Hotărârea nr. 153/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 153 privind modificarea anexei nr. 9 - Programul de investiţii publice dinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 153

privind modificarea anexei nr. 9 - Programul de investiții publice din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2012;

Având în vedere raportul nr.127798/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune modificarea anexei nr. 9 - Programul de investiții publice din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 și 85/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a și art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.9 - Programul de investiții publice din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Nicușor COTESCU

Anexa la HCL nr.153/04 oct. 2012

PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE

04 octombrie 2012

Buget local:mii lei

Nr. crt.

Obiectivul de investitie

Capitol/

Cod indicator

Val.conf.

Lista aprob.

Prin HCL

126/27sept.2012

Suma diminuata

Suma suplim.

Influente

Rectificare 04 oct. 2012

Valoare dupa rectificare

0

1

2

3

5

5

6

TOTAL GENERAL

108,606

140

140

0

108,606

TOTAL CAP. 51.02

2,948

0

0

0

2,948

1

Achizitie tehnica de calcul

51.02.01.0

3 71.01.03

35

0

0

0

35

2

Achizitie servere

51.02.01.0

3 71.01.03

75

0

0

0

75

3

Imobil din str. Unirii nr. 50A, Casa

Casatoriilor (D.A.L.I.)

51.02.01.0

3 71.01.30

42

0

0

0

42

4

Achizitie teren cu S 312 mp, str. Nicolae Banescu nr. 1C

51.02.01.0

3 71.01.03

300

0

0

0

300

5

Achizitie teren cu S 477 mp, str. Henri Coanda nr. 52A

51.02.01.0

3 71.01.03

484

0

0

0

484

6

Achizitie teren cu S 755 mp, str. Col.

Scarlat Demetriade nr. 7B

51.02.01.0

3 71.01.03

1,151

0

0

0

1,151

7

Achizitie teren cu S 709 mp, str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 21 (fost 19 bis)

51.02.01.0

3 71.01.03

700

0

0

0

700

8

Achizitii licente

51.02.01.0

3 71.01.03

30

0

0

0

30

9

Achizitie cu montaj sistem pentru topirea ghetii si zapezii de pe acoperis, stresini, jgheaburi si burlane la imobilul din str. A.I.Cuza nr. 7 Craiova

51.02.01.0

3 71.01.02

60

0

0

0

60

10

Achizitie soft patrimoniu

51.02.01.0

3 71.01.30

70

0

0

0

70

11

Aport capital social pentru S.C. Termo

Craiova S.R.L.

51.02.01.0

3 72.01.01

1

0

0

0

1

TOTAL CAP. 65.02

3,994

50

50

0

3,994

1

Scoala nr. 18 -pmc Extindere scoala cu clasele I-VIII (ex.)

65.02.04.0

1 71.01.01

31

0

0

0

31

2

Grad. cu program prel. N.Romanescu-tertiar: Construire grădiniță cu 10 grupe și creșă cu doua grupe saptamanale (ex.)

65.02.03.0

1 71.01.01

750

0

0

0

750

3

Grad. cu program prelungit

N.Romanescu- tertiar: Utilitati (Instalatie utilizare gaze naturale si gaze arse, bransament instalatie electrica)

65.02.03.0

1 71.01.30

10

0

0

0

10

4

Grad. nr. 21 - (tertiar): Extindere cladire (ex.)

65.02.03.0

1 71.01.01

700

0

0

0

700

5

Grad. nr. 21 - (tertiar): Achizitie masina de gatit

65.02.03.0

1 71.01.02

35

0

0

0

35

6

Lic.Teoretic Adventist -tertiar:

Consolidare si amenajari cladiri (execuție - restanta)

65.02.04.0

2 71.01.01

218

0

0

0

218

7

Colegiul St. Odobleja (Grup Sc.

Electroputere) - tertiar: Modernizare punct termic (ex.)

65.02.04.0

2 71.01.01

1,250

0

0

0

1,250

8

Șc. 19 pt. Grad. 17 - (tertiar): Refunctionalizare cladire gradinita, construire grupuri sanitare si racordare la utilitati (P.T.+C.S.+ex.)

65.02.03.0

1 71.01.01

500

0

0

0

500

9

Colegiul N. "Frații Buzești - (tertiar): Consolidare zid de sprijin si refacere imprejmuire pe latura de est (ex.)

65.02.04.0

2 71.01.01

100

0

0

0

100

10

Grad. nr.24 - (tertiar): Masina de gatit pe gaze

65.02.03.0

1 71.01.02

35

0

0

0

35

11

Grad. nr.24 - (tertiar): Reabilitare, modernizare, consolidare si supraetajare Gradinita nr. 24 cu program prelungit 12 sali de grupa, Craiova (avize)

65.02.03.0

1 71.01.30

5

0

0

0

5

12

Grad. nr.43 - (tertiar): Reabilitare, modernizare, consolidare si supraetajare Gradinita nr. 43 cu program prelungit 16 sali de grupa, Craiova (avize)

65.02.03.0

1 71.01.30

5

0

0

0

5

13

Grad. nr.45 - (tertiar): Masina de gatit pe gaze

65.02.03.0

1 71.01.02

55

0

0

0

55

14

Grad. nr.50 - (tertiar): Reabilitare, modernizare, consolidare si supraetajare Gradinita nr. 50 cu program prelungit 12 sali de grupa, Craiova (avize)

65.02.03.0

1 71.01.30

5

0

0

0

5

15

Grad. nr.56 - (tertiar): Masina de gatit pe gaze si hota

65.02.03.0

1 71.01.02

30

0

0

0

30

16

Gr.Șc.Matei Basarab -(tertiar): Masina de gatit pe gaze

65.02.04.0

1 71.01.02

40

0

0

0

40

17

Gr. Șc. Traian Demetrescu - (tertiar): Masina de gatit pe gaze

65.02.04.0

1 71.01.02

40

0

0

0

40

18

Gr.Șc. Ind. Energetic - (tertiar): Imbunatatirea sistemului de producere si alimentare cu caldura si apa calda (D.A.L.I.)

65.02.04.0

1 71.01.30

40

0

0

0

40

19

C.N. Carol I - (tertiar): Reabilitare retele instalatii termice la C.N. Carol I, inclusiv racordul la Punctul Termic Mihai Viteazu (E.T.+D.A.L.I.)

65.02.04.0

2 71.01.30

30

0

0

0

30

20

C.N. Carol I - (tertiar): Reabilitare si consolidare corp central C.N. Carol I si Teatrul Liric (reactualizare E.T.)

65.02.04.0

2 71.01.30

50

50

0

-50

0

21

C.N. Carol I - (P.M.C.): Reabilitare si consolidare corp central C.N. Carol I si Teatrul Liric (reactualizare E.T.)

65.02.04.0

2 71.01.30

0

0

50

+50

50

22

C.N. Carol I - (tertiar): Consolidare zid sprijin, latura de vest, str. Gh. Bibescu (E.T. + D.A.L.I.)

65.02.04.0

2 71.01.30

25

0

0

0

25

23

C.N.E. Chitu - (tertiar): Masina de gatit pe gaze

65.02.04.0

2 71.01.02

40

0

0

0

40

TOTAL CAP. 67.02

145

0

0

0

145

67.02.05.03:

85

0

0

0

85

1

Reamenajare locuri de joaca pentru copii (E.T.+D.A.L.I.)

67.02.05.0

3 71.01.30

10

0

0

0

10

2

Reamenajare locuri de joaca pentru copii (P.T.+ executie)

67.02.05.0

3 71.01.01

75

0

0

0

75

67.02.06:

10

0

0

0

10

1

Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova (E.T.+D.A.L.I.)

67.02.06

71.01.30

10

0

0

0

10

67.02.03.04:

50

0

0

0

50

1

Consolidare si refunctionalizare cladire sediu administrativ Teatrul Liric „Elena Teodorini” (P.T.)

67.02.03.0

4 71.01.30

50

0

0

0

50

TOTAL CAP. 70.02

14,499

90

90

0

14,499

70.02.06:

10,338

0

0

0

10,338

1

Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in mun. Craiova

70.02.06

71.01.01

10,338

0

0

0

10,338

70.02.03.01:

502

0

0

0

502

1

Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et. I (executie)

70.02.03.01

71.01.01

26

0

0

0

26

2

Retele edilitare pentru locuinte ANL cu chirie pentru tineri, cartier Romanescu, str. Potelu, et. III (P.T.)

70.02.03.01

71.01.30

64

0

0

0

64

3

AE+ET+DA+PT Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II (Subsecvent 1)

70.02.03.01

71.01.30

412

0

0

0

412

70.02.05.01:

61

0

0

0

61

1

Reabilitare conducta Izvarna - Craiova, zona Vart (P.T.)

70.02.05.01

71.01.01

29

0

0

0

29

2

Inlocuire conducta - statia Bordei (P.T.)

70.02.05.0

1 71.01.30

32

0

0

0

32

70.02.50:

3,598

90

90

0

3,598

1

Extindere Cimitir Ungureni (avize + ex.)

70.02.50

71.01.01

1,687

0

0

0

1,687

2

Semaforizare str. Henry Ford - acces parcarea Ford (P.T.+ ex.)

70.02.50

71.01.01

641

0

0

0

641

3

Semaforizare intersectia str. Caracal cu str.

Gh. Chitu (P.T.)

70.02.50

71.01.01

1

0

0

0

1

4

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistem. informational privind constituirea bancii de date urbane in mun. Craiova

70.02.50

71.01.30

700

0

0

0

700

5

Realizare PUG Municipiul Craiova

70.02.50

71.01.30

250

0

0

0

250

6

Reactualizare PUZ str. Spaniei

70.02.50

71.01.30

100

0

0

0

100

7

Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom

70.02.50

71.01.30

16

0

0

0

16

8

Realizare PUZ zona Spital Clinic

Municipal Filantropia

70.02.50

71.01.30

90

90

0

-90

0

9

Realizare PUD zona Spital Clinic

Municipal Filantropia

70.02.50

71.01.30

0

0

77

+77

77

10

Realizare PUZ - Restudierea functionalitatii si a reglementarilor urbanistice din zona cuprinsa intre str. Raului, str. Dimitrie Gerota, str. C-tin Severeanu

70.02.50

71.01.30

0

0

13

+13

13

11

PUZ Realizare strapungere str. Henry Coanda si str. Tr. Lalescu

70.02.50

71.01.30

100

0

0

0

100

12

PUZ Reactualizare situatie existenta privind situatia actuala a ocuparii terenurilor cu constructii inainte de aparitia OUG nr. 114/2007 - taxe si avize

70.02.50

71.01.30

13

0

0

0

13

TOTAL CAP. 74.02

78,084

0

0

0

78,084

74.02.05.01:

1,300

0

0

0

1,300

1

S.F. Amenajare adapost pentru caini

74.02.05.0

1 71.01.30

75

0

0

0

75

Amenajare adapost pentru caini, et.I

(PT+ex.)

74.02.05.0

1 71.01.01

1,000

0

0

0

1,000

2

Imprejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces si dotare cu eurocontainere pentru colectare selectiva (P.T.+ executie)

74.02.05.0

1 71.01.01

225

0

0

0

225

74.02.03:

150

0

0

0

150

1

Elaborare Registru local al spatiilor verzi pentru Mun. Craiova

74.02.03

71.01.30

0

0

0

0

0

2

Refacere harti strategice de zgomot in municipiul Craiova

74.02.03

71.01.30

150

0

0

0

150

74.02.06:

76,634

0

0

0

76,634

1

Reabilitarea retelei de canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurarea apelor uzate in municipiul Craiova, pentru protectia fluviului Dunarea, Romania (TVA Ministerul Finantelor Publice)

74.02.06

71.01.01

76,240

0

0

0

76,240

2

S.F. Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei

74.02.06

71.01.30

40

0

0

0

40

3

SF Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani

74.02.06

71.01.30

25

0

0

0

25

4

Alimentare cu apa si canalizare menajera cartier Rovine II din Municipiul Craiova (P.T.)

74.02.06

71.01.30

248

0

0

0

248

5

S.F. Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G. Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului

74.02.06

71.01.30

81

0

0

0

81

TOTAL CAP. 81.02

5,774

0

0

0

5,774

1

Modernizare puncte termice in mun. Craiova - proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalații - (PT+ex.) -R.A.Termoficare

81.02.06

71.01.01

3,774

0

0

0

3,774

2

Modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la consumatorii finali din mun. Craiova (PT+ex.)-R.A.Termoficare

81.02.06

71.01.01

2,000

0

0

0

2,000

TOTAL CAP. 84.02

3,162

0

0

0

3,162

84.02.03.03:

2,913

0

0

0

2,913

1

Realizarea unui sens giratoriu la intersectia strazilor: Libertatii, Madona Dudu si Bibescu (PT)

84.02.03.0

3 71.01.30

77

0

0

0

77

2

Reabilitare si modernizare str. Fulger (PT+ex.)

84.02.03.0

3 71.01.01

2,836

0

0

0

2,836

84.02.50:

60

0

0

0

60

1

Achiziție cu montaj bariere automate (3

84.02.50

60

0

0

0

60

buc.) - prin Proiectul MODERN

71.01.03

84.02.03.01:

189

0

0

0

189

1

Reabilitare Pod rutier peste calea ferata

84.02.03.0

107

0

0

0

107

drum Melinesti (PT)

1 71.01.30

2

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (PT)

84.02.03.0

1 71.01.30

82

0

0

0

82

Presedinte de sedinta,

Nicușor Cotescu