Hotărârea nr. 261/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 261.zip privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele instalaţii termice la Colegiul Naţional Carol I”, inclusiv racordul la punctul termic „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.