Hotărârea nr. 254/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 254.zip privind aprobarea „Studiului de fundamentare a delegării de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova”

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.