Hotărârea nr. 300/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 300 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.300

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.172409/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și completată, art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, modificată și completată, art.8, alin.4 și 5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuinței și Titlul IX, Capitolul V Contractul de locațiune din Codul civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU


Anexa nr.2 la Hotărârea nr.300/2012

Prelungire contracte de închiriere pentru locuințe care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova

Nr. crt.

Nume

Prenume

Adresa locuinței

Nr. contract închiriere/durata contract

1

CHELU

VIORICA

Craiova,str. Revolutiei

nr. 16, bl. 25, sc.3, ap.

13

Contract de închiriere

nr.79591/30.08.2001/17.0

8.2012

2

CĂLIN

ANICA

Craiova,str Nicolae

Iorga nr. 92, bl. A23,

sc.1, ap. 4

Contract de închiriere

nr.75144/12.01.2001/12.0

1.2013

3

LUȘCA

VIOREL

Craiova,bld Decebal

nr.98, bl. S2,sc.1,ap.33

Contract de închiriere

nr.79499/28.08.2001/28.0

8.2012

4

NICOLA

VIORICA

Craiova, Strada Brestei

51 gars, camera 8

Contract de închiriere

nr.39023/18.12.2003/18.1

2.2012

5

ION

ANETA

Craiova, Strada Brestei

51 gars, camera 109

Contract de închiriere nr.147779/03.12.2002/19. 11.2012

6

BASOLDERU

FLORIAN

Craiova, Strada Brestei

51 gars, camera 203

Contract de închiriere

nr.39038/18.12.2003/17.1

2.2011

7

ILIE

GHEORGHE

Craiova, str. Elena

Farago, bl. 122A,

ap. 2

Contract de inchiriere nr.

64325/13.12.2000/13.12.

2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

ANEXA NR.1 LA

HOTĂRÂREA NR.300

Prelungire contracte de inchiriere a locuintelor pentru tineri construite prin ANL

Nr

NR_CONT

DATA_CONT

NUME

PRENUME

STR_CO

NR_CO

BL_CO

SC_CO

AP_CO

1

175480

27/11/2006

Ditoiu

Daniel

Oltenia

1A

T1

3

3

2

149874

17/12/2003

Ciobanu

Cristian

Oltenia

1A

T1

4

2

3

149876

17/12/2003

Munteanu

Vasilica

Oltenia

1A

T1

4

4

4

149880

17/12/2003

Ilie

Petre

Oltenia

1A

T1

4

8

5

149882

17/12/2003

Lapadat

Cornel

Oltenia

1A

T1

4

10

6

39053

23/12/2003

Ancuta

Carmen Nicoleta

Oltenia

1A

T1

5

4

7

149897

17/12/2003

Boroata

Petre Gabriel

Oltenia

1A

T1

5

12

8

149898

17/12/2003

Negrea

Violeta

Oltenia

1A

T1

5

13

9

239117

29/12/2004

Voinea

Laurentiu Ilie

Oltenia

1A

T1

5

14

10

149905

17/12/2003

Deliu

Daniel Vasile

Oltenia

1A

T1

5

20

11

238966

29/12/2004

Nita

Danut Alexandru

Oltenia

1B

T2

1

3

12

238967

29/12/2004

Camen

Georgeta

Oltenia

1B

T2

1

4

13

238968

29/12/2004

Turcila

Marian

Oltenia

1B

T2

1

5

14

238977

29/12/2004

Cebuc

Cezar

Oltenia

1B

T2

2

2

15

238979

29/12/2004

Balasa

Marinela

Oltenia

1B

T2

2

4

16

238983

29/12/2004

Dumitru

Marian

Oltenia

1B

T2

2

8

17

238984

29/12/2004

Cretan

Simona Gabriela

Oltenia

1B

T2

2

9

18

238987

29/12/2004

Barbu

George Gabriel Bogdan

Oltenia

1B

T2

2

12

19

238992

29/12/2004

Dobrescu

Alexandra Mihaela

Oltenia

1B

T2

2

17

20

238995

29/12/2004

Cirstea

Claudia Mihaela

Oltenia

1B

T2

2

20

21

238996

29/12/2004

Ungureanu

Marius

Oltenia

1B

T2

3

1

22

238998

29/12/2004

Pirvu

Jenica Adrian

Oltenia

1B

T2

3

3

23

238999

29/12/2004

Ivan

Georgeta

Oltenia

1B

T2

3

4

24

239004

29/12/2004

Damureanu

Ringo

Oltenia

1B

T2

3

9

25

239007

29/12/2004

Tabacu

Iulian Aurel

Oltenia

1B

T2

3

12

26

239010

29/12/2004

Brinzan

Emilia

Oltenia

1B

T2

4

2

27

239011

29/12/2004

Popa

Vasilica Alina

Oltenia

1B

T2

4

3

28

239012

29/12/2004

Anastasiu

Cornel

Oltenia

1B

T2

4

4

29

239014

29/12/2004

Calciu

Puiu

Oltenia

1B

T2

4

6

30

239019

29/12/2004

Chintescu

Dan

Oltenia

1B

T2

4

11

31

239024

29/12/2004

Dinca

Daniel Nicu

Oltenia

1B

T2

4

16

32

239025

29/12/2004

Stanisoara

Georgeta Felicia

Oltenia

1B

T2

4

17

33

239026

29/12/2004

Iordache

Geanina Florentina

Oltenia

1B

T2

4

18

34

239029

29/12/2004

Bondoc

Petrus Dorel

Oltenia

1B

T2

5

1

35

239032

29/12/2004

Radu

Florentina Cristina

Oltenia

1B

T2

5

4

36

239035

29/12/2004

Mihart

Anisoara

Oltenia

1B

T2

5

7

37

239040

29/12/2004

Mitrache

Doina

Oltenia

1B

T2

5

12

38

125708

29/09/2005

Tanasie

Sorin Eugen

Oltenia

1C

T3

1

5

39

239045

29/12/2004

Dumitra

Ion

Oltenia

1C

T3

1

6

40

239050

29/12/2004

Suiu

Irina

Oltenia

1C

T3

1

11

41

239055

29/12/2004

Cirstocea

Constantin

Oltenia

1C

T3

2

4

42

239061

29/12/2004

Serp

Anamaria

Oltenia

1C

T3

2

10

43

239062

29/12/2004

Cretan

Mihaela

Oltenia

1C

T3

2

11

44

239064

29/12/2004

Pistol

Cerasela

Oltenia

1C

T3

2

13

45

239066

29/12/2004

Mogosanu

George Dan

Oltenia

1C

T3

2

15

46

239067

29/12/2004

Rusan

Georgeta

Oltenia

1C

T3

2

16

47

239068

29/12/2004

Ilie

Marin

Oltenia

1C

T3

2

17

48

239069

29/12/2004

Tatu

Ovidiu Marian

Oltenia

1C

T3

2

18

49

239070

29/12/2004

Bogheanu

Mihaela Silvia

Oltenia

1C

T3

2

19

50

239072

29/12/2004

Popescu

Cristian

Oltenia

1C

T3

3

1

51

239079

29/12/2004

Butaru

Adina Laura

Oltenia

1C

T3

3

8

52

239080

29/12/2004

Cocora

Elena Mihaela

Oltenia

1C

T3

3

9

53

239081

29/12/2004

Paceana

Mihaela Gabi

Oltenia

1C

T3

3

10

54

239083

29/12/2004

Ivan

Loredana

Oltenia

1C

T3

3

12

55

239084

29/12/2004

Pesea

Claudia Ecaterina

Oltenia

1C

T3

3

13

56

239113

29/12/2004

Roman

Daniela Genoveva

Oltenia

1C

T3

4

3

57

239088

29/12/2004

Chirita

Domitian

Oltenia

1C

T3

4

4

58

239089

29/12/2004

Giuroiu

Silviu Adrian

Oltenia

1C

T3

4

5

59

239091

29/12/2004

Tabacu

Elena

Oltenia

1C

T3

4

7

60

239092

29/12/2004

Sfetcu

Florina

Oltenia

1C

T3

4

8

61

239096

29/12/2004

Purcarescu

Daniela Steluta

Oltenia

1C

T3

4

12

62

239101

29/12/2004

Pena

Mihaela Corina

Oltenia

1C

T3

4

17

63

239102

29/12/2004

Burtosu

Madalin

Oltenia

1C

T3

4

18

64

239104

29/12/2004

Sutu

Mariana Ionica

Oltenia

1C

T3

4

20

65

239105

29/12/2004

Popescu

Eduard Traian

Oltenia

1C

T3

5

1

66

239107

29/12/2004

Balan

Mihaela Jaclin

Oltenia

1C

T3

5

3

67

239108

29/12/2004

Serban

Silviu Costel

Oltenia

1C

T3

5

4

68

239112

29/12/2004

Smit

Sorin

Oltenia

1C

T3

5

8

69

239114

29/12/2004

Tunaru

Ioana Madalina

Oltenia

1C

T3

5

10

70

239115

29/12/2004

Colita

Daniel

Oltenia

1C

T3

5

11

71

239116

29/12/2004

Ghita

Mihaela Gabriela

Oltenia

1C

T3

5

12

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU