Hotărârea nr. 150/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 150 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.150

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012.

Având în vedere raportul nr.121497/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Legii nr. 18/1991, republicată, a fondului funciar, modificată și completată și Legii nr.213/1998, republicată, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se anulează pozițiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA%NR.%1%LA%HOTĂRÂREA%NR.150/2012

IESIRI%BUNURI

Nr. Cr t.

Denumirea bunului

Sectiunea/

Poziția

NR. Anexa/ NR. HCL

Număr inventar

Valoare Inv.

Administrat or

1

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 20, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001035

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

2

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 100, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001036

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

3

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 101, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001037

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

4

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, AP. 103, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001038

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

5

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 105, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001039

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

6

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 111, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001040

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

7

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 12, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001041

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

8

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 14, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001042

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

9

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 17, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001043

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

10

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 18, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001044

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

11

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 19, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001045

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

12

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 2, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP

A

1-522/2007

11001046

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

13

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 22, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001047

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

14

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 29, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001048

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

15

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, AP. 33, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

1-522/2007

11001049

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

16

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 37, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11000568

4.32

CONSILIUL(LOCAL(

17

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 39, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001050

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

18

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 45, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001051

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

19

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 51, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001052

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

20

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 52, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001053

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

21

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 53, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001054

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

22

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP.58, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001055

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

23

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, ET. 2, AP. 60, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

1-522/2007

11001056

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

24

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 62, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001057

4.31

CONSILIUL(LOCAL(

25

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 64, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001058

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

26

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 70, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001059

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

27

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP.80, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001060

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

28

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 85, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001061

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

29

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 86, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001062

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

30

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 95, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001063

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

31

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 96, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001064

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

32

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 97, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

1-522/2007

11001065

4.29

CONSILIUL(LOCAL(

33

LOCUINȚĂ BLOC 10 VECHI, SC.1, AP.8, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 48,09 MP,

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 4

A

1-522/2007

11000575

37.13

CONSILIUL(LOCAL(

34

LOCUINȚĂ BLOC 110B1, SC. 1, AP. 9, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 51,12 MP, BD. OLTENIA, NR. 21

A

1-522/2007

11000443

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

35

LOCUINȚĂ BLOC 115B2, SC. 1, AP. 3, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 42,47 MP, BD. DACIA, NR. 32

A

1-522/2007

11000442

7.07

CONSILIUL(LOCAL(

36

LOCUINȚĂ BLOC 116C1, SC.2, AP.18, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

42,55 MP, STR. TRAIAN GHEORGHIU, NR. 1

A

1-522/2007

11000471

58.48

CONSILIUL(LOCAL(

37

LOCUINȚĂ BLOC 12, SC. 1, AP. 17, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 26 MP, 22 DECEMBRIE 1989

A

1-522/2007

11000576

5.80

CONSILIUL(LOCAL(

38

LOCUINȚĂ BLOC 12, SC. 3, AP. 16, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 26 MP, 22 DECEMBRIE 1989

A

1-522/2007

11001025

5.79

CONSILIUL(LOCAL(

39

LOCUINȚĂ BLOC 121 , SC. 2, AP. 17, 2 CAM, - SUP. 39,30 MP, BLD. DACIA, NR. 30

A

1-522/2007

11000411

29.80

CONSILIUL(LOCAL(

40

LOCUINȚĂ BLOC 123A, SC. 1, AP.15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP. 54,95 MP, STR. ELENA FARAGO, NR. 7

A

1-522/2007

11000413

65.60

CONSILIUL(LOCAL(

41

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC. 2, ET. 3, AP. 14, 3 CAM, SUP. 37,79 MP, STR. I.D. SÎRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11001016

2,836.17

CONSILIUL(LOCAL(

42

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.15, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP, STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11001017

2,169.95

CONSILIUL(LOCAL(

43

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.19, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP, STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11001018

2,169.95

CONSILIUL(LOCAL(

44

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.5, 2 CAM, SUP. 28,96 MP, STR. I. D. SÎRBU, NR. 14, CART. EROILOR

A

1-522/2007

11001019

2,169.95

CONSILIUL(LOCAL(

45

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.8, 2 CAM, SUP. 28,96 MP, STR. I. D. SÎRBU, NR. 14, CART. EROILOR

A

1-522/2007

11001020

2,169.95

CONSILIUL(LOCAL(

46

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.11, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP.38,82MP, STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11001021

2,893.75

CONSILIUL(LOCAL(

47

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.12, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 38,84 MP, STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11001022

2,910.24

CONSILIUL(LOCAL(

48

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.3, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 37,85 MP, STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11001023

2,836.06

CONSILIUL(LOCAL(

49

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.7, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP, STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11001024

2,169.91

CONSILIUL(LOCAL(

50

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.8, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 37,32 MP, STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

1-522/2007

11000592

2,796.35

CONSILIUL(LOCAL(

51

LOCUINȚĂ BLOC 130B, SC. 2, AP.11, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 38,20 MP, STR. ELENA FARAGO, NR. 10

A

1-522/2007

11000424

16.98

CONSILIUL(LOCAL(

52

LOCUINȚĂ BLOC 148D, SC. 1, AP. 1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 52,68 MP, BD. TINERETULUI, NR. 21

A

1-522/2007

11000425

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

53

LOCUINȚĂ BLOC 19, SC. 1, ET. 1, AP. 5, 2 CAM, - SUP. 32,04 MP, BLD. DACIA, NR. 141

A

1-522/2007

11000557

8.70

CONSILIUL(LOCAL(

54

LOCUINȚĂ BLOC 201P, SC. 1, AP. 12, 2 CAM, SUP. 49,79 MP, STR. C-TIN BRÂNCOVEANU, NR. 45

A

1-522/2007

11000468

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

55

LOCUINȚĂ BLOC 22, SC.6, AP.12, 2 CAM, - SUP. 30,96 MP, STR. REVOLUȚIEI, NR. 10

A

1-522/2007

11000584

66.55

CONSILIUL(LOCAL(

56

LOCUINȚĂ BLOC 27, SC.6, AP.14, 2 CAM, SUP. 39,55 MP, BLD. OLTENIA, NR. 46

A

1-522/2007

11000477

26.71

CONSILIUL(LOCAL(

57

LOCUINȚĂ BLOC 3, SC.1, AP.1, CORNIȚOIU, 3 CAM, - SUP. 61,22 MP,

ALEEA 3 CASTANILOR, NR. 9

A

1-522/2007

11000457

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

58

LOCUINȚĂ BLOC 3 PARTER, PODARI, SC. 1, 7 CAM, SUP. 177,32 MP, DIN CARE: AP. 2, 2 CAM, SUP. 58 MP; AP.7, 3 CAM, SUP. 64,3 MP; AP. 42, 2 CAM, SUP. 55,02 MP; STR. DISPENSARULUI, NR. 3.

A

1-522/2007

11000766

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

59

LOCUINȚĂ BLOC 311, AP. 25, SC. 1, ETJ. 6, 3 CAM, SUP. 62,56 MP, CAL. SEVERINULUI NR. 14

A

1-522/2007

11000414

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

60

LOCUINȚĂ BLOC 34A, SC. 1, AP. 35, 3 CAM, - SUP. 66,95 MP, BLD. OLTENIA, NR. 74

A

1-522/2007

11000438

9.49

CONSILIUL(LOCAL(

61

LOCUINȚĂ BLOC 4, SC.2, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 33,38

MP, STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 8

A

1-522/2007

11000419

1.86

CONSILIUL(LOCAL(

62

LOCUINȚĂ BLOC 40B, SC. 2, AP.16, 2 CAM, - SUP. 38,85 MP, GEORGE ENESCU, NR. 96

A

1-522/2007

11000437

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

63

LOCUINȚĂ BLOC 45B, SC. 1, AP. 7, 3 CAM, SUP. 50 MP, BLD. OLTENIA, NR. 77

A

1-522/2007

11000431

95.89

CONSILIUL(LOCAL(

64

LOCUINȚĂ BLOC 47, SC.1, AP. 14, LĂPUȘ-ARGEȘ, 1 CAM, - SUP. 22 MP, BD. DECEBAL, NR. 33

A

1-522/2007

11000485

20.67

CONSILIUL(LOCAL(

65

LOCUINȚĂ BLOC 48, SC.1, AP.38, V.ROȘIE, 1 CAM, - SUP.39,49 MP, STR. HENRI COANDĂ, NR. 95

A

1-522/2007

11000587

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

66

LOCUINȚĂ BLOC 49, SC.1, AP. 12, LĂPUȘ-ARGEȘ, 2 CAM, - SUP. 51,72 MP,

BD. DECEBAL, NR. 37

A

1-522/2007

11000481

67.00

CONSILIUL(LOCAL(

67

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC.1, AP.19, 2 CAM, - SUP. 49,94 MP, STR.

CONSTANTIN ARGETOIANU, NR. 10

A

1-522/2007

11000554

20.47

CONSILIUL(LOCAL(

68

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 6, AP. 15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP. 42,68

MP, STR. DUILIU MARCU, NR. 4

A

1-522/2007

11000417

22.23

CONSILIUL(LOCAL(

69

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 5, AP. 19, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP. 43,04

MP, STR. DUILIU MARCU, NR. 4

A

1-522/2007

11001028

14.80

CONSILIUL(LOCAL(

70

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 3, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 33,44

MP, STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 4

A

1-522/2007

11001027

14.80

CONSILIUL(LOCAL(

71

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 1, AP. 13, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 33,44

MP; STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 4

A

1-522/2007

11001026

22.20

CONSILIUL(LOCAL(

72

LOCUINȚĂ BLOC 50B, SC. 1, AP. 6, SUP. 38,70 MP, STR. V. G. PALEOLOG, NR. 7

A

1-522/2007

11000445

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

73

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 1, AP.3, 2 CAM, CRAIOVIȚA NOUĂ, - SUP. 38,66 MP, BD. OLTENIA, NR. 67

A

1-522/2007

11000452

18.76

CONSILIUL(LOCAL(

74

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 1, ET. 2, AP. 9, 2 CAM, SUP. 38,90 MP, BLD. OLTENIA, NR. 67

A

1-522/2007

11001032

18.88

CONSILIUL(LOCAL(

75

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 2, AP.28, 2 CAM, SUP. 38,70 MP, BLD. OLTENIA, NR. 67

A

1-522/2007

11001033

18.78

CONSILIUL(LOCAL(

76

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 2, AP. 32, 2 CAM, SUP. 38,70 MP, BLD. OLTENIA, NR. 67

A

1-522/2007

11001034

18.78

CONSILIUL(LOCAL(

77

LOCUINȚĂ BLOC 52B, SC. 1, AP. 1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 39,35

MP, STR. V.G. PALEOLOG, NR. 2

A

1-522/2007

11000453

18.72

CONSILIUL(LOCAL(

78

LOCUINȚĂ BLOC 54, SC. 1, AP. 16, 2 CAM, SUP. 52,80 MP, STR. HENRI COANDĂ NR. 71

A

1-522/2007

11000588

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

79

LOCUINȚĂ BLOC 56, SC.1, AP. 10, V.ROȘIE, 1 CAM, - SUP. 24,67 MP, STR. HENRI COANDĂ, NR. 67

A

1-522/2007

11000589

26.93

CONSILIUL(LOCAL(

80

LOCUINȚĂ BLOC 56B, SC.1, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, , - SUP. 38,90

MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 5

A

1-522/2007

11000451

34.51

CONSILIUL(LOCAL(

81

LOCUINȚĂ BLOC 56B, SC.1, AP.37, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP. 50MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 5

A

1-522/2007

11001031

44.35

CONSILIUL(LOCAL(

82

LOCUINȚĂ BLOC 58B, SC. 1, AP. 5, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 38,85 MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 10

A

1-522/2007

11000450

0.63

CONSILIUL(LOCAL(

83

LOCUINȚĂ BLOC 6 SC.2, AP. 18, 2 CAM, - SUP. 47,57 MP, BLD. DACIA, NR. 111

A

1-522/2007

11000555

12.50

CONSILIUL(LOCAL(

84

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 45, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

1-522/2007

11000569

54.39

CONSILIUL(LOCAL(

85

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 54, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

1-522/2007

11001091

54.41

CONSILIUL(LOCAL(

86

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 58, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

1-522/2007

11001092

54.39

CONSILIUL(LOCAL(

87

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 6, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

1-522/2007

11001093

54.39

CONSILIUL(LOCAL(

88

LOCUINȚĂ BLOC 66, SC.1, AP.17, 2 CAM, - SUP. 51,72 MP, STR. GÎRLEȘTI, NR. 32

A

1-522/2007

11000487

26.94

CONSILIUL(LOCAL(

89

LOCUINȚĂ BLOC 73, SC.2, AP.1, LĂPUȘ - ARGEȘ, 1 CAM, - SUP. 26,91 MP, BD. DECEBAL, NR. 71

A

1-522/2007

11000484

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

90

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 106, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11000567

10.09

CONSILIUL(LOCAL(

91

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 16, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001066

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

92

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 17, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001067

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

93

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 2, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001068

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

94

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 26, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001069

9.82

CONSILIUL(LOCAL(

95

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 3, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001070

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

96

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 32, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001071

9.82

CONSILIUL(LOCAL(

97

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 33, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001072

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

98

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 7, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001073

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

99

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 71, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001074

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

100

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 8, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001075

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

101

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 83, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001076

9.82

CONSILIUL(LOCAL(

102

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 9, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001077

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

103

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 91, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

1-522/2007

11001078

9.80

CONSILIUL(LOCAL(

104

LOCUINȚĂ BLOC 83A2, SC.1, AP. 54, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 48,76 MP, STR. PIERSICULUI, NR. 9

A

1-522/2007

11000433

5.72

CONSILIUL(LOCAL(

105

LOCUINȚĂ BLOC 99A2, SC. 1, AP. 23, SUP. 48,70 MP, ALEEA I

CASTANILOR, NR. 9

A

1-522/2007

11000476

14.89

CONSILIUL(LOCAL(

106

LOCUINȚĂ BLOC A1, SC.4, AP.11, N.TITULESCU, NR. 43; 2 CAM, -SUP.41,68 MP

A

1-522/2007

11000525

21.18

CONSILIUL(LOCAL(

107

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 3, AP. 16, 2 CAM, SUP. 26,54 MP, STR. ROVINARI, NR. 30

A

1-522/2007

11000563

118.55

CONSILIUL(LOCAL(

108

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 4, AP. 25, 2 CAM, SUP. 27,81 MP, STR. ROVINARI, NR. 30, CART. EROILOR

A

1-522/2007

11001085

118.68

CONSILIUL(LOCAL(

109

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 5, AP. 2, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 26,61 MP , STR. ROVINARI, NR. 30

A

1-522/2007

11001086

118.68

CONSILIUL(LOCAL(

110

LOCUINȚĂ BLOC B8, SC.1, AP.3, G.ENESCU, NR. 37; 3 CAM, - SUP. 73,33 MP

A

1-522/2007

11000529

39.95

CONSILIUL(LOCAL(

111

LOCUINȚĂ BLOC C, SC.1, AP.19, CORNIȚOIU, 2 CAM, - SUP. 47,12 MP, BD. DACIA, NR. 30

A

1-522/2007

11000459

84.74

CONSILIUL(LOCAL(

112

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 3, AP. 2, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP, STR.

ROVINARI, NR. 32

A

1-522/2007

11001088

138.92

CONSILIUL(LOCAL(

113

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 6, AP. 19, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP, STR. ROVINARI, NR. 32

A

1-522/2007

11000564

138.33

CONSILIUL(LOCAL(

114

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 2, AP. 1, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP, STR.

ROVINARI, NR. 32

A

1-522/2007

11001087

138.92

CONSILIUL(LOCAL(

115

LOCUINȚĂ BLOC D18, SC.1, AP.20, BR.NOVAC, 2 CAM, - SUP. 51,35 MP,

STR. CPT. NICOLAE VULOVICI, NR. 2

A

1-522/2007

11000536

20.56

CONSILIUL(LOCAL(

116

LOCUINȚĂ BLOC D30, SC. 3, AP. 20, 2 CAM, - SUP. 44,10 MP, STR. G-RAL

NICOLAE MAGEREANU, NR. 5

A

1-522/2007

11000552

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

117

LOCUINȚĂ BLOC D5, SC.1, AP.4, ROVINE, 2 CAM, - SUP. 47,27 MP, BD. DECEBAL, NR. 18

A

1-522/2007

11000518

15.53

CONSILIUL(LOCAL(

118

LOCUINȚĂ BLOC E, SC. 1, AP.5, CORNIȚOIU, 2 CAM, SUP. 47,50 MP, ALEEA 3 CASTANILOR, NR. 12

A

1-522/2007

11000460

53.64

CONSILIUL(LOCAL(

119

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 4, AP. 29, 3 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 36,21 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

1-522/2007

11000565

83.54

CONSILIUL(LOCAL(

120

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 4, AP. 30, 2 CAM, SUP. 29,53 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

1-522/2007

11001080

67.91

CONSILIUL(LOCAL(

121

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 5, AP. 2, 2 CAM, SUP. 31,04 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

1-522/2007

11001081

71.39

CONSILIUL(LOCAL(

122

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 5, AP. 6, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 29,53 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

1-522/2007

11001082

67.91

CONSILIUL(LOCAL(

123

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 6, AP. 1, 2 CAM, SUP. 31,04 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

1-522/2007

11001083

71.39

CONSILIUL(LOCAL(

124

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 6, AP. 7, 3 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 36,21 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

1-522/2007

11001084

83.28

CONSILIUL(LOCAL(

125

LOCUINȚĂ BLOC E3, SC.2, AP.5, CL.BUCUREȘTI, NR. 89, 2 CAM, - SUP. 43,82 MP

A

1-522/2007

11000496

10.88

CONSILIUL(LOCAL(

126

LOCUINȚĂ BLOC E8, SC.1, AP.2, ROVINE, 2 CAM, - SUP. 47,43 MP, STR.

SIMION STOILOV, NR. 10

A

1-522/2007

11000517

27.04

CONSILIUL(LOCAL(

127

LOCUINȚĂ BLOC F11, SC. 1, AP. 5, 2 CAM, SUP. 47,67 MP, STR. MIHAI BÂRCA, NR. 9

A

1-522/2007

11000520

8.30

CONSILIUL(LOCAL(

128

LOCUINȚĂ BLOC F19, SC. 1, AP. 15, 4 CAM, - SUP. 75,69 MP, STR. EUSTAȚIU STOENESCU, NR. 25

A

1-522/2007

11000478

33.69

CONSILIUL(LOCAL(

129

LOCUINȚĂ BLOC F7, SC.1, AP.6, BR.NOVAC, 2 CAM, - SUP. 46,31 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1918, NR. 22

A

1-522/2007

11000543

17.41

CONSILIUL(LOCAL(

130

LOCUINȚĂ BLOC H15, SC. 1, AP. 14, 2 CAM, - SUP. 47,23 MP, STR. GEORGE BREAZUL, NR. 1

A

1-522/2007

11000521

17.76

CONSILIUL(LOCAL(

131

LOCUINȚĂ BLOC H5, SC. 1, AP. 14, 3 CAM, SUP. 71,76 MP, STR. RÂULUI, NR. 329

A

1-522/2007

11000504

37.07

CONSILIUL(LOCAL(

132

LOCUINȚĂ BLOC I28, SC.1, AP. 10, 1MAI, 3 CAM, - SUP. 64,98 MP, STR. DR.

ȘTEFAN BERCEANU NR. 3

A

1-522/2007

11000506

68.93

CONSILIUL(LOCAL(

133

LOCUINȚĂ BLOC I29, SC.1, AP.19, ROVINE, 3 CAM, - SUP. 67,17 MP, STR. BUCOVINA, NR. 9

A

1-522/2007

11000516

38.01

CONSILIUL(LOCAL(

134

LOCUINȚĂ BLOC I47, SC. C, AP. 6, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 79,62 MP, STR. DR. MIHAI CĂNCIULESCU NR. 2

A

1-522/2007

11000503

22.31

CONSILIUL(LOCAL(

135

LOCUINȚĂ BLOC I5, SC.2, AP.10, NANTERRE, NR. 71; 1 CAM, - SUP. 32,83 MP

A

1-522/2007

11000561

4.43

CONSILIUL(LOCAL(

136

LOCUINȚĂ BLOC I6, SC. 5, AP. 12, 2 CAM, - SUP. 50 MP, STR. COL. SCARLAT DEMETRIADE, NR. 7

A

1-522/2007

11000542

9.25

CONSILIUL(LOCAL(

137

LOCUINȚĂ BLOC I61, SC. 1, AP. 3, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 82,81 MP, STR. DR. IOAN CANTACUZINO, NR. 8

A

1-522/2007

11000501

6.17

CONSILIUL(LOCAL(

138

LOCUINȚĂ BLOC I88, SC.1, AP.3, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 80,36 MP, STR. DR. NICOLAE IONESCU SISEȘTI, NR. 20

A

1-522/2007

11000500

10.87

CONSILIUL(LOCAL(

139

LOCUINȚĂ BLOC I88, SC. 1, AP. 12, 3 CAM, SUP. 63,59 MP, STR. DR. NICOLAE IONESCU SISEȘTI, NR. 20

A

1-522/2007

11001089

8.13

CONSILIUL(LOCAL(

140

LOCUINȚĂ BLOC L1, SC. 2, AP. 12, 2 CAM, - SUP. 49,30 MP, STR. M-ȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 6

A

1-522/2007

11000547

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

141

LOCUINȚĂ BLOC M15A, SC.1, AP.1, 2 CAM, - SUP. 58,99 MP, STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2

A

1-522/2007

11000493

16.90

CONSILIUL(LOCAL(

142

LOCUINȚĂ BLOC P2-3, SC.3, AP.1, 3 CAM, SUP. 64,51 MP, STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN, NR. 215

A

1-522/2007

11000489

10.49

CONSILIUL(LOCAL(

143

LOCUINȚĂ BLOC R1, SC.1, AP.29, CL.BUCUREȘTI, NR. 66, 3 CAM, -SUP.49,99 MP

A

1-522/2007

11000490

61.88

CONSILIUL(LOCAL(

144

LOCUINȚĂ BLOC S26, SC.1, AP.1, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 88,21 MP, STR. DR. VICTOR GOMOIU, NR. 11

A

1-522/2007

11000499

27.07

CONSILIUL(LOCAL(

145

LOCUINȚĂ BLOC S61, SC.1, AP.1, 1MAI, 3 CAM, - SUP.65,91 MP, STR. DR. CONSTANTIN ANGELESCU NR. 4

A

1-522/2007

11000510

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

146

LOCUINȚĂ BLOC V30, SC.1, AP.6, 1MAI, 2 CAM, - SUP. 56,99 MP, STR. DR. CONSTANTIN ANGELESCU, NR. 1A

A

1-522/2007

11000511

58.06

CONSILIUL(LOCAL(

147

LOCUINȚĂ BLOC V5, AP.1, LĂPUȘ, 3 CAM, - SUP. 63,45 MP, STR. ION

ȚUCULESCU, NR. 15

A

1-522/2007

11000488

19.90

CONSILIUL(LOCAL(

148

LOCUINȚĂ V ROȘIE BL. d, SC. 6, AP. 7; 2 CAMERE + DEPENDINȚE - SUP. 27,51MP, STR. ROVINARI, NR. 32

A

1-522/2007

11000335

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

149

BLOC 121A, SC.1, AP.15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 41,20 MP, BD. DACIA, NR. 28

A

1-522/2007

11000851

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

150

LOCUINȚĂ BLOC M16A, SC. 1, AP. 7, 2 CAM, SUP. 57,80 MP, CAL. BUCUREȘTI, NR. 18

A

1-522/2007

11001029

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

151

LOCUINȚĂ BLOC B21, SC. 1, AP. 15 - 3 CAM, ROVINE, - SUP. 49,46 MP,

STR. MILCOV, NR. 11

A

1-522/2007

11000966

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

152

LOCUINȚĂ BLOC 30, SC. 1, AP. 11, 3 CAM, - SUP. 45,21 MP, BLD. OLTENIA, NR. 60

A

1-522/2007

11000967

0.01

CONSILIUL(LOCAL(

153

LOCUINȚĂ BLOC 101B1, SC.1, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 48 MP

A

1-522/2007

11000559

16.11

CONSILIUL(LOCAL(

TOTAL                                                                 28,477.32

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

%%%%%%%%%%%%%%%%%%Dan%Adrian%CHERCIU

ANEXA%NR.%2

INTRĂRI!BUNURI

Nr. Crt.

Denumirea bunului

Sectiunea/

Poziția

NR. Anexa/ NR. HCL

Număr inventar

Valoare Inv.

Administrat or

1

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 20, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001035

4.29

RAADPFL

2

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 100, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001036

4.31

RAADPFL

3

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 101, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001037

4.31

RAADPFL

4

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, AP. 103, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001038

4.29

RAADPFL

5

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 105, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001039

4.31

RAADPFL

6

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 111, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001040

4.29

RAADPFL

7

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 12, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001041

4.29

RAADPFL

8

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 14, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001042

4.31

RAADPFL

9

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 17, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001043

4.29

RAADPFL

10

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 18, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001044

4.31

RAADPFL

11

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 19, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001045

4.31

RAADPFL

12

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 2, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP

A

2-522/2007

11001046

4.29

RAADPFL

13

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 22, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001047

4.31

RAADPFL

14

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 29, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001048

4.29

RAADPFL

15

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, AP. 33, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

2-522/2007

11001049

4.31

RAADPFL

16

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 37, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11000568

4.32

RAADPFL

17

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 39, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001050

4.29

RAADPFL

18

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 45, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001051

4.31

RAADPFL

19

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 51, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001052

4.29

RAADPFL

20

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 52, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001053

4.29

RAADPFL

21

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 53, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001054

4.31

RAADPFL

22

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP.58, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001055

4.29

RAADPFL

23

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, ET. 2, AP. 60, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

2-522/2007

11001056

4.31

RAADPFL

24

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 62, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001057

4.31

RAADPFL

25

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 64, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001058

4.29

RAADPFL

26

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 70, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001059

4.29

RAADPFL

27

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP.80, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001060

4.29

RAADPFL

28

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 85, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001061

4.29

RAADPFL

29

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 86, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001062

4.29

RAADPFL

30

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 95, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001063

4.29

RAADPFL

31

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 96, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001064

4.29

RAADPFL

32

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 97, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

A

2-522/2007

11001065

4.29

RAADPFL

33

LOCUINȚĂ BLOC 10 VECHI, SC.1, AP.8, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 48,09 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 4

A

2-522/2007

11000575

37.13

RAADPFL

34

LOCUINȚĂ BLOC 110B1, SC. 1, AP. 9, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

SUP. 51,12 MP, BD. OLTENIA, NR. 21

A

2-522/2007

11000443

0.01

RAADPFL

35

LOCUINȚĂ BLOC 115B2, SC. 1, AP. 3, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

SUP. 42,47 MP, BD. DACIA, NR. 32

A

2-522/2007

11000442

7.07

RAADPFL

36

LOCUINȚĂ BLOC 116C1, SC.2, AP.18, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

SUP. 42,55 MP, STR. TRAIAN GHEORGHIU, NR. 1

A

2-522/2007

11000471

58.48

RAADPFL

37

LOCUINȚĂ BLOC 12, SC. 1, AP. 17, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 26 MP, 22 DECEMBRIE 1989

A

2-522/2007

11000576

5.80

RAADPFL

38

LOCUINȚĂ BLOC 12, SC. 3, AP. 16, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 26 MP, 22 DECEMBRIE 1989

A

2-522/2007

11001025

5.79

RAADPFL

39

LOCUINȚĂ BLOC 121 , SC. 2, AP. 17, 2 CAM, - SUP. 39,30 MP, BLD. DACIA, NR. 30

A

2-522/2007

11000411

29.80

RAADPFL

40

LOCUINȚĂ BLOC 123A, SC. 1, AP.15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, -

SUP. 54,95 MP, STR. ELENA FARAGO, NR. 7

A

2-522/2007

11000413

65.60

RAADPFL

41

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC. 2, ET. 3, AP. 14, 3 CAM, SUP. 37,79 MP,

STR. I.D. SÎRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11001016

2,836.17

RAADPFL

42

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.15, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11001017

2,169.95

RAADPFL

43

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.19, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11001018

2,169.95

RAADPFL

44

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.5, 2 CAM, SUP. 28,96 MP, STR. I. D. SÎRBU, NR. 14, CART. EROILOR

A

2-522/2007

11001019

2,169.95

RAADPFL

45

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.8, 2 CAM, SUP. 28,96 MP, STR. I. D. SÎRBU, NR. 14, CART. EROILOR

A

2-522/2007

11001020

2,169.95

RAADPFL

46

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.11, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP.38,82MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11001021

2,893.75

RAADPFL

47

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.12, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 38,84 MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11001022

2,910.24

RAADPFL

48

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.3, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 37,85 MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11001023

2,836.06

RAADPFL

49

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.7, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11001024

2,169.91

RAADPFL

50

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.8, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 37,32 MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007

11000592

2,796.35

RAADPFL

51

LOCUINȚĂ BLOC 130B, SC. 2, AP.11, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

SUP. 38,20 MP, STR. ELENA FARAGO, NR. 10

A

2-522/2007

11000424

16.98

RAADPFL

52

LOCUINȚĂ BLOC 148D, SC. 1, AP. 1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

SUP. 52,68 MP, BD. TINERETULUI, NR. 21

A

2-522/2007

11000425

0.01

RAADPFL

53

LOCUINȚĂ BLOC 19, SC. 1, ET. 1, AP. 5, 2 CAM, - SUP. 32,04 MP,

BLD. DACIA, NR. 141

A

2-522/2007

11000557

8.70

RAADPFL

54

LOCUINȚĂ BLOC 201P, SC. 1, AP. 12, 2 CAM, SUP. 49,79 MP, STR. C-

TIN BRÂNCOVEANU, NR. 45

A

2-522/2007

11000468

0.01

RAADPFL

55

LOCUINȚĂ BLOC 22, SC.6, AP.12, 2 CAM, - SUP. 30,96 MP, STR. REVOLUȚIEI, NR. 10

A

2-522/2007

11000584

66.55

RAADPFL

56

LOCUINȚĂ BLOC 27, SC.6, AP.14, 2 CAM, SUP. 39,55 MP, BLD. OLTENIA, NR. 46

A

2-522/2007

11000477

26.71

RAADPFL

57

LOCUINȚĂ BLOC 3, SC.1, AP.1, CORNIȚOIU, 3 CAM, - SUP. 61,22 MP,

ALEEA 3 CASTANILOR, NR. 9

A

2-522/2007

11000457

0.01

RAADPFL

58

LOCUINȚĂ BLOC 3 PARTER, PODARI, SC. 1, 7 CAM, SUP. 177,32 MP, DIN CARE: AP. 2, 2 CAM, SUP. 58 MP; AP.7, 3 CAM, SUP. 64,3 MP;

AP. 42, 2 CAM, SUP. 55,02 MP; STR. DISPENSARULUI, NR. 3.

A

2-522/2007

11000766

0.01

RAADPFL

59

LOCUINȚĂ BLOC 311, AP. 25, SC. 1, ETJ. 6, 3 CAM, SUP. 62,56 MP,

CAL. SEVERINULUI NR. 14

A

2-522/2007

11000414

0.01

RAADPFL

60

LOCUINȚĂ BLOC 34A, SC. 1, AP. 35, 3 CAM, - SUP. 66,95 MP, BLD.

OLTENIA, NR. 74

A

2-522/2007

11000438

9.49

RAADPFL

61

LOCUINȚĂ BLOC 4, SC.2, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

33,38 MP, STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 8

A

2-522/2007

11000419

1.86

RAADPFL

62

LOCUINȚĂ BLOC 40B, SC. 2, AP.16, 2 CAM, - SUP. 38,85 MP,

GEORGE ENESCU, NR. 96

A

2-522/2007

11000437

0.01

RAADPFL

63

LOCUINȚĂ BLOC 45B, SC. 1, AP. 7, 3 CAM, SUP. 50 MP, BLD. OLTENIA, NR. 77

A

2-522/2007

11000431

95.89

RAADPFL

64

LOCUINȚĂ BLOC 47, SC.1, AP. 14, LĂPUȘ-ARGEȘ, 1 CAM, - SUP. 22

MP, BD. DECEBAL, NR. 33

A

2-522/2007

11000485

20.67

RAADPFL

65

LOCUINȚĂ BLOC 48, SC.1, AP.38, V.ROȘIE, 1 CAM, - SUP.39,49 MP,

STR. HENRI COANDĂ, NR. 95

A

2-522/2007

11000587

0.01

RAADPFL

66

LOCUINȚĂ BLOC 49, SC.1, AP. 12, LĂPUȘ-ARGEȘ, 2 CAM, - SUP.

51,72 MP, BD. DECEBAL, NR. 37

A

2-522/2007

11000481

67.00

RAADPFL

67

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC.1, AP.19, 2 CAM, - SUP. 49,94 MP, STR. CONSTANTIN ARGETOIANU, NR. 10

A

2-522/2007

11000554

20.47

RAADPFL

68

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 6, AP. 15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP. 42,68 MP, STR. DUILIU MARCU, NR. 4

A

2-522/2007

11000417

22.23

RAADPFL

69

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 5, AP. 19, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP. 43,04 MP, STR. DUILIU MARCU, NR. 4

A

2-522/2007

11001028

14.80

RAADPFL

70

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 3, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

33,44 MP, STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 4

A

2-522/2007

11001027

14.80

RAADPFL

71

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 1, AP. 13, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

33,44 MP; STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 4

A

2-522/2007

11001026

22.20

RAADPFL

72

LOCUINȚĂ BLOC 50B, SC. 1, AP. 6, SUP. 38,70 MP, STR. V. G. PALEOLOG, NR. 7

A

2-522/2007

11000445

0.01

RAADPFL

73

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 1, AP.3, 2 CAM, CRAIOVIȚA NOUĂ, - SUP. 38,66 MP, BD. OLTENIA, NR. 67

A

2-522/2007

11000452

18.76

RAADPFL

74

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 1, ET. 2, AP. 9, 2 CAM, SUP. 38,90 MP,

BLD. OLTENIA, NR. 67

A

2-522/2007

11001032

18.88

RAADPFL

75

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 2, AP.28, 2 CAM, SUP. 38,70 MP, BLD. OLTENIA, NR. 67

A

2-522/2007

11001033

18.78

RAADPFL

76

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 2, AP. 32, 2 CAM, SUP. 38,70 MP, BLD. OLTENIA, NR. 67

A

2-522/2007

11001034

18.78

RAADPFL

77

LOCUINȚĂ BLOC 52B, SC. 1, AP. 1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 39,35 MP, STR. V.G. PALEOLOG, NR. 2

A

2-522/2007

11000453

18.72

RAADPFL

78

LOCUINȚĂ BLOC 54, SC. 1, AP. 16, 2 CAM, SUP. 52,80 MP, STR. HENRI COANDĂ NR. 71

A

2-522/2007

11000588

0.01

RAADPFL

79

LOCUINȚĂ BLOC 56, SC.1, AP. 10, V.ROȘIE, 1 CAM, - SUP. 24,67 MP, STR. HENRI COANDĂ, NR. 67

A

2-522/2007

11000589

26.93

RAADPFL

80

LOCUINȚĂ BLOC 56B, SC.1, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, , - SUP. 38,90 MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 5

A

2-522/2007

11000451

34.51

RAADPFL

81

LOCUINȚĂ BLOC 56B, SC.1, AP.37, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP. 50MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 5

A

2-522/2007

11001031

44.35

RAADPFL

82

LOCUINȚĂ BLOC 58B, SC. 1, AP. 5, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

SUP. 38,85 MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 10

A

2-522/2007

11000450

0.63

RAADPFL

83

LOCUINȚĂ BLOC 6 SC.2, AP. 18, 2 CAM, - SUP. 47,57 MP, BLD. DACIA, NR. 111

A

2-522/2007

11000555

12.50

RAADPFL

84

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 45, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

2-522/2007

11000569

54.39

RAADPFL

85

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 54, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

2-522/2007

11001091

54.41

RAADPFL

86

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 58, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

2-522/2007

11001092

54.39

RAADPFL

87

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 6, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

A

2-522/2007

11001093

54.39

RAADPFL

88

LOCUINȚĂ BLOC 66, SC.1, AP.17, 2 CAM, - SUP. 51,72 MP, STR. GÎRLEȘTI, NR. 32

A

2-522/2007

11000487

26.94

RAADPFL

89

LOCUINȚĂ BLOC 73, SC.2, AP.1, LĂPUȘ - ARGEȘ, 1 CAM, - SUP. 26,91 MP, BD. DECEBAL, NR. 71

A

2-522/2007

11000484

0.01

RAADPFL

90

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 106, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11000567

10.09

RAADPFL

91

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 16, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001066

9.80

RAADPFL

92

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 17, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001067

9.80

RAADPFL

93

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 2, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001068

9.80

RAADPFL

94

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 26, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001069

9.82

RAADPFL

95

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 3, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001070

9.80

RAADPFL

96

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 32, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001071

9.82

RAADPFL

97

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 33, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001072

9.80

RAADPFL

98

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 7, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001073

9.80

RAADPFL

99

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 71, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001074

9.80

RAADPFL

100

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 8, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001075

9.80

RAADPFL

101

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 83, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001076

9.82

RAADPFL

102

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 9, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001077

9.80

RAADPFL

103

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 91, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

A

2-522/2007

11001078

9.80

RAADPFL

104

LOCUINȚĂ BLOC 83A2, SC.1, AP. 54, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

SUP. 48,76 MP, STR. PIERSICULUI, NR. 9

A

2-522/2007

11000433

5.72

RAADPFL

105

LOCUINȚĂ BLOC 99A2, SC. 1, AP. 23, SUP. 48,70 MP, ALEEA I

CASTANILOR, NR. 9

A

2-522/2007

11000476

14.89

RAADPFL

106

LOCUINȚĂ BLOC A1, SC.4, AP.11, N.TITULESCU, NR. 43; 2 CAM, -SUP.41,68 MP

A

2-522/2007

11000525

21.18

RAADPFL

107

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 3, AP. 16, 2 CAM, SUP. 26,54 MP, STR. ROVINARI, NR. 30

A

2-522/2007

11000563

118.55

RAADPFL

108

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 4, AP. 25, 2 CAM, SUP. 27,81 MP, STR.

ROVINARI, NR. 30, CART. EROILOR

A

2-522/2007

11001085

118.68

RAADPFL

109

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 5, AP. 2, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 26,61 MP , STR. ROVINARI, NR. 30

A

2-522/2007

11001086

118.68

RAADPFL

110

LOCUINȚĂ BLOC B8, SC.1, AP.3, G.ENESCU, NR. 37; 3 CAM, - SUP. 73,33 MP

A

2-522/2007

11000529

39.95

RAADPFL

111

LOCUINȚĂ BLOC C, SC.1, AP.19, CORNIȚOIU, 2 CAM, - SUP. 47,12

MP, BD. DACIA, NR. 30

A

2-522/2007

11000459

84.74

RAADPFL

112

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 3, AP. 2, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP,

STR. ROVINARI, NR. 32

A

2-522/2007

11001088

138.92

RAADPFL

113

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 6, AP. 19, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP,

STR. ROVINARI, NR. 32

A

2-522/2007

11000564

138.33

RAADPFL

114

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 2, AP. 1, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP,

STR. ROVINARI, NR. 32

A

2-522/2007

11001087

138.92

RAADPFL

115

LOCUINȚĂ BLOC D18, SC.1, AP.20, BR.NOVAC, 2 CAM, - SUP. 51,35

MP, STR. CPT. NICOLAE VULOVICI, NR. 2

A

2-522/2007

11000536

20.56

RAADPFL

116

LOCUINȚĂ BLOC D30, SC. 3, AP. 20, 2 CAM, - SUP. 44,10 MP, STR. G-

RAL NICOLAE MAGEREANU, NR. 5

A

2-522/2007

11000552

0.01

RAADPFL

117

LOCUINȚĂ BLOC D5, SC.1, AP.4, ROVINE, 2 CAM, - SUP. 47,27 MP, BD. DECEBAL, NR. 18

A

2-522/2007

11000518

15.53

RAADPFL

118

LOCUINȚĂ BLOC E, SC. 1, AP.5, CORNIȚOIU, 2 CAM, SUP. 47,50 MP, ALEEA 3 CASTANILOR, NR. 12

A

2-522/2007

11000460

53.64

RAADPFL

119

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 4, AP. 29, 3 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 36,21 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

2-522/2007

11000565

83.54

RAADPFL

120

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 4, AP. 30, 2 CAM, SUP. 29,53 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

2-522/2007

11001080

67.91

RAADPFL

121

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 5, AP. 2, 2 CAM, SUP. 31,04 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989

A

2-522/2007

11001081

71.39

RAADPFL

122

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 5, AP. 6, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 29,53 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

2-522/2007

11001082

67.91

RAADPFL

123

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 6, AP. 1, 2 CAM, SUP. 31,04 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

2-522/2007

11001083

71.39

RAADPFL

124

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 6, AP. 7, 3 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 36,21 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

A

2-522/2007

11001084

83.28

RAADPFL

125

LOCUINȚĂ BLOC E3, SC.2, AP.5, CL.BUCUREȘTI, NR. 89, 2 CAM, -SUP. 43,82 MP

A

2-522/2007

11000496

10.88

RAADPFL

126

LOCUINȚĂ BLOC E8, SC.1, AP.2, ROVINE, 2 CAM, - SUP. 47,43 MP,

STR. SIMION STOILOV, NR. 10

A

2-522/2007

11000517

27.04

RAADPFL

127

LOCUINȚĂ BLOC F11, SC. 1, AP. 5, 2 CAM, SUP. 47,67 MP, STR. MIHAI BÂRCA, NR. 9

A

2-522/2007

11000520

8.30

RAADPFL

128

LOCUINȚĂ BLOC F19, SC. 1, AP. 15, 4 CAM, - SUP. 75,69 MP, STR. EUSTAȚIU STOENESCU, NR. 25

A

2-522/2007

11000478

33.69

RAADPFL

129

LOCUINȚĂ BLOC F7, SC.1, AP.6, BR.NOVAC, 2 CAM, - SUP. 46,31 MP,

STR. 22 DECEMBRIE 1918, NR. 22

A

2-522/2007

11000543

17.41

RAADPFL

130

LOCUINȚĂ BLOC H15, SC. 1, AP. 14, 2 CAM, - SUP. 47,23 MP, STR. GEORGE BREAZUL, NR. 1

A

2-522/2007

11000521

17.76

RAADPFL

131

LOCUINȚĂ BLOC H5, SC. 1, AP. 14, 3 CAM, SUP. 71,76 MP, STR. RÂULUI, NR. 329

A

2-522/2007

11000504

37.07

RAADPFL

132

LOCUINȚĂ BLOC I28, SC.1, AP. 10, 1MAI, 3 CAM, - SUP. 64,98 MP,

STR. DR. ȘTEFAN BERCEANU NR. 3

A

2-522/2007

11000506

68.93

RAADPFL

133

LOCUINȚĂ BLOC I29, SC.1, AP.19, ROVINE, 3 CAM, - SUP. 67,17 MP, STR. BUCOVINA, NR. 9

A

2-522/2007

11000516

38.01

RAADPFL

134

LOCUINȚĂ BLOC I47, SC. C, AP. 6, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 79,62 MP,

STR. DR. MIHAI CĂNCIULESCU NR. 2

A

2-522/2007

11000503

22.31

RAADPFL

135

LOCUINȚĂ BLOC I5, SC.2, AP.10, NANTERRE, NR. 71; 1 CAM, - SUP. 32,83 MP

A

2-522/2007

11000561

4.43

RAADPFL

136

LOCUINȚĂ BLOC I6, SC. 5, AP. 12, 2 CAM, - SUP. 50 MP, STR. COL.

SCARLAT DEMETRIADE, NR. 7

A

2-522/2007

11000542

9.25

RAADPFL

137

LOCUINȚĂ BLOC I61, SC. 1, AP. 3, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 82,81 MP,

STR. DR. IOAN CANTACUZINO, NR. 8

A

2-522/2007

11000501

6.17

RAADPFL

138

LOCUINȚĂ BLOC I88, SC.1, AP.3, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 80,36 MP, STR. DR. NICOLAE IONESCU SISEȘTI, NR. 20

A

2-522/2007

11000500

10.87

RAADPFL

139

LOCUINȚĂ BLOC I88, SC. 1, AP. 12, 3 CAM, SUP. 63,59 MP, STR. DR. NICOLAE IONESCU SISEȘTI, NR. 20

A

2-522/2007

11001089

8.13

RAADPFL

140

LOCUINȚĂ BLOC L1, SC. 2, AP. 12, 2 CAM, - SUP. 49,30 MP, STR. M-

ȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 6

A

2-522/2007

11000547

0.01

RAADPFL

141

LOCUINȚĂ BLOC M15A, SC.1, AP.1, 2 CAM, - SUP. 58,99 MP, STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2

A

2-522/2007

11000493

16.90

RAADPFL

142

LOCUINȚĂ BLOC P2-3, SC.3, AP.1, 3 CAM, SUP. 64,51 MP, STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN, NR. 215

A

2-522/2007

11000489

10.49

RAADPFL

143

LOCUINȚĂ BLOC R1, SC.1, AP.29, CL.BUCUREȘTI, NR. 66, 3 CAM, -SUP.49,99 MP

A

2-522/2007

11000490

61.88

RAADPFL

144

LOCUINȚĂ BLOC S26, SC.1, AP.1, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 88,21 MP, STR. DR. VICTOR GOMOIU, NR. 11

A

2-522/2007

11000499

27.07

RAADPFL

145

LOCUINȚĂ BLOC S61, SC.1, AP.1, 1MAI, 3 CAM, - SUP.65,91 MP, STR. DR. CONSTANTIN ANGELESCU NR. 4

A

2-522/2007

11000510

0.01

RAADPFL

146

LOCUINȚĂ BLOC V30, SC.1, AP.6, 1MAI, 2 CAM, - SUP. 56,99 MP, STR. DR. CONSTANTIN ANGELESCU, NR. 1A

A

2-522/2007

11000511

58.06

RAADPFL

147

LOCUINȚĂ BLOC V5, AP.1, LĂPUȘ, 3 CAM, - SUP. 63,45 MP, STR. ION

ȚUCULESCU, NR. 15

A

2-522/2007

11000488

19.90

RAADPFL

148

LOCUINȚĂ V ROȘIE BL. d, SC. 6, AP. 7; 2 CAMERE + DEPENDINȚE -

SUP. 27,51MP, STR. ROVINARI, NR. 32

A

2-522/2007

11000335

0.01

RAADPFL

149

BLOC 121A, SC.1, AP.15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 41,20 MP, BD. DACIA, NR. 28

A

2-522/2007

11000851

0.01

RAADPFL

150

LOCUINȚĂ BLOC M16A, SC. 1, AP. 7, 2 CAM, SUP. 57,80 MP, CAL. BUCUREȘTI, NR. 18

A

2-522/2007

11001029

0.01

RAADPFL

151

LOCUINȚĂ BLOC B21, SC. 1, AP. 15 - 3 CAM, ROVINE, - SUP. 49,46

MP, STR. MILCOV, NR. 11

A

2-522/2007

11000966

0.01

RAADPFL

152

LOCUINȚĂ BLOC 30, SC. 1, AP. 11, 3 CAM, - SUP. 45,21 MP, BLD. OLTENIA, NR. 60

A

2-522/2007

11000967

0.01

RAADPFL

153

LOCUINȚĂ BLOC 101B1, SC.1, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -SUP. 48 MP

A

2-522/2007

11000559

16.11

RAADPFL

TOTAL


28,477.32