Hotărârea nr. 211/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 211.zip privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.