Hotărârea nr. 525/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 525

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 525

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.147613/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările ulterioare și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificată și completată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

În temeiul art. 10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică datele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Page 1 of 1


ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 525/2009


BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 01. 10.2009 - 31.10.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXA NR. 1 ȘI 2 LA H.C.L. NR. 522/2007

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECTIUNEA /POZITIE

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Val.

Inv.

Administrator

1

TEREN STR LIPSCANI NR 29( FOST 30 DECEMBRIE NR 41, FOST 30 DECEMBRIE NR 67 ,FOST LIPSCANI)

SUPRAFAȚA 55 MP

A

2-522/2007

STR ROMAIN

ROLAND

STR LIPSCANI

PROP.

PARTICULARA

STR FRATII BUZESTI

0,01

RAADPFL

2

TEREN STR 1 DECEMBRIE 1918 (FOST STR COCOS NR 9) AFERENT COMPLEX COMERCIAL NOU CART BRAZDA LUI NOVAC ÎN SUPRAFATA DE 3144MP

A

1-522/2007

PROP. MUN CRAIOVA

PROP. MUN CRAIOVA

PROP. MUN CRAIOVA

PROP. MUN CRAIOVA

0,01

CLM

3

TEREN STR DR ION CANTACUZINO, ZONA POLIGRAFIE 45 MP

A

1-522/2007

SC SKY

HOLDING SRL

PROP. MUN CRAIOVA

PROP. MUN CRAIOVA(CONCESIO NAT SC SOUVENIR SRL)

PROP. MUN CRAIOVA(CONCESIO NAT SC DAUREX SRL)

0,01

CLM

4

TEREN STR ELENA FARAGO ZONA BIGUL VECHI ÎN

SUPRAFAȚA DE 27MP ÎN CONTINUAREA POZIȚIEI 111 DIN ANEXA 2A LA HCL 183/2009

A

1-522/2007

PROP. MUN CRAIOVA

PROP. MUN CRAIOVA

PROP. MUN CRAIOVA(CONCESIO NAT SC NADINE

IMPEX SRL)

PROP. MUN CRAIOVA

0,01

CLM

TOTAL

0,04

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MARIAN VASILE

Page 1 of 1


ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 525/2009


BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 01. 10.2009 - 31.10.2009 CARE MODIFICĂ ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 522/2007

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECTIUNEA /POZITIE

Nr. Anexa/ Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Val. Inv.

Administrator

1

TEREN STR. MADONA DUDU NR. 11 (FOST MAXIM GORKI NR 45) DIFERENTA SUPRAFATA 14MP , FIIND MAJORATA SUPRAFATA DE TEREN DE LA 42 MP LA 56MP

A/649

2-522/2007

STR MADONA

DUDU

STR. HOREZU

PROP.

PARTICULARA

PROP.

PARTICULARA

-

RAADPFL

2

TEREN STR. PETRE CARP NR 43 ( FOST ARMATA

POPORULUI NR.33). ,DIFERENTA DE SUPRAFAȚĂ DE 183MP ,FIIND MAJORATA SUPRAFATA DE TEREN DE LA 75MP LA 258MP

A/526

2-522/2007

PROP.

PARTICULAR

A

STR.PETRE

CARP (FOST ARMATA POPORULUI)

PROP.

PARTICULARA

PROP.

PARTICULARA

-

RAADPFL

TOTAL

0,00

PRESEDINTE DE

ȘEDINȚĂ

MARIAN VASILE