Hotărârea nr. 526/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 526

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 526

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.145958/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • b) se anulează pozițiile referitoare la bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, a unor bunuri, prevăzute in anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrarea Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și Hotărârea nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.5. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrarea Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE

Nr. crt

Denumire

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Carosabil

Trotuar

Valoare de inventar

Lungime

Latime

Suprafata

Imbracaminte

Lungime

latime

suprafata

Imbracaminte

1

Alee acces Alexandru cel Bun

1228

1.3.7.1.

55

3

165

Pamant

-

-

-

-

0,01

2

Alee acces catre Lic. Teologic Adventist

1.3.7.2.

32

11

352

Pamant

-

-

-

-

0,01

3

Aleea 1 Tineretului

6866

1.3.7.3

93,67

6,2

584,50

Beton + pamant

-

-

-

-

0,01

4

Aleea acces - all.II Parîngului

1221

1.3.7.1.

154

3

463

Pamant

-

-

-

-

0,01

5

Aleea acces - str. Bariera Vîlcii

1220

1.3.7.1.

266

2

532

Pamant

-

-

-

-

0,01

6

Aleea acces D.E. 30 de pe str. Viilor

1225

1.3.7.1.

113

3,8

434,64

Pamant

-

-

-

-

0,01

7

Aleea Alunului

1.3.7.1.

710

3

2130

Pamant

-

-

-

-

0,01

8

Aleea Codrului

5467

1.3.7.3

100

3

300

Beton

-

-

-

-

0,01

9

Aleea Corneliu Coposu

5464

1.3.7.2

200

6

1200

Asfalt

200

1,5

300

Asfalt

0,01

10

Aleea Doicesti

1192

1.3.7.1.

95

7

665

Pamant

-

-

-

-

0,01

11

Aleea I Bariera Valcii, tar. 13, parc 11

14

1.3.7.1

167

4

666

Balast

-

-

-

-

36792,75

12

Aleea I Carol

5418

1.3.7.2

125

3

375

Piatra cubica

-

-

--

-

36195,82

13

Aleea I Potelu

6966

1.3.7.2

500

4,5

2250

Bolovani rau

500

3

1500

Pamant

0,01

14

Aleea II Bariera Valcii, tar. 13, parc 11

15

1.3.7.1

140

4

560

Balast

-

-

-

-

30936,85

15

Aleea II Raului

6949

1.3.7.1

50

3

150

Pamant

-

-

-

-

0,01

16

Aleea III Bariera Valcii, tar. 13, parc 11

16

1.3.7.1

150

4

595

Balast

-

-

-

-

32870,40

17

Aleea III Gîrlesti

5462

1.3.7.1

500

5

2500

Pamant

-

-

-

-

0,01

18

Aleea III Odesa

6950

1.3.7.1

270

4,5

1215

Pamant

-

-

-

-

0,01

19

Aleea Piersicului

5461

1.3.7.2

580

6

3480

Asfalt

480

02.apr

1520

Asfalt

0,01

20

Aleea Retezat

6951

1.3.7.2

250

3

750

Beton + bolovani rau

-

-

-

-

0,01

21

Aleea Sfintii Apostoli

5484

1.3.7.2

115

4

460

Asfalt

-

-

-

-

0,01

22

Aleea Simion Barnutiu

6952

1.3.7.1

45

4

180

Pamant

-

-

-

-

0,01

23

Aleea Valter Maracineanu

5456

1.3.7.2

205

5

1025

Asfalt

205

3

615

Asfalt

0,01

24

Aleea Voinicului

6953

1.3.7.2

200

5,5

1100

Asfalt

-

-

-

-

0,01

25

Calea Dunarii

6954

1.3.7.2

-

-

-

Asfalt

-

-

-

-

0,01

26

Pod C.F. Tancodrom

6948

1.3.17.2

5,5

23

126,5

Structura metalica

-

-

-

-

0,01

27

Pod rutier peste C.F. Plaiul Vulcănești

6946

1.3.17.2

37

17,7

654,9

Asfalt

37

3

111

Asfalt

0,01

28

Pod rutier str. Bucovăț - Șerca

6947

1.3.17.2

4,6

7

32,2

Asfalt

-

-

-

-

0,01

29

Pod str Potelu-zona Valea Fetii

1.3.17.2

15,1

7

105,7

Asfalt

15,1

2

30,2

Asfalt

939055,12

30

Pod tramvai Amaradia

6945

1.3.17.2

140

6

840

Beton

140

3

420

Beton

0,01

31

sos. Popoveni

6965

1.3.7.2

2670

5,7 - 7

16974

Asfalt + balast

-

-

-

-

0,01

32

Str Floresti

6957

1.3.7.2

620

3 - 7,2

3162

Bolovani rau si balast

245

3

735

Pamant Dale beton

0,01

33

Str. Diana

5463

1.3.7.1

380

7

2660

Pamant

-

-

-

-

0,01

34

Str. Adolf Wadmann

5485

1.3.7.2

90

6

540

Piatra cubica

90

2

180

Dale beton

0,01

35

Str. Amza Pelea

6968

1.3.7.2

285

7

1995

Asfalt

285

5

1425

Asfalt

0,01

36

Str. Athena

5486

1.3.7.1

650

6,2

4030

Pamant + balast

-

-

-

-

0,01

37

Str. Caraiman

6955

1.3.7.1

600

4

2400

Balast

-

-

-

-

0,01

38

Str. Deceneu

5487

1.3.7.3

-

-

-

Beton

-

-

-

-

0,01

39

Str. Detasamentul Paulis

6956

1.3.7.1

350

5

1750

Pamant

-

-

-

-

0,01

40

Str. Dorna

5483

1.3.7.1

2750

5

13750

Balast + pamant

-

-

-

-

0,01

41

Str. Giovanni Peresutti

5488

1.3.7.2

60

6

360

Asfalt

60

5

300

Dale beton + dale behaton

0,01

42

Str. Gutuiului

1.3.7.1

-

-

-

Pamant

-

-

-

-

0,01

43

Str. Hanul Doctorului

6969

1.3.7.2

1200

6

7200

Asfalt

-

-

-

-

0,01

44

Str. Harghita

5489

1.3.7.2

450

7

3150

Pamant Asfalt

-

-

-

-

0,01

45

Str. Ialomita

6959

1.3.7.1

1125

4

4500

Balast

-

-

-

-

0,01

46

Str. Ing. Emil Marghitu

6960

1.3.7.1

150

6

900

Pamant

-

-

-

-

0,01

47

Str. Malinului

5491

1.3.7.1

2099

5-6

11000

Balast si pamant

-

-

-

-

0,01

48

Str. Marin Sorescu

6970

1.3.7.2

260

14

3640

Asfalt

260

8

2080

Asfalt

0,01

49

Str. Nisipului

6961

1.3.7.1

-

-

-

Pamant

-

-

-

-

0,01

50

Str. Pescarus

6962

1.3.7.2

800

6

4800

Asfalt

150

2

300

Asfalt

0,01

51

Str. Piata Independentei

1.3.7.3.

-

-

-

Pamant

-

-

-

-

0,01

52

Str. Prelungirea Bechetului

5492

1.3.7.2

2600

7

18200

Asfalt

2600

1

2600

Pamant

0,01

53

Str. Stiintei

5493

1.3.7.2

294

6,23

2260

Asfalt

180

1,5

238

Asfalt

0,01

54

Str. Troaca Rovine II

1.3.7.2

2800

6

18200

Asfalt

1500

2

3000

Pamant

0,01

55

Str. Vidra

6963

1.3.7.1

1050

4.143

4350

Balast

-

-

-

-

0,01

56

Str. Zorilor

6964

1.3.7.2

350

6

2100

Asfalt

-

-

-

-

0,01

Nr. crt.

Denumire

HG

141/2008

Cod clasificatie

Lungime

Latime

Suprafata

Imbracaminte rutiera

N

S

E

V

Valoare

1

Parcare - Calea Bucuresti, bl. A14

5477

1.3.7.2

42

14,1

328

asfalt

Alee acces

Calea

Bucuresti

Bl. A13

Bl.A14

0,01

2

Parcare - Calea Bucuresti, bl. A15

5460

1.3.7.2

30,5

6,5

158

asfalt

Alee acces

bl.A15

Calea

București

Bl.A15

Alee bl. A16

0,01

3

Parcare - Calea Bucuresti, bl. A17

5478

1.3.7.2

17,1

7

120

asfalt

Alee acces

Bl. A17

Bl. A17

Alee acces

Bl. A16

Bl. A18

0,01

4

Parcare - Calea București, bl. N15-N17

5471

1.3.7.2

60

5,1

306

asfalt

Bl. N15 -

Bl. N17

Calea

București

Str.

Eustațiu

Trotuar Calea

Bucuresti

0,01

5

Parcare - Calea Bucuresti, bl. N21

5459

1.3.7.2

35

13,5

232,5

asfalt

Alee acces

Bl. N21

Calea

Bucuresti

Bl. N21

Str. Eustațiu Stoenescu

0,01

6

Parcare - Calea Bucuresti, bl. T11 - bl. T13 - bl N23 -bl. N25

5506

1.3.7.2

204

3

720

asfalt

bl. T11; bl. T12; bl.

Calea

București

trotuar bl.

T11 -

trotuar Calea București

0,01

7

Parcare - Calea Bucuresti, bl. U9

5507

1.3.7.2

15

6

90

asfalt

Calea

Bucuresti

Trotuar str. Tehnicii

Bl. U9

Str. Tehnicii

0,01

8

Parcare - Calea Bucuresti, bl. U9 - bl.U7; bl. NO7 - bl. O10

5508

1.3.7.2

170

6

1020

asfalt

Calea

Bucuresti

Esplanada bl. U7 - U9

Esplanada bl. O11-

Str. Tehnicii

0,01

9

Parcare - Calea Bucuresti, bl. R2-R3

5505

1.3.7.2

100

10,2

510

asfalt

Calea

Bucuresti

Bl.

R1-Bl.R3

Trotuar

Calea

Trotuar Calea bucuresti

0,01

10

Parcare - Calea Bucuresti, bl. A8

5480

1.3.7.2

60

5,1

306

așfalt

Calea

București

Bl.A8

Trotuar

Calea

Str. A.I. Cuza

0,01

11

Parcare - Calea Bucuresti, bl. A5-A6

5479

1.3.7.2

170

5,1

867

așfalt

Calea

București

Bl.A6-bl.A

6

Alee acceș

bl. A4 -

Alee acceș Poșta Calea

0,01

12

Parcare - Calea Bucuresti, bl.A1-bl.A2

5469

1.3.7.2

182

5,1

928

așfalt

Bl.A1 -

bl.A2

Calea

București

Str. Petre Ișpireșcu

Trotuar Calea

București

0,01

13

Parcare - Calea Bucuresti, bl. D2

5481

1.3.7.2

92

5,1

469

așfalt

Calea

București

Bl.D2

Str. Henri Coanda

Alee acceș Club

0,01

14

Parcare - Calea București, zona Carol I -Frații Golești

5504

1.3.7.2

304

5,1

1520

așfalt

Bl. 21A -bl.21E; bl.

Calea

București

Str. Frații

Golești

Bvd. Carol I

0,01

15

Parcare - Judecatoria Craiova

5509

1.3.7.2

25

5

125

așfalt

Str. A.I.

Cuza

Judecatoria

Craiova

Trotuar ștr. A.I.

Trotuar ștr. A.I. Cuza

0,01

16

Parcare - BancPoșt

5470

1.3.7.2

25

5

125

așfalt

Str. Oltet

Str. Romania

Zona verde de

BancPoșt

0,01

17

Parcare - BancPoșt -Traian Demetreșcu

5472

1.3.7.2

15,5

6

93

așfalt

Str. România

Str. Traian

Demetreșcu

Propr. privata

Str. Frații Buzești

0,01

18

Parcare - BancPoșt -Romain Rolland

5466

1.3.7.2

15,5

5

77,5

așfalt

Str. Oltet

Str. Romain Rolland

Imobile

Str. Fratii

Buzești

0,01

19

Parcare - ștr. Independentei - Parc Independentei

5465

1.3.7.2

96

7,5

720

așfalt

Parc

Independe

Str.

Independent

Str.

Independe

Zona verde + Parc Inde-

0,01

20

Parcare - ștr. Independentei, bl.7

5454

1.3.7.2

68

4,2

285

așfalt

Parc

Independe

Str. Independentei + bl.7

Parc

Independe

Bvd. 1Mai +

Parc inde-

0,01

21

Parcare - ștr. Independentei , bl.7-bl.13

5455

1.3.7.2

25

7,2

105

așfalt

Alee acceș

bl.7

Zonă verde

Bl.13A

Bl.9

0,01

22

Parcare - cart. 1 Mai, bl.6A-bl.6B

5476

1.3.7.2

10

5

50

așfalt

Bl.1B

Zonă verde

+ bl.6A

Propr priv

Bl.2 + bl.3

0,01

23

Parcare - ștr. Independentei, bl.6CD

5453

1.3.7.2

10

5

50

așfalt

Bl.6

Bl.6F

Bl. 6CD

Str. Independentei

0,01

24

Parcare - ștr. Independentei, bl.11-bl.12

5511

1.3.7.2

20

12

240

așfalt

Zonă verde

Str.

Independent

Bl.12

Bl.11

0,01

25

Parcare - ștr. Narcișelor

5457

1.3.7.2

15

5

75

așfalt

Str.

Narcișelor

Bl.18

Alee acceș

bl.16-bl19

Bvd.1Mai

0,01

26

Parcare - cart.1Mai, bl32-bl.34

5474

1.3.7.3

20

15

300

beton

Bl.25;

bl.28

Bl.29

Bl.32-bl.3

4

Bl.23

0,01

27

Parcare - cart.1Mai, bl. 36-bl.40

5475

1.3.7.3

30

21

600

beton

CT + propr priv

Bl.40A -

bl.40B

Bl.36-bl.3

8

Bl.26

0,01

28

Parcare - Parc Romaneșcu, poarta 2

5510

1.3.7.2

20

7

210

așfalt

Parc

Romaneșcu

Parc

Romaneșcu

Parc

Romaneșc

Str. Unirii

0,01

29

Parcare - bvd.1Mai, la interș cu bvd. Romaneșcu

5473

1.3.7.3

20

7

210

beton

Zona verde

Propr. priv

Propr priv

Bvd. 1Mai

0,01

Anexa nr. 1 la Hotărârea

nr.526/2009

30

Parcare cart. 1Mai: bl.I4-bl.I5

6893

1.3.7.3

16

9

144

beton

spatiu viran,

bl. I5

spatii comercial

bl. I4

0,01

31

Parcare cart. 1Mai: bl.S10-S12-S13

6894

1.3.7.3

27

20

540

beton

bl.S12

bl.S13

propr priv

bl.S10

0,01

32

Parcare cart. 1Mai: bl.S11-S12

6895

1.3.7.3

58

11

638

beton

Sc

Hipoacuzic

bl. S11-S12

propr priv

ghena

0,01

33

Parcare cart. 1Mai: bl.S1-S3, bl..S10

6896

1.3.7.3

-

-

904

beton

ghena

z.v.

bl.S.10

bl. S1-S3

0,01

34

Parcare cart. 1Mai: bl.V9-V11, bl.V15-V16

6897

1.3.7.3

-

-

608

beton

bl.V9

bl.V13

bl.V15-

V16

bl.V10-V11

0,01

35

Parcare cart. 1Mai: bl.I7

6898

1.3.7.3

21

8

168

beton

z.v.

bl.I7

str. Dr. Stefan

str. Dr. Ion

Cantacuzino

0,01

36

Parcare cart. 1Mai: str. Dr.I Cantacuzino-blI7

6899

1.3.7.3

-

-

105

beton

str. Dr. Ion Cantacuzin

z.v.

str. Dr. Stefan

str. Dr. Ion

Cantacuzino

0,01

37

Parcare cart. 1Mai: Poligrafie

6900

1.3.7.3

-

-

1070

beton

Confectii

Craiova

str. Dr. N.

Ionescu-

trotuar beton

Poligrafie

0,01

38

Parcare cart. 1Mai: bl.G5, bl.H1

6901

1.3.7.3

20

8,5

170

beton

C.T.

Str. Dr.

Victor

bl.G5

bl.H1

0,01

39

Parcare cart. 1Mai: bl.H1-H2

6902

1.3.7.3

13

9

117

beton

ghena

bl.H1-H2

C.T.

bl.H3

0,01

40

Parcare cart. 1Mai: bl. B9-B13

6903

1.3.7.3

61

9

549

beton

bl.B10-

B12

Lic. Gh. Chitu

bl.B9

bl.B13

0,01

41

Parcare cart. 1Mai: bl.K7

6904

1.3.7.3

33

8

288

beton

propr. priv

bl. K7

propr priv

propr priv

0,01

42

Parcare cart. 1Mai: bl. K8

6906

1.3.7.3

-

-

430

beton

propr priv

camin nefam

propr priv

propr priv

0,01

43

Parcare cart. 1Mai: bl..H3-H5

6905

1.3.7.3

-

-

428

beton

propr priv

str. Dr. Victor

bl. H3

bl.H4

0,01

44

Parcare cart. 1Mai: Dr. D. Gerota -bl.K1

6907

1.3.7.3

-

-

630

beton

str. Dr.

Dimitrie

Autobaza 2 RAT

trotuar

trotuar

0,01

45

Parcare cart. 1Mai: Staruinta

6908

1.3.7.3

85

16

680

beton

str. Dr.

Dimitrie

Coop.

Staruinta

spatiu comeRrcia

trotuar

0,01

46

Parcare cart. 1Mai: bl.A1

6909

1.3.7.3

25

11

275

beton

bl.A1

spatiu viran

z.v.

C.T.

0,01

47

Parcare cart. 1Mai: bl.25-26

6911

1.3.7.3

52

7,5

390

beton

alee acces

alee acces

peron betonat

bl. 25-26

0,01

48

Parcare cart. 1Mai: bl.35A. bl.30

6910

1.3.7.3

14

14

196

beton

alee acces

propr priv.

bl.35A

bl.30

0,01

49

Parcare cart. 1Mai: bl.M4

6912

1.3.7.3

39

9

351

asfalt

str. Deva

z.v.

bl. M4

trotuar

21411,01

50

Parcare cart. 1Mai: bl.M15

6913

1.3.7.3

38

4

152

asfalt

bl. M15

str. Dealul

Spirii

trotuar

trotuar

9272,01

51

Parcare cart. 1Mai: bl. M24-M25

6914

1.3.7.3

-

-

370

beton

C.T,

P.T.540

bl.M24-

M25

z.v, ghena

propr priv.

0,01

52

Parcare cart. 1Mai: bl.M28-M29. M30-31

6915

1.3.7.3

30

7

210

beton

bl.M30-

M31

bl.M28-

M29

propr priv

propr priv, ghena

0,01

53

Parcare cart. 1Mai: bl.M26-M27

6916

1.3.7.3

50

5,5

275

beton

propr priv

z.v.

str. Buzias

bl. M26-M27

0,01

54

Parcare str. Madona Dudu: bl.2,3,4A,4B

6917

1.3.7.3

29

11

319

beton

bl.3

alee acces

bl.4A. 4B

z.v.

0,01

55

Parcare str. Madona Dudu: bl6-7

6918

1.3.7.2

-

-

62

asfalt

bl7

str. Madona Dudu

bl.6

trotuar

0,01

56

Parcare str. Felix Aderca: bl.7

6919

1.3.7.2

16,5

6

99

asfalt

str. Madona

bl.7 - Felix Aderca

z.v.

alee acces

0,01

57

Parcare str. Felix Aderca: bl.3

6920

1.3.7.3

21

4

84

beton

alee acces

alee acces

bl.3

C.T.

0,01

58

Parcare str. Felix Aderca: bl.45-46

6921

1.3.7.3

27

15

405

beton

bl.44

alee acces

bl.45-46

C.T.

0,01

59

Parcare str. Nicolaescu-Plopsor: bl.21, bl.2-4

6922

1.3.7.3

-

-

690

beton

bl.2,3,4

bl.21A

imobil

B.C.R.

bl.21B-21C

0,01

60

Parcare str. Romul: bl..D

6923

1.3.7.3

-

-

238

beton

bl.D

bl.C1-C2

str. Romul

ghena, z.v.

0,01

61

Parcare str. A.I. Cuza: bl.B1

6924

1.3.7.2

56

3,5

196

asfalt

str. A.I. Cuza

trotuar

inters cu str.

inters cu str. Th. Aman

0,01

62

Parcare str. A.I. Cuza: English-Parck

6925

1.3.7.2

58

6,5

377

asfalt

str. A.I. Cuza

trotuar

istr. Th. Aman

str. C.

Nicolaescu-

39708,18

63

Parcare str. Romain Rolland

6926

1.3.7.2

40

7,4

296

pavaj

propr. Privata -

propr priv:

nr.2-4

bloc

spatiu viran

0,01

64

Parcare str. Horezu - 1

6927

1.3.7.3

-

-

76

beton

bl.7

bl.6

bl.6

str. Horezu

0,01

65

Parcare str. Horezu - 2

6928

1.3.7.3

12

9

108

beton

bl.6

platforma

bl.6

propr priv.

0,01

66

Parcare str. Mihai Viteazu - 1

6929

1.3.7.3

24

10

240

beton

alee acces

bl.11-13

z.v.

bl.14

0,01

67

Parcare str. Mihai Viteazu - 2

6930

1.3.7.3

-

-

55

beton

bl.5B

propr priv

propr priv

ghena

0,01

68

Parcare str. Calea Bucuresti: parcare Parc TNC

6931

1.3.7.2

-

-

260

pavaj

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

0,01

69

Parcare cart Sararilor: bl. P11-P12

6932

1.3.7.3

20

15

300

beton

propr priv

alee acces

z.v.

bl. P11-P12

0,01

70

Parcare cart Sararilor: bl. P2-3

6933

1.3.7.3

-

-

190

beton

z.v.

bl.P2-3

bl.P1

alee acces

0,01

71

Parcare cart. Sararilor: bl. M52

6934

1.3.7.3

27

11

297

beton

alee acces

+ z.v.

alee acces + z.v.

bl. M46 +

z.v.

bl.M52

0,01

72

Parcare cart. Sararilor: bl. P4, bl.P13

6935

1.3.7.3

21

20

420

beton

propr priv.

bl.P4

bl. P13

bl.P4

0,01

73

Parcare cart. Sararilor: bl.K18

6936

1.3.7.3

33

10

330

beton

ghena

bl. K19

propr priv

bl.K18

0,01

74

Parcare cart. Sararilor: bl.M2-M4

6937

1.3.7.3

65

9

585

beton

bl.M2-M4

P.T. +z.v.

alee acces

alee acces

0,01

75

Parcare cart Sararilor: bl.M1,bl.M11-M12

6938

1.3.7.3

25

15

375

beton

alee acces

bl.M12

bl.M11

parcare

0,01

76

Parcare str. Pinului: parcare vest

6939

1.3.7.2

246

6,5

1599

asfalt

str. Ana Ipatescu

Cimitir Ungureni

str.

Pinului

propr priv

0,01

77

Parcare str. Pinului: parcare est

6940

1.3.7.2

188

6,5

1222

asfalt

str. Ana Ipatescu

Cimitir Ungureni

propr. priv.

str. Pinului

0,01

78

Parcare - str. Horia est

6941

1.3.7.2

114

4,5

513

asfalt

trotuar

trotuar

Spital Neuro +

str. Horia

0,01

79

Parcare - str. Horia bl.E5

6942

1.3.7.2

50

4,5

225

asfalt

trotuar + z.v.

alee acces

trotuar str.

Horia

z.v. blocuri

0,01

80

Parcare - str. Horia bl.E1

6943

1.3.7.2

30

13

390

asfalt

alee acces

statie taxi

trotuar

Horia

z.v.

0,01

81

Parcare - str. Horia bl.E1 statie taxi

6944

1.3.7.2

38

13

494

asfalt

parcare

bl.E1

Pol. de Stomatologi

trotuar

Horia

z.v.

0,01

82

Parcare Calea București - bl 17A-15A.

1.3.7.2

55

4,5

247,5

asfalt

0,01

83

Parcare Calea București - bl 13C-13D

1.3.7.2

45

4,5

202,5

asfalt

0,01

84

Parcare Calea București - bl M1, M2, M3

1.3.7.2

105

4,5

472,5

asfalt

0,01

85

Parcare Calea București - bl. A11

1.3.7.2

55

4,5

247,5

asfalt

0,01

86

Parcare Calea București - bl. A12

1.3.7.2

85

4,5

382,5

asfalt

0,01

87

Parcare Calea București - bl. A13

1.3.7.2

83

4,5

373,5

asfalt

0,01

88

Parcare Calea București - bl. A18, A19,

A20

1.3.7.2

83

4,5

373,5

asfalt

0,01

89

Parcare zona Magazin Mercur - Ion Maiorescu (ACR)

1.3.7.3

-

-

1426

beton ciment

Biserica Sf. Treime

Mag Mercur

Statuia Mihai

Str Ion Maiorescu

775820

90

Parcare adiacentă str. Amaradia

1.3.7.2

78

4,5

351

asfalt

Str.

Amaradia

Str.

Amaradia

Str.

Amaradia

Lic. Energetic

0,01

91

Parcare str Ion Maiorescu zona Colegiul Carol I

1.3.7.2

25,3

4,5

114

asfalt

Biserica Sf. Treime

Mag Mercur

Statuia Mihai

Str Ion Maiorescu

0,01

92

Parcări adiacente str Basarabia

1.3.7.2

-

-

1500

asfalt

143977

93

Parcări adiacente str 1 Decembrie 1918

1.3.7.2

-

-

2228

asfalt

281323,7

94

Parcări adiacente str Maramureș

1.3.7.2

-

-

2857

asfalt

330502,99

95

Parcări adiacente str George Enescu

1.3.7.2

-

-

1862

asfalt

646201,14

96

Parcări adiacente str Tabaci

1.3.7.2

-

-

2587

asfalt

262694,7

97

Parcări adiacente str A.I.Cuza

1.3.7.2

-

-

3446

asfalt

807000

98

Parcări adiacente bvd. Stirbei Vodă

1.3.7.2

-

-

4430

asfalt

820200,49

99

Parcări adiacente str Doljului

1.3.7.2

-

-

540

asfalt

99623,14

100

Parcări adiacente str Doljului - bl R9

1.3.7.2

-

-

1373

asfalt

145334

101

Parcări adiacente str Oltet - zona English Parc

1.3.7.2

576

asfalt

English

Parc

bl IJK

str T Aman

str N Plopsor

146586,08

102

Parcări adiacente str Mihai Viteazul - zona BRD

1.3.7.2

826

asfalt

Bl 6

Bl 5B

str Unirii

str I Maiorescu

221581,83

103

Parcări adiacente bvd N Titulescu

1.3.7.2

2899

asfalt

848238,09

104

Parcări adiacente str Cl Severinului

1.3.7.2

1895,75

asfalt

1877588,14

105

Parcări adiacente bvd 1 Mai

1.3.7.2

8862

asfalt

1018307,39

106

PARACARE STR. N. BALCESCU,

BL.M11

1.3.7.2.

125

4,5

562,5

asfalt

str. Calea Bucuresti

Str. A.I.

Cuza

Biserica Hagi Enus

bl. M11

55.634,78

107

PARCARE STR. FR.GOLESTI-BL M18B-18C

1.3.7.2.

665

asfalt

str. Calea Bucuresti

Str. A.I.

Cuza

bl. S200

bl. M18B; 18C

113.784,23

Nr. crt.

Denumire

Cod de clasificatie

Adresa

N

S

E

V

Suprafat a

Valoare

1

Cimitirul "Bobonete"

420.19.5.

Str. Brestei

str. Brestei

proprietati private

proprietati private

proprietati private si Al. 1 Poligonului

13966

0,01

2

Retea hidranti b-dul. Oltenia

1.8.15.

b-dul. Oltenia

1063

78099,2

3

Retea hidranti Calea Severinului

1.8.15.

834

58588,49

4

Retea hidranti Gradina Mihai Bravu

1.8.15.

451

28008,41

Total 164696,11

Nr.

Crt.

Denumire

Cod de clasificati e

Lungime

Latime

Valoar e

1

Canal Abatorului (Valea Gangului)

1.8.15.

700

1

0,01

2

Canal Valea Gangului (zona gradini)

1.8.15.

250

1

0,01

3

Canal str. Alunului

1.8.15.

300

1,5

0,01

4

Canal str. Alunului - str. Al. II Depoului

1.8.15.

250

4

0,01

5

Canal Cornitoiu (spatele Cimitir Sineasca)

1.8.15.

250

2

0,01

6

Canal VALISGOLD (str. Titulescu -Balta II Craiovita)

1.8.15.

1200

1

0,01

7

Canal str. Eliza Opran (Balta II Craiovita, Pod Breasta)

1.8.15.

5000

3

0,01

8

Canal I.P.E.G. (IPEG - sbt. Brestei si Cernele - Serca)

1.8.15.

2200

1,5

0,01

9

Canal str. Fermierului (str.

Fermierului - IPEG)

1.8.15.

750

1

0,01

10

Canal Bobonete - str. Izvorului - str.

Poligonului - Serca

1.8.15.

1000

1

0,01

11

Canal Randunele - str. Techirghiol -Al. VI Fragilor - Serca

1.8.15.

1600

1,5

0,01

12

Canal Dobrogea str. Poenii - str. Dobrogea

1.8.15.

1600

2,5

0,01

13

Canal Erpia - str. Drobeta - str. Râului

1.8.15.

1000

3

0,01

14

Canal Susita - str. Susita - trav. Str.

Muntenia - Serca

1.8.15.

450

2

0,01

15

Canal DISTRIGAZ (DISTRIGAZ - str. Râului)

1.8.15.

150

1

0,01

16

Canal IUG - DAEWOO - str. Drumul

Apelor - parau Preajba

1.8.15.

800

4

0,01

17

Canal Bechet - Șoseaua Bechet -

Preajba

1.8.15.

2500

4

0,01

18

Canal Viilor Cimitir Roboaica - str.

Bariera Valcii

1.8.15.

700

2,5

0,01

19

Canal 500 Tancodrom - Hanul

Doctorului

1.8.15.

6000

14

0,01

20

Canal 123/1 Tarlaua 15 Dezbenzinare

1.8.15.

700

6

0,01

21

Canal 121 Tarlaua 15,16

Dezbenzinare

1.8.15.

300

6

0,01

22

Canal 151 Tarlaua 20 Valea Șarpelui

1.8.15.

2300

4

0,01

23

Canal 499 Tarlaua 52/1 Cernele PIC

1.8.15.

800

5

0,01

24

Canal Serca Hanu Roșu - Popoveni

1.8.15.

5000

4

0,01

Total

0,24

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.526/2009

Denumire


Elemente de identificare


Valoare


Teren Sala Sportivă- str. Brestei nr.4

Baza sportivă Parcul Tineretului

Scenă Parcul Tineretului

Clădire WC ecologice

Alee împrejmuire ansamblu fântână mecanica piet

Chioșc din lemn și pal -1 - 6.51 mp

Chioșc din lemn și pal - 2- 6.51 mp

Chioșc din lemn și pal - 3- 6.51 mp

Chioșc din lemn și pal - 4- 6.51 mp

Chioșc din lemn și pal - 5- 6.51 mp

Chioșc din lemn și pal - 6- 6.51 mp

Chioșc din lemn și pal - 7- 6.51 mp

Chioșc din lemn și pal - 8- 6.51 mp

Președinte de ședință Marian VASILE

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.526/2009

Anexa nr. 2 la Hotărârea

nr.526/2009

Nr. crt

Denumire

HG

965/2002

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Lungime

Latime

Suprafata

Imbracaminte

Lungime

latime

suprafata

Imbracaminte

Valoare de inventar

1

Aleea Alexandru Odobescu

3

2379

1.3.7.1

75

4

300

pamânt

-

-

-

-

0,01

2

Aleea Gheorghe Chitu

28

2365

1.3.7.2

130

3

390

Piatra cubica

-

-

-

-

0,01

3

Aleea Izvorului

34

2371

1.3.7.1

70

3

210

Pamânt + piatra

-

-

-

-

0,01

4

Aleea Obedeanu

44

2418

1.3.7.1

40

4

160

Pamânt

-

-

-

-

0,01

5

Aleea Rovinari

52

2426

1.3.7.3

150

4

600

Beton

-

-

-

-

0,01

6

Aleea Rosnov

53

1.3.7.1

100

4

400

pamânt

-

-

-

-

0,01

7

Aleea soimului

55

2428

1.3.7.2

300

7

2100

Piatra cubica

-

-

-

-

0,01

8

Aleea 1 Decembrie 1918

62

1.3.7.3

200

5

1000

beton

-

-

-

-

0,01

9

Aleea I Alunului

66

2401

1.3.7.1

140

4

560

Pamânt

-

-

-

-

0,01

10

Aleea I 1Mai

93

2314

1.3.7.2

150

4

600

Piatra cubica

-

-

-

-

0,01

11

Aleea I Pandurilor

99

1.3.7.3

110

6

660

beton

110

3

330

beton

0,01

12

Aleea I Productelor

106

1.3.7.1

120

5

600

pamânt

-

-

-

-

0,01

13

Aleea I Târgului

112

2295

1.3.7.2

240

7

1680

Asfalt

240

2

420

Asfalt

0,01

14

Aleea III Drumul Muntenilor

171

2544

1.3.7.1

224

5

1120

Balast

-

-

-

-

0,01

15

Aleea III George Enescu

174

2547

1.3.7.1

180

3

540

Pamânt

-

-

-

-

0,01

16

Aleea III Paltinis

176

2540

1.3.7.2

210

5

1050

Piatra cubica

-

-

-

-

0,01

17

Aleea IV Drumul Muntenilor

191

2525

1.3.7.1

410

5

2050

Pamânt

-

-

-

-

0,01

18

Aleea VI Poligonului

215

2560

1.3.7.1

120

4

480

Pamânt

-

-

-

-

0,01

19

Aleea VII Parângului

220

2554

1.3.72.

371

6

2226

Asfalt

371

6

2226

Asfalt

0,01

20

Aleea Arhitect Duiliu Marcu

269

2445

1.3.72.

371

6

2226

Asfalt

371

6

2226

Asfalt

0,01

21

Str. Blanduziei

303

2479

1.3.7.2

120

6

720

Asfalt

120

3

360

Dale beton

0,01

22

Str. I.D. Stouica

1.3.7.3

205

6

1230

Beton

205

2

220

Pamânt

0,01

23

Str. Drumul Greu

420

1981

1.3.7.3

250

10

2500

Beton

-

-

-

-

0,01

24

Str. Frasin

458

1.3.7.3

90

5

450

piatra cub

90

3

270

dale bet

0,01

25

Str. Grivita

496

1.3.7.2

120

7

840

asfalt

120

2,5

300

asfalt

0,01

26

Str. Magnoliei

553

2151

1.3.7.2

200

7,1

1420

Asfalt

200

2

400

Asfalt

0,01

27

Str. Muncitorului

589

2187

1.3.7.2

1395

7

9765

Pavaj + pamânt

1395

3

4185

Dale beton

0,01

28

Str. Piersicului

645

254

1.3.7.3

280

6

1680

Asfalt

280

4

1120

Asfalt

0,01

29

Str. Sfântul Gheorghe

718

200

1.3.7.2

85

5

425

Piatra cubica

85

2

170

Dale beton

0,01

30

Str. tarcului

758

1.3.7.1

400

5

2000

pamânt

400

3

1200

dale bet

0,01

31

Str. Cimitirului

812

1.3.7.3

380

5

1900

pamânt

380

2

760

dale bet

0,01

32

Str. Crizantemelor

813

1.3.7.3

105

6

630

beton

105

3

315

dale bet

0,01

33

Str. Bradesti

5494

1.3.7.1

-

-

-

Pamânt

-

-

-

-

0,01

34

Str. Zimnicea

-

-

-

-

Disparuta din nomenclator

-

-

-

-

0,01

35

Alee de acces nr. cadastral provizoriu 8506/1/6

17

95

7

665

Pamant

-

-

-

-

0,01

Anexa nr. 2 la Hotărârea

Nr. crt

Denumire

HG

965/2002

HG

141/2008

Cod de clasificatie

Lungime

latime

suprafata

Imbracaminte

Lungime

latime

suprafata

Imbracaminte

Valoare de inventar

1

Pod rutier Brestei - inters cu str. Raului

824

3034

1.3.17.2

14

12

168

Asfalt

14

2

28

Asfalt

0,01

2

Pod rutier râu Amaradia

831

1.3.17.2

140

14

1960

Asfalt

140

2

280

Asfalt

0,01

3

Pod CF Bariera Vîlcii

832

1.3.17.2

50

30

1500

Beton

-

-

-

-

0,01

4

Pod rutier 2 peste canalcolector

834

1.3.17.2

10

6

60

Asfalt

-

-

-

-

0,01

Nr. crt.

Denumire

HG

965/2002

Cod clasificatie

Lungime

latime

suprafata

Imbracaminte rutiera

N

S

E

V

Valoare

1

Parcare - S.C. Mercur S.A.

859

1.3.7.2

186

29

2620

asfalt

SC Mercur

str. Popa Sapca

SC Mercur

Biserica Sf. Treime

0,01

2

Parcare - Calea București -Multiplex

950

1.3.7.2

1525

5

7626

asfalt

Calea

București

Zonă verde

Zonă verde

Str. Romul

0,01

3

Parcare - Grivita Rosie, incinta blocuri

953

1.3.7.3

120

5

600

beton

Alee pietonala Mercur

Str.

Madon

a

Dudu

Mercur

Bl.4B

0,01

Nr. crt.

Denumire bun

Cod de

clasificație

H.G. 141/2008,

HCL 147/1999,

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

1

Palatul Ramuri- Secția muzeul Olteniei (domeniul public județean conform L. 213/1998-anexa)

1.3.7.1.

Anexa 2, poz.

3826

0,01

2

Cămin spital minori Deficienti 5120

1.6.2.

Anexa 2, poz.

3663

0,01

3

Farmacia nr.2

1.6.2.

Anexa 2, poz.

3719

255.230,00

4

Casa Vîrvoreanu

1.3.7.1.

Anexa 2, poz.

3829

0,01

5

Spațiu comercial - alimentație publica Romantic

1.5.2.

Anexa 2, poz.

3673

0,01

6

Spațiu corn. Alim publică Debarcader

1.5.2.

Anexa 2, poz.

3660

0,01

7

Școala de Hipoacuziei

Anexa 2, poz.

3822

0,01

8

Policlinica nr. 2 Adulti - secția

Fizioterapie

1.5.2.

Anexa 2, poz.

324

0,01

9

Policlinica nr. 2 Adulti

1.5.2

Anexa 2, poz.

325

0,01

Președinte de    ședință

Marian    VASILE

Anexa nr. 2 la Hotărârea

Nr. Crt.

Denumire

Cod de clasificație

HG nr. 141/2008

Valoare

1

Birou cabina tehnica

3.1.1.

5297

0,12

2

Coloana sonora (12 buc.)

3.4.

5293

2,37

3

Lustra 1

3.1.1.

5294

0,06

4

Lustra

3.1.1.

5295

0,06

5

Marcator teren

3.4.

5291

0,09

6

Masuta cabina tehnica

3.1.1.

5298

0,1

7

Porti fotbal

3.4.

5290

0,06

8

Porti fotbal 1

3.4.

5289

0,06

9

Porti fotbal 10

3.4.

5282

0,06

10

Porti fotbal 11

3.4.

5288

0,06

11

Porti fotbal 2

3.4.

5286

0,06

12

Porti fotbal 3

3.4.

5285

0,06

13

Porti fotbal 4

3.4.

5284

0,06

14

Porti fotbal 5

3.4.

5287

0,06

15

Porti fotbal 6

3.4.

5403

0,06

16

Porti fotbal 7

3.4.

5402

0,06

17

Porti fotbal 8

3.4.

5281

0,06

18

Porti fotbal 9

3.4.

5398

0,06

19

Porti fotbal fixe

3.4.

5399

0,06

20

Porti fotbal fixe 1

3.4.

5283

0,06

21

Porti fotbal fixe 2

3.4.

5400

0,06

22

Porti fotbal mobile

3.4.

5396

0,06

23

Porti fotbal mobile 1

3.4.

5401

0,06

24

Statie radio amplificare

3.4.

5404

8,53

25

Statie radio amplificare 1

3.4.

5296

6,2

26

Automat semafoare 1

3.4.

5303

3364,9

27

Automat semafoare 2

3.4.

5304

3364,9

28

Automat semafoare 3

3.4.

5301

3364,9

29

Automat semafoare 4

3.4.

5300

3364,9

30

Aparate semafoare

3.4.

5407

49997,07

63475,22

Președinte de ședință

Marian Vasile

Nr. crt.

Denumire

Cod de clasificatie

Adresa

N

S

E

V

Suprafata

Valoare

1

Cimitirul "Bobonete"

420..19.5.

Str. Brestei

str. Brestei

proprietati private

proprietati private

proprietati private si Al. 1

Poligonului

13966

0,01

2

Retea hidranti b-dul. Oltenia

1.8.15.

b-dul. Oltenia

1063

78.099,20

3

Retea hidranti Calea Severinului

1.8.15.

834

58.588,49

4

Retea hidranti Gradina Mihai Bravu

1.8.15.

451

28.008,41

164.696,11

Președinte de ședință

Marian Vasile