Hotărârea nr. 204/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 204 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 204

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de

31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.135339/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2012, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L., să semneze actele adiționale de prelungire a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:" Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HORĂRÂREA NR.204/2012

PIATA CENTRALA

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract

/Act aditional

Data

incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie cadastrala

1)

II ACHIM

GH.DANIELA ROZALIND

15316

28.12.2011

01/08/12

12,53

Poz 33,C18

2)

SC LECALIRA SRL

2251

06/09/06

04/09/12

14,42

-

3)

SC LEJER COM SRL

2660

15.09.2006

16.09.2012

43,51

-

4)

SC SIDEMA PRODCOM SRL

1620

30.06.2004

02/09/12

41,88

Poz 58 si 60

5)

SC STAR SERV BIROTICA SRL

4606

27.11.2008

20.08.2011

12,10

Poz 35,C18

PIATA VALEA ROSIE

Nr crt

Denumire agent

economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie

cadastrala

1)

SC ADEMCOS SRL

3978

13.11.2006

03/10/12

41,16

71

PIATA ORIZONT

Nr crt

Denumire agent

economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie

cadastrala

2)

IF FERA MIRCEA

5230

24.08.2009

03/08/12

18,20

-

PIATA BIG CRAIOVITA NOUA

Nr crt

Denumire agent

economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie

cadastrala

3)

SC ONE TRUST

CONSULTING SRL

6264

14/10/09

14/10/12

50,07

4)

TARG DE SAPTAMANA 1 MAI

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie cadastrala

1)

SC ALDOBA SRL

3760

05/05/11

01/08/12

21,99

R4,poz 36

2)

SC ALBICRAI IMPEX SRL

14470

14.12.2010

01/08/12

15

R4,poz 4

3)

SC C&D&I&B SRL

13635

29/11/2010

01/08/12

30

R4,poz 40

4)

PFA BARBARASA NICOLAE OCTAVIAN

13775

03/12/10

01/08/12

9

R,poz15

5)

SC COLONIDA SRL

13642

29.11.2010

01/08/12

25

R3,poz 11

6)

IF DUMITRU N.NICOLAE

6478

29.06.2011

01/08/12

25,08

R4,poz 55

7)

SC EDONIS SRL

4431

20.05.2011

01/08/12

21,94

R3,poz3

8)

SC EUROSURUB SRL

13498

26.11.2010

01/08/12

35

R3,poz7

9)

SC EUROSURUB SRL

6043

22.11.2010

01/08/12

9,97

R1,poz7

10)

PFA FITA DANIEL

13265

19.11.2010

01/08/12

10

R4,poz 21

11)

SC GERCAMY

SERVPRODCOM SRL

4034

11/05/11

01/08/12

15,90

R4,poz48

12)

II GHINEA I ILIE

4035

11/05/11

01/08/12

18,04

R4,poz 4L

13)

SC ICA MAREN COM SRL

6376

28.06.2011

01/08/12

27,37

R5,poz 4L

14)

SC IMS MADALIN SRL

13634

29.11.2010

01/08/12

40

R4,poz43

15)

SC LARPIT SRL

3294

28.04.2011

01/08/12

9,12

R2,poz 11

16)

SC MIODUOFLOR PRODCOM SRL

13645

29.11.2010

01/08/12

15

R4,poz 17

17)

PFA PAPALA FLORI

13529

26.11.2010

01/08/12

9,00

R1,poz13

18)

SC PASENTA COM SRL

4161

13.05.2011

01/08/12

38,86

R3,poz4

19)

SC SANSA &NOROC IMPEX SRL

13412

25.11.2010

01/08/12

9,12

R2,poz11

20)

SC SILEVICT

13491

26.11.2010

01/08/12

15

R4,poz 18

COM SRL

21)

SC SORIN &ADINA SRL

13639

29.11.2010

01/08/12

30

-

22)

SC STARBIKE SRL

3861

09/05/11

01/08/12

27,05

R3,poz 1

23)

SC STIMIR COM

SRL

6600

01/07/11

01/08/12

51,06

R5,poz 7L

24)

PFA STUPARIU MARIN

4104

12/05/11

01/08/12

9,70

R4,poz 51

25)

TOC BEATRISA

PFA

14171

10/12/10

01/08/12

9,00

R2,poz15

26)

SC VIOMADI

GENCOM SRL

4039

11/05/11

01/08/12

20,87

R3,poz 2

27)

II VLAD

MARILENA

LUMINITA

5490

15/06/2011

01/08/12

10,62

R1,poz12

28)

PFA VOINEA C

MARIA

5954

21.06.2011

01/08/12

6,30

R2,poz 5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ