Hotărârea nr. 166/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 166 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazelenaţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2011-2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.166

privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale și internaționale ale concursurilor școlare, din anul 2011-2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.10.2012;

Având în vedere raportul nr.137692/2012 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale și internaționale ale concursurilor școlare, din anul 2011-2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de

33.000 lei pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale și internaționale ale concursurilor școlare, din anul 2011-2012, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Mihai CILIBIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

31’ IU! I lv3O3kJt CZ5L-UJ ?Mî = \Jf i-XJUt

Telefon0251/420961;0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396

E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.roTINF.RETUI .UI

și SPORTULUITabel cu elevii premiațî te olimpiadele școlare fazele naționale si internaționale dîn anul școlar 2011-2012 din municipiul Craiova


3 l ^^vblim/iada

7ciTv'k

Numele și prenumele elevului

Clasa

Unitatea de învățământ

Localitatea

Profesor îndrumător

Premiu/Mențiune

CTI\te&^INTERNAȚIONALĂ

DE STIINTE A UNIUNII

EUROPENE

(21-29 APRILIE LITUANIA)

RADU ADRIAN

10

Colegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Mihăilă Aurelia

Medalie de aur

2

NEOGREACĂ

Cergan Ioana Bianca

9

Colegiul Național „Carol 1"

Craiova

Giuvanudis Xantula (Comunitatea Elenă Craiova și Calafat)

Premiul 1

3

LIMBI ROMANICE: SPANIOLĂ

BILINGV (4-6H)

Cîrstea Denisa

11

Colegiul Național „Elena Cuza"

Craiova

Andreea Adriana

Premiul 1

4

BIOLOGIE

Mirea Dan Mircea

9

Coiegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Petrescu Geneiia

Premiul 1

5

LIMBA GERMANĂ: PROBĂ

INDIVIDUALĂ

Vulpe Vlad

9

Colegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Datina Delia

Premiul 1

6

ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ Șl

ISTORIA ARTELOR :CREAȚIE VESTIMENTARĂ

Anuța Elena Adina

12

Liceul de Artă "Marin Sorescu"

Craiova

Mărgeiu Lidia

Premiul 1

7

INTERPRETARE MUZICALA - PIAN

Liculescu F. Adela

12

Liceul de Artă "Marin Sorescu"

Craiova

Ungureanu Mihai

Premiul 1

8

INTERPRETARE MUZICALA - PIAN

Surdu Andrei Mihai

7

Liceul de Artă "Marin Sorescu"

Craiova

Mariana llie

Premiul 1

9

RELIGIE ORTODOXĂ

ȘIȘU VLAD DANIEL

9

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Grigorie

Teologul"

Craiova

Prof.Gheorghe Pîrva

Premiul 1

10

RELIGIE ORTODOXĂ

COVRIG GHEORGHIȚĂ MARIAN

10

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Grigorie Teologul"

Craiova

Prof.Staiculescu Angel-Cristian

Premiul 1


Pagina 1 din 3


11

RELIGIE ORTODOXĂ

FLEANCU P.CONSTANTIN ALEXANDRU

3.2

RELIGIE ORTODOXĂ

PLEȘOIANU FLORIN-MIHAI

13

LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE

Olaru Cristian Florin

14

CULTURA SI CIVILIZAȚIE

Raibuletu Victor

15

CULTURA SI CIVILIZAȚIE

Chesini Sara

16

CULTURA SI CIVILIZAȚIE

Croitorescu Anastasia

17

LIMBA GERMANĂ: PROBA DE

PROIECT

Horcea Mădălina

18

BIOLOGIE

Păun Oana

19

LIMBA GERMANĂ: PROBA DE

PROIECT

Stuparu Teodora Alexandra

20

LIMBA GERMANĂ: PROBĂ

INDIVIDUALĂ

Vasilescu Andreea

21

DISCIPLINE TEHNICE: ELECTRIC

Enache Radu Adrian

22

INTERPRETARE MUZICALA -

CHITARĂ

lonescu V. Rareș-Radu

23

DISCIPLINE TEHNICE:

AGRICULTURĂ

Buzatu Mihai Claudiu

24

LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE

Nicola lonuț Emanuel

11

Teologul”                                        j

T

12

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Grigorie Teologul”

Craiova

Prof.Sperlea Cristin Alexandru

Premiul 1       |

9

Seminarul Teologic Ortodox "S. Grigorie Teologul"

Craiova

Trușcă Maria Cristina

Premiul 1

9

Colegiul Național „Carol 1"

Craiova

Nedelcuț Daniela

Premiul II

9

Colegiul Național „Carol 1"

Craiova

Nedelcuț Daniela

Premiul li

9

Colegiul Național „Carol 1"

Craiova

Nedelcuț Daniela

Premiul II

12

Colegiul Național „Elena Cuza"

Craiova

Cristea Camelia

Premiul II

11

Colegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Petrescu Genelia

Premiul II

10

Colegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Dafina Delia

Premiul II

10

Colegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Datina Delia

Premiul II

11

Grupul Școlar „Traian Vuia"

Craiova

Dreșcă Rodica, Popescu Andușa, Truică Silvia, Mocanu Carmen, Gugu Ion, Florea

Premiul II

10

Liceul de Artă "Marin Sorescu"

Craiova

Mitrache George

Premiul II

12

Liceul Teoretic „G. Șț. Marincu"

Poiana Mare

Picu Niculina, Popescu Dorina

Premiul II

9

Seminarul Teologic Ortodox "S. Grigorie Teologul"

Craiova

Trușcă Maria Cristina

Premiul II

Pagina 2 din 3

.25

LIMBI ROMANICE; SPANIOLĂ

NORMAL (1-3H)

Munoz Groza Adriana Estefa

10

Colegiul Național „Carol 1"

MMNBM

Craiova

Daqui Herrera Mănoarir        '■

I

26

SOCIO-UMANE: EDUCAȚIE CIVICĂ

Dascălu Amelia Ruxandra, Urziceanu Andreea Mădălina

4

Școala cu clasele l-VIII Nr. 2 "Traian"

Crai ova

Nălbitoru Cristina

Premiul II

27

BIOLOGIE

Pelea Cristina

10

Colegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Petrescu Genelia

Premiul III

28

INFORMATICĂ

Popa Mihai

11

Colegiul Național „Frații Buzești"

Craiova

Nicoli Marius

Premiul III

29

ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ Șl

ISTORIA ARTELOR ARTĂ

MONUMENTALĂ

Mandă Cezar Iulian

11

Liceul de Artă "Marin Sorescu"

Craiova

Popescu Diana

Premiul III

30

ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ Șl

ISTORIA ARTELOR :DESIGM

Truică Mădălin

12

Liceul de Artă "Marin Sorescu"

Craiova

Preda Ion

Premiul III

31

INTERPRETARE MUZICALA -

VIOARA

Nedelcu Ioana Victoria

4

Liceul de Artă "Marin Sorescu"

Craiova

Șopov Speranța/ Man Edward

Premiul III

32

BIOLOGIE

Bucă Irina Mihaela

7

Școala cu clasele l-VIII Nr. 21 "Gheorghe Țițeica"

Craiova

Popescu Elena

Premiul III

33

SOCIO-UMANE: CULTURĂ CIVICĂ

Constantin Marisa, lonescu Mădălin

8

Școala cu clasele l-VIII Nr. 21 "Gheorghe Țițeica"

Craiova

Feraru Monica

Premiul III

Conform Calendarului Olimpiadelor Naționale Școlare, anul școlar 2011-2012, aprobat prin O.M. Nr. 27537/30.01.2012

INSPEg^&8$MR GENERAL.

PRQft GEORGICA B1<(£EA - FLOREA


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,

PROF. NICUSOR COTESCU
Pagina 3 din 3