cunoștință de cauză să hotărâm.

Dl. Primar:

Să nu credeți că o să cad în extrema cealaltă și să spun că mă detașez de cultură, de tot ce înseamnă evenimente în Craiova fiindcă țin foarte mult la imaginea Craiovei. Chiar dacă dvs. nu ați dat un leu anul trecut, ca acest oraș să-ți trăiască viața de toamnă, când Sf. Dumitru, patronul spiritual al Craiovei, care este în spatele nostru, dacă tot invocăm credința și pe Dumnezeu, cred că ne-ar fi urecheat dacă lumea nu ieșea în stradă și nu se simțea bine. Deci am găsit soluții. Nu știu, am propus 1 miliard lei vechi. Poate este puțin, mai vorbim și cu dl. Boroghină. Să dăm la nivelul Consiliului Județean, 2 miliarde. Să găsească dl. Pascu soluții. Dar cum este cu tăiatul, spune, te rog frumos, comentează ce înseamnă acele cheltuieli de aproape 50 miliarde că nu sunt numai pentru imagine acolo.

Dl. Director Pascu:

Suplimentările pe care le avem la capitolul 51 provin simplu: o dată este vorba de tot ce înseamnă manifestări culturale unde în anul trecut am avut 0 în jur de 1,5 milioane, avem de la Direcția de patrimoniu 2 milioane care înseamnă reabilitarea clădirilor aparținând Consiliului Local al Municipiului Craiova și reevaluarea patrimoniului care este de aproape 1 milion, sunt aproape 700 milioane, deci s-au făcut 3,5 milioane și mai este vorba de întreținerea Sălii Polivalente, în momentul în care va intra în funcțiune pe o jumătate de an de aproximativ 2 milioane de lei. Aici se regăsesc cele 4,5 milioane lei de la diferența dintre anul trecut și anul acesta pe bunuri și servicii.

Dl. Viceprimar Dincă:

După cum ați aflat, 1,5 milioane din cei 5 este pentru evenimente, nu pentru cultură. Din aceste evenimente, pentru cultură dăm mai puțin de 10% , am înțeles că 1 milion, cu greu dăm 2. Deci 13%. iar legat de Zilele Craiovei și de evenimentele ulterioare, anul trecut înainte de vot deja se cheltuiseră 2 miliarde de lei, iar de Revelion Primăria Craiova a mai cheltuit încă 700 mii lei, dacă executivul nu știe, îi dau și documentul semnat de executiv. Eu aștept să ni se spună dacă în luna octombrie am luat diferența de bani și am dus-o la termoficare pentru că erau dificultăți acolo, mai sunt niște bani care s-au cheltuit în luna decembrie. Nu este nici un fel de problemă dacă s-au cheltuit, așteptăm un răspuns. Ideea este dacă din prea plinul executivului, din cei 1,5 milioane lei se dau 200 mii lei pentru acest eveniment și dacă votăm așa sau nu. Nu știm ce votăm, dacă sunt 2 miliarde sau nu.

Dl. Marinescu Nicolae:

Dacă dl. Primar spune că găsește soluția pentru 200 mii lei, eu îmi modific amendamentul, ca să știm ce votăm și sunt de acord cu dumnealui și vă propun această sumă considerând că asta putem acum. Dacă vom mai găsi alte soluții vom vedea.

Dl. Președinte:

Cine este pentru acest amendament cu 2 miliarde lei vechi, 200 mii lei noi? Votat cu unanimitate de voturi. Amendamentul a fost aprobat.

Dl. Vasile:

Dl. președinte vă cam grăbiți. Vorbim de banii publici ai cetățenilor, nu de banii noștri de pâine de acasă. Nu vă uitați în stânga, nu vă uitați în dreapta, dați cuvântul primarului, care trebuie să ia cuvântul ultimul pentru a răspunde la toate întrebările. A trecut foarte repede după primul amendament, gata votul, trecem la al doilea amendament. Nu știu dacă ați consemnat nominal cine a votat ca peste două trei săptămâni de zile când o să se strângă cetățenii Craiovei în stațiile de autobuz și vor constata că nu mai vine autobuzul, să avem o listă cu cei care au votat pentru acest lucru să știe cei 100 mii locuitori de ce nu pot să meargă cu autobuzul într-un timp foarte scurt.

D-na Secretar:

Am consemnat nominal.

Dl. Vasile:

Aș avea un mic amendament. Într-adevăr nu l-am discutat în comisii, dar poate îl luați în considerare în momentul de față să prindem o sumă foarte mică de bani pentru un studiu de fezabilitate pentru un obiectiv important din orașul nostru, și îl știți cu toții, este vorba despre gardul cimitirului Sineasca. Deci măcar pentru SF să prindem o sumă mică pentru că este chestie de timp până o să cadă peste cetățenii care se prindă pe trotuarul de acolo.

Dl. Primar:

RAADPFL să prindă banii și să gândească. Are bani suficienți acum. Când vom aproba bugetul regiei vom stabili atunci.

Dl. viceprimar Dincă:

În momentul de față din câte am înțeles de la dl. Consilier Marian Vasile, se propune ca la investiții să avem un studiu de fezabilitate de făcut, să-l bugetăm pentru a putea vorbi ulterior de repararea acestui cimitir. Avem experiența că la două licee importante din Craiova a căzut gardul de cărămidă și am avut incidente destul de neplăcute în aceste condiții. Cred că este un loc public frecventat suficient de des încât să protejăm acea zonă. Eu cred că ar trebui să aprobăm acest studiu de fezabilitate și ulterior, dacă îl va face RAADPFL sau altcineva, este cu totul altă problemă.

Dl. Președinte:

Supunem la vot acest amendament? Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. Amendamentul a fost aprobat.

Dl. Mărgărit:

Am câteva amendamente. Aș vrea să mă refer puțin la cart. Bariera Vâlcii și Șimnicul de Jos, aceasta este tot o zonă a Craiovei. După cum știți, este foarte greu ca ea să devină similară cartierelor craiovene, nefiind posibilă crearea unor piețe publice acolo, chiar a unor piețe de zarzavaturi sau locuri de joacă pentru copii. Din acest motiv aș avea o rugăminte dacă am putea să includem măcar drumurile, unele dintre ele chiar pentru pietruiri și o să vă citesc câteva dintre ele: Grădinari, Aleea Florești, Fermei, Prelungirea Bălcești, Aleea Primăverii nr. 4 și nr. 5, Aleea Drumul Corneșului, Aleea Bucegi, Viilor, str. Bucegi, Trotușului. Rugămintea mea este ca ele să fie incluse și să se facă tot posibilul ca anul acesta să fie realizate. De asemenea aș mai avea o propunere în zona Piața Gării, str. Virgil Magearu, I. G. Duca unde se mai pot amenaja locuri de parcare. Acolo este și o grădiniță foarte mare, Grădinița nr. 50, dimineața și după amiaza în momentul în care vin părinții să aducă sau să-și ia copiii de la grădiniță se crează aglomerație foarte mare. De asemenea, mai am ca propunere str. General Magheru și aleea dintre N. Iorga și Milcov.

Dl. Primar:

Se găsesc în lista noastră de reparații străzi, majoritatea, să vă uitați pe ea să vedeți că se găsesc. Să treacă iarna și ne apucăm de muncă.

Dl. Președinte:

Supunem la vot amendamentul.

Dl. Răducănoiu:

Supunem așa pe nevăzute, fără o documentare, fără o exprimare și este vorba de niște bani. Înțeleg că parte din aceste propuneri se regăsesc deja pe listă.

Dl. Președinte:

Executivul și-a însușit. Nu mai votăm că se regăsesc. Nu are obiect.

Dl. viceprimar Dincă:

Suntem la un capitol în care la nota de fundamentare s-a prevăzut o sumă și s-a dat o listă de străzi. Unii colegi au dreptate, nu cunosc cât de lungi sunt aceste străzi, și cât costă fiecare în parte pentru că sunt pe pietruiri, balastări, și eventual pavări. Vă aduc aminte că anul trecut am votat o listă de 34 de străzi, o parte din ele au fost făcute, o altă parte nu pentru că s-a ajuns la acea valoare care era prevăzută în buget. Același lucru se va întâmpla și anul acesta. O să vedem peste șase luni de zile câte din aceste străzi din proiectul de buget sunt făcute și câte sunt făcute la sfârșitul anului. Eu vreau să vă dau un exemplu. Din cele 34 de străzi care au fost propuse anul trecut în martie, 12 străzi sunt făcute. Pentru că pentru diferență nu au mai existat bani. Același lucru se va întâmpla și anul acesta. Din dorința de a le spune craiovenilor că vom face toate străzile pe care ni le solicită cineva, le-am pus pe toate pe o listă. Câte dintre ele vor fi gata pentru 1 noiembrie sau 1 decembrie vom vedea pentru că suma respectivă la acest capitol este de 16 milioane de lei în care pot intra și asfaltări. Sunt convins că nu se va face nici 10% nu din vina cuiva, nu din rea credință ci pentru că doar atât s-a prevăzut la acest punct și cred că ar trebui să fim corecți față de craiovenii cărora le-am enunțat timp de o săptămână străzile care vor fi făcute și care ne vor aștepta în acest an, și asta ar trebui să o spună în primul rând executivul, că nu se știe dacă vor fi făcute toate aceste străzi din listă. Propunerea colegului meu, din câte am înțeles, a fost ca și aceste străzi care le-a enunțat el, să fie trecute în acea listă. Cele care se regăsesc în această listă, este în regulă. Dacă votăm amendamentul lui, cu siguranță strada nu va intra de două ori, ci vor intra străzile care nu sunt prinse de două ori în această listă de reparații, nu de investiții. Cred că este necesar să supunem la vot pentru că dacă dă Dumnezeu spre jumătatea anului să suplimentăm suma, poate prindem și mai multe străzi din această listă se le reparăm.

Dl. Primar:

Majoritatea se regăsesc pe acea listă pe care noi am prezentat-o craiovenilor și tot o propunem în fața lor de două săptămâni. Cele propuse de dl. Consilier se regăsesc în lista propusă de executiv. N-are rost să mai venim cu altele în plus dacă știm că nu le facem Încercăm să mergem pe varianta pe care eu v-o propun.

Dl. Mărgărit:

În situația în care o parte dintre ele se regăsesc deja pe lista respectivă și cu promisiunea dvs. că și restul din ce am cerut aici, o să fie incluse în condițiile în care vor exista bani, îmi retrag amendamentul.

Dl. Președinte:

Dacă dl. Consilier și-a retras amendamentul, nu se mai votează. Trecem peste această procedură de vot.

Dl. Răducănoiu:

Este ultimul buget pe care îl votăm noi în configurația aceasta de la început de an, pentru că anul viitor nu se știe cine mai apucă, și dați-mi voie cu sinceritate să apreciez că este cel mai echilibrat buget din acest mandat, cu atât mai mult cu cât există și un echilibru în sfârșit în conștiința fiecărui membru al consiliului local, care, într-adevăr, acum constat și eu că se votează așa cum consideră Domnia Sa să-și aducă aportul ca și consilier local la rezolvarea problemelor urbei. Spun că este echilibrat și prin prisma faptului că posibilitățile sunt limitate. Fără îndoială că dacă am avea bani foarte mulți, am rezolva integral și problema RAT-ului, am subvenționa pierderile, am cumpăra autobuze noi, am rezolva și problema termoficării care, după părerea mea, este cea mai importantă regie, având în vedere și situația actuală de minus 20 grade, ce înseamnă că majoritatea cetățenilor locuind pe verticală, fără îndoială că nu trebuie să punem în comparație decât în condițiile cunoscute și ca necesitate pentru cetățenii municipiului Craiova. Dacă la RAT s-au dat 130 miliarde cu bunăvoința executivului, și urmare faptului că au venit 10 miliarde de la Consiliul Județean, s-a suplimentat suma de 18 miliarde cu încă 10 miliarde la termoficare, care mai are aproape jumătate din rețea de schimbat ca să eliminăm pierderile. Și aici, pentru că s-a făcut vorbire în fel și chip, ați mărit, stimați colegi, când aveați o majoritate și făceați ce vroiați cu ea în consiliul local, prețul gigacaloriei de la 190 lei la 245 lei. Ați luat subvențiile cu acea majoritate de la pensionari, de la abonamentele de la RAT care erau și în beneficiul RAT-ului. În luna viitoare venim cu proiect de hotărâre să acordăm subvenții 100% pe bază de legitimații, nu de abonamente care implică TVA și este o pierdere pentru RAT și iată cum putem să ajutăm RAT-ul, tot noi cu ce putem.

Vă mulțumesc că ați întors clepsidra, la unii colegi de-ai dvs. le-ați dat voie să ia de cinci ori cuvântul.

Dl. Giurgiu:

Vreau să vă aduc la cunoștință și ultimele mele amendamente referitoare la anvelopări. Mai mulți președinți de asociații mi-au solicitat să propun astăzi și am vorbit și cu dl. Arhitect, alocarea unei sume și cred că se poate de la bunuri și servicii, realizarea unor proiecte tip de anvelopare pentru blocurile cu 4 etaje, cele cu 5, 7 și 10 etaje și angajarea unui expert tehnic ca să putem să ajutăm toate asociațiile de proprietari să poată să intre în legalitate cu anvelopările. Știm că nu există nici un bloc în oraș cu autorizație de construire pe anvelopare, care este obligatorie, de asemenea și expertiză tehnică. De aceea vă rog să vă gândiți la propunerea să facem cu ajutorul unei firme, poate și cu dl. Arhitect, niște proiecte tip să venim în sprijinul asociațiilor de proprietari să putem să-i ajutăm pentru că aceștia să intre în legalitate. Toate asociațiile știu că se anvelopează blocuri și știm fiecare cum se anvelopează, un apartament da, unul nu și avem ca ultim exemplu blocurile din Calea București de la Viitorul. Nu trebuie foarte mulți bani și cred că se poate face acest lucru și intrăm și în legalitate, nu mai stăm tot timpul cu problema că suntem în ilegalitate, se pot opri lucrări, se pot da amenzi, atât asociațiilor cât și firmelor, cât și proprietarilor. Știu, de asemenea că sunt 40 de imobile trimise la București, dar din experiența anterioară știm cu toții câte s-au făcut, decât cele 4-5 de la Aeroport. Vă rog dl. Primar, să aveți în vedere acest lucru și să vedem ce putem face să ajutăm toate asociațiile de proprietari. Vă mulțumesc.

Dl. Primar:

Să înțeleg că doriți un proiect tip pentru tot ce înseamnă anvelopare în Craiova. Dl. arhitect Diaconescu:

Este un program normal de 3 milioane de dolari la MDRP care este în special pentru blocurile persoanelor defavorizate. Listele sunt făcute, cu termene, cu tot ceea ce înseamnă. În ceea ce privește problema creării unor programe tip, înseamnă să ajungem la niște locuințe tip, adică secțiuni tip. Alegem secțiunea P+2 care este un singur proiect, cu cele mai întâlnite în Craiova. Ce se întâmplă? Așa cum au existat propuneri și cu altceva primul lucru și dl. Consilier când era inspector șef la Inspectoratul în construcții, își aduce aminte că am avut aceste discuții referitor la derularea acestor programe care se fac fie pe banii primăriei, fie pe banii asociației. Legislația este foarte dură în acest sens. Primul și primul lucru înseamnă expertizarea tehnică a fiecărui bloc. Discuțiile au fost dacă pe bani privați mai trebuie expertiză tehnică sau nu. Pe banul public, primul lucru este ca să alegem să zicem un tip de secțiune, dar banul public nu-ți poți permite să-l bagi într-o clădire care la un cutremur nu mai este acoperitor. Sunt 24-25 de tipuri în Craiova. Nu putem să facem u8n proiect tip pentru toate blocurile.

Dl. Președinte:

Amendamentul nu-și mai are rostul, deci nu intră pe cheltuială, nu face obiectul. Îl face dl. Arhitect. Vi-l retrageți, nu?

Dl. Giurgiu:

Doresc să rămână pentru că este un lucru foarte important pentru oraș. Trebuie să alocăm, asta am cerut.

Dl. Primar:

Proiectul va fi făcut pe sponsorizare așa cum a făcut și dl. Ștefârță alte proiecte privind urbanismul Craiovei. Așa s-a oferit dl. Arhitect.

Dl. Președinte:

Îl face dl. Arhitect, iar dl. Giurgiu și-a retras amendamentul.

Dl. viceprimar Dincă:

Vreau să propun câteva amendamente, nu am propus nici unul, înțeleg că executivul are dificultăți în a mă asculta. În primul rând doresc ca și în 2010, și în 2011, la imagine să lăsăm 0 lei. Acolo în momentul de față mai sunt 1,3 milioane și doresc ca această sumă de bani să o punem la străzi. În loc de 16 milioane să avem 17,3 milioane. Așa cum am spus mai devreme, au fost un număr de străzi care au fost făcute anul trecut și anume: Rășinari, Sadu, Bicaz, Teleajenului, Drobeta, Sinaia, Spiru Haret, Luminiței, Olănești, Șoimului, Castorului, Rândunele și Fața Luncii. Pe lângă acestea, în lista pe care am votat-o anul trecut, mai există un număr de străzi care, în mod firesc și normal, așa cum am votat anul trecut, ar trebui să o păstrăm ca ordine de prioritate, având în vedere că locuitorii de pe străzile adiacente, așteaptă să se continue lucrările pornite din străzile enumerate mai devreme. Și eu aș propune ca în această listă să se respecte prioritatea de anul trecut și să nu sufere craiovenii datorită faptului că cineva are o aversitate față de o anumită persoană sau partid, și în acest sens propun străzile următoare: Dimitrie Georgescu, Căprioarei, Sadu, Nectarului, Târnava, Paroșeni, Gorjului, Borsec, Preajba, Roznov, Lăstărișului, Viilor, Strungarilor, Bărăganului, Deleanu, Gheorghe Donici, Călmățui, Bușteni, Lebedei, Bâlteni. În acest sens îmi susțin acest amendament iar celelalte două amendamente sunt legate de câini, ci aici nu este vorba de bani ci este vorba în primul rând de management, ci de dorința noastră, a tuturor. Cu toții știm că nu există craiovean care să nu-și dorească să nu mai vadă câini în stradă. Vrem să fie luați cât mai repede câinii din stradă. Acest lucru l-am vrut și anul trecut, când am pus bani pentru a se face un studiu de impact pentru ceea ce înseamnă adăpostul de la Făcăi. După aproximativ 10 luni de zile ni s-a spus că indiferent ce va spune acel studiu de impact, ne trebuie acordul vecinilor și drept urmare, nu putem să extindem acel adăpost. Am văzut că executivul a propus două proiecte în acest sens, de 3,2 milioane dar numai partea de documentație, ceea ce, din punctul meu de vedere, arată că rezultatul va fi peste 3-4 ani, dacă se pune și în practică. Propunerea mea este ca din suma alocată salubrității, să determinăm de acum o sumă, repet, tot salubrității, pentru serviciul de ecarisaj, și am să vă explic. Anul trecut pentru serviciile de ecarisaj, salubritatea a primit 236 mii lei. Eu propun să-i încurajăm și să facem cheltuieli cu ei de cel puțin 1,2 milioane din aceleași prevederi. Pentru ce? Știm cu toții că în jurul Craiovei sunt o grămadă de clădiri care au fost folosite pentru creșteri de animale sau de păsări, care, în momentul de față, sunt nefolosite, iar, dacă salubritatea ar închiria un asemenea adăpost, am avea unde să-i aducem într-un termen foarte scurt și pe o suprafață foarte mare, repet, cu cheltuială 0, deci să nu mai aducem alți bani în plus și imediat. Nu am avea probleme nici cu acel aviz de mediu pentru că este teritoriu extravilan, toate aceste construcții sunt în zona extravilană, și în felul acesta craiovenii nu vor mai fi expuși să fie mușcați de câini zi de zi. Cel puțin trei consilieri locali mi-au spus că au văzut oameni în fața lor care au fost mușcați de câini, și, în același timp, protejăm și acești câini pentru că ați văzut în repetate rânduri au fost zone în care acești câini au fost otrăviți.

Legat de spitale, am spus că voi susține foarte mult spitalele pentru că tot timpul am avut o părere comună în sensul de a acorda cât mai mulți bani la învățământ și la spitale. La învățământ nu prea am reușit astăzi, la spitale suntem pe drumul cel bun, nu este un lucru spectaculos, dar suntem pe drumul cel bun și le mulțumesc colegilor din comisii care au făcut propuneri în sensul să mai crească bugetul, cel puțin la Spitalul 2, iar cu privire la abonamentele RAT, astăzi a fost bătălia să dăm 6 milioane în plus la RAT, iar colegii de la PSD au votat să nu dăm bani. Peste o săptămână sau două, vor veni să votăm acel proiect. Îl vom vota toți ca să le dăm abonamente la cât mai mulți pensionari, dar, în același timp, vom face greșeala din 2009 în care bani nu avem în buget. Bătălia era ca acum să avem acei bani în buget, iar peste trei săptămâni să putem să-i cheltuim. Am înțeles, este o mândrie, dl. Răducănoiu poate îi și enunță pe cei 6 consilieri care au votat așa cum spune dânsul. M-aș bucura să fie așa,. Încă o dată, craioveni, cei 6 milioane erau pentru voi, nu era pentru nimeni altcineva. Se va propune, se va vota și RAT-ului nu va avea de unde să i se dea bani și se va rostogoli o datorie, greșeală făcută în ultimii 5 ani pe care am corectat-o, o știți, dar nu o recunoașteți. Vă mulțumesc mult. Aștept să supuneți la vot cele două amendamente, cel cu străzile și cel cu câinii.

Dl. Răducănoiu:

Dl. viceprimar, constat că vă trebuie mult timp să vă obișnuiți cu un echilibru în consiliul local. Vă este greu, vă înțeleg. Și nouă ne-a fost foarte greu când ați făcut ce ați vrut fără nici un raționament și numai din ambiție. De această dată mergem pe bază de raționament. Toți colegii judecă ca și consilieri locali.

Dl. viceprimar Dincă:

Nu am să răspund în nici un fel acestei prezentări, nu am să merg atât de jos, aveam speranța că dl. Răducănoiu îi va enunța pe cei șase. Atât era. O speranță. Aștept să mi se comunice dacă executivul este sau nu de acord cu amendamentele făcute. Dacă nu este de acord cu ele supuneți amendamentele, dacă este de acord cu ele o să le propunem în proiect.

D-na Secretar:

Avem patru amendamente.

Dl. Primar:

Dânsul nu face parte din executiv, corect. Rămâne ce am propus eu în bugetul de venituri și cheltuieli, la reparații străzi și la investiții. Rămâne cum am stabilit. Nici un leu de la salubritate.

Dl. viceprimar Dincă:

Propunerea era în felul următor: nu modificăm nimic la salubritate, rămâne aceeași sumă, doar că să se aplece mai mult asupra serviciului de ecarisaj pentru a lua câinii din stradă. Serviciul de ecarisaj este în cadrul aceleiași societăți a salubrității. Nu luăm bani să dăm de la salubritate în altă parte. Propunerea mea este ca 1,2 milioane din suma de la salubritate să fie direcționată către Serviciul de Ecarisaj pentru a lua aceste măsuri.

Dl. Primar:

Discutăm la bugetul serviciului de salubritate.

Dl. Vasile:

Discutăm, discutăm. Să nu uităm că discutăm de o jumătate de an de extinderea cimitirului Ungureni. Noi discutăm, dar nu facem nimic.

Dl. Primar:

Sărim de la una la alta. Nu v-a lămurit dl. Arhitect Ștefârță ce înseamnă procedura privind extinderea cimitirului Ungureni? Suntem la acorduri. Mai avem un acord de la DSP. Mai durează.

Dl. Vasile:

Discutăm pe probleme de buget și de amendamente. Fac un apel către toți colegii mei să încercăm să nu mai lăsăm lucrurile în zona asta gri. Discutăm. Este o propunere bună dar mai vedem, pentru că până una alta, avem niște fapte concrete, am făcut cu toții zeci de interpelări în privința extinderii cimitirului Ungureni ca într-un final, într-adevăr, la dezbaterea publică a bugetului de sâmbătă ați dat o explicație. Singura explicație pentru care ați spus că nu ați extins acel cimitir Ungureni, deși aveați banii, SF, PT, timp de o jumătate de an, a fost pentru că nu ați avut autorizație de la DSP. Un acord, într-o jumătate de an?

Dl. Primar:

După aceea procedura spune că trebuie mers la serviciul de achiziții publice. Nu se face așa că vreau eu mâine să încep lucrarea. Ne trebuie acel aviz și asta este procedura.

D-na Secretar:

Sunt cele patru amendamente propuse de dl. Dincă: eliminarea sumei de la imagine și completată la străzi, lista de străzi nefinalizată din 2011, adăugată la cea din 2012, suma de la salubritate pentru ecarisaj și legate de spitale cea propusă și în comisie pentru salvări.

Dl. Președinte:

Supunem la vot amendamentul cu străzile, prin eliminarea sumei de la imagine și trecerea la străzi. Cine este pentru? Votat cu 8 voturi pentru (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Giurgiu) și 16 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Supunem la vot amendamentul cu completarea listei de străzi cu restanțele de anul trecut. Cine este pentru? Votat cu 8 voturi pentru (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Giurgiu) și 16 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Supunem la vot amendamentul cu ecarisajul. Cine este pentru? Votat cu 8 voturi pentru (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Giurgiu) și 16 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Supunem la vot amendamentul cu spitalele. Cine este pentru? Votat cu 8 voturi pentru (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Giurgiu) și 16 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Supunem la vot forma de buget propusă de executiv cu cele trei amendamente acceptate: festivalul Shakespeare - 2 miliarde, str. Bolintineanu care fusese omisă de la comisie și SF cimitirul Sineasca. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri - 625.780,00 mii lei (359.670,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 266.110,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • - total cheltuieli - 639.281,00 mii lei (359.670,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 279.611,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de dezvoltare),

conform anexelor nr.1- 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Dincă, Vasile, Marinescu Nicolae, Gheorghe, Țui, Mărgărit) și 1 abținere (Gîdăr). Dl. Consilier Mincu a ieșit din sală și nu a votat.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe și interne, pentru anul 2012.

Dl. Marinescu Nicolae:

Sunt de acord, am însă o rugăminte către dl. Primar și anume ca lunar să dispuneți ca aparatul să informeze în legătură cu gradul de execuție, nivelul de execuție al acestor cheltuieli foarte importante, astfel încât să nu avem surprize că înainte de a lua banii, dar nu s-a terminat lucrarea, trebuie să-i dăm înapoi și cred că este un lucru care disciplinează și personalul din primărie și șantierul care știe că are de dat socoteală.

Dl. Primar:

Eu sunt de acord.

Dl. Președinte:

Dl. Primar șia însușit observația făcută. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă bugetul creditelor externe și interne, pentru anul 2012, la valoarea de 38.640 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hot ă râre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012, la valoarea de 3.154 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • a) total venituri - 28.253,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 27.253,00 mii lei, venituirle secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli - 28.285,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 27.285,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1000,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie”Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012.

D-na Secretar:

Cu modificarea pe care ați aprobat-o la primul punct plus 500 mii.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • •  total venituri - 44.668,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 44.604,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei);

 • •  total cheltuieli - 44.775,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 44.711,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri - 22.871,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 22.283,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei).

 • - total cheltuieli - 23.478,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 22.890,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - Total venituri - 1.262,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 1.250,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 12,00 mii lei);

 • -  Total cheltuieli - 1.262,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 1.250,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 12,00 mii lei)

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri -8.010,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 7,978,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 32,00 mii lei);

 • - total cheltuieli -8.010,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 7.978,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 32,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri -5.244,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

 • - total cheltuieli -5.244,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - Total venituri - 6.400,00 mii lei (6.200,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 200,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • - Total cheltuieli - 6.400,00 mii lei (6.200,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 200,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de dezvoltare)

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012, prevăzute în anexele nr.1 - 60 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Secretar:

Cu modificările corespunzătoare rectificărilor făcute la primul punct cu bugetul, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, după cum urmează:

 • - Venituri - suma de 730.575,00 mii lei;

 • - Cheltuieli - suma de 787.361,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Gheorghe, Vasile, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Dincă, Marinescu).

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Secretar:

Cu completarea ordonatorului primar și Episcopia Craiovei, Mitropolia Olteniei. Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă ordonatorii terțiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012.

D-na Secretar:

Față de discuțiile din comisii, vă spun decât ce și-a însușit executivul și este în forma modificată prezentată, denumirea de la Direcția Relații cu Publicul în loc de Relații Publice, și trecerea compartimentului Management direct către conducător chiar dacă este coordonat prin direcția de specialitate.

Dl. Vasile:

Vreau să vă spun încă de la început că nu sunt de acord cu această nouă organigramă și am să vă dau și câteva argumente. Unul la mână: pentru că ne sunt propuse niște funcții de directori în această organigramă și înțelegeam altfel lucrurile dacă se punea problema că aparatul executivului este prea mic și poate aveam nevoie de 10 cadastriști, 5 ingineri, dar este nevoie de încă de niște spargeri ale unor direcții în grupulețe mai mici, lucru care nu cred că este benefic pentru primăria noastră pentru că avem exemple destule. Adică am stat șase luni de zile și nu am extins cimitirul Ungureni pentru că nu am fost în stare să obținem un acord de la DSP și noi vrem să mai înființăm directori în primărie. Mai mult decât prin noua organigramă, pe care o am aici, spre diferență de vechea organigramă ăe care o am aici, ni se propune ca cele 16 societăți comerciale, regii autonome și instituții subordonate, să treacă din subordinea consiliului local, în subordinea primarului.Vă rog frumos să vă uitați foarte atent că aici sunt niște liniuțe importante. Nu sunt de acord ca cele 16 instituții, și vorbesc de Compania de Apă, RA Termoficare Craiova, RAADPFL Craiova, RAT Craiova, Poliția Locală, SC Piețe și Târguri, Salubritatea, Căminul pentru Persoane Vârstnice, toate cele 16 instituții subordonate să treacă din subordinea consiliului local în subordinea primarului. În încheiere, așa ca un spirit de glumă, că am înțeles că s-au promis deja la vreo 5 persoane funcții de viceprimari, cred că este momentul să mărim organigrama la viceprimari.

Dl. Primar:

S-au propus posturi la viceprimari la 5 persoane? O iau ca pe o glumă. Crede că este o greșeală, nu este așa. Toate regiile sunt în subordinea consiliului local nu a primarului. Este corectă observația și se modifică. D-na Gligorijevic este în sală.

D-na Gligorijevic:

Așa este, sunt în subordinea Consiliului Local.

D-na Secretar:

N-ați tras liniuța cum trebuie. Acest amendament este corect pentru că toate aceste servicii publice sunt de autoritatea consiliului local.

Dl. Primar:

Până la urmă, se pare că aveți dreptate când vă mai luați de funcționarii publici că nu-și fac datoria.

Dl. Vasile:

Și pentru asta trebuie să mai înființăm niște funcții de directori?

Dl. Primar;

Legea permite. Am luat acest serviciu de patrimoniu și am făcut o direcție de investiții și un serviciu de patrimoniu, să meargă treaba mai bine. Fiindcă la dl. Arhitect era așa de aglomerat că nu s-a întâmplat mare lucru. Am vrut să-l degrevez de niște sarcini în plus pe dl. Arhitect care se mișcă mai încet, mai la relanti.

Dl. Vasile:

Și la serviciul de investiții a fost aglomerație dacă într-o jumătate de an nu au putut să ia un acord de la DSP pentru cimitirul Ungureni.

Dl. Primar:

Eu știam că dl. Roșu se ocupă de cimitire, acum și dl. Consilier. Foarte bine, că sunt importante locurile de veci, dar repet, de ce nu ați făcut-o până să vină Solomon în primărie.

Dl. Vasile:

Până să veniți dvs. am pus-o pe ordinea de zi. Știu că dvs. ați declarat că aveți loc de veci la Ungureni dar sunt mulți zeci care nu au.

Dl. Giurgiu:

Ținând cont că încep punctele cu organigramele, mă așteptam să regăsesc printre punctele fiecărei instituții sau regii sau chiar al primăriei o sumă de bani și un proiect prin care să regăsim anul acesta o firmă de audit și o firmă de egvaluare din exterior, dat fiind faptul că încercăm să mai înființăm niște funcții de directori. N-am văzut nici o firmă de evaluare, n-am văzut nici o firmă de audit care să auditeze și să evalueze aceste persoane care vor fi sau care sunt sau cărora le expiră mandatele. Fiecare firmă care se respectă, multinațională, națională sau cum vreți să o numim, își evaluează angajații cu firme de evaluare sau firme de auditare din exterior, nu din interior, ca să iasă toate lucrurile bine. Cred că este timpul și primăria și consiliul să purceadă să aducă niște firme care să ne dea niște rezultate concrete. N-am văzut directori care pot să vorbească o limbă engleză, că suntem un oraș înrudit cu alte șase-șapte orașe, eu nu știu cum se înțeleg între ei când vin ceilalți pe aici, sau se duc ei pe acolo. Să poată să facă niște grafice și niște tabele, n-am văzut în nici o prezentare niște grafice și niște tabele semnate de niște directori. Îmi pare rău că spun lucrurile acestea care nu sunt prea plăcute pentru unele persoane, dar sunt lucrurile care trebuie spune, suntem în secolul XXI, avem directori care nu știu să vorbească o limbă străină, nu știu să scrie la calculator și nici măcar să-l deschidă. Se uită la el ca la televizor.

Dl. Primar:

Fără comentarii. Îmi păstrez organigrama pe care o propun consiliului local municipal și eu cred că este întocmită atent, cu responsabilitate și sper ca performanța în primărie să fie alta prin această nouă organigramă.

Dl. Giurgiu:

Eu nu contest organigrama, vroiam să regăsim niște firme de audit sau de evaluare din exterior. Să nu mai fie celebrul servici care evaluează din primărie toate societățile.

Dl. Primar:

Ar trebui să-mi spună cineva dacă este legal așa ceva.

D-na Secretar:

Cu privire la funcționarii publici potrivit prevederilor legale care sunt de strictă interpretare, evaluarea se face numai în temeiul acestora, prin rapoartele de evaluare întocmite de către șefii ierarhici superiori, și însușite, în final de cel care este conducătorul instituției. Altă procedură legală nu este permisă. Pentru societăți și regii autonome se poate face ca la orice procedură de management evaluarea sau auditarea în condițiile legii, deci inclusiv cu cel extern, dar la funcționarii publici nu.

Dl. Viceprimar Dincă:

Legat de această auditare aș vrea să vă spun că în parte, doar pe o anumită porțiune beneficiem de un asemenea serviciu, dar niciodată n-am văzut să se aplice sancțiuni pentru că acolo scrie că atunci când se realizează verificările ISO, când firma de specialitate independentă face o auditare pe managementul calității și pe alte sectoare și se constată neconformități, niciodată nu am văzut să existe și decizii în a modifica aceste neconformități.Propunerea mea este să menținem organigrama care a existat până astăzi din mai multe motive. Legat de patrimoniu, cu toții ați votat organigrama aceasta acum un an de zile. Direcția de patrimoniu acum este un serviciu în cadrul Direcției de urbanism. A fost adusă la această direcție tocmai pentru ca arhitectul șef să aibă toate instrumentele la dispoziție în ceea ce privește atât regimul juridic al terenului cât și situația lui din punct de vedere urbanistic. În primul rând cei de la patrimoniu știu regimul juridic al terenului dacă este domeniu public sau dacă este domeniul privat al unor societăți comerciale sau al unor persoane fizice, dacă este cazul să fie introdus în domeniul public sau privat un teren care nu este evidențiat încă, iar domnul arhitect, raportat la acest regim juridic, având încă acest serviciu în subordine, poate mai ușor să emită și certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție și să propună proiecte pentru că în perioada următoare va trebui să propună PUZ-urile acelea pe care le-am prins noi ca și investiții. Drept urmare având experiența a trei ani și jumătate în care am văzut o dispută permanentă între Direcția de patrimoniu și Direcția de urbanism pentru că nu erau tot timpul în acord cu ceea ce urma să se facă, anul trecut această direcție de patrimoniu s-a transformat în serviciu, iată, am renunțat la un director și a trecut în subordinea arhitectului șef. Partea de patrimoniu să meargă într-o altă direcție, nu văd de ce ar merge acolo și care ar fi scopul pentru că patrimoniul eliberează doar documente, iar documente finale pentru a realiza investiții le eliberează Direcția de urbanism, deci serviciul de patrimoniu este subordonat direcției de urbanism. Am aceeași părere ca și colegul meu Vasile, legat de numărul de directori. Cu toții am criticat fără excepție de multe ori, poziții ale unor colegi din primărie, nu ale tuturor, bineînțeles, și cred că ar trebui să avem o poziție dacă nu decentă, ponderată în ceea ce privește numărul de directori. Aici, la Primăria Craiova, acum un an și jumătate am reușit să salvăm foarte multe locuri de muncă reducând numărul de funcții de conducere și încercând să reglăm această situație. Cred că peste un an sau doi nu trebuie să ajungem în aceeași situație și cred că trebuie să avem prudența să păstrăm aceleași reguli pentru a nu fi în situația în care am fost acum un an de zile. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Nu mai sunt discuții. Cine este pentru amendamentul d-lui Dincă de menținere a organigramei de anul trecut? Votat cu 8 voturi pentru (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Giurgiu). Amendamentul a fost respins.

Supun la vot varianta executivului cu modificarea acceptată. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (Dincă, Vasile, Gheorghe, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae) și 1 abținere (Giurgiu).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Giurgiu:

Vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe dl. Pistolea. Am avut atâtea probleme anul acesta la urbanism și se regăsește din nou pe funcție, rămâne tot acolo. Probleme cu procese-verbale făcute nefiind la fața locului, cu poze făcute astăzi că nu există clădiri și semnate de dânsul și cu poze făcute mâine că există clădiri și semnate de dânsul și de dl. Director. Eu nu înțeleg cum ținem acești oameni, cum îi evaluăm și cum le cerem și ce performanțe le cerem când la urbanism anul acesta a fost bătaie de joc. Alte cuvinte nu găsesc.

Dl. Președinte:

Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 1 abținere (Giurgiu).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

Dl. Nedelescu:

Nu am o discuție, am avut o propunere și am înțeles că ieri a fost aprobată.

D-na Secretar:

Ne-am însușit-o, rezultă și din organigrama propusă.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hot ă râre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova, pentru anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Invățământ din Municipiul Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Invățământ din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hot ă râre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2012.

D-na Secretar:

Cu modificarea propusă de dl. Boboc în comisie legată de biroul care era de marketing să fie organizare spectacole și cu păstrarea biroului de imagine.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica “Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2012. D-na Secretar:

Cu aceeași modificare ca la punctul 20, în loc de marketing să fie organizarea spectacolelor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru 2012.

D-na Secretar:

Reformulată denumirea din specialitate în programe, proiecte.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 02.02.2012. Vă mulțumim pentru participare și pentru înțelegerea de care ați dat dovadă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Albăstroiu

SECRETAR, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona