Hotărârea nr. 155/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 155 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 155

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de

Transport Craiova, pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2012;

Având în vedere raportul nr.124562/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 și 85/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Nicușor COTESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Consiliul Local al Municipiului Craiova

PREȘ

EDINTE DE ȘED

CUȘORCOTESC

NȚA.

NI

U

CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR

GENERAL

FT7"1

r—

--------------------------------------------------------------:

—|

ÎUfO

u

(XouOl Cu cu ProțXMra*»

EfrojAcizii

Ru^j'M

C^ej.u’01

efc'twOzi’tf uteff

&<t»4 SSV

Sttttou FrWKiv Cc^ut» tom

î

DIRECTOR ECCNOWC

5

40

DIRECTOR TEeNC EXPLOATARE

&*oj Concret P^OUtt

;

;1 1

<

43

?5

4'4?

OefMfQMMn! Paza

CatNRflir AZo

UX^<AMfiC S<M'«nU

Sațiu • r»i»T»pc<î Auto

Saciu 2 Tfii'âpwl Eittirfc

CfQiUtu

'«j

5

'XI

5

ao

Atu wf E>pCwU<6 Auto

.Qu iar hl’tGwa

Rcv«4tt

AtMrtf Ru;u Rculefu'fr

ATuur EtpuiUfu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 155/2012


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NICUȘOR COTESCU

STAT DE FUNCTII

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA

ANUL 2012

NR

CRT

DENUMIREA FUNCTIEI

FUNCTIE

Cond/exec

NIVEL STUDII

NUMAR

POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL

C

S

1

1

BIROU ACHIZIȚII

2

SEF BIROU

C

S

1

3

ECONOMIST

E

S

1

5

INGINER

E

S

2

Total conducere

1

Total execuție

3

Total birou

4

OFICIU JURIDIC

6

SEF OFICIU

C

S

1

8

CONSILIER JURIDIC

E

S

2

Total conducere

1

Total executie

2

Total oficiu

3

SERVICIU RESURSE UMANE SALARIZARE

9

SEF SERVICIU

C

S

1

10

ASISTENT MANAGER

E

S

1

11

CONSILIER JURIDIC

E

S

1

12

CONTABIL

E

M

1

13

PSIHOLOG

E

S

1

14

REFERENT(arhiva)

E

M/P

1

16

REFERENT (registratura)

E

M/P

2

17

SOCIOLOG

E

S

1

19

SPECIALIST RESURSE UMANE

E

S

2

20

SPECIALIST RELATII PUBLICE

E

S

1

Total conducere

1

Total executie

11

Total serviciu

12

BIROU CONTROL INTERN

21

SEF BIROU

C

S

1

24

ECONOMIST

E

S

3

25

INGINER

E

S

1

Total conducere

1

Total execuție

4

Total birou

5

OFICIU DE CALCUL PROGRAMARE

26

SEF OFICIU

C

S

1

29

INGINER

E

S

3

31

TEHNICIAN

E

M/S

2

Total conducere

1

Total execuție

5

Total oficiu

6

BIROU SSM

32

SEF BIROU

C

S

1

33

ASISTENT MEDICAL

E

M

1

34

CADRU TEHNIC PSI

E

M

1

35

COORDONATOR SSM

E

S

1

Total conducere

1

Total executie

3

Total birou

4

36

DIRECTOR TEHNIC-EXPLOATARE

C

S

1

SERVICIU TEHNIC, INVESTITII, APROVIZIONARE

37

SEF SERVICIU

C

S

1

39

ECONOMIST

E

S

2

45

INGINER

E

S

6

46

TEHNICIAN

E

M

1

Total conducere

1

Total executie

9

Total serviciu

10

BIROU DISPECERAT,SIGURANTA CIRCULATIEI

47

SEF BIROU

C

S

1

50

INGINER

E

S

3

51

SUBINGINER

E

S

1

68

IMIEGAT AUTO

E

M

17

72

OPERATOR DISPECERAT

E

M

4

Total conducere

1

Total executie

25

Total birou

26

SECTIA 1 - TRANSPORT AUTO

73

SEF SECTIE

C

S

1

SECTIA 2 - TRANSPORT ELECTRIC

74

SEF SECTIE

C

S

1

Sectia 1- Transport Auto - ATELIER EXPLOATARE AUTO

75

SEF ATELIER

C

S

1

78

INGINER

E

S

3

83

AGENT TRANSPORTURI

E

M/P

5

84

CONTROLOR TRAFIC

E

M

1

87

FEMEIE SERVICIU

E

M

3

93

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

E

M/P

6

99

IMPIEGAT AUTO

E

M/P

6

101

REVIZOR TEHNIC

E

M/P

2

374

SOFER AUTOBUZ

E

M

273

375

SOFER AUTOCAMION

E

M

1

378

SOFER AUTOTURISME, CAMIONETE

E

M

3

379

SOFER TRANSPORT VALORI BANCARE

E

M

1

381

TEHNICIAN

E

M/P

2

Total conducere

1

Total executie

306

Total atelier

307

Sectia 1- Transport Auto - ATELIER INTRETINERE REPARATII

382

SEF ATELIER

C

S

1

385

INGINER

E

S

3

386

ECONOMIST

E

S

1

387

BOBINATOR

E

M

1

393

ELECTRICIAN

E

M/P

6

394

ELECTROMECANIC

E

M/P

1

395

ELECTRONIST

E

M/P

1

401

FOCHIST

E

M

6

402

FORJOR MANUAL

E

M

1

403

FREZOR UNIVERSAL

E

M

1

405

INSTALATOR

E

M

2

414

LACATUS MECANIC

E

M

9

417

MAISTRU MECANIC AUTO

E

M/P

3

473

MECANIC AUTO

E

M

56

474

MONTATOR ACUMULATORI

E

M

1

482

PRIMITOR DISTRIBUITOR

E

M/P

8

485

SPECIALIST INSPECTII TEHNICE

E

M/S

3

490

STRUNGAR UNIVERSAL

E

M

5

493

SUDOR MANUAL

E

M

3

495

TAMPLAR UNIVERSAL

E

M

2

496

TAPITER

E

M

1

498

TINICHIGIU CAROSIER

E

M

2

500

VOPSITOR AUTO

E

M

2

501

VULCANIZATOR

E

M

1

502

ZIDAR

E

M

1

Total conducere

1

Total executie

120

Total atelier

121

TOTAL SECTIA 1-TRANSPORT AUTO

429

Sectia 2- Transport Electric - ATELIER EXPLOATARE

503

SEF ATELIER

C

S

1

504

INGINER

E

S

1

506

AGENT TRANSPORTURI

E

M/P

2

521

ELECTRICIAN CONTACT

E

M

15

527

ELECTRICIAN PRAM

E

M

6

544

ELECTRICIAN STATIE REDRESARE

E

M

17

545

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

E

M/P

1

549

IMPIEGAT AUTO

E

M/P

4

550

REVIZOR TEHNIC

E

M/P

1

553

SOFER AUTOCAMION

E

M

3

554

TEHNICIAN

E

M/P

1

598

VATMAN

E

M

44

Total conducere

1

Total executie

95

Total atelier

96

Sectia 2- Transport Electric - ATELIER REPARATII REABILITARE

599

SEF ATELIER

C

S

1

601

INGINER

E

S

2

602

ECONOMIST

E

S

1

603

MAISTRU ELECTRICIAN

E

M/P

1

608

BOBINATOR

E

M

5

609

CONSTRUCTOR LINII TRAMVAI

E

M

1

622

ELECTRICIAN

E

M

13

623

FEMEIE DE SERVICIU

E

M

1

625

FOCHIST

E

M

2

626

FREZOR

E

M

1

633

LACATUS MECANIC

E

M

7

657

MECANIC AUTO

E

M

24

662

MESERIAS INTRETINERE CALE

E

M

5

663

MONTATOR ACUMULATORI

E

M

1

665

PRIMITOR DISTRIBUITOR

E

M

2

671

STRUNGAR UNIVERSAL

E

M

6

676

SUDOR MANUAL

E

M

5

677

TAMPLAR UNIVERSAL

E

M

1

678

TINICHIGIU CAROSIER

E

M

1

679

VOPSITOR AUTO

E

M

1

Total conducere

1

Total executie

80

Total atelier

81

TOTAL SECTIA 2-TRANSPORT ELECTRIC

178

680

DIRECTOR ECONOMIC

C

S

1

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

681

SEF SERVICIU

C

S

1

693

ECONOMIST

E

S

12

694

CASIER

E

M

1

695

CONTABIL

E

M/P

1

696

FUNCȚIONAR ECONOMIC

E

M/P

1

Total conducere

1

Total executie

15

Total serviciu

16

BIROU COMERCIAL PUBLICITATE

697

SEF BIROU

C

S

1

699

ECONOMIST

E

S

2

701

AGENT RECLAMA PUBLICITARA

E

M

2

739

CASIER (toneta)

E

M

38

744

CASIER(colector)

E

M

5

745

CASIER(coordonator)

E

M

1

746

ELECTRICIAN

E

M

1

Total conducere

1

Total executie

49

Total birou

50

DEPARTAMENT PAZA CONTROL RIDICARI AUTO

747

SEF DEPARTAMENT

C

S

1

750

ECONOMIST

E

S

3

753

INGINER

E

S

3

760

AGENT SECURITATE INCINTA

E

M

7

762

AGENT TRANSPORTURI

E

M

2

780

CONTROLOR

E

M

18

782

MACARAGIU

E

M

2

786

PAZNIC

E

M

4

788

SOFER AUTOTURISME,CAMIONETE

E

M

2

790

TEHNICIAN

E

M/P

2

Total conducere

1

Total executie

43

Total departament

44