Hotărârea nr. 144/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 144 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 144

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului

Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012.

Având în vedere raportul nr.118011/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Titlului V - Administrarea bunurilor altuia, art.792-857 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea - primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin proces verbal, cu preluarea de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele de închiriere , în vigoare la data preluării.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dan Adrian CHERCIU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA%

INTRĂRI!BUNURI

Nr. Crt.

Denumirea bunului

Sectiunea/

Poziția

NR. Anexa/ NR. HCL

Număr inventar

Valoare Inv.

Administrat or

1

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 20, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001035

4.29

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

2

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 100, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001036

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

3

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 101, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001037

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

4

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, AP. 103, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001038

4.29

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

5

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 105, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001039

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

6

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 111, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001040

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

7

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 12, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001041

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

8

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 14, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001042

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

9

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 17, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001043

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

10

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 18, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001044

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

11

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 19, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001045

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 2, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP

2-522/2007;

RAADPFL

12

A

282/2008

11001046

4.29

13

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 22, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001047

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

14

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 29, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001048

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

15

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, AP. 33, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001049

4.31

RAADPFL

DECEMBRIE 1989

282/2008

16

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 37, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000568

4.32

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

17

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 39, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001050

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

18

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 45, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001051

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

19

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 51, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001052

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

20

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 52, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001053

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

21

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 53, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001054

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

22

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP.58, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001055

4.29

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

23

LOCUINȚĂ BLOC 7, SC. 1, ET. 2, AP. 60, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001056

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989

282/2008

24

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 62, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001057

4.31

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

25

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 64, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001058

4.29

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

26

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 70, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001059

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

27

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP.80, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001060

4.29

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

28

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 85, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001061

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

29

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 86, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001062

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

30

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 95, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001063

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

31

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 96, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001064

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

32

LOCUINȚĂ BLOC 7, AP. 97, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001065

4.29

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 16

282/2008

33

LOCUINȚĂ BLOC 10 VECHI, SC.1, AP.8, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000575

37.13

RAADPFL

48,09 MP, STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 4

282/2008

34

LOCUINȚĂ BLOC 110B1, SC. 1, AP. 9, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000443

0.01

RAADPFL

SUP. 51,12 MP, BD. OLTENIA, NR. 21

282/2008

35

LOCUINȚĂ BLOC 115B2, SC. 1, AP. 3, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000442

7.07

RAADPFL

SUP. 42,47 MP, BD. DACIA, NR. 32

282/2008

36

LOCUINȚĂ BLOC 116C1, SC.2, AP.18, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000471

58.48

RAADPFL

SUP. 42,55 MP, STR. TRAIAN GHEORGHIU, NR. 1

282/2008

37

LOCUINȚĂ BLOC 12, SC. 1, AP. 17, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 26 MP, 22

A

2-522/2007;

11000576

5.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989

282/2008

38

LOCUINȚĂ BLOC 12, SC. 3, AP. 16, V.ROȘIE, 2 CAM, - SUP. 26 MP,

A

2-522/2007;

11001025

5.79

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989

282/2008

39

LOCUINȚĂ BLOC 121 , SC. 2, AP. 17, 2 CAM, - SUP. 39,30 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11000411

29.80

RAADPFL

DACIA, NR. 30

282/2008

40

LOCUINȚĂ BLOC 123A, SC. 1, AP.15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, -

A

2-522/2007;

11000413

65.60

RAADPFL

SUP. 54,95 MP, STR. ELENA FARAGO, NR. 7

282/2008

41

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC. 2, ET. 3, AP. 14, 3 CAM, SUP. 37,79 MP,

A

2-522/2007;

11001016

2,836.17

RAADPFL

STR. I.D. SÎRBU, NR. 14

282/2008

42

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.15, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP,

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

A

2-522/2007;

282/2008

11001017

2,169.95

RAADPFL

43

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.19, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP,

A

2-522/2007;

11001018

2,169.95

RAADPFL

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

282/2008

44

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.5, 2 CAM, SUP. 28,96 MP, STR. I. D.

A

2-522/2007;

11001019

2,169.95

RAADPFL

SÎRBU, NR. 14, CART. EROILOR

282/2008

45

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.2, AP.8, 2 CAM, SUP. 28,96 MP, STR. I. D.

A

2-522/2007;

11001020

2,169.95

RAADPFL

SÎRBU, NR. 14, CART. EROILOR

282/2008

46

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.11, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP.38,82MP,

A

2-522/2007;

11001021

2,893.75

RAADPFL

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

282/2008

47

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.12, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 38,84 MP,

A

2-522/2007;

11001022

2,910.24

RAADPFL

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

282/2008

48

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.3, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 37,85 MP,

A

2-522/2007;

11001023

2,836.06

RAADPFL

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

282/2008

49

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.7, 2 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 28,96 MP,

A

2-522/2007;

11001024

2,169.91

RAADPFL

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

282/2008

50

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.3, AP.8, 3 CAM, V.ROȘIE. - SUP. 37,32 MP,

A

2-522/2007;

11000592

2,796.35

RAADPFL

STR. I.D. SÂRBU, NR. 14

282/2008

51

LOCUINȚĂ BLOC 130B, SC. 2, AP.11, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000424

16.98

RAADPFL

SUP. 38,20 MP, STR. ELENA FARAGO, NR. 10

282/2008

52

LOCUINȚĂ BLOC 148D, SC. 1, AP. 1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000425

0.01

RAADPFL

SUP. 52,68 MP, BD. TINERETULUI, NR. 21

282/2008

53

LOCUINȚĂ BLOC 19, SC. 1, ET. 1, AP. 5, 2 CAM, - SUP. 32,04 MP,

A

2-522/2007;

11000557

8.70

RAADPFL

BLD. DACIA, NR. 141

282/2008

54

LOCUINȚĂ BLOC 201P, SC. 1, AP. 12, 2 CAM, SUP. 49,79 MP, STR. C-

A

2-522/2007;

11000468

0.01

RAADPFL

TIN BRÂNCOVEANU, NR. 45

282/2008

55

LOCUINȚĂ BLOC 22, SC.6, AP.12, 2 CAM, - SUP. 30,96 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000584

66.55

RAADPFL

REVOLUȚIEI, NR. 10

282/2008

56

LOCUINȚĂ BLOC 27, SC.6, AP.14, 2 CAM, SUP. 39,55 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11000477

26.71

RAADPFL

OLTENIA, NR. 46

282/2008

57

LOCUINȚĂ BLOC 3, SC.1, AP.1, CORNIȚOIU, 3 CAM, - SUP. 61,22 MP,

A

2-522/2007;

11000457

0.01

RAADPFL

ALEEA 3 CASTANILOR, NR. 9

282/2008

LOCUINȚĂ BLOC 3 PARTER, PODARI, SC. 1, 7 CAM, SUP. 177,32

2-522/2007;

RAADPFL

58

MP, DIN CARE: AP. 2, 2 CAM, SUP. 58 MP; AP.7, 3 CAM, SUP. 64,3 MP; AP. 42, 2 CAM, SUP. 55,02 MP; STR. DISPENSARULUI, NR. 3.

A

282/2008

11000766

0.01

59

LOCUINȚĂ BLOC 311, AP. 25, SC. 1, ETJ. 6, 3 CAM, SUP. 62,56 MP,

A

2-522/2007;

11000414

0.01

RAADPFL

CAL. SEVERINULUI NR. 14

282/2008

60

LOCUINȚĂ BLOC 34A, SC. 1, AP. 35, 3 CAM, - SUP. 66,95 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11000438

9.49

RAADPFL

OLTENIA, NR. 74

282/2008

61

LOCUINȚĂ BLOC 4, SC.2, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000419

1.86

RAADPFL

33,38 MP, STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 8

282/2008

62

LOCUINȚĂ BLOC 40B, SC. 2, AP.16, 2 CAM, - SUP. 38,85 MP,

A

2-522/2007;

11000437

0.01

RAADPFL

GEORGE ENESCU, NR. 96

282/2008

63

LOCUINȚĂ BLOC 45B, SC. 1, AP. 7, 3 CAM, SUP. 50 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11000431

95.89

RAADPFL

OLTENIA, NR. 77

282/2008

64

LOCUINȚĂ BLOC 47, SC.1, AP. 14, LĂPUȘ-ARGEȘ, 1 CAM, - SUP. 22

A

2-522/2007;

11000485

20.67

RAADPFL

MP, BD. DECEBAL, NR. 33

282/2008

65

LOCUINȚĂ BLOC 48, SC.1, AP.38, V.ROȘIE, 1 CAM, - SUP.39,49 MP,

A

2-522/2007;

11000587

0.01

RAADPFL

STR. HENRI COANDĂ, NR. 95

282/2008

66

LOCUINȚĂ BLOC 49, SC.1, AP. 12, LĂPUȘ-ARGEȘ, 2 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000481

67.00

RAADPFL

51,72 MP, BD. DECEBAL, NR. 37

282/2008

67

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC.1, AP.19, 2 CAM, - SUP. 49,94 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000554

20.47

RAADPFL

CONSTANTIN ARGETOIANU, NR. 10

282/2008

68

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 6, AP. 15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000417

22.23

RAADPFL

42,68 MP, STR. DUILIU MARCU, NR. 4

282/2008

69

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 5, AP. 19, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11001028

14.80

RAADPFL

43,04 MP, STR. DUILIU MARCU, NR. 4

282/2008

70

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 3, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11001027

14.80

RAADPFL

33,44 MP, STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 4

282/2008

71

LOCUINȚĂ BLOC 5, SC. 1, AP. 13, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11001026

22.20

RAADPFL

33,44 MP; STR. ARH. DUILIU MARCU, NR. 4

282/2008

72

LOCUINȚĂ BLOC 50B, SC. 1, AP. 6, SUP. 38,70 MP, STR. V. G.

A

2-522/2007;

11000445

0.01

RAADPFL

PALEOLOG, NR. 7

282/2008

73

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 1, AP.3, 2 CAM, CRAIOVIȚA NOUĂ, - SUP.

A

2-522/2007;

11000452

18.76

RAADPFL

38,66 MP, BD. OLTENIA, NR. 67

282/2008

74

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 1, ET. 2, AP. 9, 2 CAM, SUP. 38,90 MP,

A

2-522/2007;

11001032

18.88

RAADPFL

BLD. OLTENIA, NR. 67

282/2008

75

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 2, AP.28, 2 CAM, SUP. 38,70 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11001033

18.78

RAADPFL

OLTENIA, NR. 67

282/2008

76

LOCUINȚĂ BLOC 51B, SC. 2, AP. 32, 2 CAM, SUP. 38,70 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11001034

18.78

RAADPFL

OLTENIA, NR. 67

282/2008

77

LOCUINȚĂ BLOC 52B, SC. 1, AP. 1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000453

18.72

RAADPFL

39,35 MP, STR. V.G. PALEOLOG, NR. 2

282/2008

78

LOCUINȚĂ BLOC 54, SC. 1, AP. 16, 2 CAM, SUP. 52,80 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000588

0.01

RAADPFL

HENRI COANDĂ NR. 71

282/2008

79

LOCUINȚĂ BLOC 56, SC.1, AP. 10, V.ROȘIE, 1 CAM, - SUP. 24,67 MP,

A

2-522/2007;

11000589

26.93

RAADPFL

STR. HENRI COANDĂ, NR. 67

282/2008

80

LOCUINȚĂ BLOC 56B, SC.1, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, , - SUP.

A

2-522/2007;

11000451

34.51

RAADPFL

38,90 MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 5

282/2008

81

LOCUINȚĂ BLOC 56B, SC.1, AP.37, CRAIOVIȚA NOUĂ, 3 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11001031

44.35

RAADPFL

50MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 5

282/2008

82

LOCUINȚĂ BLOC 58B, SC. 1, AP. 5, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000450

0.63

RAADPFL

SUP. 38,85 MP, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 10

282/2008

83

LOCUINȚĂ BLOC 6 SC.2, AP. 18, 2 CAM, - SUP. 47,57 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11000555

12.50

RAADPFL

DACIA, NR. 111

282/2008

84

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 45, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

A

2-522/2007;

11000569

54.39

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

282/2008

85

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 54, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

A

2-522/2007;

11001091

54.41

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

282/2008

86

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 58, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

A

2-522/2007;

11001092

54.39

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

282/2008

87

LOCUINȚĂ BLOC 6 VECHI, AP. 6, 1CAM, V.ROȘIE, - SUP. 25,30 MP,

A

2-522/2007;

11001093

54.39

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6

282/2008

88

LOCUINȚĂ BLOC 66, SC.1, AP.17, 2 CAM, - SUP. 51,72 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000487

26.94

RAADPFL

GÎRLEȘTI, NR. 32

282/2008

89

LOCUINȚĂ BLOC 73, SC.2, AP.1, LĂPUȘ - ARGEȘ, 1 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000484

0.01

RAADPFL

26,91 MP, BD. DECEBAL, NR. 71

282/2008

90

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 106, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000567

10.09

RAADPFL

22 DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

91

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 16, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001066

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

92

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 17, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001067

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

93

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 2, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001068

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

94

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 26, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001069

9.82

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

95

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 3, SC. 1, 1 CAM, SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001070

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

96

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 32, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,65 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001071

9.82

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

97

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 33, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001072

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

98

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 7, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001073

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

99

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 71, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001074

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

100

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 8, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001075

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

101

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 83, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001076

9.82

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

102

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 9, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001077

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

103

LOCUINȚĂ BLOC 8, AP. 91, 1 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 13,61 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001078

9.80

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 18

282/2008

104

LOCUINȚĂ BLOC 83A2, SC.1, AP. 54, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000433

5.72

RAADPFL

SUP. 48,76 MP, STR. PIERSICULUI, NR. 9

282/2008

105

LOCUINȚĂ BLOC 99A2, SC. 1, AP. 23, SUP. 48,70 MP, ALEEA I

A

2-522/2007;

11000476

14.89

RAADPFL

CASTANILOR, NR. 9

282/2008

106

LOCUINȚĂ BLOC A1, SC.4, AP.11, N.TITULESCU, NR. 43; 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000525

21.18

RAADPFL

SUP.41,68 MP

282/2008

107

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 3, AP. 16, 2 CAM, SUP. 26,54 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000563

118.55

RAADPFL

ROVINARI, NR. 30

282/2008

108

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 4, AP. 25, 2 CAM, SUP. 27,81 MP, STR.

A

2-522/2007;

11001085

118.68

RAADPFL

ROVINARI, NR. 30, CART. EROILOR

282/2008

109

LOCUINȚĂ BLOC b, SC. 5, AP. 2, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 26,61 MP ,

A

2-522/2007;

11001086

118.68

RAADPFL

STR. ROVINARI, NR. 30

282/2008

110

LOCUINȚĂ BLOC B8, SC.1, AP.3, G.ENESCU, NR. 37; 3 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000529

39.95

RAADPFL

73,33 MP

282/2008

111

LOCUINȚĂ BLOC C, SC.1, AP.19, CORNIȚOIU, 2 CAM, - SUP. 47,12

A

2-522/2007;

11000459

84.74

RAADPFL

MP, BD. DACIA, NR. 30

282/2008

112

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 3, AP. 2, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP,

A

2-522/2007;

11001088

138.92

RAADPFL

STR. ROVINARI, NR. 32

282/2008

113

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 6, AP. 19, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP,

A

2-522/2007;

11000564

138.33

RAADPFL

STR. ROVINARI, NR. 32

282/2008

114

LOCUINȚĂ BLOC d, SC. 2, AP. 1, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 27,51 MP,

A

2-522/2007;

11001087

138.92

RAADPFL

STR. ROVINARI, NR. 32

282/2008

115

LOCUINȚĂ BLOC D18, SC.1, AP.20, BR.NOVAC, 2 CAM, - SUP. 51,35

A

2-522/2007;

11000536

20.56

RAADPFL

MP, STR. CPT. NICOLAE VULOVICI, NR. 2

282/2008

116

LOCUINȚĂ BLOC D30, SC. 3, AP. 20, 2 CAM, - SUP. 44,10 MP, STR. G-

A

2-522/2007;

11000552

0.01

RAADPFL

RAL NICOLAE MAGEREANU, NR. 5

282/2008

117

LOCUINȚĂ BLOC D5, SC.1, AP.4, ROVINE, 2 CAM, - SUP. 47,27 MP,

A

2-522/2007;

11000518

15.53

RAADPFL

BD. DECEBAL, NR. 18

282/2008

118

LOCUINȚĂ BLOC E, SC. 1, AP.5, CORNIȚOIU, 2 CAM, SUP. 47,50 MP,

A

2-522/2007;

11000460

53.64

RAADPFL

ALEEA 3 CASTANILOR, NR. 12

282/2008

119

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 4, AP. 29, 3 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 36,21 MP,

A

2-522/2007;

11000565

83.54

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

282/2008

120

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 4, AP. 30, 2 CAM, SUP. 29,53 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001080

67.91

RAADPFL

DECEMBRIE 1989

282/2008

121

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 5, AP. 2, 2 CAM, SUP. 31,04 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001081

71.39

RAADPFL

DECEMBRIE 1989

282/2008

122

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 5, AP. 6, 2 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 29,53 MP,

A

2-522/2007;

11001082

67.91

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

282/2008

123

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 6, AP. 1, 2 CAM, SUP. 31,04 MP, STR. 22

A

2-522/2007;

11001083

71.39

RAADPFL

DECEMBRIE 1989, NR. 11A

282/2008

124

LOCUINȚĂ BLOC e, SC. 6, AP. 7, 3 CAM, V.ROȘIE, - SUP. 36,21 MP,

A

2-522/2007;

11001084

83.28

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 11A

282/2008

125

LOCUINȚĂ BLOC E3, SC.2, AP.5, CL.BUCUREȘTI, NR. 89, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000496

10.88

RAADPFL

SUP. 43,82 MP

282/2008

126

LOCUINȚĂ BLOC E8, SC.1, AP.2, ROVINE, 2 CAM, - SUP. 47,43 MP,

A

2-522/2007;

11000517

27.04

RAADPFL

STR. SIMION STOILOV, NR. 10

282/2008

127

LOCUINȚĂ BLOC F11, SC. 1, AP. 5, 2 CAM, SUP. 47,67 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000520

8.30

RAADPFL

MIHAI BÂRCA, NR. 9

282/2008

128

LOCUINȚĂ BLOC F19, SC. 1, AP. 15, 4 CAM, - SUP. 75,69 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000478

33.69

RAADPFL

EUSTAȚIU STOENESCU, NR. 25

282/2008

129

LOCUINȚĂ BLOC F7, SC.1, AP.6, BR.NOVAC, 2 CAM, - SUP. 46,31 MP,

A

2-522/2007;

11000543

17.41

RAADPFL

STR. 22 DECEMBRIE 1918, NR. 22

282/2008

130

LOCUINȚĂ BLOC H15, SC. 1, AP. 14, 2 CAM, - SUP. 47,23 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000521

17.76

RAADPFL

GEORGE BREAZUL, NR. 1

282/2008

131

LOCUINȚĂ BLOC H5, SC. 1, AP. 14, 3 CAM, SUP. 71,76 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000504

37.07

RAADPFL

RÂULUI, NR. 329

282/2008

132

LOCUINȚĂ BLOC I28, SC.1, AP. 10, 1MAI, 3 CAM, - SUP. 64,98 MP,

A

2-522/2007;

11000506

68.93

RAADPFL

STR. DR. ȘTEFAN BERCEANU NR. 3

282/2008

133

LOCUINȚĂ BLOC I29, SC.1, AP.19, ROVINE, 3 CAM, - SUP. 67,17 MP,

A

2-522/2007;

11000516

38.01

RAADPFL

STR. BUCOVINA, NR. 9

282/2008

134

LOCUINȚĂ BLOC I47, SC. C, AP. 6, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 79,62 MP,

A

2-522/2007;

11000503

22.31

RAADPFL

STR. DR. MIHAI CĂNCIULESCU NR. 2

282/2008

135

LOCUINȚĂ BLOC I5, SC.2, AP.10, NANTERRE, NR. 71; 1 CAM, - SUP.

A

2-522/2007;

11000561

4.43

RAADPFL

32,83 MP

282/2008

136

LOCUINȚĂ BLOC I6, SC. 5, AP. 12, 2 CAM, - SUP. 50 MP, STR. COL.

A

2-522/2007;

11000542

9.25

RAADPFL

SCARLAT DEMETRIADE, NR. 7

282/2008

137

LOCUINȚĂ BLOC I61, SC. 1, AP. 3, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 82,81 MP,

A

2-522/2007;

11000501

6.17

RAADPFL

STR. DR. IOAN CANTACUZINO, NR. 8

282/2008

138

LOCUINȚĂ BLOC I88, SC.1, AP.3, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 80,36 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000500

10.87

RAADPFL

DR. NICOLAE IONESCU SISEȘTI, NR. 20

282/2008

139

LOCUINȚĂ BLOC I88, SC. 1, AP. 12, 3 CAM, SUP. 63,59 MP, STR. DR.

A

2-522/2007;

11001089

8.13

RAADPFL

NICOLAE IONESCU SISEȘTI, NR. 20

282/2008

140

LOCUINȚĂ BLOC L1, SC. 2, AP. 12, 2 CAM, - SUP. 49,30 MP, STR. M-

A

2-522/2007;

11000547

0.01

RAADPFL

ȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 6

282/2008

141

LOCUINȚĂ BLOC M15A, SC.1, AP.1, 2 CAM, - SUP. 58,99 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000493

16.90

RAADPFL

NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2

282/2008

142

LOCUINȚĂ BLOC P2-3, SC.3, AP.1, 3 CAM, SUP. 64,51 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000489

10.49

RAADPFL

ÎMPĂRATUL TRAIAN, NR. 215

282/2008

143

LOCUINȚĂ BLOC R1, SC.1, AP.29, CL.BUCUREȘTI, NR. 66, 3 CAM, -

A

2-522/2007;

11000490

61.88

RAADPFL

SUP.49,99 MP

282/2008

144

LOCUINȚĂ BLOC S26, SC.1, AP.1, 1MAI, 4 CAM, - SUP. 88,21 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000499

27.07

RAADPFL

DR. VICTOR GOMOIU, NR. 11

282/2008

145

LOCUINȚĂ BLOC S61, SC.1, AP.1, 1MAI, 3 CAM, - SUP.65,91 MP, STR.

A

2-522/2007;

11000510

0.01

RAADPFL

DR. CONSTANTIN ANGELESCU NR. 4

282/2008

146

LOCUINȚĂ BLOC V30, SC.1, AP.6, 1MAI, 2 CAM, - SUP. 56,99 MP,

A

2-522/2007;

11000511

58.06

RAADPFL

STR. DR. CONSTANTIN ANGELESCU, NR. 1A

282/2008

147

LOCUINȚĂ BLOC V5, AP.1, LĂPUȘ, 3 CAM, - SUP. 63,45 MP, STR. ION

A

2-522/2007;

11000488

19.90

RAADPFL

ȚUCULESCU, NR. 15

282/2008

148

LOCUINȚĂ V ROȘIE BL. d, SC. 6, AP. 7; 2 CAMERE + DEPENDINȚE -

A

2-522/2007;

11000335

0.01

RAADPFL

SUP. 27,51MP, STR. ROVINARI, NR. 32

282/2008

149

BLOC 121A, SC.1, AP.15, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 41,20 MP,

A

2-522/2007;

11000851

0.01

RAADPFL

BD. DACIA, NR. 28

282/2008

150

LOCUINȚĂ BLOC M16A, SC. 1, AP. 7, 2 CAM, SUP. 57,80 MP, CAL.

A

2-522/2007;

11001029

0.01

RAADPFL

BUCUREȘTI, NR. 18

282/2008

151

LOCUINȚĂ BLOC B21, SC. 1, AP. 15 - 3 CAM, ROVINE, - SUP. 49,46

A

2-522/2007;

11000966

0.01

RAADPFL

MP, STR. MILCOV, NR. 11

282/2008

152

LOCUINȚĂ BLOC 30, SC. 1, AP. 11, 3 CAM, - SUP. 45,21 MP, BLD.

A

2-522/2007;

11000967

0.01

RAADPFL

OLTENIA, NR. 60

282/2008

153

LOCUINȚĂ BLOC 101B1, SC.1, AP.1, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, -

A

2-522/2007;

11000559

16.11

RAADPFL

SUP. 48 MP

282/2008

TOTAL


28,477.32