Hotărârea nr. 277/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 277.zip privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. Vişinului, nr.8

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.