Hotărârea nr. 541/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 541

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 541

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr. 155823/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și Ordinului nr.109/2007 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin care s-au aprobat “Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților”;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art. 45 alin.1, alin. 2 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.554/2007 și nr.268/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Serviciul Public de Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA la Hotărârea nr.541/2009

CENTRALIZATOR TARIFE

la activitatea CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE

Nr. Crt.

Denumirea activității

U.M.

Preț Unitar

T.V.A.

Preț Unitar inclusiv TVA

1

AUTOSTROPITOARE - EFECTIV LUCRAT

ora

73,63324

13,99032

87,62356

2

AUTOSTROPITOARE - AȘTEPTARE

ora

16,53387

3,14144

19,67531

3

AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ EFECTIV LUCRAT

ora

125,74333

23,89123

149,63456

4

AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ EFECTIV LUCRAT fără amortisment

ora

87,13315

16,55530

103,68845

5

AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ AȘTEPTARE

ora

55,14405

10,47737

65,62142

6

AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ AȘTEPTARE fără amortisment

ora

16,53387

3,14144

19,67531

7

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea <30 cm cu AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ

1.000 mp

12,41914

2,35964

14,77878

8

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea <30 cm cu AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ fără amortisment

1.000 mp

8,60582

1,63511

10,24093

9

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea >30 cm cu AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ

1.000 mp

21,63333

4,11033

25,74366

10

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea >30 cm cu AUTOMĂTURĂTOARE cu LAMĂ fără amortisment

1.000 mp

14,99078

2,84825

17,83903

11

AUTOBASCULANTA EFECTIV LUCRAT

ora

51,44600

9,77474

61,22074

12

AUTOBASCULANTA AȘTEPTARE

ora

16,53387

3,14144

19,67531

13

ABROLLKEEPER EFECTIV LUCRAT

ora

115,30624

21,90818

137,21442

14

ABROLLKEEPER EFECTIV LUCRAT fără amortisment

ora

81,26984

15,44127

96,71111

15

ABROLLKEEPER AȘTEPTARE

ora

50,57026

9,60835

60,17861

16

ABROLLKEEPER AȘTEPTARE fără amortisment

ora

16,53387

3,14144

19,67531

17

TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT EFECTIV LUCRAT

ora

46,38371

8,81291

55,19662

18

TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT EFECTIV LUCRAT fără amortisment

ora

44,58058

8,47031

53,05089

19

TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT AȘTEPTARE

ora

18,33699

3,48403

21,82102

20

TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT AȘTEPTARE fără amortisment

ora

16,53387

3,14143

19,67530

21

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea <30 cm cu TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT

1.000 mp

4,58123

0,87043

5,45166

22

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea <30 cm cu TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT fără amortisment

1.000 mp

4,40312

0,83659

5,23971

23

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea >30 cm cu TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT

1.000 mp

7,98022

1,51624

9,49646

24

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea >30 cm cu TRACTOR cu GREDER SEMIPURTAT fără amortisment

1.000 mp

7,66996

1,45729

9,12725

25

AUTOGREDER AG80 EFECTIV LUCRAT

ora

95,34461

18,11547

113,46008

26

AUTOGREDER AG80 EFECTIV LUCRAT fără amortisment

ora

73,20446

13,90885

87,11331

27

AUTOGREDER AG80 AȘTEPTARE

ora

38,67401

7,34806

46,02207

28

AUTOGREDER AG80 AȘTEPTARE fără amortisment

ora

16,53387

3,14143

19,67530

29

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea <30 cm cu AUTOGREDER AG80

1.000 mp

5,69224

1,08153

6,77377

30

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea <30 cm cu AUTOGREDER AG81 fără amortisment

1.000 mp

4,37041

0,83038

5,20079

31

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea >30 cm cu AUTOGREDER AG80

1.000 mp

9,97072

1,89444

11,86516

32

Curățat mecanizat zăpadă cu grosimea >30 cm cu AUTOGREDER AG81 fără amortisment

1.000 mp

7,65537

1,45452

9,10989

33

WOLLA A1800IF LUCRAT

ora

107,76388

20,47514

128,23902

34

WOLLA A1800IF AȘTEPTARE

ora

16,53387

3,14144

19,67531

35

TRACTOR cu 1 REMORCĂ LUCRAT

ora

44,47536

8,45032

52,92568

36

TRACTOR cu 1 REMORCĂ AȘTEPTARE

ora

16,53387

3,14144

19,67531

37

TIH 445IF LUCRAT

ora

68,55685

13,02580

81,58265

38

TIH 445IF LUCRAT fără amortisment

ora

57,37997

10,90219

68,28216

39

TIH 445IF AȘTEPTARE

ora

27,71075

5,26504

32,97579

40

TIH 445IF AȘTEPTARE fără amortisment

ora

16,53387

3,14143

19,67530

41

TRACTOR cu SĂRĂRIȚĂ LUCRAT

ora

47,27430

8,98212

56,25642

42

TRACTOR cu SĂRĂRIȚĂ AȘTEPTARE

ora

16,53387

3,14144

19,67531

43

AUTOUTILITARĂ FIAT DUCATO EFECTIV LUCRAT

ora

39,99424

7,59891

47,59315

44

AUTOUTILITARĂ FIAT DUCATO EFECTIV LUCRAT fără amortisment

ora

34,37910

6,53203

40,91113

45

AUTOUTILITARĂ FIAT DUCATO AȘTEPTARE

ora

22,14900

4,20831

26,35731

46

AUTOUTILITARĂ FIAT DUCATO AȘTEPTARE fără amortisment

ora

16,53386

3,14143

19,67529

47

MUNCITOR NECALIFICAT LA DESZĂPEZIRE - LUCRAT

ora

13,52057

2,56891

16,08948

48

MUNCITOR NECALIFICAT LA DESZĂPEZIRE -AȘTEPTARE

ora

10,76398

2,04516

12,80914

49

CURĂȚAT MANUAL ZĂPADĂ AFÂNATĂ <15 cm grosime

mp

0,36060

0,06851

0,42911

50

CURĂȚAT MANUAL ZĂPADĂ AFÂNATĂ 15-30 cm grosime

mp

0,43272

0,08222

0,51494

51

CURĂȚAT MANUAL ZĂPADĂ AFÂNATĂ >30 cm grosime

mp

0,72120

0,13703

0,85823

52

CURĂȚAT MANUAL ZĂPADĂ BĂTĂTORITĂ <15 cm grosime

mp

0,54090

0,10277

0,64367

53

CURĂȚAT MANUAL ZĂPADĂ BĂTĂTORITĂ 15-30 cm grosime

mp

0,72120

0,13703

0,85823

54

CURĂȚAT MANUAL ZĂPADĂ BĂTĂTORITĂ >30 cm grosime

mp

2,16360

0,41108

2,57468

55

CURĂȚAT MANUAL GHEAȚĂ <3 cm grosime

mp

1,08180

0,20554

1,28734

56

CURĂȚAT MANUAL GHEAȚĂ 3-5 cm grosime

mp

1,44240

0,27406

1,71646

57

CURĂȚAT MANUAL GHEAȚĂ 5-7 cm grosime

mp

2,16360

0,41108

2,57468

58

CURĂȚAT MANUAL GHEAȚĂ >7 cm grosime

mp

4,32720

0,82217

5,14937

59

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HS622 ET -șenile LUCRAT

ora

18,50556

3,51606

22,02162

60

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HS622 ET -șenile LUCRAT fără amortisment

ora

18,05635

3,43071

21,48706

61

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HS622 ET -șenile AȘTEPTARE

ora

11,21320

2,13051

13,34371

62

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HS622 ET -șenile AȘTEPTARE fără amortisment

ora

10,76398

2,04516

12,80914

63

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HSM 1180 -șenile LUCRAT

ora

25,05775

4,76097

29,81872

64

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HSM 1180 -șenile LUCRAT fără amortisment

ora

23,55776

4,47597

28,03373

65

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HSM 1180 -șenile AȘTEPTARE

ora

12,26397

2,33015

14,59412

66

Curățat mecanizat zăpada cu Freza de zăpadă HSM 1180 -șenile AȘTEPTARE fără amortisment

ora

10,76398

2,04516

12,80914

67

Utilaj Multifuncțional UNIMOG U400 cu lamă și sărăriță LUCRAT

ora

149,04696

28,31892

177,36588

68

Utilaj Multifuncțional UNIMOG U400 cu lamă și sărăriță LUCRAT fără amortisment

ora

91,12855

17,31443

108,44298

69

Utilaj Multifuncțional UNIMOG U400 cu lamă și sărăriță AȘTEPTARE

ora

74,45228

14,14593

88,59821

70

Utilaj Multifuncțional UNIMOG U400 cu lamă și sărăriță AȘTEPTARE fără amortisment

ora

16,53387

3,14144

19,67531

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,